Popularne posty

czwartek, 29 grudnia 2016

twoje życie się zawali jeśli położysz nadzieje w polityce, przywódcach, marnościach
                             NIE POKŁADAJ NADZIEI W SOBIE, NIE POLEGAJ NA SOBIE


" Kto ufa własnemu sercu, jest głupi " - Księga Przysłów Salomona 28:26 UBG

" Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.
6 Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.7 Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła." - Księga Przysłów Salomona 3:5-7 UBG

" Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 1:9 UBGUfaj CHRYSTUSOWI. Uwierz, że zapłacił w całości na krzyżu za grzechy twoje i moje. Nie można swoimi "dobrymi uczynkami" wypracować sobie uniewinnienia, wejścia do raju : " Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść: " - Łukasz 18:9 UBG - nie można myśleć takimi kategoriami : " tyle zrobiłem dla BOGA będę zbawiony " - to błędne myślenie. 
Prawidłowe jest takie : BÓG uniżył się na 33 lata do poziomu człowieka i oddał swoje życie za mnie, za moje grzechy - przestępstwa i zmartwychwstał ku usprawiedliwieniu, zbawieniu. Tyle zrobił dla mnie abym był zbawiony - zaufam MU, uwierzę MU, JEGO miłości. Uwierzę Jego słowom : " Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne " - ma już o będę Go prosił aby napełniał mnie swym duchem i utrzymał mnie w tym życiu wiecznym do końca mych dni ... 


Ile razy zawiedliśmy się na sobie ??

Ile razy popełniliśmy błędy, pomyliliśmy się ?? 


W drobnych rzeczach zdarzają się nam pomyłki, więc czy nie lepiej we wszystkim, a szczególnie w kwestii zbawienia, nieśmiertelności w raju z CHRYSTUSEM i OJCEM - położyć w NICH całą nadzieje, zaufanie ?? 

Jakie nasze błędy, jakie często tragiczne wybory mają nas przekonać ?? UFAJMY EMMANUELOWI a nie sobie bo : " Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute " - Księga Jeremiasza 17:9 Biblia Warszawska...... zaufać sobie, polegać na sobie to tak jak próbować przejść nad przepaścią mostem linowym - którego liny są przeżarte, zgniłe i ledwo, ledwo się trzymają na lekkim wietrze ... malutki ciężar je zerwie ...

Polegać na swojej inteligencji, swoich siłach to tak jak zbudować dom bez fundamentu, lub nie użyć betonu na fundament ale użyć prochu, popiołu ... Taki dom się zawali. My jesteśmy popiołem, prochem więc nie ufajmy, nie polegajmy na sobie ale na tym, który jest SKAŁĄ - na ZMARTWYCHWSTAŁYM - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html

" Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem " - Genesis, Księga Rodzaju 18:27 BW


" Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie " - Galacjan 6:3 UBG


                 NIE POKŁADAJ NADZIEI w POLITYCE, PRZYWÓDCACH, BOGATYCH  i innych ludziach

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/nienawisc-wrogosc-rowniez-wobec-wadcow.html


" Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.

4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.

5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu;
6 Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki;" - Psalm 146:3-6 UBG - każdy człowiek jest tchnieniem, marnością która dziś jest i dziś jej może nie być ... z drugiej strony jest TEN, który jest NIEŚMIERTELNY, NIEZNISZCZALNY - który stworzył wszystko o JEGO moc oraz mądrość nie mają końca. 

Po co składać nadzieję w prochu o imieniu Dominik, na prochu zwanym papieżem, na prochu nazywanym księdzem, pastorem. Na prochu jakim są wydawcy Strażnicy Świadków Jehowy lub po co słuchać ich organizacji, która jest tworem prochu. Po co w innych organizacjach i ludziach, a nie w tym który jest doskonały w miłości, dobroci, sprawiedliwości, mądrości, mocy, sile ... 

