Popularne posty

piątek, 29 maja 2015

Księga Rodzaju to nie mitologia : dinozaury i ogród Eden

na temat wiarygodności i ważności Księgi Rodzaju więcej tutaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/popieranie-kamstwa-ewolucji-kolejny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/popieranie-kamstwa-ewolucji-kolejny.html

tutaj o arce Noego i potopie : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/jak-wszystkie-zwierzeta-mogy-zmiescic.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/jak-wszystkie-zwierzeta-mogy-zmiescic.html

,, DVD nr 3 - Dinozaury i Biblia " : https://www.youtube.com/watch?v=71f5bgRgLmk,, DVD nr 2 Ogród Eden " : https://www.youtube.com/watch?v=U19SxG_ZwGI


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chronos-dowody-na-mody-wiek-ziemi-i.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chronos-dowody-na-mody-wiek-ziemi-i.html  - z paroma rzeczami z panem Hovindem się nie zgadzam - ale o tym w powyższym linku o wieku ziemi" Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! " - Psalm 95:6 Biblia Warszawska 


" Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego " - psalm 100:3 BW 

" Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem, i daję ją temu, komu zechcę." - Księga Jeremiasza 27:5 BW


" Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie " - Księga Jeremiasza 32:17 BW

" Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku " - Izajasz 45:12 Biblia Warszawska

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html


,, Błogosław, moja duszo, PANA, i całe moje wnętrze – jego święte imię.
2 Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach.
3 On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby;
4 On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością.
5 On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła.
6 PAN wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym.
7 Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła.
8 Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia.
9 Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości.
11 Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją.
12 Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki.
13 Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją.
14 On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem.
15 Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny.
16 Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce.
17 Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów;
18 Nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania.
19 PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi.
20 Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa.
21 Błogosławcie PANA, wszystkie jego zastępy, jego słudzy, którzy spełniacie jego wolę.
22 Błogosławcie PANA, wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania. Błogosław, moja duszo, PANA. " - Psalm 103 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka


polis miasto większe 16 razy od Polski stolica nowej ziemi

List Ap. PAWŁA do HEBRAJCZYKÓW 13:14 Biblia Warszawska


Najwspanialsze miasto. Na te słowa wielu, większość - ogromna większość ludzi pomyślałaby że mam na myśli np : Nowy Jork, Paryż, Londyn, Rzym, Dubaj, Los Angeles itd. Ale najwspanialszym miastem nie jest żadne ziemskie miasto, choć kiedyś będzie ono na ziemi. Najwspanialszym miastem jest Nowa Jerozolima - której architektem, twórcą, wykonawcą, budowniczym jest Bóg. Stworzenie nigdy nie zbuduje czegoś lepszego od wszechmogącego, wszechmądrego Stwórcy - więc wszystkie miasta ludzkie razem wzięte są niczym w porównaniu do niebiańskiej Jerozolimy.


" Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
10 Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:9-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. " - Hebrajczyków 11:16 UBG


szatan robi wszystko aby ośmieszyć Boże obietnice, chce umniejszyć wspaniałość nowego stworzenia, chce pokazać w krzywym zwierciadle Boże plany dotyczące przyszłości. Jednym z takich ataków, próbą ukrycia Bożych planów i obietnic jest moim zdaniem ukazywanie Nowej Jerozolimy jako symbolu, przenośni i zaprzeczanie że chodzi o dosłowne miasto. A Biblii moim zdaniem jasno i wyraźnie opisując Nowe Jeruzalem ukazuje je jako dosłowne, prawdziwe miasto które ostatecznie będzie położone na przyszłej nowej ziemi.

Celowo szatan ukazuje wieczność jako nudną albo nieatrakcyjną. Przez to chce odciągnąć ludzi od zbawienia, od Chrystusa. Dlatego też zbawienie ukazywane jest w formie gdzie gra się ciągle na harfach albo przebywa w chmurach. Tego typu ukazywanie życia zbawionych jest totalnym kłamstwem, absurdem. To tak jakby zamiast zdjęć niewyobrażalnie wspaniałego pałacu, pokazać zdjęcia obory albo chlewa i mówić że tak wygląda ten pałac. Podobnie szatan chce ukazać niewysłowione wspaniałości życia zbawionych w przyszłym nowym stworzeniu jako nudę, głupotę itp - podczas gdy prawdziwy obraz Królestwa Bożego i wiecznego życia Zbawionych jest niewyobrażalnie wspaniały, ale kłamca i oszczerca nie powie tego.
 Zbawieni to nie będą jakieś eteryczne duszki, nudzące się na chmurach, albo pogrywające na harfach - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html


                               WIELE  MIESZKAŃ


" W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce.
3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. " - Ewangelia Jana 14:2-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

  W Bożym mieście - w niebiańskiej Jerozolimie która po 1000 letnim królestwie zstąpi na nową ziemię, jest na pewno wiele mieszkań. Bardzo dużo, bo to nie jest miasteczko ale duże miasto, bardzo duże miasto :) 
Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe. " - Objawienie Jana 21:16 UBG - zakładając że jeden stadion to 185 metrów to jeden bok miasta wynosi 2220 kilometrów. powierzchnia miasta to 2220 km x 2220 km - co daje około 4 miliony 928 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obszar miasta Bożego - nowej, niebiańskiej Jerozolimy jest ok szesnaście razy większy niż obszar Polski. Werset mówi również o wysokości która też ma 12000 stadiów - a więc kształt Nowej Jerozolimy to albo sześcian albo ostrosłup - zdania są podzielone. Najważniejsze że Nowa Jerozolima to niezawodna Boża obietnica - realne, prawdziwe miasto. 
Nowe Jeruzalem jest powierzchniowo większe od Warszawy - ok 9500 razy. Dodając do tego że miasto ma również wielką wysokość to powierzchnia użytkowa w nim jest ogromna - więc "wiele mieszkań" o których mówił Pan Jezus to nie przesada :) 
Wiele osób popełnia błąd - biorą Nową Jerozolimę i umieszczają ja na obecnej planecie i mówią że to niemożliwe, aby takie miasto istniało. Ale Biblia nie opisuje Nowej Jerozolimy na obecnej Ziemi, ale na nowej ziemi. Nowa Jerozolima nie zstąpi na obecną ziemię, ale na nową ziemię, która zostanie utworzona po 1000 letnim Królestwie Chrystusa. A ta Nowa Ziemia będzie idealna jak i wszechświat i wszystko inne, więc znacząco będzie się różnić od obecnej ziemi. Dla OJCA i SYNA wszystko jest możliwe, ich moc stwórcza, mądrość jest nieograniczona więc wszystko co napisane jest możliwe bez problemu aby zostało przez nich stworzone i idealnie funkcjonowało. Więc Nową Jerozolimę trzeba umieścić na Nowej Ziemi a nie na obecnej. Może ta Nowa Ziemia będzie wielokrotnie większa, może będzie miała całkiem nowe i nieznane nam obecnie właściwości. Na pewno wszystko będzie niewyobrażalną wspaniałością, perfekcją - Bóg  w swej niezmierzonej mądrości i umiłowaniu piękna, harmonii wszystko idealnie stworzy. Po prostu my na dziś dzień nie jesteśmy w stanie sięgnąć tych rzeczy. Przerastają one ludzką wyobraźnie. Więc lepiej np patrzeć z wiarą, patrzeć na udowodnioną Bożą miłość i przez to być pewnym że to co stworzy będzie niesamowite, że nikt inny nic lepszego i wspanialszego nigdy nie stworzy. 
Skoro w upadłym, zepsutym obecnym stworzeniu jest tyle dowodów wszechmocy i mądrości Bożej i nawet tego upadłego, zepsutego, skażonego wszechświata, ziemi czy życia nie pojmujemy, nie możemy zrozumieć tych mechanizmów to co dopiero w odniesieniu do nowego stworzenia, które będzie zapewne miliardy miliardów bardziej złożone, wspaniałe i idealne - już nie będzie nic zepsutego przez grzech, bo nie będzie grzechu. 
Więc ja nie mam wątpliwości że istnieje w trzecim niebie taka Nowa Jerozolima jaką opisuje Biblia.  Pan Jezus wypowiedział swoje słowo i zaistniał wszechświat z miliardami galaktyk i z miliardami ciał niebieskich w tych galaktykach. Ten niepojęty ogrom powstał na Słowo Boże wypowiedziane przez Pana Jezusa - więc tak samo na Słowo Pańskie powstanie Nowa Ziemia a Nowa Jerozolima z takimi wymiarami jaką opisuje Biblie jak najbardziej może mieć miejsce. Nie trzeba tych wymiarów spłycać do symbolów. 
Ale nawet gdyby wymiary były symboliczne, to mówienie o Nowej Jerozolimie że nie jest realnym prawdziwym miastem ale symbolem to wielki błąd. Nowa ziemia i niebo to nie symbole więc i Nowa Jerozolima która będzie stolicą na nowej ziemi nie jest symbolem, co widać w wielu jasnych przekazach Biblii.

"Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło" - psalm 33:9 Biblia Warszawska - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

Co niemożliwe jest dla ludzi, możliwe jest dla Boga. Ale dla niewierzących nic nie jest możliwe - dla nich Bóg nie stworzył wszechświata, lub nie stworzył go tak jak opisuje Biblia. Wg m.in niedowiarków Chrystus nie stworzył bezpośrednio wszechświata i ludzi. Wg nich nie możliwe też jest, aby stworzył nową ziemię i aby miasto o powierzchni 5 milionów kilometrów kwadratowych było stolicą Królestwa Bożego. Ale ja wiem że dla Pana Jezusa takie rzeczy to drobnostka. Wiara od niewiary na prawdę nie różni. 

                  DRZEWO   ŻYCIA  W  NOWEJ JEROZOLIMIE, w RAJU " Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. " - Objawienie Jana 2:7 UBG

A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. " - Objawienie Jana 22:2 UBG 

Raj nie jest żadnym symbolem ale prawdziwym miejscem. A raj znajduje się w Nowej Jerozolimie - kolejny dowód że Nowa Jerozolima to prawdziwe miasto a nie symbol czy przenośnia lub coś w tym rodzaju. Widać wyraźnie Obj 2:7 mówi że drzewo życia jest w raju. Z kolei Obj 22:2 ukazuje drzewo życia w Nowej Jerozolimie. Nie ma tu sprzeczności. Po prostu raj znajduje się w Nowej Jerozolimie lub cała Nowa Jerozolima jest rajem.                  
 KTO  WEJDZIE  A  KTO  NIE , DAR vs STRATA  żeby wejść do tego miasta trzeba uznać Jezusa swym Panem i Zbawicielem i wytrwać w tym do końca - oczywiście nie jest to martwa wiara, ale żywa wiara - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

 wąska brama : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html

 Gdyby Nowa Jerozolima nie była prawdziwym miastem, to by nie była używana w kontekście kary i daru, błogosławieństwa. Wejście do tego prawdziwego miasta będzie wielkim darem bo tam jest raj, a niemożliwość wejścia do tego miasta będzie wielką stratą, przegraną. 

" Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem." - Objawienie Jana 21:7 Biblia Warszawska - to wszystko czyli m.in nowe niebo i nową ziemię wymienioną w Objawieniu 21:1 i Nowe Jeruzalem wymienione w drugim wersecie tego rozdziału. 
Natomiast nie odziedziczą m.in Nowej Jerozolimy, ani nowej ziemi, nieśmiertelności ci którzy : 
"Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga " - Objawienie Jana 21:8 BW

" I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka." - Objawienie Jana 21:27 Biblia Warszawska. Prawdziwe miasto i prawdziwe błogosławieństwo tylko dla zapisanych w księdze życia Baranka. 


Są dwie możliwości i są one jak najbardziej realne, prawdziwe tak jak prawdziwe jest miasta do którego wejdą błogosławieni w Chrystusie, natomiast prawdziwa jest również kara - czyli brak możliwości wejścia do tego miasta :

"Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je " - Objawienie Jana 22:13-14 Biblia Warszawska

" Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię. " - Objawienie Jana 3:12 UBG" A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. " - Objawienie Jana 22:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Boże obietnice zawarte tak w Objawieniu jak i w całej Biblii są prawdziwe. Prawdziwe będzie nowe niebo i nowa ziemia, prawdziwy jest raj, prawdziwe są drzewa życia, prawdziwe są inne rzeczy które ma się odziedziczyć a więc i miasto Boże jest prawdziwe. Ale szatan chce zniszczyć Boże obietnice albo ukazując je w fałszywym świetle, albo mówiąc że to tylko symbole - abyśmy nie widzieli nic ponad ten świat i rzeczy tego świata. Z drugiej strony chce nas wepchnąć w grzechy abyśmy przez grzeszne postępowania stracili dostęp do miasta Bożego, drzewa życia, zbawienia.


                                 NAJWSPANIALSZE   MIASTO 

   W Nowej Jerozolimie która zstąpi na nową ziemię po 1000 letnim Królestwie Chrystusa i w której będzie mieszkał Bóg ze swym ludem, nie będzie cmentarzy albo domów pogrzebowych, bo nie będzie śmierci. Nie będzie szpitali, bo nie będzie chorób.
Nie będzie więzień, bo nie będzie przestępców. Nie będzie urzędów pracy :) bo nie będzie bezrobotnych.
   Nie będzie banków, bo nie będzie pieniędzy. Nie będzie żadnych urzędów, biurokracji.
Nie będzie tam wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, bo nie będzie żadnych odpadków i zanieczyszczeń.
Nie będzie tam mrozów, upałów i związanych z nimi niedogodnościami. Nie będzie również innych problemów pogodowych. 
Nie będzie tam samochodów, samolotów itd , bo zbawieni którzy będą mieć nowe ciała będą mogli się przemieszczać w mgnieniu oka na wielkie odległości. Nie będzie tam fabryk, elektrowni bo wszystko co potrzebne będzie nam dane, a wiele rzeczy dziś niezbędnych które są produkowane w nowym stworzeniu i w Nowym Jeruzalem nie będą już potrzebne.
Nie będzie tam ZUS-u, bo nie będzie takiej potrzeby.

  Praca różne zajęcia będą przyjemnością, rozkoszą a zbawieni nie będą się starzeć, ani ulegać wypadkom więc ani odpoczynek na stare lata nie będzie potrzebny, ani nie będzie niepełnosprawności.
Nie będzie tam partii politycznych, ludzkich ustrojów. 
Nie będzie tam wojska, bo nikt nawet nie pomyśli o wrogości wobec kogoś innego i nie będzie chciał nikt  z nikim wojować. Będzie panowała prawdziwa miłość. Taka jaką nie możemy nawet pojąć. Nie będzie żadnej nienawiści, pożądliwości więc nikt na nikogo nie będzie napadał, atakował - nie będzie tam broni.
Nie będzie tam żadnych pożarów, wypadków, kataklizmów.
Nie będzie tam przytułków, bo nie będzie tam ludzi opuszczonych, bezdomnych.
Nie będzie tam żadnej niesprawiedliwości, niegodziwości, bezprawia.
Nikt nikogo nie będzie mordował, okradał, napadał, oszukiwał, ciemiężył, nikt nikogo nie zrani w żaden sposób, nikt nikogo nie będzie wyzywał, albo naśmiewał się. Nikt nikomu nie będzie robił na złość, albo się mścił. Nikt nikogo nie będzie krzywdził, zdradzał, manipulował.
Miliony zbawionych będą się osobiście znać, miłować Bożą miłością. Będą prawdziwą rodziną.

Nie będzie ani na nowej ziemi ani w Nowej Jerozolimie niczego złego, żadnego grzechu, ale same wspaniałości i dobre rzeczy. Jak pisałem obecnie nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić tych wspaniałości w których będziemy żyć przez nieskończoność. Nie milion lat, nie miliard, nie bilion ale nieskończoność. A przez cały ten czas będzie radość, rozkosz. Smutek nie będzie miał miejsca nawet przez milisekundę, będzie wieczna radość.
   " Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki." - psalm 16:11 Biblia Warszawska

 " Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. " - 2 List apostoła Piotra 3:13 Biblia WarszawskaPotem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. 2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. 3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. 4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " - Objawienie Jana 21:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Bóg zamieszka ze zbawionymi na ziemi. Na nową ziemię zstąpi z nieba - Boże Miasto - Nowa Jerozolima. Wspaniała obietnica. Wspaniała, niewysłowiona przyszłość czeka wszystkich tych, którym dane będzie wejść do tego miasta i zamieszkać w nim. Obym był wśród nich. Oby wszyscy czytający to byli wśród obywateli Bożego Miasta.


" Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;
4 Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was " - 1 list apostoła Piotra 1:4 UBG - między innymi Nowa Jerozolima nie jest skalana, nie ulegnie zniszczeniu. Tego miasta nie będzie trzeba remontować, odnawiać. Nie ma w nim żadnych niegodziwości, grzechów - w przeciwieństwie do obecnych miast i całej ziemi, gdzie pełno wszelkiego grzechu. I jest go coraz więcej. Światowa Sodoma, Babilon będzie się pogrążał w coraz większe zło, ale w Nowej Jerozolimie i na przyszłej nowej ziemi nie będzie ani jednego grzechu, żadnego zła.


Nowe Jeruzalem nie potrzebuje światła słonecznego, ani lampy. Tam nie będzie nocy. Chwała Boża i Baranek będą oświetlać je - Objawienie Jana 21:23, Objawienie 22:5.  " A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie " - Objawienie 21:25 Biblia Warszawska  ZŁOTO JAK PRZEZROCZYSTE SZKŁO, KAMIENIE SZLACHETNE, PERŁY - miasto Boże ma Bożą chwałę. " mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ" - Objawienie Jana 21:11 BW

  Mur miasta nie jest podobny do jaspisu, ale zbudowany z jaspisu - Objawienie Jana 21:8. 

Bramy miasta to perły. Każda brama to jedna perła - Objawienie 21:21. Dla Chrystusa wszystko jest możliwe, więc i stworzenie takiej gigantycznej perły. Ale może tak jak ziemska świątynia i inne ziemskie rzeczy związane z kultem Bożym były odbiciem, cieniem niebiańskich. Tak samo może ziemskie kamienie szlachetne, ziemskie perły, czy złoto są tylko cieniem, słabym odbiciem prawdziwych niebiańskich kamieni szlachetnych, złota czy pereł. Na to wskazywać może złoto jak przezroczyste szkło, jak czyste szkło :

samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła " - Objawienie 21:18b BW

"   A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. " - Objawienie 21:21b UBG ......... "Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło" - BW 

Fundamenty/kamienie węgielne muru miasta ozdobione są 12 kamieniami : jaspisem, szafirem, chalcedonem, szmaragdem, sardoniksem, karneolem, chryzolitem, berylem, topazem, chryzoprazem, hiacyntem i ametystem - Objawienie 21:19-20                    MOŻE UWAŻASZ ŻE NOWA JEROZOLIMA TO BAJKA, BAŚŃ  ??
  Boże stworzenie - wszechświat i życie to nie baśnie więc i to co obiecane na przyszłość nie jest baśnią - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka

  " Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.13 Wyjdźmy więc do niego poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. 14 Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:14 UBG


  Może ktoś nie szuka tego miasta, ale dla niego jest to baśń jak dla apostołów na początku było baśnią, gdy zwiastowano im że Pan Jezus zmartwychwstał : "Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie, i nie dawali im wiary " - Ewangelia Łukasza 24:11 BW 

" Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. (12) A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. (13) Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. (14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego " - Ewangelia Marka 16:11-14 BW


" Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! " - Łukasz 24:25 UBG - czy wierzymy we wszystko co powiedzieli prorocy w natchnionych biblijnych Pismach czy może mamy serca nieskore do wierzenia we wszystko ??

" Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. 28 Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! 29 Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. " - Ewangelia Jana 20:27-29 UBG


SŁOWA m.in o NOWEJ JEROZOLIMIE są PEWNE i PRAWDZIWE : "I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe " - Objawienie 21:5 Biblia Warszawska ............" I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać " - Objawienie 22:6 BW. Nowa Jerozolima jest też pewna i prawdziwa. " Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów " - list Ap. Pawła do Hebrajczyków 12:22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. " - Galacjan 4:26 UBG


OBLUBIENICA, MAŁŻONKA BARANKA - tak nazwana jest Nowa Jerozolima w Objawieniu 21:9. Oblubienicą, małżonką jest również Kościół Chrystusowy. Użycie tego zwrotu do prawdziwego miasta jak i do chrześcijan nie jest sprzecznością. Przeznaczeniem chrześcijan jest żyć w Nowej Jerozolimie. A Nowa Jerozolima została zbudowana przez Boga jako miejsce Jego ostatecznego zamieszkiwania z ludźmi. Więc Nowa Jerozolima jako małżonka i lud Boży jako małżonka to jak dwa pasujące do siebie elementy tworzące zgraną całość. Przy najmniej ja tak to widzę.
Syjonem Biblia określa np tak lud Boży jak i dosłowną górę. Jedno nie przeczy drugiemu. To że chrześcijanie są świątynią Boża, nie wyklucza tego że obecnie świątynia Boża jest również w niebie np - Objawienie 11:19, 16:1.

Biblia jasno i wyraźnie okazuje że Nowa Jerozolima ukazana m.in w 21 i 22 rozdziale Objawienia Jana to realne, prawdziwe miasto. Pewne rzeczy są symboliczne ale nie przekreślają również dosłowności tych opisów. Tym bardziej nie przekreślają całego zarysu ukazującego prawdziwe miasto, miasto które ma mieszkania, ulice, mur, fundamenty, bramy. Sporo pokazałem dowodów na to, że jest to prawdziwe miasto, kto chce niech wierzy, a najlepiej jak sam wszystko zbada czytając Biblię w tym 21 i 22 rozdział Objawienia Jana lub zajrzy do listu apostoła Pawła do Hebrajczyków i zobaczy na co czekał np Abraham i dla kogo Bóg przygotował miasto - wyraźnie pisze : BÓG PRZYGOTOWAŁ MIASTO. Jednak wróg ludzi chce nazwać białe - czarnym a czarne - białym i wielu ludzi wierzy mu, słuchając np różnych organizacji religijnych.


