Popularne posty

środa, 25 lutego 2015

kamienie które potrafią krzyczećNie zgadzam się z pewnymi rzeczami z powyższego dokumentu- po pierwsze : Klemens nie był papieżem. Biskup - właściwie to "nadzorujący" to nie jak głosi błędna nauka jakiś hierarcha lub władca ale właśnie człowiek nadzorujący, normą było że w zborze było ich kilku. Z upływem lat, wraz z odstępstwem od nauki Zbawiciela i Jego apostołów - z nadzorującego, który był równy innym, zrobiono hierarchę, władcę. Tym bardziej nie był to żaden papież - to również późniejszy wymysł, aby mieć kontrolę, władzę - odstępcza frakcja poszła tą drogą i z upływem lat umacniała się na tej błędnej drodze - władców, hierarchów którzy niby są wyżsi od pozostałych. Podział na duchownych i laikat to całkowicie sprzeczna nauka z nauką Zbawcy i Pism apostołów, i pozostałymi Pismami.

Drugą błędną rzeczą moim zdaniem - jest umiejscawianie śmierci Piotra w Rzymie. Tutaj nie ma biblijnych dowodów, że nie umarł w Rzymie, ale nic na to nie wskazuje również. Na pewno nie był pierwszym biskupem Rzymu i na pewno nie działał w Rzymie - są na to liczne przesłanki biblijne.
" Zbór w Babilonie" - z listu Piotra to nie Rzym ale bezbożny świat w którym chrześcijanie są obcy, prawdziwi chrześcijanie powinni żyć w tym świecie - Wielkim Babilonie jak na obczyźnie a nie jak np żona Lota. Więc gdziekolwiek Piotr nie był to był w Babilonie - bo jest nim cały świat, cały bezbożny świat a nie tylko Rzym. Dzisiaj Wielkim Babilonem jest również Warszawa, Puławy, Pekin, Jerozolima, Moskwa, Paryż, Londyn i wszelkie inne miejsca - cały świat.

Co do 4 zwierząt z księgi Daniela również mam inne zdanie - moim zdaniem wszystkie cztery dotyczą nadal przyszłości, a np cesarstwo Rzymskie było tylko cieniem, pełne wypełnienie co do tych czterech symbolicznych zwierząt moim zdaniem nadal dotyczy przyszłości - m.in 8 rozdział księgi Daniela wspiera to : "ósmy król niszczyciel z otchłani" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/antychryst-i-wojsko-niebianskie.html


Biblia była i jest atakowana, szkalowana ale zawsze oszczerstwa, fałszywe zarzuty wobec niej upadały - a m.in archeologia pokazywała, pokazuje że to sceptycy, wrogowie się mylili a nie natchnione Pisma. Ponieważ Biblia o wielu rzeczach, wydarzeniach, miejscach i osobach jako jedyna mówiła do pewnego czasu, to niedowiarkowie lub nienawidzący Boga i Biblię mówili, że te różne wydarzenia, rzeczy czy osoby to bajki, mity, błędy. Ale z czasem, w miarę np odkryć archeologicznych okazywało się, że Biblia ma rację. Że np Hetyci to nie bajka a wielu mówiło, że to bajka bo Biblia tylko o nich wspominała, ale odkrycia archeologiczne obaliły twierdzenia niedowiarków i wrogów. Podobnie było z wieloma innymi biblijnymi historiami - czy to z Pism starotestamentowych czy nowotestamentowych. Zawsze oskarżenia atakujących Biblię upadały a różne odkrycia m.in archeologiczne potwierdzały relacje biblijne. Biblia nadal będzie atakowana i szkalowana - ale tak jak w przeszłości prawda się obroni, tylko komu uwierzą ludzi - Chrystusowi i temu że Zbawiciel chronił i chroni swe Słowo i że dał nam to co konieczne i i prawdziwe - czy ludzie uwierzą bezbożnym ludziom, niedowiarkom i ich błędnym poglądom lub sfałszowanym oskarżeniom, "dowodom" czy innym zwodniczym zagrywkom.
Bóg zachował Pisma w odpowiednim stanie - nic w nich nie brakuje, niczego nie ma za dużo. Nie ma w nich kłamstw - nie a kłamstw w hebrajskich, aramejski natchnionych Pismach, również nie ma kłamstw w natchnionych greckich Pismach Nowego Testamentu : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

Kto nie ma wiary, kto kocha grzeszenie nie uwierzy nawet największym dowodom : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/buntownikow-nie-przekonaja-zadne-dowody.html

kamienie krzyczą :) - archeologiczne kamienie. "mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na wysokościach. (39) A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. (40) I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą" - Ewangelia Łukasza 19:38-40 Biblia Warszawska - Pan Jezus nie mówił tu o archeologii :) ale m.in odkrycia archeologiczne krzyczą jak wiele innych rzeczy, że cała Biblia jest natchniona i że nie warto słuchać kłamstw świata i szatana, który chce zachwiać wiarą, chcą aby ludzie odeszli od nauk biblijnych, żeby wątpili w jakieś historie biblijne, żeby zaczęli myśleć że jakieś historie to bajki, mity - od tego się zaczyna a później się kończy na starym grzesznym życiu, na gorszym stanie niż poprzedni, na niedowiarstwu w zmartwychwstanie, w nadnaturalne poczęcie, w powrót Zbawcy, w życie wieczne w nowym ciałach w nowym stworzeniu itd. Niewiara jak rak się rozrasta - więc nie dajcie sobie wmówić kłamstw na temat Chrystusa, na temat OJCA, na temat natchnionych Pism. 
Różne ataki na Biblię, na wiarę będą coraz większe, coraz bardziej zwodnicze - miejcie wiarę. Ataki szatana i ludzi obrócą się w nicość jak to miało miejsce na przestrzeni wieków a natchnione Pisma trwają nadal i będą trwać - obyśmy i my wytrwali do końca w pełnieniu woli Bożej, w uczynkach Zbawiciela i w trzymaniu się Jego nauki spisanej w Biblii, która cała świadczy o Nim. 

" Prawdomówne wargi będą trwać na wieki, ale język kłamliwy trwa króciutko" - Księga Przysłów Salomona 12:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska _____ "Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę." - Biblia Warszawska

"I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł ..... Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą " - Ewangelia Mateusza 24:5, 35  Uwspółcześniona Biblia GdańskaArcheologia potwierdza, wszystko to co zapisane w Biblii. Archeologia nie wykazała niczego sprzecznego z zapisami biblijnymi, wręcz przeciwnie wiele rzeczy, wydarzeń i osób które wymieniała Biblia a które były uważane za bajki, mity - gdy archeolodzy znaleźli dowody okazały się prawdą, a atakujący Biblię odeszli jak zwykle z kwitkiem.

szereg materiałów ukazujących odkrycia archeologiczne, które wskazują na wiarygodność biblijnych Pism : https://www.google.com/search?q=archeology+evidence+reliablity+nwe+testament&ie=utf-8&oe=utf-8#q=archeology+evidence+reliability+new+testament

https://www.google.com/search?q=archeology+evidence+reliability+Gospel+Luke+Book+of+Acts+epistles+Paul&ie=utf-8&oe=utf-8#q=archeology+evidence+reliability+Book+of+Acts+Luke

Sir William Ramsay szkocki uczony, Wiele lat poświęcił na badanie Dziejów Apostolskich z archeologicznego punktu widzenia i próbował udowodnić, że są one historycznie niepoprawne. Twierdził on również, że zostały one napisane w połowie II wieku naszej ery.
Swoje kilkuletnie badania w Azji Mniejszej opisał w książce „ The Bearing Of Recent Discovery On The Trustworthiness Of The New Testament„. 

Kilka cytatów z książki:
“Dalsze badania ukazują że książka [Dzieje] może znieść
najdokładniejszą kontrolę faktów z zakresu świata Morza
Egejskiego, i że została napisana z takim przemyśleniem,
umiejętnością, sztuką i percepcją prawdy, że może być modelem
opracowań historycznych” (s.85)


„Wyruszyłem, aby szukać prawdy na granicy Grecji i Azji
Mniejszej i znalazłem ją tam [w Dziejach]. Można badać pracę
Łukasza z większym rygorem niż jakiekolwiek inne dzieła
historyczne, a ostanie się ona najostrzejszej kontroli i
najdokładniejszemu badaniu ” (s.89)


"Łukasz jest pierwszorzędnym historykiem (...) jako autor
powinien być umieszczony wśród najwybitniejszych historyków" (s.222) " http://poznan.akademickie.com/wp-content/uploads/2011/11/2-Czy-Mozemy-Ufac-Biblii.pdf


wtorek, 24 lutego 2015

buntowników nie przekonają żadne dowodyWśród osób niewierzących lub religijnych są tacy ludzie którzy są buntownikami. Takich ludzi nie przekonają żadne dowody, nawet jeśliby ukazał im się Bóg to i tak by Go odrzucili, wzgardzili Nim i dalej szli swoją buntowniczą ścieżką.
Tacy ludzie nie chcą przyznać się, że złamali Prawa Boże, nie chcą porzucić swych grzechów, nie chcą zmian. Kwestia ich bezbożności nie jest kwestią tyle niewiary co umiłowania grzeszenia, pieniędzy i bezbożnego świata z jego pożądliwościami, namiętnościami.
Z takimi ludźmi jest tak jak z większością Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, albo z większością Żydów, którzy widzieli cuda i znaki Zbawiciela i słyszeli jego nieskalaną naukę. Wszyscy ci ludzie mieli nad wyraz ukazaną i udowodnioną prawdę a jednak większość z nich zbuntowała się, odrzuciła Boga. Oby nie było buntowników, oby wszyscy zrozumieli, że ani OJCIEC, ani SYN nie chcą niczyjego zła. "Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty" - 2 list apostoła Piotra 3:9 ______ "Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; 4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:1-4 - więc módlmy się za wszystkich, w tym za ludzi władzy - aby nikt nie był buntownikiem. 

 http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka

                EGIPT,  PUSTYNIA

Wielkie cuda w Egipcie, przejście przez Morze czerwone, zniszczenie armii Faraona, Góra Synaj, manna, i inne wielkie cuda na pustyni, cudowne prowadzenie przez pustynię i tak wielu nie przekonały. Trwali w swej niewierze, w swym buncie wobec Boga. Gdyby dzisiejsi ludzie doświadczyli tych rzeczy - w większości również by się zbuntowali, nie chcieliby porzucić swych grzesznych dróg.

"Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? ..... żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, (23) nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. (24) Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie " - 4 Księga Mojżeszowa (Liczb) 14:11, 22-24 Biblia Warszawska 

"Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, i przestrzegał jego zarządzeń, jego ustaw i jego przykazań; (2) dzisiaj wy znacie - lecz nie wasi synowie, którzy tego nie poznali i nie widzieli - karanie Pana, Boga waszego, jego wielkość, jego możną rękę i jego wyciągnięte ramię, (3) jego cuda i czyny, których dokonał w Egipcie na faraonie, królu egipskim, i na całej jego ziemi, (4) oraz to, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego wozom, które zalał wodą Morza Czerwonego, gdy was ścigali; a zgładził ich Pan, aż do dziś; (5) i to, co uczynił dla was na pustyni, aż do waszego przybycia na to miejsce, (6) i to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich spośród całego Izraela oraz ich rodziny i namioty, i cały dobytek, który ciągnął z nimi, (7) gdyż wasze oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, którego dokonał. (8) Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które Ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie." - 5 Mojżeszowa 11:1-8 BW


"Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku słowom moich ust. 2 Otworzę moje usta do przypowieści, opowiem starodawne tajemnice; 3 Cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali nasi ojcowie. 4 Nie zataimy tego przed ich synami, opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale PANA, o jego mocy i cudach, które czynił. 5 Ustanowił bowiem świadectwo w Jakubie, nadał prawo w Izraelu i nakazał naszym ojcom, aby je oznajmiali swoim synom; 6 Aby poznało przyszłe pokolenie, synowie, którzy się urodzą; aby powstawszy, przekazywali je swoim synom; 7 Żeby pokładali w Bogu nadzieję i nie zapominali o dziełach Boga, lecz strzegli jego przykazań; 8 Żeby nie byli, jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym; pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu. 9 Synowie Efraima, zbrojni i wyposażeni w łuki, w dniu bitwy wycofali się. 10 Bo nie strzegli przymierza Boga i nie chcieli postępować według jego prawa. 11 Zapomnieli o jego dziełach i cudach, które im ukazał. 12 Przed ich ojcami czynił cuda w ziemi egipskiej, na polu Soanu. 13 Rozdzielił morze i przeprowadził ich, i sprawił, że wody stanęły jak wał. 14 Prowadził ich w obłoku za dnia, a całą noc w blasku ognia. 15 Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jakby z wielkich głębin. 16 Wydobył strumienie ze skały i sprawił, że wody płynęły jak rzeki. 17 Lecz oni jeszcze więcej grzeszyli przeciwko niemu i pobudzili do gniewu Najwyższego na pustyni; 18 I wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając pokarmu według swego pragnienia. 19 I mówili przeciwko Bogu tymi słowy: Czy Bóg może zastawić stół na tej pustyni? 20 Oto uderzył w skałę i wypłynęły wody, i wezbrały strumienie; czy będzie mógł też dać chleb? Czy przygotuje mięso swemu ludowi? 21 Gdy PAN to usłyszał, rozgniewał się i ogień zapłonął przeciw Jakubowi, i gniew wybuchnął przeciw Izraelowi; 22 Bo nie uwierzyli Bogu i nie zaufali jego zbawieniu  23 Choć rozkazał chmurom w górze i bramy nieba otworzył. 24 I zesłał im jak deszcz mannę do jedzenia, i zboże z nieba im dał. 25 Człowiek jadł chleb anielski; zesłał im pokarm do syta. 26 Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i sprowadził swą mocą wiatr południowy. 27 Zesłał im mięso jak pył i ptactwo skrzydlate jak piasek morski. 28 Spadło ono pośrodku ich obozu, wokół ich namiotów. 29 Jedli i w pełni się nasycili; dał im, czego pragnęli. 30 A gdy jeszcze nie zaspokoili swego pragnienia, gdy jeszcze pokarm był w ich ustach; 31 Spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił. 32 Mimo to nadal grzeszyli i nie wierzyli jego cudom; .......  Jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu? 41 Odwracali się i wystawiali Boga na próbę, i stawiali granice Świętemu Izraela. 42 Nie pamiętali jego ręki ani dnia, w którym ich wybawił z utrapienia; 43 Gdy czynił swe znaki w Egipcie i swe cuda na polu Soanu " - psalm 78:1-32, 40-43 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym" - psalm 106:7 Biblia Warszawska

