Popularne posty

wtorek, 29 listopada 2016

temat tabu prawdziwy Izrael to żyjący Jezus część 1


KRÓL DAWID NIE MIAŁ NIC WSPÓLNEGO Z TĄ GWIAZDĄ


 Państwo z bliskiego wschodu zwane Izraelem nie powinno tak się nazywać, ponieważ słowo "IZRAEL" pochodzi od BOGA i tym ON może nim dysponować . To państwo z bliskiego wschodu nie jest spełnieniem biblijnych proroctw. 
Powstanie tego państwa w 1948 roku nie jest wypełnieniem proroctw biblijnych, jak wielu błędnie naucza.

CHRYSTUS król prawdziwego IZRAELA - Ewangelia Jana 1:49 - nie ma nic wspólnego z bombami atomowymi, o wieloma innymi chorymi projektami i działaniami państwa ze stolicą w Tel Avivie. Jego królestwo nie jest z tego świata. BÓG nie ma nic wspólnego z tymi brudami, nie stworzył tego państwa. Jeśli to państwo użyje broni atomowej i zabije tysiące czy miliony ludzi - to nadal wielu chrześcijan będzie mówiło, że to państwo jest spełnieniem proroctw biblijnych ??

Wystarczy na przykład spojrzeć w kontekst wersetów, którymi się posługują - a widać jak są naciągane, błędnie interpretowane.
Kto należy do WIERNEGO - IZRAELA = JEZUSA CHRYSTUSA jest narodem wybranym, jest Izraelem Bożym. Żydzi prawdziwie wierzący w Jezusa jako swego PANA i ZBAWICIELA są Izraelem Bożym, są narodem wybranym, ale ci Żydzi, którzy nie wierzą w Jezusa jako Mesjasza, ich Pana i Zbawiciela nie są narodem wybranym, nie są częścią Izraela Bożego, bo nie należą do Prawdziwego Izraela - JEZUSA CHRYSTUSA. Jeśli umrą w takim stanie będą jak inni niewierzący potępieni.

Ci  = Polacy, Żydzi, Chińczycy, Arabowie, Kenijczycy, Somalijczycy, Niemcy, Rosjanie, Anglicy, Japończycy i wszyscy inni ze wszystkich narodów i języków = którzy uznają ZMARTWYCHWSTAŁEGO za swojego PANA i Zbawiciela są IZRAELEM BOŻYM i NARODEM WYBRANYM bo należą do WIERNEGO i PRAWDZIWEGO IZRAELA - JEZUSA CHRYSTUSA.

1 )
" Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna " - Księga Ozeasza 11:1 Biblia Warszawska
Izrael z Ozeasza 11:1 centralne spełnienie ma w Jezusie. Mateusz zacytował fragment z Ozeasza : " A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić.
14 Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu.
15 I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: Z Egiptu wezwałem mego syna. " - Ewangelia Mateusza 2:13-15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ozeasz 11 mówi też o Izraelu - starotestamentowym narodzie, który nie okazał się wierny jak IZRAEL = JEZUS CHRYSTUS.

========================================================================
 
 2)
" Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. (2) I uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował (3) i rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię " Izajasza 49:1-3 BW - Sługa, Izrael z tego trzeciego wersetu to Jezus Chrystus.
 
W dalszych wersetach np 5 i 6 mowa jest o ludziach wywodzących się od cielesnego Izraela - wiec znowu tu jest ukazane podwójne znaczenie słowa Izrael. Jedno znaczenie to nazwanie Chrystusa - Izraelem, drugie - narodu. Fragmenty z 49 rozdziału to jedna z czterech " PIEŚNI SŁUGI YHVH " - które mówią o JEZUSIE CHRYSTUSIE - m.in o Jego ofiarnej, zbawczej śmierci. 


========================================================================

3)

" I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael " - Księga Rodzaju 4:22 BW

" Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. " - Rzymian 8:29 UBG


" I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:6 UBG

========================================================================

4) 
 
" Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy, im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi " - Ozeasz 10:1 BW - Znowu tu jest podwójne znaczenie. Idealnym, bez grzechu krzewem winnym Izraelem jest Chrystus. Odstępczym krzewem winnym okazał się starotestamentowy naród.

" Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem " - Ewangelia Jana 15:1 UBG -


=======================================================================

5 )

Pierwszy Izrael - niewierny przeszedł przed wodę [ rozstąpione Morze Czerwone ] i drugi Izrael - ten wierny czyli PAN JEZUS też przeszedł przed wodę - chrzest Janowy w Jordanie. 

Pierwszy Izrael - niewierny, po przejściu przed wodę poszedł na 40 lat na pustynię. 
Chrystus - drugi Izrael po przejściu przez wody chrztu poszedł na pustynię - na 40 dni. Tam było 40 lat, tutaj 40 dni.

Pierwszy Izrael nie okazał się wierny, ale drugi Izrael - Jezus Chrystus był wierny we wszystkim i do końca, ani razu nie zgrzeszył.
====================================================================Przeczytajcie choćby Ewangelie i Dzieje Apostolskie i zobaczcie, że każdy kto nie wierzy że Jezus jest Mesjaszem, Zmartwychwstałym Panem, Zbawicielem - jest zgubiony, idzie na zatracenie, gniew Boży ciąży na nim. PAN JEZUS i apostołowie wyraźnie to mówili innym Żydom.

" Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. " - Ewangelia Jana 8:24 UBG

" Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego ....... Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Jan 3:18,36 UBG - tymczasem Watykan : http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/katolicy-i-zydzi-dokument-watykanu-katolicy-nie-nawracaja-zydow,601863.html   , http://www.fronda.pl/a/rabin-rzymu-oby-papiez-powiedzial-katolikom-ze-zydow-nie-mozna-nawracac,64122.html  

" Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zazdrości sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. 46 A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. " - Dzieje Ap. 13:45-46 UBG

Można by było podawać wiele innych przykładów, ale po co ?? przecież to fundament zbawienia dla wszystkich ludzi w tym Żydów, jeśli odrzucają Zmartwychwstałego to są ludem zwiedzionym, a nie wybranym. A wielu chrześcijan błędnie mówi o nich, że są narodem wybranym - gdy ci zbuntowani Żydzi słyszą, czytają takie rzeczy i to od chrześcijan - to tylko utwierdzają się w swym buncie przeciwko Chrystusowi i giną na wieki. Sprytnie diabeł to wymyślił. 
Wczoraj czy dziś umarło wielu Żydów niewierzących w Zmartwychwstałego Jezusa, jutro jak co dzień znowu wielu umrze, a wielu chrześcijan mami ich, że są narodem wybranym .... mówią np : " kiedyś tam uwierzą w Jezusa" , a tym czasem oni dziś umierają w niewierze i Biblia mówi, że tylko część się nawróci, a nie wszyscy.

Jan Chrzciciel, PAN JEZUS o apostołowie co innego mówili Żydom : " Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? 8 Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. " - Ewangelia Łukasza 3:7-8 UBG - dzieckiem Abrahama jest się tylko w JEZUSIE CHRYSTUSIE, co w dalej pokażę........... " Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. " - Objawienie Jana 2:9 UBG


Cielesne pochodzenie od Abrahama niczego nie gwarantuje, nie daje udziału w narodzie wybranym. Tylko żywa wiara w JEZUSA to daje : " Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama .... Abraham, wasz ojciec " - Jan 8:37a, 56a. Ci Żydzi byli potomstwem cielesnym Abrahama, ale jednocześnie PAN im mówi, ze diabeł jest ich ojcem : " Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca " - Jan 8:44a UBG. 
Mieli jednocześnie ojca Abrahama i ojca diabła. 
Cielesne pochodzenie nie sprawia, że należy się do narodu wybranego, ale tylko i wyłącznie żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie też np List do Filipian 3:3-9.

" Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama " - List do Galacjan 3:7 UBG - wiary nowo testamentowej, wiary Chrystusowej, a nie jakiejś innej np judaistycznej czy muzułmańskiej.

 " A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami " - Galacjan 3:29 UBG

 Tylko i wyłącznie w Chrystusie - potomku Abrahama wypełniają i wypełnią się wszystkie obietnice, więc tylko ci, którzy należą do niego są Izraelem Bożym, narodem wybranym : " Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. " - Galacjan 3:16 UBG - jeden jedyny JEZUS CHRYSTUS i nikt oprócz NIEGO.
" My więc, bracia, jak Izaak jesteśmy dziećmi obietnicy" - Galacjan 4:28 - wierzący w Jezusa, Jezusowi są dziećmi obietnicy jak Izaak. Niewierzący w Jezusa, Jego słowom są jak Ismael i nie będą dziedziczyć tego co obiecane - Galacjan 4:29-31.

My chrześcijanie, uczniowie Zmartwychwstałego ze wszystkich państw i języków - jesteśmy IZRAELEM BOŻYM, NARODEM WYBRANYM, DZIEĆMI OBIETNICY : " Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.
7 Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo.
8 To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. " - List do Rzymian 9:6-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Błędnie interpretowany przez wielu chrześcijan jest również np 11 rozdział listu do Rzymian, ale o tym może napiszę, jak PAN pozwoli w drugiej części.

I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;
24 To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?
25 Jak też u Ozeasza mówi: Lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną.
26 I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono: Wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego." - Rzymian 9:23-26 UBG - zobaczcie też - 1 Koryntian 1:23-24

" Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był „tak” i „nie”, lecz było w nim „tak”.
20 Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są „tak” i w nim są „Amen”, ku chwale Boga przez nas. " - 2 lisy do Koryntian 1:19-20 UBG - wszystkie obietnice w Jezusie są TAK i AMEN. Kto nie jest w JEZUSIE - nie ma żadnej obietnicy, oprócz obietnicy np z Jana 3:18 : " Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego " . . . albo z 1 listu apostoła Jana 5:12 : " Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia " - wyznawcy czy to judaizmu, czy muzułmanie, buddyści, hinduiści, ateiści, agnostycy itd nie mają SYNA, ale oby się nawrócili jeszcze dziś i poszli za NIM, wyznali GO swym PANEM i Zbawicielem, który umarł za ich grzechy i zmartwychwstał, żyje na wieki wieków.


Uważajcie na to co słyszycie wokół tego państwa z bliskiego wschodu, wokół Jerozolimy i Żydów oraz starego przymierza - coraz większy chaos jest wokół tego i będzie jeszcze większy. Uważajcie - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html

Powstanie tego państwa w 1948 roku - NIE jest wypełnieniem proroctw biblijnych - o tym też jak PAN JEZUS pozwoli, będę chciał napisać.

" W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. " - Dzieje 2:40 UBG

Tylko należąc do WIERNEGO  IZRAELA człowiek staje się dzieckiem Bożym, ludem wybranym - Izraelem Bożym - to my chrześcijanie ( również ci chrześcijanie z Żydów ) - jesteśmy ludem wybranym, Izraelem BOŻYM. Wszyscy inni nie są Izraelem BOŻYM : "
Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie.
23 I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu." - Dzieje Apostolskie 3:22-23 UBG

"sobota, 26 listopada 2016

charakterystyka ludzi w czasach końca część 2 apogeum złaIm bliżej drugiego przyjścia na ziemię ALFY i OMEGI = JEZUSA CHRYSTUSA - tym grzech będzie coraz większy i coraz bardziej negowany lub nazywany dobrem. Świat będzie pogrążał się w coraz większe grzechy, one osiągną swój szczyt, swoje apogeum w czasie przyszłego 3.5 rocznego panowania antychrysta. 
Będzie wtedy wielki dobrobyt, ale przyszłe reformy, nowe technologie tylko nakręcą ludzi w jeszcze większy egoizm, samouwielbienie, hedonizm - grzech.

Przyjście Zmartwychwstałego może być za np kilkadziesiąt lat, ale z roku na rok demoralizacja grzechem, degrengolada grzechu będą coraz większe i większe i to wszystko bardzo przyspiesza, wzbiera i ma globalny zasięg ... grzech promowany jest muzyką, filmem, książką, przez różnych znanych ludzi i tysiącami innych rzeczy i różnych innych ludzi. 

Każde następne pokolenie jest gorsze od poprzedniego. 
Celowo na świecznik stawia się ludzi którzy szokują zachowaniem i wyglądem - wszystko po to aby rzesze ludzi zaczęły naśladować ich zachowania i w ten sposób postępuje demoralizacja i upadek. Z jednej strony rzesze są przyzwyczajane do zła, tak że po czasie nie robi na nich wrażenia i sami często zaczynają tak postępować bo chcą "kariery" - są przekonani że aby być jak "mass medialne gwiazdy" sławę i pieniądze to muszą zniżyć się do ich kreowanego lub go przebić jeszcze gorszym zachowaniem.

 


Pierwszą część oparem na 2 liście apostoła Pawła do Tymoteusza : " A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; 3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. " - 2 Tymoteusz 3:1-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - - - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html

Drugą część oprę na Liście do Rzymian rozdział 1 - - - - " Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. " - UBG


** napełnieni wszelką NIEPRAWOŚCIĄ [ strong 93- adikia ] - NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, KRZYWDA, ZŁO, GRZECH, PRZESTĘPSTWO. 

    *  NIERZĄD [ strong 4202 - porneia ] - wszystkie przestępstwa seksualne - nielegalny stosunek seksualny, duchowa zdrada Boga 

** PRZEWROTNOŚĆ - [ 4189 poneria ] - deprawacja, złośliwość, niegodziwość, łajdactwo

    * ŁAKOMSTWO - [ 4124 pleonexia ] - chciwość, zachłanność, stan w którym pożąda się więcej,więcej i więcej 
**  ZŁOŚLIWOŚĆ [ 2549 - kakia ] - zło, występek, krzywda, cierpienie, zła wola, chęć zranienia


    * pełni ZAZDROŚCI [ 5355 - phthonos ] - złośliwość, zazdrość, zawiść, zadowolenie z czyjegoś nieszczęścia i bólu

** MORDERSTWO [ 5408 - phonos ] - morderstwo, zabójstwo, mord


   * SPÓR [ 2054 - eris ] - spór, kłótnia, walka, waśń, niezgoda

** PODSTĘP [ 1388 - dolos ] - podstęp, oszustwo motywowane podstępem z powodu chciwości, zdrada   * ZŁE OBYCZAJE - [ 2550 - kakoetheia ] - złośliwe usposobienie które promuje złe nawyki, zły charakter, deprawacja serca

** PLOTKARZE - [ 5588 - psithuristes ] - donosiciel, oszczerca, tajny oszczerca - ten który uruchamia tajne ataki - [robi to skrycie] -  na charakter danej osoby,

   * OSZCZERCY - [ 2637 - katalalos ] - oszczerstwo, pootwarz, pomówienie, obgadywać, obmawiać. Pochodzi od 2635 : mówić z wyższością we wrogi, wyszydzający [pośród wyśmiewania ] sposób, złorzeczenie, złośliwe przemówienie przeciwko bliźniemu

** NIENAWIDZĄCY BOGA - [ 2319 - theostuges ] - nienawidzący BOGA. Czuć wstręt, odrazę do BOGA. Jak mówi słownik : ten rzadki termin odnosi się do ludzi, którzy całkowicie odwrócili się od PANA. Służba bożkom, gonitwa za grzechem prowadzi do strasznego stanu. Ci ludzie nie tyle co nie wierzą że ON jest, ale nienawidzą GO. Rzymian 1:18-20 - mówi, że wszyscy wiedzą że BÓG jest i to prawda. Ateizm to fikcja. Ci ludzie albo pogubili się, są zwiedzeni - nie myślą o BOGU, albo druga grupa : nienawidzą GO, ale wszyscy wiedzą, że ON jest STWÓRCĄ tylko buntuj się, nie myślą o tym za bardzo - codzienność ich pochłania, grzech ich interesuje http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html   * ZUCHWALI - [ 5197 - hybristes ] - bezczelny,krzywdziciel, agresywny, brutalny. Taka osoba jest bezczelna - cieszy się ze złego uczynku, znajduje przyjemność w ranieniu innych. 

** PYSZNI - [ 5244 - hyperephanos ] - wyniosły, dumny, zarozumiały, pyszny, zuchwały   * CHEŁPLIWI - [ 213 - alazon ] - samochwał, chełpliwy, chwalipięta który samego siebie ocenia w głośny i wystawny sposób. Osoba która twierdzi, deklaruje wielki rzeczy, których nie jest w stanie zrobić - puste przechwałki, pycha nakręca tą osobę. 

** WYNALAZCY ZŁYCH RZECZY - [ 2182 - epheuretes + 2556 - kakos ] - 2182 : wynalazca, odkrywca. 2556 : niegodziwość, wewnętrzne zło. Zło w najszerszym tego słowa znaczeniu. " WYNALAZCY ZŁYCH RZECZY / WYNALAZCY ZŁEGO - to dobry temat na osobny wpis. Widzimy na świecie zalew nowych złych rzeczy i zachowań i będzie tego coraz więcej ....    * NIEPOSŁUSZNI RODZICOM - [  545 - apeithes + 1118 ] - apeithes : nieposłuszny, nieuległy,  ktoś nie dający się przekonać - umyślnie ignorujący autorytet, niesforny, oporny

** BEZROZUMNI - [ 801 - asunetos ] - niemądry, nierozsądny, inteligencja bez mądrości : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-6.html


   * NIEDOTRZYMUJĄCY SŁOWA [ 802 - asunthetos ] - niesłowny, nielojalny w stosunku do umowy, porozumienia, zdradziecki, oszukańczy, zawodny, niestały

** BEZ NATURALNEJ MIŁOŚCI - [ 794 -astorgos ]  - pozbawiony naturalnych uczuć, bez serca, niekochający. Storgos oznacza rodzinną miłość, rodzinne uczucia a "astorgos" jest przeciwieństwem -  oznacza więc kogoś kto nie ma miłości i uczuć wobec członków rodziny, bezlitosny wobec krewnych.


   *  NIEPRZEJEDNANI - [ 786 - aspondos ] - nieustępliwy, nieprzejednany, zajadły, nieugięty, niedopuszczający do zawarcia układu, nieubłagany.

** BEZ MIŁOSIERDZIA - [ 415 - aneleemon ] - niemiłosierni, bez litości, bez współczucia, srogi, ostry, okrutnyselfish - egoistyczny, samolubny, egocentryczny, zapatrzony w siebie, sobkowski

Niech ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS wyzwoli,zachowa nas od tych wszystkich obrzydliwych, grzesznych postępków, cech. Takie zachowania, cechy na świecie będę coraz większe i zachwalana, promowane : " Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. " - Rzymian 1:32 UBG

BIBLIA WARSZAWSKA : 
" Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. "-  - 27 werset wypowiada się jasno o grzechu jakim jest homoseksualny sex. --- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/owacje-dla-grzechu-homoseksualizmu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/owacje-dla-grzechu-homoseksualizmu.html


BIBLIA GDAŃSKA
" Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. (27) Także i mężczyźni opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc. (28) A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi; (29) Napełnieni będąc wszelakiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów; (30) Zausznicy, obmówcy, Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, (31) Bezrozumni, przymierza nie trzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni; (32) Którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią."
czwartek, 24 listopada 2016

Polis miasto 16 razy większe od Polski stolica nowej ziemi część 2 współkrólowie wielu ostatnich pierwszymi


To tylko graficzne, ludzkie wyobrażenie, na pewno nie oddające nawet 0,1 % przyszłej wspaniałości" królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć " - Objawienie Jana 21:24b Uwspółcześniona Biblia Gdańska - tymi królami ziemi będą naśladowcy, uczniowie Zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Uczniowie żyjącego na wieki Chrystusa, a nie uczniowie Strażnicy Świadków Jehowy - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html
Uczniowie żyjącego na wieki Chrystusa, a nie uczniowie Ellen White -
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/archaggelos-faszywe-nauczanie.html

Uczniowie żyjącego na wieki Chrystusa, a nie uczniowie papieży, księży, popów - np : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


To oni do Nowego Jeruzalem wniosą chwałę i cześć, którą otrzymają podczas przyszłego zmartwychwstania/przemienienia i będę w niej wiernie służyć Ojcu i Synowi. Będą oddawać IM pokłon i będąc zawsze z radością IM służyć .... " I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka. " - Objawienie Jana 21:27 UBG - do Nowego Jeruzalem wejdą tylko zapisani w księdze żywota Baranka.                                                                     Krew Pana przelana na Golgocie służy do zapisywania w księdze życia Baranka - prawdziwego Baranka ofiarnego ... 


" A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał, handlując.
16 Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien.
17 I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami.
18 Przyszedł też drugi i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała pięć grzywien.
19 Również temu powiedział: I ty władaj pięcioma miastami. " - Ewangelia Łukasza 19:15-19 UBG - Uczniowie będę mieć władzę nad różnymi obszarami w 1000-letnim Królestwie i później w wieczności.

Współkrólowanie ze Zbawcą nie jest obietnicą na dziś dzień, nie na czas trwania tego bezbożnego, grzesznego świata. Najpierw królestwo obejmie sam PAN JEZUS a dopiero powoła współkróli. Antychryst będzie rozdawał władzę w świecie grzechu i wielu da się oszukać, myśląc że to Chrystus, że to spełnienie proroctw. Antychryst w drugim liście do Tesaloniczan nazywany jest "człowiekiem grzechu". Kto będzie trwał w Chrystusie, dążył do uświęcenia - ten bez problemu rozpozna antychrysta, nie będzie oszukany. Będzie widział w nim grzechy, więc będzie wiedział, że to nie Chrystus.

widzę np na anglojęzycznych stronach kolejny odcinek niemądrego serialu pod tytułem "prezydent USA antychrystem z księgi Objawienia, Daniela". 
Teraz zaczyna się to mówić o Trumpie jako o antychryście, a wcześniej tak samo mówiono o Obamie, Bushu i pewnie poprzednikach. Trump nie jest antychrystem z Objawienia Jana czy z Księgi Daniela. M.in nie ten czas - ludzie nie rozróżniają między początkiem boleści a późniejszym wielkim uciskiem : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

" Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie Jana 20:4-6 UBG 


Ale współkrólowanie nie ograniczy się tylko do Milenium, do tysiąca lat.... " I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków " - Objawienie Jana 22:5 UBG ----- " Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne " - Księga Daniela 7:18 Biblia Warszawska


" Aż przyszedł Starodawny a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali.......  A królestwo i władza, i dostojeństwo królewskie pod wszystkiem niebem dane będzie ludowi świętych najwyższych miejsc, którego królestwo będzie królestwo wieczne, a wszystkie zwierzchności jemu służyć i onego słuchać będą " - Księga Daniela 7:22, 27 Biblia Gdańska


" Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał?
8 Już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. I obyście królowali, abyśmy i my z wami królowali." - 1 list do Koryntian 4:7-8 UBG


 " Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć.
12 Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze. " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:11-12 UBG

I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen " - Objawienie Jana 1:6 UBG - prawidłowo jest "królami" jak w UBG lub Biblii Warszawskiej, a błędnie : "królestwem" jak to np w Biblii Tysiąclecia lub w przekładzie Nowego Świata -Świadków Jehowy - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/dlaczego-lepiej-unikac-biblii.html " I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. " - Objawienie Jana 5:10 UBG - na ziemi a nie w jakimś nieznanym miejscu. Najpierw w 1000 letnim Królestwie Chrystusa, a później przez nieskończoność na nowej ziemi ze wspaniałą, niesamowitą stolicą - w NOWYM JERUZALEM.

 Nad kim będą królować współkrólowie ?? skąd wezmą się narody w 1000 letnim królestwie i wieczności ?? Moim zdaniem głównie z malutkich dzieci, które przeżyją wielki ucisk i z tych malutkich dzieci które pomarły a będą wzbudzone : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/niewiniatka-betlejemskie-zmartwychwstana.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/niewiniatka-betlejemskie-zmartwychwstana.html  , zostawiam to PANU JEZUSOWI - ON WSZYSTKO WIE, ZNA SERCA WSZYSTKICH I JEST DOSKONAŁY W SPRAWIEDLIWOŚCI. Skupmy się aby głosić zbawienie, które jest tylko w JEGO krwi - to jest niezaprzeczalne, to wiemy, tego się trzymajmy - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. 26 Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami " - Objawienie Jana 2:25-26 UBG

 Dopóki PAN JEZUS nie powróci to zabiegajmy nie o władzę, nie o zaszczyty, nie o skarby tego świata, ale zabiegajmy aby być największymi w :  
       * pokorze
       * miłości
       * sprawiedliwości
       * uświęceniu
       * miłosierdziu
       * wzajemnej pomocy
       * służeniu innym
       * uniżeniu 


 " Ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. " - Ewangelia Mateusza 23:11-12 UBG

Kto pragnie, szuka władzy, zaszczytów dopóki jest w tym ciele i w tym coraz bardziej grzesznym świecie - ten zatraci, zniszczy się : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html


" Lecz oni milczeli. W drodze bowiem rozmawiali między sobą o tym, kto z nich jest największy.
35 A usiadłszy, zawołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. " - Ewangelia Marka 9:34-35 UBG - taka wielkość jest w świecie uważana za głupstwo, za słabość. W oczach Zbawiciela jednak jest cenna ----  gdy PAN powróci role się odwrócą : " A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. " - Ewangelia Mateusza 19:30 UBG -- zobaczcie też Ewangelię Łukasza13:23-30.

 " Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? " - List Jakuba 2:5 UBG - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.html

 Wielu chciałoby mieć złotą koronę od Chrystusa, ale korony cierniowej jeśli trzeba to ie chcą założyć, ale upadają, wypierają się wtedy Wszechmogącego Zbawcy, idą w grzeszny świat : Mateusz 13:20-21.

Kto w tym grzesznym świecie niesie, będzie niósł do końca krzyż Chrystusowy [[ cierpienia ze względu na wierność Chrystusowi, za głoszenie Ewangelii, trzymanie się biblijnych prawd ]] - ten nosił będzie i koronę. Będzie współkrólował w 1000 letnim Królestwie Chrystusa, jak i później w wieczności - bez końca, w niewyobrażalnie wspaniałym, nieopisanym nowym świecie i w Bożym mieście - Nowym Jeruzalem - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


 " Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
6 Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. " - 1 list apostoła Piotra 5:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańskaśroda, 23 listopada 2016

Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 10 pokonanie Goliatawstawiłem niedawno nowy filmik na youtube z napisami i podkładem muzycznym : https://www.youtube.com/watch?v=lrmqsTSgboc https://www.youtube.com/watch?v=lrmqsTSgboc  : " Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów biedy chorób śmierci + napisy PL - mój komentarz "

w filmiku w napisach - zamieściłem taki tekst :

 Trwa duchowa wojna, inna niż ziemskie - demony, świat, stara natura chcą nas skalać grzechami.
Co by się nie stało na świecie, czy w twoim życiu - to zawsze ufaj wszechmogącemu Zbawicielowi - Jezusowi Chrystusowi.
Bez Niego nie wytrwamy, jesteśmy słabi - Ew. Jana 15:4

Ale w Nim, dzięki Niemu możemy w najgorszych nawet czasach być dalej uczniami - list do Filipian 4:13
Nie walczymy z ludźmi, nie oddawajmy złem za zło. Zło dobrem zwyciężamy, nienawiść miłością - Rzymian 12
Uczniowie Zmartwychwstałego byli i są zabijani, prześladowani, ale zło, grzech ich nie pokonuje - mają obietnice zmartwychwstania.
" Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? " - list do Rzymian 8:31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
" ja jestem z wami przez wszystkie dni " - Ewangelia Mateusza 28:20
" Nie bój się, tylko wierz! " - Marek 5:36 - ufaj zawsze PANU JEZUSOWI, a nigdy swemu sercu
" Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się " - 1 Koryntian 16:13
" Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła " - Efezjan 6:12
" wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego " - 2 Tesaloniczan 3:3
Prawdziwa siła nie jest w mięśniach : "Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu " - 1 Tymoteusz 1:12
" Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego " - 1 list do Tymoteusz 6:12
"  I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył " - Jan 11:25
" Pan stanął przy mnie i umocnił mnie " - 2 Tymoteusz 4:17
" My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu " - Hebrajczyków 10:39
Chrystus - Alfa i Omega jest Życiem, więc odchodząc od Niego oddalasz się od życia i wchodzisz na drogę śmierci, zatracenia
Emanuel cie nie opuści, to ty możesz JEGO opuścić : " Nie porzucę cię ani nie opuszczę " - Hbr 13:5
" Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek " -Hbr 13:6
" Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was " - 1 Piotr 5:7
" Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego" - 1 Jan 2:14
"Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 JAN 5:5
" Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia... Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia " - Objawienie 2:10
" Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci " - Obj 12:11
zmartwychwstali uczniowie będą panować z Chrystusem 1000 lat - Obj 20:6 i będą z Nim i z Ojcem na nowej ziemi, gdzie nie będzie śmierci bólu, łez - Obj 21:4
" Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną " - Psalm 23:4
"Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu! " - Psalm 27:14
" Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. " - Psalm 31:25
" (sprawiedliwy) Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU " Psalm 112:7
"  Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! " - Izajasz 35:4
"ci, którzy ufają Panu, nabierają siły " - Księga Izajasza 40:31
" Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom " - Księga Hioba 8:20
Kto pełni wolę Boża, zmartwychwstanie w niezniszczalnym, wspaniałym ciele. Będzie żył wiecznie - Mateusz 7:21, 1 Jan 2:17


=========================================================================
=========================================================================

mogłem jeszcze wspomnieć o tym wersecie : " To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat " - Ewangelia Jana 16:33 UBG

" Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie " - 2  list apostoła Pawła do Koryntian 2:14a UBG

" Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga " - Objawienie 2:7

" Bądź mocny, bądź odważny ...Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się! " - Księga Powtórzonego Prawa 31:7-8Połóżmy 100 % zaufania, nadziei, oparcia w Zmartwychwstałym, wszechmogącym PANU. 
Natomiast 0 % - zero - zaufania, nadziei, oparcia w pieniądzach, w sobie, w innych ludziach, w materialnych rzeczach i w nikim i niczym innym. 100 % dla SYNA BOŻEGO, który jest z nami po wszystkie dni. 
Jeśli np 1 % zaufania, nadziei, oparcia położysz w ludziach, pieniądzach, w sobie itd to Chrystusowi odbierzesz ten jeden procent, a JEMU należy się 100 % i tylko 100 % - nawet promila mniej. 100 % dla NIEGO - Kto tak robi i będzie robił nie zawiedzie się, ale tacy ludzie będę w wielkiej mniejszości ........ " A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie?
8 Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? " - Łukasz 18:7-8 UBG


W nas nie ma żadnej siły, współczesny Goliat np diabeł czy świat gdyby nie CHRYSTUS pokonaliby nas. Ale trwając w ZMARTWYCHWSTAŁYM mamy zwycięstwo. Nawet gdyby ludzie nas zabili to trwając w CHRYSTUSIE mamy zwycięstwo. Nawet śmierć nie może nas pokonać - PAN wskrzesi swych uczniów jak zapowiadał, jak obiecał. Trwajmy w PANU - Ewangelia Jana 15:1-12.


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html