Popularne posty

piątek, 30 września 2016

niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków" NOWE JERUZALEM - ŚWIĘTE MIASTO - WIĘKSZE NIŻ MYŚLAŁEŚ ! " - https://www.youtube.com/watch?v=dQQREO9-VZk

przetłumaczyła Daria i film jest na jej kanale
_________________________________________________________________________

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - o Bożym mieście pisałem już kiedyś, ale warto odświeżać tematy ukazujące wspaniałości przygotowane dla nas przez WSZECHMOGĄCEGO. Tym bardziej że zwodziciel, ojciec kłamstwa - diabeł ukazuje wieczność jako wieczną nudę, tandetę. Prawda o wieczności jest odwrotna od diabelskich opisów, będzie tam wieczna radość, idealna miłość, bez śmierci, bólu, chorób, wojen, zdrad, kłamstw i całej reszty grzechów, które są coraz większe na świecie. Czasy są i będą coraz trudniejsze, więc warto się budować również przez przypominanie sobie Bożych obietnic, niewyobrażalnych wspaniałości, które nie będą miały końca. Mimo, że nie będą miały końca to nie będzie tam nudy, ale zachwyt, dziękczynienie, radość.


" Lecz ja wam mówię: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, gdyż jest tronem Boga;
35 Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla " - Ewangelia Mateusza 5:34-35 UBG - nie chodzi to o obecną Jerozolimę, która niczym nie różni się od innych miast świata - jej mieszkańcy nie są lepsi niż mieszkańcy Warszawy, Moskwy, Nowego Jorku, Berlina, Londynu, Pekinu i reszty miast. Tak jak tam, tak również i w Jerozolimie są domu publiczne, oszustwa, złodziejstwo, cudzołóstwo, morderstwa, pobicia, kłótnie, wyzwiska, wulgaryzmy, kłamstwa, nienawiść, miłość do pieniędzy, kult ciała i inne grzechy. 
Ewangelia mówi o niebiańskiej Jerozolimie.

To obecne miasto będzie co najmniej raz zniszczone : " A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie [ EREMOSIS 2050 ] jest bliskie.
21 Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą.
22 Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
" - Łukasz 21:20 UBG 


" Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia [ EREMOSIS 2050 ], o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry " - Marek 13:14

" Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia [ EREMOSIS 2050 ], o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
16 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. " Mateusz 24:15-16.

Obrzydliwość spustoszenia to będzie prawdopodobnie podobizna "zwierzęcia/bestii" z Objawienia Jana, ale zanim zostanie ona ustanowiona, wpierw Jerozolima ma być otoczona przez wojska. Możliwe, że dla zmylenia, zwiedzenia będzie nie jedno otoczenie tego miasta. Również ewentualna 3 świątynia też będzie imitacją proroctwa, a nie wypełnieniem - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html
W swoim czasie uczniowie Zmartwychwstałego będą mieć odpowiednie poznanie, ale ten czas może być np za kilka dziesięcioleci, na dziś dzień powinniśmy być skupieni na PANU, na relacji, społeczności z NIM i chodzić w sprawiedliwości, czystości.
Wielkie będzie zwiedzenie wokół Jerozolimy, ale kto będzie sługą Chrystusa ten będzie widział co jest białe, a co czarne. Co jest prawdą, a co kłamstwem.

" Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi " - Objawienie Jana 1:1 UBG - słudzy będą w odpowiednim czasie wiedzieć co potrzebne. Ale jak mówił Daniel żyjący w grzechu, bezprawiu - bezbożni nie będą mieć poznania.

" O jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni. " Psalm 27:4 UBG - Dawid miał tu na myśli Boże miasto, które zstąpi z nieba po MILENIUM.
 
" Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.
2 W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce.
3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli.

" Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze.
2 Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego Króla.
3 Bóg w pałacach jego jest uznany za twierdzę. " - Psalm 48:1-3 UBG - w Ewangelii Mateusza czytamy, też o mieście wielkiego Króla - chodzi o miasto zbudowane przez Boga, a nie obecną Jerozolimę.

Abraham jak czytamy : " Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:10, dalej czytamy np : "
Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
14 Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny.
15 Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić.
16 Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. " 

Pan sprawi, że w 1000-letnim Królestwie Jerozolima będzie odbudowana, będzie wspaniała i będzie stolicą ziemi, po 1000 lat nadejdzie Nowe Jeruzalem, o którym mowa np w 21 i 22 rozdziale Objawienia. Ale i antychryst i ludzie go poprzedzający będą wokół Jerozolimy robić różne zwodnicze rzeczy, budowle i sztuczki. Kto będzie chodził w ciemności ten nadzieje się. W Jerozolimie ludzi ciemności będzie grzech, chodzący w Chrystusie będą to wyraźnie widzieć, inni będą zwiedzeni - będą uważać, że nadeszło 1000 - letnie Królestwo, że wypełniły się Boże obietnice - nie będą widzieć zwiedzenia, bo grzech, odstępstwo, umiłowanie świata i swojego życia w tym bezbożnym systemie zaślepią ich.

Niech będzie błogosławiony z Syjonu PAN, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja " - Psalm 137:21 - oczywiście nie w Jeruzalemie tm obecnym, gdzie prostytucja i inne grzechy są na porządku dziennym, tak jak w innych miastach świata. Do Bożego Jeruzalem wejdą uczniowie Zmartwychwstałego ...... " I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka. " - Objawienie 21:27.

Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.
8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć." - Obj 21:7-8 UBG

 " Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo." - Obj 22:14-15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


" I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia " - Objawienie 20:15 UBG - straszne stwierdzenie, ale prawdziwe, przestrzegające ku opamiętaniu, porzuceniu grzechów - pokucie.

NIEBO  to nie atmosfera ziemi - pierwsze niebo, ani nie drugie niebo czyli kosmos, ale trzecie niebo - raj - miejsce poza wszechświatem, miejsce poza czasem i przestrzenią - "
Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.
3 I znam takiego człowieka – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie;
4 Który został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić " - 2 Koryntian 12:1-4 UBG


4 komentarze:

 1. " Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu PANA.
  2 Nasze nogi stanęły w twoich bramach, o Jeruzalem! " - psalm 122:1-2

  OdpowiedzUsuń
 2. Odpowiedzi
  1. nie ma za co, jeśli znalazłaś coś w tym budującego to cieszę się :)

   Usuń
 3. przyjąłeś chrzest Duchem Świętym? Czujesz realną obecność bożą, intensywną, ponadnaturalną bożą miłość? To jest teoria, nie realne doświadczenie- prawda? Ale to Twój wybór.

  OdpowiedzUsuń