Popularne posty

wtorek, 28 lipca 2015

Wspomnienia przeminą mądre wykorzystywanie czasu - żyj jak święty


                                CZAS


SZATAN MÓWI CO INNEGO : "ŻYJESZ TYLKO RAZ - WSZYSTKIEGO TRZEBA SPRÓBOWAĆ, RÓB CO CI SIĘ PODOBA "" chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html


" Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu;
2 Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych.
6 Dlatego bowiem i umarłym głoszono ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu.
7 Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. " - 1 list apostoła Piotra 4:1-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Nie wiem jak wy, ale ja większość życia byłem bezbożnym człowiekiem i narobiłem wiele zła i głupich rzeczy. Większość mojego życia to było bezbożne życie - nie, nie byłem ateistą, ale nie byłem również uczniem Chrystusa - nie byłem chrześcijaninem. Robiłem co mi się podobało, grzeszyłem jak chciałem i kiedy chciałem, nie zważałem na Boże drogi, przykazania. Może czasami pomyślałem o Bogu, ale to było w stylu : "jak trwoga to do Boga". Taki chwilowy przerywnik w grzesznym, bezbożnym stylu życia na modłę świata. Gdy trwoga mijała, wracało stare, brudne życie i samowolka. Nie wiem ile zostało mi czasu, ale nigdy nie zamierzam wracać do tego co było kiedyś. Nie zamierzam marnować czasu, który jest darem. Darów się nie marnuje, nie wykorzystuje dla grzechów, dla marności, dla gonitwy za rozkoszami, pożądliwościami. Trzeba zapierać się siebie, brać codziennie swój krzyż, iść za Zbawicielem i naśladować Go - a to również eliminuje wiele rzeczy i zajęć które same w sobie nie muszą być grzeszne, ale w porównaniu do duchowego życia, do Królestwa Bożego, głoszenia Ewangelii są marnowaniem czasu, stratą a nie zyskiem. Nie będę wymieniał przykładów bo mogą to być tysiące rzeczy, tysiące zajęć. Każdy niech zbada jak spędza czas, jak wykorzystuje wolne chwile poza obowiązkami związanymi z pracą czy domem - gdzie jest wtedy jego umysł, czym się zajmuje - czy te rzeczy albo zajęcia wpisują się w to :

" A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. " - List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-2 Biblia Warszawska

Najlepiej odpowiedzieć sobie czy ta rzecz lub to zajęcie wpisuje się w nakaz Zbawiciela, który nakazał : " szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Bożej" - czy może dana rzecz lub zajęcie to marność, pożądliwość a my tylko chcemy ją przykryć chrześcijańskim opakowaniem aby uspokoić swoje sumienie. " Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać " - Ewangelia Jana 9:4 Biblia Warszawska 

" Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. (11) A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. (12) Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. (13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; (14) ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. " - List apostoła Pawła do Rzymian 13:8-14 Biblia Warszawska  -- bez względu na to ile zostało nam czasu, to dzień w którym staniemy przed obliczem Chrystusa jest z każdym dniem bliższy. Każdy stanie albo przed Chrystusem - swym Panem i Zbawicielem i będzie zbawiony, albo stanie przed Chrystusem - Sędzią i będzie potępiony. Jedna albo druga opcja czeka nas. Lepiej mądrze wykorzystywać czas i być prawdziwym uczniem, a nie tylko z nazwy. Ci z nazwy również będą wśród potępionych. Nic im nie pomoże że mówili o sobie że są chrześcijanami i wzywali imienia Jezus - Ewangelia Mateusza 7:20-23. 

Wraz ze śmiercią prysną wszelkie wspomnienia - te za którymi świat tak goni za grzechem, pożądliwościami. Ludzie dla chwili, pożądliwości, krótkotrwałej rozkoszy grzechu, depczą długotrwałą i nieprzemijającą rozkosz i pokój ducha jakie są tylko w Chrystusie. Wybierają góra kilkadziesiąt lat dla grzechu, choć nie mają gwarancji, że dożyją jutra a depczą niewyobrażalne wspaniałości, którym nie będzie końca. Wraz ze śmiercią ich gonitwa za grzesznymi rozkoszami, złymi pożądliwościami się kończy i staną po zmartwychwstaniu na Sąd. Kto wtedy będzie wygranym - ci którzy żyli dla Chrystusa , czy ci którzy żyli dla grzechu ?? 
Nie idźmy więc za marnościami, pożądliwościami, rozkoszą grzechu - bo to tylko chwilowe rzeczy i złudne rozkosze, a potem przychodzi ból, zniszczenie a tym bardziej w kwestii wieczności takie postępki to głupota. Grzech kusi i ukazywany jest w kolorowych barwach, ale jest czarny i bolesny. Trzeba zaprzeć się siebie, zwrócić się do Chrystusa i dalej iść za nim a nie za szaleńczą pożądliwością, chwilą rozkoszy bo której przychodzi długotrwały ból. 

Również podążanie za neutralnymi rzeczami nie jest mądre, bo czas leci a one nie budują ale absorbują serce, umysł i człowiek nie jest trzeźwy, nie jest skupiony na tym co w górze i na Chrystusie - a przez to wszystko nie czuwa. Więc nie tylko grzeszne rzeczy są niebezpieczne, ale również neutralne mogą pochłonąć człowieka. Mare postępowanie również rozróżnia między czymś co jest dobre, a tym co lepsze i wybiera lepsze..... lepsze w perspektywie umacniania się w Chrystusie, w perspektywie duchowe wzrostu, w perspektywie wieczności. 


 " Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. (2) A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. " - Rzymian 12:1-2 Biblia Warszawska
Może być tak że dobre jest przyjemne dla ciała, a lepsze nie jest przyjemne dla ciała. Wtedy ciało chce tego co przyjemne, a duchowy człowiek chce tego co lepsze. Trzeba się zaprzeć i wybrać to co lepsze."Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Jesteś rozwiązany od żony? Nie szukaj żony. 28 Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz, i jeśli dziewica wyjdzie za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić.
29 Mówię to, bracia, ponieważ czas jest krótki. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli; 30 Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci, którzy się radują, jakby się nie radowali; ci, którzy kupują, jakby nie posiadali; 31 A ci, którzy używają tego świata, żeby nie nadużywali. Przemija bowiem postać tego świata. 32 Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu.33 Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie.
" - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 7:29-33 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 

  Dobrze jest zanim się za coś weźmie, coś uczyni - zadać sobie pytanie np :  "Czy ta rzecz, lub to zajęcie, zachowanie - jest godne Zbawiciela o Pana Jezusa Chrystusa. Czy tak zachowałby się Zbawiciel na moim miejscu. Czy taka jest wola Boża, czy może to pożądliwość lub marność. Czy dana rzecz buduje mnie duchowo, czy może tylko ma pozory duchowości i pozory zbudowania duchowego a w głębi kryje się pożądliwość, marność. Czy dana rzecz, zajęcie, zachowanie nie będzie powodem do upadku, zgorszenia dla innych ludzi w tym dla słabszych wierzących. "


" Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne.
9 A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy.
10 Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. " - list apostoła Pawła do Galacjan 6:8-10 UBG
Wielu wierzących będzie żałować marnowania czasu na bzdury, świeckie zbędne rzeczy, pożądliwości i rzeczy neutralne lub pozornie nieszkodliwe. Kto jak sobie pościeli tak się wyśpi. Nasza wiara i duchowe życie mogą być przetestowane na tysiąc sposobów - na pewno gdy nadejdą wielkie wojny i globalny krach to m.in wtedy wyjdzie na jaw kto jak wykorzystywał czas - czy siał dla ducha, czy dla ciała. Prześladowania, uciski, choroby, widmo śmierci i wiele innych rzeczy zachwieją tymi, którzy marnowali czas lub wykorzystywali na złe duchowe rzeczy, które miały tylko pozory pobożności - wiele tzw koncertów muzyki "chrześcijańskiej" , wiele tzw konferencji "chrześcijańskich" i różnych innych działań "chrześcijańskich" nie mają nic wspólnego z prawdziwą pobożnością i z duchowym życiem, ale mają tylko pozory - dla wielu kuszące pozory, ale tylko pozory i kto np nimi się karmi, na nich buduje ten gdy nadejdą różne wiatry i powiedzie - tego dom całkowicie upadnie." Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy;
16 Odkupując czas, bo dni są złe.
17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. " - Efezjan 5:15-17 UBG

" Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. " - Efezjan 5:15-17 BW


" Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. " - Kolosan 4:5 BW

" I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca " - Objawienie Jana 22:10-11 Biblia Warszawska


Dobrze też zanim się coś uczyni, za coś weźmie - odpowiedzieć sobie- czy za dany postępek, zachowanie czy rzecz, będą pochwalony przez Pana Jezusa gdy stanę przed Nim, czy będę może zganiony. Warto rozważać swoje postępowanie, bo impulsywnie to przeważnie popełnia się głupstwa i grzechu. Słuchanie swego serca również nie prowadzi do niczego dobrego, bo jak jest napisane : "
Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute " - Księga Jeremiasza 17:5a. 
Łatwo zboczyć na drogi grzechu i śmierci, albo głupiego marnowania czasu - ktoś sobie pogra w gry komputerowe, kto sobie poogląda telewizję,filmy- inny pojedzie zwiedzać świat albo robić tysiące innych rzeczy i mówić : "przecież to nie grzech, to nic złego itp". 
Nie koniecznie musi być grzechem zwiedzanie np świata, ale wiedząc że toczy się duchowa wojna i że jesteśmy zagrożeni upadkiem, odwróceniem się od Chrystusa a przez to zatraceniem i pamiętając że każdy dzień może być ostatnim - czy takie spędzanie czasu jest mądre i pożyteczne w kontekście Królestwa Bożego. Jest to pożądliwość np oczu ..... Te wymienione rzeczy to tylko pierwsze lepsze przykłady a różnych rzeczy, które są marnotrawstwem czasu są tysiące.
"Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki" - 1 list apostoła Jana 2:15-17 BW - załóżmy że ktoś traci wzrok. Czy dalej byłby taki chętny jeździć gdzieś i coś zwiedzać ??? To marność, tracenie czasu  pożądliwość oczu - ale jak każda pożądliwość łatwiej przychodzi niż przeciwstawienie się jej.


 Czy do tego i tysięcy innych rzeczy i zajęć zostaliśmy powołani ?? bo to dane nam było uwierzyć aby marnować czas, źle go wykorzystywać - zamiast lepiej i mądrzej - budując się duchowo, głosząc Ewangelię, poznając natchnione Pisma. Dziś jest w miarę spokój na świecie, ale jutro może być całkiem odwrotnie. Wierzący którzy w jakimś stopniu przeniknięci światem i jego rzeczami jak wtedy zareagują ?? 

Lekko im przyjdzie zostawić te rzeczy ?? Wręcz przeciwnie - dlatego Zbawiciel przestrzegł że kto miłuje swoje życie na tym świecie straci je.  "Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu." - Ewangelia Jana 12:25 BW

Czas szybko mija, a życie jest krótkie i kruche - patrzmy na wszystko z Bożej perspektywy a wtedy marnowanie czasu, niemądre wykorzystywanie go nie będzie miało miejsca.


" Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną.
24 Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa.
25 Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie?
26 Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej, Ojca i świętych aniołów. "- cóż pomoże człowiekowi choćby żył i 1000 lat i każdego dnia żył na maksa - wg światowych standardów i miał wg świata najlepsze wspomnienia. Z Chwilą śmierci jego wspomnienia prysną a obudzi się przed Zbawcą i co wtedy ?? Kto będzie zwycięzca a kto przegranym ?? Kto prawdziwie korzystał z życia ?? Ten który żył dla Chrystusa czy ten który żył jak mu się podobało i odrzucał Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela - nie naśladował Go. Kto będzie się radował przed obliczem Zbawcy a kto płakał ??


Warto tracić czas, wykorzystywać go na pożądliwości ciała i oczu ?? Warto żyć dla wspomnień ?? Czy lepiej dla Tego przed którym staniemy kiedyś ??

" Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, od czasu gdy człowiek pojawił się na ziemi, (5) że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? (6) Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, (7) to jednak zginie na zawsze jak jego własny gnój; ci, ci go widywali, mówią: Gdzie się podział? " - Księga Hioba 20:4-7 BW 

Wszechświat, ziemia i my przemijamy i przeminiemy. Będzie nowy wszechświat, nowa ziemia i zbawieni będą nowi - będą mieć niezniszczalne ciała, doskonały umysły. Warto żyć dla przemijających rzeczy, tracić czas na zbędne rzeczy, na pożądliwości ?? Czy lepiej wybrać to co daje obietnice posiadania tego co nastanie i będzie trwać bez końca i którego jakość będzie nieporównywalnie większa od tego coraz bardziej zepsutego, złego świata i jego rzeczy oraz lepsze od tych niszczejących ciał, które mamy obecnie. Ja wybieram Chrystusa i to co obiecane w Nim.....


" kto się ugania za marnościami, jest nierozumny. " - Księga Przysłów Salomona 12:11 Biblia Warszawska 

" Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli? " - Jeremiasz 2:5 BW


" A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. (18) Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie " - 2 Księga Królewska 17:13-18 BW

Oni wszyscy nie wykorzystywali mądrze czasu, marnowali go - goniąc za marnościami i grzechami - żyjąc dla pożądliwości.


" Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu?
4 Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie.
5 On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela.
6 To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba. Sela. " - Księga Psalmów 24:3-6 UBG

" Niechaj nie ufa złudzeniu, bo się zawiedzie, gdyż złudzenie będzie jego odpłatą " - Księga Hioba 15:31 BW

   Czas jest taki dobrem, że nie można go odrobić. Nie można się cofnąć i wykorzystać czasu mądrzej, zgodnie z wolą Chrystusa. Można wyciągnąć wnioski z głupiego, marnotrawnego postępowania z czasem, ale cofnąć go nie można. Oby Pan Jezus napełnił nam swym duchem, dał nam umysł zgodny z Jego umysłem, abyśmy zawsze wiedzieli co jest zgodne z wolą Pana i wybierali to co miłe i dobre w oczach Boga, a nie szli za tym co łatwiejsze i ewentualnie przyjemniejsze, a tym bardziej nie gonili za marnościami lub grzechami.
Obyśmy znali w pełni wolę Bożą i zawsze - do końca pełnili ją. Oby dana nam była mądrość ku mądrym wyborom, dobrym decyzjom. 
Zegar tyka - wybierajmy mądrze i to co służy duchowemu zbudowaniu, duchowe wzrostowi, bo nie wiemy ile zostało nam czasu w ogóle, i ile zostało spokoju w tej części świata. Pracujmy póki jest dzień..... bądźmy mądrymi pannami a nie głupimi.....


" Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
49 I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami;
50 Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
51 Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. " - Ewangelia Mateusza 24:48-51 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. 3 Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. 4 Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. " - Mateusz 25:1-4 UBG


Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. (30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów " - Mateusz 25:29-30 - marnowanie czasu, tracenie go na złe rzeczy lub marności wpisuje się w bycie złym sługą .... ale zawsze dopóki się żyje można porzucić zło i marności i mądrze wykorzystywać uciekający czas - pełniąc wolę Chrystusa,


" Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. " - 1 list apostoła Piotra 4:2-3 UBG

" Charis 11 tysięcy przeżytych dni " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/charis-11-tysiecy-przezytych-dni.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/charis-11-tysiecy-przezytych-dni.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/swiatowy-myn-czym-ty-zaguszasz-sowa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/swiatowy-myn-czym-ty-zaguszasz-sowa.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/odebrano-bozy-sygna-od-boga.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/odebrano-bozy-sygna-od-boga.html

"nieśmiertelność o rok bliżej " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niesmiertelnosc-o-rok-blizej.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niesmiertelnosc-o-rok-blizej.html


" jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html
czwartek, 16 lipca 2015

śmierć - nie będzie cie tak jak nie było
                       ZAPŁATĄ  ZA  GRZECHY  JEST  ŚMIERĆ

" Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. (21) Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (22) Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. (23) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. " - List apostoła Pawła do Rzymian 6:21-23 Biblia Warszawska


" są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią " - Rzymian 1:29-32 BW

" Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. " - Rzymian 5:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. " - Rzymian 5:21 UBG 

" Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. " - Rzymian 7:5 UBG 


Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności " Rzymian 7:13 BW 

" Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną.
16 Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny? " - 2 Koryntian 2:15-16 UBG


" Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; (15) potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. " - List Jakuba 1:14-15 Biblia Warszawska

" Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci " - Objawienie Jana 2:11 Biblia Warszawska 

" Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat " - Objawienie Jana 20:6 BW

" I śmierć, i piekło ( HADES - grób - moje sprostowanie) zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć " - Objawienie Jana 20:14 BW

" Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga " - Objawienie Jana 21:8 BW


,, Zapłatą za grzechy jest śmierć " - mowa tutaj nie tylko od śmierci która dotyka obecnie wszystkich ludzi, ale mowa też o wiecznej karze. To śmierć będzie zapłatą dla bezbożnych na Chrystusowym Sądzie - druga śmierć. Wiele osób nie wie czym jest śmierć, dotyczy to również wielu chrześcijan. Wielu chrześcijan nie wie czym jest śmierć, co oznacza śmierć. Wróg ludzkości - szatan miesza również w tym temacie. Stara się on podtrzymywać swe stary kłamstwo z Edenu : " Na pewno nie umrzecie " - Księga Rodzaju 3:4b 

" Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci" - księga przysłów Salomona 11:4, Biblia Warszawska - nie może chodzić o doczesną śmierć, bo ta dotyka zarówno sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych, ale chodzi o drugą śmierć - karę śmierci jaka czeka na potępionych - gdyż taki otrzymają wyrok na Sądzie Bożym. No ale właśnie czym jest śmierć ?? co to jest śmierć ?? 

                       CZYM  JEST  ŚMIERĆ  ?? 


Moim zdaniem łatwo rozwiązać ten temat. Śmierć jest takim stanem w jakim byliśmy przed poczęciem. Chcesz wiedzieć co jest zaraz po śmierci ?? To samo co przed narodzinami. Gdy ktoś się spyta - co robiłeś 1500 roku ?? To powiesz : Nic, nie żyłem wtedy. Nie było mnie. I to samo jest z człowiek z chwilą śmierci. Traci wszelką świadomość. Ciało zaczyna się rozkładać. Zmarła osoba nic nie wie. Nie ma żadnej świadomości, żadnej aktywności. Nie odczuwa również płynącego czasu, więc np setki czy tysiące lat dla zmarłego np dla Abla i innych zmarłych to będzie jak mgnienie oka - jedni obudzą się przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, drudzy obudzą się po 1000 - letnim Królestwie - na Sąd potępienia. 
Śmierć jest odwrotnością życia. Podczas życia można robić różne czynności, różne rzeczy - w śmierci nie można nic czynić. Żywi mogą kochać, nienawidzić - zmarli nie mogą tego, nie mogą okazywać żadnych innych uczuć. Żywi mogą się śmiać, płakać, odczuwać ból lub radość i cały szereg innych rzeczy ale zmarli nic z tych rzeczy nie mogą. Żywi mogą gdzieś pójść, mogą rozmawiać - zmarli tego nie mogą. Żywi mogą czynić sprawiedliwość lub grzeszyć ale zmarli nie mogą nic z tych rzeczy. Żywi mogą być mądrzy albo głupi ale zmarli nie mają ani mądrości ani głupoty. O niczym nie wiedzą, nie mają żadnych myśli, żadnych uczuć - można powiedzieć że nie istnieją. Są w takim samym położeniu jak przed poczęciem. Po prostu nie ma ich. I taki ostatecznie los czeka potępionych - nie będzie ich. 

Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie " - Księga Koheleta 9:5 


" Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. " - Koheleta 9:10 Biblia Warszawska

         PO ŚMIERCI NIE PAMIĘTA SIĘ o BOGU , NIE MOŻNA WIELBIĆ BOGA PO ŚMIERCI
  Gdyby istniała jakakolwiek aktywność po śmierci, to byłoby wielbienie Boga. Jeśli po śmierci nie można wielbić Boga, to nie można również czynić wszelkich innych rzeczy. Wielbić Boga - to zawsze dobra i miła Bogu rzecz, ale jeśli zmarli nie są w stanie tego robić to i nie są w stanie robić nic innego jak mówi Biblia. Skoro po śmierci nie pamięta się o Bogu, to nie pamięta się również o pomniejszych sprawach. Dla mnie temat jest prosty, ale ten który powiedział "na pewno nie umrzecie", przekręca definicję śmierci. Przez to może oszukiwać demonicznymi objawieniami zwanymi maryjnymi, może uprawiać kult zmarłych, czyściec i zwodzić ludzi na wszelkie inne religie i filozofie - które bazują na tzw nieśmiertelnej duszy. Demony mogą podszywać się pod zmarłych, przybierać różne inne wyglądy i oszukiwać : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html


" Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją! (6) Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie? " - Psalm 6:5-6 BW

Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? " - psalm 30:10 BW


" Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje" - psalm 63:5 BW

" Będę śpiewał Panu, pókim żyw,Będę grał Bogu memu, póki jestem " - psalm 104:33 BW


" Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. (3) Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc! (4) Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. " - psalm 146:2-4 BW 

Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. (19) Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność." - Izajasz 38:18-19 Biblia Warszawska

Żywy, tylko żywy może wysławiać Boga. Martwi o niczym nie wiedzą, nie mają żadnej świadomości. więc i o Bogu nie pamiętają, ani o niczym innym. Nie wysławiają Boga, ani nie robią nic innego. Śmierć jest odwrotnością życia i wszystkiego co życia ze sobą niesie. Śmierć to stan taki jak przed poczęciem. Człowieka nie ma, jest trup który obraca się w proch. 


" Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było " - Księga Abdiasza 1:16 Biblia Warszawska

" Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki " - Księga Malachiasza 3:19 Biblia Warszawska
W chwili śmierci będziesz czytelniku w takim samym stanie w jakim byłeś w roku 1900, 1800, 1700 itd - nie było cie, nie żyłeś. Po śmierci również nie żyje się, a więc nie ma człowieka jak przed narodzinami. A wszystko aż do momentu zmartwychwstania - obyśmy wszyscy mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Tacy nie przypadkowo nazwani są błogosławionymi - oni wejdą do Nowego Jeruzalem przed bramy - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html
Będą nieśmiertelni - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

Pozostali pójdą na unicestwienie - na śmierć, drugą śmierć. Chrystus nie jest psychopatą aby miał pastwić się nad kimś dla pastwienia. Karą będzie brak udziału w życiu - we wspaniałym życiu w nowym wszechświecie, na nowej ziemi i w nowych ciałach. Gdy potępieni zobaczą co stracili przed swoją bezbożność, umiłowanie grzechu to świadomość utraty tego i zbliżającego unicestwienia będzie wystarczającą dla nich karą. 

 " Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego " - 2 List apostoła Pawła do Tesaloniczan 1:9 BW

" Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy; " - 2 Tesaloniczan 1:9 UBG - "zatracenie" - OLETHROS- strong numer 3639 : "ruina, zagłada, zniszczenie". Potępieni będą zniszczeni, stracą najwspanialszą rzecz - przebywanie w obecności Chrystusa. Taka kara jest sprawiedliwa i wystarczająca. Nie będą żyć, nie będzie ich, a zbawieni będą zażywać przez nieskończoność samych wspaniałości, niewyobrażalnych wspaniałości.


Nikt nie musi nikogo męczyć w ogniu, czy gdzieś indziej - nie ma to wsparcia biblijnego : "na wieki wieków" - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=245 - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=245

"Łazarz niesprawiedliwy bogacz i Abraham" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655 - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655


dusza część 1 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236 - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236

dusza część 2 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=237 - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=237

o śnie śmierci : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html


" Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. " -  Ewangelia Jana 8:51 Biblia Warszawska - ci którzy nie zachowają Słowa Chrystusa, ujrzą wieczną śmierć a ci którzy zachowają Słowa nie ujrzą nigdy śmierci. " Śmierci nie ujrzy na wieki " - chodzi o drugą śmierć - karę dla potępionych, bo przecież pierwsza śmierć dotyka również tych którzy zachowują Słowa Zbawcy. Ale druga śmierć - bezpowrotne unicestwienie dotknie tylko tych którzy odrzucają Chrystusa, nie chcą Go uznać swym Panem i Zbawicielem lub tych którzy mają tylko na języku wiarę ale swoimi uczynkami są daleko od Zbawcy, nie zachowują Słów Zbawiciela. Tacy ujrzą wieczną śmierć.

" I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. 26 A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? " - Ewangelia Jana 11:26 UBG - W 26 wersecie chodzi o śmierć jaka czekać będzie potępionych. " Nigdy nie umrze " - nie chodzi tutaj o śmierć jaka dotyka wszystkich ludzi - tak uczniów Chrystusa jak i tych którzy odrzucają Go. Ale chodzi o drugą śmierć. Kto prawdziwie wierzy w Chrystusa, nie będzie dotknięty drugą śmiercią, a ci którzy odrzucają Zbawcę i gardzą Jego nauką - ci ujrzą drugą śmierć - czyli ostateczne, bezpowrotne unicestwienie w Gehennie. Taka kara jest sprawiedliwa. Kara śmierci - wieczne oddalenie od Boga, unicestwienie, brak udziału we niesamowitych wspaniałościach nowego wszechświata, nowej ziemi i nowego życia - to wszystko jest sprawiedliwe i zgodne z Bożym Charakterem i Bożą miłością. Nie ma moim zdaniem zachwianej równowagi między sprawiedliwością i miłością jak w przypadku pastwienia się przez nieskończoność nad potępionymi. Nie ma wg mnie w tym logiki, miłości i sprawiedliwości - moim zdaniem to nauka diabelska a nie Boża. Tak jak nieśmiertelna dusza, tak i owoce tej nauki w postaci tzw piekła jako nieskończonego cierpienia potępionych, czy nieskończonego ich cierpienia w ogniu to wg mnie nielogiczne nauki i niezgodne z mądrością, sprawiedliwością i charakterem OJCA i SYNA.


czwartek, 2 lipca 2015

Dlaczego lepiej unikać Biblii Tysiąclecia - 1000 błędów                 przekład tysiąca błędów :

"Szeroko komentowaną krytykę Biblii Tysiąclecia przeprowadził polski biblista i tłumacz, Eugeniusz Dąbrowski, uznawany po II wojnie światowej za niekoronowanego króla polskiej biblistyki[26]. Swoje studium wydał w 1967 w Londynie, gdyż żadne z krajowych wydawnictw nie chciało książki opublikować[35].

Krytyka Dąbrowskiego opierała się na kilku punktach:[36]

    Organizacja pracy tłumaczy nastawiona na doraźny efekt.
    Brak doświadczenia, zarówno tłumaczy, jak i kolegium redakcyjnego.
    Sprzeniewierzenie się zasadzie tłumaczenia wychodzącej od Hieronima z Strydonu (autora Wulgaty): Przede wszystkim zrozumieć tekst, a także wpływy francuskiej Biblii Jerozolimskiej.

Opierając się na szeregu przykładów z Ewangelii i zestawiając je ze swoim przekładem Dąbrowski krytykował wybór nowoczesnego języka literackiego. Błędy w szacie językowej pokazał na przykładzie Księgi Izajasza. Zwrócił się o opinię na temat tej księgi do kilku językoznawców i otrzymał, wedle własnej relacji, kilkaset poprawek[37].

Swoją pracę konkludował stwierdzeniem, że niepodobna eksperymentu Biblii Tysiąclecia uznać za udany[38] oraz: Tych, którzy na Biblię Tysiąclecia czekali jako na ważne wydarzenie w życiu katolicyzmu polskiego spotkał niemały zawód. Jest to nie tyle „Biblia Tysiąclecia” ile Biblia tysięcy błędów, merytorycznych i formalnych, a zwłaszcza językowych ze względu na jej sakralny charakter[38].

Janusz Frankowski podkreśla jednak, że krytyka Dąbrowskiego, która była w dużym stopniu nacechowana osobiście, dotyczyła wyłącznie pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia. W następnych (wydanych już po śmierci Dąbrowskiego w 1970) nastąpiły znaczne zmiany. Jednocześnie Dąbrowski nie uwzględnił specyficznej sytuacji, w której ukazała się Biblia Tysiąclecia – czyli braku jakiegokolwiek współczesnego, katolickiego przekładu całej Biblii na język polski." - wikipedia


Następne wydania nie są lepsze. A pewne błędy o których napisze są tragiczne. Po pierwsze komentarze, przypisy czy wstęp do poszczególnych ksiąg zawiera masą błędów i są pisane przez ludzi którzy zostali zwiedzeni - z jakichś powodów nie wierzą w Boga Wszechmocnego, i nie wierzą w natchnienie Biblii, ale powtarzają często skrajne - błędne świata tzw "nauki" - wg której Biblia nie jest natchniona, nie jest spisana przez swych autorów i ma różne błędy. Nic dziwnego że wielu np katolików czytających przekład tysiąclecia - nie wierzy że Biblia jest natchniona i :

"Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. " - 2 list do Tymoteusza 3:16-17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oprócz tych rzeczy, przekład tysiąclecia zawiera wśród Pism starotestamentowych - fałszywe, pełne różnych błędów - apokryfy. Nie powinno ich być w kanonie i nie było ich do 16 wieku. Mam na myśli takie księgi jak :

- Księga Tobiasza
- Księga Judyty
- 1 i 2 Księga Machabejska
- Księga Mądrości
- Księga Syracha
- Księga Barucha
i dodatki do Księgi Daniela , Estery

Tych ksiąg i dodatków nie powinno być w przekładzie tysiąclecia. Np w Biblii Warszawskiej czy Gdańskiej nie ma ich i słusznie, bo nigdy nie były natchnione i nie mają nic wspólnego z autorami od których są nazywane - tzw Księga Barucha nie ma nic wspólnego z Baruchem itd. 
Księga Mądrości nie ma nic wspólnego z mądrością ale jeśli ktoś chce się upierać i karmić truciznami to ma wolną wolę. Szkoda czasu na pełne błędów i fałszu trucizny. Ale o błędach w apokryfach napiszę później. 
Teraz napiszę o błędach w przypisach, komentarzach katolickich zawartych w przekładzie tysiąclecia.    ,, PODANIA,  FOLKLOR ,  GMINNA OPOWIEŚĆ , LUDOWE WYJAŚNIENIE "


Księga Rodzaju 6:2 - a taki komentarz : " Aluzja, oparta zapewne na prastarym podaniu .... "

Księga Rodzaju 6:17 : ,, .... podobieństwo opowiadania biblijnego o potopie z opisem eposu babilońskiego o Gilgameszu tłumaczy się faktem monoteistycznego opracowania przez autora Rdz pradawnego podania .... " - komentarz sugeruje że biblijna relacja jest podobna do babilońskich przekazów a tak na prawdę - ludzie na całej ziemi - w różnych kulturach wiedzieli i wiedzą o globalnym potopie - wraz z upływem czasu pewne rzeczy przekręcili, niektóre dodali. Biblijna relacja jest jedyną w 100 % prawdziwą. Mojżesz nie opierał się na podaniach, eposach ale w natchnieniu wszystko spisał tak samo jak pozostali autorzy biblijni. Ale komentarz wprowadza błędne wnioski, sugeruje rzeczy które nie miały miejsca. Takie komentarze są na poziomie zaślepionych ateistów, a nie ludzi, którzy uważają się za chrześcijan.

Księga Rodzaju 11:1 : " Folklorystyczne to opowiadanie ma wyjaśnić przyczynę różnorodności narodów i języków." - dla Pana Jezusa i apostołów biblijne relacje w tym te z Księgi Rodzaju to nie folklor ale fakty i bezpośrednie Boże działanie lub bezpośrednie Boże sądy. Dla rzymskiego katolicyzmu jednak Biblia to folklor, bajka - świadczą o tym nie tylko takie niemądre komentarze w przekładzie tysiąclecia ale i poczynania Rzymskiego Kościoła i w dużej mierze sprzeczne z Biblią dogmaty, nauki. Biblia w Rzymskim Kościele tak na prawdę to tylko kamuflaż i pogardzana rzecz. Ale nic dziwnego ta księga obala rzymski twór, więc zawsze Rzym zwalczał, przekręcał Biblię, zabijał jej tłumaczy i ludzi którzy chcieli ją udostępnić masom - np William Tyndale został za to zamordowany : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.html

Księga Rodzaju 18:1 : "...Osnową całego opowiadania (do 19,29 włącznie) mogła być jakaś opowieść gminna mieszkańców okolic nad Morzem Martwym, odpowiednio dostosowana do pojęć o Bogu jedynym i o patriarsze Abrahamie" - autor\autorzy tego komentarza nie biorą pod uwagę jak ateiści że Bóg natchnął Mojżesza. Nie biorą pod uwagę że Mojżesz został napełniony Duchem Świętym i nie potrzebował żadnych gminnych opowieści, folkloru, bajek i tak dalej.


" Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie." - 1 Piotra 1:10-11 BW

" Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. (20) Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. (21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. " - 2 list apostoła Piotra 1:19-21 Biblia Warszawska

Księga Rodzaju 19:1 - ,, jest to religijne wytłumaczenie faktu zagłady miast leżących w południowej części doliny Jordanu, co nastąpiło wskutek wstrząsu tektonicznego." -- Ateiści odrzucają Boga, więc wymyślili że to nie nadnaturalny ogień i siarka z nieba zniszczyły Sodomę, Gomorę i okolice, ale to było naturalne wydarzenie. Zwiedzeni wierzący do tej historii dodają że tak to było naturalne wydarzenie, ale była w tym "ręka Boga". Najpierw wyrzuca się Boga jako działającego bezpośrednio. Później w najlepszym wypadku mówi się że był to np wstrząs tektoniczny i Bóg miał nad tym pieczę. Ale biblijna prawda, relacja biblijna jest inna. Biblia ukazuje zniszczenie Sodomy, Gomory i okolic jako nadnaturalny deszcz ognia i siarki a nie wstrząs tektoniczny, wulkan itd. Ale szatan chce wyrzucić Boga poza nawias, więc i Boże cuda chce zamienić na naturalne zjawiska, albo nazwać je folklorem, podaniami ludowymi itd. Atakuje więc on biblijne prawdy albo bezpośrednio - nazywając je folklorem, lub sugerujące czerpanie z podań, problemy z autorem i dziesiątki podobnych. Albo atakuje pośrednio, przez negowanie nadnaturalnych wydarzeń, bezpośrednich Bożych cudów - zjawiskami naturalnymi. 

A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła ( hadesu czyli grobu - moje sprostowanie) . Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. " - Mateusz 11:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


" Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;
29 Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił.
30 Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. " - Łukasz 17:28-30 UBG - dla Pana Jezusa - historia Sodomy to nie była gminna opowieść, ale fakt.
Nie był to naturalny kataklizm, ale nadnaturalne wydarzenia - Boży sąd. "Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, (25) i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. " - Księga Rodzaju 19:24-25 Biblia WarszawskaKsięga Rodzaju 19:26 - " typ ukaranego nieposłuszeństwa (por. Mdr 10,7 :Łk 17,32). Jednocześnie zapewne jest to ludowe wyjaśnienie znaczenia jakiegoś bloku solnego o ludzkich kształtach". - dla autora tych słów niemożliwe jest aby wszechmogący Bóg - Stwórca miliardów galaktyk i miliardów gwiazd w tych galaktykach, stwórca wszystkiego - mógł zamienić człowieka w bryłę soli. Więc autor komentarza w swej niewierze, zwiedzeniu sugeruje że Mojżesz nasłuchał się ludowych historii, zbudowanych na tym że ktoś zobaczył bryłę soli i dodał do niej opowieść o żonie Lota ?!  Mojżesz czy inni biblijni autorzy to nie byli ludzi pokroju niektórych katolików, którzy widzą Jezusa, Marię czy kogoś innego na drzewie, na szybie czy innych przedmiotach. 

Dla Pana Jezusa potop, zniszczenie Sodomy, żona Lota zamieniona w bryłę soli i inne starotestamentowe relacje to nie mity, to nie bajki, legendy, to nie przenośnie, nie symbole ale realne wydarzenia które miały miejsce w historii. Wystarczy przeczytać ewangelie albo pozostałe pisma nowotestamentowe, a widać wyraźnie że tak dla Zbawcy i jego uczniów to nie były żadne przenośnie a tym bardziej bajki. To niewiara sprawia że ludzie uważają te rzeczy za bajki, lub symbole a nie realne wydarzenia. Ja wierzę Chrystusowi a nie Watykanowi. Pan Jezus nigdy nie skłamał a Watykan kłamał i kłamie.

Księga Rodzaju 19:30 - Stanowczy zakaz kazirodztwa (Kpł 18,6-18; Pwt 27:20,23) oraz fakt gorszącego wpływu Moabitek (Lb 25:1-3) pozwalają przypuszczać, że ten urywek stanowi oparte na podaniach ludowych pogardliwe "wyjaśnienie" pochodzenia dwóch ludów - Ammonitów i Moabitów ..... " - nie, to nie pozwala tak przypuszczać. Mojżesz nie musiał posługiwać się oszczerstwami, kłamstwami. Napisał prawdę. Jego relacje jest relacją historyczną. Nigdzie nie pochwalił takiego czynu, po prostu zdał relacje z wydarzenia. Biblia opisuje różne rzeczy, ale to że opisuje różne złe wydarzenia to nie znaczy że pochwala je, zachęca do nich. Po prostu podaje ważne relacje historyczne. Mojżesz jak i pozostali autorzy ksiąg biblijnych pisali w natchnieniu Bożym, a nie pod diabelskim wpływem, więc nie posługiwali się oszczerstwami, manipulacjami itd. Rzymskokatolickie komentarze tego typu są żałosne.


Księga Sędziów 13:1-16:31 : "W heroiczno-kosmicznych dziejach Samsona nie tyle należy zwracać uwagę na przebieg faktów, które legenda mogła zmodyfikować lub ubarwić, ile raczej na głęboki sens moralno-religijny" - albo to są fakty wg rzymskiego katolicyzmu, albo zmodyfikowane lub ubarwione przez legendę rzeczy. Kto pozwolił rzymskiemu katolicyzmowi na wydawanie poleceń aby nie zwracać na coś uwagi. Sami się gubią w swym własnym błędnym sosie.


"Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twe Imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś" - 1 Księga Królewska 8:35 Biblia Tysiąclecia -- komentarz do tego wersetu jest taki : " Według ówczesnych pojęć deszcz przecieka przez otwory firmamentu, przykrywającego ziemię jak klosz " -- jak można takie bzdury wypisywać i przez co sugerować że Biblia to zacofane, niewiarygodne dzieło, pełne błędów, ludzkich wyobrażeń. A przecież wiele fragmentów biblijnych jasno się wyraża na temat deszczu i jest to zgodne z faktycznym stanem a nie z jakimiś wyimaginowanymi przez katolicyzm otworami w firmamencie : "On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla, (28) one płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi " - Hiob 36:27-28 Biblia Tysiąclecia - w tym przypadku jasno i wyraźnie ukazany jest cykl hydrologiczny i nie ma to nic wspólnego z otworami. Po pierwszy język hebrajski jest bardzo bogaty i jedno słowo może wyrażać wiele rzeczy. Poza tym wyobrażenia starożytnych nie są punktem odniesienia do interpretacji Biblii. Starożytni sądzili że np ziemia wspiera się na wielkim żółwiu i mieli różne inne bajkowe koncepcje na ten temat. Ale Biblia w Księdze Hioba podaje że ziemia jest zawieszona nad nicością - Hiob 26:7 - co jest zgodne z faktami naukowymi. Wszystko co jest w Biblii jest zgodne z faktami naukowymi - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

Księga Hioba 26:8 : " w opisie potęgo Boga posługuje się Hiob znanym ówcześnie obrazem świata, w głębi ocean i szeol, nad ziemią i oceanem strop nieba, nad którym drugi ocean - górny." - takie bzdurne komentarze są na miarę np Richarda Dawkinsa i innych ludzi zwalczających Biblię. Ale i rzymski katolicyzm po to został ustanowiony w 4 wieku (dekrety teodozjańskie) - aby zwalczać, ośmieszać, szkalować, oczerniać Ojca i Syna, Biblię i chrześcijaństwo i takie komentarze jak Hiob 26:8 wpisują się w ten trend. Nie osądzam autorów że zrobili to celowo. W swej nieświadomości, niewierze - w zwiedzeniu po prostu powtarzają błędy. Hiob 26:8 - nie mówi o żadnym oceanie nad naszymi głowami, ale o Bożej mądrości, w której Bóg tak wszystko stworzył że ogromne ilości wody pod postacią pary, unoszą się i w sposób wyważone spadają na ziemię a nie w całości - w jednej chwili. " wody chmurami krępuje, nie pękną pod nimi obłoki " - Hiob 26:8 Biblia Tysiąclecia - nikt mądry nie widzi tu drugiego oceanu. Ale rzymski katolicyzm interpretuje natchniony fragment wg pogańskich, błędnych wyobrażeń, więc nic dziwnego że wychodzą im rzeczy o których Biblia nie mówi. 


 Psalm 18:8-16 - ,, opis widzialnego objawienia się Boga, czyli teofanii: niektóre rysy są wspólne także z pogańskimi opisami tego rodzaju " - wg rzymskiego katolicyzmu to nie pogańskie opisy są podobne do Bożych opisów, ale Boże opisy są podobne do pogańskich. 
szatan ma potężną wiedzę w zakresie Boga, nieba, Bożych spraw - nic więc dziwnego że różne pogańskie opisy, religie mają wiele podobnych rzeczy do rzeczy ukazanych w Biblii - szatan przekazał dużo prawdy aby uwiarygodnić swe przekazy i aby móc powiedzieć, że Boże rzeczy pochodzą od pogańskich. Może wmawiać że np chrześcijaństwo, Biblią itd to plagiat wcześniejszych religii. Ale prawda jest inna - biblijne relacje, opisy są w 100 % wiarygodne, prawdziwe - a szatan podrabia Boże rzeczy, więc przekazał pogańskim religiom, wyobrażeniom wiele prawdy która znał i widział na własne oczy. Teraz może kłamać i mówić że starotestamentowe czy nowotestamentowe rzeczy, wydarzenia to plagiat :) - sprytny plan, ale kto zna Chrystusa, zna Pisma nie da się nabrać na takie sztuczki jak kłamliwy Zeitgeist itp nauki, przekazy. "Obalenie fragmentu filmu Zeitgeist " - https://www.youtube.com/watch?v=DjNnmXhd-3A


                    WSTĘP do ksiąg


Różnych błędnych komentarzy jest o wiele więcej w całej Biblii Tysiąclecia - również w pismach nowotestamentowych. Te komentarze mają pokazywać prawdziwość rzymskokatolickich dogmatów i praktyk ale kłamstwo ma krótki nogi. Oprócz błędnych komentarze - mnóstwo błędnych informacji jest we wstępach do poszczególnych ksiąg. Notorycznie podważane jest autorstwo proroków i pozostałych autorów. Datowanie ksiąg również jest często błędne. Informacje o treści ksiąg również często mają błędy. 

Np wstęp do "Pieśni nad pieśniami" zawiera takie rzeczy : " O autorze Pnp nic nie wiemy. Autorstwo Salomona już nie ma zwolenników. Imię jego w tytule uważa się za fikcję literacką ". 
Niedowiarkom zawsze będzie czegoś brakować, ale dla mnie jest jasne że autorem jest Salomon. Tak mówi biblijny tekst. Gdyby to nie było prawdą, to Bóg nie umieścił by tych słów w tej księdze : " Pieśń nad Pieśniami Salomona " - Pnp 1:1 Biblia Tysiąclecia.
Autorstwo Salomona nie ma zwolenników wśród "naukowców" - biblistów którzy nie wierzą w natchnienie Biblii. Którzy nie wierzą w zmartwychwstanie Zbawiciela i obietnicę zmartwychwstania dla Jego uczniów. Którzy nie uznają za bardzo pojęcia "grzech". A na pewno grzechem nie jest dla nich np sex homoseksualny, związki homoseksualne i wiele innych. Nie wierzą w wiele innych rzeczy - m.in w autorstwo ksiąg biblijnych i ich datowanie - podważają je ponieważ to pozwala im negować np natchnienie i jedyne wiarygodne proroctwa - proroctwa biblijne. 


Fragment wstępu do Księgi Jonasza : " .... a znane nam pewne szczegóły folkloru owych czasów zawierają również temat ryby, która połknęła człowieka i zachowała go żywego. Te dane pozwalają przypuszczać, iż Księga Jonasza należy do rodzaju literackiego midraszów...." -- Znowu ta pokręcona logika. Autorzy tego komentarza interpretują natchniony biblijny tekst wg pogańskich, ludzkich historii które mogą mieć prawdę ale nie są natchnione, nie są w 100 % wiarygodne. Jonasz w brzuchu wielkiej ryby był znakiem dla mieszkańców Niniwy, więc to wydarzenie rozniosło się między ludźmi, ale z biegiem czasu pewnie historia zgubiła pewne rzeczy, sedno spraw. Ale biblijna relacja nie zgubiła niczego, jest w 100 % prawdziwa - mówi o prawdziwym wydarzeniu. Księga Jonasza nie ma nic wspólnego z folklorem. To folklor opiera się zapewne na historii Jonasza - ale nawet gdyby się nie opierał to dla nas to nie ma znaczenia. Księga Jonasza jest natchniona, Jonasz nie nawiązywał ani nie czerpał z żadnego folkloru. Pan Jezus potwierdził że historia Jonasza miała miejsce : " A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. (40) Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. (41) Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz " - Mateusz 12:39-41 Biblia Warszawska
A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: Pokolenie to jest pokoleniem złym; znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. (30) Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. " - Łukasz 11:29-30 BW 

historia Jonasza to nie mit : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/historia-jonasza-to-nie-mit.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/historia-jonasza-to-nie-mit.html


fragment wstępu do Księgi Izajasza : "Deutero-Izajasz (rozdz. 40-55), zwany także ,,Księgą wyzwolenia i odnowy".... Dość powszechnie dzisiaj przyjmuje się zdanie, iż autorem tej części jest anonimowy prorok, piszący podczas niewoli babilońskiej ok. r. 550, znający doskonale naukę, język i styl życia Izajasza." -- dość powszechnie to przyjmuje się wszelkie kłamstwa. Całą księgę Izajasza napisał Izajasz a nie jakiś anonimowy prorok. 
"Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby." - Ewangelia Mateusza 8:17 UBG - Ewangelista nawiązuje do 53 rozdziału Księgi Izajasza i mówi o proroku Izajaszu a nie anonimowym proroku.

od 55 rozdziału zwiedzeni ludzi mówią o Trito-Izajaszu - wstęp do Księgi Izajasz z Biblii Tysiąclecia mówi : "nieznany autor tej części tworzył i pisał po niewoli babilońskiej pod koniec VI wieku." - Pan Jezus zacytował 61 rozdział Księgi Izajasza i powiedział że Izajasz jest autorem a nie nieznany autor :

 "I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane 18 Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność; 19 Abym głosił miłościwy rok Pana. 20 Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. " - Łukasz 4:18-20 UBG

 " A Izajasz śmiało mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. " - Rzymian 10:20 UBG - apostoł Paweł cytuje 65 rozdział Księgi Izajasza. I przypisuje ją Izajaszowi a nie komuś innemu. Ataki na Biblię będę coraz większe - szatan zrobi wszystko aby zachwiać wiarę, podważyć Biblię, przekręcić ją. I takie obraz rzeczy jest dość powszechny w Biblii Tysiąclecia. Odradzałbym karmienia się tym przekładem. Różnych błędów w tym przekładzie jest bardzo dużo - a szczególnie właśnie w komentarzach, wstępach do ksiąg. Co z tego że czasem jakiś ksiądz nawołuje do czytania Biblii, jak ludzie kierują się rzymskokatolickimi komentarzami, wytycznymi. A słuchając tych komentarzy i niemądrych zwrotów o podaniach, folklorze, gminnych opowieściach, zaprzeczaniu autorstwa ksiąg, błędnym datowaniu i wielu innym - ludzie nie wynoszą duchowego zbudowania. Jeśliby nie było innej opcji to wiadomo lepsze taki przekład niż żaden. Ale w dzisiejszych czasach bez problemu można zdobyć np Biblię Warszawską, Gdańską, Uwspółcześnioną Biblię Gdańską.
Tak jak odradzam Biblii Tysiąclecia, tak samo odradzam przekład Świadków Jehowy - Przekład Nowego Świata - ten przekład szczególnie jest zafałszowany w temacie boskości Pana Jezusa, ale również jest napisany aby wspierać dogmaty, nauki organizacji Świadków Jehowy. 

Całe Pismo jest natchnione jak napisał apostoł Paweł. Niewierzący i upadłe anioły chcą zniszczyć przekonanie o natchnieniu. Niestety komentarze i wstępy i różne inne działania Rzymskiego Kościoła są próbą zniszczenia przekonania o natchnieniu. Kto kocha grzeszenie ten uwierzy kłamstwom.


Miałem napisać jeszcze o błędach, fałszu apokryfów zawartych w Biblii Tysiąclecia czyli w Księgach : Tobiasza, Judyty, Księgach Machabejskich, Mądrości, Syracha, Barucha, dodatku Księgi Daniela i Estery. Ale napiszę o tym w osobnym wpisie. Te księgi są fałszem i mają pełno błędów, kłamliwych nauk ale wspierają one czyściec, modlitwy za zmarłych i różne inne błędne rzeczy więc nic dziwnego że Watykan uznał te księgi ma je w swoim kanonie.
Przykłady komentarzy i wstępów do ksiąg pochodzą "wydania trzeciego poprawionego". Poprawione to żart, farsa.