Popularne posty

niedziela, 14 września 2014

bycie uczniem w czasie prześladowaniaEwangelia Mateusza 5:10 : "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie" - Uwspółcześniona Biblia Gdańska - skoro błogosławieństwem dla chrześcijanina jest być prześladowanym z powodu sprawiedliwości, to taki chrześcijanin nie powinien upadać na duch. Nie powinien też odpowiadać złem na ataki wrogów, którzy atakują go za jego sprawiedliwe życie bo straci błogosławieństwo.

" I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? (14) Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. (15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (17) Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych.... " 1 list Piotra 3:13-18a Biblia Warszawska

"albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. (20) Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. (21) Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; (22) On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; (23) On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;" 1 Piotra 2:19-23 BW 

______________________________________

Ewangelia Mateusza 5:11 : "Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.12 Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie" - UBG - również tutaj aby być zawsze uczniem i nie stracić błogosławieństwa, nagrody należy znosić złorzeczenia, pomówienia, oszczerstwa, prześladowania tak jak je znosił je Pan Jezus. On nie odpowiadał złorzeczeniem, nie groził.


"Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie" - list apostoła Pawła do Rzymian 12:14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"I trudzimy się pracą własnych rąk; spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują nas, my znosimy, (13) złorzeczą nam, my się modlimy..." - 1 Koryntian 4:12-13a Biblia Warszawska

"Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was" - 1 Piotra 4:14 BW 

"Niechże Chrystus, król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu" - Ewangelia Marka 15:32 - Pan Jezus na wyzwiska, złorzeczenia nie odpowiadał tym samym. Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył więc i w tych kwestiach należy Go naśladować. Człowiek nie narodzony na nowo chętnie odpowiada wyzwiskami na wyzwiska, chętnie grozi. Nawet jeśli zawini to nie lubi zawinionego przez siebie cierpienia znosić cierpliwie a co dopiero gdyby miał cierpliwie znosić cierpienia za niewinność. Ale uczeń Chrystusa ma nawet niesprawiedliwe, niezawinione cierpienia znosić cierpliwie i naśladować Pana Jezusa, który również cierpiał niewinnie za nas ale w tych wielkich cierpieniach nie odpłacał złem, nie groził, nie narzekał.

Naśladując Pana Jezusa gdy cierpimy niewinnie jesteśmy błogosławieni, ale jeśli zaczniemy oddawać złem wrogom to stracimy błogosławieństwo - "Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? " - 1 Piotra 2:20 BW


 " Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą..." - Jana 15:20 BW skoro Pan Jezus był prześladowany, to ten kto wiernie trwa w Nim i Jego nauce musi być gotowy, że również będzie prześladowany jak Jego Mistrz. Brak prześladowania nie jest normą ale prędzej może pokazywać że człowiek nie idzie wiernie za Nauczycielem, pokazywać może że człowiek poszedł na kompromis z grzechem i ze światem.
" Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani" - 2 list do Tymoteusza 3:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Skoro Pan Jezus był wyzywany od najgorszych to i Jego uczniów również to czeka - więc nie dziwmy się wyzwiskom, nie oburzajmy się, ani tym bardziej nie odpowiadajmy złem na zło, ale zło zwalczajmy dobrem a nienawiść miłością Chrystusową. Pan Jezus nigdy nikomu nie dał się sprowokować : "wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników! " - Mateusza 10:25 BW

"Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich" - 1 Tesaloniczan 5:15 UBG

"Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (20) Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. (21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - Rzymian 12:19-21 BW - gdy Pan Jezus cierpiał oddał sąd Ojcu. Tak samo my mamy nie grozić, nie mścić się ale sąd zostawić Sędziemu - Jezusowi Chrystusowi. To trudne a dla cielesnego człowieka niemożliwe ale w duchu Chrystusowym wszystko jest możliwe, nawet błogosławienie złorzeczących i miłowanie nieprzyjaciół, czynienie dobra tym którzy krzywdzą nas, modlenie się za prześladowcami. Takie postępowania po pierwsze chronią nas samych przed nienawiścią, gniewem, złością i innymi grzesznymi postawami, emocjami, które mogłyby nas zniszczyć od środka i zabrać nam zbawienie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz