Popularne posty

niedziela, 30 sierpnia 2015

jak niszczona jest instytucja małżeństwa" A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;
3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 4:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Słowo "zabraniać" to greckie : KOLYO - strong numer 2967 - które również może oznaczać : powstrzymywać, utrudniać, zapobiegać (słowem lub czynem), uniemożliwiać.

Nie musi to być np jakiś prawny zakaz, albo jawne mówienie że małżeństwo to głupota ale może to być również wypaczanie małżeństwa. Jeśli ktoś np głosi że małżeństwo zawiera się przez seks, lub że kobieta i małżeństwo gdzieś przed sobą sobie obiecają coś i w ten sposób są małżeństwem to jest to również atakowanie prawdziwego małżeństwa instytucji małżeństwa ustanowionej przez Boga.
Ani seks, ani jakieś obietnice dwójki ludzi przed sobą nie stanowią małżeństwa, ale chrześcijanom i w zachodnim świecie szczególnie promuje się związki na "kocią łapę" ,  albo konkubinaty albo mówi się wierzącym że seks stanowi małżeństwo. To wszystko jest bzdurą i nie jest dobre w oczach Chrystusa. 
Dlaczego szatan nie mówi homoseksualistom, że ich seks lub jakieś domowe przyrzeczenie stanowi małżeństwo i nie potrzebują prawnych rozwiązań - nie potrzebują ustaw i legalizacji tzw małżeństw jednopłciowych ?? Bo wie że prawdziwe małżeństwo nie dzieje się przez seks czy jakieś obietnice w kącie domowym. Wie że małżeństwo to przymierze przed świadkami i w świetle kulturowym - prawnym. Oczywiście tzw związki małżeństwa jednopłciowe to karykatura małżeństwa. Bo jedynym wzorcem małżeństwa jest związek kobiety i mężczyzny. Ale gdyby ktoś powiedział homoseksualistom że ich seks lub domowe przyrzeczenie stanowi że są małżeństwem to wyśmialiby to, uznaliby to za bzdurę. Dziwnym trafem wielu wierzących wierzy błędnym naukom że sex czy domowe przyrzeczenie stanowi małżeństwo - smutne ale niestety prawdziwe. 


Małżeństwo jest przymierzem, którego świadkiem jest Bóg który ustanowił instytucję małżeństwa - Księga Rodzaju 2:23-24. 
"A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. " - Księga Malachiasza 2:14 Biblia Warszawska

 " Aby cię uwolnić od cudzej kobiety, od obcej, która pochlebia łagodnymi słowami;
17 Która opuszcza przewodnika swojej młodości i zapomina o przymierzu swojego Boga " - Księga Przysłów Salomona 2:16-17 UBG 

 Małżeństwo nie było zawierane gdzieś w ukryciu, nie było to ciche przyrzeczenie dwójki ludzi i którym nikt nie wiedział i przy którym nikogo z ludzi nie było. Ale działo się to w świetle, wśród świadków i np na świadectwo lokalnej społeczności :

" Wreszcie rzekł Jakub do Labana: Wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. (22) Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. (23) A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego; a ten obcował z nią. " - Księga Rodzaju 29:21-23 BW - najpierw miała stać się jego żoną a następnie miał być seks. Seks nie czynił i nie czyni nikogo małżeństwem. Po za tym widać że uczta wskazywała że małżeństwo odbywało się w świetle a nie w ukryciu, i uczta była świadectwem że ta kobieta jest żoną tego mężczyzny, a dane mężczyzna mężem danej kobiety. Nikt nie żył na kocią łapę a po cichu nie przysięgał sobie i nie mówił że jakaś przysięga z namiotu czy innego odosobnionego miejsca jest małżeństwem. Ale wszystko działo się przed ludźmi, oficjalnie. I tak samo dzisiaj odbywają się małżeństwa ale szatan chce wykrzywić to, jak nie obrzydzając rodzinę i małżeństwo to mówiąc że seks lub jakieś tajne przyrzeczenia dwójki ludzi, gdzieś w ukryciu to małżeństwo. Jeszcze raz powiem - gdyby ktoś takie rzeczy powiedział ludziom walczącym o karykaturę małżeństwa - legalizację związków homoseksualnych to takie osoby pękły by ze śmiechu.

" Spędź ten tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie siedem lat. (28) Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. " - Księga Rodzaju 29:27-28 BW


" Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. (2) Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: Widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. (3) Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: Czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: Weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. (4) A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami; w tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. (5) Zstąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny; a gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew rycząc zabiegł mu drogę. (6) Jego zaś ogarnął Duch Pański, toteż rozdarł go na dwoje jak się rozdziera koźlę, choć nic nie miał w ręku; ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział, co zrobił. (7) Potem zstąpił i rozmówił się z tą kobietą, i ona wydała mu się najodpowiedniejszą. (8) Gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół był w cielsku lwa oraz miód. (9) Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i idąc jadł, a przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki dał im także, i oni też jedli; lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu. (10) Potem zstąpił jego ojciec do tej kobiety a Samson wyprawił tam ucztę weselną; taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. (11) Ponieważ jednak bali się go, sprowadzili trzydziestu towarzyszy, aby byli przy nim. (12) Wtedy Samson rzekł do nich: Zadam wam zagadkę; jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu siedmiu dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam trzydzieści szat lnianych i trzydzieści szat świątecznych " - Księga Sędziów 14:1-12 Biblia Warszawska - jak widać Samson nie stał się mężem przed seks czy jakieś tajemne przyrzeczenie z ta kobietą, ale wszystko działo się jawnie, przed ludźmi.

 " A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów " - - Ewangelia Jana 2:1-2 UBG


" A Jezus, odpowiadając, znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowy:
2 Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi.
3 I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść.
4 Ponownie posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. " - Ewangelia Mateusza 22:1-4 UBG

 Żaden seks czy jakieś tajne "domowe" przyrzeczenia dwójki ludzi nie stanowią małżeństwa.
  Utrudnianie, wypaczania małżeństwo to nauka demoniczna jak powiedział apostoł Paweł. Skoro Bóg jest autorem instytucji małżeństwa to szatan zrobi wszystko aby zniszczyć, wykrzywić Boże ustanowienie. Nie trzeba księdza, czy pastora do zawarcia małżeństwa. Wystarczy pójść do Urzędu Stanu Cywilnego, ze świadkami i nie wiem czy w jakichś słowach przy zawieraniu małżeństwa w USC jest odniesienie do Boga, do Chrystusa ale przecież nowożeńcy zawsze sami od siebie mogą dopowiedzieć swoje słowa przed ludźmi w odniesieniu do Chrystusa - do swojej wiary w Niego i jako Jego uczniowie będą sobie świadczyć miłość i dobro, wierność, pomoc. Zawsze można swoimi słowami dodać przed ludźmi swoje wyznanie wiary, określić swoje stanowisko w stosunku so swego Stwórcy i Jego ustanowienia małżeństwa. Żadne organizacje religijne czy jacyś "specjalni" ludzie nie są potrzebni w USC. A USC powinien być brany pod uwagę bo chrześcijanie mają nie siać zgorszenia, mają przestrzegać prawa o ile nie zmusza do łamania prawa Bożego. Jest to droga legalna, przed świadkami, w świetle prawa. Taki związek jest małżeństwem. Kobieta ma nazwisko mężczyzny, wszyscy wiedzą - nawet urzędy że są mężem i żoną. Gdy pojawią się dzieci mają nazwisko ojca. To nie kocia łapa, konkubinaty czy inne karykatury jedynego wzorca związku i rodziny.
Seks przed i poza małżeństwem jest natomiast grzechem. Nierządem, rozpustą albo cudzołóstwem - w przypadku seksu z czyjąś żoną lub mężem. Seks jest dobry w oczach Bożych tylko w małżeństwie. Tak ustalił Stwórcą i nie odejdzie od Tego. On ustalił małżeństwo i w nich ludzie mogą zażywać seksu. Kto gardzi małżeństwem i uprawia seks bez małżeństwa ten grzeszy.

" Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. 2 Jednak aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. " - 1 Koryntian 7:1-2 UBG

A więc wykrzywianie istoty małżeństwa, mówienie że seks stanowi małżeństwo, lub "domowe" przyrzeczenie stanowi małżeństwo prowadzi do grzechu. Taki seks, związki to skrzywienie.


Jeśli chrześcijanin/ chrześcijanka chce wejść w związek małżeński to jak mówi Pismo powinna to zrobić z inną osobą która jest uczniem Chrystusa - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 7:39. 
Związki z ateistami lub ludźmi którzy tylko z nazwy są chrześcijanami prowadzi prędzej czy później do utrapienia, do kłopotów i może mieć tragiczne konsekwencje dla wiary tego prawdziwego chrześcijanina. Więc zanim pomyślicie aby wejść w związek małżeński dobrze się zastanówcie nad tym, proście Pana aby wam objawił drogę i czy ta druga osoba jest Jego uczniem i czy ma zamiar być nim bez względu na okoliczności. 
Żeby nie okazało się że ktoś był z kimś gdy ten był młody, zdrowy, ładny i gdy dobrze się powodziło w przyziemnych sprawach, a gdy zabrakło zdrowia, uroda przeminęła itp to człowiek został porzucony przez małżonka. 


Ja osobiście nie szukam kobiety - nie szukam żony. Postanowiłem być sam, aby być w całości skupionym na tym co w górze, być skupionym całkowicie na Chrystusie i Jego Królestwie oraz Ewangelii.Nie mówię że ktoś kto ma żonę i męża nie żyje całkowicie dla Chrystusa, ale ja mam przeświadczenie że w moim przypadku byłoby to cofaniem się w duchowym rozwoju, byłoby to ku szkodzie dla mnie.

Poza tym czasy są coraz cięższe, grzech się potężnie nasila, gdzieś na horyzoncie są gigantyczne wojny i upadek systemu finansowego a potem wielkie zwiedzenia i różne prześladowania uczniów. Każdy chrześcijanin które nie wstąpił jeszcze w związek małżeński powinien się dobrze zastanowić i mądrze wybrać. 


" Uważam więc, że to jest dobre z powodu obecnych utrapień, że dobrze jest człowiekowi tak pozostać.
27 Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Jesteś rozwiązany od żony? Nie szukaj żony.
28 Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz, i jeśli dziewica wyjdzie za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. " - 1 Koryntian 7:26-28 Uwspółcześniona Biblia Warszawska
 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html

    Miałem w starym życiu wielkie problemy wokół seksualności. Pożądanie - grzeszne pożądanie kobiet aby je wykorzystać seksualnie było wielkie, oprócz tego usidlenie pornografią, masturbacja i ogólnie umysł przesiąknięty różnymi innymi zboczeniami seksualnymi. Mówię o tym bo pokazuję że Chrystus może przemienić człowieka. Nawet gdy komuś się wydaje że nie umie żyć bez związku z kimś to jest to możliwe. Chrystus może przemienić serce. Oczywiście kobiety podobają mi się, ale nie pożądam ich seksualnie jak kiedyś, nie chce ich wykorzystać. Trzymam się na dystans. Unikam niepotrzebnego kontaktu wzrokowego, nie gapię się jak kiedyś :) , wiem że ich piękno to marność. Wiem że 100, 500 czy 3000 lat temu były również piękne kobiety jak one i ich piękno przeminęło. Bakterie gnilne, ewentualnie też robaki i inne czynniki obróciły ich piękno w proch. Upływający czas, ewentualnie wcześniej choroby, wypadki itp zniweczą największą nawet piękność cielesną więc nie idę za oczami, ale pamiętam że to marność a nie zamierzam być głupcem i gonić za marnością która może mnie zabić na wieki, mogę stracić wieczność w raju.

" Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, (2) z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. (3) Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. (4) Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca " - 1 Księga Królewska 11:1-4 Biblia Warszawska - uważajcie komu ufacie. A tym bardziej uważaj z kim wdajesz się w związek małżeński, bo to nie jest błahostka ale przymierze przed Chrystusem.

Nie zamierzam osobiście tracić czasu na kobietę, wiem że w moim przypadku byłoby to marnotrawstwo tego wszystkiego co dostałem od Chrystusa. Wiem że to byłby w moim przypadku duchowy regres. Wolę zamiast tracić czas, energię, umysł, i inne środki te zaoszczędzone rzeczy poświęcić Chrystusowi. Ale wiem że Chrystus dał mi taki dar - dar celibatu jak apostołowie Pawłowi, ale chciałem go i prosiłem o Niego :

" Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny.
8 A do nieżonatych i wdów mówię: Dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja.
9 Lecz jeśli nie mogą się wstrzymać, niech wstąpią w stan małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński, niż płonąć. " - 1 Koryntian 7:7-9 UBG - kto prosi otrzymuje, kto szuka znajduje. 


nie chcę zejść z tej drogi na której jestem wolny w Chrystusie, nie chcę podeptać tego daru o który prosiłem i dostałem, a którym mam pokój ducha i wolność od m.in starego brudnego życia. Jestem przekonany że gdybym poszedł ku kobiecie to skończył był jak Adam, Salomon, Samson czy Dawid - w temacie Batszeby - zony Uriasza. Mam przekonanie że w moim przypadku małżeństwo byłoby zdradą Chrystusa. Ale nie jestem nieszczęśliwi w takim stanie w jakim jestem. Nie mam problemów z seksualnością, nie doskwiera mi samotność. 
Jestem sam ale i nie jestem sam :) : "ja jestem z wami po wszystkie dni " :) , albo : "Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną " - psalm 23:4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie mówię, że inni wierzący gdy wstępują w związek małżeński robią źle. Jedni mają taki dar, drudzy inni. Pisząc mówiłem o sobie i o swoim przekonaniu na sprawę, bo wiem że by mnie to oddalało od Chrystusa, ale ja już taki widocznie jestem, lub tak mi się wydaje. Apostołowie wyraźnie mówią że małżeństwo jest dobre i jeśli ktoś ma żyć w grzechu seksualnym, to lepiej niech wyjdzie za mąż/ożeni się. 

Osobiście podchodzę tak, że w historii były setki milionów małżeństw a ci ludzie przeminęli, poumierali. Gdy staną przed Chrystusem co innego będzie się liczyć. Wiele małżeństw ze świata to skutek pożądliwości, egoizmu, profitów materialnych itp a nie miłości.  

Osobiście chcę pójść drogą tych którzy wytrzebili czy stali się "eunuchami" dla Królestwa Bożego. Osobiście podchodzę tak że warto zabiegać o dar celibatu, prosić o niego :


" A on im powiedział: Nie wszyscy to pojmują, ale tylko ci, którym to jest dane.
12 Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje. " - Ewangelia Mateusza 19:10-12 UBG

" A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. (12) Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje! "


Bóg dał mi wolność od pragnienia kobiety, od pragnienia seksu. Jestem szczęśliwy w takim stanie w jakim jestem. Ale w tych chorym świecie oczywiście chrześcijańskie małżeństwo może być pięknym przykładem i świadectwem gdzie rozwody, niewierność, upadek rodziny są coraz większe. Gdzie liczy się tylko ciało i ciało a nie duchowe piękno w Chrystusie.


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/dwumetrowy-wzorzec-faszywa-uroda.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/dwumetrowy-wzorzec-faszywa-uroda.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/prawdziwa-przyczyna-rozwodow.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/prawdziwa-przyczyna-rozwodow.html


Więc jeśli ktoś się ożeni/wyjdzie za mąż to nie grzeszy, nie robi źle - o ile wstępuje w związek małżeński z odrodzoną prawdziwie osobą, która podąża i chce podążać za Chrystusem. Zanim wejdzie się z kimś związek to polecam przeanalizować czy to jest czas na to, czy może to nie są odpowiednie czasy na to, ale lepiej być samemu i jeszcze bardziej umacniać się w związku z Chrystusem - wiecznym Oblubieńcem.

Jeremiasz miał inne zadanie - może i nasze jest inne niż wstępowanie w związek małżeński : " I doszło mnie słowo Pana: (2) Nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu! (3) Gdyż tak mówi Pan o synach i córkach urodzonych na tym miejscu, o ich matkach, które ich rodzą, i o ojcach, którzy ich płodzą w tej ziemi. (4) Śmiercią od straszliwych chorób pomrą, nie będą opłakiwani ani grzebani, staną się gnojem na roli; zginą od miecza i głodu, a ich trupy będą żerem dla ptaków niebieskich i dla zwierząt polnych " - Księga Jeremiasza 16:1-4 Biblia WarszawskaZastanówmy się czy wstępowanie w związek małżeński umocniłoby nas duchowo, przybliżyłoby nas do Chrystusa ?? I co jest prawdziwym motywem chcenia wstąpienia w związek małżeński.

 Oczywiście jak mówi Pismo - kto ma żonę czy męża niech ich nie opuszcza. Jeśli ktoś już wstąpił w związek małżeński to niech będzie żywym świadectwem bycia uczniem Zmartwychwstałego - niech będzie wierny, dobry, niech okazuje miłość zawsze. Tym bardziej jeśli ma dzieci - niech to będzie rodzina a nie karykatura z samotną matką lub samotnym ojcem.

Jeśli ktoś wstąpił w związek małżeński i zastanawia się czy mieć dzieci w tym coraz bardziej chorym bezbożnym świecie ten również niech przemyśli dokładnie wszystko wraz z modlitwą i udaniem się o mądrość, dobra decyzję do Chrystusa - "cudownego Doradcy" - Księga Izajasza 9:5.

Synowie Noego nie płodzili dzieci przed potopem, ale dopiero po potopie.

" A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! " - Ewangelia Mateusza 24:19 UBG

 " Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi.
29 Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
30 Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! " - Ewangelia Łukasza 23:28-30 UBG 

Oczywiście wielki ucisk nie nadejdzie prędzej niż za kilka lat, a może za wiele, wiele lat, bo nie wiemy kiedy nadejdzie "początek boleści" a wielki ucisk nadejdzie dopiero kilka lat po nim. Poza tym jeśli jacyś chrześcijanie maja dzieci to Chrystus ma pieczę nad wszystkim, najważniejsze być Jego uczniem i pamiętać o obietnicy zmartwychwstania. Ale warto przemyśleć czy to odpowiedni czas tak na małżeństwo, na dzieci i czy te rzeczy umocnią nas duchowo, utwierdzą w Chrystusie, przybliżą do Niego czy oddalą .......... warto przeczytać np 7 rozdział 1 listu do Koryntian który w dużej mierze mówi o małżeństwie i sprawach powiązanych 

Warto czytać biblijne wskazania odnośnie małżeństwa - jak postępować, jak żyć razem np 5 rozdział listu do Efezjan i inne.


 " Jest czas rodzenia i czas umierania; ... jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot " - Ksiega Koheleta 3:2a,5b Biblia Warszawska


sobota, 22 sierpnia 2015

wojna złem - dlaczego i jak odmówię brania w niej udziałuWojna to zło, uczestnictwo w złu jest grzechem. Pójście na wojnę jest grzechem, bo jest sprzeczne z wolą Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Wielka wojna - o wiele większa w swych skutkach od drugiej wojny światowej jest kwestią czasu - będzie to początek boleści : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

Jednak ustawodawstwo przynajmniej większości państw w tym Polski za odmowę brania udziału w wojennym mordowaniu nazywanym przez propagandę często "obroną" , "samoobroną" itd jest łamaniem prawa. Ale łamanie prawa było również wtedy gdy trzej przyjaciele proroka Daniela odmówili oddania pokłonu przed złotym posągiem. 
Złamaniem prawa była codzienna modlitwa proroka Daniela gdy obowiązywał zakaz modlitwy.

Gdy prawo ludzkie zmusza ludzi do łamania prawa Bożego, do deptania po nauce Chrystusa to takie prawo nas nie obowiązuje. Polecam zajrzeć np tu : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html

Jesteśmy zobowiązani przestrzegać zawsze Bożego prawa, nakazów Chrystusa i to bez względu na konsekwencje ze strony ludzi. Nawet jeśli karą jest dożywotnie więzienie czy kara śmierci to należy strzec Bożych nakazów - tak postępowali zawsze Boży ludzie i tak Boży ludzie będą nadal postępować do końca swych dni i aż do powrotu Chrystusa. 

Natchniona Biblia pokazuje wyraźnie że w przyszłości nawet powszechna kara śmierci za wierność Chrystusowi i Jego Słowom nie sprawi że Jego prawdziwi uczniowie wyprą się Go i Jego Słów. Wręcz przeciwnie wtedy okaże się prawdziwa wiara, wierność Zbawicielowi. 

Grzech jest gorszy niż śmierć. Odmawiając udziału w wojnie i nawet otrzymując karę śmierci nic nie tracimy, nie tracimy obietnicy zmartwychwstania. Natomiast grzesząc traci się Boże obietnice - oczywiście dopóki się żyje można się nawrócić, ale kto myśli że w przypadku wojny - pójdzie na kompromis ze złem, z szatanem, światem i nie odmówi pójścia na wojnę a potem przeprosi Chrystusa i na wojnie będzie liczył że uda mu się przeżyć to igra sobie z wiecznością i zawiedzie się. Bo fałszywych przeprosin Chrystus nie wysłuchuje, a gdy ktoś nawet na wojnie się nawróci, zobaczy że źle zrobił idąc na nią to powinien odmówić dalszego uczestnictwa w niej, dalszej walki czy wspierania diabelskiej machiny wojennej. 

Obecnie prawodawstwo w Polsce nie przewiduje kary śmierci, nawet w czasie wojny, ale nawet gdyby się to kiedyś zmieniło to prawdziwą śmierć nie przynosi wierność Chrystusowi, bycie Jego uczniem, ale to grzech, nieposłuszeństwo zbawcy przynoszą prawdziwą śmierć. 
 Grzech odbiera życie wieczne, a doczesna śmierć nie zabiera Bożej obietnicy - Chrystus pokonał śmierć i zniszczy ją w przyszłości, więc sami sobie odpowiedzmy - komu lepiej służyć, komu być wiernym : grzechom czy Chrystusowi. 

Pseudopatriotyczna propaganda czy przyzwolenie różnych organizacji religijnych na uczestnictwo w wojnie nie sprawiają że uczestnictwo w niej jest dobre w oczach Chrystusa. A to Chrystus ma pierwsze i ostatnie zdanie w temacie dobra i zła - 


             ARMATNIE   MIĘSO - System szatana

" wojenny system nienawiści " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html


Artykuł 82 konstytucji RP.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 85 konstytucji RP.

 • Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
 • Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
 • Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.
Art 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Art 4 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem wszystkich obywateli polskich. 

 Art. 239 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

Obywatel polski, który - w celu uchylenia się od obowiązku służby wojskowej lub innej służby przewidzianej w ustawie - w czasie mobilizacji lub wojny przebywając czasowo za granicą nie zgłasza niezwłocznie swego adresu w najbliższym polskim urzędzie konsularnym (przedstawicielstwie dyplomatycznym) lub nie spełnia wydanych przez ten urząd (przedstawicielstwo) nakazów dotyczących wykonania obowiązku służby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 240 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 2.

Art. 241 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej:

 • nie zgłasza się do rejestracji będąc zobowiązanym do tego zgłoszenia lub nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 • nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
 • nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
 • nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,
 • zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,
 • opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,
 • powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • wprowadza w błąd właściwy organ,
 • będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5


 ___________________________________________________________________________
Powyższe prawa, tzw "obowiązki" są sprzeczne z nauką Chrystusa. Uczniowie Zbawcy nie są z tego świata i nie mają żadnego obowiązku bycia trybikami a machinie wojennej szatana. Maja obowiązek wierności Chrystusowi.
Nas obowiązują Dwa Przykazania Miłości a ludzkie obowiązki "obrony" ojczyzny pod postacią uczestniczenia w wojnie łamią te dwa przykazania. 


               LEPIEJ NIE KOMBINOWAĆ .....


   Gdyby wybuchła wojna za naszego życia, to najlepiej nie bawić się w uciekiniera, lepiej nie chować się po rodzinie, lasach itd, ale pójść do WKU czy innego organu który by był odpowiedzialny za te sprawy i powiedzieć prawdę. Powiedzieć że jako uczeń Chrystusa nie wolno mi zabijać, uczestniczyć w wojnie i żadne światowe tłumaczenia o "obronie" , "sprawiedliwej wojnie" , "ochronie słabszych" nie zmienią mojej odmowy brania udziału w wojennym szaleństwie, w wojennym chorym systemie. Również żadne konsekwencje karne nie zmienią mojego zdania. Lepiej uczciwie, bez problemu ukazać swoją postawę - takie uczciwe, sprawiedliwe postępowanie jest dobrym świadectwem i jest wiarygodne i może mieć wpływ w ewentualnym procesie karnym. Sąd inaczej może spojrzeć na taką uczciwą postawę, niż na ukrywanie się gdzieś, nie stawianie się na wezwania itp. Gdybyśmy się ukrywali, nie stawiali na wezwanie i złapałaby nas policja, żandarmeria to mowa o byciu chrześcijaninem, uczniem Chrystusa i ze względu na to odmowa brania udziału w wojennym spektaklu śmierci, nie wyglądałaby mniej wiarygodnie niż u człowieka który wprost, otwarcie, bez ukrywania się, kombinowania - udaje się w odpowiednie miejsce i oświadcza wprost o powodach odmowy brania udziału w grzesznej rzeczy, w systemie szatana który napuszcza ludzie z różnych państw na siebie, przymusza ich przez państwowe systemy do zabijania się nawzajem. 


 Tak zdaję sobie sprawę że w razie "W" gdybym dostał powołanie to możliwe że czeka mnie wyrok wieloletniego więzienia, ale takie kary czy nawet karę śmierci za wierność Zbawcy zapowiedział sam Chrystus. Nie jest to oczywiście nic pewnego w moim przypadku, czy przypadku innych uczniów Chrystusa którzy odmówią bycia trybikiem w wojennej machinie szatana. 
Gdyby wszyscy ludzie odmówili brania w udziału w wojnach, nie byłoby ich. Ale my mimo wszystko nie mamy się oglądać na innych ludzi, i ich reakcje ale mamy patrzeć na Chrystusa
Nie będzie tak że : "oni poszli na wojnę to i ja muszę pójść i walczyć przeciwko nim". Nie - decyzje innych nie zmieniają nauki Chrystusa. Oddawanie złe za zło, agresją na agresję albo : "chcesz pokoju szykuj się na wojnę " - Tak myślą i postępują ludzkie tego świata, którzy nie słuchają Chrystusa, nie wierzą że zmartwychwstaną, nie wierzą że nie można oddawać złe za zło. Nie wierzą że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla mordowania. Jeśli uczeń Chrystusa zabija innego człowieka - nawet na wojnie to jest gorszy od wszystkich innych. Bo tamci nie znają Chrystusa ale chrześcijanin zna Go i gdy idzie zabijać tzw "wrogów" to odbiera im możliwość nawrócenia się i mimo swojej wiary, wiedzy o zmartwychwstaniu bierze sprawy w swoje ręce i czyni ewidentne zło - jest gorszy od tych bezbożnych i religijnych ludziach którzy tak na prawdę nie znają Chrystusa i nie wierzą w Jego Słowa .....

Wojna w przypadku Polski może być tak błyskawiczna, albo destrukcyjna że mobilizacja będzie niemożliwa lub niepotrzebna. Poza tym gdyby nawet była to nie koniecznie odmowa musi zakończyć się więzieniem. Nie ma co panikować, ani rozpaczać. Wszystko co nas spotka jest dobre dla nas, nawet jeśli czegoś nie rozumiemy to będzie to dla naszego dobra lub dobra innych. Wielu chrześcijan skazywanych na więzienie za wierność Chrystusowi, w więzieniach wzrastali w wiarę, byli świadectwem dla innych, pomocą i głosili nadzieję w Chrystusie, głosili wielu Ewangelię w więzieniach. Gdyby tam nie trafili to możliwe że ci ludzie nigdy by nie usłyszeli nauk Chrystusa. Sługa powinien się troszczyć aby zawsze być wiernym swemu Panu i czynić to co on polecił, a gdzie nasz Pan nas postawi to niech stanie się Jego wola a nie nasza. 

Osobiście nie sądzę aby wielka wojna, początek boleści rozpoczął się prędzej niż w latach 2018-2020. Oczywiście tego nie wiem, to tylko moje luźne wnioski, ale na pewno nie będzie to Wielkim Uciskiem, który wielu ludzi przepowiada że może rozpocząć się choćby dzisiaj. Nie wiedzą za wiele o wielkim ucisku, ani o początku boleści. W każdej chwili może rozpocząć się początek boleści, a wielki ucisk nadejdzie dopiero kilka lat po nim.   Gdzieś czytałem lub oglądałem kiedyś świadectwo pewnego chrześcijanina który trafił do więzienia. I jak sam mówił - przez to Chrystus go uratował, bo poza więzieniem wielu ludzi umierało z głodu, a on w więzieniu miał co jeść. Nawet gdyby ktoś z nas trafił kiedyś do wiezienia za wierność Chrystusowi to nie upadajmy na duchu, miejmy wiarę, bądźmy wierni Zbawcy a prędzej czy później jeśli będziemy Mu wierni - wszystko skończy się dobrze. Może dopiero w raju po zmartwychwstaniu, ale ostateczny koniec będzie dobry, bardzo dobry, wspaniały tak że nic z tego świata mu nie dorówna, ale bądźmy zawsze wierni Zmartwychwstałemu, miejmy wiarę.

Dziś wielu chrześcijan siedzi w więzieniach, siedziało w nich na przestrzeni całej historii chrześcijaństwa. Również wcześniej Boży ludzie w tym prorocy np Jeremiasz, siedzieli w więzieniach. Apostołowie i wielu pierwszych uczniów doświadczyło więzień, ale pozostali wierni tak tam jak i w obliczu śmierci męczeńskiej. Tą samą drogą wierności idą i będą szli uczniowie Chrystusa - prawdziwi uczniowie, bo jak pokazane również w Biblii uczniowie tylko z nazwy zgorszą się prześladowaniami, uciskami które przyjdą na nich. Ale prawdziwi uczniowie, ludzie wiary w żywego Chrystusa i posłuszeństwa wobec Niego będą trwać w Chrystusie do końca. Oby Pan Jezus sprawiał i sprawił abyśmy myli prawdziwymi uczniami, posłusznymi nawet w najgorszych miejscach i okolicznościach w tym w ewentualnych więzieniach czy innych miejscach. Ma On taką moc, miejmy wiarę w to co mówił ... w to co zapisane jest w Biblii. 

                 WIELU  SIĘ  ZGORSZY .....

Posiani na gruncie skalistym, gorszą się prześladowaniami z powodu Chrystusa, zgorszą się trudnymi czasami : " A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, (21) ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy " - Ewangelia Mateusza 13:20-21 Biblia Warszawska

" Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić." - Ewangelia Mateusza 24:6-10 Biblia Warszawska - jak pokazuje siódmy werset, wielkie wojny przyniosą wielkie, światowe prześladowania chrześcijan ale nie będzie to wielki ucisk, on nadejdzie później - zacznie się od ohydy spustoszenia. W wyniku prześladować, ucisków wielu chrześcijan - nominalnych chrześcijan zgorszy się i będzie nienawidzić innych wierzących i wydawać na prześladowania lub śmierć. Tak ten 10 werset również mówi o "wierzących" - wielu z nich będzie nienawidzić innych wierzących i zdradzać innych wierzących - wydawać ich na śmierć, więzienie itd" Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.
17 I strzeżcie się ludzi. Będą was bowiem wydawać radom i będą was biczować w swoich synagogach.
18 Także przed namiestników i przed królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo przeciwko nim i poganom.
19 Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. Będzie wam bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić.
20 Bo nie wy mówicie, ale Duch waszego Ojca mówi w was.
21 I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć.
22 I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony." - Ewangelia Mateusza 10:16-22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści.
9 Lecz miejcie się na baczności, bo będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z mojego powodu, na świadectwo przeciwko nim.
10 A ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom.
11 A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty.
12 I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć.
13 I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. " - Ewangelia Marka 13:8-13 UBG" Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.
11 I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza, będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba.
12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mego imienia.
13 A to was spotka na świadectwo.
14 Dlatego postanówcie sobie w sercu, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie odpowiadać.
15 Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi " - Ewangelia Łukasza 21:10-15 UBG 


" Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona;
4 Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach;
5 W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach;
6 Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość;
7 Przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo; " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 6:3-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


                    WIĘZIENNE   LISTY


Jeden z "Listów Więziennych" apostoła Pawła to list do Filipian. Paweł pisząc go siedział w więzieniu za wierność Chrystusowi ale zobaczcie co pisał np :

" Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. (5) Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. (6) Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (7) A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. (8) Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. " - List do Filipian 4:4-8 Biblia Warszawska 

Do listów więziennych zaliczane są :  list apostoła Pawła do : Efezjan, Filipian, Kolosan  Filemona. 
Widać w nich że Paweł nie narzeka na swoje położenie ale ufa dalej Chrystusowi, wzrasta duchowo w Panu. Oby tak było też z nami gdyby przyszło nam trafić do więzienia za wierność Zbawcy. 
Wielu też chrześcijan wskazywało że Chrystus gdy byli na wolności dał im dobrze poznać natchnione Pisma, tak że wiele fragmentów, wersetów znali na pamięć co przydało im się w wiezieniu i przy głoszeniu Ewangelii tam oraz przy opowiadaniu biblijnych historii. W różny sposób również dane im było często zdobyć Biblię w więzieniu. 

" A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. " - Ewangelia Marka 10:27 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, (36) byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie " - Ewangelia Mateusza 25:35-36 Biblia Warszawska - takie rzeczy mogą spotkać wielu chrześcijan, ale sam Chrystus utożsamia się ze swymi uczniami którzy są i będą w takim położeniu. Nigdy nie upadajmy na duchu, nie traćmy widoku życia wiecznego, raju, nowego stworzenia. Nigdy nie dajmy sobie wmówić że Bóg nie jest miłością, bo udowodnił ją w swym Synu który objawił Ojca : " Kto widział mnie widział Ojca " - Ewangelia Jana.


"jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 2" : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html
sobota, 15 sierpnia 2015

modlitwy o siebie nawzajem - jedno ciało część 1Na przykładzie np apostoła Pawła widać jak ważna w społeczności chrześcijańskiej, między wierzącymi jest modlitwa, dziękczynienie za siebie na wzajem. Modlitwa za siebie na wzajem na pewno pokazuje troskę, zainteresowanie losem braci i sióstr. To pokazuje że nie są nam obojętni i że potrzebujemy siebie na wzajem i że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie i w Jego duchu, natchnieniu. Zmierzamy do tego samego celu, tą samą drogą .... Na pewno jednym z objawów miłości wzajemnej chrześcijan jest modlenie się o siebie nawzajem, szczególnie za tymi braćmi i siostrami którzy już dziś są prześladowani, uciskani za wierność Chrystusowi.
Apostoł Paweł dziękował za braci i siostry i modlił się za nimi i prosił ich aby modlili się za nim... Warto zobaczyć że np apostoł Paweł nie prosił aby się modlić za nim aby był bogaty itp ale żeby np z odwagą głosił Ewangelię i robił to z odpowiedni sposób - na wzór Chrystusa, w duchu Chrystusowym. Pamiętajmy o modlitwie za braćmi i siostrami którzy są za wierność Chrystusowi w więzieniach czy innych miejscach uwięzienia, są pobici czy torturowani, są dyskryminowani, są wyrzucani z pracy za to że są chrześcijanami, za tymi którzy cierpią wszelkie inne cierpienia, ucisku i prześladowania ze względu na Tego który wszystko stworzył i dał nam życie i utrzymuje nam cały czas przy Nim i odkupił nas 2000 lat temu.
Jutro to my możemy być w więzieniach za wiarę czy mogą dotknąć nas różne inne uciski, doświadczenia. Módlmy się abyśmy wzrastali duchowo, abyśmy mieli pokój ducha nawet w największych burzach życiowych i w najgorszych, najcięższych czasach jeślibyśmy dożyli takich. Módlmy się o odwagę i mądrość, abyśmy byli świadkami Chrystusa, Jego uczniami w mowie, czynie, myślach. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html

Aby dane nam było wygrywać każdą wojnę i bitwę duchowa ze wszelkim złem i złymi. Abyśmy byli robotnikami Chrystusa - aby Pan Jezus wysłał nas na żniwa. Aby napełniał nas swym duchem, abyśmy zawsze i wszędzie mieli odpowiedzi zgodne z prawdą i postępowali w sposób godny Chrystusa. Abyśmy zło dobrem zwyciężali, nienawiść miłością. Abyśmy byli przed Panem bez skazy i nagany, aby nikt i nic nie wymazało nas z księgi życia - aby wszelki grzech został wypleniony z naszego życia i abyśmy nie popadli w grzechy. Aby dane nam było wejść do Nowego Jeruzalem przez bramy i jeść z drzewa życia. Abyśmy byli wierni nawet w śmierci, aby Pan Jezus zawsze był przy nas i w nas przez swego ducha i czynili zawsze to co miłe i dobre w Jego oczach....... 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/ewangelia-prawdziwej-aski-czesc-2-o-tym.html


 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html

" Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. 9 Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w ewangelii jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach; " - List do Rzymian 1:8-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga " - Rzymian 15:30 UBG 


" Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. 10 On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać; 11 Także przy waszej pomocy poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 1:11 UBG

" Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; 16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach; " - List apostoła Pawła do Efezjan 1:15-16 UBG " We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;
19 I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii;
20 Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. " - Efezjan 6:18-20 UBG

 " Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam; 4 Zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich; 5 Za wasz współudział w ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej; 6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. " - Filipian 1:3-6 UBG


" Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa; " - Filipian 1:19 UBG

 " Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was; 4 Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; " - Kolosan 1:3-4 UBG "Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;
10 Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga; " - Kolosan 1:8-10 UBG

 " Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem; 3 Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony; 4 Abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem." - Kolosan 4:2-4 UBG " Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. " - Kolosan 4:12 UBG

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach;" - 1 Tesaloniczan 1:2 UBG


 " Bracia, módlcie się za nas. " - 1 Tesaloniczan 5:25 UBG

" Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość;" - 2 Tesaloniczan 1:3 UBG


" Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy." - 2 Tesaloniczan 1:11 UBG
 " Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was;
2 I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę." - 2 Tesaloniczan 3:1-2 UBG 

" Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy " - 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 1:3 Biblia Warszawska

Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, (5) słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie, i masz do wszystkich świętych " - list apostoła Pawła do Filemona 1:4 Biblia Warszawska


" Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. (19) A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:18-19 BW
 " Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon. (19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, (20) niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów." - List Jakuba 5:16-20 BW


Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja " - 3 list apostoła Jana 1:2 Biblia Warszawska


 " A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. (2) Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. (3) Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra; a były to dni Przaśników. (4) A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. (5) Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. " - Dzieje Apostolskie 12:1-5 Biblia Warszawska

                           Również gdy Pan nauczył apostołów modlitwy, gdy wskazał priorytety o co się modlić pokazał modlitwę jako modlitwę w której powinno się pamiętać o braciach i siostrach w Chrystusie :

" Ojcze nasz " a nie "Ojcze mój "
, " chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień " a nie : " chleba mojego powszedniego daj mi na każdy dzień" , "
 , "odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu" a nie : "odpuść mi moje grzechy, albowiem i ja odpuszczam każdemu winowajcy swemu"
, "
nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego" a nie : " nie wódź mnie na pokuszenie, ale mnie zbaw ode złego"