Jestem pewien że zamieszczone zdjęcia, czy inne ludzkie wyobrażenia nie oddają nawet w jednej miliardowej wspaniałości nowej ziemi i Nowego Jeruzalem w którym jest raj, lub jest ono rajem. Tak że miejmy wiarę i idźmy za Panem Jezusem do końca i bądźmy Mu posłuszni z miłości i bądźmy posłuszni, nawet gdyby była za to kara śmierci - zmartwychwstaniemy, będziemy żyć na nowej ziemi, wejdziemy do Bożego Miasta - Nowej Jerozolimy, do raju.......... "Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. (35) Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał . (37) Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; (38) a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (39) Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:34-39 Biblia Warszawska
środa, 27 maja 2015

athanasia chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała

Czytaj Biblię, proś Chrystusa o zrozumienie jej


" Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 21 On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. " - list apostoła Pawła do Filipian 3:20-21 Uwspółcześniona Biblia Gdańskaostateczne miejsce zamieszkania Zbawionych - stolica przyszłej nowej ziemi : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


" Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 3 A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty." - 1 list apostoła Jana 3:2-3 UBG 

żeby w tym wszystkim mieć udział trzeba uwierzyć : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


              NIEŚMIERTELNOŚĆ  ,  NIEZNISZCZALNOŚĆ

Fundamentalną cechą nowych ciał jakie dostaną uczniowie Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to niezniszczalność, nieprzemijalność. To ciało nie będzie podatne na zniszczenie, nie będzie dotknięte starością. Zbawieni będą nieśmiertelni.
A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone [ AFTHARSIA ], a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność [ ATHANASIA ]. (54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone [ AFTHARSIA ] , i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność [ ATHANASIA ] , wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 15:50-54 Biblia Warszawska 

athanasia stron numer 110 - nieśmiertelność , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/system-stronga-mozliwe-pomocne-narzedzie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/system-stronga-mozliwe-pomocne-narzedzie.html

" które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, (16) jedyny, który ma nieśmiertelność [ ATHANASIA ], który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen " - 1 Tymoteusz 6:15-16 BW

" A królowi wieków, nieśmiertelnemu [ AFTHARTOS], niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen " - 1 Tymoteusz 1:17 BW 

afthartos - nieskalany, niezniszczalny, nieśmiertelny. Rzeczownik afharsia wywodzący się od afthartos : niezniszczalność, nieśmiertelność

tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności [ AFTHARSIA ] , da żywot wieczny " - Rzymian 2:7 Biblia Warszawska

                INNE  WŁAŚCIWOŚCI  NOWYCH  CIAŁ


Chwalebne ciało Pana Jezusa ma szereg unikalnych właściwości. Najlepiej samemu przeczytać np ewangeliczne opisy które ukazują Zbawiciela po Jego zmartwychwstaniu. Podobne lub takie same właściwości będą mieć Zbawieni w swych nowych ciałach.
Pan nie jest ograniczony czasem i przestrzenią. Przenikał przed drzwi czy ściany - Jan 20:19, 26. Mógł pojawiać się i znikać - Łukasz 24:31, 36.Uczniowie nie dowierzali więc Pan jadł przed nimi : "Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? (42) A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. (43) A On wziął i jadł przy nich. " - Łukasz 24:41-42 BW

również Zbawieni gdy dostaną nowe ciała będą jedli i pili choć nie będą musieli. Będzie to raczej na chwałę Boga i w ramach wspólnoty miłości jaka będzie panowała między zbawionymi. 
I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec; 30 Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. " - Łukasz 22:29-30 Uwspółcześniona Biblia Gdańska , mówi też o tym Mateusz 26:29

" Gdy usłyszał to jeden ze współbiesiadników, powiedział do niego: Błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w królestwie Bożym. " -- Łukasz 14:15 UBG - 14 werset mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych w Chrystusie. Pokarmy i napoje będą nowe - nie będą podlegały żadnemu zepsuciu.Pan w swej wszechmocy i niezmierzonej mądrości wszystko wspaniale uczyni. Tak że obecne smaki nie będą miały porównania z tym co nastanie. 

" Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą. " - 1 Koryntian 6:13-14 UBG - zniszczy to co skażone, śmiertelne, ulegające zniszczeniu a w zamian da nowe ciała i nowe pokarmy nie ulegające żadnemu zniszczeniu.
  Właściwości, nowych wspaniałych możliwości w tych nowych  ciałach zapewne będzie mnóstwo. Bóg przygotuje wspaniałe rzeczy, więc i nowe ciała będą wspaniałe z niewyobrażalnymi obecnie dla nas funkcjami, możliwościami. Możliwe że zmysłów będzie wiele więcej niż pięć. Wzrok, słuch i inne funkcje będą na pewno nieporównywalnie większe niż te które mamy w tych ciałach. Gdyby Pan Jezus nam dokładnie ukazał te nasze przyszłe ciała i ich nowe możliwości, nowe funkcje to jestem pewien że grube książki można by było pisać na ten temat :) . A o przyszłym nowym świecie można by było pisać i pisać bez końca - takie wszystko będzie wspaniałe i z tyloma nowymi rzeczami stworzonymi przez Ojca i Syna. Gdy czytam np 21 i 22 rozdział Objawienia Jana to zawsze jest to dla mnie bardzo budujące.

być może kiedyś demony powszechnie, oficjalnie przed ludzkością będą się manifestować - przybierając wygląd ludzi np jakichś znanych ludzi ale raczej nie będą się materializować jak przed potopem. Duch nie ma ciała i kości : "Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. (38) Lecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? (39) Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. (40) A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi " - Łukasz 24:37-40 BW , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html


Na nowej ziemi i niebie nie będzie już nic przeklętego. Nie będzie żadnych chorób, śmierci. Nie będzie kalectwa. " Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych " - Księga Izajasza 35:5-6a Biblia Warszawska

Zbawieni w swych nowych ciałach nie będą odczuwać ani głodu, ani pragnienia, ani zmęczenia, nie będą potrzebowali snu. Nie będzie im groziło najmniejsze nawet zranienie, ich ciała będą niezniszczalne. Nie będą odczuwać bólu. Nie będą odczuwać zimna, gorąca. Ale chyba najwspanialszą rzeczą będzie wolność od grzeszenia. Nie będą mieć ciągoty do żadnego zła, ale będzie panowała miłość, świętość. 

" Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych " - Księga Izajasza 26:19 BW

"Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał; 17 Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. " - Objawienie Jana 7:16-17 UBG


Ciężko w szczegółach nam sobie wyobrazić te przyszłe wspaniałości. Nasze 1400 gramowe mózgi nie są w stanie sięgnąć tego co nastanie. Ale to normalne - w końcu jesteśmy upadłymi ludźmi i tylko ludźmi. Ale możemy być pewni że OJCIEC i SYN stworzą tak wspaniałe rzeczy że tak jak mówi Biblia przez nieskończoność będzie radość i rozkosz panowała w Bożej bliskości. Nie będzie już żadnego smutku, mozołu, łez. Nawet takiego stanu raczej nie potrafimy sobie wyobrazić, bo jest to przeciwieństwem tego co ma miejsce na tym bezbożnym świecie. Ale miłość Boża jest pewna, udowodniona a także Boża moc stwórcza jest nieograniczona. Więc ta Boża niepojęta miłość i nieograniczona moc stwórcza są gwarantem że na zbawionych czekają niesamowite, niewysłowione, niewyobrażalne wspaniałości. 
Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. (11) Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki. " - Psalm 16:10-11 BW 
Życie bez końca - nawet tego raczej nie potrafimy sobie wyobrazić. Życie trwające np miliard lat ciężko sobie wyobrazić, a przecież ten przykładowy miliard jest niczym w porównaniu do nieskończoności. Jest jak ziarenko piasku przy nieskończenie wielkiej górze. 

" I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną." - Izajasz 35:10 Biblia Warszawska

Nie warto odrzucać oferowanego daru zbawienia, daru nieśmiertelności, Bożej miłości na rzecz góra kilkudziesięciu lat dla grzechu, pożądliwości, marności. 

A przecież nikt nie ma gwarancji że dożyje jutra. Z chwilą śmierci wspomnienia z gonitwy za grzechem zginą. A na Sądzie Bożym wszystko wyjdzie na jaw i usłyszy się skazujący wyrok. Nie warto iść tą drogą. Góra kilkadziesiąt lat w coraz bardziej zepsutym świecie, pośród trudów i niszczejącym z każdym dniem ciałem - a z drugiej strony nieskończoność z miłującymi nas : Ojcem i Synem. W nowym wszechświecie, pośród niewyobrażalnych wspaniałości. Grzech mocno się ceni, ale nie ma niczego do zaoferowania poza śmiercią i ewentualnymi złudnymi chwilami grzesznej rozkoszy, które są niczym w porównaniu do radości i rozkoszy w Królestwie Bożym. 
Promowane "kolekcjonowanie wspomnień" - czyli gonitwa za grzechem i pożądliwościami, zawiedzie - w chwili śmierci wspomnienia prysną a żyjąc dla grzechu a nie dla Chrystusa, człowiek straci to co wieczne i wspaniałe. Życie dla grzechu, pożądliwości to strata życia. 

Ja wybieram życie dla Chrystusa, bo On pokonał śmierć i miłuje mnie, nigdy nie zdradzi ani nie zostawi. Nikt nie może przebić tego co daje mi Zbawiciel i co da. Nikt nie może przebić Jego miłości do mnie i nikt nie ma niczego lepszego dla mnie niż On. Nikt i nic mi nie może zapewnić lepszej przyszłości niż On, więc nie chcę i nie zamierzam odchodzić od Niego ku grzechom czy marnościom światowym.


"Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział" - Izajasz 25:8 BW


Te rzeczy powinny być dla nas budujące, zawsze powinniśmy pamiętać o Bożych obietnicach - w tym tej mówiącej o nowej ziemi, o nowych wspaniałych ciałach, o nieskończoności z niewyobrażalnie wspaniałym OJCEM i SYNEM wraz ze zbawionymi z wszystkich wieków - razem z Ablem, Abrahamem, Dawidem, Izaakiem, Jakubem, Izajaszem, Jeremiaszem i pozostałymi bohaterami wiary oraz z milionami innych zbawionych będziemy żyć przez nieskończoność w miłości, sprawiedliwości i wiecznej radości, w niewysłowionych wspaniałościach nowego wszechświata, nowego stworzenia : 


 " Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
5 A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. " - Objawienie Jana 21:1-5 UBG

Sam Jan opisując w natchnieniu opisując np w 21 i 22 rozdziale nowe stworzenie i wieczność zbawionych, często w opisach używa słów "podobne do" lub "jak" - nie był w stanie ludzkimi słowami dokładnie opisach tych wspaniałości, bo nie da się ich opisać - to wszystko przekracza nasze obecne zrozumienie, możliwości. Ale to powinno tym bardziej utwierdzać nas w nadziei, w oczekiwaniu.

" Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
19 Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.
20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei;
21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.
22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.
24 Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi?
25 Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością." - list do Rzymian 8:18-25 UBG - ludzie, zwierzęta i cała planeta, cały wszechświat - wszystko będzie nowe, idealne.


O nowym ciele mowa też np w 2 Koryntian 5:1-4. 

" Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne " - 2 Koryntian 4:18 UBG            ZMARTWYCHWSTANIE  W  PISMACH
  " Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos;
29 I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. " - Jan 5:28-29 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - ci, którzy nie umierają jako uczniowie Chrystusa nie będą mieć udziału w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. gdyż trwanie w czynieniu sprawiedliwości, odbywa się przez nowo narodzenie np - 1 list Jana 2:29.

o zmartwychwstaniu prawdziwie wierzących do życia wiecznego i późniejszym zmartwychwstaniu niesprawiedliwych na sąd mówi też np Daniel : " A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną " - Księga Daniela 12:2 Biblia Gdańska 
" Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. 16 I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi." - Dzieje Apostolskie 24:15-16 UBG

" A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych " - Łukasz 14:14 UBG 

Niesprawiedliwi zmartwychwstaną po zakończeniu 1000 letniego Królestwa : " widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat " - Objawienie Jana 20:4-6 BW
 " Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie.
24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.
26 A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
27 Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. " - Ewangelia Jana 11:23-27 UBG

" A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze; 2 Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych." - Dzieje Ap. 4:2 UBG

" Wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. Jedni mówili: Co chce powiedzieć ten nowinkarz? A inni: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstanie ......  Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie. " - Dzieje Ap. 17:18, 32 UBG

" Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych? " - Dzieje 26:8 UBG

" A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. 15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:13-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

 podważanie zmartwychwstania Chrystusa czy przyszłego zmartwychwstania zmarłych uczniów Chrystusa to niszczenie wiary - mowa o tym np w 15 rozdziale 1 list do Koryntian, oraz w : " A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; 18 Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych." - 2 Tymoteusz 2:17-18 UBG - nauka o zmartwychwstaniu jest jedną z podstaw - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 6:2. 
 " doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych " - 2 Koryntian 1:9 BW 
tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. (13) Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! (14) Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. (15) Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk " - Hiob 14:12-15 BW - śmierć jest często w Biblii nazywana snem - zmartwychwstanie w Chrystusie jest jedyną nadzieją dla umarłych. Nie ma życia po śmierci, będzie życie po zmartwychwstaniu : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! (26) Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. (27) Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc " - Księga Hioba 19:25-27 Biblia Warszawska 

" Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem." - psalm 17:15 UBG 
" Jak owce będą złożeni w grobie, śmierć ich pożre; prawi będą nad nimi panować o poranku, ich postać zostanie zniszczona w grobie, gdy opuszczą swoje mieszkanie. 15 Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. Sela. " - Psalm 49:14-15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 " A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.40 I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym........ 44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.......... 54 Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. " - Jan 6:39-40, 44, 54 - oczywiście nie chodzi o rzymskokatolicką eucharystię ale w skrócie :  o wiarę że Jezus jest Chrystusem, który oddał swoje ciało na nasze grzechy i oddał swoją krew na obmycie nas z grzechów i zmartwychwstał. http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html" I rzekł do nich Jezus: Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, (35) lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. (36) Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. (37) A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba. (38) Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją " - Ewangelia Łukasza 20:34-38 Biblia Warszawska