Popularne posty

czwartek, 29 października 2015

Rzymskokatolickie dziady - miliony osób w sidłach
Zaduszki – " polski współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów[1]. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny (tzw. Zaduszki), jest dniem modlitw za dusze zmarłych, przypada ono 2 listopada, po dniu Wszystkich Świętych[2].Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata, polscy katolicy modlą się za wszystkich wiernych zmarłych, których dusze według ich wiary mogą jeszcze przebywać w czyśćcu.Obecnie groby odwiedza się raczej w dzień Wszystkich Świętych" - wikipedia

Za parę dni, miliony Polaków odwiedzą cmentarze. Wielu z nich będzie się modliło o zmarłych, wielu będzie się modliło do zmarłych, wielu będzie wydawać pieniądze na świeczki, wieńce i tym podobne.Oby wszyscy ludzie na ziemi w tym ci którzy odwiedzać będą cmentarze zdali sobie sprawę, że staną kiedyś przed Chrystusem -  http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html. A wtedy będzie się liczyło czy człowiek pełnił wolę Bożą, czy był uczniem Chrystusa. Więc nie warto gonić za pożądliwościami, nie warto tracić czasu na marności, światowe rozrywki, puste rzeczy lub grzechy a to wszystko jest promowane i nazywane "korzystaniem z życia". 
Ale nie jest to korzystanie z życia, ale niszczenie życia, zatracanie się .... wspomnienia z chwilą śmiercią lub wcześniej prysną - wcześniej to np śpiączka, Alzheimer. 

Jeśli ktoś jest na cmentarzu to niech popatrzy na dziesiątki, setki czy tysiące grobów i zda sobie sprawę że dla tych ludzi będzie miało znaczenie czy byli uczniami Chrystusa. Czy umierając należeli do Niego. 

zaufaj Zmartwychwstałemu teraz, nie wiesz ile zostało ci czasu


  Nic im nie pomoże wtedy to co promuje, zachwala szatan a więc nie pomoże im ile "zaliczyli" kobiet i mężczyzn, ile mieli pieniędzy na koncie, nie pomoże im to czy zwiedzili świat, nie pomoże im czy dobrze się bawili i jak wiele razy się bawili. Nie pomoże im gdy staną przed Chrystusem to czy oglądali jakiś film, serial czy przesłuchali jakąś płytę z muzyką. Nie pomoże im jak wiele potrafili wypić alkoholu. Nie pomoże im to że zbudowali dom, spłodzili syna i zasadzili drzewo. 
Nie pomoże im gdy staną przed Chrystusem czy zrobili "karierę", nie pomoże im nic posiadanie nowego samochodu, domu z basenem, i czy byli kierownikami, dyrektorami czy prezesami, albo premierami, prezydentami. Nie pomoże im czy mieli tytuł magistra, doktora czy profesora. Nie pomoże im posiadanie urody cielesnej, muskulatury, albo siły fizycznej. 
Choćby cały świat pozyskali nie pomoże im to gdy staną przed Chrystusem. Różne grzechy, pożądliwości za którymi gonili będą ku hańbie dla nich w tym dniu, chyba że nawrócili się i stali uczniami Chrystusa. Byli ostatecznie Jego sługami, a nie sługami grzechu. 

Również dla nas - pozyskanie całego świata, pozwolenie sobie na wszystko pod słońcem nic nam nie da w dniu gdy staniemy przed Chrystusem - Synem Bożym. Zastanówmy się co wybieramy, za czym gonimy, komu służymy, bo życie nasze szybciej minie niż nam się wydaje i co będzie się liczyło gdy staniemy przed Wszechmogącym Synem Bożym ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

spróbowanie wszelkich grzechów i życie w pełni w nich, choćby zdobycie całego świata czy to czy byliśmy Jego uczniami ?? 


" Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? " - Ewangelia Łukasza 9:25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska                                      ATAK  SZATANA


szatan robi wszystko aby zniszczyć ofiarę Pana Jezusa. Ofiara z Golgoty jest doskonała, jedyna, wystarczająca. Jan 19:30 : "wykonało się" lub zostało zakończone, lub "zapłacone w całości".

Ale szatan chce umniejszyć to czego dokonał Pana Jezus, wmawia milionom że ofiara jest niewystarczająca - nie mówi tego może wprost, ale w zakamuflowany sposób przez np fałszywą naukę o czyśćcu a z niej biorą się różne rzeczy m.in zaduszki, msze za zmarłych, modlitwy za zmarłych i inne. Z kolei fundamentem czyśćca jest fałszywa nauka o nieśmiertelnej duszy


szatan chce dać ludziom fałszywą nadzieję, aby lekko podchodzili do życia i zbliżającej się śmierci - aby miłowali świat i jego rzeczy, aby żyli dla grzechów, aby gonili za pożądliwościami lub byli martwymi religijnymi ludźmi a jednocześnie przy tym wszystkim byli dobrej myśli co do ich losów po śmierci.

szatan robi wszystko aby martwym duchowo ludziom zaślepić oczy na ich martwy stan i aby nie widzieli że droga, którą idą to droga zatracenia - stąd fałszywa nadzieja jak czyściec.

Jedyna nadzieja to pójście za żywym i wszechmogącym Chrystusa - zostanie Jego uczniem. Ale taki wybór wyklucza miłość do bezbożnego świata i jego rzeczy, wyklucza życie dla grzechu, wyklucza gonienie za zwodniczymi pożądliwościami...


szatan - fałszywy lekarz mówi śmiertelnie chorym że ich stan jest dobry, albo że ich choroba wcale nie jest groźna ale że to tylko przeziębienie. Ludzie mają najgorsze stadium duchowego nowotworu a fałszywy lekarz mówi im że to nie groźnego, że to tylko przeziębienie. Gdy człowiek zna diagnozę odnośnie swojego stanu, to może podjąć leczenie, ale gdy otrzymuje fałszywą diagnozę to jest na drodze śmierci.
szatan nie chce aby ludzie ratowali się, byli duchowo zdrowi, nie chce aby wyzdrowieli w Chrystusie więc daje im fałszywą diagnozę i trucizny zamiast leków. Te trucizny to np czyściec, albo fałszywa rzymskokatolicka Ewangelia zbudowana na rzymskich sakramentach - pozoranckich duchowych rzeczach, zwodniczych, kłamliwych działaniach bo tym są rzymskie sakramenty.

Ale ludzie słuchają fałszywe lekarza i fałszywych diagnoz i idą drogą śmierci, a myślą że idą drogą życia.


" Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci " - Księga Przysłów Salomona 14:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Z chwilą śmierci klamka zapada, nie ma już zmian dla zmarłych. Jeśli ktoś umiera nie będąc uczniem Chrystusa ten nie może zmienić swojego losu. Żadne modły rodziny nic nie zmienią.
Nie zmieni nic żadne wykupywanie mszy w intencji zmarłych. Choćby ktoś wykupił miliardy mszy to nic to nie pomoże :


" Czemu mam się bać w dniach złych, Gdy osacza mnie złość moich napastników, (7) Którzy polegają na dostatkach swoich I chlubią się mnóstwem bogactw swoich? (8) Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, (9) Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, (10) By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu " - Księga Psalmów 49:6-10 - okup został złożony raz i na zawsze. Dokonał Tego Zbawiciel Jezus Chrystus gdy stał się ciałem i złożył swoje życie właśnie na okup, tylko że większość gardzi tym okupem. "Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu" - Ewangelia Marka 10:46 BW 


Nic innego nie zmieni położenia zmarłych. Zmarłym którzy będą zbawieni - nikt nie zabierze zbawienia, nie zmieni ich losu. Tak samo zmarłym którzy będą potępieni nikt nie zabierze ich potępienia, nie zmieni ich losu.

Trzeba za życia wybrać drogę i wytrwać do końca. Dopóki się żyje można się nawrócić do Jezusa - Syna Bożego, Zbawiciela, ale po śmierci jest za późno na to, za późno aby zostać Jego uczniem.

" Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja " - Księga Przysłów Salomona 11:7 Biblia Warszawska - wielu "chrześcijan" to tez ludzie bezbożni. Mają na ustach imię Pana Jezusa i różne akty religijne i tym podobne rzeczy ale nie mają żywej wiary, nie są uczniami i wielu będzie takich - Ewangelia Mateusza 7:21-23."Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli" - Ewangelia Łukasza 13:24 Biblia Warszawska -- ci którzy chcą wejść do Królestwa Bożego a nie będą mogli to nie ateiści bo oni nie chcą w ogóle wejść bo nie wierzą, słowa Zbawiciela dotyczą wierzących w Syna Bożego ale których życie nie różni się od świata, ale ma co najwyżej martwą religijność, martwe tradycje, rytuały, ceremonie......... " Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. (26) Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałeś; (27) a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość " - Łukasz 13:25-27 BW - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


Dopóki się żyje, można zawrócić z najgorszej drogi i nie będzie się odrzuconym - ale musi być to szczere - warto zapoznać się z przypowieścią o "synu marnotrawnym".
ZADUSZKI - ich fundamentem jest ŚWIĘTO DZIADÓW a pomysłodawcą szatan 

A więc widzimy szatan stworzył fałszywą nadzieję, karmi nią ludzi - wmawia martwym duchowo że są żywi. Mówi podążającym drogą zatracenia, że idą drogą życia. Mówi chorym że są zdrowi, lub że ich stan nie jest taki zły - w razie czego mówi im że mają koło ratunkowe - czyściec. I tak są miliony ludzi idące za różnymi ludźmi, różnymi organizacjami, religiami, naukami a nie idące tak na prawdę, za Tym który jest Drogą, Prawdą i życiem - Ewangelia Jana 14:6. Oczywiście tym ludziom co innego jest mówione - mówi im się, że ich organizacja, ich kościół nauczają wiernie słów Chrystusa, naśladują Go a ludzie wierzą im. Ale życie tych ludzi, nauki i postępowanie tych organizacji, instytucji pokazuje że są martwe, martwi .... mają tylko pozory pobożności, ale codzienne życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności ....


  Nie chodzę w odwiedziny zmarłych, nie odwiedzam ich grobów. Gdyby trzeba było posprzątać grób, to nie widzę w tym problemu, jak nie widzę problemu z posprzątaniem pokoju, łazienki, podwórka czy innych miejsc gdzie byłby jakiś nieporządek, śmietnik.

Ale nie chodzę na cmentarz do zmarłych, ani w listopadzie ani w innych miesiącach, bo nic to nie zmieni, a byłoby to tylko stratą czasu lub grzechem - np modlitwy do zmarłych np tzw świętych. A modlitwy za zmarłych to również zła rzecz - Chrystus jest sprawiedliwy. Nikogo niesprawiedliwie nie osądzi. Niewinnego nie skarze, a winnego nie uniewinni. Za życia można dostać amnestię, można pójść za Chrystusem. Ale to dotyczy żywych a nie umarłych. Na nic fałszywe diabelskie nadzieje, które mają utrzymywać martwych duchowo w och stanie i mówić im że wszystko będzie dobrze... nie będzie dobrze, chyba że za życia zostaną uczniami Chrystusa. Chrystusa a nie papieża, nie księży, nie pastorów, nie organizacji jak np organizacja Świadków Jehowy, nie Ellen White czy innych ludzi ale tylko i wyłącznie Chrystusa.

Po co miałbym marnować pieniądze na jakieś świeczki, czy wieńce ?? Wolałbym te pieniądze dać żywym, albo wydać je na jakąś formę Ewangelizacji duchowo martwych.
Martwym leżącym w grobach nic po świeczkach, kwiatach - oni o niczym i tak nie wiedzą aż do momentu przyszłego zmartwychwstania ... http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html


Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie " - Księga Koheleta 9:5 BW - pieniądze wydawane na np świeczki, wiązanki to pieniądze wyrzucone w błoto. Ale może wielu robi to aby poczuć się lepiej - myślą że np zmarły cieszy się z takich rzeczy, bo widzi że pamięta się o nim. Ale zmarł się nie cieszy, ani się nie smuci. Nie ma żadnych uczuć, żadnej świadomości.
Inni może tak robią : "bo co ludzie powiedzą ". 


Źle robią również ci, którzy mówią do zmarłych. Zmarli ich nie słyszą, a robiąc tak mogą ściągnąć demony, które mogą przybierać różną postać np zmarłych bliskich : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html - wiara w nieśmiertelną duszę, otwiera furtkę demonom również na takie zwiedzenia.

Takie rozmowy ze zmarłymi to również rozmowy z tzw "świętymi" katolickimi czy innymi zmarłymi ludźmi w tym z Marią : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


                                CIEKAWOSTKA  Z  CMENTARZA

Drogę do pracy mogą sobie skrócić przez cmentarz. I wiele razy jak jeździłem rowerem to właśnie skracałem sobie przez cmentarz. M.in na cmentarzu widzę szczególnie jaką jestem marnością, i że ludzi i w moim wieku i młodsi tam leżą. Oczywiście to niby nie są żadne odkrycia, ale tam widać to wszystko przed oczami, tam szczególnie to widać i czuć :) . Lubie za to to miejsce :) - i wolałbym pójść za cmentarz niż do tysięcy miejsc w które ludzie tak chętnie chodzą i które szatan tak promuje ....


" Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady; bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. (3) Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. (4) Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela " - Księga Koheleta 7:2-4 Biblia Warszawska 

 Tą ciekawostką z cmentarza jest to, że na wielu grobach jest napisane : " JEZU UFAM TOBIE ".
Pytanie jak wielu z tych zmarłych żyło i umarło w zaufaniu Zbawicielowi. Może te napisy z grobów, to w większości przypadków tylko martwe napisy, umieszczone przez rodzinę która żyje w fałszywych nadziejach katolickich jak np czyściec. I ten napis wcale nie oddaje wiary zmarłego, który być może nie miał żadnej wiary, lub co najwyżej pustką, martwą wiarę ... a nie był uczniem Chrystusa.

Na swoim grobie wolałbym napisać : " Jezu ufałem tobie gdy żyłem i gdy umierałem " . Albo umieściłbym werset biblijny np :


" I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia Jana 11:25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Wiele osób odwiedzających groby, swych zmarłych nie ma nadziei więc smutek jest częścią ich życia, wmówiono im że Chrystus nie żyje, a oni są zwierzętami i wywodzą się od zwierząt a wszechświat powstał sam - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka?updated-max=2015-03-14T20:14:00%2B01:00&max-results=20&start=4&by-date=false - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka?updated-max=2015-03-14T20:14:00%2B01:00&max-results=20&start=4&by-date=false


"A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:13-14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Niewiara we Wszechmogącego Boga sprawią że wielu nie wierzy również że Ten Wszechmogący mógł stworzyć życie i może wzbudzić swój zmarły lud w dniu ostatecznym. 

" Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych? " - Dzieje Apostolskie 26:8 UBG

Abraham wierzył że Bóg może wskrzesić zmarłego : " Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:19 UBG


Dla niedowiarków zapewne historia Łazarza - brata Marii i Martwy to bajka. Ale to nie bajka ale dosłowna prawda. Łazarz był już w stanie rozkładu a Syn Boży go wzbudził z martwych. Chrystus odwrócił stan rozkładu, przywrócił zmarłego do życia. Również przyszłego zmartwychwstania - gdy umarli w prawdziwym Bogu dostaną nowe, niezniszczalne ciała jest pewne. Ale kto nie ma wiary że Chrystus zmartwychwstał i żyje, że wzbudzał zmarłych np Łazarza, taki człowiek również nie wierzy, że Chrystus da nowe ciała zbawionym, że wzbudzi swoich uczniów. 

Nie wierzę w życie po śmierci, ale w życie PO ZMARTWYCHWSTANIU - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html -http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sen-smierci-talitha-kum.html


,,Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos 29 I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. " - Ewangelia Jana 5:28-29 UBG - Chrystus mówi o dobru i złu wg Bożego standardu, bo Bóg ustalił co jest dobre i co złe. Boża wola i to co złe jest w oczach Bożych ukazane są w w jedynej natchnionej księdze czyli w Biblii. Dobro o którym mówił Chrystus to dobro czynione przez ludzi narodzonych na nowo, którzy mają nowe serca i idą za Nim - za Chrystusem. Nie jest to jakieś tam "dobro" ustalane przez ludzi, przez świat ale dobro wg standardu pokazanego w Chrystusie i Biblii.

"Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych." - Księga Izajasza 26:19 Biblia Warszawska


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - nowe niezniszczalne ciała - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

Boże miasto gdzie nie będzie m.in cmentarzy bo nie będzie tam śmierci : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html
czwartek, 22 października 2015

polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi
Kiedyś różni możni - w tym zapewne politycy, władcy będą niszczeni przez antychrysta : " Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych " - Księga Daniela 8:25 Biblia Warszawska - szatan zrzuci na nich winę za różne zło a potem wilk w owczej skórze będzie ich niszczył - ale ludzkość nie zobaczy w tym intrygi, spisku - bezbożny świat nie zobaczy że to ku zwiedzeniu ich, ku zdobycia zaufania i popularność. Dziś trwa kampania nakręcania nienawiści do polityków, władców, bogaczy - ludzi na świeczniku a kiedyś szatan zniszczy ich i ludziom tego świata bardzo się to spodoba a niszczycieli uznają za dobrodziei i zbawców.


prawdziwe wybory są tutaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


Wiele brudu jest w polityce i u różnych ludzi wiary, ale i wielkie zwiedzenie jest w politycznym świecie. Jedni ślepo idą za jedną partią, drudzy jej nienawidzą. Jedni idą za jakimś politykiem, drudzy go nienawidzą. I tak jedni drugich nienawidzą, jedni drugich atakują, zwalczają się, wyzywają - chory świat i wielka masa ludzi wciągnięta została w polityczny świat. Wystarczy wejść na jakiś artykuł o tematyce polityki aby się przekonać jak ludzie walczą o "swoją" partię. O swojego jedynego i słusznego "polityka ". Albo jak w różnych pozytywnych barwach prezentują "swojego" polityka i "swoją" partię - wszyscy ci ludzi czy to zachwyceni, czy inni którzy atakują - wszyscy zbłądzili, wszyscy są zwiedzeni. 


Jak dobrze znać prawdę, jak dobrze, że Pan Jezus - Mój Bóg i mój Pan za wolą Ojca wydobył mnie również i z politycznego świata, bo kiedyś przed nawróceniem tez tkwiłem w nim, też żyłem m.in tym światem - komentowałem, ufałem pewnych politykom i partiom, pokładałem jakieś nadzieje w nich. Jak dobrze być wolnym od tego fałszywego, złudnego świata a mieć nadzieję w Żywym, miłującym Bogu - jeśli ktoś pierwszy raz czyta mój blog, ten wpis to niech nie myśli że jestem Świadkiem Jehowy. Nie byłem, nie jestem i nie będą Świadkiem Jehowy - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

Nie należę do żadnej organizacji i żadnej nie popieram. Idę i chcę iść za Zmatrwychwstałym, Wszechmogącym Zbawcą i trzymać się nauczania jedynej natchnionej księgi jaką jest Biblia : http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka


Polityczny świat w którym króluje : kłamstwo, manipulacja, intrygi, waśnie, kłótnie, walki nie interesuje mnie.


" Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu " - Księga Jeremiasza 17:5-8 Biblia Warszawska 

Ludzie nabierają się na ten polityczny haczyk bo nie znają Chrystusa, nie znają Jego obietnic. Nie widzą Królestwa Bożego, nie wierzą tak na prawdę że Chrystus żyje, nie wierzą że może on wzbudzić z martwych tych którzy poszli, idą i pójdą za nim - nie wierzą że Chrystus da nieśmiertelność swym uczniom, nie wierzą że będzie nowy wszechświat i Nowe Jeruzalem z Objawienia Jana - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html  - tacy ludzie zaabsorbowani są tymi światem, pieniędzmi, tym aby czerpać pełnymi garściami z tego bezbożnego świata i jego rzeczy, jego uciech. Na tym są skupione ich myśli, ich dążenia, pragnienia. Na tym co cielesne, światowe - na tym co grzeszne, na pożądliwościach. Przy tym jest ich serce więc te rzeczy są ich skarbem.

Nie mają skarbu w niebie, więc ich serca nie są przy Chrystusie, przy Królestwie Bożym ale przy tym świecie a więc i polityce, partiach politycznych i różnych ludziach i ich "planach", "obietnicach politycznych" - popierają ich pokładają w nich zaufanie, nadzieję a na ludzi którzy wybierają inne partie, innych polityków wieszają psy - wyzywają ich, wyśmiewają, atakują itd. Jedni drugich nawzajem tak traktują a szatan się cieszy....

Uwaga ludzi skupiona jest na politycznym świecie a szatan używa go jako tematu zastępczego - bardzo ważnego tematu zastępczego i napuszcza ludzi na siebie. Ludzie zaabsorbowani różnymi opcjami politycznymi nie widzą że one wszystkie są z tego samego źródła, nie widzą że są w pętli, pułapce ale myślą że to ci którzy opowiadają się za tymi innymi opcjami zbłądzili, a oni są przy prawdzie. Ale wszyscy zbłądzili bo polityka to droga na manowce. Z gruntu tworzona przez ślepych i ślepi za nią idą - zwiedzeni są na czele i inni zwiedzeni idą za nimi i ich pomysłami.

Trwa to od bardzo dawna a ludzie jak ślepi błądzą w ciemnościach politycznego świata i dają się łapać na różne obietnice ale tak to jest gdy odrzuca się Chrystusa - światłość świata - ,,droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. (19) Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć,, - księga przysłów Salomona 4:18-19 Biblia Warszawska


Kto pokłada jakieś nadzieje, zaufanie w polityce, partiach, politykach ten zawsze się zawiedzie, jego nadzieja obróci się w pył, a zaufanie okaże się źle ulokowane....


"  Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. 5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu; " - Księga Psalmów 146:2-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  " Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją I nie zwraca się do wyniosłych, Ani do uwikłanych w kłamstwie " - Księga Psalmów 40:5 Biblia Warszawska - świat jest w kłamstwie po uszy, coraz większym kłamstwie bo odrzuca Tego który jest prawdą : " JA JESTEM DROGA, PRAWDA i ŻYCIE " - Ewangelia Jana 14:6


Ten świat którego polityka jest częścią jest w kłamstwie po uszy.

Jaka większość ludzi taki świat, jaka większość ludzi takie czasy. Jaka większość ludzi taka polityka - " Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. " - 1 list apostoła Jana 5:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Biblia Warszawska : " My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem "


Na mój głoś mógłby liczyć tylko naśladowca, uczeń Chrystusa ale tacy będą znienawidzeni przez wszystkich więc nikt takich nie wybierze .... swój swojego wybiera i wybierze a większość świata to bezbożni (w tym bezbożni w maskach religijności) i oni wybierają swoich. Swój swego znajdzie zawsze.

Chrześcijanie nie są z tego bezbożnego świata, więc bezbożny świat nie będzie ich wybierał, popierał ale nienawidził :


" Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was.
19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi.20 Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.21 Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. " - Ewangelia Jana 15:18-21 UBG 

Ci, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego uczniami są dziećmi Bożymi. Kto nie jest uczniem Chrystusa ten nie jest dzieckiem Bożym. Synowie i córki ciemności dokonują wyborów, ponieważ jest ich zdecydowana większość. Nie oddam nigdy swego głosu na syna lub córkę ciemności, na kogoś kto nie jest uczniem Chrystusa. Albo ktoś jest w światłości, albo w ciemności. Nie mam oddawać swój głos na partie i ludzi tego świata, które co najwyżej mają tylko pozory chrześcijaństwa. Nie interesuje mnie oddawanie głosu na pozory. Nawet jeśli te pozory mają jakieś pozytywny punkty w swym programie, to mają też wiele ciemnych, wiele z tego świata a ja nie zamierzam przykładać do tego nawet małego palca.
Mój głos byłby wsparciem, a więc nie robię tego. Nie obchodzi mnie, że ktoś ma jakiś pomysł, gdy z tyłu ma 100 brudnych pomysłów wspierających ten bezbożny świat, utwierdzających ludzi w tym bezbożnym świecie, w doczesnych sprawach.


" Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący." - 2 Koryntian 6:14-18 UBG 

Wg kryteriów ludzi tego świata antychryst i ludzie go poprzedzający będą wspaniałymi politykami. Dokonają niesamowicie wielkich rzeczy w tym świecie - pokój, dobrobyt, wyżywią głodnych, zreformują świat. I jak napisane cała ziemia pójdzie w podziwie za bestią - antychrystem - człowiekiem grzechu. Skoro dla ludzi tego świata bogactwa i inne przyziemne rzeczy są na szczycie to dla nich to będą "wspaniali politycy", ale dla tych, którzy nie są z tego świata najważniejszy jest Chrystus i naśladowanie Go. Ci nie będą omamieni cudami demonów, różnymi nadprzyrodzonymi sztuczkami, ani dobrobytem, pokojem i innymi wielkimi reformami. Oni w człowieku grzechu będą widzieć grzech i żadne skarby, żadne reformowanie świata nie przysłoni im oczu. Znają Chrystusa i będą widzieć braki w tych "reformatorach" - którzy będą wilkami w owczych skórach. Uważam m.in że w tzw przyszłej trzeciej świątyni nie zasiądzie antychryst ale jego imitacja. Człowiek który będzie miał tylko pozory biblijnego antychrysta - później przyjdzie ten o którym mówi Biblia, zniszczy tą marionetkę i uznany zostanie przez wielu chrześcijan - Mesjaszem, bo wcześniej nabiorą się że marionetka to biblijny antychryst - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html


Więc jeśli ktoś nie jest uczniem Chrystusa - uczniem wg biblijnych kryteriów to nie ma mojego poparcia, a więc i nie ma mojego głosu. A jeśli ktoś jest uczniem Chrystusa to nie będzie wybrany, bo będąc uczniem Zbawiciela będzie wzgardzony, znienawidzony lub wyśmiany przez większość. Więc polityka dla mnie nie istnieje - nie żyję nią jak wielu ludzi. Wielu wpadło w polityczną sieć. Nie widzą że nie ma tam alternatywy, ale jest masa zwiedzionych ludzi, którzy potworzyli różne "obozy" - partię i ci zwiedzeni ludzi prezentują swoje pomysły, cele.

Ale jakie mogą być cele zwiedzionych ludzi, ludzi tego świata. Ci ludzie są zaślepieni na najważniejsze rzeczy - nie znają i nie widzą Chrystusa. Nie szukają królestwa Bożego. Ale szukają królestwa ziemskiego. A najważniejszymi rzeczami dla nich są światowe rzeczy.


"Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi obaj w dół wpadną " - tak powiedział Zbawiciel i jak zawsze powiedział prawdę. Idąc za ludźmi tego świata, za synami i córkami tego bezbożnego świata zbłądzi się

" Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą " - Księga Izajasza rozdział 60 werset 2 Biblia Warszawska


" Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Ewangelia Jana 8:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Jeśli miałbym iść na jakieś wybory to przekreśliłbym wszystkich kandydatów - a na karcie do głosowania dostawił kwadrat i napisał był obok niej: Wszechmogący Zbawiciel Jezus Chrystus i zaznaczył bym Zmartwychwstałego. Żadne ustawy, uchwały nie zmieniają ludzkich serc. Żadne zakazy, nakazy nie sprawią że ludzie będą inni. To ewangelia a nie polityka jest mocą Boża ku zbawieniu, ku odnowieniu serca - ku jego przemianie. Z przemienionego serca wypływa nowe życie - nowe uczynki i taki człowiek jest najlepszym obywatelem bo jest nowym człowiekiem z nowymi czynami : " A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:19-23 UBG 
EZECHIEL rozdział 36


 Gdyby wszyscy ludzie przeszli przemianę serc, to świat byłby inny - więc EWANGELIA jest lekiem dla świata..... nie jacyś politycy, nie jakieś partie ale CHRYSTUS - ZMARTWYCHWSTAŁY, WSZECHMOGĄCY CHRYSTUS....... "  I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;
22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.
23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. " - Ewangelia Marka 7:20-23 UBG 


Jak pisałem jaka większość ludzi taki świat, jaka większość ludzi takie czasy, jaka większość ludzi taka polityka. Co z tego że nadejdzie po przyszłych wielkich wojnach wielki dobrobyt, pokój, wielkie reformy jak to wszystko będzie przesiąknięte grzechem, tym bezbożnym światem, buntem wobec Chrystusa - ale ludzi tego świata nie obchodzi Chrystus i jego nauka, nie obchodzą ich przykazania Chrystusa i świętość, czystość. Dla nich liczy się aby im było dobrze i dostatnio a że grzech będzie w tle, że będzie napędzanie upadłej ludzkiej natury - wspieranie jej i wspieranie buntu wobec Chrystusa, wobec jedynej natchnionej księgi jaką jest Biblia to im to nie będzie przeszkadzać. Chętnie pójdą za tym.

Trendy polityki są proste : doczesność, umacnianie tego bezbożnego świata i jego rzeczy. Budowanie tego bezbożnego świata przez wzrost ekonomii, dostępność rozrywek i wszystkie związanego z hedonizmem to ludzie tego świata pójdą za tym i będą głosować na to. Dlatego też w obietnicach wyborczych królują pieniądze, dostępność rozrywek i ogólnie wzrost możliwości z korzystania z rzeczy tego świata. Nie ma w tym świecie na pierwszym miejscu Chrystusa, Królestwa Bożego, Ewangelii.....
Ten świat to wielki Babilon, globalna Sodoma i globalny Egipt. To wszystko będzie umacniane i polityka będzie się kręciła wokół przyziemność a nie wokół Chrystusa.

Dla mnie polityka to budowanie raju na ziemi przez synów i córki tego bezbożnego świata. Dlatego też nie ma miejsca dla Chrystusa w świecie gdzie większość to synowie ciemności, synowie tego bezbożnego świata. Większość wybiera swoich, a ci kręcą się wokół tego świata i co najwyżej martwych religii - wokół katolicyzmu, prawosławia, wokół islamu, buddyzmu, hinduzimu i innych. Ale nie wokół Chrystusa.
Ale szatan zwodzi cały świat więc zwodzi i świat polityczny.

Ale również trzeba się modlić za władców, za ludzi władzy - nie będą na nich głosował, nie będą ich wybierał ale będą się modlił za nimi : ,,Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; 4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy." - 1 list do Tymoteusza 2:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

zbudowanie raju na ziemi bez Chrystusa - do tego zmierza szatan a polityka jest tego częścią. Jednak raj jest w Nowym Jeruzalem które zstąpi na ziemię i kto nie jest uczniem Chrystusa nie wejdzie do Niego - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


Kto jest z tego świata ma jakieś zaufanie w partiach, polityce. Pokłada większe lub mniejsze zaufanie, nadzieję w ludziach i ma nadzieję że ludzie zmienią na lepsze świat - czy to ekonomicznie, czy społecznie czy w innych obszarach. Człowiek tego świata wybierze grzeszne królestwo o ile będzie tam dobrobyt, spokój wg ludzkich kryteriów, i możliwość robienia co się podoba a więc grzeszenia, gonitwy za pożądliwościami.

Mogą panować największe grzechy, ale jeśli jest tam i dobrobyt, pokój to ludziom tego świata nie przeszkadzałby grzech, dlatego też i człowiek grzechu nie będzie im przeszkadzał. Ale oni nie zobaczą tego co zobaczą uczniowie Chrystusa. Człowiek grzechu przyniesie im to czego pragną więc dla bezbożnego świata - człowiek grzechu będzie najwyższy, wspaniały bo przyniesie bezbożnemu światu i martwym religijnym ludziom, duchowo martwym ale co najwyżej z religijnym zapałem to czego chcą, to co pociąga ich oczy, ich serca, ich uszy a na dodatek będzie wielkie demoniczne zwiedzenie i może zwodnicza, fałszywa obietnica nieśmiertelności - stąd też kiedyś świat pójdzie za tym który kiedyś nadejdzie - kiedyś po przyszłych wielkich wojnach :

" I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za bestią.
4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? " - Objawienie Jana 13:3-4 UBG 

Ja bym nie oddał pokłonu bo taki należy się tylko OJCU i SYNOWI. Nie powiedział bym też kto jest podobny do człowieka grzechu i kto może walczyć z człowiekiem grzechu. Bo przecież Chrystus jest Wszechmogący i to Chrystus śmiało może z nim walczyć i zdmuchnąć człowieka grzechu bez żadnego wysiłku, ale dla ludzi tego świata - człowiek grzechu będzie kimś wspaniałym, najlepszym, największym ....


Jeśli ludzi w dzisiejszych politykach widzą często wielkich ludzi, mądrych i mówią że wierzą w nich. To cóż dopiero gdy nadejdzie człowiek grzechu. Wszyscy ci którzy pokładać będą zaufanie w politykach, jakichś partiach - tym bardziej położą swoją nadzieje, zaufanie w człowieku grzechu, któremu żaden polityk nie dorówna. ślepi są przewodnikami ślepych ....... ale dla ludzi tego świata człowiek grzechu - antychryst będzie ucieleśnieniem sprawiedliwości, dobra.

Ale jaki będzie król tacy i ci którzy za nim pójdą :

,, w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy.2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;,3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych;,4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;,5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj." - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska - do takiego stanu zmierza bezbożny świat - kogo mogą wybierać i popierać tacy ludzie - ta ogromna większość ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html

w tzw "demokracji" większość wybiera a uczniowie Chrystusa nie byli i nie będą większością w tym bezbożnym świecie - nic dziwnego że nazwani są "maleńką trzódką". Zbawca nie przypadkowo zadał pytanie retoryczne - czy gdy przyjdzie to czy znajdzie wiarę na ziemi - Ewangelia Łukasza 18:8.


Chrześcijanie nie mogą obalać władz tego świata, buntować się przeciwko nim - chyba że te władze zmuszają, będą zmuszać do wyparcia się Chrystusa, do łamania Jego przykazań, poleceń, nauki. Wtedy należy słuchać Chrystusa a nie ludzi, ale nigdy nie należy brać udziału w rewoltach, przewrotach. Mamy się nie upodabniać do tego świata. Mamy być światłością świata, zło dobrem zwyciężać. Nie oddawać nienawiścią na nienawiść.

te obecne systemy polityczne, partie to kozły ofiarne i marionetki szatana. szatan zrzuci na nich winę i obali je a ludzie dadzą się złapać na "nowe" rzeczy - na nowe systemy i uwierzą wilkom w owczych skórach, ale najpierw nadejdzie gigantyczna wojna i krach a potem wiele innych wydarzeń - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html


więc nie głosuję i nie będę głosował na ludzi tego świata. Kto nie jest uczniem Chrystusa, nie ma mojego poparcia - najmniejszego poparcia :


" Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. " - Ewangelia Łukasza 11:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


oczywiście w polityce zapewne są ludzie, którzy mają dobre intencje, dobre chęci ale co z tego że jakiś ślepy duchowo człowiek chce dobrze jak nie zna drogi i nie widzi wyższych i lepszych celów.


niedziela, 18 października 2015

Makarios m.in 7 błogosławieństw z Objawienia Jana


KSIĘGA  LICZBA rozdział 6 


                             BŁOGOSŁAWIENI .......

warto prześledzić co jedyna natchniona księgą - Biblia ma do powiedzenia o błogosławionych, czym tacy ludzie się charakteryzują ...


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - " Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!
29 Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. " - Ewangelia Jana 20:28-29 UBG - 


" Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.5 Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię.6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.7 Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.8 Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga.9 Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.11 Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. " - Ewangelia Mateusza 5:3-11 UBG 

" A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. " - Mateusz 11:6 UBG

" Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? 46 Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. " - Mateusz 24:45-46 UBG - m.in Łukasz 12:37-38 również o tym mówi 
" On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. " - Ewangelia Łukasza 11:28 UBG - również np list Jakuba 1:25

" Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi.
15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.
16 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.
17 Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. " - Jan 13:14-17 UBG - nie chodzi tu o mycie sobie nawzajem nóg, ale po prostu o nie wywyższanie się ponad innych, ale pokorną, uniżoną postawę. Bóg uniżył i przyjął ludzką postać - Słowo które było Bogiem, stało się ciałem i służyło ludziom i dało przykład uniżenia całą swoją służbą. Jeśli jakiś człowiek się wywyższa to nie naśladuje Chrystusa... 

Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc:
7 Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte.8 Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. " - list apostoła Pawła do Rzymian 4:6-8 UBG - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. " - list Jakuba 1:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo." - 1 Piotra 3:9 UBG 

" Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie." - 1 list apostoła Piotra 3:14 UBG - również np  1 list Piotra 4:13

                           7 błogosławieństw z Objawienia 
" Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. " - Objawienie Jana 1:3 UBG 
" I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. " - Objawienie 14:13 UBG

" Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. " - Objawienie Jana 16:15 UBG 
" I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga. " - Objawienie 19:9 UBG

  "   Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie 20:4-6 UBG 

" Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. " - Objawienie 22:7 UBG

" Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. " - Objawienie Jana 22:14 UBG - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


       

                           inne biblijne Pisma :

" Ty bowiem, PANIE, będziesz błogosławił sprawiedliwego, osłonisz go dobrocią jak tarczą " - psalm 5:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Alleluja. Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach. 2 Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. " - psalm 112:1-2 UBG 

"Będzie błogosławił tym, którzy boją się PANA, i małym, i wielkim." - psalm 115:13 UBG - jak mówi Pismo " bać się Pana znaczy nienawidzić zła" i "dzięki bojaźni Pańskiej stronimy od złego ". Ale ostatecznie to miłość Bożą objawiona w Chrystusie i przez Chrystusa powinna być tą siła która sprawia że nienawidzi się zła i trzyma się z dala od niego. Pan zmienia serce i  z przemienionego serca wychodzi taka postawa, bo nieodrodzony człowiek ma inną postawę. 

" Błogosławieństwa są na głowie sprawiedliwego, a usta niegodziwych kryją nieprawość " - Księga Przysłów Salomona 10:6 UBG 

" Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu " - Księga Jeremiasza 17:7-8 Biblia Warszawska
"  Oto błogosławiony człowiek, którego Bóg karze; przetoż karaniem Wszechmocnego nie pogardzaj, (18) Bo on zrania i zawiązuje; uderza, a ręce jego uzdrawiają. (19) Z sześciu ucisków wyrwie cię, a w siódmym nie tknie się ciebie złe. " - Księga Hioba 5:17-19 Biblia Gdańska

" Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; 2 Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy." - psalm 1:1 UBG _______" Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają." - psalm 2:12b UBG 

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa. " - psalm 34:9 UBG 

" Błogosławiony człowiek, który pokłada w PANU swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych ani na tych, którzy podążają za kłamstwem. " - psalm 40:5 UBG


" Błogosławiony, kto zważa na ubogiego, PAN go wybawi w dniu niedoli. " - psalm 41:1 UBG - nie koniecznie to musi oznaczać dawanie pieniędzy, bo wielu chce np pieniędzy na alkohol, narkotyki czy różne inne złe rzeczy. Tacy ludzie potrzebują usłyszeć Ewangelię, powinni też wiedzieć że Wszechmogący Syn Boży uwalnia od alkoholu, narkotyków i wszelkich innych grzechów i daje swym uczniom obietnice zmartwychwstania w nowych ciałach, życia wiecznego w raju, uwolnienia od wszelkie grzechu, zła...... Każdy kto nie zna Chrystusa, nie jest Jego uczniem jest ubogi. Nawet jeśli ma miliardy to jest ubogi ....... " kto lituje się nad ubogimi, jest błogosławiony. " - Przysłów 14:21b ..... również np Łukasz 14:14

" Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi " - psalm 84:5 UBG 

" Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie " - psalm 89:16 Biblia Warszawska

" Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego " - psalm 94:12 BW 

" Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość! " - psalm 106:3 BW

" Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem PANA postępują.
2 Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem;3 Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami. " - psalm 119:1-2 UBG ......... " kto przestrzega prawa, jest błogosławiony. " - Księga Przysłów 29:18 UBG - często tak bywa że szatan tworzy jakieś prawo aby zmusić chrześcijan aby łamali prawo Chrystusa. Ale pierwszeństwo ma zawsze prawo Boże nad ludzkim. I gdy prawo ludzkie prowadzi do łamania prawa Chrystusa to nie należy przestrzegać tego ludzkiego, ale zawsze należy przestrzegać Bożego : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html

" Błogosławiony każdy, kto się boi PANA; kto kroczy jego drogami. " - psalm 128:1 UBG

" Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu;14 Gdyż nabycie jej lepsze jest niż nabycie srebra, zdobycie jej bardziej pożyteczne niż złoto " - przysłów 3:13-14 UBG ________ "i rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem " - Księga hioba 28:28 Biblia Warszawska

" A dlategoć Pan czekać będzie, aby się zmiłował nad wami, i dlatego się wywyższy, aby się zlitował nad wami; albowiem Pan jest Bogiem sądu; błogosławieni wszyscy, którzy nań oczekują." - Księga Izajasza 30:18 Biblia Gdańska

Izajasz 56:2 mówi  m.in o błogosławionych którzy przestrzegają sabatu, ale te słowa ściśle odnosiły się do ludzi żyjących pod starym przymierzem. Od momentu śmierci Pana Jezusa i zmartwychwstania obowiązuje Nowe Przymierze a w Nim żaden dzień nie jest ważniejszy od innych, ale każdy dzień powinien być dla Pana. Każdy czas powinien być dla Pana a nie jakiś jeden dzień - czy to sobota, czy niedziela itd. Poza tym służba dla Chrystusa polega na czymś innym niż nie pracowanie w jakiś dzień. W temacie obchodzenia jakiegoś dnia nie potępiam nikogo, ale i nie ma takiego przymusu - List do Rzymian 14:5-6. Jak mówił Paweł niech nikt nie potępia z powodu sabatów a więc i tych tygodniowych - Kolosan 2:16-17. Prawdzowy sabat - odpoczynek jest w żywym Chrystusie. Prawdziwe przestrzeganie sabatu to chodzenie z Chrystusem i gdy Pan mieszka w nas - 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Sabat tygodniowy - 7 dzień - również był cieniem 7 tysiąclecia czyli 1000 letniego Królestwa. Nie dajcie się podbić w niewolę czy to Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego, wielu błędnym naukom Ellen White czy jakimś innym organizacjom, ludziom którzy mówią że trzeba przestrzegać siódmego dnia. Niech chodzenie w Chrystusie, całkowite posłuszeństwo Mu, zaufanie Mu, posiadanie społeczności z Nim będzie naszym odpoczynkiem a nie błędne przymusy zbudowane na pozorach biblijnych, a które podbijają w niewolę a nie mają na codzień uczniostwa Chrystusa. Martwe obrządki, tradycje z pozorami biblijności a w środku sztuczność, martwota duchowa. Nie osądzam ludzi ale systemy ....

" Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie;
7 Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy; " - Kolosan 2:6-10 UBG 

błogosławieństwo Ewangelii : " A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa ewangelii Chrystusa." - Rzymian 15:29

duchowe błogosławieństwa : " Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. " - Efezjan 1:3 UBG - duchowe błogosławieństwa, duchowe zdrowie, duchowa siła powinny być priorytetem dla nas. Uważajcie na fałszywe obietnice fałszywej "ewangelii zdrowia i sukcesu" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.html


 " demony mogą wywoływać choroby zwodnicze uzdrowienia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/demony-moga-wywoywac-choroby-zwodnicze.html -sobota, 3 października 2015

Który Bóg jest prawdziwy - Syn doskonale objawił Ojca

POZNAJ CHRYSTUSA a POZNASZ PRAWDZIWEGO BOGA


Jeśli ktoś mnie pyta, który Bóg jest prawdziwy - bo tylu jest bogów, tyle religii - to odpowiadam, że religie to ludzkie wyobrażenia Boga, a człowiek sam nie pozna Wszechmogącego, Nieskończonego więc wszystkie religie błądzą -- ale On zrobił coś niesamowitego - sam objawił się swemu stworzeniu i dał swemu stworzeniu jedyną natchnioną księgę czyli Biblię. Żywa społeczność z żywym Bogiem to nie religia - nie martwe rytuały, ceremonie - ale przemienione życie - nowe serce i wypływającego z niego nowe życie w szkole pracy - wszędzie....
Objawił się w Chrystusie. Prawdziwym Bogiem jest ten którego ukazał Chrystus, który działał przez Chrystusa. 
Kto zna Chrystusa, wie jaki jest Chrystus ten zna i Ojca. Kto trwa w społeczności z Ojcem i Synem - ten zna prawdziwego Boga. Biblijni prorocy ukazywali również Boga, ale w pełni i doskonale objawił Go Chrystus - ostatecznie przez swych apostołów i w natchnionych Pismach Nowego Testamentu - czyli 27 księgach. 

" Odpowiedział im Jezus: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. " - Jan 7:16 UBG

" Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca. " - Ewangelia Jana 8:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go.
8 Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
9 Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? " - Ewangelia Jana 14:7-9 UBG

" I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał " - Ewangelia Jana 12:45 UBG

trzeba pamiętać że podczas 33 letniego życia, Chrystus był w stanie kenozy : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html


Stworzenie nie może być obrazem Boga niewidzialnego - Kolosan 1:15, w stworzeniu nie może zamieszkać cieleśnie cała pełnia boskości - Kolosan 2:9, stworzenie nie może być blaskiem chwały Boga i wyrazem istoty Boga - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:3. Między stworzeniem a Stwórca jest nieskończona przepaść, więc w stworzeniu nie może zamieszkać cała pełnia boskości, nie może być ono obrazem Boga niewidzialnego, nie może być blaskiem czy odblaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty. Syn jest Prawdziwym Bogiem -więc jak najbardziej może te rzeczy oddać, gdyby był stworzeniem między nim a Ojcem była by przepaść i natchnione Pisma nie mówiłyby o Nim to co mówią. Nie dajcie się oszukać naukom m.in organizacji Świadków Jehowy, która błądzi między innymi w temacie bóstwa Chrystusa - nazywając go błędnie stworzeniem - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html


Chrystus doskonale objawił Boga, kto odrzuca Jezusa jako Zbawiciela i odrzuca Jego naukę zawartą w natchnionych biblijnych Pismach, ten nie zna Boga a wierzy co najwyżej w fałszywego Jezusa jak muzułmanie bo koraniczny Jezus - ISA to fałszywy Jezus. Kto chce poznać Boga, jaki jest Bóg ten niech pozna, poznaje Chrystusa przez poznawanie Jego słów zawartych w Ewangeliach i pismach apostołów w tym apostoła Pawła.
 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


" Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią; 6 I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. " - Objawienie Jana 1:5b-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Tak Chrystus umiłował, miłuje nadal i będzie miłował tych, którzy idą za Nim, tych którzy zostali Jego uczniami. 

Mieć świadomość, przeświadczenie że " Alfa i Omega " - Wszechmogący mnie miłuje to wielka rzecz. A jestem przecież tylko pyłkiem ....

Bo czym jesteśmy nawet wobec tej planety. My ludzie jesteśmy malutkimi okruszkami, drobinkami w porównaniu z planetą Ziemią.

Planeta Ziemia jest okruszkiem, drobinką wobec naszej galaktyki - Drogi Mlecznej w której wg nowszych szacunków jest nawet 400 miliardów gwiazd.
Droga Mleczna jest tylko jedną z wielu miliardów innych galaktyk, w których również są miliardy gwiazd. Droga Mleczna jest okruszkiem, drobinką wobec wszechświata.

http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka  Ale wszechświat nie jest nawet okruszkiem, nie jest nawet drobinką wobec Chrystusa. Wszechświat jest niczym wobec "Alfy i Omegi". Gdybym napisał że wszechświat jest drobinką, okruszkiem wobec Pana Jezusa to znaczyłoby, że jest on ograniczony, nie jest wszechmogący, to by oznaczało że ma jakiś krew swej wielkości, swej mocy. Ale On jest Nieskończony, Wszechmogący, Niezmierzalny, Nieograniczony w swej wielkości, więc nie można niczego porównać z Nim. Wszechświat - ten przeogromny, niepojęty w swej wielkości dla nas wszechświat jest NICZYM wobec SYNA BOŻEGO - JEZUSA CHRYSTUSA. 

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

  Teraz zobaczcie o ile bardziej my jesteśmy niczym tzn marnością .... a jednak Chrystus razem z Ojcem okazali nam swoja miłość, swoje dobro, miłosierdzie, łaskę. 

 "  Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś;
4 Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? " - psalm 8:3-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 

Jak dobrze, że są oni całkowicie czyści, że są tylko dobrzy. Jak dobrze, że Ten który wszystko stworzył i wobec którego jesteśmy marnością - jest całkowicie czysty, bez najmniejszej cząstki zła w sobie. Jak dobrze, że jest całkowicie święty. Biada gdyby nie był całkowicie czysty, całkowicie święty, bo nie byłoby nadziei na nowe stworzenie .... ale tak nie jest i nie będzie. Jak dobrze że Bóg jest czysty, święty, nienawidzący zła, brzydzący się złem... 


" Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości. " - Psalm 92:15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


" Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go. Lecz złoczyńca nie zna wstydu. " - Księga Sofoniasza 3:5 Biblia Warszawska 

Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. " - 1 list apostoła Jana 1:5 UBG


" Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi 14 Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. " - List Jakuba 1:13-14 UBG 

Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. " - list Jakuba 1:17 UBG


Być miłowanym przez kogoś kto jest całkowicie czysty, który jest Wszechmogący - wspaniała rzecz i chciałbym mieć ją zawsze w umyśle i coraz lepiej rozumieć Bożą miłość i coraz lepiej móc ją odwzajemniać a przez to wzrastać w posłuszeństwie, świętości, czystości. Abym jako syn był taki jak Ojciec. Doskonała miłość jaką miłowani są uczniowie Zbawcy to na pewno najwspanialsza rzecz, tylko my widzimy ją obecnie w słabym świetle...


           LITOŚCIWY ,  ŁASKAWY  ,  MIŁOSIERNY , SPRAWIEDLIWY ...

" Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś " - Księga Nehemiasza 9:17 Biblia Warszawska - ale mimo tego na zatwardziałych buntowników przychodziły sądy na pustyni. Pan jest miłosierny, dobry ale Jego świętość rozprawi się z buntownikami, miłującymi grzechy. 


" Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy. 16 Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, udziel swojej mocy twemu słudze i wybaw syna twojej służebnicy. " - psalm 86:15 UBG 

" Łaskawy jest PAN i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny. " - psalm 116:5 UBG


" Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. " - Psalm 103:5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. 9 Dobry jest PAN dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami. " - Psalm 145:8 UBG

" Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! (13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! " - Księga Joela 2:13 Biblia Warszawska - żal mu karania, ale jeśli człowiek w uporze idzie dalej swoją złą drogą, to nadchodzi karanie, sąd.


" I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. " - Księga Jonasza 4:2 BW - ale gdyby mieszkańcy Niniwy nie pokutowali to sąd by przyszedł, jednak odwrócili się od zła i Pan okazał im łaskę.

 " PANIE, daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ścieżek.
5 Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia; ciebie co dzień oczekuję.
6 Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o twoich łaskach, które trwają od wieków.
7 I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, PANIE.
8 PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi.
9 Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.
10 Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa. " - psalm 25:4-10 UBG 


 " Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa. " - psalm 34:8 UBG 

" PAN bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie. " - psalm 100:5 UBG


"
Idź i głoś te słowa ku północy i mów:Nawróć się żono odstępna, Izraelu - mówi Pan - nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy - mówi Pan - a nie chowam gniewu na wieki! (13) Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście - mówi Pan. " - Księga Jeremiasza 3:12-13                                   SŁUCHAJMY SYNA


   " Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie " - Mateusz 17:5 UBG - oczywiście Syn przemawiał tez przez apostołów, Ewangelistę Łukasza i pozostałych, więc należy słuchać wszystkich nowotestamentowych 27 Pism - natchnionych Pism bo jak powiedział Zbawiciel miał im jeszcze wiele do powiedzenia - Ewangelia Jana 16:12. I pełnia nauki Chrystusa ukazana jest w dalszych pismach - szczególnie w listach nowotestamentowych....


" Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. " - Ewangelia Łukasza 6:36 UBG


" Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan " - list Jakuba 5:11 Biblia Warszawska - tak Pan Jezus jest wielce łaskawy i miłosierny. Kto poszedł za Nim i idzie za Nim ten wie o czym mówię...

 " I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
7 Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. " - list apostoła Pawła do Efezjan 2:1-7 UBG

" Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie." - 2 Tymoteusz 2: UBG

" Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy." - 1 list apostoła Jana 4:9-10 UBG 

Na temat Boga który jest całkowicie czysty, jest miłosierny, łaskawy, litościwy, dobry, święty, sprawiedliwy i bez najmniejszej złej cechy mówi cała Biblia - mnóstwo innych jej fragmentów tak z natchnionych Pism Starego Testamentu jak i natchnionych Pism Nowego Testamentu. Czytajcie tą jedyną natchnioną Księgę i wierzcie natchnionym tekstom - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

Ten który daje nam życie, daje nam kolejne dni i nadzieję nawet w obliczu śmierci, Ten jest całkowicie czysty i miłuje doskonałą miłością. Taki jest Jezus Chrystus który objawił prawdziwego Boga - Ojca i który po zmartwychwstaniu też jest Tym prawdziwym Bogiem - 1 list apostoła Jana 5:20 : " A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." - syn prawdziwym Bogiem. Nic dziwnego że Tomasz powiedział do Zmartwychwstałego, że jest Jego Panem i Jego Bogiem - Ewangelia Jana 20:28. 

Wszechmogący jest ze mną, po mojej stronie, kocha mnie - ta doskonała miłość pragnie najwyższego dobra dla człowieka a więc przebywania z Bogiem w wieczności - więc tu na ziemi mogą przyjść na nas różne rzeczy, ale zawsze są ku naszemu dobru, nawet jeśli jakaś rzecz, jakieś wydarzenie boli to w perspektywie wieczności jest zawsze ku dobremu. Więc pilnujmy się aby we wszystkim, nawet w najcięższych czasach, w najgorszych okolicznościach, w najgorszych miejscach mieć wiarę, myśleć o tym co w górze, co obiecane a nieprzemijające i czego nawet nasza  śmierć nie przekreśli ........" Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. (24) Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. (25) Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie " - Ewangelia Jana rozdział 11 wersety : 24-25 Biblia Warszawska