Po co pokładać nadzieję w ludziach władzy, w bogaczach, i innych ?? Proch jest prochem. " Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach." - Psalm 118:8-9 UBG

" Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka " - Psalm 60:11 UBG

" Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! " - JEREMIASZ 17:5 BW

"Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. (2) Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. (3) Lecz opieka faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę " - Izajasz 30:1-3 BW

" Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach! Bo za co można go uważać? " - Izajasz 2:22 BW


                             NIE W BRONI, ani WOJSKU itp


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.html
" Nie wybawi króla liczne wojsko ani nie ocali wojownika wielka siła.
17 Koń jest zwodniczy w wybawieniu, nie ocali swą wielką siłą " - Psalm 33:16 UBG - również kto na sile militarnej, broni pokłada nadzieję zawiedzie się, upadnie :

" Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga.8 Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się." - Psalm 20:7-8 UBG

"  Nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz; 7 Lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą." - psalm 44:6-7
"  Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na Świętego Izraelskiego i nie szukają Pana " - Izajasz 31:1 BW

                           NIE POKŁADAJ ZAUFANIA, NADZIEI w PIENIĄDZACH i MATERIALNYCH RZECZACH


" Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. " - Ewangelia Łukasza 12:15 UBG

Mój BÓG nie potrzebuje pieniędzy, aby pomóc, uratować, doradzić, wesprzeć itd. 
Komu prędzej pomoże - temu kto ufa MU bezgranicznie, czy temu który ufa trochę JEMU i trochę skarbom ziemskim ?? : 


" Kto ufność pokłada w swych bogactwach, ten upadnie" - Księga Przysłów Salomona 11:28 UBG

Pokładanie nadziei w pieniądzach to nie tylko problem wielu bogatych, ale również wielu biednych. Biedny też może uważać że w bogactwach może być bezpieczny, szczęśliwy i zaczyna gonić za nimi, pragnąć ich, pożądać, oddawać im swe serce itd ... " I zdumieli się uczniowie jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do królestwa Bożego! " - Ewangelia Marka 10:24 UBG


" Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami ...... Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. " - 1 Tymoteusz 6:11,17 UBG" Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem;7 Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu " - Psalm 49:6-7 UBG - odpuszczenia grzechów, zbawienia nie można sobie kupić za pieniądze. Choćby się miało cały świat to nigdy nie wystarczy. Bezcenna krew Zbawiciela tylko i wyłącznie daje to ... 

 " Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją, (25) jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką .... to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości " - Hiob 31:24-25,28 BW" Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją siłą, ale ufał swym wielkim bogactwom i umacniał się w swojej nieprawości. " - Psalm 52:7 UBG

" Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą; jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca. " - Psalm 62:10 UBG

NIE BYĆ JUDASZEM :http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/zmieniona-perspektywa-nie-narzekaj.html

                                NIE POKŁADAJ NADZIEI, ZAUFANIA W RELIGIACH, FILOZOFIACH Ratunek jest w ŻYWEJ wszechmogące, doskonałej w miłości - OSOBIE -- a nie w martwych religiach i zwodniczych organizacjach religijnych... 
" Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem " - Ewangelia Jana 14:6a Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mahomet, Budda, Maryja czy ktoś inny nie żyli bezgrzesznie jak Chrystus i nie oddali swego życia jak Jezus za nasze grzechy. Nie ma do OJCA, do raju, do przebaczenia innej drogi jak zmartwychwstały wszechmogący Chrystus - Dzieje Apostolskie 4:12 i inne ... 

                    CAŁE ZAUFANIE tylko WE WSZECHMOGĄCYM JEZUSIE CHRYSTUSIE i JEGO OJCU


Psalm 02:12 , Psalm 4: 5 , Psalm 34: 8 , Psalm 84:12 , Psalm 62: 8 , Psalm 37 , Psalm 28: 7 , Psalm 56:3,11 , Psalm 36: 7 , Psalm 57: 1 , Psalm 61: 4 , Psalm 13: 5 , Psalm 32:10, Psalm 18: 2 , Psalm 11: 1 , Psalm 33: 20-21 , Ps 143: 8 , Psalm 7: 1 , Psalm 9:10 , Ps 125: 1 ....... i wiele innych tak z Pism staro jak i nowotestamentowych. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz