Popularne posty

sobota, 6 września 2014

biblijna eucharystia dziękczynieniePrawdziwa eucharystia to dziękczynienie, wdzięczność. Za co możemy dziękować OJCU i SYNOWI ?? Po pierwsze uważam że za dar i łaskę życia tak doczesnego jak i za nadzieję życia wiecznego. Więc dziękować należy zawsze za doskonałą i wystarczającą ofiarę z Golgoty, przez którą jest usprawiedliwienie ale w której też jest moc aby prowadzić życie na wzór Pana Jezusa. Dziękujmy za doskonałe, bezgrzeszne życie Jezusa Chrystusa, za Jego uniżenie się do postaci człowieka jak my i za Jego zwycięstwo nad wszelkimi grzechami, pokusami, pożądliwościami, nad wszelkimi próbami tak, że przez wszelkie zwycięstwa Jezusa Chrystusa my również możemy być zwycięzcami w duchu Chrystusowym nad wszelkimi pokusami abyśmy nie grzeszyli. Gdyby Jezus Chrystus przegrał z choć jedną pokusą, gdyby choć raz złamał prawo Boże nie byłoby dla nas zbawienia i nadziei. Pamiętajmy o tym największym wydarzeniu w dotychczasowej historii ludzkości i dziękujmy.

Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, OJCIEC i SYN mogli ich unicestwić - mieli i mają prawo do unicestwienia swego stworzenia. Ale nie zrobili tego, bo są miłością i światłością. Dar życia dla Adama i Ewy po ich upadku i dla ich potomstwa w tym dla nas już samo w sobie jest powodem do dziękowania. Gdyby Bóg nas nie zbawił to sam dopust do życia już jest darem, mimo widma śmierci.
Jednak BÓG okazał miłość nam na Golgocie - nie chciał nas zostawić w stanie życia i śmierci ale chciał złamać śmierć i to zrobił, tak, że mamy nadzieję na życie wieczne, mamy obietnicę zmartwychwstania w uwielbionych ciałach. Zamiast narzekać, szemrać dlaczego są choroby, dlaczego jest śmierć, dlaczego są kataklizmy itp spójrzmy na łaskę życia, bo mogłoby nas w ogóle nie być. Ale jesteśmy i na dodatek nie zostaliśmy zostawieni sami sobie w upadłym, beznadziejnym stanie ale mamy nadzieję dzięki temu co się stało na krzyżu. 
Jest za dziękować a nie ma ani jednego powodu aby narzekać na OJCA i SYNA.

Każda sekunda jest niezasłużonym darem, nie jest tak, że ktoś żyje bo np jest młody i zdrowy i nie zdarzył mu się śmiertelny wypadek - " Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, (15) to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu" - księga Hioba 34:14-15 Biblia Warszawska

Każda najmniejsza jednostka czasu życia każdej istoty jest darem Bożym. To, że dane jest się rano obudzić i przeżyć dzień to niezasłużona łaska. Nie znaczy to że Bóg zabija kogoś gdy ten umiera bo śmierć ma wiele przyczyn ale fundamentalną jest grzech a każdy złamał Boże przykazania, odszedł od woli Bożej, więc tu jest główny powód, pośrednie to ludzkie błędy np wypadki, obżarstwo, pijaństwo, gardzenie przykazaniem nie zabijaj itp. 
Bóg nam coś daje na co nie zasługujemy, daje nam życie, mimo że jest w nim wiele zła z powodu grzechu to i tak jest za co dziękować, poza tym jest niezawodna obietnica. "I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe" - Objawienie Jana 21:4-5 BW

To że słońce wstaje każdego dnia w tej godzinie i minucie o której ma wstać to dar. Pan Jezus podtrzymuje swoją mocą cały wszechświat - Hebrajczyków 1:3. Gdyby słońce było bliżej ziemi, spaliłoby wszystko, gdyby było dalej wszystko by zamarzło. To, że deszcz pada to też jest darem - słońce, woda i inne elementy sprawiają, że rosną rośliny, które spożywamy i które spożywają zwierzęta. Wszelka żywność jest darem, powinniśmy zawsze dziękować za jedzenie.
W wielu rejonach woda jest bardzo cenna, w Polsce tak się nie docenia wody, ale powinniśmy dziękować również za to, że mamy co pić, bo wielu ludzi i wielu chrześcijan z różnych przyczyn m.in przez prześladowania nie zawsze ma co pić. 

To, że ktoś ma gdzie mieszkać, już jest powodem do dziękczynienia. To, że można się położyć w łóżku, w cieple jest powodem do dziękczynienia, bo wielu ludzi nie ma tego. 

 Za wszelkie rzeczy które nas spotykają dobrze jest dziękować, myślę, że nawet za rzeczy które mogą być nieprzyjemne jak szyderstwa, wyzwiska, prześladowania ludzi z powodu Pana Jezusa.
Dobrze jest dziękować zawsze i za wszystko, tak w zdrowiu jak i w chorobie. W dostatku ale i w biedzie. Gdy jest się nasyconym ale i gdy jest się głodnym. Gdy ma się napój ale i w pragnieniu. W spokojnych okolicznościach ale i podczas burzy życiowej. Na wolności jak i w więzieniu za wiarę.
Nawet w chwili śmierci. Dziękczynienie w każdych okolicznościach moim zdaniem, możliwe jest tylko gdy się posiada ducha Chrystusowego. 

Powinniśmy dziękować za to, że Bóg nam się objawił, że możemy w Niego wierzyć, służyć mu. To wszystko jest wielkim darem, wielką łaską. Patrząc na potęgującą się bezbożność, na narastające grzechy, na upadek moralny świata, być uczniem Jezusa Chrystusa to zaszczyt. Móc być światłością świata, solą niezwietrzałą, miastem położonym na górze w coraz większej ciemności jaka ogarnia świat to wielkie dary, wielkie powody do dziękczynienia.  
To, że OJCIEC i SYN dali nam natchnione Pisma również jest wielkim powodem do dziękczynienia. 
Dziękowanie za duchowych braci i siostry również jest dobre - widać to pismach nowotestamentowych.
Ten temat to temat rzeka, wielu rzeczy zapewne nie wymieniłem - dziękować ZAWSZE, za WSZYSTKO i w każdych OKOLICZNOŚCIACH jest wg mnie dobrym podsumowaniem. Nie jest to zawsze proste, gdy ludzie szydzą, drwią, prześladują albo gdy okoliczności ogólnie nie są sprzyjające ale trzeba wznieć się ponad problemy, ponad uczucia upadłego człowieka, ponad przewrotne zepsute serce i nawet podczas burz życiowych dziękować i ufać że wszystko jest ku dobru, ale pamiętać również aby pełnić wolę Bożą i trwać w przykazaniach miłości, bo gdy powodem cierpienia jest grzech to trzeba najpierw pokutować, porzucić go, prosić o obmycie krwią Chrystusową. 

Trzeba wiary/zaufania aby dziękować w każdych okolicznościach - "i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione" - księga Hioba 1:21
"I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! (10) Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty" - Hiona 2:9-10

" A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani" - Rzymian 8:28 BW

Dziękujmy PANU JEZUSOWI za Jego dzieło zbawienia, za to że udziela swym uczniom swego ducha, dziękujmy Ojcu za miłość okazaną nam w Synu.

"Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie." - Ewangelia Jana 12:35 Biblia Warszawska


eucharistia - grecki strong numer 2169 - wdzięczność, dziękczynienie :

"Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, jakże ktoś spośród nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie „Amen”, skoro nie rozumie, co mówisz?" -1 Koryntian 14:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
"Wszystko to bowiem dzieje się dla was, żeby obfitująca łaska, przez dziękczynienie wielu, rozmnożyła się ku chwale Bożej." 2 Koryntian 4:16 UBG

"...i zwiększy plon waszej sprawiedliwości; 11 Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. 12 Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu" 2 Koryntian 9:10b-12 UBG

"A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; 4 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie " - Efezjan 5:3-4 UBG

"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu." - Filipian 4:6 UBG

"Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie; 7 Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem" - Kolosan 2:6-7

"Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem" - Kolosan 4:2 UBG

"Jakie więc dziękczynienie możemy złożyć Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed naszym Bogiem" 1- Tesaloniczan 3:9 UBG

"Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi" - 1 Tymoteusza 2:1 UBG

"A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; 2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; 3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 4 Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem" 1 Tymoteusza 4:1-4 UBG

"A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków" - Objawienie Jana 4:9 UBG

"Mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen" - Objawienie 7:12 UBG


eucharisteo - strong 2168 : być wdzięcznym, dziękować, być przyjmowanym z podziękowaniem

"Potem wziął te siedem chlebów i ryby, a podziękowawszy, łamał i dawał swoim uczniom, a uczniowie ludziom" - Ewangelia Mateusza 15:36 UBG - również Marka 8:6

"Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy" - Mateusza 26:27 - również Marka 14:23

"I upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin" - Łukasza 17:16 UBG

"Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę" - Łukasza 22:19 UBG - również Łukasza 22:17

"Wówczas Jezus wziął te chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z tych rybek, ile tylko chcieli" - Jana 6:11 UBG

"(Przypłynęły też inne łodzie z Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy Pan złożył dziękczynienie.)" - Jana 6:23 UBG

"Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś" - Jana 11:41 UBG

"A to powiedziawszy, wziął chleb i podziękował Bogu wobec wszystkich, a gdy złamał, zaczął jeść

36 Wtedy wszyscy nabrali otuchy i posilili się." - Dzieje Apostolskie 27:35-36 UBG

"Tamtejsi bracia, gdy usłyszeli o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i do Trzech Gospód. Kiedy Paweł ich zobaczył, podziękował Bogu i nabrał otuchy" Dzieje Ap. 28:15 UBG

"Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat." - Rzymian 1:8 UBG
"Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce" - Rzymian 1:21 UBG
"Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu." - Rzymian 7:25 UBG
"Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu" Rzymian 14:6 UBG

"Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie" - 1 Koryntian 1:4 UBG 

"Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem" - 1 Koryntian 1:14 UBG

"Bo jeśli ja z dziękczynieniem [CHARIS-5485] coś spożywam, to czemu mam być spotwarzany za to, za co dziękuję? 31 Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga" - 1 Koryntian 10:30-31 UBG

"A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę" - 1 Koryntian 11:24 UBG

"Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.18 Dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy" - 1 Koryntian 14:17-18 UBG

"Także przy waszej pomocy poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas." 2 Koryntian 1:11 UBG

"Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach" Efezjan 1:16 UBG

"Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa" Efezjan 5:20

"Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam; 4 Zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich" - Filipian 1:3-4

"Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was" - Kolosan 1:3
 "Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości 13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna" - Kol. 1:12-13 

"A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego" - Kolosan 3:17 UBG

"Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach" - 1 Tesaloniczan 1:2 UBG

"Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa" - 1 Tesaloniczan 2:13 UBG

"Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was" - 1 Tesaloniczan 5:18 UBG

 "Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość" - 2 Tesaloniczan 1:3 UBG

" Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę" 2 Tesaloniczan 2:13

 "Dziękuję mojemu Bogu, zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w moich modlitwach" - Filemona 1:4

 " Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo" - Objawienie Jana 11:17 UBG

 eucharistos - 2170 : miły, przyjemny, wdzięczny : "A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni" - Kolosan 3:15 UBGCharis 5485 - powab, wdzięk, łaska, życzliwość, przychylność, dobrodziejstwo, wdzięczność, dzięki : "Czy dziękuje słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. 10 Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić" - Łukasza 17:9-10 UBG

"Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu" - Kolosan 3:16 UBG

"Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi" - 1 Tymoteusza 1:12 UBG 

"Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie" - 2 Tymoteusza 1:3 UBG


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz