Popularne posty

piątek, 1 kwietnia 2016

zmieniona perspektywa część 7 wszechmogący superbohater to nie fikcja
" to wszystko czego chcę " 

"... Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie " - Ewangelia Łukasza 18:8b - W tym pytaniu retorycznym na pewno nie chodziło o wiarę w Chrystusa, wiarę że On istnieje. W to, że Chrystus istnieje wierzy i będzie wierzyło mnóstwo osób. Ale ilu z nich jest Mu posłusznych, ilu z nich pełni wolę Bożą ?? Niewielu. Ilu pragnie aby ich postępowanie było coraz bardziej na podobieństwo Pana i ilu pragnie być zawsze mu wiernymi, zawsze posłusznymi ?? Niewielu. Ilu prawdzie wierzy, że Pan w przypadku ich śmierci wzbudzi ich w nowych już ciałach do swego Królestwa ?? Niewielu. 

A ilu z nich raduję się żywym Chrystusem i Jego obietnicami ?? Niewielu. Ile osób jest zafascynowanych Chrystusem, coraz bardziej podziwia Chrystusa ?? Niewielu. Ile ludzi coraz bardziej pragnie widzieć wspaniałość Pana, coraz lepiej znać Jego miłość ?? Niewielu. Ilu przez wiarę pragnie coraz bardziej radować się Panem, coraz bardziej w wierze być zachwyconymi Nim, coraz bardziej i bardziej podziwiając Pana i Jego wielkość, wspaniałość ?? Niewielu. Taka wiara, będzie rzadkością, ale oby była naszym udziałem. Prośmy Pana o to, pragnijmy tego, zabiegajmy o to. Kto prosi otrzyma. Kto szczerze pragnie tego, na pewno nie będzie odrzucony, ale trzeba dzień za dniem, wytrwale prosić, zapierać się siebie i dalej prosić a Pan będzie działał cuda w nas. 
Nie można służyć dwóm panom naraz. Nie można jednocześnie w sercu mieć świata i jego rzeczy i Boga z Jego pokojem, z Jego radością i nadzieją. Jedno albo drugie. Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranatha " - 1 List apostoła Pawła do Koryntian 16:22 UBG - bardzo mocne słowa, ale wskazują bardzo dobrze jak ważną sprawą jest odwzajemnianie Bogu miłości, który pierwszy nas grzeszników umiłował, posyłając swego Syna. 

Biblia kilkaset razy mówi o SERCU. Czym jest biblijne serce ? To ośrodek m.in uczuć, myśli, rozumowania, pragnień, woli. Z sercem powiązane są dążenia, cele, postawy, przemyślenia." Wtedy on im odpowiedział: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
7 Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. " - Ewangelia Marka 7:6-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - można mieć różne działania na rzecz Boga - chodzić na msze, brać udział w świętach, rytuałach, tzw sakramentach, można czytać Biblię, mówić innym o Chrystusie, ale jednocześnie nie miłować Go. " A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego: Paś moje baranki.
16 Zapytał go znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu: Paś moje owce.17 Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus powiedział do niego: Paś moje owce. " - Ewangelia Jana 21:15-17 UBG" Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.
3 Wytrwałeś też i masz cierpliwość, i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś.4 Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. " - Objawienie Jana 2:3-4 UBG - w oczach wielu ludzi, za pewne wyglądali na wzorowych chrześcijan - mieli zapewne Ewangelizacyjne działania, przeciwstawiali się fałszywym naukom, trzymali się Bożej prawdy. Mieli wytrwałość, cierpliwość i nienawidzili złych postępków, ale gdzieś miłość ostygła. Tak jakby spowszedniał im Chrystus. 


" Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe?
37 A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.
38 To jest pierwsze i największe przykazanie. " - Mateusz 22:36-38 UBG 


 wówczas rzekła do niego: Jak możesz mówić: Kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już trzy razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła " - Księga Sędziów 16:15 BW - podobnie Pan Jezus mówił do ludzi, że na ustach mają Boga, ale sercem są daleko od Niego. Można mówić różne rzeczy, można mieć różne religijne czy inne działania a sercem w codzienności być daleko od Boga. 

Gdy czyjeś serce na co dzień jest wypełnione, skupione na światowych rzeczach. Gdy człowiek jest np ciekawy co tam w serialu, co tam w filmie i w tysiącach innych - to pokazuje stan serca człowieka. Kierowanie oczu i uszu na rzeczy bezbożnego świata, pokazuje że to serce człowieka jest przy nich a za sercem idą oczy, uszy, nogi, ręce i człowiek kieruje się w tysiące zajęć, których nie powinien wykonywać jako sługa Pana. Kieruje swoje nogi w miejsca gdzie nie powinien iść jako sługa Pana, ale pożądliwość wypływająca z serca kieruje go tam. 

Przykłada ręce do rzeczy których nie powinien się dotykać i tracić czas na nie, ale one są w jego sercu, i idąc za sercem idzie w te rzeczy. 
Swoje uszy kieruje do rzeczy, które są w jego sercu. Gdyby nie miał ich w sercu, to by te rzeczy nic dla niego nie znaczyły, lub były obrzydliwością. 

Bóg miłuje swój lud, a Jego lud miłuje Pana. M.in po miłości do Boga, widać kto jest jego ludem. Jeśli czyjeś oczy, uszy, nogi, ręce są przy bezbożnym świecie i jego rzeczach to taki człowiek nie miłuje Boga. 


Pan na pewno tęskni za dniem spotkania twarzą w twarz ze swym ludem, ale czy my tęsknimy za spotkaniem z Panem ??Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.22 Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać.23 Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;24 Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. " - Filipian 1:21-24 UBG


"  Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana " - 2 Koryntian 5:8 UBG - takiego stanu serca nam potrzeba. Być zachwyconymi Panem, Jego miłością, wspaniałością i pragnący z Nim być - czy to przez śmierć i zmartwychwstanie, czy przez doczekanie Jego powrotu. 

Pan stale myśli o swym ludzie, czy my myślimy o Panu ??


" Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem, mój Boże, nie zwlekaj. " - Psalm 40:17 UBG 

" Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie " - Księga Przysłów Salomona 4:23 UBG

______________________________________________________________________

______ Co jest dla nas najważniejsze ??

______ Co jest celem naszego życia ??

______ Co chcemy osiągnąć na tym świecie ??

______ O czym najwięcej myślimy ??

______ Na co skierowane są nasze umysły, oczy, uszy ??

______ nogi chodzą za sercem, więc gdzie stają najchętniej nasze nogi ??

______ oczy patrzą na to najchętniej co wypełnia serce, więc na co najchętniej patrzymy ?? Na Pana , na Jego Słowa, czy na seriale, filmy, wystawy sklepowe, gry, sporty czy tysiące innych ?

______ Co gromadzimy - skarby w niebie, czy na ziemi ?? bo tam gdzie skarb, tam i serce. Kto gromadzi skarby na ziemi, ten myśli o nich, kręci się wokół nich, chciałby ich więcej, a gdy przepadają to trwoży się i smuci.

_____ Co jest naszą radością ?? Pan i Jego miłość oraz Jego Królestwo czy może pieniądze, rzeczy tego świata, pożądliwości, grzechy ??

_____ Na co czekamy z utęsknieniem ?? Na dzień spotkanie z Panem, na wyzwolenie z tego bezbożnego świata i upadłej natury ku Królestwu Bożemu i nieskalanej naturze ?? Czy może czekamy z utęsknieniem na okazję do większego zarobku, do zgromadzenia skarbów na ziemi, do zdobycia jakichś rzeczy albo może tęsknimy za możliwością spełniania jakichś pożądliwości ??Tam gdzie są nasze umysły, nasze oczy, nogi, ręce - tam najpierw jest nasze serce. Stan serca człowieka widać m.in po jego codzienności. Gdy oczy, uszy itd są nakierowane na rzeczy, zajęcia, rozrywki, przyjemności tego bezbożnego świata to najpierw serce takiego człowieka jest w nich. A gdy serce człowieka jest przy tych tysiącach rzeczy, zajęć to nie może być przy Bogu. Religie np Rzymski Katolicyzm to pomieszanie świata i Boga - ale takie mieszanki, to zdrada, a Bóg jest tylko na ustach. Widzicie więc dlaczego w Biblii występuje tak mocna nauka : " Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata. " - 1 list apostoła Jana 2:15-16 UBG - serce może mieć tylko jeden obiekt. W sercu może być albo światło albo tylko ciemność. Wszelkie mieszanki świata i Boga jak w religiach np katolicyźmie , który ukrycie uczy miłości do świata i jego rzeczy i przyzwala na życie w miłości do tego świata - to nadal ciemność. Żadne uczestniczenie w mszach, żadne modły, żadne spowiedzi, żadne obchodzenie świąt, żadne śpiewy, żadne tzw eucharystie, żadne inne działania nie usprawiedliwią serca podzielonego na świat, jego rzeczy i Boga. Ale ludziom taka droga się podoba, bo jest wygodna dla starego człowieka. Nie trzeba zapierać się siebie, nie trzeba ponosić kosztów, nie trzeba być posłusznym Panu w domu, szkole, pracy itd. 


_________________________________________________________________________________
" Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył.
35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi.
36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. " - Łukasz 21:34-36 UBG - modlitwa pozwala zachowywać serce w odpowiednim stanie.


Temat czuwania, trzeźwego umysłu jest w Biblii połączony bardzo ściśle z życiem modlitewnym. " Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.... I powiedział do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie " - Łukasz 22:40,46 UBG ______ "Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie " - Marek 13:33 UBG 

Jeśli stan serca jest zły, to nie należy się załamywać, albo być obojętnym na to, ale należy chcieć zmian, a więc należy wołać do Tego, który zna serca i ma moc sprawić, aby nasze serce były w odpowiednim stanie w jakim chciałby, żeby były - coraz bardziej i bardziej podobne do Jego serca. Pan Jezus cudowny Lekarz ma moc oczyścić serce, przemieniać je na podobieństwo swojego serca, a sam powiedział : " proście a będzie wam dane "


 Panu zależy żeby stan naszych serc był dobry a nie zły : " ... zasmucony zatwardziałością ich serca ... " - Marek 3:5 UBG. Pan był zasmucony z powodu stanu ich serc, tak samo jest dzisiaj. Jest zasmucony, a więc nie zależy mu, aby człowiek trwał w takim stanie. Panu zależy, żeby człowiek przyszedł do Niego ze swymi brudami, brakami i dał Mu się przemienić, żeby dał się Mu zmienić. 
_________________________________________________________________________________

Ludzie ze świata zafascynowani, są w różnymi ludźmi np piosenkarzach, aktorach, sportowcami, i różnymi innymi. Gdy mogą sobie zrobić z nimi zdjęcie, lub dostać autograf, lub coś innego od swych idoli, to uważają się za najszczęśliwszych na ziemi. O ile bardziej my powinniśmy być zafascynowani Ojcem i Jego Synem - a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Oni radują się prochem ludzkim, zafascynowani są ludźmi, którzy dziś są i dziś ich może nie być i nie miłują ich na prawdę. O ile bardziej my powinniśmy być zafascynowani miłującymi nas - Ojcem i Jego Synem. Są oni wszechmogący a nie marnością jak ludzie. Ich miłość jest doskonała a nie pozorna. Mają wspaniałą wieczność dla nas a nie złudne marności jakie oferują różni ludzie. Moja modlitwa, moje prośby, wołania do Pana mówią również, abym był coraz bardziej zachwycony Nim i Ojcem. Abym radował się Nimi coraz bardziej. Abym coraz lepiej widział, znał ich miłość, coraz lepiej widział Królestwo Boże i to co jest dla mnie przygotowane w Królestwie. Abym coraz bardziej widział wspaniałość naszego Ojca i Jego Syna a naszego Pana - abym był o wiele, wiele bardziej zachwycony Nimi, niż ludzie bezbożni są zachwyceni swoimi idolami, swoimi pieniędzmi, swoimi domami, samochodami, kobietami, mężczyznami, dziećmi i tysiącami innych rzeczy czy osób." Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości;
18 Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość;
19 I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. " - Efezjan 3:17-19 UBG - oby Pan dawał nam poznawać coraz bardziej i bardziej Jego miłość, i oby rozlewał ją coraz bardziej w naszych sercach, abyśmy mogli ją okazywać innym. "  Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego; 18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych " - Efezjan 1:18 UBG 

Ludzie zachwycają się fantazyjnymi bohaterami jak superman, spiderman, batman, kapitan ameryka i różni inni. Gdyby pojawił się między nimi ktoś taki to uwielbialiby go, byliby nim zachwyceni. I ile bardziej my powinniśmy być zachwyceni tym, który jest Prawdziwy i Wszechmogący. Pan Jezus nie jest fantazyjną postacią, i Jego moc nie jest jak moc batmana, supermana ale On jest Wszechmogący. Jego moc nie ma końca. On może wszystko, tylko my tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłami, ale taki jest fakt. On może dokonać nieskończenie różnych rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć, wyobrazić ich sobie. O ile bardziej powinniśmy być zachwyceni Panem, zachwyceni Jego wielkością i wspaniałością ?? Modlę się o to aby moje serce coraz bardziej i bardziej było zachwycone Panem i żebym coraz bardziej radował się Panem, Jego miłością i dobrocią, łaską...." Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa " - 2 Tesaloniczan 3:5 UBG _______ " Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. " - Ewangelia Jana 17:24 UBG - Panie daj nam widzieć coraz wyraźniej i wyraźniej Twoją chwałę, aby nasze serca była zachwycone Tobą, Twoją Wielkością i Wspaniałością. 


Serca ludzie ze świata są wypełnione chwałą marności, chwałą jakichś państw, miast, rzeczy, zajęć. Ale nasze serca muszą być wypełnione chwałą Boga, i chwałą Jego Królestwa. Ale potrzebna jest wiara, przez wiarę widzimy to co niewidzialne. Przez wiarę widzimy Tego, którego obecnie nie widzimy cielesnymi oczami. Oby nasza wiara coraz bardziej i bardziej wzrastała i żeby w parze z nią szła coraz większa pokora i coraz obfitszy owoc ducha wymienione np w 5 rozdziale listu do Galacjan." Plemię żmijowe! Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta.
35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. " - Mateusz 12:34-35 UBG - na pewno, więc ci, którzy używają złego języka, którzy mówią nieprawdę o innych, którzy wyzywają, obrażają innych, którzy krzyczą, wrzeszczą na innych, którzy używają wulgaryzmów, nieprzyzwoitych słów, którzy mówią sprośne żarty, którzy oczerniają, obmawiają itd - tacy pokazują, że stan ich serca nie jest dobry. Z obfitości serca mówią usta. 

I znowu prośmy a otrzymamy. Sam miałem wielki problem np z wulgaryzmami, nieprzyzwoitymi słowami, ale prosiłem aby Pan wyrwał mnie z tego zła, aby dał mi czyste usta, bo używanie złych słów, wulgaryzmów to niegodne bycie uczniem. To kala dobre świadectwo. Więc prośmy a otrzymamy. Dawid śmiało prosił : "  Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego " - Psalm 51:10 UBG


Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, (13) abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra " - 5 Mojżeszowa (Powrórzonego Prawa) 10:12-13 BW

Miłujcie PANA, wszyscy jego święci, bo PAN strzeże wiernych, a postępującym wyniośle odpłaca z nawiązką." - Psalm 31:24 UBG

"Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło; on strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych. " - Psalm 97:10

_________________________________________________________________________________
A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki " - 1 Księga Kronik 28:9 Biblia Warszawska. W 2 Księdze Samuela 12:24 pisze, że Pan miłował Salomona, ale w 1 Królewskiej 11:1 pisze, że Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich i one odwróciły Jego serce od Pana, ku bogom pogańskim. Niech ten bezbożny świat i jego rzeczy, ani żadni ludzie nie odwodzą naszych serc od Pana. Nie wchodźmy z złe układy i w ten bezbożny świat i jego rzeczy, bo skończymy tragicznie. Salomon był bardzo mądry, dwa razy miał objawienie Boże, przestrzegające go, a jednak popełnił tragiczne wybory. Nie lekceważmy nawet małych rzeczy, bo małe pęknięcie w tamie, to tylko początek i gdy nie zostanie usunięte, to będzie się powiększało, aż do totalnej katastrofy. Niech Pan umacnia nasze serca w świętości i w Nim samym, niech nas zachowa od wszelkiego grzechu i niech w naszych sercach nie będzie świata i jego pożądliwości, jego rzeczy, marności, ani nawet potrzebnych rzeczy jak np jedzenie, bo i np jedzeniem serce- umysł może być obciążony, zaabsorbowany. 


" Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;
22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.
23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. " - Marek 7:21-23 UBG


" Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. " - Jakub 4:8 UBG - stan pomieszania wiary i świata - to wielki problem wielu chrześcijan i stałe niebezpieczeństwo dla pozostałych. Niech Pan oczyści i zachowa nas od brudnego serca, dwoistego umysłu, ale niech sprawi, że będziemy mieć czyste serca, oddane w pełni Panu, a nie również grzechom, pożądliwościom, rzeczom tego świata. 


"  Ty ich zasadziłeś i oni puszczają korzenie, rosną i także wydają owoc. Bliski jesteś ich ust, lecz daleki od ich nerek(3) Lecz, Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy tobie " - Jeremiasz 12:2-3a BW - wielu ludzi na ustach ma Boga, ale nie w sercu, nie w umyśle. W sercach mają świat i jego rzeczy, a nie Pana. Ludzi religijnych łatwo rozpracować. Najlepiej spytać człowieka o jego codzienność, zbadać jego codzienne życie, na czym spędza czas, za czym goni, o czym rozmyśla, do czego dąży, na co kieruje oczy, uszy i gdzie kierują go jego nogi a wtedy objawia się czy jest Bożym człowiekiem za którego się uważa. "Badajcie duchy czy są z Boga ... "


Biblia bardzo wiele mówi o zatwardzaniu serca i przestrzega przed takim stanem. Oby Pan skruszył wszelkie zatwardziałe serca, również nasze jeśli są jeszcze takie... " Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie „Dzisiaj”, jak to zostało powiedziane: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc " - Hebrajczyków 4:7 __________ " To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu; 18 Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. " - Efezjan 4:17-18 UBG 


Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:16 UBG 

Po czym poznać że miłuje się Boga ? Na pewno zewnętrzne objawy to przestrzeganie przykazań, uświęcenie : "  Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.
4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
5 Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 Jan 5:3-5 - ktoś może twierdzić, że zachowuje przykazania a więc i miłuje Boga, ale to tylko mogą być słowa, ale nie stan serca. Ktoś może przestrzegać np kodeksu drogowego, bo boi się mandatu - ale inny chętnie przestrzega kodeksu drogowego, bo wie, że to jest dobre, pożyteczne dla niego i innych.Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga " - Ewangelia Jana 5:42 UBG - System organizacji Świadków Jehowy, czy system Rzymskiego Katolicyzmu i różne inne systemy twierdzą, że miłują Boga bo i przestrzegają przykazań, ale w tych systemach paliwem jest strach przed karą, a nie radosne, chętne serce rozumiejące głębie Bożych nauk.


" Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe " - Marek 6:52 - Panie niech nasze serca nie będą odrętwiały, ale czułe na każde Twoje słowa, na każdą Twoją naukę, rozumiejące wszystko i chętne do wypełnienia go.


"  I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. " - Dzieje Apostolskie 15:9 

 Panie Jezu daj nam szczere i dobre serca, z podziwem wpatrujące się w twoją miłość i twoją wspaniałość i wielkość Twego Ojca. Ludzie zachwycają się często ludzką miłością, a nie widzą nieskończenie większej i doskonałej - tej Bożej. Ja też ja widzę w małym stopniu jeszcze, ale proszę Pana abym widział ja coraz lepiej i radował się nią coraz bardziej.  : " Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości. " - Ewangelia Łukasza 8:15 UBG 
http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/cudowny-zegar-100-dowod-na-istnienie.html : " Cudowny zegar - 100 % dowód na istnienie Boga "6 komentarzy:

 1. Cześć, dziękuję za ten link na końcu, zapomniałem o nim. Wgl czy trzeba się jakoś publicznie chwalić swoją wiara, głosić Ewangelię na ulicy? Czy po prostu rozmawiać z ludźmi o Bogu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kto nie należy do Chrystusa - nie jest Jego uczniem, na tym ciąży gniew Boży np Ewangelia Jana 3:36.

   słysząc takie pytania, mam wątpliwości czy rozumiesz czym jest Ewangelia. Więc co masz na myśli pod hasłem : " głosić Ewangelię". Czy rozumiesz temat - grzechu - sprawiedliwości - sądu ??

   ,

   Usuń
  2. Gniew boży.. Zazwyczaj bezboznikom powodzi się dobrze w życiu aczkolwiek mają pustkę w sercu, to o to chodzi prawda? Co rozumiem, rozumiem to ze głosić dobra nowine, to ze Jezus nas bardzo kocha i umarł żebyśmy byli usprawiedliwieni. Myślę ze rozumiem te tematy. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy chrześcijanin powinien niepytany mówić o Ewangelii, czy świadczyć tylko swoimi uczynkami?

   Usuń
  3. gniew Boży nie oznacza że już teraz Bóg ich karze, więc nie o to chodzi. A gdzie w Ewangelii mowa o pokucie, posłuszeństwie, byciu uczniem dążeniu do uświęcenia w mocy ducha Chrystusowego. Pan nie przyszedł tylko dla usprawiedliwienia, ale również aby pokazać drogę, która człowiek ma podążać i przyszedł aby wyzwalać z mocy grzechu, aby człowiek nie był ich niewolnikiem. Pan nie przyszedł jedynie dla usprawiedliwienia.

   , najważniejsze aby ludzie w nas widzieli życie Chrystusa, ale do tego trzeba umierać dla siebie, dla bezbożnego świata i jego rzeczy :

   , " Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu " - Jan 12:24-25 BW

   ,
   każda sytuacja jest inna, nie chcę ci nasuwać jakiś szablonów. Ogólnie należy mówić prawdę i pokazywać jedyną nadzieję - Chrystusa i że tylko w Nim jest ukojenie, ale do tego trzeba w sercu uwierzyć, że On prawdziwie żyje i to co mówił jest prawdą. Świadczyć trzeba tak językiem, jak i uczynkami. Jedno z drugim musi iść w parze, choć sa różne sytuacje, zdarzenia.

   Czytaj Biblię, proś Pana o zrozumienie, mądrość, prowadzenie, przemianę swego życia. Bądźmy Mu zawsze posłuszni i przestrzegajmy wszystkich Jego słów, nakazów .....

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń

 2. "Pan na pewno tęskni za dniem spotkania twarzą w twarz ze swym ludem, ale czy my tęsknimy za spotkaniem z Panem ?"

  Dominiku
  Dziękuję Ci za te słowa
  PAN Bóg wciąż i wciąż przemawia do nas i kocha, a Ty piszesz...tęskni do naszego spotkania.
  Jak ja się cieszę, że tak kochasz Pana Boga, że trwasz w Nim, że jesteś zbawiony i oczekujesz codziennie Pana Jezusa
  Ja muszę jeszcze więcej się modlić, pragnę tego, chcę tylko Pana Boga, więcej, jeszcze więcej..
  Pozdrawiam i dziękuję Panu że jesteś. Chwała Panu Bogu
  Iza

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chwała PANU JEZUSOWI i OJCU WSZECHMOGĄCEMU za wszystko ... niech czynią w nas swoje dzieło ... coraz bardziej podobni do SYNA ...

   pozdrawiam w Chrystusie, dominik

   Usuń