Popularne posty

czwartek, 27 października 2016

jak diabeł zwodził i zwiedzie wieluCo gubiło ludzi tysiące lat temu i gubi ich nadal ?? ---- diabeł zwiódł Ewę i próbował doprowadzić PANA JEZUSA do grzechu - przez pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i przez pychę życia. My również jesteśmy i będziemy nęceni, kuszeni ku tym rzeczom, zachowaniom. Naśladujmy PANA JEZUSA, a nie Ewę.

Świat jest rozbudzany, kuszony wszelkim materializmem, golizną, gonitwa za tzw karierą/sukcesem i wieloma innymi, które zniewalają ludzi i czynią ich na podobieństwo zwierząt, a nie na podobieństwo Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Ludziom obiecuje się, że im więcej będą posiadać tym lepiej, bo wtedy będą szczęśliwi i ludzie biegną jak szczury w kołowrotku - biegną, ale są w miejscu i w klatce. Tak samo ludzkość - biegną za marnościami, grzechami. Służą ciału, rzeczom - są w niewoli i idą na zniszczenie z powodu grzechów, ale wmówiono im że są wolni bo mogą robić co im się podoba - nie muszą czynić woli Bożej, nie muszą przestrzegać przykazań miłości.
Ale to w pełnieniu woli Chrystusowej jest tylko wolność, sens życia. Grzech niszczy, osłabia. Świętość umacnia.


" A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł." - Księga Rodzaju 3:6 BW
    - pożądliwość ciała : " owoce dobre do jedzenia "
    - pożądliwość oczu : " były miłe dla oczu "
    - pycha życia : " dla zdobycia mądrości" - aby być dla siebie bogiem" Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód.
3 Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4 A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych.
5 Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni.
6 I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień.
7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga.
8 Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość.
9 I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.
10 Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
11 Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli. "  Mateusz 4:1-11 UBG

    - pożądliwość ciała : " powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. "    
    - pożądliwość oczu : " pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. "
    - pycha życia : " rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień." - rzucenie się przed tłumami ze świątyni i cudowny ratunek aniołów - sprawiłby podziw, sławę, zainteresowanie - ale to nie była BOŻA droga. Jednak tak naszego Zbawiciela kusił diabeł.


" Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
17 A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki " - 1 list Jana 2:15-17 UBG

POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA - np : niekontrolowane korzystanie z Bożych darów jak jedzenie (obżarstwo). Wykraczanie ponad ustalone przez BOGA granice np sex małżeński to dobra rzecz, ale seks pozamałżeński, przedmałżeński to grzech. Pijaństwo, narkotyzowanie się, dewiacje seksualne, kult mięśni, "tańce, hulanki, swawola". 

Niewola zmysłów - 5 zmysłów staje się bożkiem - bożek dotyku, bożek smaku, bożek słuchu - np światowa muzyka. Kult przyjemności, kult hedonizmu, gdzie BÓG jest z tyłu, albo wcale GO nie ma w życiu danego człowieka. Człowiek albo nie dziękuje za różne CHRYSTUSOWE dary, albo służy im, a nie DAWCY. 
Widzimy to wszystko dookoła nas. Popatrzcie na świat - za czym on goni, czemu służy, czego pragnie, czemu się oddaje - a zobaczycie pożądliwości ciała.

" Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: Obyśmy mogli najeść się mięsa! (5) Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek; (6) a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę." - Liczb 11:4-6

POŻĄDLIWOŚCI OCZU - co ogląda świat ?? na co świat najchętniej kieruje swoje oczy ?? Odpowiedzcie sobie na te pytania, a będziecie mieć odpowiedź czym są pożądliwości oczu. 
Jakie filmy świat najchętniej ogląda ?? 
Czy świat nie pragnie, nie podziwia np pięknych domów, bogatego ich wyposażenia, różnych samochodów, przedsiębiorstw, różnych ubrań, jubilerskich błyskotek, różnych gadżetów, jakiejś urody, fryzury o miliony innych. 
Piękny dom, samochód, ubranie itd nie są złe same w sobie. Złe jest pożądanie ich, zachwycanie się nimi, podziwianie ich - bo takie uczucia pokazują zły stan serca. Pokazują że w sercu gości ułuda, marność i człowiek nie dostrzega, nie docenia prawdziwych - nieprzemijających Bożych wspaniałości Królestwa Bożego, tego co będzie w raju, na nowej ziemi. 
Nie widzi wspaniałości nowej ziemi, Królestwa Bożego, Nowego Jeruzalem, więc zachwyca się, pożąda marności która spłonie i która zniewala go, przejmuje jego serca, zaciemnia umysł.
Nie raz się słyszało, albo mówiło w starym życiu : " widziałeś jaki ma dom !! " , " ale fura !! pojeździłbym taką " , " mówię ci - wszystko mają w domu, nic im nie brakuje ".

M.in : pornografia, cudzołóstwo, złodziejstwo, wyścig szczurów, kult ciała, bałwochwalstwo - czy nie oczy biorą w tym udział ?? Człowiek patrzy na jakąś osobę, rzeczy i pragnie je mieć i za tym idą grzeszne postępowania - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html


Skąd problemy Achana - serce poszło za oczami :
 " I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł: Zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak: (21) Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie" - Księga Jozuego 7:20-21 BW


Skąd problemy Dawida ?? :
 " I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu, i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. (3) Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu: Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. (4) Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu " - 2 Samuel 11:2-4 - cudzołóstwo z żoną Uriasza, zabicie Uriasza - uważajmy na swoje serca, oczy.
Dlaczego Demas skończył jako odstępca ?? : " Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat " - 2 Tymoteusz 4:10a UBG - najpierw Demas odwrócił serce od Chrystusa, skierował je na świat - skutkiem tego było odstępstwo, a więc i porzucenie sługi Chrystusowego - apostoła Pawła.

Wszyscy jesteśmy zagrożeni miłowaniem świata - systemu upadłego, zbuntowanego człowieka i jego rzeczy --- " Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
26 Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. " - Ewangelia Jana 12:25-26 UBG - nie można miłować swojego życia na tym świecie i jednocześnie być sługą wszechmogącego Chrystusa, przed którym zegnie się wszelkie kolano. 

Skąd problemy Gehaziego ?? :
  "
Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: Oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. (21) I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: Czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? (22) A on odrzekł: W uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią: W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich; dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. (23) Naaman rzekł: Ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań, i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę, i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. (24) A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. (25) Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: Skąd wracasz, Gehazi? A on na to: Twój sługa nigdzie nie wychodził. (26) I rzekł do niego: Nieprawda! Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? (27) Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie go ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg." - 2 królewska 5:20-27 BW

Chciwość zgubiła Gehaziego. Żaden uczeń Chrystusa nie miłuje pieniędzy, bo miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. 
Miłość do pieniędzy charakteryzuje ludzi tego świata, a nie uczniów którzy jak powiedział Mistrz : "nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata"
Razem z pożądliwościami oczu idzie często właśnie chciwość, zazdrość. 

" Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę " - Księga Hioba 31:1 BW
" Nie będę stawiał przed oczami niegodziwej rzeczy " - Psalm 101:3 UBG - ludzie świata stawiają przed oczyma niegodziwe rzeczy - choćby np przez filmy, seriale gdzie panują kłótnie, waśnie, intrygi, zdrady, walki, i cała gama innych grzechów. Siedzą i marnują czas, zaciemniają swoje serca, umysły. 
Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości.
37 Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze" - Księga Psalmów 119:36-37


PYCHA ŻYCIA - pycha, duma, wyniosłość, arogancja, ostentacja, chlubienie, przechwalanie się np : 
rzeczami które się posiada, tytułami naukowymi, pozycją społeczną, stanowiskiem pracy, firmą, ubraniem, domem, samochodem, urodą, wiedzą, wykształceniem, mężem/żoną/dzieckiem i milionami innych.
Pragnienie władzy, pragnienie sławy, bycia oklaskiwanym, chwalonym, podziwianym,  - to też przejawy pychy życia. 
 Często razem z tym idzie pogarda dla innych, szczególnie dla tych którzy czegoś mniej posiadają.  

Pycha życia jest widoczna na każdym kroku.

" A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa; 19 Lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i żądze innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo, i staje się bezowocne. " - Marek 4:19


"  Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca" - Jan 8:44a ............ " Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą" - Rzymian 1:24 ............ "Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach." - Rzymian 6:12 ............ "Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości" - Rzymian 13:14 ..........." A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali" - 1Koryntian 10:6 ........... "Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze " - Efezjan 4:22 ............. "Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem" - Kolosan 3:5 ............ "A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu" - 1 Tymoteusz 6:9 ............ "Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości" - 2 Tymoteusz 2:22a ............... "Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią" - 2 Tm 4:3 ....................." " Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie " - Tytus 2:12 ...................." Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze" - Jakub 4:3 UBGLecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci.15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć." - Jakub 1:15-16 - pożądliwość siedzi w upadłej naturze, nie potrzeba bawet kuszenia diabła. Nie ma przyzwolenia do ulegania pożądliwościom - BOŻA MOC - ŁASKA w postaci BOŻEGO DUCHA daje siły aby nie ulec : " Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść " - 1 Koryntian 10:13. Jak pisze Piotr - boska moc Chrystusa obdarowała nas wszystkim co potrzebne do życia i pobożności. Prośmy a będzie nam dane.
" Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy " - 1 Piotr 2:11 UBG

" Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie " - 2 Piotr 1:4 UBG

Tu jest klucz do wygrywania : " Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała " - Galacjan 5:16 UBG ---------------> " Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga " - 1 Piotr 4:2


" lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life Eve Jesus Luke 4 " - https://www.google.pl/search?q=lust+of+the+flesh%2C+and+the+lust+of+the+eyes%2C+and+the+pride+of+life+Eve+Jesus+Luke+4&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=h0USWP2JIcqv8wem4pvIBA


" Galatians 5:16 " - https://www.google.pl/search?q=Galatians+5%3A16&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1k4SWIHvGNKv8wf-pIuQCA

piątek, 21 października 2016

Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 9 potwierdzenie wiarygodności Biblii


ruiny Warszawy po 2 wojnie światowej


 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/foreign-policy-putin-zaatakuje-atomem-pierwsza-bedzie-warszawa/4endg

 http://wbi.onet.pl/londyn-rosjanie-od-lat-cwicza-swe-wojska-ofensywne/vyh6bsv

 http://forsal.pl/artykuly/879912,rosjanie-szykuja-sie-do-wojny-przeprowadzano-symulacje-atakow-nulkearnych-na-warszawe-i-bornholm.html

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/984354,trzecia-wojna-swiatowa-coraz-bardziej-realna.html : "Trzecia wojna światowa coraz bardziej realna. Polska ma być w centrum wydarzeń"

http://fakty.interia.pl/swiat/news-wojna-z-rosja-smiercionosna-i-blyskawiczna,nId,2286414 : "Wojna z Rosją lub Chinami byłaby "ekstremalnie śmiercionośna i błyskawiczna" – twierdzi cytowany przez "The Independent" amerykański generał William Hix. "

http://www.fronda.pl/a/szeremietiew-iii-wojna-swiatowa-nie-ominie-polski,80300.html

 http://www.newsweek.pl/swiat/iii-wojna-swiatowa-czy-rosja-faktycznie-dazy-do-konfrontacji-z-zachodem-,artykuly,398951,1.html : " Putin instaluje Iskandery w Kaliningradzie. Rośnie napięcie z powodu rosyjskiej interwencji w Syrii. Na Zachodzie coraz głośniej mówi się o III wojnie światowej. Polska jest na pierwszej linii frontu. "Pocisk batalistyczny wystrzelony z ziemi doleci do Warszawy w kilka minut. Każda obrona przeciwlotnicza będzie miała kłopot" - mówi ekspert."

 http://onet.tv/i/dowiedzsie/czy-usa-wywolaja-iii-wojne-swiatowa/8qpc8j : " Czy USA wywołają III wojnę światową? "

http://fakty.interia.pl/swiat/news-steinmeier-ostrzega-sytuacja-grozniejsza-niz-w-czasach-zimne,nId,2287779 : " Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier uważa, że obecna eskalacja napięć pomiędzy USA i Rosją niszczy resztki zaufania i grozi konfrontacją bardziej niebezpieczną niż w czasach zimnej wojny, gdy oba mocarstwa znały linię, której nie wolno było przekroczyć "


NATO nie jest święte, ROSJA-CHINY również nie są święte. Obydwie strony nakręcają spiralę wzajemnej wrogości, nienawiści i to tragicznie się skoczy. Taki jest skutek gardzenia Chrystusem, deptania po JEGO nauce. Bezbożna większość świata sama szykuje sobie taki los. 3 wojna światowa dotknie wszystkich, ale uczniowie ALFA i OMEGI będą umacniać się w swym PANU, będą MU ufać do końca - swojego lub tego świata i nie zawiodą się : " Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie Jana 20:6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
_____________________________________________________________________
Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier uważa, że obecna eskalacja napięć pomiędzy USA i Rosją niszczy resztki zaufania i grozi konfrontacją bardziej niebezpieczną niż w czasach zimnej wojny, gdy oba mocarstwa znały linię, której nie wolno było przekroczyć

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-steinmeier-ostrzega-sytuacja-grozniejsza-niz-w-czasach-zimne,nId,2287779#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Wojna z Rosją lub Chinami byłaby "ekstremalnie śmiercionośna i błyskawiczna" – twierdzi cytowany przez "The Independent" amerykański generał William Hix.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-wojna-z-rosja-smiercionosna-i-blyskawiczna,nId,2286414#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

To tylko kilka newsów, ale jest jest dużo więcej, coraz więcej. Gdybym nie miał ufności, oparcia, nadziei, siły we wszechmogącym zmartwychwstałym Jezusie to wystraszony bym był tym co się dzieje, bo pewne jest że ta przyszła gigantyczna wojna dotknie również Polski.
Nie boję się, nie zamartwiam. Nie dlatego, że w żaden sposób nie odczułbym skutków tego konfliktu, ale dlatego że należę do PANA JEZUSA i żadna wojna światowa, ani głód, chłód czy śmierć nie może zabrać mi Bożej miłości, obietnicy zmartwychwstania, nowego ciała, przebywania na nowe ziemi wraz z Bogiem.

Gigantyczna wojna, do której trwają przygotowania potwierdzi tylko, że biblijne relacje są prawdziwe. Prawdziwi chrześcijanie - uczniowie nie odejdą od PANA JEZUSA, nie zgorszą się, nie obrażą na BOGA, ale wyjdą silniejsi i zbliżą się jeszcze bardziej do PANA.

Jeśli dziś, jutro lub za 30 lat zobaczysz gigantyczną wojnę to nie lękaj się, ale wiedz, że rozpoczęło się to, co zapowiada jedyna natchniona księga : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu ...". Ale jak wypełni się to, tak samo wypełnią się pozostałe biblijne zapowiedzi, a przecież dla zbawionych, ufających PANU JEZUSOWI wszystko skończy się dobrze, nawet jeśli zginą podczas tej wojny lub będą cierpieć różne rzeczy. 
Gdybyś zobaczył/ła - 3 wojnę światową to pamiętaj, że to tylko potwierdzi wiarygodność Biblii.

Codziennie wyskakują nowe wieści wojenne lub zapowiadające wojny, w tym na linii NATO/USA - ROSJA.
W Polsce ludzie nakręcani są m.in przeciwko Rosjanom, Ukraińcom, straszeni Rosją, jej atomem itd.
Wiele wskazuje, że możemy być na tym etapie : " Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. " - Mateusz 24:6
Na pewno jednak wydarzenia z 7 i 8 wersetu oraz z następnych są kwestią przyszłości - jak dalekiej nikt oprócz BOGA nie wie.

" Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści." - Mt 24:7-8 - nie sądzę, żeby ten gigantyczny konflikt o ogólnoświatowych skutkach nadszedł w przeciągu np 2 lat - ale tego nie wiem, Alfa i Omega wie.

Dla uczniów Pana najważniejsze jest aby byli w takim stanie duchowym, który sprawi, że będą wierni pośród tej wielkiej rzezi, zmian, chaosu.
Im bardziej ktoś zakotwiczony w Chrystusie, i w tym co w górze - ten jest i będzie bardziej odporny na różne rzeczy, które by dotknęły świat, jego samego, czy jego bliskich. Jego fundament nie jest w świecie, ani na jego ciele, ale na Wszechmogącym, Niezniszczalnym, Niezmiennym Chrystusie - więc będzie wierny nawet w najgorszych okolicznościach.

Choćby miejscowość, miasto w którym mieszka zostało obrócone w pył - to on się nie załamie, nie zgorszy bo wie, że : " W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli." - Jan 14:2-3 UBG
Choćby jego ciało ucierpiało, zdrowie przeminęło to też się nie załamie, bo wie że : " On ( JEZUS CHRYSTUS)przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała ... " - Filipian 3

Tak jak przyjdzie zapowiadany wielki konflikt m.in w Mt 24:7-8 - tak samo nadejdzie np to "Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego" - Mateusz 24:31.
Gdybyś zobaczył wypełnienie Mateusza 24:7-8 to ufaj dalej Zmartwychwstałemu, czyń JEGO wolę, bo spełni się tak samo m.in Mateusz 24:31.

Jak nadejdzie to : " I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz" - Objawienie 6:4 - tak również nadejdzie to : " Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię ... " - Objawienie 21:1a.
Gdybyś widział 3 wojnę światową - ten wielki miecz - który pochłonie zapewne miliony ludzi, to zachowaj spokój. Na twoich oczach potwierdza się to co mówi Biblia. To tylko kolejny raz potwierdzi jej wiarygodność, więc dalej ufaj Alfie i Omedze - Chrystusowi, czyń JEGO wolę, a zobaczysz również wypełnienie innych słów biblijnych jak tych o nowej ziemi.

Gdybyśmy więc dożyli początku boleści to nie bójmy się, nie upadajmy na duchu bo te wydarzenia tylko potwierdzą prawdziwość biblijnego przekazu i będą jednym ze znaków mówiących, że pokolenie, które je zobaczy nie przeminie aż wszystkie znaki się wypełnią. A więc : " A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie " - Łukasz 21:28
Jednak wieli chrześcijan nie podniesie głów, ale wielu się załamie, zgorszy, odpadnie - umiłowanie np swojego ziemskiego domu, pracy, samochodu, wygodnego stylu życia zniszczy ich. Ich fundament nie będzie na Chrystusie, ich serce nie będzie przy tym co w górze.
" Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga." - Objawienie 2:7b

 A gdy się to zacznie dziać, gdy zobaczysz 3 wojnę światową to nie reaguj jak ludzie tego świata, którzy nie mają nadziei, nie mają swej siły w BOGU MIŁOŚCI, nie wierzą tak w zmartwychwstanie, nową ziemię i że Chrystus jest wszechmogący i powróci.
Gdybyśmy dożyli tego wojennego horroru to : " A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie " - Łukasz 21:28. Ludzie ze świata będą panikować, zamierać ze strachu, załamywać się, popełniać samobójstwa, krzywdzić innych, ale my nabierzmy sił w Chrystusie i nie naśladujmy  ludzi tego świata.

Umacniajmy się w PANU JEZUSIE dopóki jest jest w miarę spokojnie. Odwróćmy się od głupot, marności, pustych rozrywek, zbędnych zajęć - a w zamian umacniajmy się w PANU JEZUSIE mając z NIM ciągły kontakt przez rozmowę - modlitwę, przez ufanie MU zawsze, powierzanie MU wszystkiego, prośbę o prowadzenie, mądrość z zajęć, rzeczy które nie przybliżają nas do NIEGO, ale oddalają lub trzymają na dystans, a przyciągają do świata, są marnotrawieniem czasu. http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/gupie-i-madre-panny-styczen-2017-rok.html

Nie możemy być przywiązani do niczego co przyziemne, przemijające. Jeśli mamy coś to chwała PANU mądrze korzystajmy z tego, ale nie przywiązujmy się, nie bądźmy niewolnikami ani domu, ani samochodu, ani pozycji społecznej, ani nikogo innego. PAN JEZUS musi być na pierwszym miejscu, bo dom, mieszkanie, samochód itd może być popiołem dziś, jutro czy za ileś lat.

zniszczony Berlin
BERLIN po ww2Ludzie podczas 2 wojny światowej masowo tracili domy, cały dobytek, podobnie będzie podczas 3 wojny światowej. Musimy mieć skarb w niebie - wtedy będziemy mocni, nawet jeśli stracimy wszystko co materialne, a nawet zdrowie lub bliskich.

Przychodziło np NKWD lub hitlerowcy i w najlepszym razie pozwolili zabrać coś ze sobą. Zabierali tych ludzi - ładowali ich do pociągów towarowych i ludzie jechali np na Syberię lub do jakiegoś obozu - co wtedy robili ludzie miłujący to co musieli zostawić ?? Ilu się zabiło, załamało ??

. Jeśli jesteś niewolniczo przywiązany do czegoś ziemskiego, przemijającego to masz problem, proponuję wołać do Zbawcy o uwolnienie z niewoli ... żeby nie było za późno, lepiej nie odkładać tego na jutro. Dom, samochód itd. nie są złe, ale przywiązanie do nich, miłowanie ich jest złe, szkodliwe.


zniszczone Drezno

Aleppo - Syria 2016 rok

ruiny Warszawy

wtorek, 18 października 2016

niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków część 2 drzewo życia


            RAJ UTRACONY przez nieposłuszeństwo, grzech Adama :

, " I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła " - Genesis 2:9 BW


" I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia." - Genesis 3:22-24 BW


          RAJ ODZYSKANY dzięki posłuszeństwu, bezgrzeszności JEZUSA CHRYSTUSA :


 Stan po przyszłym 1000-letnim Królestwie Chrystusa : " A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów." - Objawienie Jana 22:2 UBG


" Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
14 Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. " - Objawienie Jana 22:13-14 UBG

 " Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. " - Obj 2:7 UBG


 Drzew życia będzie wiele, gatunek - jeden czyli drzewo życia, ale wiele egzemplarzy : " Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo " - Księga Ezechiela 47:12. O rtm sam mówi Objawienie : 
" A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów." - Objawienie Jana 22:2 UBG


Nie ma takich drzew na obecnej przeklętej ziemi : "
A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz." - Genesis 3:17-19 BW

Te drzewa będą no nowej ziemi - w Nowym Jeruzalem. Ludzie grzebią w genach np roślin, ale nie o czymś takim mówi Biblia, zapowiadając drzewo życia. 

To drzewo - drzewa będą wspaniałe. Wiele jest pięknych drzew na ziemi, ale one są przemijające, niszczone przez kataklizmy, szkodniki, choroby - a gdy np kwitną to ich kwiaty szybką więdną.
    Ale drzewo życia będzie niewyobrażalnie piękne, wszystkie obecne drzewa razem wzięte bledną przy drzewie życia. W nowym świecie nie będzie chorób, szkodników, kataklizmów. Obecne drzewa nie wydają co miesiąc owoców i to 12 rodzajów. A drzewo życia takie będzie, co pokazuje, że na nowej ziemi będą perfekcyjne, doskonałe warunki dla roślin - nie będzie np zim. Światło, gleba, woda, atmosfera - wszystko będzie doskonałe. Nie widzieliśmy nigdy czegoś takiego, ale : "  A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:1 UBG.


Wyobrażam sobie drzewo życia jako drzewo pełne różnych kolorów - może takich, których nie znamy, wśród wspaniałego otoczenia i niesamowitej światłości. Ciężko naszymi słabymi, ograniczonymi  umysłami, wyobrazić to sobie -- najważniejsze jednak aby umacniać się w PANU JEZUSIE, budować relację z NIM, trzymać się GO, trwać stale w NIM - zawsze MU ufając, prosząc GO o wszystko, dziękując MU, być posłusznym JEGO słowom - ON tylko nas może dopuścić do Nowego Jeruzalem, gdzie jest i drzewo życia.


Obecne drzewa czy kwiaty, niszczeją, więdną, ich owoce gniją. ALE Królestwo Boże i wszystko co w nim będzie : " Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was " - 1 list apostoła Piotra 1:4 UBG


Jeśli na przeklętej ziemi jest wiele pięknych drzew, to jak piękne będą w przyszłym idealnym, doskonałym świecie.


RODODENDRON


WIANOWŁOSTKA KRÓLEWSKA


JACARANDA


WISTERIA


Dracaena cinnabari


CZERPNIA GUJAŃSKA


WIŚNIA JAPOŃSKA


PUCHOWIEC WSPANIAŁY


EUKALIPTUS TĘCZOWY


KLON JAPOŃSKI


BAOBAB


 BÓG jest źródłem piękna, ale obecne piękno jest kruche. Kwiaty szybko więdną i opadają, usychają - ale na nowej ziemi nic nie będzie więdnąć, nic nie będzie umierać." A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani nie przędą.
29 A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich.

30 Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? " - Mateusz 6:28-30 UBG
UŚMIECH OD UCHA DO UCHA
" Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. (7) Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! (8) Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. " - Księga Izajasza 40:6-8 Biblia Warszawska - BĘDZIE WSPANIALE NA NOWEJ ZIEMI, ALE DZIŚ TRWA WOJNA DUCHOWA, TRZEBA ZAPIERAĆ SIĘ SIEBIE, IŚĆ ZA CHRYSTUSEM, ZAWSZE MU UFAĆ, KOCHAĆ GO, TRWAĆ W NIM. 
NA NOWEJ ZIEMI BĘDĄ O WIELE, WIELE WSPANIALSZE KWIATY, KTÓRE NIGDY NIE ZWIĘDNĄ ... SŁOWO PANA TRWA NA WIEKI - " Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. " - Mateusz 24:35