Popularne posty

środa, 28 grudnia 2016

Prawdziwa gwiazda - jak nią zostać aster
" Biada światu z powodu zgorszeń! [ skandalon - grecki strong 4625 ] " - Ewangelia Mateusza 18:7a UBG - 

Żyjemy w takim świecie, że przeważnie w świetle fleszy, na czerwonych dywanach, "na świeczniku" są osoby, które szokują swoim zachowaniem, ubiorem, stylem życia - aby ci którzy chcą być znani jak oni - naśladowali ich zachowania, ubiór, poglądy życiowe. 

Trend jest taki, że im większa głupota, albo im więcej skandali i golizny -- TYM WIĘKSZA - " GWIAZDA ", tym większy CELEBRYTA. 

Celowo na świecznik stawia się ludzi którzy szokują zachowaniem i wyglądem - wszystko po to aby rzesze ludzi zaczęły naśladować ich zachowania i w ten sposób postępuje demoralizacja i upadek. Z jednej strony rzesze są przyzwyczajane do zła, tak że po czasie nie robi na nich wrażenia i sami często zaczynają tak postępować bo chcą "kariery" - są przekonani że aby być jak "mass medialne gwiazdy" sławę i pieniądze to muszą zniżyć się do ich kreowanego lub go przebić jeszcze gorszym zachowaniem.


Jeśli ktoś chce zrobić "karierę" jak większość celebrytów, gwiazd ten będzie naśladował ich skandale, grzechy, ale to nie wyjdzie mu na dobre. Naśladować zgorszenia, promować grzechy dalej to droga na zatracenie dla siebie i innych.


trend bezbożnego świata : im więcej grzechów, wyuzdania, nagości - tym więcej zainteresowania medialnego i ludzkiego. Większość ludzi leci do grzechów, brudów, plotek, głupstw, marności jak ćmy do światła.


Jaka większość ludzi - takie gwiazdy. Bez ludzkiego zainteresowania wszystko to umarłoby śmiercią naturalną. 
Gdyby ludzie nie oglądaliby filmów, seriali, programów z nimi, to te gwiazdy wyparowałyby w niebyt. Gdyby nie słuchali ich muzyki, ich innej twórczości - nie byliby na świeczniku.


Gwiazdy bezbożnego świata trwają co najwyżej kilkadziesiąt lat, ale prawdziwa gwiazda trwa i będzie trwała na wieki :

" Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną." - Objawienie Jana 22:16 UBG

Kto naśladuje GWIAZDĘ JASNĄ PORANNĄ - WSZECHMOGĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA - sam będzie gwiazdą i będzie trwał na wieki :

" Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne " - Księga Daniela 12:3 Biblia Warszawska - żeby innych prowadzić do sprawiedliwości, trzeba uwierzyć Zmartwychwstałemu, i uwierzyć w JEGO dzieło, jego obietnicy wody żywej - ducha świętego - mocy z wysokości. 

"kariera " przez grzech, w grzechu i ku marnościom to głupstwo - " Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? " - Łukasz 9:25 UBG


Lepiej wybrać Chrystusa, czynić w NIM - dzięki NIEMU sprawiedliwość i przez dawać innym dobry przykład, świadectwo - " a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne "


Prawdziwe gwiazdy będą wiecznie, nieskończoność. Prawdziwa " kariera " jest w Chrystusie. W uwierzeniu MU, że umarł za nasze grzechy i że zmartwychwstał. A jak już wiem, że ŻYJE to trwam w NIM, idę za NIM. Polegam na NIM, wiem że potrzebuję jego ducha,jego mocy bo w NIM jest to co nam potrzebne, a czego w nas nie ma. 


Różnych grzechów, skandali, szokujących rzeczy - przekraczających kolejne granice będzie więcej i więcej. Uważajmy aby nie przyjąć do swego życia jakichś złych światowych zachowań. I aby nie dawać powodu do upadku, do zgorszenia - braciom i siostrom. 


Najbezpieczniej iść za PANEM, nie za relidijnymi organizajami. Za PANEM - nie ludźmi - a to wymaga wiary, bo od kołyski nas uczono aby pokładać zaufanie w papieżu, księżach i szeregu innych ludzi ....  - " Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Ewangelia Jana 8:12 UBG

" Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności." - 1 list Jana 1:5 UBG

" Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności " - Ewangelia Jana 12:46 UBG


" Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. " - Mateusz 4:16 UBG


" Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości " - Efezjan 5:8 UBG


" Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie; " - Filipian 2:15 UBG - we wszechmogącym Chrystusie, który dał siebie za nasze grzechy - jest prawdziwe światło, bycie prawdziwą gwiazdą, która nie zgaśnie nawet przez śmierć, bo zmartwychwstanie.

Kto w NIM nie trwa, nie idzie przez życie z NIM jest ciemnością a nie gwiazdą. Czerwone dywany, flesze, media i cała ta machina przeminie, zginie ... " Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość " - Mateusz 13:41 UBG


" Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta. " - Księga Liczb 24:17 BW - ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS - TO PRAWDZIWA GWIAZDA i oby wszyscy JEMU ufali i szli z NIM, TRWALI W NIM..... ON jest JEDYNĄ  NADZIEJĄ PONAD TO KRUCHE ŻYCIE i CORAZ GORSZE, ZDEGENEROWANY ŚWIAT. ON STWORZYŁ ŻYCIE, JEST ŻYCIEM I TYLKO ON MOŻE DAĆ ŻYCIE WIECZNE - żadna światowa oferta nie dorówna temu, nikt nie zaoferuje lepszej przyszłości ... 

kto idzie za grzechami, a nie za Zmartwychwstałym wybiera zatracenie : 
" I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki " - 1 list apostoła Jana 2:17 Biblia Warszawska


 " Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą " - Księga Izajasza rozdział 60 werset 2 Biblia Warszawska
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html : -- fragment - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html : -- fragment


" Człowieku kimkolwiek jesteś - poświęć 5 minut i przeczytaj co tu jest zawarte. Zastanów się dokąd idziesz, jaki sens ma życie. Skąd wzięło się życie, wszechświat. Dokąd zmierzam. Czy będę miał nadzieję w godzinie śmierci ...


Do grobu nie zabierze się wspomnień - jak przed narodzinami nie było nas i nie mamy wspomnień sprzed narodzin, tak samo w chwili śmierci wspomnienia zginą, aż do momentu zmartwychwstania. 

Czas szybko mija, a życie jest kruche - śmierć może nadejść w każdej chwili. Co dziennie umierają tak zdrowi jak i chorzy, młodzi i starzy, biedni i bogaci.


 Wybranie góra 70-80 lat życia dla grzeszenia, fałszywego korzystania z życia i złudnego zbierania wspomnień, które przeminą, a odrzucanie wspaniałej wieczności to tak jakby bezcenny, nieskończony skarb (życie wiecznie - nie 1000 lat, nie miliard lat, ale życie bez końca w nowych, niezniszczalnych ciałach z kochającym Bogiem wśród niewysłowionych wspaniałości) sprzedać za 70-80 złotych (70-80 lat życia)...... Marna to transakcja, ale m.in bunt i niewiara spowodowana umiłowaniem grzeszenia, pieniędzy i bezbożnego świata sprawia, że większość nienawidzi Jezusa Chrystusa lub gardzi Nim nie żyjąc z Nim w żywej, codziennej relacji, nie chcą być uczniami : "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska 


nie można miłować grzeszenia, trzymać się go a nie pogardzać wtedy Chrystusem lub nienawidzić GO - NIE MOŻNA DWÓM PANOM SŁUŻYĆ - " Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie " - Ewangelia Mateusza 6:24 UBG " 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz