Popularne posty

środa, 23 września 2015

raj czy gehenna - dokąd biegniesz ? 2008 rok


http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka

Każdy człowiek stanie przed Chrystusem, spotka się z Chrystusem ale nie dla wszystkich będzie to miłe spotkanie. Bo kto nie spotka się ze swym Chrystusem : Panem i swym Zbawicielem, swym Nauczycielem, ten spotka się z Chrystusem - Sędzią na Sądzie i słusznie będą uznani winnymi swych grzechów np kłamstwa. Słusznie zostaną uznani winnymi bo gardzili jedynym ratunkiem jakim jest zmartwychwstały Zbawiciel Jezus Chrystus i deptali po Jego słowach, a woleli gonitwę za grzechami, woleli słuchać pożądliwości więc sami się skażą  : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


 ,,Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd " - Ewangelia Jana 5:28-29 Biblia Warszawska - Chrystus mówi o dobru i złu wg Bożego standardu, bo Bóg ustalił co jest dobre i co złe. Boża wola i to co złe jest w oczach Bożych ukazane są w w jedynej natchnionej księdze czyli w Biblii. Dobro o którym mówił Chrystus to dobro czynione przez ludzi narodzonych na nowo, którzy mają nowe serca i idą za Nim - za Chrystusem. Nie jest to jakieś tam "dobro" ustalane przez ludzi - przez świat, ale dobro wg standardu pokazanego w Chrystusie i Biblii.


 Jakoś we wrześniu 2008 roku zacząłem czytać Biblię - wcześniej znałem niektóre rzeczy tylko z internetu. Minęło więc 7 lat od tamtego czasu .....  Szybko zleciało te siedem lat, ale nie żałuje rzeczy które zostawiłem na rzecz Chrystusa, poznawania jedynej natchnionej księgi jaką jest Biblia.

Nie żałuję że poszedłem za Chrystusem, że dane mi było poznawać Go, biblijne nauki i że umacniał i umacnia mnie okazując swą miłość, ukazując swe obietnice i dał mi nadzieję na wieczność. Ogromna większość ludzi nie ma tego wszystkiego.

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html

Z każdym dniem pielgrzymka uczniów Chrystusa jest coraz bliżej końca .... jeśli dane mi będzie żyć kolejnych np 7 lat to też szybko zleci. Oby mądrze wykorzystywać czas. Zapierać się siebie - odwracać się od marności, pożądliwości światowych, grzechów a kierować się ku temu co buduje duchowo, jest czyste i na chwałę Chrystusa.

Warto było porzucić stare rzeczy, grzechy, albo różne marności i budować się duchowo, iść za Chrystusem - poznawać natchnioną Biblię. Codziennie przynosi mi to dobre owoce, przydaje się i będzie się przydawać w danym mi czasie, ale wiem że nie mogę spoczywać na laurach, ale muszę iść do przodu cały czas .... Kto spoczywa na laurach ten będzie słabł w Chrystusie, słabł duchowo a nie umacniał się ....

Duchowa siła przekłada się na stan psychiki, a to jest bezcenne w tym chorym, coraz bardziej bezbożnym świecie, w trudach życia. Ale będzie również bezcenne w ekstremalnie trudnych czasach jakie kiedyś nadejdą .... Duchowo mocny nie załamie się chorobami, widmem śmierci, widmem bezrobocia, widmem więzienia za wiarę, widmem prześladować, widmem głodu, widmem śmierci bliskich czy innymi rzeczami ......

Załóżmy, że ktoś ma do przebycia pieszo dystans : dziesięciu tysięcy kilometrów. Już na samym starcie może być powalony duchowo, myśląc o tak odległej drodze. Ale człowiek wiary, wie że wszystko może przezwyciężyć, znieść w Chrystusie - ufając Mu, opierając się na Nim, mając swoją siłę w Chrystusie.

Z każdym przebytem kilometrem, droga do celu byłaby coraz krótsza, więc człowiek z każdym krokiem powinien coraz silniejszy duchowo, bo wie że cel jest coraz bliżej.... U nas z każdym dniem pielgrzymka jest coraz bliżej swego końca. Obyśmy tylko nie byli z tego świata, ale byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Z każdą sekundą, minutą, godziną, dniem jesteśmy bliżej spotkania z Chrystusem.

Pewnego dnia staniemy przed Chrystusem, co będzie wtedy miało znaczenie, wartość - to czy mądrze wykorzystywaliśmy czas, czy ze traciliśmy go na marności, głupoty, złe rzeczy ??
Co będzie miało wtedy znaczenie - czy zapieraliśmy się samych siebie, że wytrwali szliśmy za Chrystusem, szanowaliśmy Jego słowa - będąc ich wykonawcami, czy może wartość będzie miała gonitwa za grzechami, pożądliwościami zwana w tym świecie "korzystaniem z życia" lub "carpe diem"

Hedonista : " zwolennik hedonizmu. Człowiek kierujący się w swoim życiu wyłącznie zasadą poszukiwania przyjemności, dążący do użycia, kierujący się zasadą "carpe diem" - chwytaj dzień, korzystaj z każdego dnia, nie marnuj mijających chwil, korzystaj z każdej okazji. " - portal wiedzy.

Obyśmy nie byli hedonistami itp, oby Pan Jezus wyzwalał nas od pożądliwości, oby Pan sprawił aby rozkosze życia nie zadusiły nas jak m.in tych wierzących którzy są posiani między cierniami - 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Wiem po sobie że to wszystko nie jest łatwe i przyjemne dla "ciała" ale warto walczyć w mocy Chrystusa i prosić Pana Jezusa o ta moc z wysokości bo bez niej wszystko jest krótkotrwałe i jest udręką. Pan zmienia serce a wtedy walka jest zwycięska i o wiele lżejsza niż oparta na ludzkich siłach i nie przemienionym sercu. http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html

I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. (24) Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. (25) Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? (26) Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych " - Ewangelia Łukasza 9:23-26 Biblia Warszawska

Prawdziwymi chrześcijanami są tylko uczniowie. Bycie uczniem to nie jakaś dodatkowa opcja dla chętnych, ale to jedyna opcja. Kto jest uczniem ten należy do Chrystusa, jest chrześcijaninem. Kto nie jest uczniem, ten nie jest chrześcijaninem." Potem Barnaba udał się do Tarsu, aby szukać Saula. 26 A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. " - Dzieje Apostolskie 11:25-26 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Ostatnio zrobiłem sobie tydzień czasu bez komputera, a zaoszczędzony czas poświęciłem na dodatkowe budowanie się w Chrystusie, poznawanie natchnionych Pism i w tym okresie zobaczyłem kolejnych kilka ciekawych rzeczy, których nie widziałem wcześniej. Mi komputer zabierał dużo czasu - nie wykorzystuje go do grzesznych rzeczy, ale można się w dobrych sprawach "zapracować" a różne działania chrześcijańskie nie zastąpią przecież relacji, społeczności z Panem i czystego biblijnego źródła....

Tak zawsze wzrastałem duchowo - spędzałem mnóstwo czasu nad Biblią, rozważałem z modlitwą co czytam i nigdy nie był to stracony czas. Nie mam żadnych biblijnych szkół, nikt z ludzi mnie nie uczył. Byłem ja i Chrystus i natchnione przez Niego Słowa zapisane w Biblii.

Jeśli ktoś ma jakiś słabszy duchowy stan, czuje jakieś rozbicie, chaos duchowy to polecam wyciszyć się w modlitwie i nad Biblią. Tak jak 7 lat temu, parę dni temu zacząłem kolejny już raz od początku czytać Biblię. W międzyczasie kolejny raz czytam też Nowy Testament - bo mam kilka tematów do opisania na blogu i czytając po raz enty Nowy Testament zbieram właśnie wszystkie fragmenty potrzebne do opisania mi danych rzeczy a przy okazji zawsze Pan Jezus ukazuje mi nowe rzeczy i ot Go tez proszę.

więc np u mnie to komputer zajmuje mi sporo czasu, bo głównie ta drogą docieram do ludzi z Ewangelią, biblijnymi naukami czy swoimi przemyśleniami nad Biblią i jej naukami. Ale jak jest czas mówienia, tak i jest czas milczenia. Jeden i drugi jest ważny. Często tak jest że im mniej się mówi, to tym więcej się słyszy .... więc powracam do korzeni, gdzie Biblia była moim głównym pokarmem i miałem wielki głód Słowo. Dziś też go czuj i nie chcę tego marnować, bo przecież i o to proszę za sobą i wszystkimi braćmi i siostrami na ziemi : " o głód Słowa i o dalsze, pełne zrozumienie i bycie wykonawcami Słowa ". Czas słuchania to nie jest zmarnowany czas, ale to czas jeszcze większego wzrostu, duchowego umocnienia co przyniesie kiedyś jeszcze większy plon.... miałem takie okresy gdy zapracowywałem się różnymi chrześcijańskimi rzeczami, jakbym musiał "coś" zrobić dla Chrystusa.... ale takie podejście jest złe. Tak jakbym z tego miałbym być usprawiedliwiony a przecież gdy ktoś stanie przed Chrystusem to nie będzie mógł się powołać na jakieś swoje działania, prace chrześcijańskie. Miejmy całkowita nadzieję w Chrystusie, w Jego łasce. i W pokoju ducha słuchajmy co do ma do powiedzenia a działajmy w Jego mocy i z miłości a nie na swojej mocy i jakiegoś ludzkiego przymusu "robienia tego czy tamtego dla Chrystusa". Miłość powinna być paliwem działania , mocą - moc Chrystusa - duch święty, ale to wszystko nie powinno osłabiać społeczności z Chrystusem, relacji z Nim. Bo prawdziwe Boże działania w człowieku może dziać się właśnie gdy jest zdrowa społeczność, relacja z żywym Chrystusem - Alfa i Omegą, Pierwszym i ostatnim. Biblia mówi że Henoch chodził z Bogiem, że Noe chodził z Bogiem i my też chodźmy z Nim, a wtedy nasza droga będzie dobra i owoce będą Bożymi owocami a nie ludzkimi ....

"zapracowywanie" sobie na zbawienie to owoc albo niewiary w to czego dokonał Chrystus, albo nieznajomości Bożych obietnic, albo niepewność co do swojego uczestnictwa w tych Bożych obietnicach. Na pewno szatan chce wpakować chrześcijan najpierw w grzechy, a potem np w samo potępienie. Trzymajmy się z dala od grzechów, czyńmy dobro, bądźmy uczniami i miejmy wiarę w Tego który oddał za nas swoje życie abyśmy mogli z nim być.


Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma. " - Ewangelia Łukasza 8:17 UBG 


                         CHRZEŚCIJAŃSKI  BIEG


Nasza droga jest coraz krótsza. Nie wiemy jak jest krótka, ale na pewno jest coraz krótsza, bo stanięcie przed Chrystusem jest coraz bliższe. Możliwe że nasz bieg to będzie maraton a nie sprint czy bieg mający kilka kilometrów. Wiec biegnijmy mądrze - za Chrystusem i do Chrystusa. Patrzmy na Niego - niech nikt i nic nas nie odciągnie od Niego i nie zasłania nam Jego - żadne światowe rzeczy, żadne marności, żadne pożądliwości, grzechy ......... bo czas stanięcia przed Nim jest z każdą chwilą bliżej ......... 

co nam po tym bezbożnym i coraz bardziej zepsutym świecie i podążaniu za nim i jego rzeczami ........ co robiliście np 2010 roku ?? z 365 dni ile pamiętacie ?? coś tam pamiętacie, ale ten rok z dzisiejszej perspektywy jest marnością jeśli nie wykorzystaliśmy Go mądrze ku duchowemu umocnieniu. Podczas życia wspomnienia się zacierają, z tylu godzin spośród 365 dni pamięta się jakieś rzeczy ale jak za mgłą i wydają się one chwilką. Pomyślcie co się stanie ze wspomnieniami z chwilą śmierci, skoro za życia stają się mgłą, to co z nimi będzie z chwilą śmierci ?? całkiem wygasną. I człowiek później przy zmartwychwstaniu obudzi się i stanie przed Chrystusem i wtedy będzie miało znaczenie dla kogo żył. Dla świata, dla światowych rzeczy, marności, pożądliwości czy dla Chrystusa - co jest lepsze w perspektywie wieczności, raju, życia wiecznego w nowym stworzeniu - pośród przyszłych niesamowitych nowych rzeczy i miejsc ? Dla kogo lepiej żyć - dziś, jutro i do końca swego czasu ? - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

,

 " Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu;
2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
3 Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - bieg z plecakiem pełnym kamieni nie byłby długim biegiem ale mordęgą i szybko by się ta szarpanina zakończyła. Tak samo jest z grzechami, pożądliwościami, marnościami światowymi jeśli idziemy za nimi, patrzymy na nie a nie na Chrystusa

" Wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia.
24 Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o ewangelii łaski Bożej." - Dzieje Apostolskie 20:23-24 UBG" Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
25 Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną.
26 Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze.
27 Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 9:24-27 UBG 

" Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:7 UBG" Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną; 14 Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. " - List apostoła Pawła do Filipian 3:13-14 UBG 

  "Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.
3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.
4 I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
5 Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby.
6 Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi.
7 Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 4:2-7 UBGwykorzystujmy mądrze czas, bo skończy się on pewnego dnia, może dziś albo jutro - nie wiemy kiedy przyjdzie np śmierć - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html - wraz ze śmiercią kończy się pielgrzymka, wtedy lub przy powrocie Chrystusa na ziemię zakończy się dla nas nasz bieg. Nie wiem jak wy, ale ja biegnę i chcę biec za Chrystusem i z każdym ewentualnym dniem budować się duchowo i mądrze wykorzystywać czas ku duchowemu umocnieniu a to owocowało i owocuje w codzienności i będzie owocować, nie stanie się mgłą jak wspomnienia z marności i gonitwie za światem, pożądliwościami, grzechami. A również zaowocuje w bardzo ciężkich czasach i okolicznościach a bezbożni i ludzie z martwą religijnością nie będą mieli ostoi w swoich rzeczach, pożądliwościach i rzeczach za którymi gonią i będą gonić ....


niedziela, 13 września 2015

Neron tym razem podpali świat - imigrancisłowa które ktoś umieścił przy tej muzułmance na zdjęciu to nie przesada, takie wezwania jak mordujcie swoich nieprzyjaciół są w koranie.
Np Sura 2:190-192 : "190 Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają,lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców! 191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!- Taka jest odpłata niewiernym! - . duch koranu to odwrotność nauki Chrystusa i apostołów. Albo jest wymysłem bezbożnego człowieka, albo szatana.
Ale są również inne rzeczy, które bez najmniejszej wątpliwości pokazują że koran, islam są antychrześcijańskie. Podważają podstawę wiary chrześcijan - że Chrystus został ukrzyżowany, że zmarł za grzechy, jest Synem Bożym, że żył bezgrzesznie i zmartwychwstał. Jeśli szatan będzie chciał m.in wprowadzić jakiegoś uniwersalnego Jezusa to będzie próbował zniszczyć dzieło zbawienia na krzyżu, będzie chciał zniszczyć Jezusa jako jedyną drogą, będzie chciał zniszczyć wiarę że żył bezgrzesznie i że ludzie bez Niego są straceni z powodu swoich grzechów, będzie chciał zniszczyć zmartwychwstanie Jezusa. Jego wyjątkową i udaną misję. Pytanie jak wielu dziś wierzących uwierzy diabelskim kłamstwom, oszustwom i podepcze Jezusa jako Zbawiciela, ukrzyżowanego, bezgrzesznego, który zmartwychwstał i jest jedyną drogą i bez Niego nikt nie zostanie usprawiedliwiony ...

" koran sura 4:157 : "I za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. "


Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści. " - Ewangelia Mateusza 24:7-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Neron" - szatan, podpali współczesny "Rzym" czyli świat w tym Europę i znowu zrzuci winę lub część winy na uczniów Chrystusa i natchnioną Biblię - to tylko moje zdanie, wg mnie jedna z możliwości ale na pewno szatan będzie chciał to wszystko wykorzystać aby uderzyć w nas - uczniów Chrystusa, skierować ludzi przeciwko nam. Imigranci są jednym z wielu jego narzędzi, szatan chce abyśmy nienawidzili ich, bali się. Chce aby nienawiść, lęki, strach wniknęły w nas i m.in przez to stracili sprzed oczu Chrystusa, zostali oderwani od Niego.


Jak mówi natchniona natchniona Biblia : "szatan zwodzi cały świat " - Objawienie Jana 12:9.

Doprowadzenie do chaosu na bliskim wschodzie to jego dzieło. Jednym z wielu celów szatana jest aby jak najwięcej ludzi przesiąknęło nienawiścią, stąd też napływ imigrantów do Europy. To ma sprawić aby jak najwięcej rdzennych mieszkańcy Europy odczuło nienawiść w stosunku do imigrantów, z których większość to muzułmanie.

Osobiście jestem za pomocą tym ludziom.  To są nasi bliźni. Nie są dziećmi Bożymi - bo dzieckiem Bożym nie są ci którzy nie narodzili się na nowo i nie podążają za Jezusem Zbawicielem. Ale są oni Bożymi stworzeniami, naszymi bliźnimi. Więc należy ich miłować jak nakazał nasz Nauczyciel, nasz Pan a nie nienawidzić - Ewangelia Mateusza 5:44-45.

Ale obawiam się że pobyt tych ludzi w Europie tragicznie się dla nich skończy, więc osobiście jestem przeciwko ściąganiu ich do Europy, bo niestety mogą swój pobyt w Europie przypłacić życiem. Moim zdaniem szatan chce stworzyć wojny domowe w Europie zachodniej i imigranci będą jedną ze stron lub kilku stron które będą brać udział w niej, a że będą w mniejszości to niestety ale kiedyś mogą skończyć jak wyznawcy judaizmu rabinicznego, talmudycznego w latach 30 i 40 ubiegłego wieku. Będą eksterminowani masowo. Mieszkańcy Europy nie są lepsi niż 75 lat temu. Gdyby przyszły odpowiednie warunki, przyzwolenie prawne i ludzie zostaliby odpowiednio nakręceni, zachęceni to wymordują muzułmanów w swoich krajach tak jak mordowano wyznawców judaizmu rabinicznego/talmudycznego. Dlatego też jestem z tego względu przeciwny aby ci ludzie tu przyjeżdżali. Nie chodzi o pieniądze czy kwestie religii (choć jest fałszywa) itd. Z fałszywej religii do Chrystusa zawsze można przejść - wielu muzułmanów porzuca islam, koran i nawraca się do Jezusa Chrystusa. Porzucają fałszywego islamskiego Jezusa - zwanego : Isa - który nie jest wg Koranu Synem Bożym, wg koranu nie został ukrzyżowany a nawracają się do Syna Bożego - Zbawiciela Jezusa.
I oby wszyscy imigranci nawrócili się do Syna Bożego, bo tkwiąc w islamie nie uznają Syna. A kto nie ma Syna nie ma życia wiecznego jak mówi Słowo Boże. Nie wierzą że Chrystus umarł za grzechy świata, w tym ich grzechy. Są na drodze potępienia, więc powinniśmy się modlić za nich, aby nawrócili się do syna Bożego, aby uznali że zmarł na krzyżu również za ich grzechy, aby uwierzyli że zmartwychwstał, że jest Bogiem przez duże B.

Nie dajmy się nakręcić diabelskiej machinie, która chce nakręcić wszystkich ku nienawiści do imigrantów. Jak mówi Pismo kto nienawidzi jest mordercą. A wiadomo że mordercy nie będą mieć życia wiecznego. Przeciwnik chce wpakować również chrześcijan w grzech nienawiści, aby nie byli zbawieni. Należy mówić prawdę o islamie, o koranie, o Mahomecie ale w łagodny sposób bez wyzwisk, bez agresji, bez gróźb. Mahomet był jednym z fałszywych proroków. Jego nauczanie, postawa to odwrotność nauki i postawy Chrystusa, apostołów a przecież żył on kilkaset lat później. To nie anioł Gabriel ukazał się Mahometowi i przekazał mu nauki, ale szatan. Widać to po nauce koranu, po zachowaniu Mahometa. Jak mówi natchnione Pismo : " Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej nieprawości ". Bóg sobie nie zaprzecza. Nie uczy raz żeby nie nienawidzić wrogów, ale miłować - a później mówi aby zwalczać ich czy nienawidzić.

Wg islamu Mahomet to prorok, ale wg jedynej natchnionej księgi - Biblii Mahomet to fałszywy prorok - owoce Mahometa, Jego nauki bez cienia wątpliwości pokazują że był on jednym z wielu fałszywych proroków
 Ewangelia Mateusza 7:15-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska :

" Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich. "

jeden z mnóstwa przykładów : koran, sura 9:30b : ".... chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!"

tzw papież Pan Paweł 2 całował koran, błędnie mówił że muzułmanie wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie i ogólnie mówił prawdy o islamie  : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html


Więc módlmy się za imigrantami, aby usłyszeli prawdziwą Ewangelię - drogę zbawienia. Aby uwierzyli i poszli za Chrystusem a nie Mahometem czy Allahem. bo koraniczny Allah to nie ten sam Bóg którego objawił Chrystus. Jeśli się nawrócą do Chrystusa, pójdą za Nim to nie będą czynić nic złego, nie dadzą się podpuścić do agresji, do walki, nienawiści. Módlmy się również za rdzennymi mieszkańcami Europy aby również uwierzyli Chrystusowi, aby poznali Jego nauki zapisane w Biblii i aby poszli za Panem. Aby nie dali się nakręcić ku nienawiści do imigrantów, aby nie dali się nakręcić do agresji i wrogości wobec nich.

Dla szatana nienawróceni mieszkańcy Europy i imigranci to marionetki. Będzie chciał zapewne napuścić jednych na drugich, aby się nienawidzili i mordowali nawzajem. W latach 30-tych gdyby ktoś powiedział że będą masowo eksterminować ludzi w Europie w obozach koncentracyjnych, że będą ludzi palić w piecach to większość by w to nie uwierzyła, wyśmiałaby to. Dzisiejsi ludzie nie są lepsi niż ci sprzed 75 lat. Są gorsi, ale dobrobyt, dostatek, pokój maskują to, ale wiemy że ludzie na świecie będą coraz gorsi - 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5.

Za rok, za 2 lata i później ludzie będą jeszcze gorsi, a więc w odpowiednich warunkach np wojennych, w czasie niedostatku, wielkiej manipulacji, zastraszenia łatwiej będzie szatanowi pokierować masami do ludobójstwa niż 75 lat temu - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html  Możliwe że szatan napuści wielu rdzennych mieszkańców Europy na imigrantów, a wielu imigrantów na rdzennych mieszkańców Europy aby później zdelegalizować tak islam, koran jak i chrześcijaństwo i Biblię. Jak pisałem to jedna z możliwości moim zdaniem. Powie że religie są winne tej nienawiści, że Księgi są winne i że trzeba sprawiedliwie zakazać wszystkich a nie tylko jednej. I tak pod płaszczykiem pokoju będzie walczył z chrześcijanami i natchnioną Biblią. Oczywiście uczniowie Chrystusa i Biblia są jedynym jego celem, ale potrzebuje jakichś argumentów dla mas, więc wprowadzi muzułmanów, zrobi kocioł i zrzuci winę również na uczniów Chrystusa. Nie mówię że tak będzie, ale na pewno uczniowie Chrystusa są i będą celem szatana, i on nakręci świat tak że będziemy znienawidzeni przez wszystkich z powodu osoby Zmartwychwstałęgo Jezusa - Tego Jezusa który jest jedyną, wyłączną drogą i nie ma żadnej innej. Tego Jezusa który jedynie żył bezgrzesznie i oddał swoje życie na krzyżu za grzechy. Dla jakiegoś ekumenicznego Jezusa, czy islamskiego Jezusa - Isa nie będzie prześladowania. Ale dla Jezusa który jest jedynym Synem i : "DROGĄ, PRAWDĄ, ŻYCIEM" i jedyną drogą do OJCA już bedzie nienawiść ze strony wszystkich.

Ale Europa nie jest chrześcijańska, ale bezbożna. USA nie są chrześcijańskie, ale są bezbożne z nutką pozornej chrześcijańskiej pobożności, ale to nie jest uczniostwo, prawdziwe chrześcijaństwo. Nie ma chrześcijańskich państw, cały świat to duchowa Sodoma- Babilon - Egipt. Bezbożność to nie tylko ateizm, ale również martwa religijność jak katolicyzm, czy martwe inne kościoły które przeniknęły światem, lub mają tylko pozory pobożności. Europa nie jest chrześcijańska a takie kłamstwo mówi wmawia się ludziom. Europa ma co najwyżej pozory pobożności, ale rzeczywiście jest martwa duchowo, jest bezbożna. Każdy kto żyje w grzechach jest bezbożny, bez względu na to co by nie deklarował swymi ustami. Może mówić nawet że Jezus jest Jego Panem, Bogiem, Zbawicielem ale jeśli żyje w grzechu, depcze po słowach Chrystusa jest bezbożny. Jego życie, jego postępowanie o tym świadczy, że jest bezbożny.

Więc obawiam się że szatan bezbożnych mieszkańców Europy - którzy co najwyżej mają religijność napuści na imigrantów, muzułmanów. Nazwie tych pierwszych - religijnych ale tak na prawdę bezbożnych mieszkańców Europy - chrześcijanami i na podstawie tego zdelegalizuje chrześcijaństwo, zakaże Biblii. Oczywiście zrobi to samo do islamu czy jakichś innych religie, ale jego celem jest chrześcijaństwo, islam czy inne to tylko przykrywki, preteksty aby mieć argumenty do uderzenia w chrześcijan i natchnioną Biblię.

Znowu podpali się "Rzym" czytaj : Europę, Świat, a "Neron" - szatan znowu gniew ludzi pokieruje na niewinnych czyli na uczniów Chrystusa.
Winni będą wszyscy ci którzy prawdziwie nie są uczniami Chrystusa. Którzy depczą po Jego słowach, przykazaniach miłości, depczą po nauce apostołów. Którzy depczą po słowach : "miłujcie nieprzyjaciół swoich" , "nie mścijcie się" , " nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą na obelgę" , "nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" , "jeśli ktoś uderzy cie w prawy policzek, nadstaw mu drugi" , "błogosławcie tych którzy was przeklinają" , "jeśli twój wróg pragnie napój go, jeśli łaknie nakarm go ". Te i wiele innych podobnych nauk biblijnych są głupotą, oznaką słabości dla ludzi nie narodzonych na nowo.

 Np ludzie z martwą religijnością znajdą zawsze jakieś "ALE". Gdy im powiesz miłujcie nieprzyjaciół waszych to znajdą ale mówiąc np : "ale to nie odnosi się gdy ktoś nas atakuje, wtedy możemy się bronić biorąc udział w wojnach, albo broniąc się z bronią w ręku." Chrystus powiedział co najwyżej o ucieczce. Nigdy nie dał zielonego światła do brania udziału w wojnie, czy "bronieniu" się bronią - jego słowa o dwóch mieczach są przekręcane : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html


Nie można też imigrantów czy muzułmanów wrzucać do jednego worka. Tak jak np pośród katolików są różni katolicy. Są tacy którzy gdyby było zielone światło znowu by rozpalili stosy, a są zapewne i tacy którzy by pomogli w takich okolicznościach. Tak samo pośród muzułmanów, imigrantów są różni ludzie. Nie każdy by zabijał uczniów Chrystusa, którzy wg koranu zaliczają się do niewiernych. Sądzę że wielu muzułmanów to muzułmanie tylko z nazwy, tak jak wielu chrześcijan to tylko chrześcijanie z nazwy. Sądzę że wielu muzułmanów, imigrantów jest otwartych na posłuchanie Ewangelii. Nie oszukujmy się w islamie nie ma pokoju ducha, ukojenia jak nie ma go w ateiźmie, buddyźmie i we wszystkim innym poza zmartwychwstałym Jezusem Zbawicielem - Ewangelia Jana 14:27, Ewangelia Jana 16:33 i różne inne . Więc gdy imigranci, muzułmanie zobaczą w nas ten pokój ducha, miłość Chrystusa to przez to m.in Pan Jezus może nas nich wpłynąć, pociągnąć ich do siebie i wyrwać ze zwodniczego islamu, diabelskiego koranu.

Mówi się że nie wszyscy muzułmanie to terroryści, ale wszyscy terroryści to muzułmanie. Jest to mocno przesadzone stwierdzenie. Wiele aktów terroryzmu to dzieło ateistów albo religijnych ale bezbożnych ludzi. Nie wrzucajmy wszystkich muzułmanów do jednego worka. A co najważniejsze nie dajmy się nakręcić do nienawiści do nich, do wrogości wobec nich. Gdyby było referendum z pytaniem czy jesteś za lub nie przyjęciu imigrantów to zaznaczyłbym NIE. Jak pisałem powodem byłoby to że uważam że ci ludzie znajdą się w śmiertelnej pułapce, bo bezbożni mieszkańcy Europy powstaną zbrojnie przeciwko nim. Obym się mylił ....

Jestem za pomocą, ale najlepsza pomoc to zakończenie wojny w ich państwach. A pomoc najlepsza jest na miejscu - tam skąd się wywodzą, Jest wiele obozów uchodźców na bliskim wschodzie - tam trzeba skierować pomoc. Sprowadzenia nawet dziesiątek milionów ludzi niczego nie rozwiąże. szatan znowu nakręci ludzi ku nowym wojnom, nowym rewoltom w nowych miejscach i znowu pojawi się miliony nowych uchodźców. Później zaprowadzi różne zwodnicze etapy pokoju i przez to też będzie zwodził. Na pewno będzie więcej niż jedna zwodnicza era pokoju. Ale szatan będzie mówił że ta pierwsza to spełnienie proroctwa z 1 Tesaloniczan 5:3 aby kolejną lub kolejne nazwać 1000 letnim Królestwem Chrystusa. Uważajcie na "wielkie znaki i cuda" - Mateusz 24:24 które będą m.in podrabianiem proroctw biblijnych.

Módlmy się o siebie i za wszystkimi braćmi i siostrami w Chrystusie, aby jeśli na ich drodze staną jacyś imigranci, muzułmanie to wiedzieli jak zachować się zgodnie z wolą Chrystusa, aby otrzymali mądrość z góry, aby Pan napełnił ich swym duchem, aby włożył swoje słowa w ich usta i aby byli Jego świadkami, uczniami przed tymi imigrantami, muzułmanami i aby złożyli dobre świadectwo tak swoimi ustami jak i całym zachowaniem. I aby ci muzułmanie przyjęli Ewangelię - drogę zbawienia w ukrzyżowanym, bezgrzesznym i zmartwychwstałym Chrystusie - Synu Bożym, którego na dzień dzisiejszy odrzucają, nie wierzą w Niego. Islamski fałszywy Jezus zwany ISA nie jest Synem Bożym, nie był ukrzyżowany, nie zmartwychwstał, nie umarł za grzechy ludzkości.

Walczymy nie z ciałem i krwią a więc i nie z muzułmanami - 6 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. To nie muzułmanie są naszymi wrogami, mimo że dla wielu z nich my jesteśmy wrogami. To szatan ich zwodzi i naucza kłamstw od kołyski. Ale jak zapowiedział Chrystus będziemy znienawidzeni dla jego osoby przez wszystkich. Więc dla nas nie robi to różnicy czy jesteśmy i będziemy znienawidzeni przez muzułmanów, czy przez Świadków Jehowy, czy przez katolików, czy przez prawosławnych, czy przez Adwentystów, Baptystów, Zielonoświątkowców, buddystów, szintoistów, ateistów i wszystkich innych. To nie ma znaczenia, my mamy miłować wszystkich i nie oddawać złem za zło, nie nienawidzić nikogo nawet najgorszego prześladowcę i wroga. Wymieniłem tutaj również ruchy zwane chrześcijańskimi bo kiedyś te ruchy całkowicie zboczą z Bożej drogi a ci którzy będą wtedy iść za nimi, również znienawidzą tych którzy je opuszczą aby pozostać uczniami Chrystusa.


Więc toczy się wojna, aby zatruć nas nienawiścią, złością, wrogością, strachem. szatan chce nas wpakować w troski, strach czy nienawiść bo wie że to nas zniszczy. Zniszczy to naszą wiarą, nie będziemy jak ziarno które padło na dobrą glebę. Zbawiciel nie raz przestrzegał aby nie bać się, nie troszczyć się, nie zamartwiać. Przestrzegał że wielu chrześcijan przeniknie nienawiścią, że ich miłość oziębnie. Przeczytajcie sobie 24 rozdział Ewangelii Mateusza - to o chrześcijanach mowa że nawet sami siebie będą wydawać, zdradzać i miłość wielu chrześcijan oziębnie. Wielu uczniów przeniknie nienawiścią, wrogością jak nie do muzułmanów, czy innych ludzi, to do innych uczniów Chrystusa.

Chrystus powiedział, aby nie bać się tych którzy zabijają ciało - więc jest to możliwe aby nie bać się muzułmanów, ateistów, katolików i innych ludzi w których ręce byśmy wpadli i którzy chcieliby nas skrzywdzić a nawet zabić. Skoro Chrystus powiedział nie bójcie się, to wiedział co mówił. Jego pokój - Ewangelia Jana 16:33, 14:27 istnieje również w momencie męczeńskiej śmierci, więc miejmy wiarę - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich_28.html. Bądźmy dobrej myśli, Wierzmy Chrystusowi, bądźmy Jego uczniami, idźmy za Nim i pilnujmy się aby nie wpaść w jakieś grzechy, a wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli przyjdzie nam być zabitymi za wierność Chrystusowi to zmartwychwstaniemy później.

  szatan chce ukazać muzułmanów jako szaleńców, gotowych obcinam nam głowy. Na pewno wśród muzułmanów jest wiele niebezpiecznych osób, ale tacy ludzie są również wśród Polaków. Może ktoś nasłuchał się propagandy o tzw "żydach" i uważa że kto w tym kraju czyni zło to nie jest Polakiem ale "żydem". Zapewniam was że wśród Polaków są również źli, wśród innych narodów są również źli ludzie z tych narodów. Gdy był pogrom Polaków na Ukrainie - w latach 40-tych. Gdy UPA, banderowcy zabijali Polaków. Wielu Ukraińców wzięło w tym udział. Wielu pewnie nie reagowało. Ale było wielu takich Ukraińców którzy ryzykowali swoje życie i pomagali Polakom, m.in ukrywali ich. Gdy banderowcy okryli coś takiego, to taki Ukrainiec który pomagał Polakom również był zabijany. Nie wrzucajmy nigdy jakichś grup ludzi, narodów do jednego worka.

