Popularne posty

poniedziałek, 8 września 2014

świat przemija wraz ze swoją pożądliwością


wielki kontrast między zachowaniem jednej grupy ludzi z Chin a drugą grupą ludzi z Niemiec
 

"Ja jestem prawda" - Ewangelia Jana 14:6

"jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie" - Efezjan 4:21

Sama Biblia bez ducha Chrystusowego może zrodzić co najwyżej uczonych, ale ci uczeni bez ducha Chrystusowego zginą, gniew Boży ciąży nad nimi, bo nie narodzili się na nowo. 
Czytanie Biblii jest ważne ale miłość do niej nikogo nie uratuje, jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego i nie ma w Nim miłości do Boga i prawdziwej miłości - agape -1 list do Koryntian 13.
 Miłość do Słowa Bożego jako do Jezusa Chrystusa uratuje.Tak piszę odnośnie tytułu - może źle zrozumiałem autora. Tylko zaznaczyć chciałem, że można mieć wielką wiedzę, można znać Biblię i na pamięć ale nie mieć miłości, co spowoduje że człowiek będzie się nadymał : "Poznanie nadyma, ale miłość buduje" - 1 Koryntian 8:1 BW. Poznanie bez miłości nadyma a więc prowadzi do pychy, dumy a pycha prowadzi do upadku i Pan Jezus pysznym się przeciwstawia. Natomiast jeśli w parze z poznaniem idzie miłość to jest to bardzo dobra droga. Wtedy również objawia się łagodność, cierpliwość, uprzejmość itd a to wszystko prowadzi do odpowiedniego głoszenia prawdy. Bo jeśli głosi się prawdę ale w pysze, wyniosłości, arogancji itp to nie jest do dobre postępowanie.

" A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże" - Objawienie Jana 19:13 BW - miłość do Słowa Bożego jak najbardziej czyli do Pana Jezusa, z tej miłości wypływa również szacunek i przestrzeganie natchnionych biblijnych słów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz