Popularne posty

czwartek, 27 listopada 2014

łagodność to nie słabość ale wielka siła "Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto" - księga przysłów Salomona 16:32 UBG - absolutnie nie są to słabości, ale wielka siła, większa niż tych, których świat uznaje za najsilniejszych. Łagodność - Boża łagodność zrodzona w duchu Chrystusowym to nie słabość ale wielka siła. Łagodni zrodzeni Bożą mocą są silniejsi niż mocarze i zdobywcy miast

w tym linku jest kilka rozważań godnych zastanowienia, rozpatrzenia :    http://www.preceptaustin.org/matthew_55.htm

 https://www.google.pl/search?q=greek+praus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=cTZ3VN_7E4vmPObhgcgE#q=greek+praus&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&start=0

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy[PRAUS 4239]  i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. 30 Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie." - Ewangelia Mateusza 11:28-30 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Błogosławieni cisi [PRAUS 4239] , ponieważ oni odziedziczą ziemię" - Ewangelia Mateusza 5:5 UBG

Słowo przetłumaczone na cichy to PRAUS - strong 4239 : łagodny, potulny, pokorny, miły, delikatny, uprzejmy, skromny. Moim zdaniem biblijny PRAUS to połączenie łagodności, opanowania, pokory, uległości wobec Boga. https://www.google.pl/search?q=greek+praus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=cTZ3VN_7E4vmPObhgcgE#rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=greek+praus+strong+4239

 Chrześcijańska łagodność to nie bierna postawa, to nie słabość charakteru. 
Łagodność ta jest nadnaturalna, należy do owocu Ducha - list do Galacjan 5:23. Ta łagodność to zaakceptowanie woli Bożej w życiu, bez szemrania, narzekania, bez buntu, bez kwestionowania.
 Prawdziwie łagodny człowiek wie, że wszystko co go spotyka jest z dopustu Bożego - wie że Bóg wszystko kontroluje. Łagodny wie, że trudności, utrapienia, prześladowania są albo dla oczyszczenia go, umocnienia albo dla chwały Bożej, więc z pokorą wszystko przyjmuje i pełni dalej wolę Bożą - http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/praus.html

Wobec ludzi łagodny nie będzie się mścił, ani złem za zło oddawał, nawet gdy jest niesłusznie prześladowany. Czasami jakiś wierzący widzę, że wypowiada się, że np z muzułmanami należy walczyć mieczem, to już nie jest łagodność. To postawa i myślenie światowe a nie Pana Jezusa. Muzułmanie nie znają Zbawiciela, nie znają Ewangelii, często nie mają nawet możliwości usłyszenia, zapoznania się z Ewangelią czy Biblią, ale jeśli ktoś kto uważa się za chrześcijanina, mówi że trzeba podnieść miecz to moim zdaniem jest w gorszym miejscu niż ci muzułmanie. Bo taki wierzący ma Biblię, ma dostęp do wszystkiego a jednak postępuje jak świat i tak na prawdę moim zdaniem gorzej od muzułmanów, bo oni często nie mają dostępu do światła. To ich nie usprawiedliwia, ale zło należy zwalczać dobrem. Nienawiść miłością. To szatan napuszcza ludzi na siebie, więc jedyne wyjście to przerwać ze swojej strony spiralę nienawiści i walczyć miłością, łagodnością. Często ludzie usprawiedliwiają swoją agresję, zło, wrogość, nienawiść mówiąc że to sprawiedliwy gniew, że bronią prawdy jak Pan Jezus w świątyni itp ale nie ma to nic wspólnego z postawą Pana Jezusa ze świątyni gdy ją "oczyszczał". Ale ludzie chcą usprawiedliwić często swoją starą naturę, podpinając się pod oczyszczanie świątyni i błędnie rozumiejąc te fragmenty. Szkoda, że ci ludzie nie skupiają się na wszelkich innych fragmentach i naśladowaniu Pana Jezusa, tylko tak upodobali sobie dziwnym trafem oczyszczanie świątyni :) 

Świat ma kompletnie inne postępowanie niż Boża łagodność, dla świata Boża łagodność to słabość, to ohyda, wg świata to nie zapewni niczego dobrego ale same straty. Dla świata chrześcijańska łagodność to głupota, nic nie warta rzecz. Świat ma swoje metody i swoje narzędzia, która uważa że są dobre. Nadnaturalna łagodność jednak jak wszystko co Boże zwycięży.

Łagodny nawet gdy jest niesłusznie prześladowany, źle traktowany nie chwyta za "miecz" aby się bronić, nie oddaje złem za zło, w żaden sposób nie używa przemocy i nie stara się tłumaczyć, że przemoc to tylko obrona albo wojna sprawiedliwa itp. Łagodny człowiek, jest opanowany, jest silny w duchu, a więc nie daje się wyprowadzić z równowagi, żadnymi słowami ani czynami nieprzyjaciół. Łagodność nie jest : agresywna, arogancka, złośliwa, egoistyczna, mściwa, gorzka, jest wolna od światowych ambicji, dumy i wielu innych światowych, grzesznych uczynków, postaw. 

" przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie" - list do Hebrajczyków 10:34b - człowiek, który nie jest łagodny nigdy by tak nie postąpił. Paweł to opisuje w kontekście prześladowań, ale chrześcijanin nienarodzony z Ducha, nigdy by tak nie podszedł do grabieży mienia, nawet podczas prześladowań. Nienarodzony na nowo, walczyłby, wykłócałby się, przeklinał, wyzywał, groził, w sercu miałby zadrę, złość, nienawiść itp
Łagodny zachowa spokój ducha, będzie dalej pełnił wolę Bożą i patrzył na wszystko z perspektywy wieczności i będzie dalej poddany Panu Jezusowi i będzie pełnił Jego wolę, wiedząc, że wszystko jest z Bożego dopustu i ostatecznie dla jego dobra albo chwały Bożej. 

Łagodny chrześcijanin tak postępuje : "Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was" - Ewangelia Mateusza 5:44 UBG. Nie łagodny chrześcijanin, nie będzie miłować ale nienawidził, albo czuł inne negatywne emocje. Będzie odpowiadał złem na zło, ale nie będzie błogosławił. Nie będzie dobrze czynił tym, którzy go nienawidzą, ale będzie czynił im również zło, albo będzie unikał czynienia im dobra. Nie będzie się modlił za tymi, którzy wyrządzają mu zło, albo ta jego modlitwa nie będzie szczera. 
Chrześcijańska, nadnaturalna łagodność to nie apatia . Łagodny jest pełen gorliwości dla Pana ale fundamentem jego działania jest wola Boża, miłość a nie ludzki gniew, mściwość, wrogość itp. 

Łagodność to nie tchórzostwo, bo łagodni są najdzielniejsi i najwytrwalsi, ale nie walczą o bezbożne cele i spraw cielesnych, przyziemnych nie przedkładają ponad Ewangelię i wieczność, nie działają wg metod świata.

łagodny nie grozi, nie odpowiada złorzeczeniem, wzór łagodności Pan Jezus powierzył wszystko Ojcu gdy cierpiał, gdy kenoza się skończyła, my teraz powinniśmy wszystko powierzać Panu Jezusowi  - "Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie" - 1 list apostoła Piotra 2:23 UBG


Człowiek łagodny pozostaje takim, pozostaje opanowanym w każdych okolicznościach - to jest siła a nie słabość. Słabością jest gdy okoliczności wyprowadzają człowieka z równowagi, tak że nie panuje nad sobą i popełnia wiele grzechów a więc np daje się wplątać w bójki, wyzwiska, zemstę, nienawiść i inne rzeczy. Łagodny nie modli się o zemstę ale prosi o nawrócenie dla wrogów, o przemianę ich serc. Łagodny nie ma ostrego, brudnego języka który napędza tylko konflikty, kłótnie ale mówi prawdę w duchu łagodności przez co "łagodny język łamie kości". Prawda ale w łagodności a nie prawda w złości, gorzkości, agresji. Nie panowanie nad sobą rodzi burze. Jest oliwą dla ognia kłótni, nienawiści i innych grzesznych uczuć, zachowań. To nie jest zwalczanie zła, ale bycie pokonanym przez zło, a przecież zło należy zwyciężać dobrem, wtedy jest się zwycięzcą.

         a więc łagodny moim zdaniem to :

1) przyjmuje całkowicie wolę Bożą w swoim życiu - wszystko co go spotka, przyjmuje bez szemrania, narzekania, goryczy ale dalej ufa Panu Jezusowi i Go naśladuje. Wie, że nawet najgorsze okoliczności i zdarzenia w jego życiu są dla dobra, nawet jeśli nie rozumie niczego z tego wszystkiego, to dalej ufa Panu i jest Mu uległy, naśladuje Go. 

2) ta łagodność to nie produkt ludzki, ale nadprzyrodzony, więc łagodność chrześcijańska sprawia, że chrześcijanin taki w każdych okolicznościach panuje nad sobą. Nie daje się wyprowadzić z równowagi, nie daje się sprowokować do żadnego grzechu, nie oddaje żadnym złem na zło, nie używa środków jakich świat używa. Nie szuka zemsty, nie używa przemocy - nie mówi, że mu wolno bo to tylko obrona. Nie mówi, że jak nie zaczniemy walczyć to wróg nas wymorduje. Kto tak mówi i działa ten nie jest łagodny, nie narodził się na nowo. Jedyny miecz to miecz ducha - Efezjan 6. Łagodny wybacza winowajcom, nie przechowuje wrogości, nienawiści itp, ale przejawia miłość nawet do nieprzyjaciół. Gdy Pana Jezusa bili, pluli na Niego i naśmiewali się, nie odpowiadał im tymi rzeczami.   Łagodny dziękuje za wszystko Panu Jezusowi.
Listę można by  wydłużyć jak sam temat łagodności.


"Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym , najskromniejszym [ANAV 6035]  ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi" - 4 Mojżeszowa 12:3 Biblia Warszawska

"Lecz pokorni [ANAV 6035] odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju" - psalm 37:11 UBG

"Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny [ANIJ 6041] i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy" - Zachariasza 9:9 BW

"Powiedzcie córce Syjonu: Oto twój król przychodzi do ciebie cichy [PRAUS 4239], siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy

                INNE WYSTĘPOWANIA 

 "Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne: zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty;4 Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności [PRAUS 4239] i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga" - 1 list Piotra 2:3-4 UBG


"Co chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności? [PRAUTES 4240] " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 4:21 UBG

"A ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność [PRAUTES 4240] i życzliwość Chrystusa, ja, który, gdy jestem obecny wśród was, jestem pokorny w waszych oczach, lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was" - 2 Koryntian 10:1 UBG

"Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
23 Łagodność [PRAUTES 4240], powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa" - Galacjan 5:22-23 UBG

"Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności [PRAUTES 4240], uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. 2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa" - Galacjan 6:1-2 UBG

"Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; 2 Z całą pokorą, łagodnością [PRAUTES 4240] i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości" - Efezjan 4:1-2 UBG

"Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność [PRAUTES 4240] , cierpliwość; 13 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy" - Kolosan 3:12-13 UBG

"Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. 11 Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością [PRAUTES 4240] " - 1 Tymoteusza 6:10-11 UBG

"A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; 25 Łagodnie [PRAUTES 4240]  nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; 26 Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli." - 2 Tymoteusza 2:24-26 UBG 

" Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność [PRAUTES 4240] wobec wszystkich ludzi. 3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich" - list apostoła Pawła do Tytusa 3:2-3 UBG

"Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. 20 Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością [PRAUTES 4240]  przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze" - Jakuba 2:19-21 UBG 

"Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością [PRAUTES 4240] właściwą mądrości. 14 Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 15 Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. 16 Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. 17 Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. 18 A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój." - Jakuba 3:13-18 UBG 

"Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie. 15 Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością[PRAUTES 4240]  i bojaźnią. 16 Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie" - 1 list apostoła Piotra 3:14-16 UBG

wtorek, 25 listopada 2014

szatan nie jest lucyferem"Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia" - Ewangelia Jana 8:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 Wielu chrześcijan nazywa szatana/diabła - lucyferem. Słowo lucyfer - oznacza : "niosący światło", a szatan/diabeł jak i inne zbuntowane anioły nie jest nosicielem światła ale zaciemniaczem światła, wrogiem światła.
Szatan jeśli był nazywany gwiazdą jasną, niosącym światło to tylko przed swoim buntem, przed swoim upadkiem w grzech. Od tamtego czasu nie ma nic wspólnego z światłością, nie ma w nim światłości. Aktualne jego imiona to m.in  szatan - czyli przeciwnik i diabeł - czyli oszczercą.
Te imiona oddają aktualny charakter, osobowość, działanie tego upadłego anioła. Natomiast używanie w stosunku do niego słowa Lucyfer nie oddaje prawdziwego charakteru, ale przypisuje szatanowi dobre imię, dobre cechy, a tak nie powinno być. Nie jest on od upadku dobry, nie niesie światła. Nazywanie złego dobrym to nie jest poprawna rzecz. Nazywajmy tego upadłego anioła imionami odpowiadającemu jego aktualnej naturze, a nie jest ona dobra.

Słowo lucyfer ma zepsutą reputację i jest niebiblijne, więc nie widzę sensu używać go do Ojca lub Syna, ale tym bardziej ono nie pasuje do szatana - przeciwnika, diabła - oszczercy, oskarżyciela. Jest również nazywany kusicielem, nieprzyjacielem, złym, ojcem kłamstwa, zabójcą, wężem, smokiem.
Chaos odnośnie słowa lucyfer wziął się z błędnego przypisywania tego słowa do aktualnego stanu szatana, a nie do stanu przed upadkiem.
Kto słowem lucyfer określa obecnie szatana, błądzi. Samo słowo lucyfer nie pochodzi z Biblii, ale z tłumaczenia Biblii - z łacińskiego tłumaczenia a nie z języka hebrajskiego. Nie z natchnionych hebrajskich Pism. Zło nazywajmy złem, a nie dobre. Wiem, że ludzie robią to przeważnie z niewiedzy.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyfer_z_Cagliari - "Lucyfer z Cagliari, również Lucyferiusz z Calaris, wł. Lucifero Calaritano (zm. 370 lub 371) – biskup Cagliari na Sardynii od ok. 353 roku, przeciwnik arianizmu, święty Kościoła katolickiego. Imię, jakie nosił, nie miało wówczas (w IV wieku) negatywnych konotacji."
- wikipedia to pomieszanie prawdy i błędów, odnośnie chrześcijaństwa jest szczególnie błędna - w dalszej części pisze : "Lucyfer opuścił w końcu Syrię i powrócił w 362 roku na Sardynię, gdzie zgromadził licznych zwolenników zwanych lucyferianami (nie mylić z lucyferianami, czcicielami Lucyfera, wodza zbuntowanych aniołów). - tutaj już wikipedia się myli, bo lucyfer nie jest aktualnym stanem szatana, więc nikt z satanistów nie czci lucyfera ale czczą diabła, szatana. Izajasza 14:12 opisuje upadek szatana. Upadek od gwiazdy jasnej, od syna jutrzenki do buntownika, pogromcy narodów, który nienawidzi ludzi i robi wszystko aby zniszczyć jak najwięcej ludzi.

Słowo lucyfer zaczęło mieć negatywne konotacje, gdy użyte tego słowa w Vulgacie czyli łacińskim tłumaczeniu Biblii w Księdze Izajasza 14:12.

" O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna [HELEL -strong 1966], synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów" - księga Izajasza 14:12 Biblia Warszawska

Vulgata Izajasza 14:12 : "Quomodo cecidisti de caelo, Lucifer, qui mane oriebaris? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes?"

Słowo lucyfer w Vulgacie pojawia się również w innych miejscach i nie ma nic wspólnego ze złem :

"Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam; et cum te consumptum putaveris, orieris ut lucifer" - Hioba 11:17 _______ " i jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. " - Biblia Warszawska

"Numquid producis luciferum in tempore suo, et vesperum super filios terrae consurgere facis?" - Hioba 38:32

" Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum; ex utero, ante luciferum, genui te" - psalm 110:3 _____ "Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej" - psalm 110:3 BW

"Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui benefacitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris" - 2 list apostoła Piotra 1:19 ______"Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach" - Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Hebrajskie słowo "HELEL" które przetłumaczono z Vulgacie na lucifer, wywodzi się od słowo HALAL - stronh 1984 - lśnić, sprawować lśnienie, sprawić że coś błyszczy np : "Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła [HELEL], słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem" - Izajasza 13:10 BW, albo : Księga Hioba : 29:3, 31:26.


           PAN JEZUS gwiazdą poranną, słońcem, światłem

"I dam mu gwiazdę poranną" - Objawienie Jana 2:28 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną" - Objawienie Jana 22:16 UBG

"Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta" - 4 Mojżeszowa 24:17 BW

"PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN (YHVH) obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie" - psalm 84:11 UBG

"Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory" - Malachiasza 3:20 BW

"Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
10 Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał" - Ewangelia Jana 1:9-10 UBG

"Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 9 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). 10 Badając to, co podoba się Panu; 11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. 12 O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.
13 A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. 14 Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" - list apostoła Pawła do Efezjan 5:8-14 UBG

"Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi" - Dzieje Apostolskie 13:47 UBG 

"Wtedy Jezus powiedział im: Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.36 Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi" - Jana 12:35-36 UBG

"I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności." - Ewangelia Jana 12:45-46 UBG


linoskoczek wierzyć Bogu a nie tylko w Boga "Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. (23) Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem" - 1 Księga Samuela 15:22-23 BW

        LINOSKOCZKOWIE

" W połowie XIX wieku linoskoczek Blondin zaplanował wystąpić w najbardziej śmiałym przedstawieniu, jakiego do tej pory dokonał człowiek. Rozciągnął nad wodospadem Niagara stalową linę o grubości około 5 cm. Kiedy to robił, zgromadził się wielki tłum ludzi, by go oglądać. Linoskoczek zapytał widzów:"Jak wielu z was wierzy, że mogę na swych ramionach przenieść przez tę przepaść ciężar równy wadze człowieka?"
Rosnący tłum krzyczał i wiwatował wierząc, że linoskoczek może dokonać tej trudnej sztuki. Blondin podniósł worek z piaskiem o wadze około 60 kg i przeniósł nad wodospadem. Bezpiecznie dotarł na drugą stronę wraz z ładunkiem.
Potem Blondin zapytał:
"Kto z was wierzy, że rzeczywiście potrafię przenieść nad tą czeluścią prawdziwego człowieka?"
I znowu tłum podniósł wrzawę na jego cześć.
"Kto z was usiądzie mi na ramionach i pozwoli się przenieść nad wodospadem?"
W tłumie zapanowała cisza
. Każdy chciał zobaczyć, jak Blondin będzie niósł człowieka, jednak nikt nie odważył się złożyć swego życia na jego barki.
W końcu zgłosił się jakiś ochotnik, gotowy wziąć udział w tym karkołomnym wyczynie. A któż był tym ochotnikiem? Był to szwagier Blondina, który osobiście znał linoskoczka od wielu lat.
Gdy przygotowywali się do przejścia Niagary, Blondin pouczał go: "Nie wolno ci ufać twym własnym emocjom, a jedynie moim. Będziesz chciał zawrócić, gdy nie będzie to wcale konieczne. Jeśli zaufasz swoim emocjom, to obaj spadniemy. Musisz stać się częścią mnie."
We dwójkę przeszli bezpiecznie na drugą stronę. "- http://wiadomosci.onet.pl/tablica/wiara-linoskoczka-wiara-linoskoczka--w-polowie-xix,1666,270154,41035368,watek.html

"Linoskoczek zakończył właśnie swój, zapierających dech w piersiach, pokaz  akrobatycznych sztuczek. Nagle spostrzegł wśród widowni małego chłopca, który patrzył na niego w niemym podziwie. Podszedł do niego i zapytał przed całą publicznością: "Widziałeś, jak niosłem po linie tego wielkiego mężczyznę?". Chłopiec kiwnął potakująco głową. "A czy wierzysz, że byłbym w stanie w taki sam sposób przenieść także i ciebie?" - zapytał. "Pewnie, że mógłby pan to zrobić" - odpowiedział zapytany - "ten pan był przecież wielki i ciężki, a ja jestem tylko małym chłopcem". "Dobrze, wejdź więc mi teraz na plecy". Mówiąc to mężczyzna kucnął na podłodze, aby pomóc chłopcu. "O nie, nie chcę!" - zawołał malec i czym prędzej zniknął mu z oczu. Wprawdzie wierzył, ale nie chciał powierzyć się w ręce linoskoczka.

Podobnie wielu ludzi postępuje z Jezusem Chrystusem. W jakiś sposób wierzą w Niego, nie są jednakże gotowi powierzyć Mu swojego życia. Jednak taka wiara, nie jest wiarą w znaczeniu biblijnym.
Prawdziwie wierzyć, oznacza całkowicie zaufać Panu Jezusowi i w Jego ręce powierzyć naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość." 


Ogrom ludzi wierzy w Pana Jezusa ale wielu z nich nie wierzy Panu Jezusowi. Wielu wierzy w Niego ale nie ufa Mu, nie znają Go, albo nie wierzą że pomaga swoim uczniom, że jest z nimi, może nie wierzą że On żyję, że zmartwychwstał. W ich życiu nie ma zaufania do Zbawiciela lub pełnego zaufania, ale co najwyżej jakieś częściowe - typu : "jak trwoga to do Boga" a na co dzień Zbawiciel jest gdzieś na uboczy lub w ogóle Go nie ma, albo jest tylko dodatkiem a nie fundamentem.
W Boga wierzą również demony i nic im to nie daje, one nawet wiedzą, że On jest ale wybrali bunt. Ich wiara albo wiedza nic im nie daje i nie da.Tak samo ludzka wiara w Zbawiciela Jezusa Chrystusa nic nie da, jeśli w parzę z nią nie idzie słuchanie Zbawiciela, a więc posłuszeństwo Mu, wykonywanie Jego nauk, przykazań miłości.

Prawdziwa, żywa wiara wg mnie to żywa relacja ze Zmartwychwstałym, to pełne zaufanie Zbawicielowi nawet w najgorszych czasach i okolicznościach. To szukanie u Niego we wszystkim pomocy, rady, prowadzenia. To pamiętanie o Jego miłości i miłości Ojca nawet podczas najgorszych utrapień, przeciwności. Gdy przychodzą utrapienia, doświadczenia, ogniste próby to człowiek ma tendencję lub jest atakowany aby myśleć że Bóg nie jest dobry, nie jest miłością itd ale żywa wiara, zaufanie nawet w najgorszych ognistych próbach, w piecu cierpienia wie, że Bóg jest miłością, jest dobry i nie zapomniał o nas. Żywa wiara ufa, jest posłuszna, spogląda na Golgotę i widzi bezapelacyjny dowód Bożej miłości. Wiara w Boga bez wiary Bogu nic nie daje - to tylko martwa wiara, religijna tradycja, przesąd - bo taki człowiek bez wiary Bogu, nie zna Boga, nie żyje dla Niego, nie polega na Stwórcy, nie szuka Go ani nie pełni Jego woli. 
  I jak z tymi linoskoczkami i ludźmi - większość wierzyła, że wierzy że mogą przenieść człowieka na drugą stronę, ale gdy przyszło im być tymi przeniesionymi, to ich wiara okazała się pusta, martwa, jak wiatr rozwiewa dym, tak ich wiara rozwiała się.
Uważam, że wiara wszystkich chrześcijan którzy będą żyć w czasach ostatecznych zostanie wypróbowana, będzie przesiew - szatan sobie wyprosi aby przesiać wierzących jak wyprosił sobie aby przesiać apostołów. Oby wszyscy wyszli zwycięsko, oby Pan Jezus wstawiał się za wszystkimi jak wstawiał się za Piotrem aby nie ustała Jego wiara - Ewangelia Łukasza 22:31-32. 
Oby niczyja wiara nie upadła nawet w obliczu męczeńskiej śmierci. Prawdziwa wiara Panu Jezusowi, obejmuje wierze również w Jego obietnicę zmartwychwstania. "Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych" - Objawienie Jana 13:10 BT - mimo, że  Biblia Tysiąclecia ma wiele błędów, wiele błędnych przypisów i fałszywe apokryfy, to wydaje mi się, że ten werset jest lepiej oddany w tysiąclatce niż w Biblii Warszawskiej albo Gdańskiej

"A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.
12 Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa" - Objawienie Jana 14:11-12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska             LEKCJA HISTORII

Izraelici wierzyli w Boga, ale w większości nie wierzyli Bogu i tragicznie się to dla nich kończyło. 

"Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?  ....... żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, (23) nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy" - 4 Mojżeszowa 14:11,22-23 Biblia Warszawska

" a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. (32) Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu" - 5 Mojżeszowa 1:32 BW

"A gdy was Pan wyprawiał z Kadesz- Barnea, mówiąc: Wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście jego głosu. (24) Byliście krnąbni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem" - 5 Mojżeszowa 9:23-24 BW

"znam bowiem twój upór i twój twardy kark. Wszak oto już dziś, gdy jeszcze żyję między wami, byliście oporni wobec Pana, a cóż dopiero po mojej śmierci? " - 5 Mojżeszowa 31:27 BW


polecam przeczytać m.in cały psalm 78 i psalm 106 


"A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one" - 2 Królewska 17:13-15 BW 

Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię Pańską, którą On poświęcił w Jeruzalemie. (15) A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. (16) Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku" - 2 Księga Kronik 36:14-16 BW 


"Gdy byli głodni, dałeś im chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni, i obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. (16) Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki i nie słuchając twoich przykazań. (17) Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś" - Księga Nehemiasza 9:15-17

" Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię! I wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci, utyli i opływali w dostatki dzięki wielkiej twojej dobroci. (26) Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko tobie, i odrzucili od siebie twój zakon, zabili twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa " - Nehemiasza 9:25-26 BW

" Lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne; odstąpili i odeszli" - Jeremiasza 5:23 ____"Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. (17) Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali: Uważajcie na głos trąby! Lecz oni odpowiedzieli: Nie będziemy uważali." - Jeremiasza 6:16-17 BW 

"Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. (9) Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, (10) a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: Jesteśmy ocaleni - aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości! .....
Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. (28) Mów więc do nich: To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi; zaginęła prawda, starta została z ich ust! " - Jeremiasza 7:8-10, 25-28 BW

"Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na to miasto i na wszystkie okoliczne miasta całe to nieszczęście, które im zapowiedziałem, gdyż usztywnili swój kark i nie usłuchali moich słów" - Jeremiasza 19:15 BW 

 "Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. (6) I nie słuchaliśmy twoich sług, proroków, którzy w twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa  (7) U ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec ciebie. (8) Panie! Wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko tobie. (9) U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko niemu (10) i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków" - Księga Daniela 9:5-10 BW

"Lecz nasi ojcowie nie chcieli mu być posłuszni, ale odepchnęli go i zwrócili swoje serca ku Egiptowi.... Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy!" - Dzieje Apostolskie 7:39,52 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - wiele o tym również jest z całym nowym testamencie m.in w 1 liście apostoła Pawła do Koryntian rozdział 10, liście apostoła Pawła do Hebrajczyków.  


"Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi Pan zastępów: Odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów! Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie - mówi Pan." - Księga Zachariasza 1:4 BW 


ZAUFANIE PANU JEZUSOWI

 "PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie." - psalm 84:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- również można

" To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." - Ewangelia Jana 16:33 UBG
 
"Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie; choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał" - psalm 27:3 BW


"PAN ( YHVH)jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek? ... Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach." - psalm 118:6,8-9 UBG
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194


"A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen" - Ewangelia Mateusza 28:20b - Pan Jezus - YHVH jest z nami, ale czy my będziemy z Nim do końca ?? oby tak było abyśmy w mocy ducha świętego wytrwali do końca, do końca naśladowali Zbawiciela i zachowali Jego przykazania, nauki, miłość.

, u zaufaniu mowa również m.in w -  psalmy :  4:6, 26:1,  psalm 56, 62:9, 112:7, 115:9-11. Księga przysłów Salomona 3:5, 16:20. Izajasza 12:2, 26:3-4, Jeremiasza 17:7 i inne 

piątek, 21 listopada 2014

maszyny molekularne wszechmądrość Zbawiciela


NAJWYDAJNIEJSZA MASZYNA WE WSZECHŚWIECIE

co do wici jeszcze to występuje ona nie tylko u bakterii : "Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niższych roślin i komórek zwierząt, np. u wiciowców, młodocianych korzenionóżek, promienionóżek, komórek kołnierzykowo-biczykowatych gąbek, plemników."  - z powodu grzechu Adama, stworzenie zostało przeklęte i pojawiły się organizmy i rzeczy, których pierwotnie nie było.

Nie wszystkie bakterie są złe - wiele bakterii jest pożytecznych. Więc w wyniku grzechu, przez przekleństwo pojawiły się moim zdaniem oprócz dobrych bakterii, również te destrukcyjne. Ojciec i Syn byli, są i będą miłością - przekleństwo stworzenie przeminie a wraz z przekleństwem, wszystko co pojawiło się w następstwie grzechu. Jezus Chrystus stworzył wszystko bardzo dobre, świat takim jakim jest obecnie to nie ten sam świat jaki był na początku i jaki będzie ostatecznie.


dokument naukowy "odkrywanie tajemnicy życia" -   od ok 16 minuty filmu : "pamiętam jak po raz pierwszy zajrzałem do podręcznika biochemii i zobaczyłem rysunek czegoś co, nazywało się wicią bakterii, ze wszystkimi jej częściami i w całej krasie. Miała ona pędnik, przegub kątowy, wał napędowy i silnik. Popatrzyłem na nią i powiedziałem : przecież to silnik przyczepny łodzi, to musiało być zaprojektowane, nie ma przypadkowe montażu części."

"Biochemicy wykorzystywali elektronowe mikrofotografie takie jak ta identyfikująca części i
trójwymiarowe struktury silnika wici. W trakcie tego procesu, odkryli geniusz inżynierii w skali mikro. Howard Berg z Harvardu nazwał to najwydajniejszą maszyną we wszechświecie. Niektóre z tych maszyn pracują z szybkością 100 000 obrotów na minutę. Mają stałe łącza do zespołu czujników i przetworników, by otrzymywać informację zwrotną ze środowiska. I chociaż tak szybko się obracają mogą się zatrzymać w każdej chwili. Zatrzymanie się i zmiana kierunku zajmują im zaledwie ćwierć obrotu, po czym zaczynają wirować z prędkością 100 tysięcy obrotów na minutę w innym kierunku.
Tak jak silniki przyczepne w łodziach motorowych, posiadają one bardzo wiele części niezbędnych do działania silnika. Wić bakterii ma dwa biegi : przedni i wsteczny, chłodzenie wodne, napęd protono-motoryczny. Posiada stojan, wirnik, przegub uniwersalny, wał napędowy, pędnik. Pracują też jak te części maszyn i nie chodzi tu tylko o nazwy, lecz o ich prawdziwą funkcję."


PAN i BÓG JEZUS CHRYSTUS - STWÓRCA

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało "  - Ewangelia Jana 1:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. 11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię " - Jana 1:10-12 UBG 
" On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu" - list apostoła Pawła do Kolosan 1:15-17 UBG - pierworodny wszelkiego stworzenia nie oznacza, że Pan Jezus jest stworzony jak naucza błędnie m.in organizacja Świadków Jehowy, która pododawała w swojej Biblii w tych fragmentach nie występujące w tekście greckim, słowa "inny, inne", które mają sugerować, że Pan Jezus to stworzenie. Gdyby tak było to te wyrazy byłyby w tekście greckim i organizacja Świadków Jehowy nie musiałaby fałszować swojej Biblii - nie tylko w liście do Kolosan, ale i w wielu innych miejscach aby zakamuflować m.in boskość Pana Jezusa.
Pierworodny oznacza tutaj Jego godność jako dziedzic, a patrząc na kontekst widać boskość równą Ojcu a nie stworzenie - http://watchtower.org.pl/forum/topic/4022-kol-115/ 
"ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:2-3 Biblia Warszawska

"Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11) one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje" - Hebrajczyków 1:10-12 - zacytowany tutaj fragment psalmu 102 to część modlitwy króla Dawida - cytat pokazuję, że Dawid modlił się do Pana Jezusa. "YHVH JEST POSŁAŃCEM JEZUS = YHVH" : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

"Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. (29) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" - Ewangelia Jana 20:27-29 Biblia Warszawska , "psalm 97 boskość Jezusa Chrystusa" http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html
           tzw  kosmici, projekt SETI

mitologia darwinowska upada i upadnie, ale jeśli ten upadek nastąpi jeszcze w tym bezbożnym systemie, to szatan będzie chciał ukazać innego Projektanta niż Tego Prawdziwego : Jezusa Chrystusa, który wszystko stworzył ku chwale Ojca i wszystko podtrzymuje przy istnieniu - cały wszechświat i wszelkie życie.
diabeł zrobi wszystko aby ludzie w razie czego uwierzyli w każdego jednego projektanta, ale oby nie tylko w Pana Jezusa. 
Potężna propaganda światowa z tzw kosmitami to może nie przypadek. Tzw kosmici to demony, a to wg mnie jeden z wielu (więc może być mylny) możliwych scenariuszy "armageddon demoniczne ufo kosmici" : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5764

demony potrafią przybierać różny wygląd a więc mogą przybrać i wygląd wykreowany przez m.in Hollywood pod postacią - szaraków itp. Był przypadki, że podczas tzw porwań przez "kosmitów" niektórzy ludzie wzywali na pomoc Pana Jezusa - wzywali Jego imię i nagle "porwanie" się kończyło a "kosmici" znikali :-D - czy "porwania" to forma jakieś demonicznej projekcji, czy część z tych zdarzeń jest w realnym świecie to za każdym z nich stoją demony.

Wszystko można sfałszować nawet sygnały z kosmosu (więc ten projekt SETI to w razie "wykrycia sygnału" będzie propagandówka dla mas) - wszystko można wykreować, a różne oszustwa będą bardzo wielkie i wielkie odstępstwo będzie  od Pana Jezusa. Nie wierzcie żadnej NASA, żadnej telewizji, żadnym mediom i ludzkim "autorytetom". Więc w razie czego nie bądźcie wśród zwiedzionych, a raczej wśród tych, którzy chcą wierzyć w tzw kosmitów i podobne kłamstwo, bo chcą dalej miłować grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat, a w tym wiara w kosmitów im nie przeszkadza. Przeszkadza natomiast Pan i Bóg Jezus Chrystus, bo prawdziwe podążanie za Nim wymaga porzucenia miłości do grzechu w tym miłości do mamony i porzucenia światowego stylu życia i myślenia :

"(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
 "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska
"Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi" 

"Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli" : http://creationism.org.pl/artykuly/MOstrowski2

gdy skończy się przekleństwo spowodowane grzechem, wtedy wić bakteryjna te przestanie istnieć jak bakterie i wszelkie choroby, śmierć : 

" Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
5 A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.
6 I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.
7 Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.
8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć" - Objawienie Jana 21:1-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"I nie będzie już nic przeklętego" - Objawienie Jana 22:3a BW

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować" - 1 list apostoła Jana 4:9-11 BW 


,

środa, 19 listopada 2014

imienny chaos Isus Jeszu i inne "Bliski jesteś ich ust, lecz daleki od ich nerek" - Jeremiasza 12:2a

"Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.7 Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi" - Ewangelia Marka rozdział 7 UBG

kto uwierzył, że wymawianie narodowych form jak np Jezus, Jesus to grzech, zło albo, że od wymawiania imienia zależy zbawienie, powinien poczytać o fałszywym ruchu, które promuje wymowę np hebrajską ale są też ludzie głoszący greckiego formy - wpiszcie sobie w wyszukiwarkę : " FALSE ERROR SACRED NAME MOVEMENT " albo " SACRED NAME MOVEMENT " 

 kilka stron które podają wiele dowodów, pokazujących błędy w naukach ludzi, którzy mówią, że trzeba używać hebrajskich, aramejskich albo greckich imion :

http://www.thejournal.org/issues/issue96/sandramae.html

http://www.truthontheweb.org/names.htm

http://righteousnessislove.org/truth-in-love/exposing-new-light/the-sacred-name-movement

http://www.lcg.org/cgi-bin/lcg/studytopics/lcg-st.cgi?category=FalseReligion1&item=1116547833


Biblijne słowo Christos - Chrystus nie ma nic wspólnego z z kryszną, a biblijne słowo Iesous (Jezus) nie ma nic wspólnego z zeusem ani żadnymi demonami itp : "sacred name movement Christos krishna Jesus zeus error" - https://www.google.pl/search?q=sacred+name+movement+christos+krishna+Jesus+zeus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=WpFsVOGFJcHtOcTwgcAP#rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=sacred+name+movement+Christos+krishna+Jesus+zeus+error+

Nie musicie wymawiać Jaszua, Jeszu, Isus, Iesu i tak dalej - nie stawajcie się niewolnikami ludzi i niewolnikami spiskowych, błędnych nauk. 

Biblia spisana została z inspiracji Ojca i Syna w trzech językach : hebrajskim, aramejskim i nowy testament w języku greckim. Wszystko to co jest w Biblii jest natchnione i pożyteczne : "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości" - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. 
Na świecie w tym również w Polsce pojawiają się błędne nauki mówiące, że trzeba używać hebrajskich lub greckich imion Ojca i Syna aby m.in być zbawionym, niestety wiele osób uwierzyło, w te błędne nauki.
 Samo spisanie Biblii w trzech różnych językach pokazuje, że nie trzeba używać hebrajskich, aramejskich czy greckich imion, tym bardziej używanie ich w stosunku do zbawienia przeczy biblijnej ewangelii.
Jest o wiele więcej dowodów ukazujących błędy nauczania odnośnie używania hebrajskich, aramejskich czy greckich imion jako wymogu zbawienia albo prawdy biblijnej. 
Narzucanie komuś stosowania jakiegoś imienia to nauki zbudowane na wyrwanych z kontekstu wersetach, wersetach błędnie zrozumianych. 

 Większość grup czy osób, które narzucają hebrajskie albo greckie imiona zamiast np imienia Jezus - w większości te grupy lub osoby, podważają natchnienie Biblii, odrzucają jej jakieś części, podważają tą Bożą księgę, mówiąc że albo hebrajskie teksty są oszukany, sfałszowane albo mówią tak o greckich pismach nowego testamentu. Poza błędnymi, naciąganymi teoriami, opartymi na błędach albo oszustwach, nie mają nic na obronę swoich tez. 
I nikt kto prawdziwie ufa Chrystusowi, narodził się na nowo i zna tą księgę nie uwierzy ludziom, którzy w taki czy inny sposób podważają natchnienie i ochronę Biblii. 

Więc żeby przepchnąć błędne nauki o używania hebrajskich czy greckich form imion, muszą oni przeważnie podkopywać Biblię. 
Inne metody to zawikłane nauki wokół gramatyki, wokół pisowni,wymowy itd - tak aby ludzie czytający, pomyśleli sobie : "ale autor tego wpisu jest mądry, na pewno te zawiłe kwestie są prawdziwe, ale to moja niewiedza sprawia, że wątpię a autor na pewno ma rację, pokazał przecież tyle dowodów "
Nie mówię, że ludzie którzy promują te błędne nauki robią to celowo, aby kogoś zwieść, oszukać, sami zostali wprowadzeni w błąd, więc nikogo nie potępiam, od osądów motywów jest Ten, który zna serca i oceni sprawiedliwie. Nie mówię też, że wszyscy robią to z nieszczerego serca, ale to i tak jest błędne.

Naiwność w stosunku do ludzi i ich nauk daje znać i ludzie wierzą później, że tylko wymowa hebrajskiego imienia Jezus lub tetragramu jest dopuszczona, albo kto tego nie robi nie będzie zbawiony. Podobnie ludzie dają się nabrać i błędnie wierzą, że tylko grecka forma imienia Jezus jest prawidłowa i powinno się jej używać, albo kto nie używa greckiej formy nie będzie zbawiony. 

Imię Ojca i Syna to nie talizman. Zbawienie nie jest w nazwie ale w osobie, która nosi dane imię. Zbawia osoba a nie imię. Imię Jezus, 2000 lat temu w Izraelu było jednym z najpopularniejszych imion jakie dawano chłopcom. Imię Jezus i imię Jozue to to samo imię.
 Moc nie tkwi w wymawianych literach, ale w osobie która stworzyła wszystko, która podtrzymuje w istnieniu cały wszechświat i wszelkie życie. Moc jest u osoby, która uniżyła się, przyszła na świat jako człowiek, żyła w takim samym ciele jak my, ale w mocy Bożej bezgrzesznie i oddała za nasze grzechy swoje życie, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni i uwolnieni z mocy grzechu, abyśmy prowadzili nowe życie już nie jako słudzy, niewolnicy grzechu, ale słudzy, niewolnicy Zmartwychwstałego. W Nim jest Zbawienie a nie wymawianych literach, jeśli się ktoś nie narodził na nowo, nie ma społeczności ze Zbawicielem, nie trwa w Nim to nic mu nie pomoże używanie greckiego imienia albo hebrajskiego, tak jak nic nie pomogło to wędrownym egzorcystom, którzy używali imienia Pana Jezusa - Dzieje Apostolskie 19:13 i na pewno nie używali polskiej formy Jezus :) 

Słowo Bóg to Elohim, a Daniel i Ezdrasz używają również aramejskiego określenia Elah, w nowym testamencie mamy Theos. Słowo Bóg ma szersze znaczenie, ale gdyby dla Boga było ważne używanie danego języka to Daniel i Ezdrasz we fragmentach aramejskich używaliby tylko hebrajskiego np Elohim. Tak samo w greckich pismach nie używano by w stosunku do Ojca i Syna słowa Theos ale Elohim. 
Podobnie ze słowem Pan - w hebrajskim mamy np Adonai a w języku greckim Kyrios. Również tetragram YHVH jest w nowym testamencie oddawany pod nazwą Kyrios. Gdyby nauki ludzi mówiących, że trzeba używać hebrajskich lub greckich nazw, były prawdziwe to Biblia nie spisana by była w trzech językach. Albo imiona, tytuły byłyby używane tylko w jednym języku. Więc gdyby te nauki były prawdziwe to w greckich pismach byłoby YHVH a nie ma i nikt niczego nie usuwał, nie fałszował tak jak naucza np organizacja Świadków Jehowy, która bezprawnie powstawiała do nowego testamentu YHVH. To nauki organizacji ŚJ są sfałszowane a nie Biblia. To ludzie się mylą, błądzą a nie Biblia. 
Gdyby zbawienie było uzależnione od używania YHVH to byłoby ono w nowym testamencie, gdyby narodowe formy jak polska Jezus byłyby czymś złym, to w greckich pismach Bóg umieściłby hebrajską formę zamiast greckiej. Użycie greckiej formy nie oznacza, że grecka forma jest jedynie święta i trzeba jej używać, ale oznacza to co Biblia pokazuje w całym swym przekazanie że narodowe formy są dopuszczone, bo sama nazwa nie jest jakimś magicznym talizmanem. 
 YHVH to jedno z wielu imion używanych w stosunku do OJCA i SYNA. Każde imię mówi coś o naturze, charakterze Boga. Imię oznacza m.in naturę, atrybuty Ojca i Syna, jest synonimem osoby a nie jakimś talizmanem. Niestety szatan zwiódł w tym temacie mnóstwo ludzi i różnych grup, organizacji jak np organizacja Świadków Jehowy.

Autorem języków są Ojciec i Syn, więc czy ktoś używa imienia w formie angielskiej, polskiej, chińskiej czy hiszpańskiej nie jest zakazane, ale dopuszczone i dobre w oczach Boga, jeśli tylko dana osoba ma szczere serce, prawdziwą wiarę, ufność, jeśli narodziła się na nowo. Ktoś kto nie narodził się na nowo i gardzi uświęceniem ten może używać hebrajskiej czy greckiej formy i nic mu to nie pomoże. Nie ten kto używa jakiejś formy imienia będzie zbawiony, ale ten kto narodzi się na nowo - Ewangelia Jana 3:3. 
"Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! (8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. (9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi" - 1 Mojżeszowa 11:7-9 Biblia Warszawska.

       mówienie i pisanie w językach narodowych grzechem  :)

Nie zdziwiłbym się, jakby ktoś zaczął nauczać, że mówienie i pisanie w języku polskim angielskim, niemieckim, chińskim i innych oprócz np hebrajskiego albo greckiego to grzech i kto ich używa w mowie i piśmie nie będzie zbawiony ;) - śmieszne, ale wielu na ziemi, uwierzyłoby w to i wtedy nie byłoby to śmieszne.

                  POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM 

przykładowe formy YHVH używane przez różne osoby i grupy - każda grupa twierdzi, że jej forma jest prawidłowa i że tylko w tej formie, która ona używa jest zbawienie, a pozostałe formy są błędne. Oczywiście każda z tych grup ma "100 % dowody na swoje nauki" :

Jehowa, Jahwe, Yahvah, Yahwah, Yahowah, Yaohu, Yahuwah, Yahuwah, Yahhowah, Yehovaw, Iahweh, Yahoweh, Jehofah, Geova, Ihowa, Iahueh - tych form YHVH jest wiele więcej, ale to pokazuje tylko jaki kocioł jest w tym temacie, jaki chaos i do czego prowadzą te błędne nauki o używaniu takiej czy innej formy hebrajskiej albo greckiej.

wg "specjalistów" i tych, którzy mają "100 % dowody" prawidłową formą imienia Jezus ma być np forma : IESU, ISUS i inne greckie albo hebrajskie jak  JESZU , Yeshua, Yesha, Yeshuah, Yehshua, Yehshuah, YESHUAH, YEHSHUAH, YAHUSUHWA, YAHOOSHUA ,YHWHSOSANA, Yeshouah, Y'shua, Y'shuah, Yeshu, Yashua, Yashuah, Yahshua, Yehoshua, Yehooshuah, YHVHShua, YHVHShuah, Yhvhshua, Yhwhshua, Iahoshua, Iahoshuah, Iahushua, or Iahushuah YHWHShua, YHWHShuah, Yhvhshuah, Yhwhshuah, Yahvehshua, Yahwehshua, Yahvehshuah, Yahwehshuah, Yahushuah, Yaohushua, Yaohushuah.

Z formami imienia Jezus jest tak samo jak w temacie YHVH - każda osoba czy grupa, uważa że to jej forma jest prawidłowa a inni się mylą. Każda z tych osób czy grup uważa, że ma rację ale nie mogą mieć wszystkie racji :) a tak na prawdę to żadna z nich nie ma racji. Jeśli chcecie ufać tym ludziom, i ich "dowodom" to na samym starcie się pogubicie i będziecie żyć w chaosie, niepokoju bo całe życie nie będziecie przekonani, że prawidłowo wymawiacie tą czy inną literkę :) , a szatan będzie się śmiał, bo zamiast skupić się na żywej osobie, żywego Zbawiciela to skupicie się na dziesiątkach albo setkach różnych form i zaplączecie się, odpadając od uświęcenia, czuwania i prawdziwej pobożności, prawdziwego uczniostwa, które nie polega na wymawianiu tej czy tamtej litery tak a nie inaczej, albo używaniu słowa jak talizmanu.

"Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. 9 Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkim" - Ewangelia Mateusza 15:8-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


                             PROPOZYCJA

Niech ci "specjaliści" i ci, którzy mają "100 % dowody" że ich forma jest prawidłowa - niech zrobią zjazd, niech zamkną się w wielkim pokoju i niech debatują i będą debatować między sobą, kłócić się, spierać, przekonywać całe życie, aż pomrą wszyscy. Bo wszyscy mają "dowody" i wszyscy znają "prawdę" i to ich forma imienia jest prawidłowa a pozostali się mylą.

szatan zwiódł tych ludzi, a oni w swojej nieświadomości, zwiedzeniu innych wprowadzają w błąd, ale ci wprowadzani w błąd nie są bez wony, są naiwni. Zamiast ufać jedynie Bogu i prosić o ukazanie prawdy, prawd biblijnych nauk, to ufają oni sobie i innym ludziom. Wiem, sam po sobie to, bo miałem krótki epizod z używaniem hebrajskiej formy imienia Jezus. Ale Pan Jezus wyprowadził mnie z tego błędu i używam polskiej formy. Bóg jest autorem języków, dał Biblię w trzech językach i patrzy na serce a nie na litery, w których jest takie zamieszania i chaos. 
Znajomość imienia to znajomość osoby, znajomość jej charakteru, osobowości, atrybutów. Znajomość Ojca i Syna, to bezwarunkowe posłuszeństwo, zaufania nawet w najgorszych okolicznościach, przestrzeganie ich słów, przykazań a nie kombinowanie przy pustych literach, które nie mają w sobie żadnej mocy, żadnej siły zbawczej. Tysiące ludzi nosiło imię Jezus w Izraelu, ale dla nas istnieje tylko ten Jedyny, inni niż wszyscy pozostali, którzy mieli też na imię Jezus. 
Zbawienia nie ma również w dziesiątkach czy setkach form YHVH - powyżej widać ile ich jest, a tylko jedna ma być niby prawidłowa i zbawcza, ale sama w sobie żadna nie jest zbawcza. A ci ludzie coraz bardziej błądzą. To zamieszanie jest od szatana, który jest źródłem nauki, że trzeba używać hebrajskiej albo greckiej formy.
" Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju" - 1 list do Koryntian 14:33a UBG
"albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju" - BW


                  INNE ARGUMENTY

1) 
Są więc dziesiątki albo setki nauk na temat pisowni i wymowy danego imienia, ale oprócz tego nie każdy potrafił czy potrafi prawidłowo wymówić dane słowo - taka osoba ma być potępiona ? :)

"Gileadczycy zajęli wtedy Efraimitom brody jordańskie. Gdy potem zbiegowie efraimscy mówili: Pozwólcie mi przejść, wojownicy gileadzcy odpowiadali: Czy jesteś Efraimita? A gdy ten mówił: Nie! (6) Wtedy mówili do niego: Powiedz Szibbolet, a ten wymawiał Sibbolet, bo nie mógł wymówić inaczej. Wtedy go chwytano i zabijano przy brodach jordańskich. W tym czasie padło z Efraimitów czterdzieści dwa tysiące" - Księga Sędziów 12:5-6 Biblia Warszawska - Efraimici nie potrafili wymówić "sz" - jak tacy ludzie mają wymówić np Jeszu ?? albo inne formy w których występuje "sz". Co z innymi luxmi, którzy nie potrafią wymówić jakiś rzeczy ? :) , takie argumenty to poboczne argumenty, ale komuś może da i to do myślenia.

2)
"On najpierw znalazł Szymona, swego brata, i powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – co się tłumaczy: Chrystusa" - Ewangelia Jana 1:41 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. 
Są ludzie, którzy nauczają że słowo Chrystus - Christos - grecki strong 5547 ma związek z kryszną :)
Nikt znający etymologie tego imienia nie naucza tak, bo to słowo nie ma nic wspólnego z żadnym kryszną. To, że Christos jest w Biblii już powinno wystarczyć uczniom. Kto nie ma wiary, kto żyje w grzechu, ten kto żyje jak bezbożny świat uwierzy w najbardziej absurdalne nauki. Ludzie nauczający, że Christos jest złe, muszą podeptać Biblię, aby "udowadniać" swoje nauki i pokazywać swoje "100 % dowody". Zaczyna się od podważania Biblii i kto nie wierzy, że Bóg natchnął całe Pismo i zachował je, ten uwierzy kryszny i inne błędne nauki. Słowo "Chrystus" nie ma nic wspólnego z żadnym kryszną, ani słowo "Jezus" z żadnym zeusem itd

Za chwile się dowiemy od "odkrywaczy szatana i jego spisków" że alfabet łaciński to demoniczna sprawka bo symbole liter to okultystyczne znaki i że trzeba posługiwać się tylko hebrajskim albo greckim i tylko czytanie w języku greckim albo hebrajskim zapewnia mądrość i zbawienie a kto czyta Biblię w narodowych językach np w języku polskim ten będzie potępiony.
3)
Są ludzie którzy nauczają, że imię Jesus, czy z innymi formami końcówki - sus są bluźniercze ponieważ , słowo "sus" z języku hebrajskim oznacza konia : http://www.studylight.org/lexicons/hebrew/hwview.cgi?n=5483
Co ma wspólnego końcówki polskie, angielskie, greckie, czy jakiekolwiek inne ze hebrajskim słowem koń, albo z innymi słowami z innych języków. Ten koń ma tyle wspólnego ze słowem Jesus, czy Iesus tyle samo co Zakład Ubezpieczeń Społecznych - (ZUS) ma wspólne z końcówką imienia Jezus. 

4)
 Pan Jezus gdy uniżył się do poziomu człowieka, to modlił się w języku hebrajskim i w języku aramejskim i wołał na Boga w tych dwóch różnych językach. 
Ewangelia Marka 15:34 UBG : "O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani? – co się tłumaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? " - tutaj jest modlitwa po aramejsku a u Mateusza jest ukazana modlitwa po hebrajsku. Nie ma tu sprzeczności, po prostu Zbawiciel raz zawołał po aramejsku a powtórzył po hebrajsku. "Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?" - Mateusza 27:46 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Eli to po hebrajsku, Eloi po aramejsku. Wy wyznawców nauk o imionach, Pan powinien użyć tylko jednego języka, albo żadnego z tych powyższych, ale powinien po grecku wołać i najlepiej wymawiać tetragram, ale nic takiego nie ma.

5)
Znać imię Ojca i Syna to znać ich samych, znać ich osobowość, znać ich cechy charakteru, ich atrybuty, to bycie im uległym, posłusznym. Wokół nazw ludzie będą się wykłócać aż do powrotu Pana Jezusa i ci ludzie będą popadać w coraz większą bezbożność, bo jak widzimy Pan dopuścił narodowe formy, gdyby było inaczej zatroszczyłby o to, ale narodowe formy nie profanują Jego imienia, dla Niego liczy się co innego, a nie jak tą, czy inną literkę zapisać czy wymówić.

"A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy." - 1 list apostoła Jana 2:3-4 UBG - poznajemy że znamy, nie po wymówieniu tak czy inaczej literek, albo takim czy innym zapisaniu literek, ale poznajemy, że go znamy jeśli zachowujemy Jego przykazania.

Kto mówi : ZNAM , a nie zachowuje przykazań jest kłamcą, i nie zna. Znajomość nie zależy od znajomości słów i wymowy, wokół tyle chaosu, tyle zamieszania, tyle różnych form i kłótni ludzi i tych kłótni i chaosu będzie coraz więcej w tym temacie, więc lepiej trzymać się prawdziwej biblijnej nauki, a nie wymysłów internetowych i innych pseudo-dowodów i rewelacji.

"Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał." - 1 Jana 3:6 UBG

"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością" - 1 Jana 4:7-8 UBG

6)
"Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować." - Ewangelia Jana 13:35 - jeśli chrześcijanie miłują się nawzajem taką miłością, jaką umiłował nas Zbawiciel to, to jest znakiem dla innych, że jesteśmy prawdziwymi uczniami. Pan Jezus nie powiedział : "objawię wam tajemne moje imię i po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami". Nie powiedział : "objawię wam pisownie i wymowę mojego imienia i po tym wszyscy poznają że jesteście moimi uczniami,"

7)
używanie różnych zwrotów czy to hebrajskich czy greckich przeszkadza a nie pomaga w ewangelizacji. Np ktoś powie - uwierz w Yeshua HaMashiach albo uwierz w Iesu, uwierz w Isusa, uwierz w Jeszu i inne - co statystyczny obywatel powie ?? albo spyta co to jest, albo kto to jest. Nie pomoże to w niczym, ale utrudni sprawę i o to też szatanowi chodzi.

8)
 Głoszenie że trzeba wymawiać jakąś hebrajską albo grecką lub aramejską nazwę, żeby być zbawionym to fałszywa ewangelia. Nie ma to nic wspólnego z Ewangelią biblijną. 

9)
Ani Iesu, ani Isus ani inne greckie formy nie są i nie były żródłowym imieniem Pana Jezusa. Źródłowe imię to hebrajskie imię. "I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" - Ewangelia Mateusza 1:21 UBG . Hebrajskie imię Pana (nie wiemy jak się pisze, wymawia ale wiadomo co oznacza a oznacza : YHVH zbawia, lub YHVH jest zbawieniem). Żadna grecka forma nie była i nie jest żródłowym imieniem bo nie oddawałaby, że YHVH jest zbawieniem. Jeśli ktoś się upiera to która część słowa np ISUS - oznacza np zbawienie - "sus" ? , "us" ? a które oznacza Boga ? - "I" ? , "Is", "Isu" ?
Więc greckie forma wywodzi się od hebrajskiej. Ale to wszystko nie oznacza, że np Grecy nie mogą używać greckiej formy, bo mogą, tak jak Polacy mogą Jezus, a amerykanie Jesus. Nie oznacza, to też, że trzeba wymawiać jakaś hebrajską formę. 
              ŚWIADECTWA LUDZI

Ludzie a Anglii czy USA i wielu innych regionach używali i używają imienia Jesus, w Polsce mamy Jezus, w innych państwach, na całym świecie w tym w Chinach są odpowiednie formy narodowe. Kto wzywa Pana wg danego regionu nie wzywa żadnego demona, ale PANA JEZUSA, który jest wszechobecny i wszechmogący i wie kto do Niego należy i wie kto czystym sercem go wzywa. Miliony ludzi było i jest uwalnianych od starego grzesznego życia, są uwalniani od demonów, zapewne zdarzają się i cuda uzdrowień, ludzie są wyzwalani z grzechów alkoholowych, narkotycznych, seksualnych i wszelkich innych grzechów. Sam wzywam Pana mówiąc np Panie Jezu i co demon mnie nawrócił ?? demon przemienił moje życie ??  demon uwolnił mnie od wszeteczeństwa, pornografii, masturbacji, kultu ciała, miłości do pieniędzy, agresji, i wielu innych grzechów, brudów ?? demon przemienił moje myślenie tak, że żyłem jak świat a teraz bezbożne życie mnie obrzydza ?? demon uwolnił mnie od brudnej muzyki, telewizji, filmów ?? demon uwolnił mnie od brudnego, grzesznego, wulgarnego języka, mowy ?? demon sprawił, że chce myśleć o ty co boskie a nie o tym co ludzkie, światowe ?? demon sprawił, że nie żyje w troskach, lękach w których żyłem ?? demon sprawił, że interesuje mnie los innych ludzi a kiedyś było mi to obojętne, albo źle im życzyłem ?? demon sprawił, że kiedyś regularnie brałem udział w bójkach a dziś nawet gdybym został za niewinność pobity nie szukałbym zemsty i nie czułbym nienawiści ??
demon sprawił, że nie traktuje już kobiet jak przedmiotu ??  demon sprawił te i inne rzeczy ??
Nie to sprawił, Jezus Chrystus Zbawiciel.

              PRAWDZIWA PROFANACJA IMIENIA

" Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan" - 3 Mojżeszowa 18:21 Biblia Warszawska

"Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - idźcie i służcie, każdy z was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami." - Ezechiela 20:39 BW 

" i rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. Już nigdy dom izraelski - ani oni, ani ich królowie nie będą bezcześcili świętego mojego imienia przez swoje wszeteczeństwo i zwłoki swych królów, gdy umrą" - Ezechiela 43:9 BW 

"Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich; syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię" - Amosa 2:7 BW

"ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? (22) Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? (23) Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? (24) Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu." - list apostoła Pawła do Rzymian 2:21-24 BW - to nie wymowa czy pisownia była przyczyną bezczeszczenia Boga i bluźnienia, ale obłudne, grzeszne postępowania tych, którzy uważali się, obwoływali się wierzącymi w prawdziwego Boga.

jeśli ktoś uznaje się chrześcijaninem, a dopuszcza się życia w grzechu to takie postępowanie powoduje, że imię Boże jest hańbione albo bluźnione : "A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono" - 1 list do Tymoteusza 6:1 BW

"Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre.
4 Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci;
5 Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu " - Tytusa 2:3-5 UBG

Nad tym powinni boleć chrześcijanie i pilnować się, aby prowadzić życie godne Boga, godne ewangelii, aby nie być hipokrytami, aby nie żyć w grzechu, nie żyć jak świat. Takie rzeczy plugawią imię Boże, imię Ojca i Syna. Plugawią ich reputację. Jeśli ktoś czyni zło a mieni się chrześcijaninem, albo wiara jest tylko przykrywką do czynienia zła, do osiągania jakichś zysków, poparcia ludzkiego - to tego typu zachowania bezczeszczą imię.