"Nasi ojcowie w Egipcie nie zrozumieli twoich cudów, nie pamiętali wielkości twego miłosierdzia, lecz buntowali się nad Morzem Czerwonym.
8 A jednak ich wybawił przez wzgląd na swoje imię, aby okazać swą moc.
9 Zgromił Morze Czerwone i wyschło; i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
10 Tak wybawił ich z ręki tego, który ich nienawidził, i odkupił ich z ręki wroga.
11 Wody okryły ich ciemięzców, nie został ani jeden z nich.
12 Wtedy uwierzyli jego słowom i śpiewali na jego chwałę.
13 Szybko jednak zapomnieli o jego dziełach, nie czekali na jego rady.
14 Pałali żądzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na pustkowiu.
15 I dał im, czego żądali, lecz zesłał na ich dusze wycieńczenie.
16 Gdy w obozie zazdrościli Mojżeszowi i Aaronowi, świętemu PANA;
17 Otworzyła się ziemia i pochłonęła Datana, i zakryła zgromadzenie Abirama;
18 I zapłonął ogień w tym zgromadzeniu, płomień spalił niegodziwych.
19 Zrobili cielca na Horebie i ulanemu posągowi oddali pokłon;
20 I zamienili swą chwałę na podobieństwo wołu jedzącego trawę.
21 Zapomnieli o Bogu, swoim wybawcy, który dokonywał wielkich czynów w Egipcie;
22 Cudownych dzieł w ziemi Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym.
23 Dlatego powiedział, że wytraciłby ich, gdyby Mojżesz, jego wybrany, nie stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić jego gniew, by ich nie wytracił.
24 Wzgardzili też wspaniałą ziemią, nie wierząc jego słowu.
25 I szemrząc w swoich namiotach, nie byli posłuszni głosowi PANA.
26 Dlatego podniósł na nich swoją rękę, aby ich wytracić na pustyni;
27 Aby ich potomstwo rozrzucić wśród pogan i rozproszyć ich po ziemiach.
28 Przyłączyli się też do Baal-Peor i jedli ofiary składane umarłym.
29 Tak pobudzili Boga do gniewu swymi postępkami, że spadła na nich plaga;
30 Wtedy powstał Pinchas, dokonał sądu i plaga ustała.
31 Poczytano mu to za sprawiedliwość po wszystkie pokolenia, na wieki.
32 Rozgniewali go znowu u wód Meriba, tak że Mojżesz wiele ucierpiał z ich powodu;
33 Rozdrażnili bowiem jego ducha i mówił nierozważnie swymi ustami.
34 Nie wytępili narodów, jak im to PAN nakazał.
35 Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów;
36 I służyli ich bożkom, które stały się dla nich pułapką.
37 Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i córki;
38 I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu, i ziemia została skalana rozlewem krwi.
39 Splamili się swymi czynami i cudzołożyli swymi postępkami" - psalm 106:7-39 UBG

"Gdy byli głodni, dałeś im chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni, i obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. (16) Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki i nie słuchając twoich przykazań. (17) Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. (18) Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc: To jest twój Bóg, który cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa, (19) Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni; słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli" - Księga Nehemiasza 9:15-19 BW

               podczas wcielenia Zbawiciela

Wielkie, wspaniałe cuda i znaki oraz nieskalana, doskonała nauka Zbawiciela również nie przekonały buntowników, tych którzy umiłowali grzeszenie, ludzkie zaszczyty, władzę, pieniądze, religijne tradycje, rytuały itp - widzieli Zbawiciela, mieli udowodnione że jest On Chrystusem, a jednak poszli swoją złą drogą. Nie chcieli zmian, nie chcieli się ukorzyć, zostawić grzechów, brudów tego świata, marności. 

"A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego " - Ewangelia Jana 12:37 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc:
21 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały.
22 Ale mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam.
23 A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła [gehenny - moje sprostowanie] będziesz strącone. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego.
24 Ale mówię wam: Lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie" - Ewangelia Mateusza 11:20-24 UBG 

"W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. 7 I obserwowali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrowi w szabat, aby znaleźć powód do oskarżenia go. 8 Ale on znał ich myśli i powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął. 9 Wtedy Jezus powiedział do nich: Spytam was o pewną rzecz: Czy wolno w szabaty czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie czy zniszczyć? 10 A spojrzawszy wokoło po wszystkich, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę. A on to zrobił i jego ręka znowu stała się zdrowa tak jak druga. 11 Ale oni wpadli we wściekłość i rozmawiali między sobą, co by zrobić Jezusowi " - Ewangelia Łukasza 6:6-11 UBG

nawet cud uzdrowienia tego, który stracił ucho nie sprawił, że nie aresztowali Zbawcy - mieli kolejny dowód na to, że jest Zbawcą a jednaj dalej czynili swoje zło. "I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.51 Ale Jezus odezwał się: Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.52 Wtedy Jezus powiedział do naczelnych kapłanów, przełożonych świątyni i starszych, którzy przyszli do niego: Jak na bandytę wyszliście z mieczami i kijami?53 Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności. 54 Wtedy schwytali go, poprowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł za nim z daleka." - Łukasz 22:50-54 UBG 
Arcykapłani nawet wskrzeszonego Łazarza chcieli zabić - wzburzenie Go po 4 dniach nie zrobiło na nich wrażenia, ale na wielu zrobiło i uwierzyli Zbawcy. " I naradzali się naczelni kapłani nad tym, żeby zabić również Łazarza;11 Gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa" - Ewangelia Jana 12:10-11 UBG _____ m.in arcykapłani również dobrze wiedzieli, że zmartwychwstanie było faktem ale przekupili żołnierzy - kolejny objaw buntu : Ewangelia Mateusza 28:11-15.
            
                         PRZYSZŁOŚĆ

"A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. 21 I nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. " - Objawienie Jana 9:20-21 UBG 
Pod koniec 3.5 rocznego wielkiego ucisku lub po nim, ludzie dobrze będą wiedzieć że Chrystus żyje, że jest wszechmocny i powróci niebawem a jednak nie odwrócą się od zła, nie ukorzą się, ale będą trwać w swym buncie. Właśnie 16 rozdział pokazuje sytuację po wielkim ucisku lub może również pod jego koniec : "A czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem.9 I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę" - Objawienie 16:8-9 UBG
" I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka." - Objawienie 16:21 UBG

            po 1000 letnim Królestwie

Co chyba najciekawsze i najsmutniejsze to obraz jaki pojawi się po 1000 letnim Królestwie. Mimo wspaniałych rządów Zbawiciela i Jego ludu nad ludźmi, którzy m.in urodzą się podczas 1000 letniego Królestwa, mimo że m.in ci narodzeni wtedy będą żyć na odnowionej ziemi (nie mylić z nową ziemią i niebem), mimo znajomości Chrystusa, znajomości Jego praw, przykazań. Mimo że cała ziemia będzie miała znajomość Jego osoby, mimo braku zwodzenia na ziemi, ale znania prawdy - mnóstwo z tych ludzi zbuntuje się przeciwko Chrystusowi i dadzą się zwieść szatanowi, który po 1000 letnim Królestwie zostanie na krótko wypuszczony z otchłani, do której zostanie wrzucony przed 1000 letnim Królestwem.
Pokazuje to moim zdaniem jak przewrotne i złe jest serce ludzkie, jak jest zwodnicze - powinno to być zachętą dla nas, aby tym bardziej słuchać Zbawiciela i Jego nauk zawartych w Biblii. 
Tamci ludzie będą żyć na ziemi podobnej do tej sprzed potopu, będą żyć po kilkaset lat - być może około 1000 jak Matuzalem, Adam i inni przed potopem. Będę możliwe że widywać Zbawcę, na pewno będą znali prawdę o Nim i o tym co nadejdzie w wieczności. Będą słyszeć też co działo się na ziemi przed powrotem Chrystusa i jak wielki przywilej ich spotkał, że nie muszą widzieć i słyszeć i odczuwać wielkie zła jakie działo się przez 6000 lat - zapewne będą ostrzegani, że szatan kiedyś na krótko zostanie wypuszczony i że będą zwodzeni - a jednak wielu z nich zbuntuje się przeciwko Chrystusowi a pójdzie za szatanem.

"A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.
8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.
9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich" - Objawienie Jana 20:7-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - "jak piasek morski" - to wyrażenie pokazuje ogromną liczbę ludzi urodzonych, żyjących podczas 1000 letniego Królestwa, którzy zostaną zwiedzeni, pójdą za szatanem. 

Jeśli oni mogą być zwiedzeni, to i my, więc uważajmy na siebie i umacniajmy się w Panu i Bogu Jezusie. 

        OSTRZEŻENIE PRZED ZWODNICZYMI ZNAKAMI i CUDAMI

demony jak najbardziej mogą czynić cuda - m.in czyniły to pod przykrywką czarowników Faraona, zamieniając wodę w krew, albo laski w węże - imitując cuda Boże : "eucharystyczne zwiedzenie cud mleka" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html
ludzie którzy uwierzą fałszywemu prorokowi i uwierzą jego cudom, wpierw wybiorą nieprawość, grzech. Kto kochał będzie grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat ten będzie zwiedziony.

"Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;
10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość " - 2 Tesaloniczan 2:9-12 UBG - niegodziwiec to antychryst - to że nadejdzie wśród znaków i cudów, nie oznacza tyle że on będzie je czynił - gdy odczytamy to w kontekście pozostałych Pism to widać, że "wśród" oznacza cuda i znaki czynione przez fałszywego proroka

"I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda" - Objawienie Jana 13:13-14a ______ "I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką" - Objawienie Jana 19:20 UBG 

"Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych" - Ewangelia Mateusza 24:24 UBG ______ "Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych" - Ewangelia Marka 13:22 UBG 


nawet spełnione zapowiedzi , proroctwa nie musza pochodzić od Boga ale moga byc wykorzystane do zdobycia zaufania , poparcia w końcu zwiedzenia :  "Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać " - 5 Mojżeszowa 13:2-5 BW

"I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka. 14 A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego." - Objawienie Jana 16:13-14 UBG
" A pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. 10 Liczyli się z nim wszyscy od najmniejszego do największego, mówiąc: Ten człowiek jest tą wielką mocą Boga. 11 A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami " - Dzieje Apostolskie 8:9-11 
" Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami " - Biblia Warszawska

                    NIENAWIDZĄ  ŚWIATŁOŚCI 

Gdy rozmawiacie z kimś odrzucającym Zbawiciela, Biblię - to spróbujcie się skupić na grzechu, na naśladowaniu Chrystusa a wyjdzie na jaw co tak na prawdę stoi za niewiarą danego człowieka. Buntownik odrzuci wszelkie dowody, ale to będzie bardzo wyraźne gdy poruszy się tematy czystego życia - buntownik i tutaj będzie kombinował na 1000 sposobów, aby tylko odrzucić nakazy Chrystusa, nie naśladować Go, zeszkalować Jego czyste nauki, umniejszyć je, podważyć Biblię itd. Ale powodem jest prawdopodobnie umiłowanie grzeszenia, niechęć do porzucenia zła. Poruszcie temat grzechów a szydło wyjdzie szybko z worka :)
"(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska

Więc buntownicy będą się buntować wobec największych nawet dowodów, nawet gdyby ujrzeli Boga i tak by się zbuntowali przeciwko Niemu i poszli dalej swoimi grzesznymi drogami. Kochają grzech i nie chcą z niego zrezygnować, nienawidzą światłości. Nawet największe cuda nie przekonają ich. Z drugiej strony gdy nadejdzie wielkie zwiedzenie i wielkie fałszywe cuda i znaki to uwierzą im, bo człowiek grzechu - jak sama nazwa pokazuje nie będzie wrogiem grzechu, więc chętnie za nim pójdą. 
Wielu ludzi nawróci się m.in podczas 3.5 rocznego wielkiego ucisku, ale kto okaże się buntownikiem, ten dalej będzie brnął w swym buncie.
 Cuda nie mogą być wyznacznikiem, bo kto badać duchy na podstawie cudów zbłądzi. Miernikiem musi być nauczanie Zbawiciela i Jego apostołów, oraz "owoc ducha" w codziennym życiu danego człowieka. Poznanie Ojca i Syna sprawia, że widać wszystko wyraźnie, nawet zwodnicze cuda. 

"Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość " - Mateusz 7:21-23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

czwartek, 19 lutego 2015

Efezjan 4:31 usuńcie to aischrologia"Wszelka gorycz [PIKRIA] i zapalczywość [THYMOS] , gniew [ORGE] , wrzask [KRAUGE] i złorzeczenie [BLASFEMIA] niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością [KAKIA] " - list apostoła Pawła do Efezjan 4:31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

PIKRIA:
strong numer 4088 - gorycz, gorzkość, rozgoryczenie, surowość, tlące się urazy do kogoś lub czegoś

"Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. 14 Ich usta pełne są przeklinania i goryczy [PIKRIA]; 15 Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi" - list apostoła Pawła do Rzymian 3:13-15 UBG

"Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi [PIKRAINO 4087 czasownik] " - Biblia Warszawska _______ "Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich." - UBG 

THYMOS 
strong numer 2372 - w tym przypadku oznacza np : gniew, wściekłość, gwałtowność, 

"Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać, i żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście; żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu [THYMOS], kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań" - 2 list apostoła Pawła Koryntian 12:20 UBG

"A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew [THYMOS], spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:19-21 UBG

ORGE
strong numer 3709 - gniew, złość, uniesienie, oburzenie, zapalczywość.
" Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu [ORGE] i sporu" - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:8 UBG

"Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu [ORGE] . 20 Gniew [ORGE]  bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. 22 Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie" - list Jakuba 1:19-22 UBG 

"Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem;
6 Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność.
7 Biskup [doglądający - To nie hierarcha ani władca. - moje sprostowanie] bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu [ORGILOS - 3711 czasownik], nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem;
8 Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy;
9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają" - list apostoła Pawła do Tytusa 1:7 UBG
KRAUGE 
strong numer 2906 - w tym przypadku oznacza  : głośne okrzyki gniewu, wrzeszczeć na kogoś , zakrzyczeć kogoś, wykrzykiwać na kogoś, podniesiony głos w gniewie, wzburzona - ostra mowa. Głośne - gniewne słowa gdzie ludzie krzyczą na siebie. Brak powściągliwości, który wybucha we wściekły wrzask,
 Słowa wypowiadane we wzburzeniu, złości, gniewie i innych podobnych złych stanach - dobrą chyba ilustracją jest kłótnia dwóch osób, które coraz ostrzej sobie odpowiadają i coraz wyższym tonem, coraz bardziej podniesionym głosem. albo kłótnia dwóch osób gdzie wraz z podnoszącą się złą atmosferą wzburzenia, podniesionego głosu pada również wiele wyzwisk, oszczerstw. Kombinacji pewnie jest więcej ale każdy myślę wie, o co chodzi - w starym życiu często mi się to zdarzało - podniesiony głos w wyniku gniewu, wzburzenia w celu ataku, albo odparcia ataku. Ale po nawrócenia to się zmieniło, nie ma w życiu chrześcijanina miejsca nawet na wzburzoną obronę. Nie ma, że on tak na mnie mówi, tak mi odpowiada, chce mnie zakrzyczeć, czy obraża to i ja mogę dopuścić negatywne emocje, podnosić głos i odpowiadać złem za zło. Nie ma takiego czegoś w życiu uczniów Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wraz z krzykiem więc i idzie często kłótnia, więc nie pozwalajmy sobie na kłótnie bo to również jest zła rzecz. 

"ŁAGODNOŚĆ TO NIE SŁABOŚĆ, ALE WIELKA SIŁA" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/agodnosc-to-nie-sabosc-ale-wielka-sia.html


BLASFEMIA 
strong numer 988 - w tym przypadku oznacza np obraźliwy lub grubiański język,  złowieszcze słowa , oszczerstwo, obmowa, szkalowanie, zniesławienie

"Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; 4 Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia [BLASFEMIA], złośliwe podejrzenia; 5 Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich. 6 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. 7 Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 6:3-7 UBG
 "Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku; 2 Nikomu nie ubliżali [BLAFEMEO- 987 czasownik] , nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi " - list apostoła Pawła do Tytusa 3:1-2 UBG

KAKIA
strong numer 2549 - złość, niegodziwość, podłość, złośliwość, zdrożność, niechęć do kogoś, zło

"A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością [KAKIA]; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują." - list apostoła Pawła do Rzymian 1:28-32 UBG 

"Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości [KAKIA] i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. 4 Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; 5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; 6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela " -  list apostoła Pawła do Tytusa 3:3-6 UBG 
" Odrzucając więc wszelką złośliwość [KAKIA] , wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy; 2 Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli; 3 Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. 4 Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego" - 1 list apostoła Piotra 2:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  
                       PODSUMOWANIE

Gniew daje przystęp, miejsce diabłu - Efezjan 4:27 - słusznie gniew i inne wymienione rzeczy mają być usunięte z pośród nas (chrześcijan) a więc i z nas, z naszego życia - wnętrza.
Wezwanie do usunięcia to nie propozycja ale nakaz, nie ma żadnego ale. Ale człowiek musi najpierw ukorzyć się przed Zbawicielem i przyznać, że z danymi rzeczami ma problem, później należy chcieć zmian, pragnąć pozbyć się grzesznych stanów i prosić Chrystusa o oczyszczenie z nich, prosić o ducha świętego, o czyste serce. Kto prosi otrzymuje. Następnie trzeba się pilnować aby nie wracać do zła, ale umacniać się w Panu Jezusie i obfitować w mocy ducha Chrystusowego w dobre rzeczy - owocem ducha, tym wszystkim co miłe w oczach Zbawiciela i co zgodne jest z Bożym Charakterem.

"Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością" - UBG - wszelkie złe stany, emocje mają zostać usunięte. Jeśli rozpoznajemy coś co nie jest tak, to należy udać się z tym do Zbawcy.
Te rzeczy są jak trucizna, jeśli zostawać będą w nas to będą niszczyć nas.

"PRZEBACZENIE CHRONI SERCE" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/przebaczenie-chroni-serce.html

"Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. (21) Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka." - Ewangelia Marka 7:20-23 Biblia Warszawska 

Dla człowieka nienarodzonego na nowo, te rzeczy i im podobne są normą - nie wszyscy kradną, czy zabijają ale każdy nienarodzony na nowo, ma jakieś przejawy w swym życiu tych i innych kalających rzeczy.  Uczynki ciała pokazują, naturalnego, upadłego człowieka które przejawią je - jeden mniej drugi więcej ale są one częścią nich, natomiast gdy rodzi się na nowo i podąża dalej za Zbawcą w uświęceniu w mocy ducha świętego to te rzeczy i inne im podobne nie są częścią człowieka. Nie są częścią stylu życiu, co najwyżej upadkiem, którego człowiek żałuje i porzuca, brzydzi się nim i nie chce już więcej upaść i w mocy Bożej idzie jak wcześniej zwycięską drogą. Owoc ducha wskazuje na nadprzyrodzony charakter, na Boże działanie.
Bez tego cudu, człowiek rodzi się, żyje i umiera, w złościach, gniewach, goryczy, kłótniach i wszelkich innych uczynkach ciała - 

"Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą"

bardzo podobne wezwanie do tego z listu do Efezjan jest również w liście do Kolosan 3:8 BW : 
"ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew [ORGE], zapalczywość [THYMOS] , złość [KAKIA], bluźnierstwo [BLASFEMIA]  i nieprzyzwoite słowa [AISCHROLOGIA]z ust waszych" 

                      AISCHROLOGIA

nieprzyzwoite słowa - to wyraz aischrologia - strong numer 148 - oznacza : brudna mowa, niecenzuralny-wulgarny-rynsztokowy język, obraźliwa mowa, plugawe porozumiewanie się, sprośne słowa, obelżywe mowa, hańbiące słowa

System Stronga możliwe pomocne narzędzie

 

 

Jeśli ktoś ma wolne fundusze to polecam zakupić Biblię Gdańską w systemie Stronga - Nowy Testament : http://www.nastrazy.pl/biblioteka/ksiegarnia/index.php?p=strongnt.htm&s=strongntopis.htm

Również na allegro, w różnych księgarniach np internetowych można dostać je. 

Bardzo przydatna rzecz - mi wielokrotnie się przydała.Wszystko bardzo dobrze jest oddane - występowanie danego słowa czy to greckiego czy hebrajskiego, aramejskiego jest podane w tabelach - wraz z fragmentem wersetu, co jest bardzo pomocne - każde słowo, każdy dogmat, naukę biblijną można wygodnie prześledzić. Naprawdę kto wierzy, że Biblia to zbiór natchnionych Pism - spisanych przez ludzi natchnionych duchem świętym danym od OJCA i SYNA, temu na pewno się to przyda


" Konkordancja wyrazów greckich Nowego Testamentu

Wydanie trzecie
Z przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników kolejne, trzecie już wydanie Konkordancji wyrazów greckich Nowego Testamentu, która wraz z dwutomową Biblią Gdańską Starego Testamentu w systemie Stronga (Na Straży, Kraków 2004) tworzy jednolitą, trzytomową całość pt. „Biblia Gdańska w systemie Stronga”. W obecnym wydaniu wprowadzono jedynie kilka poprawek, tak że w zasadzie stanowi ono przedruk wydania drugiego (Kraków 2007). Poniżej przytaczamy tekst przedmowy do poprzedniego wydania.
Drugie wydanie Biblii Gdańskiej NT w systemie Stronga różni się nieco od pierwszego. Tekst polski został gruntownie przejrzany i uzupełniony pod kątem jeszcze dokładniejszego przyporządkowania go do słów greckich zapisanych przy użyciu kodów Stronga. Dołożono przy tym wszelkich starań, aby każde słowo greckie, również rodzajniki i drobne spójniki – zgodnie z zasadą jedna jota albo kreska nie przeminie, znalazło swoje miejsce wśród numerycznych kodów Stronga odpowiadających słowom polskiego tłumaczenia. Tekst Biblii Gdańskiej zaopatrzony został w liczne przypisy, które uwidaczniają różnice między wydaniami greckiego Nowego Testamentu stanowiącymi podstawę przekładu gdańskiego a współczesnym – powszechnie uznawanym za poprawny – tekstem Alanda (wyd. z 1983 r.). Dodatkowo porównano The Greek New Testament (United Bible Societes 1983) pod redakcją K. Alanda z Kodeksem Synaickim, najstarszym kompletnym greckim rękopisem Nowego Testamentu z połowy IV w. po Chrystusie. Różnice między tymi tekstami ujęte zostały w dodatkowych przypisach.
Również druga część, Konkordancja wyrazów greckich Nowego Testamentu, otrzymała nową formę, zgodną ze wzorem, który zastosowano w Konkordancji wyrazów hebrajskich i aramejskich Starego Testamentu. Słownik został wzbogacony o informacje etymologiczne oraz gramatyczne, a także o zestawienie polskich tłumaczeń słowa greckiego wraz z częstotliwością ich występowania w Biblii Gdańskiej. Dane te, obok poprawionego i nieco poszerzonego słownika, ułatwiają szybsze ogarnięcie biblijnego zakresu znaczeniowego rozważanego słowa greckiego.
Trzecia część tej pracy, Wykaz wyrazów i zwrotów polskich w NT Biblii Gdańskiej, została uzupełniona o informację dotyczącą częstotliwości występowania słów greckich w tłumaczeniu na dany wyraz lub zwrot polski. Słowa greckie na listach towarzyszących wyrazowi lub zwrotowi polskiemu zostały uszeregowane według częstotliwości ich występowania, co ułatwia wyszukanie słów polskich na listach Konkordancji wyrazów greckich.
Autorzy mają nadzieję, że zmiany te, wypracowane w trakcie przygotowywania starotestamentowej części Biblii w systemie Stronga, zwiększą użyteczność tej książki oraz ułatwią Czytelnikom korzystanie z informacji w niej zawartych. A Słowo Boże – nawet przy tak szczegółowym badaniu – z pewnością nie przestanie być żywe i trwające na wieki (1 Piotra 1:23-25), o ile tylko Czytelnik dołoży wszelkich starań, by jego rozważaniom towarzyszyła modlitwa, powaga i szczera chęć poznania Bożego zamierzenia wyrażonego przez natchnionych pisarzy " - http://www.nastrazy.pl/biblioteka/ksiegarnia/index.php?p=strongnt.htm&s=strongntopis.htm

http://www.nastrazy.pl/i/m/konkord_grec_NT_instr.pdf         STARY  TESTAMENT

 http://www.nastrazy.pl/biblioteka/ksiegarnia/index.php?p=strong.htm&s=strongopis.htm :

  "Nasza praca w odniesieniu do Starego Testamentu polegała na porównaniu każdego słowa polskiego tłumaczenia Biblii Gdańskiej z 1632 roku (w wydaniu BiZTB z 1959 roku) z oryginalnymi tekstami ksiąg Biblii Hebrajskiej. Każdemu słowu polskiemu został przyporządkowany kod numeryczny według systemu wprowadzonego przez J. Stronga. Dzięki temu użytkownik tej pracy będzie mógł sam sprawdzić, z jakiego słowa hebrajskiego zostało przetłumaczone interesujące go słowo polskie. Sięgając do drugiej części pracy, "Konkordancji wyrazów Hebrajskich", będzie mógł przeczytać krótki opis gramatyczny rozważanego słowa, dowiedzieć się, jak słowo to tłumaczy Biblia Gdańska oraz jakie jest jego znaczenie słownikowe (według polskiej adaptacji Biblijnego Leksykonu Browna, Drivera i Briggsa). Będzie mógł także przejrzeć inne wystąpienia badanego słowa hebrajskiego według listy, na której polskie słowa tłumaczone z poszukiwanego słowa hebrajskiego wyróżnione zostały tłustą czcionką. Korzystając z "Wykazu wyrazów i zwrotów polskich Biblii Gdańskiej ST" można również sprawdzić, z jakich jeszcze innych słów hebrajskich tłumaczone jest na polski rozważane słowo. Wiele dodatkowych informacji można też znaleźć w licznych przypisach.
Przykład, który zamieściliśmy na poniżej, rozważa pierwsze słowo Biblii: "na początku", które po hebrajsku brzmi "Bereszit" i wywodzi się od słowa 7225 "Re'szit", zaś początkowe "Be" to przedrostek oznaczający "w", który w tym przypadku został oddany w Biblii Gdańskiej jako "na". Uwidocznione to zostało przez umieszczenie znaku ">" nad polskim słowem "Na". Z konkordancji można dowiedzieć się, że słowo 7225 "Re'szit" występuje w Biblii Hebrajskiej 51 razy, że tłumaczone jest w Biblii Gdańskiej również na inne polskie słowa, jak "pierwiastek", czy "pierwociny", że oznacza również "coś pierwszego, coś najlepszego". Sięgając następnie do "wykazu słów polskich" można dowiedzieć się, że samo słowo "początek" występuje w Biblii Gdańskiej 55 razy i że oprócz rozważanego słowa 7225 podstawą jego tłumaczenia były również inne słowa, między innymi 7218 "RoSz" (hebr. "głowa"), od którego wywodzi się rozważane przez nas słowo 7225 "Re'szit"."

Posiadanie takich czy innych materiałów, niczego nie gwarantuje. Kto nie ma ducha Chrystusowego, kto nie ma wiary, zaufania do żywego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,  ten może mieć wszystkie wydania Biblii, wszystkie słowniki, może znać oryginalne języki  i nic mu to nie pomoże.Będzie miał jakąś wiedzę, ale to wszystko będzie martwotą.
"JAK ZROZUMIEĆ BIBLIJNE PRAWDY" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html

wiarygodność Biblii : http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka


,