Popularne posty

poniedziałek, 26 grudnia 2016

" Zajebisty " - cztery powody dlaczego nie powinieneś wypowiadać tego słowa

" Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. " - Ewangelia Mateusza 12:36 UBG

- uważajmy co mówimy

- uważajmy jak mówimy

- uważajmy aby wiedzieć kiedy mówić, a kiedy milczećhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html - W jednym z komentarzy z tego artykułu ktoś użył słowa "zajebisty". 

Słowo to  przez wielu błędnie- nie jest uważane za wulgaryzm. 
Słowo to nie przystoi uczniowi Zmartwychwstałego Zbawiciela, nie powinno wychodzić z jego ust.1 )             LUDZIE NIE UŻYWAJĄ GO - PRZED DYREKTOREM W PRACY, W SZKOLE, W URZĘDACH


- a) Jeśli się szuka pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną to nikt nie używa wulgaryzmów, nikt nie używa zwrotu : " będę zajebistym " pracownikiem, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury ".  Nikt w CV również nie używa tego słowa. Jeśli ktoś twierdzi, że to nie wulgaryzm, to używając tego słowa w rozmowie czy w CV - na pewno może zapomnieć o pracy, o którą się stara.

- b) Jeśli przełożony w pracy wzywa kogoś na rozmowę - to rzuca nikt nie "rzuca mięsem".
Nie mówi do przełożonego : " jest pan/pani zajebi.... dyrektorem/dyrektorką , kierownikiem/kierowniczką. " ??  --- Na pewno tak nie mówi, ale używa innego słowa np : " jest pan/pani dobrym dyrektorem/dyrektorką , kierownikiem/kierowniczką ". Nie używa tego słowa, bo bardzo dobrze wie, że jest ono brudne, wulgarne, niestosowne. Więc niech nie używaj go też w innych miejscach i w rozmowach z innymi ludźmi. 

- c) Idzie ktoś w jakiejś sprawie do urzędu i na pewno nie używa tam słowa "zajebisty". Dobrze wie dlaczego tam go nie używać. A gdzie jest przyzwolenie aby używać go w innych miejscach ?? Nie ma takiego przyzwolenia od Stwórcy. Nie po to dał usta aby błoto z niego wychodziło, słona woda. 

- d) W szkole przed dyrektorem, nauczycielami też to słowo nie jest mile widziane i nikt swobodnie go nie używa i nikt nie przyzwala na używanie go. 

- e) Idzie ktoś na rozprawę sądową i na pewno nie używa tam przed sędzią słowa "zajebisty". Nie jest tam to słowo mile widziane i słusznie bo jest wulgaryzmem. 


2)      NAŚLADOWCY BOGA,  BÓG NIE UŻYWA WULGARYZMÓW


Z ust PANA JEZUSA nie wychodzą brudne słowa, wulgaryzmy, nieprzyzwoite słowa. 

W czystej mowie również mamy naśladować BOGA. Nie po to dał nam dar mowy - aby ohydne, brudne, nieprzyzwoite słowa wychodziły z naszych ust.
 Z Bożych ust nie wychodzi słowo " zajebi..." i inne ludzkie wulgaryzmy, brudne słowa. Z naszych też nie powinna wychodzić głupia mowa, złośliwa mowa, nieprzyzwoite żarty

" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG

" Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;
16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG


" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efezjan 5:1 UBG

"  Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. " - 2 Tymoteusz 3:16-17 UBG

" także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie " - Efezjan 5:4 BW3 )         "NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA ", " WY JESTEŚCIE ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA"


Jeśli chodzimy w grzech, jeśli naśladujemy świat - to nadal jesteśmy z tego bezbożnego świata. Nadal jesteśmy ciemnością. 

Jeśli mówimy jak ludzie tego świata - jeśli używamy brudnych słów jak oni. Jeśli popełniamy grzechy języka, o których tyle mówi Biblia to nie różnimy się od świata. 

Jeśli opowiadamy nieprzyzwoite rzeczy lub śmiejemy się z wulgarnych, nieprzyzwoitych żartów, opowiastek to dalej jesteśmy ciemnością.


" Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
15 Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. 
16 Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie." - Ewangelia Mateusza 5:14-16 UBG - gdy chodzimy w grzechach, w tym różnych grzechach języka - to nie ma co świecić. Jesteśmy ciemnością, tak jak chodzący w grzech świat, które co najwyżej ma tylko religijne opakowanie na sobie, ale nie ma życia Chrystusowego. 

 " Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym." - Efezjan 4:29 UBG


" Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. " - Kolosan 3:8 UBG


" A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga " - Rzymian 12:2 UBG

o fałszywych prorokach : " Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha " - 1 list Jana 4:5 UBG ...... " Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. " - Biblia Warszawska4)                     CHRYSTUS  ROZLICZY  ZE SŁÓW


Wypowiadane słowa są rejestrowane w BOŻYCH rejestrach. 

PAN rozliczy ze słów, więc prośmy GO, aby dawał nam tylko czyste i dobre, prawdziwe słowa. Takie które są ku JEGO chwale i ku chwale OJCA i ku dobru, zbudowaniu słuchających, a nie zgorszeniu ich. 
Aby dawał nam słowa za które dostaniemy pochwałę ... " proście a będzie wam dane "

Wypowiadamy słowa prawdy, słowa dające zbudowanie, pocieszenie czy napomnienie - ale nie z powodu aby "zapracować" sobie na Zbawienie, ale dlatego że PAN JEZUS już nas zbawił i przemienił - gdy dał nam swojego ducha, dał nowe serce. 

Ja kiedyś miałem strasznie wulgarny, brudny, złorzeczący, pyszny - bezbożny język. Ale PAN zabrał ode mnie wulgaryzmy, zabrał brudy języka. Wiem, że grzechy języka są różne - ale wiem, że u PANA jest wyzwolenie, więc jak mi coś pokazuje np niepotrzebną mowę, mowę o marnościach czy coś innego - to przychodzę z tym do NIEGO.


Co w sercu to wychodzi przez usta : " Sprawcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo.
34 Plemię żmijowe! Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta.35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.36 Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.37 Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony." - Ewangelia Mateusza 12:33-37 UBG - m.in przez słowa widać nowonarodzenie lub brak go.  

Słowa nie znikają - można nimi komuś pomóc, a można nimi kogoś zranić. 


Mowa dana nam została do komunikacji. Również do głośnego chwalenia PANA, dziękowania MU i głoszenia innym Ewangelii Krzyża, która jest furtką do Królestwa Bożego. 

Ktoś może nie używać wulgarnych słów, ale będzie używał języka do pustych rozmów, do zbędnych rozmów o marnościach i to też jest złe. 

Kto nam zezwolił aby dar mowy wykorzystywać na puste rozmowy o głupotach ??
Kto nam zezwolił aby dar mowy wykorzystywać na niebudujące rozmowy o marnościach, które np umysły braci i sióstr odwracają od tego co w górze, do pustych marności. Od Chrystusa do światowych rzeczy, lub przemijających - które rozpraszają. 

ZŁE są również jak :

- szyderstwo
- plotki
- obmowy
- fałszywe świadectwo
- powtarzanie niesprawdzonych rzeczy o kimś
- narzekanie
- wyzwiska
- nieuzasadnione krytykowanie
- opowiadanie sprośnych rzeczy
- kłamstwa
- i inne ... 


Jeśli będziemy używać brudnego języka i innych grzechów języka to nie damy dobrego świadectwa, ale utwierdzimy tylko innych w ich złej mowie i wystawimy się na skarżenia typu : 
 - " używasz takich słów a mnie chcesz nawracać ?? Sam się odwróć od zła " 
 - " nie mam się po co nawracać, nie różnimy się, jak ja klnę tak i ty, ja też wierzę w Boga "

" Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. " - List do Tytusa 2:8 UBG
" Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. " - 1 list Piotra 3:16 UBG

________________________________________________________________________________

JAKIE SERCE TAKA MOWA : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/jakie-serce-taka-mowa.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/efezjan-431-usuncie-to-aischrologia.html

 polecam też : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-4.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/agodnosc-to-nie-sabosc-ale-wielka-sia.html


" Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało." - list Jakub 3:2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz