Popularne posty

poniedziałek, 1 grudnia 2014

niewybuch ateistyczny samoistny cud
"Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy.....On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało" - psalm 33:6,9  Uwspółcześniona Biblia Gdańska - https://www.google.pl/search?q=false+errors+big+bang&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=djx8VMrFJsuY-AbqpYGYCg#rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=psalm+33+false+errors+big+bang


nie zgadzam się z końcówką filmu  mówiącą m.in o piekle, bo moim zdaniem Biblia ma inny pogląd w tym temacie : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html

szkoda, że nie powiedziano nic o "nowym narodzeniu" i o konieczności dążenia do uświęcenia, które powinno trwać do końca życia, do końca powinniśmy dążyć aby być coraz bardziej podobni do Zbawiciela Jezusa Chrystusa w swoich czynach, myślach i słowach a jest to możliwe w duchu święty, w w duchu Chrystusowym, którego Bóg udziela wierzącym :

"wolność od grzechów masturbacji i pornografii" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html

"Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony" - Ewangelia Jana 7:38-39 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża?
12 Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona?
13 Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? " - Ewangelia Łukasza 11:11-13 UBG 

"Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. 8 A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego" - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:7-8 UBG

"Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę" - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:13 UBG

"Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:14  Uwspółcześniona Biblia Gdańska


, wiara że wszystko powstało samo z niczego nazywana jest nauką, tylko dlatego że wyrzucono Stwórcę Jezusa Chrystusa. Wyrzucono Stwórcę i teraz każdy wymysł ludzki, każdą bajkę jak nazywaną teorią przedstawia się ludziom jako "nauka", a tym czasem z nauką to nie ma nic wspólnego. Samoistne ateistyczne cuda - żeby w nie wierzyć trzeba mieć większą wiarę niż wiara w Stwórcę Jezusa Chrystusa. Umiłowanie grzechu, pieniędzy i świata sprawiają, że ludzi chętniej wierzą we wszystko co niezwiązane z prawdziwym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem.

Prędzej uwierzę, że komputery, samoloty, budynki itd powstają same, niż uwierze że coś powstało samo z niczego. Bo skoro już istnieje ziemia to łatwiej uwierzyć że z kamieni, piachu, drewna i innych rzeczy powstanie samoistnie budynek, niż że te kamienie, piach, drewno i inne powstały same z niczego. Złożoność wszechświata, życia przewyższa wszystko co stworzył człowiek, więc wszechświat i życie nie powstały z żadnego wielkiego wybuchu i ewolucji, ale bezpośrednio zostały stworzone przez Jezusa Chrystusa tak jak o tym mówi Biblia. Bezpośrednio a nie przez jakieś wybuchy, pseudoewolucje. 
Gdyby ktoś mówił, że zegarki szwajcarskie, komputery telewizory, wieżowce, rakiety kosmiczne powstają same to uznany by został za niemądrego człowieka, ale gdy ktoś głosi że wielokrotnie bardziej skomplikowane systemy jak np życie powstały same to jest uznawany za mądrego :) , prawda coraz mocniej będzie atakowana, szkalowana i wyśmiewana a kłamstwa będą promowane jako "nauka" i czysta prawda,

Osoby uważające się za chrześcijan, nie mają wiary aby uwierzyć w biblijne nauki ? nie mają wiary że Bóg stworzył wszystko bezpośrednio tak jak mówi Biblia ?? Czy według tych osób Pan i Bóg Jezus Chrystus nie miał mocy aby stworzyć wszystko bezpośrednio ?


"Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
13 Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa.
14 Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść" - list apostoła Pawła do Rzymian 5:12-14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - śmierć pojawiła się w wyniku grzechu, a grzech pojawił się w wyniku nieposłuszeństwa Adama. Śmierci nie było wcześniej - jak pisze : śmierć królowała od Adama. Wg kłamstwa diabła - śmierć była przed człowiekiem a człowiek wywodzi się od zwierząt a tamte od innych form itd. Wg Biblii człowiek istniał przed śmiercią i to przez człowieka pojawiła się śmierć. Żeby zniszczyć te prawdy, szatan podważa te fragmenty biblijne i podważa księgę Rodzaju i inne natchnione Pisma biblijne mówiące o bezpośrednim Bożym stworzeniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz