Popularne posty

sobota, 27 września 2014

Forum Biblia o kulistej ziemi"molekularne maszyny wszechmądrość Zbawiciela" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/maszyny-molekularne-wszechmadrosc.html

http://zbawieni.com/showthread.php?tid=155

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/cudowny-zegar-100-dowod-na-istnienie.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/cudowny-zegar-100-dowod-na-istnienie.html

 BIBLIA O KULISTEJ ZIEMI


" Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze " KSIĘGA IZAJASZA 40:22 Biblia Warszawska

słowo okrąg to hebrajskie słowo - CHUWG - strong numer 2329 , słowo to może oznaczać również KULE a wiec 22 werset można przetłumaczyć jako : "SIEDZI NAD KULĄ ZIEMSKĄ"

Douay-Rheims Bible : "It is he that sitteth upon the globe of the earth"


" Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni " PRZYSŁÓW SALOMONA 8:27 - jeśli spojrzymy na horyzont nad morzem to widać krąg. Krąg nad morzami czy oceanami na płaskiej ziemi nie może istnieć - http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c015.html

również na płaskiej ziemi A TYM BARDZIEJ NAD nad wodami nie może istnieć terminator czyli linia miedzy oświetlona a nieoświetlona częścią ciała niebieskiegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Terminator_%28astronomia%29  gdyby ziemia była płaska terminator by nie występował. Byłaby albo noc albo dzień - nie byłoby podziału między dniem i nocą ale na kulistej ziemi taki podział istnieje - a wiec i ten werset obala wymysły ludzi nienawidzących BOGA JEZUSA i nienawidzących Biblie - "Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności." KSIĘGA HIOBA 26:10 Biblia Warszawska -
można sobie wpisać w wyszukiwarkę np : "Job 26:10 terminator" - przykładowa strona pokazująca, że Biblia jest zgodna z astronomią i w wielu aspektach wyprzedzała późniejsze odkrycia : https://answersingenesis.org/answers/books/taking-back-astronomy/the-universe-confirms-the-bible/"Pamiętajcie żonę Lota. 33 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.
34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35 Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
36 Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony" - Ewangelia Łukasza 17:32-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41 Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42 Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie" - Ew. Mateusza 24:40-42 UBG 
Wydarzenie "porwania" ma nastąpić w mgnieniu oka : "Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; 52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni" - 1 list do Koryntian 15:51-52 UBG - Normalna praca w polu nie przebiega w nocy ale w dzień. Podobnie praca na żarnach nie odbywała się w nocy, normą jest praca w dzień i dziś - niektóre sektory pracują w trybie ciągłym. Ale patrząc na te wersety biblijne nie chodzi o nic nadzwyczajnego, więc chodzi o pracę w dzień. 
W tej samej chwili w innym miejscu jest noc. Ewangelia miała być i będzie głoszona po całej ziemi np - Ewangelia Mateusza 24:15. Więc w jednej chwili w jednej części globu nowonarodzeni, wierni chrześcijanie będą zabrani w czasie dnia, natomiast w tej samej chwili inni wierni chrześcijanie zostaną zabrani w nocy, gdy będą spać. Noc i dzień w jednej chwili na całej ziemi, może występować jedynie na kulistej ziemi.

_____________________________


4000 lat temu Hiob wskazał ze ziemia jest zawieszona w próżni : "ziemię zawiesza nad nicością " HIOBA 26:7 BW - jeśli Biblia nie jest SŁOWEM BOŻYM to skąd Hiob wiedział ze ziemia jest zawieszona w próżni a nie np utrzymywana przez gigantycznego zółwia lub Atlasa jak głosiły rożne mitologie
 "Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole " JEREMIASZA 31:37 BW - to co PAN JEZUS powiedział również się sprawdza ludzie nie zmierzyli kosmosu ani nie zbadali głębokości ziemi - są różne teorie na temat budowy ziemi ale to tylko teorie i jest ich cała masa. Po dziś dzień nie mają 100 % pewności i tak pozostanie wg natchnionego Pisma.

 "Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje" - 1 Mojżeszowa 15:5 BW
, "nie mogą być zliczone zastępy niebieskie " - JEREMIASZA 33:22 - wg Boga ludzie nie zlicza nigdy gwiazd bo jest ich tak wiele , gołym okiem można dostrzec co najwyżej tylko kilka tysięcy gwiazd - jeśli Biblie nie jest SŁOWEM BOŻYM to skąd Jeremiasz i Mojżesz wiedzieli o ogromie gwiazd ?? 
Sama tylko droga mleczna zawiera wg różnych szacunków od 100 do 400 miliardów gwiazd a to tylko jedna galaktyka, a przecież samych galaktyk również są miliardy. Natchnione Pisma mają rację : żaden człowiek nie policzy liczby gwiazd. Jeśli ktoś Biblię uważa za bajki starożytnych pasterzy, to zdziwi się prędzej czy później.
inne ciekawe rzeczy zawarte w Biblii :
              19-wieczne oszustwa

powyższy obrazek pochodzi z 13 wieku - autor Jan Sacrobosco, on jak i większość średniowiecznych uczonych wierzyli w kulistą ziemię a nie płaską jak głosi kłamliwa propaganda.
                

 Wielu ludzi myśli, że w średniowieczu ludzie powszechnie wierzyli w płaską ziemię i dopiero Kolumb, Kopernik czy Galileusz zmienili to, ale to nieprawda. Po dziś dzień często dzieci uczone są tych kłamstw, a wielu pozostałych ludzi wierzy w kłamstwa mówiące o płaskiej ziemi jako przeważającemu poglądowi w średniowieczu.

 Przypisywanie Biblii albo chrześcijanom wiary w płaską ziemię to oszustwo, ponieważ ani Biblia nie mówi o płaskiej ziemi, ani większość uczonych średniowiecznych nie wierzyła w płaską ziemię, ale w kulistą. Przypisywanie Biblii i chrześcijanom poglądów o płaskiej ziemi to celowy atak na natchnioną Biblię, na wiarę chrześcijańską. Szatan chciał i chce zachwiać zaufanie w Słowa Boże, a kłamstwa teorii ewolucji, kłamstwa o starej ziemi, kłamstwa o dinozaurach żyjących miliony lat temu, kłamstwa o wielkim wybuchu, kłamstwa o płaskiej ziemi, są jednymi z ważniejszych ataków szatana na natchnioną Biblię. W raju podważył, Boże Słowa : "Czy naprawdę Bóg powiedział?". Teraz robi to samo na wiele sposób, ale nie zawsze tak bezpośrednio, ale pośrednio przez różne kłamstwa, oszustwa, które mają wykpić Biblię, albo żeby ludzie traktowali ją niepoważnie, a nie jako źródło zdrowych nauk, według których można się kierować i budować życie na ich fundamencie.

 W poniższym artykule i niektórych amatorsko przetłumaczonych fragmentach, widać wyraźnie jak oszustwem, kłamstwami wmówiono wielu ludziom, że Biblia i chrześcijanie mówią i mówili o płaskiej ziemi.

"Mit płaskiej ziemi" - Myth of the flat Earth - http://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_Flat_Earth - tłumaczenie kilku ważniejszych fragmentów :

" Mit o płaskiej Ziemi jest nowoczesnym nieporozumieniem, że dominujący kosmologiczny pogląd w czasach średniowiecza, postrzegał Ziemię jako płaską, a nie kulistą.

Podczas wczesnego średniowiecza, praktycznie wszyscy badacze utrzymywali sferyczny (kulisty) punkt widzenia, wyrażony po raz pierwszy przez starożytnych Greków.
Od co najmniej XIV wieku, wiara w płaską ziemię wśród wykształconych praktycznie nie istnieje, poza fantastycznymi przedstawieniami w sztuce, jak na przykład zewnętrzna strona słynnego tryptyku Hieronima Boscha "Ogród rozkoszy ziemskich", na którym Ziemia w kształcie płaskiego dysku pływa wewnątrz przeźroczystej kuli.

Według Stephena Jay Gould'a: "Nigdy nie było okresu 'płasko-ziemskiej ciemnoty' między uczonymi (niezależnie od tego, jak ogół społeczeństwa mógł rozumieć naszą planetę, zarówno wtedy, jak i teraz). Wiedza Greków dotycząca kulistości nigdy nie wyblakła, a wszyscy główni uczeni średniowieczni akceptowali okrągłość Ziemi jako ustalony fakt kosmologii. Historycy nauki David Lindberg i Ronald Numbers podkreślali, że "Było niewielu Chrześcijańskich uczonych średniowiecza, którzy nie uznawali kulistości Ziemi, czy nawet nie znali jej przybliżonego obwodu".

Historyk Jeffrey Burton Russell mówi, że błąd płaskiej Ziemi rozkwitał najbardziej między 1870, a 1920 rokiem i musiał powstać z ideologicznym nastawieniem stworzonym z powodu walk nad ewolucją. Russell wyjaśnia: "z nielicznymi, nadzwyczajnymi wyjątkami, żadna wykształcona osoba w historii zachodniej cywilizacji od III w.p.n.e. naprzód, nie wierzyła, że Ziemia jest płaska" i zalicza historie Johna Williama Draper'a, Andrew Dickson White'a i Washingtona Irving'a za popularyzujące mit o płaskiej Ziemi.
W wymyślaniu płaskiej Ziemi: Kolumba i współczesnych historyków, Jeffrey Russell wyjaśnia teorię płaskiej Ziemi jako bajkę, użytą, by zakwestionować przed-współczesną cywilizację i kreacjonizm

Biografia Kolumba wg Irvinga

W 1828 roku, wysoce uromantyczniona biografia (dzieło) Washingtona Irvinga, Historia życia i podróże Krzysztofa Kolumba, została opublikowana i źle zrozumiana przez wielu jako praca naukowa.
W księdze III, rozdziale II niniejszej biografii, Irving zdał w dużej mierze fikcyjną relację z posiedzeń komisji ustanowionej przez hiszpańskich władców do zbadania propozycji Kolumba. Jednym z jego bardziej fantazyjnych ozdobników była wysoce nieprawdopodobna opowieść, że bardziej nieświadomi i fanatyczni uczestnicy komisji wyrazili biblijne obiekcje do twierdzeń Kolumba, że Ziemia była kulista.

Problemem w 1490 roku nie był kształt Ziemi, ale jej wielkość oraz położenie wschodniego wybrzeża Azji, jak Irving faktycznie wskazuje.

W 1834 roku, kilka lat po publikacji książki Irvinga, Jean Antoine Letronne, francuski naukowiec o silnych antyreligijnych ideach, nieprawdziwie zaprezentował ojców Kościoła i ich średniowiecznych następców, jako wierzących w płaską Ziemię.

Jeffrey Burton Russell obalił powszechność wiary w płaską Ziemię w monografii i dokumentach. Louise Bishop (2008) stwierdza, że praktycznie każdy myśliciel i pisarz z 1000-letniego okresu średniowiecza potwierdzał kulisty kształt Ziemi."


 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia : "Koncepcja kulistej Ziemi pojawiła się co najmniej w VI wieku p.n.e. – znana była pitagorejczykom, spośród których niektórzy utrzymywali ponadto, że Ziemia nie jest centrum wszechświata[162]. Po III wieku p.n.e. fakt, że planeta jest okrągła akceptowali wszyscy wykształceni obywatele Grecji i Rzymu[163]. Około 240 roku p.n.e. Eratostenes oszacował obwód planety (z 5-10% błędem pomiarowym) i nachylenie osi względem płaszczyzny ekliptyki[164]. W średniowieczu, z nielicznymi wyjątkami, nie było w Europie wykształconych ludzi, którzy uważaliby że Ziemia jest płaska, a wydana w XIII w. praca Sacrobosco O Sferach stała się podstawowym podręcznikiem akademickim przez następne cztery stulecia. Mimo to, współcześnie popularna jest idea o rozpowszechnionej wierze w „płaską Ziemię” w dawniejszych epokach"

Grzegorz z Nysy 380 rok : " „Kiedy Słońce świeci ponad Ziemią, wtedy cień rozpościera się na jej dolnej części, gdyż z powodu kulistego kształtu Ziemi Słońce nie może jej całej objąć jednocześnie swoimi promieniami. Dlatego kiedy na jakieś miejsce na kuli ziemskiej padają promienie Słońca, to z drugiej strony jej średnicy znajdziemy wtedy cień. Nieustannie więc po przeciwnej stronie wędrówki promieni słonecznych po Ziemi cień wędruje po globie w tym samym tempie, co Słońce. Toteż po kolei i na zmianę raz dolna połowa Ziemi, a raz górna jest w świetle i w ciemności”.dla przypomnienia :

-  http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/ksiega-rodzaju-to-nie-mitologia.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/popieranie-kamstwa-ewolucji-kolejny.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chronos-dowody-na-mody-wiek-ziemi-i.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/czarno-biae-blizniaczki-adam-ewa.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kamienie-ktore-potrafia-krzyczec.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/98-szympansa-kolejny-mit-ewolucyjny.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/ateistyczny-totolotek-40-tysiecy.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niewybuch-ateistyczny-samoistny-cud.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/maszyny-molekularne-wszechmadrosc.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/dinozaur-w-edenie-zwiod-ewe.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/jak-wszystkie-zwierzeta-mogy-zmiescic.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/historia-jonasza-to-nie-mit.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/biblijna-archeologia-ewangelista-ukasz.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/mody-wiek-ziemi-lektor-wiarygodnosc.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html

ale buntowników nie przekonają żadne dowody, tak jak na pustyni buntowników, kochających grzeszenie, pożądliwości nie przekonały Boże cuda w Egipcie, na pustyni, czy później czynione przez Chrystusa - tak samo dziś, nawet gdyby Bóg dokonał takich samych cudów to buntownicy dalej byliby buntownikami - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/buntownikow-nie-przekonaja-zadne-dowody.htmlśroda, 24 września 2014

wolność od grzechów masturbacji i pornografii


 


nie zgadzam się z autorem w temacie "piekła" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655 - ale warto obejrzeć. Wiem sam na swoim przykładzie, że Pan Jezus uwalnia również od grzechu pornografii i grzechu masturbacji. Od paru lat mam wolność w tych tematach, byłem również niewolnikiem tych grzechów, ale Pan Jezus czyni wolnymi, kruszy łańcuchy niewoli grzeszenia.
Mnóstwo ludzi ma z tymi grzechami problem, ale na prawdę jest możliwa wolność od nich, tylko trzeba uznać je za grzech i chcieć uwolnienia, prosić Zbawiciela o uwolnienie, prosić o ducha Chrystusowego-moc z wysokości. Wielu chrześcijan, mogłoby zaświadczyć o całkowitym uwolnieniu tak od pornografii jak i od masturbacji.

" Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" - Ewangelia Jana 8:34-36 Biblia Warszawska

  "Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. (8) Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego." - 1 list do Tesaloniczan 4:7-8 - jak widzimy kto odrzuca ciągłe wzrastanie w uświęcaniu (ten proces trwa do śmierci) , ten odrzuca Boga. 

"Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego" - list do Tytusa 3:3-6 BW

"Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; 6 Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. 7 I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. 8 Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. 9 Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; 10 A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył" - Kolosan 3:5-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


"A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; 4 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. 5 Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. 6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 9 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie)" - Efezjan 5:3-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga " - 1 Koryntian 6:9-11
Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
16 Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
17 Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście; 18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości" - Rzymian 6:15-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

niedziela, 21 września 2014

Jedenaście pytań do uczniów Jezusa Chrystusa
1) 
Skoro wielu uczniów, naśladowców Pana Jezusa Chrystusa z powodu swej wierności Zbawicielowi, który jest jedynej Drogą i Prawdą, siedziało i siedzi w : więzieniach, szpitalach psychiatrycznych albo obozach pracy to dlaczego miałbym ja albo ty tego nie doświadczyć ?? Dlaczego mielibyśmy załamywać się gdyby nas to spotkało albo gniewać się na Chrystusa lub porzucić Go ??

2)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa Stwórcy życia cierpiało i cierpi głód z powodu swej wiary, albo wojen, kryzysów to czy mamy immunitet w porównaniu do wielu innych naśladowców Chrystusa ?? Dlaczego np w przypadku głodowania przez jakiś okres czasu, albo głodowych racji żywnościowych mielibyśmy się gorszyć ?? albo upadać w wierze ??
Czy nie patrzymy na obecne życie z perspektywy zmartwychwstania, życia wiecznego ??

3)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa naszej Nadziei straciło i traci z powodu np wiary albo wojen swoje rodziny, to jeśliby nas to samo spotkało to dlaczego mielibyśmy załamywać się ?? Dlaczego mielibyśmy porzucać Zbawiciela, z powodu ludzi, którzy gardzą Jego naukami, przykazań miłości i czynią zło ?? Jeśli z powodu wiary zostałaby zabita nasza rodzina albo państwo zabrałoby dzieci to trzeba patrzeć na wszystko oczami wiary i w perspektywie wieczności i nie ufać swemu zwodniczemu, zepsutemu sercu.
Porzucając Zbawiciela stanęlibyśmy po stronie zła, zamiast trzymać się Miłosiernego i pamiętać o zmartwychwstaniu.

4)
 Skoro wielu uczniów Pana i Boga Jezusa Chrystusa było i jest z powodu wiary : wyśmiewanych, oczernianych, wyzywanych najgorszymi określeniami, fałszywie oskarżanych.Albo bitych, torturowanych to dlaczego mielibyśmy się gorszyć jeśli nas spotkałyby te rzeczy ?? Dlaczego mielibyśmy wyprzeć się Zbawiciela ??
Zapowiadał swym uczniom, że będą m.in bici, wyzywani, oczerniani np Mateusza 5:10-11

5)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa ciężko chorowało i choruje to dlaczego mielibyśmy upaść w wierze, gdyby również na nas przyszła ciężka a nawet śmiertelna choroba ??
Czy aktualne już nie są np te słowa : "Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie" - 1 Tesaloniczan 4:16 Biblia Warszawska. Ewangelia sukcesu obiecująca zdrowie, bogactwa- światowe powodzenie to fałszywa ewangelia.

6)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa z powodu wierności Zbawicielowi, zostało zdradzonych, odrzuconych i są zdradzani, odrzucani przez rodziny, przyjaciół albo fałszywych braci w wierze, to dlaczego mielibyśmy się załamać gdyby nas to samo spotkało to samo ?? Dlaczego mielibyśmy porzucić Zbawiciela i Bożą miłość a wybrać nienarodzonych na nowo ludzi. Albo dlaczego mielibyśmy tkwić w jakimś grzesznym kompromisie odrzucając jakieś nauki Chrystusa, żeby nie gorszyć tych, którzy woleliby grzech ??
Zapowiadane są zdrady w rodzinach, wśród bliskich - np Ewangelia Łukasza 21:16, Mateusza 10:35-36. Kto miłuje bliskich bardziej niż Chrystusa nie może być jego uczniem - Łukasza 14:26

7)
Skoro wielu uczniów Pana i Boga Jezusa Chrystusa z powodu naśladowania Mistrza było i jest uważanych za zdrajców ojczyźnianej religii, tradycji, albo byli i są uznawania za zdrajców państw w których mieszkają, albo urodzili się. Skoro z powodu Jezusa Mesjasza są uważani za najgorszy element, za fanatyków, chorych psychicznie, za zacofanych, najgorszych głupców, opętanych, antyspołecznych to gdyby na nas to przyszło, mielibyśmy porzucić wiarę?? ,
mielibyśmy odrzucić Stwórcę na rzecz opinii, działań zbuntowanych stworzeń ??
To nie one będą ostatecznymi sędziami ale sami będą osądzeni przez Sędziego, więc po co patrzeć na opinie przegranych, lepiej służyć Zwycięzcy i temu, którego wyroki będą wieczne. Poza tym ojczyzna chrześcijan jest obecnie w niebie.

8)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa z powodu naśladowania Nauczyciela było i jest wyrzucanych z pracy, spychanych na margines społecznego, są napiętnowani, tracą domy i często wszelki inny dobytek i żyją w wielkim biedzie, to dlaczego gdyby na nas przyszły podobne rzeczy, mielibyśmy rozpaczać ?? Dlaczego mielibyśmy stracić nadzieję i wiarę z powodu np straty materialnych rzeczy ??
Prawdziwe skarby są w niebie a nie na ziemi, te ziemskie nikomu nie dadzą życia wiecznego ale wielu zabrały wiarę bo umiłowali je, związali serca z ziemskimi rzeczami i odpadli od Chrystusa - 1 Tymoteusza rozdział 6. Umiłowani pieniędzy, to korzeń wszelkiego zła. To jeden z największych bożków tego świata. Ewangelia sukcesu chce narzucić sidła umiłowania pieniędzy na chrześcijan.

9)
 Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa było i jest skazywanych na śmierć, umiera śmiercią męczeńską to dlaczego gdyby na nas został wydany wyrok śmierci mielibyśmy wyprzeć się Jezusa Chrystusa aby ocalić doczesne życie ??
Sprzedamy nieśmiertelność w uwielbionych ciałach pośród niewysłowionych wspaniałości nowego nieba i ziemi i życia z kochającym Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem a wybierzemy góra kilkadziesiąt lat życia w niszczejącym każdego dnia ciele, w którym pełno pożądliwości, które odczuwa różne słabości. wybierzemy bezbożny, nienawidzący dobra i nie mający miłości zbuntowany świat  wypierając się Chrystusa gdyby miało to uratować ten żywot ??
Pan Jezus i apostołowie wielokrotnie zapowiadali takie rzeczy, więc jak jakiś uczeń może gorszyć się ??

10)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa z powodu wierności i przestrzegania przykazań jedynego Mistrza doświadczało i doświadcza wszelkich innych doświadczeń, cierpień, trudów, prześladowań, ucisków, słabości to dlaczego mielibyśmy zgorszyć się i odpaść od Zbawcy gdyby na nas również one przyszły ?? Czy mamy tracić wiarę albo porzucić przestrzeganie przykazań miłości i zacząć czynić bezprawie bo przyjdzie na nas jakiś ucisk, prześladowanie ??
Posiani na gruncie skalistym gorszą się z powodu ucisku, prześladowań za wiarę, za bycie wiernym naukom biblijnym : "A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje.21 Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy." - Mateusza 13:20-21 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
 Tym bardziej podczas prześladowań, ucisków i to z powodów niezawinionych powinno się trwać przy Panu Jezusie. szatanowi i innym demonom zależy właśnie aby chrześcijanin zostawił Chrystusa, odszedł od Niego, upadł w wierze, więc trzeba robić odwrotne rzeczy - trwać tym bardziej przy Chrystusie, prosić aby zamieszkał przez napełnianie nas swym duchem. 
Ojciec i Syn są źródłem dobra, miłości, jak można opuścić źródło dobra i miłości z powodu demonów i ich ludzkich marionetek i ich niegodziwości, nienawiści, złych czynów.Takie postępowanie nawet jeśli na jakiś czas odroczyłoby cierpienia cielesne to wyparcie się Chrystusa lub zawarcie odstępczych kompromisów przyniesie wielokrotni gorsze rzeczy o wiecznych skutkach.

11)
Skoro wielu uczniów, naśladowców Pana Jezusa Chrystusa doświadczyło i doświadcza tych różnych rzeczy wymienionych w tych 10 punktach i zachowali i zachowują wierność swemu Zbawcy, Panu, Bogu, Nauczycielowi, Mistrzowi to powinno to być przykładem dla wszystkich innych wierzących, którzy uważają się i chcą być uczniami Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Skoro wielu na przestrzeni wieków wytrwało w wierze do końca mimo srogich doświadczeń, to dlaczego my nie mielibyśmy wytrwać również gdyby na nas przyszły jakieś wymienione przeze mnie rzeczy ??
Tylko pamiętać o swojej bezradności i prosić o Bożą moc bo w niej jedynie można wytrwać i żyć chrześcijańskim życiem.


__________________________________________________________________


Trzeba prosić o to aby Pan Jezus zamieszkał w nas przez swego ducha, przez moc z wysokości bo nasza ludzka moc jest niczym, nie wytrwamy w niej do końca, ale trwając w Panu Jezusie jest się zwycięzcą :

"...Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. (10) Jeśli jednak Chrystus jest w was..." - Rzymian 8:9b-10a

 "A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości" - Łukasza 24:49 BW

"Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. (29) Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. (30) Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, (31) lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają" - Izajasza 40:28-31 BW

" Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36) Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. (37) Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował" - Rzymian 8:35-37 BW

 "Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. (8) Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, (9) prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani" - 2 Koryntian 4:7-9 BW

"Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.
11 I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? 12 Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? " - Łukasza 11:10-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"...jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. (13) W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym" - Efezjan 1:12b-13 BW

" Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. (13) Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." - Filipian 4:12-13 BW

"Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? " - Galacjan 3:2 BW

" Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. (8) Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego" - 1 Tesaloniczan 4:7-8

ducha można przygasić, zagasić przez zaniedbanie duchowych rzeczy, przez grzeszenie : " Ducha nie gaście" - 1 Tesaloniczan 5:19 BW

Można wymieniać wiele innych fragmentów, najważniejsze aby pamiętać, że trzeba w każdym miejscu, czasie i okolicznościach ufać Panu Jezusowi, przestrzegać Jego przykazań, być wykonawcą Jego Słów a nie półwykonawcą albo tylko słuchaczem. Trzeba się modlić i patrzeć w górę, patrzeć na wszystko nie jak człowiek małowierny ale człowiek wiary, który zawsze pamięta o zmartwychwstaniu, o Bożej miłości ukazanej np na Golgocie. Pan Jezus cierpiał wiele różnych rzeczy i mówił, że to samo czeka Jego uczniów. Jak Jego nienawidzili i prześladowali tak zapowiadał, że i uczniowie będą prześladowani, znienawidzeni.Pan Jezus i apostołowie nie obiecywali bezproblemowego życia, Bóg jednak zapewnia swoją moc aby w Jego sile trwać i wytrwać do końca i być świadectwem dla świata i zachęta do wytrwałości dla innych chrześcijan.
Różne doświadczenia, cierpienia mają różne przyczyny ale zawsze są ku umocnieniu albo oczyszczeniu albo napomnieniu.
Ewangelia Mateusza 10:25, Ewangelia Jana 15:18-19 - choćby w tych fragmentach Pan Jezus mówi, że to co go spotyka ze strony świata spotka i Jego uczniów. Zbawiciel był między innymi : wyśmiewany, wzgardzony, fałszywie oskarżany, oczerniany, wyzywany od najgorszych, pluto na Niego, bito go, torturowano.

"Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. (8) W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. (9) Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. (10) Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny." - 2 Koryntian 12: 7-10 Biblia Warszawska

Paweł miał wiele tych "słabości" - przykłady z samych listów do Koryntian np : 1 Koryntian 4:11-12, 2 Koryntian 4:7-9, 2 Koryntian 6:3-7, 2 Koryntian 11:23-27 

Nawet najgorsze okoliczności nie dają taryfy ulgowej aby odejść od przykazań Pana Jezusa i od Jego nauk. Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony.
piątek, 19 września 2014

niewiniątka betlejemskie zmartwychwstaną


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html

Malutkie dzieci pozabijane w wyniku zbrodni Heroda zmartwychwstaną. Zmartwychwstaną jak wszystko wskazuje w zwykłych ciałach do życia w 1000 letnim Królestwie.

Dziś często wielu ludzi się bulwersuje i pyta dlaczego dzieci umierają. Dlatego, że są potomkami Adama i Ewy i śmierć, zniszczenie ciała jest częścią natury przekazanej od Adama i Ewy. Ich grzech zepsuł ich, a zepsucie przekazali swym potomkom a oni swoim potomkom i tak dalej.
Ludzie bulwersujący się na śmierć albo na śmierć małych dzieci, nie wierzą w zmartwychwstanie - gdyby wierzyli nie buntowaliby się, nie patrzyliby oczami niewiary. Nie patrzyli by z perspektywy upadłego, zmysłowego człowieka, który we krwi ma aby żyć na pełnych obrotach grzechu, pożądliwości czyli "korzystać z życia" jak to się dziś nazywa. A jeśli ktoś w młodym wieku umiera to mówi się : "taki młody całe życie, miał przed sobą". Ale jakie życie ? życie na modłe świata - życie dla pożądliwości, życie dla egoistycznych planów, zachcianek ciała, dla pieniędzy ?? i tym podobnych rzeczy ? Tak to widzi większość ludzi - nie wierzą w zmartwychwstanie.
Nie patrzą na życie i śmierć z perspektywy Miłości Bożej okazanej nam m.in na Golgocie. Nie patrzą w wieczność, obiecaną nieśmiertelność uczniom Jezusa Chrystusa. Nie patrzą na świat i życie jakby były dziełami Bożymi, które będą przemienione. Może w ogóle nie uznają Bożego stworzenia ale kłamliwą teorię ewolucji. Może nie pamiętają, że to grzech ludzi sprawił, że ziemia została przeklęta.
Ufają swoim sercom a nie Jezusowi Chrystusowi, możliwe, że nie wierzą w Jego zmartwychwstanie. Nie wierzą może, że On żyje, więc jak mogą uwierzyć, że dzieci czy ktokolwiek inny zmartwychwstanie. Grzeszna niewiara powoduje ludzkie, błędne opinie, buntowanie się, i niemądre pytania w stosunku do Bożych spraw. Wystarczy spojrzeć na Jezusa Chrystusa, na Golgotę a wszystko staje się proste, ale nie dla tych którym brak wiary. Ufają zapewne swoim sercom a serce jest najbardziej podstępne i zepsute - Księga Jeremiasza 17:9. Kto mądry zaufałby podstępnemu i zepsutemu człowiekowi ? raczej nikt. Dlaczego, więc wielu ufa swym sercom ?
Nie mają nadziei, nawet jeśli to ludzie religijni to często też nie mają nadziei - są martwi duchowo, niczym nie różnią się od świata. Znam to ze swojej rodziny - słyszałem nie raz jak mówili na swój bezbożny styl życia : "a co mi pozostało". A są to ludzie chodzący całe życie do "kościoła". A co mi pozostało - to stwierdzenie niczym nie różni się od stwierdzenia ateistycznego.
Nie oceniam wiary, modlę się o nawrócenie, ale faktem jest, że w takim stwierdzeniu brak wiary, brak nadziei. A nadzieja dla malutkich dzieci, które umarły jest obiecana :
" Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy, w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. 17 Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: 18 Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma " - Ewangelia Mateusza 2:16-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Ewangelista cytuje tylko część wypowiedzi z księgi Jeremiasza - dalsza część zawiera obietnicę zmartwychwstania tych zamordowanych dzieci. Przytoczę cały fragment Jeremiasza :

"Tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. (16) Tak mówi Pan: Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud - mówi Pan - wrócą z ziemi wroga. (17) Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa - mówi Pan - i wrócą synowie do swoich siedzib" - Jeremiasza 31:15-17 Biblia Warszawska


Czy zmartwychwstaną wszystkie malutkie dzieci, które poumierały, zostały pozabijane w historii ludzkości tego nie wiem. Pan Jezus wyda sprawiedliwe wyroki i podejmie mądre decyzje. Jeśli jakieś dziecko nie potrafiło jeszcze rozróżniać między dobrem a złem i w takim stanie umarło, to bardzo możliwe, ze wszystkie takie dzieci zmartwychwstaną.

Podczas 1000 letniego królestwa śmiertelni ludzie będą tak długowieczni jak przez potopem (będą mogli przeżyć całe Millenium). Ten kto nie będzie żył w grzechu ten dożyje do końca Millenium i będzie jego wiara wypróbowana przez szatana. Co ciekawe ale i smutne to mnóstwo ludzi, którzy żyć będą w 1000 letnim Królestwie, zbuntuje się przeciwko Jezusowi Chrystusowi i pójdą za szatanem. Mimo znajomości rządów Jezusa Chrystusa, jego osobistego panowania na ziemi, mimo poznania Jego miłości, sprawiedliwości, dobra i tak zbuntują się, zostaną zwiedzeni, pójdą za szatanem. Smutny obraz zepsutej upadłej ludzkiej natury. Zapewne wielu ludzi wybierze Chrystusa ale mimo wszystko Biblia pokazuje ogromną rzeszę ludzi którzy pójdą za diabłem : Objawienie Jana 20:7-9


Tak będzie wyglądało 1000 letnie królestwo odnośnie życia śmiertelnych ludzi (nowe niebo i nowa ziemia z tego fragmentu Izajasza to nie jest ta samo nowa ziemia i nowe niebo, które nastaną później a opisane są m.in w 21 rozdziale Objawienia, gdzie nie będzie już m.in śmierci a ona występuje u Izajasza)

Księga Izajasza 65: 17-25 Biblia Warszawska : "Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. (18) A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! (19) I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. (20) Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. (21) Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. (22) Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. (23) Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. (24) I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. (25) Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan."środa, 17 września 2014

muzyczny narkotyk w chrześcijaństwieCoraz więcej ludzi w tym wierzących jest uzależnionych od muzyki, potrzebują jej tak jak narkoman potrzebuje działki narkotyku. Wielu chrześcijan tkwi w diabelskich, grzesznych sidłach muzycznego narkotyku i mówią sobie, że nie są uzależnieni, że taki stan nie jest zły. Uzależnieni są tak od światowej muzyki jak i od tej pseudo-chrześcijańskiej, która ma tylko pozory chrześcijańskiej. Ma tylko kamuflaż ale jest przesiąknięta światem."Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. (25) A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im" - Dzieje Apostolskie 16:24-25 Biblia Warszawska

To jest moim zdaniem przykład zdrowego uwielbiania - śpiew w dybach, w lochu więzienia. Bez względu na okoliczności. Śpiew wypływający z prawdziwej wiary, z czystego serca, a nie jak to dziś bywa śpiew wynikający tylko z ciała, podkręcony różną oprawą muzyczną, podgrzany przez światowe sztuczki psychomanipulacyjne czy przez jakichś wodzirejów. 

Bardzo dużo w Biblii jest ukazanego śpiewu ale to nie jest dzisiejszy pseudo-chrześcijański śpiew, w którym Jezus Chrystus czy ogólnie "Bóg" to tylko przykrywki a poza tym reszta niewiele albo nic nie różni się od światowej muzyki. Ludzie którzy na co dzień żyją jak świat, mówią jak świat, myślą jak świat śpiewają w oczach wielu na chwałę Bogu ale jeśli śpiew nie idzie z czystego serca, z prawdziwej wiary, z dobrowolnej chęci to nie jest to miłe Chrystusowi ani nie przynosi żadnej chwały, ale odwrotne rzeczy. 

" Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni!I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. (24) Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający" - Księga Amosa 5:23

Oprócz tego w dużej mierze te dzisiejsze pieśni nie mają w sobie głębszej treści, nie niosą niczego mądrego, ale przeważnie zawierają ogólniki, puste slogany.

 Osobiście nie słucham żadnej muzyki, nie potrzebuję jej, byłem uzależniony od niej kiedyś. To było na etapie przed nawróceniem, Pan Jezus później kroku po kroku zabierał to ode mnie, do pewnego czasu jeszcze broniłem niektórych obszarów muzycznych w swoim życiu, aż zrozumiałem, że nawet te współczesne śpiewy "chrześcijańskie" w okryciu światowych podkładów muzycznych to dziurawe cysterny. Jak z każdym nałogiem najgorzej jest gdy się mówi, że nie jest się uzależnionym. Na początku rzucenia kusiło, posłuchaj tego, posłuchaj tamtego, "to nie jest takie złe" , "dobrze to na ciebie działa" itp ale jeśli się szuka dobrego samopoczucia nie w Panu Jezusie ale w czymś innym np w muzyce to nie jest to grzechem ? nie jest to bałwochwalstwem ?? Moim zdaniem to jeden z wielu przejawów bałwochwalstwa. Ta muzyka rozbudza cielesny emocjonalizm, zabiera czas, wbrew pozorom nie buduje duchowo. To nie jest zakon ani legalizm ale wolność - trzeba to zrozumieć, w duchu Chrystusowym przeżyć. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że nie będę chciał słuchać muzyki nie uwierzyłbym mu, zaśmiałbym się, ale Pan Jezus uwalnia, przemienia ludzi. Wielu dziś wierzących jest uzależnionych od muzyki w tym tej tzw "chrześcijańskiej" - nie potępiam ich, ale wskazuję, że trwanie w takim stanie, w tych rzeczach nie jest dobre. Nie potępiam - wskazuję na Zbawiciela, który uwalnia z mocy grzechów, uwalnia od starego życia. Sam mam obszary do poprawy jak i inni ale chcę zmian i wiem gdzie jest lekarz i lekarstwo. Lekarzem jest PAN JEZUS a lekarstwo to Jego duch, moc z wysokości.
Chciałbym jednak za to śpiewać z czystego serca, nawet w najgorszych okolicznościach jak apostoł Paweł i Sylas.  - "I wystąpił tłum przeciwko nim, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami.
23 Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował.
24 Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby.
25 O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich.
26 Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy." - Dzieje Apostolskie 16:22-26 Uwspółcześniona Biblia GdańskaNie potępiam muzyki samej w sobie, bo może być ona wspomagać śpiew wypływający z czystego serca, z wiary ale w dzisiejszym świecie coraz mniej jest tego a coraz więcej muzycznego narkotyku opakowanego z chrześcijańskie ciuszki  
"Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu: ..." - 2 Mojżeszowa 15:1 BW

"I przemówił Mojżesz do całego zgromadzenia izraelskiego słowami całej tej pieśni:..." - 5 Mojżeszowa 31:30 BW

"
Tego dnia Debora i Barak, syn Abinoama zaśpiewali tak: ..." - Księga Sędziów 5:1 BW

"Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń:...." - 1 Kronik 16:7 BW

"A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska jego. (22) Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici." - 2 Kronik 20:21-22 BW

" Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga." - Nehemiasza 12:46 BW 

" Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego" - psalm 42:9 BW

"Pieśń. Psalm synów Koracha" - psalm 48:1 BW

"Moja mocy, tobie będę śpiewał; bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą, Bóg mój miłosierny." - psalm 59:17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy ku śpiewaniu" - psalm 68:1 BW 

"Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia." - psalm 89:1 UBG

"Śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, cała ziemio! 2 Śpiewajcie PANU, błogosławcie jego imię, opowiadajcie o jego zbawieniu dzień po dniu" - psalm 96:1-2 UBG

"Będę śpiewał Panu, pókim żyw,Będę grał Bogu memu, póki jestem" - psalm 104:33 BW 

"Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku jego czci od krańców ziemi; niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy" - Księga Izajasza 42:10 BW

"Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż wybawił duszę biednego z mocy złośników" - Jeremiasza 20:13

przykładów w Biblii jest dużo, dużo więcej   tak w nowym jak i w starym testamencie
poniedziałek, 15 września 2014

historia Jonasza to nie mit Rekin wielorybi może ważyć nawet ponad 20 ton i mierzyć grubo ponad 12 metrów,


 inna potężna ryba - długoszpar


http://mathetes-pl.blogspot.com/2013/01/jonasz-i-wielka-ryba.html : "Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie" (Księga Jonasza 1, 1 - 4).

Tymi słowami zaczyna się jedna z najbardziej znanych opowieści Starego Testamentu. Niezwykła historia Jonasza jest inspiracją dla wielu artystów - dla plastyków, pisarzy, twórców teatralnych. Wspaniale opowieść tą przeniósł na scenę polski Teatr "A". Ale historia ta wzbudza przede wszystkim wiele kontrowersji i jest jedną z tych, które najczęściej wspominane są przez sceptyków próbujących obalić wiarygodność Biblii. Jest tak za sprawą opisu, który znajdujemy dalej w tej historii. Marynarze z tego statku doszli do tego, co jest przyczyną grożącego im niebezpieczeństwa, i oto co uczynili:

"Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza; wtedy morze przestało się burzyć. (...) Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce" (Księga Jonasza 1, 15 i 2, 1).

Sceptycy mówią:

niedziela, 14 września 2014

bycie uczniem w czasie prześladowaniaEwangelia Mateusza 5:10 : "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie" - Uwspółcześniona Biblia Gdańska - skoro błogosławieństwem dla chrześcijanina jest być prześladowanym z powodu sprawiedliwości, to taki chrześcijanin nie powinien upadać na duch. Nie powinien też odpowiadać złem na ataki wrogów, którzy atakują go za jego sprawiedliwe życie bo straci błogosławieństwo.

" I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? (14) Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. (15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (17) Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych.... " 1 list Piotra 3:13-18a Biblia Warszawska

"albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. (20) Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. (21) Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; (22) On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; (23) On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;" 1 Piotra 2:19-23 BW 

______________________________________

Ewangelia Mateusza 5:11 : "Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.12 Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie" - UBG - również tutaj aby być zawsze uczniem i nie stracić błogosławieństwa, nagrody należy znosić złorzeczenia, pomówienia, oszczerstwa, prześladowania tak jak je znosił je Pan Jezus. On nie odpowiadał złorzeczeniem, nie groził.


"Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie" - list apostoła Pawła do Rzymian 12:14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"I trudzimy się pracą własnych rąk; spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują nas, my znosimy, (13) złorzeczą nam, my się modlimy..." - 1 Koryntian 4:12-13a Biblia Warszawska

"Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was" - 1 Piotra 4:14 BW 

"Niechże Chrystus, król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu" - Ewangelia Marka 15:32 - Pan Jezus na wyzwiska, złorzeczenia nie odpowiadał tym samym. Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył więc i w tych kwestiach należy Go naśladować. Człowiek nie narodzony na nowo chętnie odpowiada wyzwiskami na wyzwiska, chętnie grozi. Nawet jeśli zawini to nie lubi zawinionego przez siebie cierpienia znosić cierpliwie a co dopiero gdyby miał cierpliwie znosić cierpienia za niewinność. Ale uczeń Chrystusa ma nawet niesprawiedliwe, niezawinione cierpienia znosić cierpliwie i naśladować Pana Jezusa, który również cierpiał niewinnie za nas ale w tych wielkich cierpieniach nie odpłacał złem, nie groził, nie narzekał.

Naśladując Pana Jezusa gdy cierpimy niewinnie jesteśmy błogosławieni, ale jeśli zaczniemy oddawać złem wrogom to stracimy błogosławieństwo - "Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? " - 1 Piotra 2:20 BW


 " Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą..." - Jana 15:20 BW skoro Pan Jezus był prześladowany, to ten kto wiernie trwa w Nim i Jego nauce musi być gotowy, że również będzie prześladowany jak Jego Mistrz. Brak prześladowania nie jest normą ale prędzej może pokazywać że człowiek nie idzie wiernie za Nauczycielem, pokazywać może że człowiek poszedł na kompromis z grzechem i ze światem.
" Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani" - 2 list do Tymoteusza 3:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Skoro Pan Jezus był wyzywany od najgorszych to i Jego uczniów również to czeka - więc nie dziwmy się wyzwiskom, nie oburzajmy się, ani tym bardziej nie odpowiadajmy złem na zło, ale zło zwalczajmy dobrem a nienawiść miłością Chrystusową. Pan Jezus nigdy nikomu nie dał się sprowokować : "wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników! " - Mateusza 10:25 BW

"Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich" - 1 Tesaloniczan 5:15 UBG

"Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (20) Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. (21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - Rzymian 12:19-21 BW - gdy Pan Jezus cierpiał oddał sąd Ojcu. Tak samo my mamy nie grozić, nie mścić się ale sąd zostawić Sędziemu - Jezusowi Chrystusowi. To trudne a dla cielesnego człowieka niemożliwe ale w duchu Chrystusowym wszystko jest możliwe, nawet błogosławienie złorzeczących i miłowanie nieprzyjaciół, czynienie dobra tym którzy krzywdzą nas, modlenie się za prześladowcami. Takie postępowania po pierwsze chronią nas samych przed nienawiścią, gniewem, złością i innymi grzesznymi postawami, emocjami, które mogłyby nas zniszczyć od środka i zabrać nam zbawienie.czwartek, 11 września 2014

sprzedają nieskończony skarb za 80 złotych
Człowieku kimkolwiek jesteś - poświęć 5 minut i przeczytaj co tu jest zawarte. Zastanów się dokąd idziesz, jaki sens ma życie. Skąd wzięło się życie, wszechświat. Dokąd zmierzam. Czy będę miał nadzieję w godzinie śmierci ...


Do grobu nie zabierze się wspomnień - jak przed narodzinami nie było nas i nie mamy wspomnień sprzed narodzin, tak samo w chwili śmierci wspomnienia zginą, aż do momentu zmartwychwstania. 

Czas szybko mija, a życie jest kruche - śmierć może nadejść w każdej chwili. Co dziennie umierają tak zdrowi jak i chorzy, młodzi i starzy, biedni i bogaci.


 Wybranie góra 70-80 lat życia dla grzeszenia, fałszywego korzystania z życia i złudnego zbierania wspomnień, które przeminą, a odrzucanie wspaniałej wieczności to tak jakby bezcenny, nieskończony skarb (życie wiecznie - nie 1000 lat, nie miliard lat, ale życie bez końca w nowych, niezniszczalnych ciałach z kochającym Bogiem wśród niewysłowionych wspaniałości) sprzedać za 70-80 złotych (70-80 lat życia)...... Marna to transakcja, ale m.in bunt i niewiara spowodowana umiłowaniem grzeszenia, pieniędzy i bezbożnego świata sprawia, że większość nienawidzi Jezusa Chrystusa lub gardzi Nim nie żyjąc z Nim w żywej, codziennej relacji, nie chcą być uczniami : "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska 


nie można miłować grzeszenia, trzymać się go a nie pogardzać wtedy Chrystusem lub nienawidzić GO - NIE MOŻNA DWÓM PANOM SŁUŻYĆ - " Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie " - Ewangelia Mateusza 6:24 UBG                                CORAZ WIĘKSZA  EPIDEMIA DEPRESJI, UZALEŻNIEŃ, NERWIC, SAMOBÓJSTW itp POKÓJ DUCHA w tym coraz bardziej zwariowanym i niebezpiecznym świecie jest cenniejszy niż góry złota - bo nie da się go kupić nawet za miliardy. Nawet gdyby ktoś miał milion najpiękniejszych kobiet czy mężczyzn i zdobył cały świat - to i w tym nie znajdzie go 

Ludzie odurzają się alkoholem, narkotykami, wchodzą w dewiacje i inne grzechy bo są NIESZCZĘŚLIWI - przez różne substancje i tysiące innych zajęć chcą zmienić stan swej świadomości, zmienić emocje. Zapomnieć o swej pustce, nieszczęśliwości - ale droga do tego nie jest w narkotykach, alkoholu i innych grzechach

........ wmówiono ludziom że dlatego są nieszczęśliwi bo nie mają większego domu, nowszego samochodu, więcej zer na koncie bielszych zębów, szczuplejszych nóg czy kilku partnerów seksualnych itd. Ludzie szukają duchowego pokoju, ukojenia, wypełnienie wewnętrznej pustki w tysiącach różnych zajęć i w różnych rzeczach ale nie znajdują i nie znajdą w nich, bo to co doczesne, światowe przemija, niszczeje, umiera więc nie wypełni pustki wewnętrznej, nie da nadziei, ukojenia, sensu. Tylko to co wieczne może dać ukojenie i wypełnić wewnętrzną pustkę, dać sens i nadzieję nawet w najgorszych okolicznościach.

 ........ Epidemia depresji, samobójstw to nie przypadek a ona dramatycznie się zwiększać wg prognoz m.in WHO [Światowa Organizacja Zdrowia ] - ale jest przed nią ochrona i jest na nią lekarstwo - jedyne lekarstwo : ” Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie ” - Ewangelia Mateusza 11:28 Biblia Warszawska ----- ratunek w ŻYWEJ wszechmogące, doskonałej w miłości - OSOBIE -- a nie w martwychreligiach i zwodniczych organizacjach, ruchach religijnych jak rzymski katolicyzm czy m.in organizacja Świadków Jehowy " Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem " - Ewangelia Jana 14:6a Uwspółcześniona Biblia Gdańska - duchowa siła jest tylko Zmartwychwstałym wszechmogącym Zbawicielu - im bliżej Niego, im bliższa relacja, zaufanie tym człowiek mocniejszy duchowo - a duchowa siła przekłada się na psychikę -- " ci, którzy ufają Panu, nabierają siły " - Księga Izajasza 40:31


,

prawdziwa przyczyna depresji samobójstw poczucia pustki " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html
, " Wolność od depresji życie na trzeźwo może być piękne i mieć sens" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html


 Epidemia depresji, lęków, poczucia bezsensu będzie się wzmagać. Tylko to co wieczne może dać trwałe szczęście, pokój w sercu, nadzieję nawet w najgorszych okolicznościach, kłopotach i w obliczu śmierci - więc tylko w Synu Bożym za wolą Boga Ojca jest nadzieja, prawdziwa radość, ukojenie, pokój ducha.

Tylko Jezus może na trwałe uwolnić od depresji, lęków, grzechów a dać w zamian trwałą radość, która jest większa niż smutki przyziemne - 2 list do Koryntian 6:10. Światowe i cielesne rzeczy nie mogą dać trwałej radości, pokoju, bo same w sobie nie są trwałe - ziemskie dobra niszczeją, przepadają np przez krach, wojnę, kradzież. Również drugi człowiek nie może być fundamentem trwałego szczęścia-radości bo jest śmiertelny i często zawodny.

Wmawia się ludziom, że są nieszczęśliwi, ponieważ nie są bogaci, nie mają większego domu, samochodu, nie są atrakcyjni cieleśnie, nie mają już 20 lat, ale prawdziwym powodem jest brak żywej wiary i nie narodzenie się na nowo - Ewangelia Jana 3:3. Nieszczęśliwi, bezbożni ludzie szukają ratunku i zmiany swoich emocji-swojego nieszczęścia w alkoholu, narkotykach w tym marihuanie, rozpuście seksualnej, światowych rozrywkach, wirtualnym czy telewizyjnym świecie, muzyce i wielu innych rzeczach. Ale one co najwyżej dają krótkotrwałe zapomnienie i złudną krótkotrwałą zmianę emocji.

Marności, grzechy nie dają trwałego ukojenia, bo pustkę jaką ma każdy człowiek w sercu zapełnić może tylko Bóg miłości objawiony w Jezusie. Gdy tym ludziom zaczyna brakować pieniędzy lub zdrowia aby dalej żyć pozornymi rozkoszami grzechu, pożądliwościami, marnościami- wtedy często załamują się, popełniają samobójstwa. Jak narkoman potrzebuje z czasem większej dawki aby coś poczuć, podobnie ludzie szukający radości, sensu życia w dewiacjach seksualnych, pieniądzach i innych grzesznych zachowaniach z czasem potrzebują mocniejszych doznań aby coś poczuć i tak pogrążają się w coraz większe zło, niewiarę.


 "...przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy" - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:5 Biblia Warszawska - apostoł ostrzega, że wielu ludzi będzie wyglądało na pobożnych, ale codzienne ich życie będzie zaprzeczeniem mocy pobożności, która objawia się w naśladowaniu Pana Jezusa. Ci ludzie będą mieć m.in pokazowe akty religijne, będą uczestniczyć w rytuałach, ceremoniach, obchodzić różne święta, będą mówić wielkie słowa, może nawet będą czytać Biblię, ale na tego typu rzeczach się zakończy. W domu, pracy i innych miejscach będą grzesznie postępować. 
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html
,