Popularne posty

czwartek, 6 listopada 2014

wielki potok zwiedzenia a naiwność"jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? 4 I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł" - Mateusza 24:3b-4 Ewangelia Uwspółcześniona Biblia Gdańska - pierwszą rzeczą na jaką wskazał Zbawiciel jest ostrzeżenie przez zwiedzeniem. Oznacza to że im bliżej powrotu Pana tym będzie coraz więcej, coraz bardziej niebezpiecznych nauk - wielki potom kłamstw i zwodniczych nauk będzie przybierał


"Prosty wierzy każdemu słowu, a roztropny zważa na swoje kroki" - księga przysłów Salomona 14:15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki" - Biblia Warszawska


Naiwność wobec ludzi i ich nauk, poglądów to straszna cecha ludzkości. Cały świat jest naiwny - wierzy w kłamstwa jak ziemia mająca miliardy lat, jak wielki wybuch, teoria ewolucji i wiele tysięcy innych na których bazuje ten świat. Szkoda, że oprócz świata naiwność jest cechą wielu chrześcijan. Sam byłem naiwny, lekkomyslny na początku swojej chrześcijańskiej drogi. Gdy ktoś zaczyna się budzić ze snu grzechu, ze snu ciemności tego świata to łatwo może zbłądzić w tych czasach gdy jest tak wieli zalew wszelkiej maści nauk od pseudonaukowych, przez religijne po te chrześcijańskie. Sam byłem naiwny - ale wiedziałem jedną rzecz, że Biblia zawiera prawdziwe nauki. Ale to nie jest lekiem na naiwność bo w "chrześcijańskim" świecie jest również masa wzajemnie wykluczających się nauk, doktryn - nawet widząc, że Biblia zawiera prawdziwą naukę można być naiwnym i pobłądzić. Im więcej czasu spędzałem z Chrystusem i przy poznawaniu Go m.in przez poznawanie nauk biblijnych, tym moja naiwność malała. Poza tym modliłem się i nadal modlę o wszelką roztropność, przezorność, rozwagę. 
Naiwnie wierzyłem różnym ludzkim naukom, ale wtedy nie widziałem, że są one sprzeczne z Biblią. Dopiero z czasem, wraz ze zgłębianiem nauczania biblijnego zaczęło się wszystko rozjaśniać. 
Ktoś powie, że i tak zbłądziłem bo nie wierzę w taki czy inny dogmat, ale jeśli się w czymś mylę to nie jest to naiwność wobec ludzi, ich nauk i różnych ludzkich organizacji, kościołów. Nie uważam, abym się mylił, ale jeśli ktoś mi wykaże, udowodni na podstawie natchnionej Biblii, że się w czymś mylę to podziękuję mu i przyjmę zmiany. Jeśli kiedyś w naiwności np uwierzyłem, że należy używać hebrajskiego imienia zamiast polskiej formy Jezus a jednak zostałem przez Pana z tego wyprowadzony to widać, że z błędu można być wyzwolonym. Jeśli kiedyś, na początku w naiwności uwierzyłem takiemu filmowi jak "odliczanie do wieczności" a jednak po czasie wraz z poznawaniem Biblii zobaczyłem błędy w tym filmie i zobaczyłem że te proroctwa ukazywane w tym filmie to naciągane rzeczy, albo celowe imitacje proroctw - to było dla mnie jedną z wielu lekcją aby uważać, nie być naiwnym. 

 Codziennie się przekonuję aby nie ufać ludziom, ich naukom i organizacjom, kościołom, ale tylko Zmartwychwstałemu Zbawicielowi, który jest Prawdą - Ewangelia Jana 14:6 i w nim jest Prawda - Efezjan 4:21 i w Nim się ona stała - Ewangelia Jana 1:17. 
W w temacie nauk o  Bogu,  i dotyczących : zbawienia, wieczności, prawdy, Biblii nigdy nie zaufam sobie, ani żadnym innym ludziom i ich naukom ani żadnym organizacjom/kościołom i ich naukom. 

Wierzyć, ufać zawsze jak małe dziecko Jezusowi Chrystusowi to wiara. Wierzyć ludziom i ich naukom, pomijając najpierw samemu zbadanie tematu i proszenie Zmartwychwstałego o ukazanie prawdy, to naiwność, groźny brak roztropności, rozwagi. 
Wiele osób, szczególnie wiele młodych ludzi albo świeżo nawróconych popełnia wielki błąd, który dla wielu z nich źle się kończy - mianowicie zamiast w domu, w ciszy, w zaufaniu Chrystusowi czytać Biblię i prosić Pana Jezusa o ukazywanie prawdy i udzielać mocy aby przestrzegać tego co się już zrozumiało, ci ludzie kupują różne książki, oglądają filmy, wykłady, kazania albo idą do jakichś ludzi, albo kościołów i ich pytają o zdanie, o ukazanie prawdy. 
Grają w rosyjską ruletkę, bo może komuś z nich uda się trafić na osobę nowonarodzoną, ale większość trafia źle i sama często źle kończy. Zamiast wyciszyć się, z modlitwą czytać Biblię to odpalają internet i szukają w nim prawdy i trafiają często na strony, które mają tylko pozory biblijności i prawdy a tak na prawdę zajmują się spiskami (większości dezinformacje), albo  promują sprzeczne z Biblią i ewangelią nauki, albo coraz dziwniejsze interpretacje proroctw, w których dopasowują wydarzenia światowe do Biblii. Skupiają się na poznawaniu szatana i jego niby spisków zamiast skupić się na poznawaniu Syna Bożego i codziennym życiu z Nim i w Nim aby wzrastać w owocu ducha i dążyć do dalszego uświęcenia.

Taki młody człowiek nie utwierdzony w Chrystusie, w nauczaniu biblijnym, nie widzi jednak tych różnych błędnych nauk i przyjmuje je, wydaje mu się, że poznał prawdę i zagłębia się coraz bardziej w te strony internetowe albo w nauki jakichś ludzi czy kościołów/organizacji. Później powtarzają innym te różne błędne nauki, teorie, które w dużej mierze polegają na podważaniu Biblii - odrzucają np hebrajskie Pisma starego testamentu, odrzucają np listy apostołów jak Piotr, Paweł. Głoszą, że imię Jezus jest złe, bo trzeba wymawiać je w języku greckim a inni mówią, że w hebrajskim :) , inni podważają Ewangelie w tym Ewangelie Jana i można tak wymieniać, ale zawsze gdzie u tych ludzi była i jest naiwność i błędne podejście - zamiast w ciszy, modlitwie zaufać Chrystusowi i czytać Biblię. To oni może i czytali Biblię ale jednocześnie karmili się naukami z internetu, naukami ludzkimi, albo naukami kościołów, organizacji. 
Więc zamiast najpierw poznać nauczanie biblijne i przez nie, dopiero zaznajomić się z nauką czyjąś to oni Biblię zaczęli interpretować przez nauki ludzkie, Zamiast nauki ludzkie interpretować, przefiltrować przez Biblię. 

Szkoda, że wielu chrześcijan nie postępuje jak Żydzi z Berei : "Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, (11) którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. (12) Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów." - Dzieje Apostolskie 17:10-12 BW

"W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" - Mateusza 11:25 BW - wielu chrześcijan uważa, że są za głupi aby coś zrozumieć i udają się do "mądrzejszych" ale często tak jest ci "mądrzejsi" wcale tacy nie są i poza tym Bóg udziela mądrości i poznania ale trzeba Mu ufać, Jemu wierzyć, do Niego się udać a wielu idzie do ludzi, ufa ludziom i wierzy ludziom. 

" A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem " - Dzieje Apostolskie 4:13 BW - Piotr i Jan byli ludźmi nieuczonymi i prostymi, a jednak byli mądrzejsi 1000-krotnie od mędrców tego świata. Pan Jezus każdemu może udzielić poznania, mądrości, rozumu, roztropności, rozwagi, przezorności

Jeśli ktoś czuje zamieszanie w wierze, widzi chaos wokół tego w co wierzy, czuje że czegoś mu brakuje to niech odłoży książki "mądrych" ludzi na półkę, niech wyłączy filmy "mądrych" ludzi, niech nie wchodzi na strony internetowe "mądrych" ludzi w tym na ten blog :) , niech najlepiej wyłączy komputer, niech nie szuka prawdy u pastora czy innego człowieka, ale niech wyciszy się. Niech zacznie się modlić, odstawi zbędne rzeczy, czynności które odciągają go od modlitwy i niech prosi o prawdę, o światło, o wskazanie drogi a wyprowadzenie od kłamstw, błędów, zwiedzenia i ochronę przez nimi. Niech zacznie czytać Biblię i niech zaufa Chrystusowi że ukaże mu ją, ale niech będzie gotowy aby być posłusznym temu co dane mu będzie poznać. Zwodnicze serce będzie ciągnęło człowieka do stron internetowych, do nowinek, do for biblijnych, do książek "chrześcijańskich", do filmów "chrześcijańskich". do kazań "chrześcijańskich" , do blogów "chrześcijańskich" , ale w tym rzeczach nie ma gwarancji znalezienia prawdy, większe prawdopodobieństwo jest, że zbłądzi się. Po co tracić cenny czas na ludzkie nauki jeśli ma się kryzys wiary, zamieszanie albo nie rozeznaje się co jest prawdą a co nie jest. 
  Jedyny mądre rozwiązanie to zostawić te rzeczy dopóki nie będzie się utwierdzonym a do tego czasu, w pokorze i zaufaniu szukać prawdy u Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i obfitować w modlitwie, czytaniu Biblii. Gdy przeczytasz np jakiś artykuł to może trafisz na autora który napisze coś mądrego, ale nie będzie miało to porównania z natchnioną Biblią. Po co grać w rosyjską ruletkę - trafię na coś mądrego albo nie trafię, trafię na prawdę albo nie - gdy ktoś nie jest utwierdzony, to dla niego wszystko co przeczyta albo obejrzy może być prawdą i wszystko może być mądre, ale to tylko jego własna ocena, która może być bardzo daleko od prawdy. Gdy ktoś nie zna prawdy, jest nieutwierdzony w Chrystusie to jest w danym temacie jak ślepy - nie zna prawdy, więc wszystko dla niego jest ciemnością i idzie po omacku. Idzie na oślep i wszystko czego się dotknie może mu się równie dobrze wydawać prawdą jak i kłamstwem. Równie dobrze może uznać kłamstwo za prawdę, a prawdę za kłamstwo. Nie mówię tu o jakimś chwilowym pobłądzeniu w jakiejś nauce. To nie jest tak jak w dzień kiedy nadejdą ciemne chmury i światło zostanie mocno przygaszone ale mówię o stałej ciemności, albo stanie gdzie jest bardzo mało światła a przeważa mrok.

Gdy się czegoś nie wie, albo jest się w kryzysie wiary, albo w ciemności to lepiej iść prosto do światła a nie do książek, filmów, internetu i tzw kościołów.
"Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia." - Ewangelia Jana 8:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Wtedy Jezus powiedział im: Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.36 Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi." - Jana 12:35-36 UBG

"Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności" - Jana 12:46 UBGw kwestiach wiary ufaj tylko PANU JEZUSOWI, u Niego szukaj światła a nie u ludzi
 

 "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! " - Ewangelia Mateusza 7:15 BW
"Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł" - Ewangelia Marka 13:5 BW

"On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" - Ewangelia Łukasza 21:7 BW

"Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. 31 Dlatego czuwajcie ... " - Dzieje Apostolskie 20:30-31 UBG

"A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.
18 Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi." - list do Rzymian 16:17-18 UBG

" Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu" - 1 list do Koryntian 14:20a 

"obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi" - 2 Koryntian 11:3 BW

"O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? " - Galacjan 3:1 BW 

" abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, (15) lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa " - Efezjan 4:14 BW 

"Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów" - Efezjan 5:16 BW

"Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. (6) Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w nim" - Kolosan 2:5-10a

"A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku" - 1 Tymoteusza 4:1-2 BW

"Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności.
17 A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos;
18 Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych" - 2 Tymoteusza 2:16-18 UBG

"Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd.14 Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś;15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany." - 2 Tymoteusza 3:13-17 UBG 

"A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was;
16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
17 Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości." - 2 list  Piotra 3:15-17 UBG 


                            PODSUMOWANIE


pisałem głównie o młodych w wierze osobach i o tych, którzy się pogubili, osłabli w wierze, ale myślę , że wyciszanie się, szukanie prawdy zawsze u Jezusa Chrystusa i w Biblii a nie najpierw u innych wierzących czy w internecie, książkach, filmach itp powinno być zasadą każdego wierzącego, nawet tego silnego w wierze i ugruntowanego w naukach biblijnych. Zawsze czegoś jeszcze nie wiemy, albo możemy w czymś się mylić, więc zawsze trzeba szukać u Syna Bożego prawdy i prosić Go o prawdę i żeby mądrze z niej korzystać, aby nie nadymać się, nie wpaść w pychę bo ona prowadzi do zguby. 
"Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. " - 1 Koryntian 8:1b - wiedza razem z miłością to bardzo dobra para, ale nawet największa wiedza, najlepsze poznanie bez miłości, bez pokory, bez owocu ducha zatraci człowieka bo wzbije się w pychę, będzie się wywyższał, będzie oskarżał, będzie obrażał, będzie czuł się wielki i wyjątkowy. 


Jeszcze raz do wszystkich czytających i do siebie również powiem ważną rzecz - nie wiedząc czegoś, mając jakiś mętlik, jakiś kryzys wiary, jakieś zamieszanie, chaos w swoim życiu, ciemność na drodze wiary - nie szukajmy rozwiązania, odpowiedzi, pomocy u ludzi. Nie polegajmy na ludziach , nie idźmy do kościołów szukać tam prawdy, nie szukajmy po internecie, odstawmy ewentualne książki, filmy, kazania itp rzeczy i niech ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS będzie Tym, do którego się w pierwszej kolejności udajemy i u którego szukamy odpowiedzi, pomocy, wsparcia, ukazania prawdy, wyprowadzenia z mroku. Zbawiciel nikogo nie zawiedzie, nie wprowadzi na fałszywy tor. Kto wybierze inne drogi ten sam ryzykuje. Nie chodzi aby odciąć się od ludzi, od wszelkich materiałów, ale nie ufać im w tak ważnej sprawie jaką jest zbawienie. Niech pierwszym i ostatecznym doradcą będzie Cudowny Doradca : "Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju." - Izajasza 9:5 BW 

 Wiele osób może być pomocnych, wiele osób może dobrze doradzić ale równie dobrze można trafić na kogoś kto nawet nieświadomie zaszkodzi albo źle doradzi. Wielkie zwiedzenie w czasach ostatecznych nie weźmie się z powietrza. Naiwność, łatwowierność względem ludzi będą jednymi z powodów, oprócz umiłowania grzechu, pieniędzy i bezbożnego świata. Można spytać kogoś o radę, spytać o to co sądzi o danej rzeczy, nauce ale nie przyjmować danych wskazań bezmyślnie. Dobrze jest wysłuchać a potem jak Berejczycy sprawdzać wszystko czy tak się rzeczy mają.

 Nie neguję ludzi, chodzi o to aby oni i ich nauki nie były fundamentem ani żadną wyrocznią, żeby nie kierować się ludzkimi naukami, nie budować na nich i nie być naiwnym nawet jeśli ktoś może wydawać się miłym - szczególnie jeśli znamy go tylko przez internet albo znajomość na żywo jest tylko przelotna albo trwa od niedawna. Wielu chrześcijan ma wiernych i miłujących braci i siostry w wierze, ale i tutaj w kwestiach zbawienia, nauki trzeba ostatecznie szukać prawdy u Jezusa Chrystusa. Bo nawet wierny brat czy siostra może gdzieś zbłądzić i nieświadomie, w dobre wierze robić coś źle albo wejść w jakaś błędną, niebezpieczną naukę. 

 Sam byłem łatwowierny względem ludzi i naiwny, wiem jak to jest - nikogo nie osądzam i nie potępiam, ale uważam, że moje przemyślenia mogą być pomocne w tych coraz bardziej niebezpiecznych czasach, gdzie świat będzie coraz gorszy - 2 Tymoteusza 3:1-5 i w Kościele Chrystusowym również będzie coraz więcej, coraz groźniejszych rzeczy. 


                         UWAŻAJ NA SIEBIE


 "Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp; (25) nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu. (26) Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu" -
księga przysłów Salomona 26:24-26 BW

" Lepsza jest jawna nagana niż skryta miłość.6 Rany przyjaciela są wierne, ale pocałunki wroga są zwodnicze " - księga przysłów Salomona 27:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę " - Jeremiasza 9:7 BW


"Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone" - psalm 55:22 BW 

                                  
                         UFANIE PANU

"Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach" - psalm 118:9 BW 

"Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc! (4) Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. (5) Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego" - psalm 146:3-5 BW

"Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją I nie zwraca się do wyniosłych Ani do uwikłanych w kłamstwie" - psalm 40:15 BW

"Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela. (10) Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie" - psalm 62:10 BW

"Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu." - Jeremiasza 17:7-8 BW

" Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!" - księga przysłów Salomona 3:5 BW ____ "Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi" - przysłów 28:26 BW ____ "Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute..." - Jeremiasza 17:9 ,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz