Popularne posty

niedziela, 18 grudnia 2016

Nie jesteśmy bogami potrzebujemy wiary i Zbawiciela - " przy nadziei "

" Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem.

26 Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki.
27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. " - 1 list do Koryntian 12:25-26 UBG


Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (35) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. " - Ewangelia Jana 13:34-35 Biblia Warszawska
Chciałem was, prosić o modlitwę za siostrą w Chrystusie, która jest "przy nadziei". 
Ciążę przechodzi z trudami, źle się czuje. 

Na pewno wiemy, że wszystko co na nas przychodzi ma nas umocnić w Chrystusie, przybliżyć do Niego, przemieniać nas nas Jego podobieństwo i dawać przykład wiary innym braciom i siostrom oraz pozostałym ludziom. 

Wiemy, że PAN JEZUS jest wszechmogący, niezmiennie dobry i mądrość Jego nie ma końca - ON wie co robi i co robić z nami. On wie co jest dla nas prawdziwie dobre i pożyteczne - abyśmy duchowo byli mocniejsi i nie zatracili się w tym ginącym świecie.

On zna przyszłość każdego z nas. On przed naszym poczęciem wiedział o nas wszystko, przed stworzeniem wszechświata wszystko wiedział, więc ze swojej strony będę się modlił aby nasza siostra była duchowo mocna, miała pokój Chrystusowy i każdą wolę naszego PANA przyjęła z zaufaniem i pokorą. ON wie co robi. Może złe samopoczucie na dziś jest dobre dla niej, a może jutro już nie - a wtedy PAN go zabierze. Alle może tak ma być aż do porodu - nie wiem tego - ja jak i wy nie jestem ALFA i OMEGA jak PAN :)


" A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty. " - Mateusz 26:39 UBG - niech się dzieje wola PANA, a nie nasza. Nawet jej nie rozumiemy i jest ciężko. Jeśli nawet jest bardzo ciężkie to nic, nadal to jest dobre - choć mówię może być kompletnie niezrozumiałe dla nas. 

Ważne żebyśmy ufali, a nie wiedzieli dlaczego. Jeśli będzie trzeba żebyśmy wiedzieli, to Pan da odpowiedź. Jeśli nie da to znaczy, że tak ma być a my dalej mamy ufać i być posłuszni. 


Gdybyśmy zawsze i wszystko rozumieli - co nas spotyka - nie bylibyśmy ludźmi, ale bogami i nie potrzebowalibyśmy wiary. Nie jesteśmy Bogiem, ale prochem - nie mamy imienia Alfa i Omega tak jak mają Ojciec i Jego Syn - a nasz Pan. 


diabeł różne filozofie mówi, ze są bogami, że wszystko jest bogiem itd - ale kłamstwo zawodzi tych, którzy na nim się opierają. To samo mówił Ewie : " będziecie jak BÓG " i wiemy doskonale jak to się skończyło. Widzimy to na każdym kroku ...
Jeśli to czyta jakiś ateista, okultysta, adept new age, muzułmanin i każdy inny kto odrzuca krew Chrystusa niech przeczyta i zahrzy w link -- " Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach " - Jan 8:24
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

OBY PAN JEZUS dawał nam swój pokój, oby dawał GO naszej siostrze w czasie porodu i później ......... 


" Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. " Filipian 4:6-7 UBG" Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was " - 1 5:7 Piotr UBG - PAN się opiekuje, nie zamartwiajmy się o nic, nie piszmy czarnych scenariuszy, bo to tylko rozbija człowieka. Nie zapominajmy o Wszechmocnym, o zmartwychwstaniu, o raju, o cudownej wieczności ... 
Ta siostra nawet odwiedziła mnie w szpitalu - jak już byłem w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji. 
Okazała mi dobroć i Chrystusową miłość, więc i ja chociaż w taki skromny sposób chce ją wesprzeć - prosząc również was o modlitwę za nią. Proszę też za jej bliskimi aby uwierzyli że PAN jest, że żyje - aby się nawrócili, poszli za PANEM, codziennie GO poznawali, razem czytali Biblię - jak nasza siostra. Aby byli nie tylko cielesną rodziną, ale też Chrystusową na wieki wieczne. Tej rodziny śmierć nie pokona. 


" Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; " - list apostoła Pawła do Kolosan 3:12 BW


" Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich " - 1 Piotr 4:8a UBG


" Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca.5 A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. "  - 2 list apostoła Jana 1:4-5 UBG


 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/filadelfia-przejscie-ze-smierci-do-zycia.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz