Popularne posty

czwartek, 24 listopada 2016

Polis miasto 16 razy większe od Polski stolica nowej ziemi część 2 współkrólowie wielu ostatnich pierwszymi


To tylko graficzne, ludzkie wyobrażenie, na pewno nie oddające nawet 0,1 % przyszłej wspaniałości" królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć " - Objawienie Jana 21:24b Uwspółcześniona Biblia Gdańska - tymi królami ziemi będą naśladowcy, uczniowie Zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Uczniowie żyjącego na wieki Chrystusa, a nie uczniowie Strażnicy Świadków Jehowy - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html
Uczniowie żyjącego na wieki Chrystusa, a nie uczniowie Ellen White -
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/archaggelos-faszywe-nauczanie.html

Uczniowie żyjącego na wieki Chrystusa, a nie uczniowie papieży, księży, popów - np : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


To oni do Nowego Jeruzalem wniosą chwałę i cześć, którą otrzymają podczas przyszłego zmartwychwstania/przemienienia i będę w niej wiernie służyć Ojcu i Synowi. Będą oddawać IM pokłon i będąc zawsze z radością IM służyć .... " I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka. " - Objawienie Jana 21:27 UBG - do Nowego Jeruzalem wejdą tylko zapisani w księdze żywota Baranka.                                                                     Krew Pana przelana na Golgocie służy do zapisywania w księdze życia Baranka - prawdziwego Baranka ofiarnego ... 


" A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał, handlując.
16 Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien.
17 I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami.
18 Przyszedł też drugi i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała pięć grzywien.
19 Również temu powiedział: I ty władaj pięcioma miastami. " - Ewangelia Łukasza 19:15-19 UBG - Uczniowie będę mieć władzę nad różnymi obszarami w 1000-letnim Królestwie i później w wieczności.

Współkrólowanie ze Zbawcą nie jest obietnicą na dziś dzień, nie na czas trwania tego bezbożnego, grzesznego świata. Najpierw królestwo obejmie sam PAN JEZUS a dopiero powoła współkróli. Antychryst będzie rozdawał władzę w świecie grzechu i wielu da się oszukać, myśląc że to Chrystus, że to spełnienie proroctw. Antychryst w drugim liście do Tesaloniczan nazywany jest "człowiekiem grzechu". Kto będzie trwał w Chrystusie, dążył do uświęcenia - ten bez problemu rozpozna antychrysta, nie będzie oszukany. Będzie widział w nim grzechy, więc będzie wiedział, że to nie Chrystus.

widzę np na anglojęzycznych stronach kolejny odcinek niemądrego serialu pod tytułem "prezydent USA antychrystem z księgi Objawienia, Daniela". 
Teraz zaczyna się to mówić o Trumpie jako o antychryście, a wcześniej tak samo mówiono o Obamie, Bushu i pewnie poprzednikach. Trump nie jest antychrystem z Objawienia Jana czy z Księgi Daniela. M.in nie ten czas - ludzie nie rozróżniają między początkiem boleści a późniejszym wielkim uciskiem : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

" Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie Jana 20:4-6 UBG 


Ale współkrólowanie nie ograniczy się tylko do Milenium, do tysiąca lat.... " I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków " - Objawienie Jana 22:5 UBG ----- " Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne " - Księga Daniela 7:18 Biblia Warszawska


" Aż przyszedł Starodawny a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali.......  A królestwo i władza, i dostojeństwo królewskie pod wszystkiem niebem dane będzie ludowi świętych najwyższych miejsc, którego królestwo będzie królestwo wieczne, a wszystkie zwierzchności jemu służyć i onego słuchać będą " - Księga Daniela 7:22, 27 Biblia Gdańska


" Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał?
8 Już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. I obyście królowali, abyśmy i my z wami królowali." - 1 list do Koryntian 4:7-8 UBG


 " Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć.
12 Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze. " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:11-12 UBG

I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen " - Objawienie Jana 1:6 UBG - prawidłowo jest "królami" jak w UBG lub Biblii Warszawskiej, a błędnie : "królestwem" jak to np w Biblii Tysiąclecia lub w przekładzie Nowego Świata -Świadków Jehowy - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/dlaczego-lepiej-unikac-biblii.html " I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. " - Objawienie Jana 5:10 UBG - na ziemi a nie w jakimś nieznanym miejscu. Najpierw w 1000 letnim Królestwie Chrystusa, a później przez nieskończoność na nowej ziemi ze wspaniałą, niesamowitą stolicą - w NOWYM JERUZALEM.

 Nad kim będą królować współkrólowie ?? skąd wezmą się narody w 1000 letnim królestwie i wieczności ?? Moim zdaniem głównie z malutkich dzieci, które przeżyją wielki ucisk i z tych malutkich dzieci które pomarły a będą wzbudzone : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/niewiniatka-betlejemskie-zmartwychwstana.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/niewiniatka-betlejemskie-zmartwychwstana.html  , zostawiam to PANU JEZUSOWI - ON WSZYSTKO WIE, ZNA SERCA WSZYSTKICH I JEST DOSKONAŁY W SPRAWIEDLIWOŚCI. Skupmy się aby głosić zbawienie, które jest tylko w JEGO krwi - to jest niezaprzeczalne, to wiemy, tego się trzymajmy - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. 26 Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami " - Objawienie Jana 2:25-26 UBG

 Dopóki PAN JEZUS nie powróci to zabiegajmy nie o władzę, nie o zaszczyty, nie o skarby tego świata, ale zabiegajmy aby być największymi w :  
       * pokorze
       * miłości
       * sprawiedliwości
       * uświęceniu
       * miłosierdziu
       * wzajemnej pomocy
       * służeniu innym
       * uniżeniu 


 " Ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. " - Ewangelia Mateusza 23:11-12 UBG

Kto pragnie, szuka władzy, zaszczytów dopóki jest w tym ciele i w tym coraz bardziej grzesznym świecie - ten zatraci, zniszczy się : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html


" Lecz oni milczeli. W drodze bowiem rozmawiali między sobą o tym, kto z nich jest największy.
35 A usiadłszy, zawołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. " - Ewangelia Marka 9:34-35 UBG - taka wielkość jest w świecie uważana za głupstwo, za słabość. W oczach Zbawiciela jednak jest cenna ----  gdy PAN powróci role się odwrócą : " A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. " - Ewangelia Mateusza 19:30 UBG -- zobaczcie też Ewangelię Łukasza13:23-30.

 " Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? " - List Jakuba 2:5 UBG - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.html

 Wielu chciałoby mieć złotą koronę od Chrystusa, ale korony cierniowej jeśli trzeba to ie chcą założyć, ale upadają, wypierają się wtedy Wszechmogącego Zbawcy, idą w grzeszny świat : Mateusz 13:20-21.

Kto w tym grzesznym świecie niesie, będzie niósł do końca krzyż Chrystusowy [[ cierpienia ze względu na wierność Chrystusowi, za głoszenie Ewangelii, trzymanie się biblijnych prawd ]] - ten nosił będzie i koronę. Będzie współkrólował w 1000 letnim Królestwie Chrystusa, jak i później w wieczności - bez końca, w niewyobrażalnie wspaniałym, nieopisanym nowym świecie i w Bożym mieście - Nowym Jeruzalem - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


 " Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
6 Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. " - 1 list apostoła Piotra 5:5-6 Uwspółcześniona Biblia GdańskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz