Popularne posty

piątek, 30 września 2016

niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków" NOWE JERUZALEM - ŚWIĘTE MIASTO - WIĘKSZE NIŻ MYŚLAŁEŚ ! " - https://www.youtube.com/watch?v=dQQREO9-VZk

przetłumaczyła Daria i film jest na jej kanale
_________________________________________________________________________

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - o Bożym mieście pisałem już kiedyś, ale warto odświeżać tematy ukazujące wspaniałości przygotowane dla nas przez WSZECHMOGĄCEGO. Tym bardziej że zwodziciel, ojciec kłamstwa - diabeł ukazuje wieczność jako wieczną nudę, tandetę. Prawda o wieczności jest odwrotna od diabelskich opisów, będzie tam wieczna radość, idealna miłość, bez śmierci, bólu, chorób, wojen, zdrad, kłamstw i całej reszty grzechów, które są coraz większe na świecie. Czasy są i będą coraz trudniejsze, więc warto się budować również przez przypominanie sobie Bożych obietnic, niewyobrażalnych wspaniałości, które nie będą miały końca. Mimo, że nie będą miały końca to nie będzie tam nudy, ale zachwyt, dziękczynienie, radość.


" Lecz ja wam mówię: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, gdyż jest tronem Boga;
35 Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla " - Ewangelia Mateusza 5:34-35 UBG - nie chodzi to o obecną Jerozolimę, która niczym nie różni się od innych miast świata - jej mieszkańcy nie są lepsi niż mieszkańcy Warszawy, Moskwy, Nowego Jorku, Berlina, Londynu, Pekinu i reszty miast. Tak jak tam, tak również i w Jerozolimie są domu publiczne, oszustwa, złodziejstwo, cudzołóstwo, morderstwa, pobicia, kłótnie, wyzwiska, wulgaryzmy, kłamstwa, nienawiść, miłość do pieniędzy, kult ciała i inne grzechy. 
Ewangelia mówi o niebiańskiej Jerozolimie.

To obecne miasto będzie co najmniej raz zniszczone : " A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie [ EREMOSIS 2050 ] jest bliskie.
21 Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą.
22 Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
" - Łukasz 21:20 UBG 


" Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia [ EREMOSIS 2050 ], o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry " - Marek 13:14

" Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia [ EREMOSIS 2050 ], o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
16 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. " Mateusz 24:15-16.

Obrzydliwość spustoszenia to będzie prawdopodobnie podobizna "zwierzęcia/bestii" z Objawienia Jana, ale zanim zostanie ona ustanowiona, wpierw Jerozolima ma być otoczona przez wojska. Możliwe, że dla zmylenia, zwiedzenia będzie nie jedno otoczenie tego miasta. Również ewentualna 3 świątynia też będzie imitacją proroctwa, a nie wypełnieniem - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html
W swoim czasie uczniowie Zmartwychwstałego będą mieć odpowiednie poznanie, ale ten czas może być np za kilka dziesięcioleci, na dziś dzień powinniśmy być skupieni na PANU, na relacji, społeczności z NIM i chodzić w sprawiedliwości, czystości.
Wielkie będzie zwiedzenie wokół Jerozolimy, ale kto będzie sługą Chrystusa ten będzie widział co jest białe, a co czarne. Co jest prawdą, a co kłamstwem.

" Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi " - Objawienie Jana 1:1 UBG - słudzy będą w odpowiednim czasie wiedzieć co potrzebne. Ale jak mówił Daniel żyjący w grzechu, bezprawiu - bezbożni nie będą mieć poznania.

" O jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni. " Psalm 27:4 UBG - Dawid miał tu na myśli Boże miasto, które zstąpi z nieba po MILENIUM.
 
" Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.
2 W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce.
3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli.

" Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze.
2 Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego Króla.
3 Bóg w pałacach jego jest uznany za twierdzę. " - Psalm 48:1-3 UBG - w Ewangelii Mateusza czytamy, też o mieście wielkiego Króla - chodzi o miasto zbudowane przez Boga, a nie obecną Jerozolimę.

Abraham jak czytamy : " Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:10, dalej czytamy np : "
Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
14 Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny.
15 Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić.
16 Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. " 

Pan sprawi, że w 1000-letnim Królestwie Jerozolima będzie odbudowana, będzie wspaniała i będzie stolicą ziemi, po 1000 lat nadejdzie Nowe Jeruzalem, o którym mowa np w 21 i 22 rozdziale Objawienia. Ale i antychryst i ludzie go poprzedzający będą wokół Jerozolimy robić różne zwodnicze rzeczy, budowle i sztuczki. Kto będzie chodził w ciemności ten nadzieje się. W Jerozolimie ludzi ciemności będzie grzech, chodzący w Chrystusie będą to wyraźnie widzieć, inni będą zwiedzeni - będą uważać, że nadeszło 1000 - letnie Królestwo, że wypełniły się Boże obietnice - nie będą widzieć zwiedzenia, bo grzech, odstępstwo, umiłowanie świata i swojego życia w tym bezbożnym systemie zaślepią ich.

Niech będzie błogosławiony z Syjonu PAN, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja " - Psalm 137:21 - oczywiście nie w Jeruzalemie tm obecnym, gdzie prostytucja i inne grzechy są na porządku dziennym, tak jak w innych miastach świata. Do Bożego Jeruzalem wejdą uczniowie Zmartwychwstałego ...... " I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka. " - Objawienie 21:27.

Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.
8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć." - Obj 21:7-8 UBG

 " Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo." - Obj 22:14-15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


" I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia " - Objawienie 20:15 UBG - straszne stwierdzenie, ale prawdziwe, przestrzegające ku opamiętaniu, porzuceniu grzechów - pokucie.

NIEBO  to nie atmosfera ziemi - pierwsze niebo, ani nie drugie niebo czyli kosmos, ale trzecie niebo - raj - miejsce poza wszechświatem, miejsce poza czasem i przestrzenią - "
Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.
3 I znam takiego człowieka – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie;
4 Który został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić " - 2 Koryntian 12:1-4 UBG


niedziela, 25 września 2016

Jedyny lek na depresję i ochrona przed nią
POKÓJ DUCHA w tym coraz bardziej zwariowanym i niebezpiecznym świecie jest cenniejszy niż góry złota - bo nie da się go kupić nawet za miliardy. Nawet gdyby ktoś miał milion najpiękniejszych kobiet czy mężczyzn i zdobył cały świat - to i w tym nie znajdzie go 


 https://www.youtube.com/watch?v=06E0068I5dI,

youtube : " Jedyny lek na wszelką depresję beznadzieję bezsens strach lęki nerwice uzależnienia "
Ludzie odurzają się alkoholem, narkotykami, wchodzą w dewiacje i inne grzechy bo są NIESZCZĘŚLIWI - przez różne substancje i tysiące innych zajęć chcą zmienić stan swej świadomości, zmienić emocje. Zapomnieć o swej pustce, nieszczęśliwości - ale droga do tego nie jest w narkotykach, alkoholu i innych grzechach

........ wmówiono ludziom że dlatego są nieszczęśliwi bo nie mają większego domu, nowszego samochodu, więcej zer na koncie bielszych zębów, szczuplejszych nóg czy kilku partnerów seksualnych itd. Ludzie szukają duchowego pokoju, ukojenia, wypełnienie wewnętrznej pustki w tysiącach różnych zajęć i w różnych rzeczach ale nie znajdują i nie znajdą w nich, bo to co doczesne, światowe przemija, niszczeje, umiera więc nie wypełni pustki wewnętrznej, nie da nadziei, ukojenia, sensu. Tylko to co wieczne może dać ukojenie i wypełnić wewnętrzną pustkę, dać sens i nadzieję nawet w najgorszych okolicznościach.

 ........ Epidemia depresji, samobójstw to nie przypadek a ona dramatycznie się zwiększać wg prognoz m.in WHO [Światowa Organizacja Zdrowia ] - ale jest przed nią ochrona i jest na nią lekarstwo - jedyne lekarstwo : ” Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie ” - Ewangelia Mateusza 11:28 Biblia Warszawska 


----- ratunek w ŻYWEJ wszechmogące, doskonałej w miłości - OSOBIE -- a nie w martwych religiach i zwodniczych organizacjach, ruchach religijnych jak rzymski katolicyzm czy m.in organizacja Świadków Jehowy " Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem " - Ewangelia Jana 14:6a Uwspółcześniona Biblia Gdańska - duchowa siła jest tylko Zmartwychwstałym wszechmogącym Zbawicielu - im bliżej Niego, im bliższa relacja, zaufanie tym człowiek mocniejszy duchowo - a duchowa siła przekłada się na psychikę -- " ci, którzy ufają Panu, nabierają siły " - Księga Izajasza 40:31


,

" prawdziwa przyczyna depresji samobójstw poczucia pustki " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html
, " Wolność od depresji życie na trzeźwo może być piękne i mieć sens" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/432634,Plaga-chorob-psychicznych-w-Europie : 

 


Plaga chorób psychicznych w Europie

Aż 165 mln Europejczyków, czyli 38 proc. populacji naszego kontynentu, każdego roku cierpi na zaburzenia psychiczne i choroby mózgu, takie jak depresja, napady leku, bezsenność czy demencja.

Informuje o tym raport European College of Neuropsychopharmacology (ENCP). Autorzy raportu twierdzą, że choroby psychiczne są największym w XXI stuleciu zdrowotnym  wyzwaniem dla Europy. 

CHorzy się nie leczą

Tylko jedna trzecia dotkniętych zaburzeniami osób korzysta z pomocy specjalisty i zażywa leki. Dodają, że wiele spośród tych osób zgłasza się po pomoc z wieloletnim opóźnieniem. - Zmniejszenie luki chorych, którzy się nie leczą, to najważniejsze przed nami zadanie - podkreśla prof. Hans Ulrich Wittchen, szef Instytutu Psychiatrii i Psychologii uniwersytetu w Dreźnie, główny autor raportu.

Raportem objęto 514 mln osób z 30 krajów, w tym 27 państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Jest on znacznie bardziej obszerny niż ten, który opublikowano w 2005 roku. Wtedy zbadano stan psychiczny 301 mln obywateli Unii Europejskiej. Wówczas stwierdzono, że na zaburzenia psychiczne cierpiało 27 proc. Europejczyków.

Autorzy najnowszego raportu zastrzegają się, że nie można porównywać obydwu opracowań. Przede wszystkim nie wynika z nich, że w okresie zaledwie kilku lat gwałtownie zwiększyła się liczba zaburzeń psychicznych na naszym kontynencie. - W nowym opracowaniu uwzględniliśmy prawie 100 zaburzeń, oprócz lęków i depresji także schizofrenię i uzależnienie od alkoholu, a także choroby mózgu, takie jak epilepsja, demencja, choroba Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane - wyjaśnia prof. Wittchen.
WHO: depresja zbierze żniwo
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są bardzo niepokojące. Przewiduje ona, że w 2020 roku depresja będzie na świecie drugą najbardziej kosztowną społecznie chorobą po chorobach nowotworowych.
W raporcie z 2005 roku wyliczono, że choroby psychiczne i choroby mózgu w Unii Europejskiej pochłaniają co roku 386 mln ero. Podobnych wyliczeń nie przedstawiono w najnowszym opracowaniu, ale prof. Wittchen ocenił, że teraz są one "znacząco wyższe".
Jego zdaniem, koszty związane z tymi chorobami nadal będą rosły, jeśli nie będą wcześnie wykrywane, w okresie kiedy łatwiej je leczyć i można jeszcze zapobiec rozwinięciu się poważniejszych objawów. - Wiele chorób psychicznych rozwija się w okresie młodości, jest zatem dość dużo czasu, by je zdiagnozować rozpocząć odpowiednią terapię - podkreśla prof. Wittchen.
" Aż 165 mln Europejczyków, czyli 38 proc. populacji naszego kontynentu, każdego roku cierpi na zaburzenia psychiczne i choroby mózgu, takie jak depresja, napady lęku, bezsenność czy demencja.
Plaga chorób psychicznych w Europie
Aż 165 mln Europejczyków, czyli 38 proc. populacji naszego kontynentu, każdego roku cierpi na zaburzenia psychiczne i choroby mózgu, takie jak depresja, napady leku, bezsenność czy demencja.
Informuje o tym raport European College of Neuropsychopharmacology (ENCP). Autorzy raportu twierdzą, że choroby psychiczne są największym w XXI stuleciu zdrowotnym  wyzwaniem dla Europy. 
CHorzy się nie leczą
Tylko jedna trzecia dotkniętych zaburzeniami osób korzysta z pomocy specjalisty i zażywa leki. Dodają, że wiele spośród tych osób zgłasza się po pomoc z wieloletnim opóźnieniem. - Zmniejszenie luki chorych, którzy się nie leczą, to najważniejsze przed nami zadanie - podkreśla prof. Hans Ulrich Wittchen, szef Instytutu Psychiatrii i Psychologii uniwersytetu w Dreźnie, główny autor raportu.
Raportem objęto 514 mln osób z 30 krajów, w tym 27 państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Jest on znacznie bardziej obszerny niż ten, który opublikowano w 2005 roku. Wtedy zbadano stan psychiczny 301 mln obywateli Unii Europejskiej. Wówczas stwierdzono, że na zaburzenia psychiczne cierpiało 27 proc. Europejczyków.
Autorzy najnowszego raportu zastrzegają się, że nie można porównywać obydwu opracowań. Przede wszystkim nie wynika z nich, że w okresie zaledwie kilku lat gwałtownie zwiększyła się liczba zaburzeń psychicznych na naszym kontynencie. - W nowym opracowaniu uwzględniliśmy prawie 100 zaburzeń, oprócz lęków i depresji także schizofrenię i uzależnienie od alkoholu, a także choroby mózgu, takie jak epilepsja, demencja, choroba Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane - wyjaśnia prof. Wittchen.
WHO: depresja zbierze żniwo
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są bardzo niepokojące. Przewiduje ona, że w 2020 roku depresja będzie na świecie drugą najbardziej kosztowną społecznie chorobą po chorobach nowotworowych.
W raporcie z 2005 roku wyliczono, że choroby psychiczne i choroby mózgu w Unii Europejskiej pochłaniają co roku 386 mln ero. Podobnych wyliczeń nie przedstawiono w najnowszym opracowaniu, ale prof. Wittchen ocenił, że teraz są one "znacząco wyższe".
Jego zdaniem, koszty związane z tymi chorobami nadal będą rosły, jeśli nie będą wcześnie wykrywane, w okresie kiedy łatwiej je leczyć i można jeszcze zapobiec rozwinięciu się poważniejszych objawów. - Wiele chorób psychicznych rozwija się w okresie młodości, jest zatem dość dużo czasu, by je zdiagnozować rozpocząć odpowiednią terapię - podkreśla prof. Wittchen.
Informuje o tym raport European College of Neuropsychopharmacology (ENCP). Autorzy raportu twierdzą, że choroby psychiczne są największym w XXI stuleciu zdrowotnym wyzwaniem dla Europy....
WHO: depresja zbierze żniwo
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są bardzo niepokojące. Przewiduje ona, że w 2020 roku depresja będzie na świecie drugą najbardziej kosztowną społecznie chorobą po chorobach nowotworowych. "

_________________________________________________________________________________

pytanie retoryczne : "...czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? " - Łukasz 18. Im większa niewiara w słowa Chrystusa, nauki apostołów i im większe deptanie po nich tym więcej psychicznej ruiny wśród ludzi. Prawdziwa wiara w codzienności będzie coraz rzadsza a depresja itp coraz większe. Pomiędzy tym jest korelacja. W Chrystusie jest niezawodna nadzieja ponad to życie, przemijające ciało i ten coraz bardziej zepsuty świat, żadna psychologia nie daje nic takiego, więc nic dziwnego, że świat jest pożerany. On nie chce znać Boga miłości i sprawiedliwości ukazanego w Chrystusie, więc umiera w beznadziei, grzechu, marnościach, w wewnętrznej pustce którą może zapełnić tylko ten, który jest MIŁOŚCIĄ i zwyciężył śmierć.
- epidemia beznadziei pochłonie świat, tym bardziej jak rozpocznie się kiedyś początek boleści, tylko będący w Chrystusie będą bezpieczni przed załamaniem się, depresją, popadnięciem w zło, grzech. 


Im bardziej będziemy zakotwiczeni w CHRYSTUSIE i w JEGO obietnicach, w tym co górze to będziemy silniejsi i mniej podatni aby upaść czy zachwiać się pod wpływem czy to światowych wydarzeń, czy czegoś co by nas indywidualnie dotknęło np bezrobocia, choroby itd. 


Będziemy ponad tym przemijającym światem i przemijającym ciałem. W ZMARTWYCHWSTAŁYM  PANU jest prawdziwa siła, a nie w ciele czy np pieniądzach. Ciało i pieniądze będą mieć swój kres i są zwiewne, ale ON jest nieśmiertelny, nieprzemijający.


Do grobu nie zabierze się wspomnień - jak przed narodzinami nie było nas i nie mamy wspomnień sprzed narodzin, tak samo w chwili śmierci wspomnienia zginą, aż do momentu zmartwychwstania.
 

Czas szybko mija, a życie jest kruche - śmierć może nadejść w każdej chwili. Co dziennie umierają tak zdrowi jak i chorzy, młodzi i starzy, biedni i bogaci. Wybranie góra 70-80 lat życia dla grzeszenia, fałszywego korzystania z życia i złudnego zbierania wspomnień, które przeminą, a odrzucanie wspaniałej wieczności to tak jakby bezcenny, nieskończony skarb (życie wiecznie - nie 1000 lat, nie miliard lat, ale życie bez końca w nowych, niezniszczalnych ciałach z kochającym Bogiem wśród niewysłowionych wspaniałości) sprzedać za 70-80 złotych (70-80 lat życia)...... Marna to transakcja, ale m.in bunt i niewiara spowodowana umiłowaniem grzeszenia, pieniędzy i bezbożnego świata sprawia, że większość nienawidzi Jezusa Chrystusa lub gardzi Nim nie żyjąc z Nim w żywej, codziennej relacji, nie chcą być uczniami : "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska 


piątek, 23 września 2016

PAN JEZUS nadal czyni cuda - uratowany spod TIR-a część 1

SPSK nr 4 w Lublinie - oddział intensywnej terapii, na którym leżałem przez pierwsze tygodnie

" Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, (7) Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i wywyższa " - 1 księga Samuela 2:6-7 -PAN JEZUS dopuszcza do różnych rzeczy, ale one są zawsze ku dobru, ku umocnieniu, ku wieczności i ku różnym innym dobrym celom. Chwała OJCU  i Jego SYNOWI również za mój wypadek.


Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą " - Księga Hioba 5:17 - PAN JEZUS  jest nieskończenie mądrzejszy od nas, więc co by się nie stało w naszym życiu zawsze MU ufajmy. ON JEST MĄDRY, DOBRY, WSZECHMOGĄCY i NAS KOCHA, więc zawsze MU ufajmy, słuchajmy JEGO poleceń, nakazów, przykazań bo to dla naszego dobra i jest to słuszne, bo WSZECHMĄDRY  tak ustalił. Kto to podważa wynosi się ponad WSZECHMĄDREGO i uważa siebie za mądrzejszego. Ufajmy Mu w dobrym czasie, ale i w złym.

  Po ponad 3 miesiącach dziś wyszedłem, ze szpitala - do którego trafiłem po wypadku ( wpadłem pod TIR-a gdy jechałem na rowerze). 

Nie dawano mi szans, że przeżyje, ale PAN JEZUS miał inny plan da mnie, niż śmierć i zachował mnie przy życiu. 


" Gdyby PAN nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu " - Psalm 94:17 UBG

Siadłem na chwilkę aby napisać szczególnie do osób, które widziały przerwę na blogu, a nie wiedziały, że miałem wypadek. 

Tym, którzy słyszeli o wypadku i modlili się za mnie - dziękuję wam. 

Bardziej szczegółowo, o wypadku i cudownym ratunku Pana Jezusa napiszę w kolejnych dniach, jak Pan pozwoli. 

Leżąc pod tym TIR-em miałem jeszcze ze 2 minuty świadomości, więc wołałem do  PANA JEZUSA - 
" Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego. (2) Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie W dniach, gdy go wzywałem. (3) Spętały mnie więzy śmierci I opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. (4) Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją! (5) Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg. (6) Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. (7) Wróć, duszo moja, do spokoju swego, Bo Pan był dobry dla ciebie! (8) Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku. (9) Będę chodził przed Panem W krainie żyjących .........Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego " - psalm 116 BW


http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1002957,lublin-nowy-blok-operacyjny-spsk-nr-4-juz-otwarty-zdjecia,id,t.html : " Najnowocześniejszy w Europie, a może i na świecie, jest nowy blok operacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie " - nie wiem czy najnowocześniejszy w Europie, ale pewnie w czołówce. Tutaj miałem 10-godzinną operację - z soboty 11 czerwca na niedzielę 12 czerwca.
W tym samym budynku później leżałem - właściwie spałem, bo byłem w śpiączce, pod respiratorem i komputerami, tak że prawie mnie nie było widać pod różnymi kablami i kabelkami ;)

I jak mi mówiono nie raz : CUDEM OCALONY - cudem PANA JEZUSA, ale o tym napiszę innym razem za wolą PANA. Straciłem m.in lewą rękę, ale nie straciłem zaufania do PANA JEZUSA, do OJCA i do ich słów. obietnic. Czuję się bliżej |Pana niż przed wypadkiem. Czuję się duchowo mocniejszy niż przed wypadkiem. Pan Jezus jest prawdziwie mądry, On wie do czego dopuścić aby i przez to umocnić wierzącego, Kościół i dać świadectwo innym.

Wierzę, że będę w PANU i dzięki NIEMU tylko mocniejszy i dający zawsze tylko dobre świadectwo tak swoimi czynami, jak i ustami.
Jeśli PAN JEZUS pozwoli to dalej będę chciał prowadzić blog. Jeszcze raz dziękuję za modlitwy, za zainteresowanie moją osobą. Niech BÓG wam błogosławi ...

 Jak wspomniałem straciłem m.in rękę ale będę miał nową rękę i nie tylko rękę ale całe nowe ciało - niezniszczalne jak napisane w liście do Koryntian, więc obecny stan to tylko etap przejściowy, natomiast w wieczności, przez nieskończoność będę miał znowu dwie ręce  : " On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała ... " - filipian rozdział 3

, " Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni;
52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
53 To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. " - 1 koryntian 15 :|)SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY nr 4 w Lublinie


może jakiś lekarz, lub pielęgniarka którzy zajmowali się mną przeczytają to - im również dziękuję. Miałem bardzo dobrą opiekę tak na Oddziale Intensywnej Terapii jak i na oddziale Ortopedii - Rehabilitacji. Wiele osób również z sercem do mnie podchodziło ....