  Mowa o tym że imigranci będą kosztować tyle a tyle milionów czy miliardów również ma wzbudzać złość, nienawiść, wrogość wobec nich. Strach wobec nich już od dawna jest nakręcany i wielu nim przeniknęło-  m.in różne egzekucje ISIS przyczyniły się do tego.
Ufajmy Chrystusowi, wierzmy Jego obietnicom, niech Pan nas trzyma z dala od wszelkiego strachu i od wszelkiej wrogości, wszelkiej nienawiści. Pan zwyciężył śmierć, nie dał się nakręcić na nienawiść wobec tych którzy Go nienawidzili, którzy Go prześladowali. Jeśli jesteśmy uczniami to naśladujmy Go i nie używajmy gróźb, nie pozwalajmy sobie na nienawiść. 

Nie dajmy się nakręcić do nienawiści, wrogości wobec czy to imigrantów czy katolików, czy kogoś innego. Mówmy im prawdę że potrzebują nawrócenia, porzucenia złych nauk, złych postępków ale niech to się dzieje w duchu Chrystusa a nie w agresji, kłótni, wrogości czy nienawiści.
Niech nasza miłość nie oziębnie, ale niech Pan Jezus rozleje swoją miłość w naszych sercach i sprawia abyśmy obfitowali w Bożej miłości. Aby ona nigdy nie oziębła.
Co by nam ludzie nie zrobili, co by nie zrobili naszym bliskim, oby Pan Jezus napełniał nas swoją miłością nawet do największych wrogów i prześladowców i chronił nas abyśmy nie wpadli w nienawiść, wrogość, obojętność.
Zło dobrem zwyciężajmy, nie oddawajmy złem za zło. Gdy ktoś nas atakuje bronią nie chwytajmy także za broń. Nienarodzeni na nowo chwytają za broń, ale narodzeni na nowo nie "bronią" się światowymi metodami. A jeśli chwytają za broń, oddają wrogością, nienawiścią to są gorsi od tych którzy ich atakują bo tamci nie znają Chrystusa, nie wierzą Jego Słowom. A taki "chrześcijanin" twierdzi że zna Chrystusa, zna Jego naukę - a czyni to samo co tamten, więc jest gorszy od tamtego.

Gdy chrześcijanin odbiera życia to odbiera możliwość nawrócenia się wrogowi. Nic tu nie pomoże mowa o "obronie" , "obronie słabszych" itd - to nie jest żadna obrona. Ale kto tak na prawdę nie wierzy w obietnicę Chrystusa dotyczącą zmartwychwstania ten chwyci i za miecz ziemski. Jak powiedział szatan : "wszystko człowiek odda za swoje życie". Trzeba dodać nienarodzony na nowo człowiek. Bo narodzony na nowo wie, co powiedział Chrystus : " kto będzie chciał zachować swoje życie, straci je ".

Jeśli podniesiecie broń przeciwko komuś, przeciwko muzułmanom czy Rosjanom, czy komuś innemu popełnicie wielkie zło, podepczecie uczniostwo Chrystusa. Trzymajmy się z dala od nienawiści, a m.in po to są sprowadzani imigranci, aby było paliwo dla ognia wojny, strachu i nienawiści.

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/bycie-uczniem-w-czasie-przesladowania.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/bycie-uczniem-w-czasie-przesladowania.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/domownicy-posrod-wilkow.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/domownicy-posrod-wilkow.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.htmlponiedziałek, 7 września 2015

nie będzie pochwycenia przed 2019 rokiem część 2    Myślicie że szatan, przez Hollywood - przez filmy ukazujące "pochwycenie" przed wielkim uciskiem, przed objawieniem się antychrysta - pokazuję prawdę ?? Albo pokazuje prawdę, albo zwodzi cały świat w tym ogrom chrześcijan. Jak mówi o nim Biblia - że pokazuje prawdę, czy że może zwodzi cały świat - Objawienie Jana 12:9
Ostatnio w 2014 roku Nicolas Cage zagrał w filmie o pochwyceniu - "Left Behind", który nastąpi przed wielkim uciskiem .... ale to Biblia ma być miernikiem i jest i wg mnie nie pokazuje pochwycenia przed objawieniem się antychrysta, przed wielkim uciskiem, ale gdzieś na jego początku.

" nie będzie pochwycenia przed 2019 rokiem część 1 " : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html


W temacie pochwycenia, nie ci będą zabrani którzy będą mieć prawidłową wiedzę na ten temat, ale ci którzy prawdziwie należeć będą do Chrystusa. Można mieć rację odnośnie okresu w którym nastąpi to wydarzenie i nie mieć udziału w nim. Liczy się czy człowiek prawdziwie jest uczniem Chrystusa, czy ma czyste serce, czy jest wykonawcą Słowa czy tylko słuchaczem. Czy pełni wolę Chrystusa z całego serca i czy z całego serca pragnie być z Panem. Tacy będą zabrani, nawet jeśli uwierzyli błędnym naukom w temacie pochwycenia, to będą zabrani ze względu na swoją żywą wiarę. Inni mogą sobie wierzyć w pochwycenie, a nawet mieć dobrą wiedzę na temat okresu w którym nastanie a nic im to nie pomoże, bo ich życie nie będzie w całości zgodne z wolą Bożą. Patrzmy na Chrystusa, słuchajmy go, bądźmy Mu posłuszni i zawsze wierni. Miejmy Jego uczynki do końca - bez względu na okoliczności czyńmy co do nas należy i miejmy wiarę .... również czuwanie nie polega na skupieniu na świecie i światowych wydarzeniach, ale skupieniu się na Chrystusie.


" A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.25 Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy. " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:24-25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ......... częścią natury tych, którzy należą do Chrystusa są też : "Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;23 Łagodność, powściągliwość" - Galacjan 5:22-23a UBG

Pisałem że wg mnie, moim zdaniem pochwycenie nastąpi gdzieś na początku panowania antychrysta i teraz pokaże moje dowody :


"A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego:
27 Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił.
28 Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;
29 Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił.
Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
31 Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca.
32 Pamiętajcie żonę Lota.
33 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.
34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35 Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
36 Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. " - Ewangelia Łukasza 17:26-36 UBG


Zaglądając do Ewangelii Mateusza i Marka da się określić kiedy nadejdzie "TEN DZIEŃ " :


"
Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);

16 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu.
18 Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty.
19 A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
20 Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat.
21 Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.


" Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
15 A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać;
16 Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę.
17 Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
18 Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie.
19 Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie." - Marek 13:14-19 UBG


Fragment z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza nie może mówić o sytuacji po wielkim ucisku lub mówiącym o sytuacji gdzieś w połowie 3.5 rocznego ucisku - ludzie wtedy w tym i chrześcijanie mają jeść, pić, kupować, sprzedawać a wiadomo że w trakcie wielkiego ucisku wprowadzone zostanie znamię bez którego nic się nie kupi i nie sprzeda. Najpierw nadejdzie antychryst - bestia/zwierzę. Później nadejdzie podobizna bestii, która ożyje, a na koniec znamię. Ale jak widać gdy chrześcijanie zobaczą obrzydliwość spustoszenia wtedy mają uciekać. W tych okolicach też nadejdzie ten dzień o którym mówi 17 rozdział. Od ustanowienia ohydy spustoszenia do powrotu Zbawcy na ziemię, minie około 3.5 roku - Daniel 12:11. Więc pochwycenie nadejdzie gdzieś w początkowym etapie panowania antychrysta. Ucieczka jest powiedziana na przykładzie żony Lota. Mowa żeby nic ze sobą nie zabierać i nie wracać do domu po coś jest wspólna w tych trzech fragmentach i mówi o tym samym. A wydarzenie to ma nadejść gdzieś na początku ustanowienia ohydy, więc gdzieś na początku 3.5 roku bo na tyle mniej więcej będzie ona ustanowiona - Daniel 12:11.


                       DOWÓD z OBJAWIENIA JANA 


Siódma trąba opisana w Objawieniu Jana nastanie gdzieś na początku panowania antychrysta.

Siódma trąba opisuje m.in pochwycenie. 

Zanim nastanie siódma trąba, wpierw dwaj świadkowie (wg mnie to symbol większej grupy chrześcijan, którzy będą głosić czystą prawdę) - będą działać 1260 dni czyli 3.5 roku - Objawienie Jana 13:3.
Gdy skończą swoją misję, antychryst ich zabije - Objawienie Jana 11:7. 
Więc widzimy jakiś początkowy etap jego panowania gdy zabije "dwóch świadków" po ich 3.5 rocznej misji. Następnie pojawia się siódma trąba, która jest tym samym wydarzeniem które kilkadziesiąt lat wcześniej głosili apostołowie w tym apostoł Paweł : "Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom. " - Objawienie Jana 10:7 UBG 


" Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni;
52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
53 To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. " - 1 Koryntian 15:51-53 UBG 

" A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.
15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.
18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. " - 1 Tesaloniczan 4:13-18 UBG 
Przy opisie wydarzeń, które są opisane w związku z 7 trąbą jest mowa o zmartwychwstaniu tych, którzy umarli w Chrystusie, umarli w prawdziwej wierze. 

" I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię " - Objawienie Jana 11:18 UBG - kiedy dojdzie do tej zapłaty ? przy zmartwychwstaniu a więc i pochwyceniu :

" A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. " - Ewangelia Łukasza 14:14 UBG - zmartwychwstanie sprawiedliwych będzie m,in podczas pochwycenia. 7 trąba która nastanie gdzieś na początku panowania antychrysta, gdzieś po ustanowieniu ohydy spustoszenia mówi o zmartwychwstaniu - o pochwyceniu wtedy słudzy Chrystusa dostaną zapłatę.


Siódma trąba to trzecie biada a to oznacza to o czym mówi 12 rozdział Objawienia : "Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu " - Objawienie Jana 12:12 UBG - wcześniej to biada zostało zapowiedziane w słowach : "I zobaczyłem, i usłyszałem jednego anioła lecącego środkiem nieba, który mówił donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają zatrąbić." - Objawienie 8:13 UBG. A ostatnia trąba to właśnie ta siódma gdy szatan zostanie zrzucony na ziemię.
Więc brzmi siódma trąba następuje pochwycenie, szatanowi nie podobają się ludzcy mieszkańcy nieba i dochodzi do wojny w niebie, o której jest mowa w 12 rozdziale. szatan zostaje na stałego z niego wyrzucony. Innym dowodem na to jest też to :

" I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. " - Objawienie 11:15 UBG - porównajcie to z wydarzeniem które nastanie po wyrzuceniu szatana z nieba : " I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. " - Objawienie Jana 12:10 UBG.

 Pochwycenie nastąpi po 3.5 rocznej działalności dwóch świadków/dwóch proroków i następnie gdzieś na początku 3.5 rocznego panowania antychrysta, gdy ustanowiona zostanie ohyda spustoszenia.


                    kolejny dowód - 12 rozdział Objawienia 
   Pochwycenie nastanie po 3.5 rocznej misji "dwóch świadków-proroków", ale przed ucieczką niewiasty na pustynie. O 3.5 rocznej misji symbolicznych wg mnie 2 proroków (na pewno nie będzie to Eliasz, Henoch, ani Mojżesz itd) mówi Objawienie Jana 11:3-13. Nadejście trzeciego biada - 7 trąba pochwycenie to Objawienie 11:14-19. Natomiast 12 rozdział pokazuje nadejście pochwycenia i co będzie się działo po pochwyceniu.


" I urodziła syna – mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane [ HARPADZO - strong 726 ] zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu " - Objawienie Jana 12:5 UBG 

" Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani [ HARPADZO - strong 726 ] w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:17 UBG 

12 rozdział Objawienia nie mówi o niewieście jako o Marii, albo państwie ze stolicą w Tel Avivie. Niewiasta to Kościół Chrystusa, ale w tym kościele są różni ludzie, w różnym stanie duchowym. Ciężki czasy, próby, umocnią i oczyszczą wielu chrześcijan. Z masy wierzących wyłoni się grupa wierzących która będzie prowadziła czyste życie i będą mieć niezachwianą wiarę. To jest ten mężczyzna/chłopczyk "urodzony" przez niewiastę. Wyłoni się z niej. To będą zwycięzcy, o których mowa też w 2 rozdziale Objawienia Jana :


" Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami.
27 I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca " - Objawienie Jana 2:26-27 UBG

Chłopczyk będzie rządził laską żelazną i zwycięzcy też. Chłopczyk to nie Chrystus. Po pierwsze 12 rozdział mówi o przyszłości. Mówi że smok mający 7 głów i 10 rogów będzie chciał zabić chłopczyka, gdy tylko niewiasta go porodzi - Objawienie Jana 12:4 . Twór z 7 głowami i 10 rogami jest kwestią przyszłości. Tak jak wydarzenie mówiące o porwaniu chłopczyka jest kwestią przyszłości. Smok to szatan, ale nie przypadkowo jest opisany w kontekście czwartego królestwa, które kiedyś nastanie. 

Porwanie chłopca to pochwycenie i jest kwestią przyszłości, tak jak wszystkie inne wydarzenia opisane m.in w 12 rozdziale Objawienia. Jeśli ktoś mówi że ten porwany to Jezus Chrystus to mi zapaliłaby się czerwona lampka, ale każdy ma wolną wolę. Każdy powinien zagłębić się sam w tekst i prosić Chrystusa o poznanie i ukazanie prawdy. 

Gdy chłopczyk zostanie porwany, szatan następnie zostanie wyrzucony z nieba. Znowu pojawia się ten sam schemat ukazany wcześniej na podstawie 11 rozdziału. Ci którzy dostąpią pochwycenia, ci którzy w wierze zachowają uczynki Chrystusa do końca - Objawienie 2:26 - ci zostaną zabrani do nieba a szatanowi się to nie spodoba i nastanie wojna w niebie, która przegra.

Po wyrzuceniu szatana z nieba, zacznie on prześladować niewiastę. Nie chłopca, ale niewiastę. Chłopiec już będzie w niebie. Ale zacznie prześladować przez jakiś czas (prawdopodobnie bardzo krótki) niewiastę ale ucieknie ona, będzie z dala od szatana przez 3.5 roku. Więc znowu pochwycenie nastanie gdzieś na początku panowania antychrysta. Na 100 % jakiś czas przed ucieczką niewiasty.


" A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę.
14 I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża. " - Objawienie Jana 12:13-14 UBG - czas i czasy i pół czasu to 1260 dni : "A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. " - Objawienie Jana 12:6 UBG

Ale chłopczyk zostaje porwany wcześniej. Chłopczyk zostanie porwany przed wyrzuceniem szatana z nieba i przed rozpoczęciem przez niego prześladowań kobiety, która ostatecznie ucieknie z dala od niego na 1260 dni. Ten 1260 dzień to zapewne powrót Pana Jezusa na ziemię. Ale porwanie nastąpi jakiś czas przed rozpoczęciem się tego 3.5 rocznego przebywania z dala od szatana - węża. 


Najpierw następuje poród - Objawienie Jana 12:5, dopiero później ucieczka niewiasty. Samej niewiasty, bo chłopca już nie ma na ziemi. Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.
21 I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała.
22 Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków " - Objawienie Jana 2:20-22 UBG - zwycięzcy nie będą uprawiać duchowego cudzołóstwa, więc nie będą rzucenie w wielki ucisk (cały wielki ucisk). Zostaną z niego wyrwani. Reszta sług Chrystusa która będzie duchowo cudzołożyć, grzeszyć zostanie wtrącana w wielki ucisk na całą jego długość lub przez dłuższy czas będą znosić wielkie ucisk niż ci którzy zostaną porwani. Bo chłopczyk zostanie zabrany, ale później i niewiasta jest z dala od węża, a szatan podejmie walkę z resztą jej potomstwa - Objawienie 12:17.

Z wielkiego ucisku będzie ratunek. Gdzieś w jego początkowej fazie nastąpi pochwycenie, a później ucieczka niewiasty, może ucieczka o której mówi Mateusz 24, Marek 13 to ta sama. Księga Daniela również mówi o wyratowaniu wierzących, które nastanie w trakcie wielkiego ucisku.


" Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach " - Daniel 12:1 Biblia Gdańska. Lud Boży na przestrzeni całej historii jest jeden. Lud Daniela to od 2000 lat uczniowie Chrystusa - zarówno uczniowie Chrystusa pochodzenia żydowskiego, jak i ludem Daniela są też uczniowie Chrystusa pochodzenia pogańskiego - "Pan Jezus prawdziwym Izraelem" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7339


Trzeba tez pamiętać o 1260 dniach, o 1290 dniach i 1335 dniach których mowa w 12 rozdziale Księgi Daniela. Więc nie oznacza to wszystko, że pochwycenie nastąpi w momencie ustanowienia ohydy spustoszenia czyli wg mnie podobizny bestii/zwierzęcia - antychrysta. Uczniowie Chrystusa będą wiedzieć że Pan jest blisko, ale dnia i godziny nie będą znali. 
Myślę że pokazałem wiele dowodów i przesłanek, które pokazują że dwie promowane i rozpowszechniane na świecie wersje : pochwycenie przed wielkim uciskiem i po wielkim ucisku to dwie błędne skrajności. Pochwycenie wg mnie będzie gdzieś na początku 3.5 rocznego panowania antychrysta, gdy zostanie ustanowiona ohyda spustoszenia. Ale zanim nadejdzie antychryst musi nadejść wiele wydarzeń m.in wojna opisana w 8 rozdziale Księgi Daniela. Wielkie geopolityczne zmiany opisane w 7 rozdziale Księgi Daniela. 

Wszystko to co opisałem wpisuje się w słowa Pawła z listu do Tesaloniczan, że nasze przyjście Pana i nasze spotkanie z Nim nie nastąpi zanim nie nadejdzie wielkie odstępstwo i zanim nie objawi się człowiek grzechu. 


" Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

 Głoszący pochwycenie przed wielkim uciskiem, automatycznie głoszą że pochwyceni nie zobaczą antychrysta, nie zobaczą ohydy spustoszenia ale i wielu innych wydarzeń, które będą poprzedzać antychrysta. Ale gdy wierzący w pochwycenie przed wielkim uciskiem, przed objawieniem się antychrysta zobaczą go, zobaczą ohydę spustoszenia - wtedy na pewno zobaczą jak zbłądzili. Ale oby zobaczyli to już dzisiaj, a inni oby nie wywyższali się nad nich, nie pysznili się, nie wytykali ich palcami z pychą mówiąc : "a nie mówiliśmy wam że się mylicie". Gdy okaże się że ci ludzie się mylili, zbłądzili należy z miłością i pokora do nich podejść, a nie z wywyższaniem się, czy zarzutami.

Jeśli nie będziemy mieć uczynków Chrystusa aż do końca - Objawienie Jana 2:26 - to nie będziemy wśród pochwyconych, nawet jeśli mamy prawidłowe zdanie na temat okresu w którym ono nastanie. Troszczmy się aby mieć uczynki Chrystusa - nie cuda, ale sprawiedliwość Jego, miłość Jego, miłosierdzie Jego, ufanie Mu do końca, bycie Mu posłusznym, o to zabiegajmy. Bądźmy czyści - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html Zanim nadejdzie pochwycenie, wpierw będzie działać dwóch świadków, pochwycenie niedługo przed przyszłym wyrzuceniem szatana z nieba i późniejszą ucieczką niewiasty. Pochwycenie - wg mnie "ten dzień" z Łukasza 17 jest powiązany z wydarzeniami opisanymi w Mateusz 24:15-21, Marek 13:14-19. No i podałem kilka innych dowodów czy przesłanek. Czym będzie znamię, czym będzie ohyda spustoszenia - podobizna to będzie jawne w swym czasie, natomiast szatan na pewno przygotuje imitacje tych rzeczy...