Popularne posty

piątek, 24 lutego 2017

Rzymska piramida najgroźniejsza korporacja świata

" Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę " - Objawienie Jana 2:6 - NIKOLAICI to byli i są ludzie, którzy wbrew nauce Zbawiciela i apostołów mają duchową władzę nad innymi wierzącymi. 

NIKOS - zwyciężyć, zdobyć, podbić, triumf
LAOS - ludzie. Od laos pochodzi słowo laikat.


ZWYCIĘSTWO NAD LUDŹMI, PANOWAĆ NAD LUDŹMI - takie jest znaczenie słowa NIKOLAITA.

Podział na "duchownych" i "świeckich"//"laikat" to dzieło diabła, nauka szatana. NIKOLAICI w tym systemie czują się jak ryba w wodzie.


Zaznaczyć trzeba że ten nikolaicki system to nie tylko odstępczy, fałszywy Kościół Rzymskokatolicki, ale również Prawosławie, oraz wiele zborów/kościołów ewangelicznych tzw protestanckich oraz wiele pojedynczych osób. Ślepi są przewodnikami ślepuch, ale oby PAN otworzył oczy i serca tak nikolaitów jak i tych, którzy zostali przez nich zwyciężeni, podbici, zdominowani, opanowani.


PIRAMIDA WATYKAŃSKA taka jak INNE PIRAMIDY WŁADZY, PANOWANIA, RZĄDZENIA


struktura władzy feudalnej, gdzie w katolickich państwach nad królem był jeszcze papież.FAŁSZYWY KOŚCIÓŁ  zawsze był wysoko w tej piramidzie, drabinie władzy.PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ naśladował i naśladuje JEZUSA CHRYSTUSA a nie cesarzy, królów itd ....

" Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że władcy narodów panują [ KATAKYRIEUO ] nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę [ KATEKSIOUSIAZO] nad nimi.


26 Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.

27 I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą.
28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. " - Ewangelia Mateusza 20:25-28 UBG

KATAKYRIEUO - panować, władać, zawładnąć, zwyciężyć, zdobyć, ujarzmić, poddać sobie. 

KATEKSIOUSIAZO - władać kimś samowolnie, dać się władzą we znaki, silna dominacja
Egipt - struktura. Zaraz za faraonem są i "duchowni"

Watykańska piramida, egipska, feudalna, z Cesarstwa Rzymskiego i innych imperiów to wszystko jest ten sam schemat, ten sam system. Fałszywy kościół jest taki jak świat, prawdziwy nie jest z tego świata.
W Egipcie był faraon, a w Rzymskim Kościele jest papież.

Również organizacja Świadków Jehowy to korporacja ze swoją piramidą." Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców [ ARCHO ] narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę.


43 Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.

44 A kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich.
45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. " - Ewangelia Marka 10:42-45

ARCHO - być pierwszym, rządzić, panować, być szefem,Służenie innym, uniżenie przed innymi, uniżenie nawet przed mniejszymi i słabszymi w codziennym życiu a nie dla pokazu przed kamerami, widownią - taka postawa to coś co uznawane jest na świecie za hańbę, słabość, głupotę. Naturalny człowiek ma odwrotne tendencje czyli dąży do wywyższenia, zdobycia pozycji, do władzy, zaszczytów, oklasków. Bycia nad kimś a nie pod kimś. Ale w Królestwie Chrystusowym jest inaczej niż u świata i inaczej niż w fałszywych kościołach.


Który nikolaicki system przyznaje się że jest nikolaicki ?? Żaden, ale każdy broni swojej struktury, swojej władzy i mówi, że to od Chrystusa i że jest to biblijne. Miliony wierzą tym błędnym naukom i dalej tkwią w tych systemach a nikolaici kwitną. Oczywiście nie piszę że papież i inni ludzie robią to świadomie - to wie PAN i ON osądzi, ale bez względu na motywy te działania, struktur są błędne, zwodnicze. struktura władzy w Cesarstwie Rzymskim.

Kiedyś Cezar a dzisiaj papież, a w innych organizacjach inni "duchowni" którzy są niby bardziej "duchowni" od innych
" Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym [PHILOPROTEUO ] wśród nich, nie przyjmuje nas.


10 Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć, i wyrzuca ich z kościoła." - 3 list apostoła Jana 1:9-10


PHILOPROTEUO - kochać być pierwszym, kocham główne miejsce, pragnę pierwszeństwa.

Pamiętacie dogmat o "NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA" ?? , pamiętacie jak z biegiem stuleci "Diotrefesy" dostały władzę od Cesarza a potem między sobą bili się o pierwszeństwo - gdzie Diotrefes Rzymu - tzw biskup Rzymu coraz mocniej był uznawany za najwyższego biskupa.To wszystko i wiele innych jest zaprzeczeniem nauki Zbawiciela i prawdziwych apostołów.

Apostołowie gdy nie mieli jeszcze DUCHA CHRYSTUSOWEGO to zastanawiali się, wykłócali się kto z nich jest NAJWIĘKSZY, ale PAN JEZUS nie wskazał na PIOTRA ale zganił, napomniał ich że tak nie będzie między nimi. ON nikogo nie wyróżni wg kryteriów świata, upadłego człowieka, ale największym jest ten, kto się uniży i będzie sługą wszystkich a nie władcą wszystkich.


Urząd papieża, sukcesja apostolska to demoniczne nauki, zbudowane na fałszywych tradycjach, błędnie zrozumianych wersetach i niezrozumieniu postawy JEZUSA CHRYSTUSA - BOGA który się uniżył i przyszedł służyć. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html

" Wszczęła się też między nimi dyskusja o tym, kto z nich jest największy.


47 A Jezus, znając tę myśl ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie;

48 I powiedział do nich: Kto przyjmie to dziecko w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten będzie wielki. " - Ewangelia Łukasza 9:46 UBG ......... czy apostołowie wzięli sobie do serca te słowa zanim otrzymali moc z wysokości ?? NIE - nawet przy ostatniej wieczerzy kłócili się dalej kto jest największy :

Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego.
25 Lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują [ KURIEUO ]nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę [ EKSOUSIAZO], nazywani są dobroczyńcami.26 Wy zaś tak nie postępujcie. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy.27 Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy." - Ewangelia Łukasza 22:24-27 UBG

KURIEUO - być panem, władcą, górować, dominować, wywierać wpływ

EKSOUSIAZO - mieć władzę, mieć moc nad czymś,Gdyby nie wylanie DUCHA CHRYSTUSOWEGO podczas pięćdziesiątnicy to apostołowie walczyliby dalej o władzę, ale PAN JEZUS zmienił ich serca i już nie pragnęli być największymi w ludzkiej władzy ale w tym co NASZ ZMARTWYCHWSTAŁY PAN.


Do roku 1978 używany był przenośny tron "  SEDIA GESTATORIA " na którym noszono papieży.


https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_Slippers - cytuję : " do pierwszej połowy XX wieku, było to w zwyczaju u pielgrzymów na audiencji u papieża - by uklęknąć i pocałować jeden z jego pantofli "

Prawdziwi apostołowie nigdy nie pozwoliliby na takie rzeczyWojny różnych  biskupów o tron papieża. Papieże i antypapieże, ich wzajemne mordy, spiski, klątwy.
Różni papieże z ich otwartymi dewiacjami lub chorymi naukami.
Mordy na chrześcijanach np Albigensach, Anabaptystach, Hugenotach, Waldensach, Husytach.
Zamordowanie np Williama Tyndale'a i wiele, wiele innych zbrodni i brudów.

Kto nie dowierza Biblii, ten niech spojrzy na historię a zobaczy twór przeciwny ZBAWICIELOWI, przeciwny JEGO nauce. Miliony, setki milionów ludzi nie mogą być oszukane, nie mogą się mylić ?? :) -  miliony tak sobie argumentują, tłumaczą aby nie zmierzyć się z prawdą, bo boją się jej. Boją się co powie żoną lub co powie mąż, dzieci, reszta rodziny. Lub boją się bo nie chcą porzucić swojego starego, brudnego życia.


 Natchniona Księga mówi, że cały świat jest w złu, niegodziwości - 1 Jan 5:19 i że diabeł zwodzi cały świat - Objawienie 12:9. A PAN JEZUS przestrzegał przed szeroką drogą i przestronną bramą a zachęcał aby wchodzić przez ciasną bramę i iść wąską drogą. Kościół Rzymskokatolicki i jego nauki, praktyki to nie jest wąską droga ale droga zagłady i zatracenia.
Ale i inne twory nikolaityzmu nie są lepsze.


" nie stawajcie się niewolnikami ludzi " - 1 list do Koryntian 7:23b Biblia Warszawska ..... wmówiono ludziom, że bez organizacji religijnych czy różnych ludzi nie mogą być zbawieni, nie mogą mieć wiary i przez to wielu jest niewolnikami czy to Watykanu, papieży czy niewolnikami organizacji Świadków Jehowy i Strażnicy itd. Nie potrzeba księży, papieży, Marii, tzw świętych ani organizacji religijnych jak organizacja Świadków Jehowy i inne. Wystarczy żywy - wszechmogący JEZUS CHRYSTUS -
Korporacja - hierarchia w korporacji

CEO - chief executive officer -  osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. 

W korporacji watykańskiej CEO to papież. Jest sieć oddziałów zamiejscowych w różnych państwach z zarządzającymi tymi zagranicznymi filiami - są nuncjusze apostolscy, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, księża i na końcu "laikat"

PAN JEZUS nienawidzi bycia panem, rządzicielem, władcą itd nad innymi ludźmi wiary. 


Biblijny biskupi, diakoni to nie byli i nie są ani hierarchowie, ani władcy, rządziciele, panowie nad innymi wierzącymi. PAN JEZUS nie stworzył też organizacji, instytucji i nie miał jej nigdy na myśli

Papież nie jest żadną widzialną głową Kościoła Chrystusowego. ON jest głową fałszywego kościoła, który przez fałszywą Ewangelię sakramentów zniewolił, zastraszył miliony ludzi.

Chrystus SAM jest głową - CIAŁO CHRYSTUSOWE nie ma dwóch głów - to jest normalne CIAŁO a nie zmutowane, chore : " I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; " - Efezjan 1:22 ......... 


" On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy " - Kolosan 1:18 --- zobaczcie też Efezjan 4:15, 5:23, Kolosan 2:19

W nowym przymierzu już nie potrzeba : "świętego budynku", "świętych dni" , " kasty kapłańskiej" , "świętych szat", "swiętego jedzenia"itd - rzymski katolicyzm - to system zbudowany na starotestamentowych wzorach w połączeniu z wieloma pogański zwyczajami. Wzory starotestamentowe już są nieaktualne, bo wypełniły się w JEZUSIE CHRYSTUSIE. Trzeba JEGO i OJCA czcić w "duchu i prawdzie"Nie potępiam ludzi nawet papieży - PAN och osądzi, bo ON tylko zna ich motywy, my ostrzegajmy przed ich naukami i czynami bez wydawania osądu czy robią to świadomie czy nieświadomie. 

Nikolaityzm to też jak pisałem to też Prawosławie, to też organizacja Świadków Jehowy, ale to też częste zjawisko w protestantyźmie gdzie wielu tzw pastorów czy pojedyńczych ludzi podbija sobie innych ludzi, dominują, panują, jest u nich dyktatorski duch, autokratyczny. Tacy często zachłanni są na pieniądze, tytuły, nie można powiedzieć im że się mylą, nie można się sprzeciwić nawet przeciwko złym rzeczom i grzechom. Ich nauki to nauki miłości do świata lub legalizm bo nie mają ducha Chrystusowego. Również nikolaityzm idzie często w ekumenizm z innymi religiami lub z rzymskim katolicyzmem - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/judaszowe-pocaunki-watykanu-z-islamem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/judaszowe-pocaunki-watykanu-z-islamem.html


nikolaityzm nie ma prawdziwej Ewangelii - drogi zbawienia - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

Obyśmy wszyscy ludzie w tym i ja - abyśmy mieli postawę PANA JEZUSA a nie postawę Diotrefesa. Ludzie jak Diotrefes dostali poparcie od Cesarzy i tak powstał Kościół Katolicki, a dalej wraz z upływem wieków - ten zwodniczy system toczył się coraz mocniej, ale jego czas się kończy, tak jak inny nikolaickich systemów ... nadchodzi na nie Boży sąd i lepiej nie być w nich - wyjdźcie z nich, przestańcie być niewolnikami ludzi A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi." - Mateusz 19:30 UBGBo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. " - Ewangelia Łukasza 14:11 UBG


wtorek, 21 lutego 2017

Jak w pracy powinien zachowywać się prawdziwy chrześcijanin


Przyjdzie czas, że nie będzie trzeba pracować aby kupić jedzenie, opłacić rachunki i kupować inne potrzebne rzeczy ... ale obecnie w epoce grzechu, przeklętej Ziemi - chodzenie pracy jest konieczne, jest to można powiedzieć obowiązek ale wraz z PANEM JEZUSEM i JEGO nauką możemy mieć lżej w tym obowiązku, konieczności.


W pracy spędza się sporą część czasu, więc powinniśmy wiedzieć jakim pracownikiem lub pracodawcą powinien być uczeń PANA JEZUSA, bo czas spędzony w pracy nie musi być straconym czasem, ale nadal i w pracy i przez pracę można się duchowo budować w PANU, dawać dobre świadectwo innym, oraz głosić Ewangelię. Jeśli trwamy sercem przy PANU, szukamy tego co w górze to nawet wtedy PAN może pokazywać nam nowe rzeczy, uczyć nas ... a inny może być w domu ale sercem być przy świecie i jego rzeczach i to będzie stracony czas ... 


" Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niech też nie je. " - 2 list do Tesaloniczan 3:10 UBG ... Kto NIE CHCE pracować nie tylko niech nie je, ale też niech nie korzysta z elektryczności, niech nie używa ubikacji, niech nie korzysta z wody z kranu, niech nie używa kuchenki gazowej itd.

Wiele osób nie może pracować np ze względu na stan zdrowia - nie o takich mówi apostoł. ON mówił o tych, którzy mogli pracować - byli zdolni do pracy ale im się nie chciało, lub uduchawiali swoje lenistwo - twierdząc że to strata czasu i PAN JEZUS jest blisko. Ten który nie chce pracować a może, żyje na czyjś koszt, bo musi coś jeść, pić, gdzieś się umyć, ubrać itd ... kto może pracować a nie robi tego, ale wykorzystuje innych - taki jest PASOŻYTEM.

Codziennie korzystamy z pracy innych ludzi. Żeby było jedzenie w sklepie, wpierw rolnik musi poświęcić wiele swojego czasu aby zasiać, pilnować tego co zasiał, zebrać plon, zawieść w miejsce odbioru. Kto inny musi przetworzyć to w produkt nadający się do spożycia. Znowu ktoś poświęca swój czas. 

Inny człowiek musi to porozwozić czy to do hurtowni czy do sklepów. Znowu ktoś poświęca czas. 
Sprzedawca w sklepie też spędza czas w sklepie obsługując klientów. 
Wszędzie ktoś oddaje swój czas innym ludziom. Codziennie korzystamy z czasu innych ludzi, więc jak ktoś może pracować to powinien pracować, no chyba że jest bardzo bogaty i poświęca się, cały czas np na głoszenie Ewangelii, służbę Chrystusową. 


Idąc do lekarza korzystam z jego czasu. Idąc do szpitala korzystam z pracy, z czasu pielęgniarek, salowych, lekarzy, kucharek i szeregu wielu innych ludzi. 
  Gdy jest wypadek i przyjeżdża policja, straż i pogotowie to korzystam z ich czasu.
Gdy idę kupić buty, ubranie to korzystam z czasu sprzedawcy, czasu tych, którzy wyprodukowali te rzeczy.Gdy jadę pociągiem, busem itd to korzystam z czasu kierowcy i wielu innych ludzi, którzy np wyprodukowali te rzeczy, oraz utrzymują je w dobrym stanie. Korzystam z czasu ludzi, którzy naprawiają infrastrukturę kolejową i naprawiają czy budują drogi. 


Gdy siedzę przed komputerem to też korzystam z czyjegoś czasu, z czyjejś pracy. Komputer nie wyprodukował się sam. Również elektryczność powiązana jest z pracą, poświęceniem czasu wielu osób.

Gdy myję się to również korzystam z czyjejś pracy. Ktoś to musi utrzymywać pod nadzorem bezpieczeństwa i zabezpieczać ciągłość dostaw.

Korzystanie z ubikacji to też korzystanie z czyjegoś czasu - kanalizacja, oczyszczalnie ścieków to też wymaga ludzkiej pracy. 


Gdy ktoś jedzie samochodem to też korzysta z pracy wielu ludzi, oni wszyscy poświęcają swój czas aby była ropa naftowa, benzyna, autogaz itd. Ktoś musi wydobyć ropę, inny musi ją przetransportować. Ktoś inny musi ją przerobić w rafinerii. Gotowy produkt trzeba przewieźć na stację i ktoś później musi poświęcić swój czas aby sprzedawać paliwo.

Żeby móc korzystać z internetu, telefonów - to również korzystamy z czyjejś pracy. Ktoś poświęca swój czas aby to funkcjonowało. CAŁY CZAS KORZYSTAMY Z PRACY WIELU LUDZI... Z CZASU WIELU LUDZI ....


2 ) 

                     DZIŚ JEST LUKSUS W PORÓWNANIU DO TEGO CO BYŁO


Dzisiaj ludzie mają najlżejszą formę pracę w historii ludzkości. Wiem, że wiele osób ma bardzo ciężko, wiem że w wielu regionach świata ludzie żyją jak przed wiekami, ale rozpatrując całościowo to nigdy ludzkość nie miała lżej, co poniżej udowodnię :8 godzinny dzień pracy czy 168 godzinny wymiar pracy w przeciągu miesiąca, z urlopami, emeryturami, płatnymi zwolnieniami i szeregiem innych rzeczy to wynalazek który jest bardzo młody. Większa część historii ludzkości nie znała tego, mogła tylko pomarzyć sobie np Ewangelia Mateusza na przykładzie robotników w winnicy mówi o 12 godzinnej dniówce. 

Np sto lat temu ludzie po rękach całowaliby za możliwość dzisiejszej przysłowiowej pracy "na kasie" lub "na zmywaku". 

Kiedyś ludzie pracowali po kilkanaście godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. Dotyczyło to bardzo często również małych dzieci. Oprócz tego nie było w domu kanalizacji, elektryczności, łazienki, ubikacji. Nie było sklepu za rogiem. Nie było lodówki. Nie było pralek - żeby coś uprać to trzeba było iść nad rzekę, albo w domu ręcznie prać, wcześniej przynosząc wodę ze studni. 
Żeby gdzieś się wybrać nie szło się na autobus, na busa czy na dworzec PKP. Nie dzwoniło się po taksówkę, lub nie wsiadało do swojego samochodu. A dzisiaj dla wielu wstydem, hańbą jest przemieszczenie się autobusem, busem, tramwajem itd. 


Dziś jest wygoda i luksus w porównaniu do tego co było przez większą część historii ludzkości, tylko wielu tego nie dostrzega bo zaślepieni są "Zachodem", zamiast z pokorą spojrzeć jak kiedyś ludzie żyli i jak dzisiaj wiele osób ma bardzo ciężko. 


3)   

                      PRZEKLĘTA BĘDZIE ZIEMIA ..... MOZÓŁ, ZMĘCZENIE
 " A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz " - Księga Rodzaju 3:17-19 BW 


Gdy jest komuś ciężko w pracy to niech pamięta że taki jest skutek upadku w grzech, taki jest owoc przeklęcia Ziemi. Ale to przeklęcie będzie miało swój kres a na Nowej Ziemi i w NOWYM STWORZENIU  nie będzie już nigdy grzechu, nie będzie już przekleństwa, a więc nie będzie i mozołu, trudu. CHWAŁA OJCU i JEGO SYNOWI że dali nam zbawionym piękną obietnicę, pokrzepiającą nadzieję w tych codziennych trudach i obowiązkach.


 Nie narzekajmy ale patrzmy w górę, szukajmy siły, wytrwałości, cierpliwości, pokoju ducha w PANU JEZUSIE bo ani inny praca, ani emerytura, ani cokolwiek innego nie da tego co jest TYLKO W NIM. Możliwość pracowania z drugiej strony jest darem, bo wielu ze względu na brak pracy lub niezdolność do pracy ze względu na zdrowie nie pracuje, nie mogą pracować. Nie patrzmy więc jak wielu ludzi świata z zazdrością na bogatsze kraje, na bogatych ludzi czy na ludzi którzy są na wyższym stanowisku. Trzeba doceniać co jest i za to dziękować PANU JEZUSOWI, bo wszystko jest JEGO darem. Albo będziemy dziękować albo narzekać.


Sam nie wiem czy będę mógł wrócić do pracy - nie tylko dlatego że nie mam jednej ręki, ale i druga nie jest taka jak była przed wypadkiem. Ale dla PANA JEZUSA nie ma rzeczy niemożliwych, ON może wszystko uzdrowić a nawet dać nową rękę, czy odpowiednią pracę nawet gdybym miał jedną i to słabą rękę... NIE NARZEKAM bo nic mi się nie należy oprócz śmierci - Rzymian 6:23 -- więc jak PAN da pójść do pracy to dobrze i chwała PANU, a jak nie da to dobrze i też chwała PANU.


Jeśli da że będę miał gdzie mieszkać i co jeść to dobrze i chwała PANU, a jak nie da gdzie mieszkać i nie da co jeść to widocznie tak ma być i chwała PANU, obym tylko dzięki JEGO łasce zamieszkał w Nowym Jeruzalem i mógł zjeść z drzewa życia.

Jeśli da PAN JEZUS żyć to dobrze, chwała PANU. A jeśli postanowi inaczej to też dobrze i chwała PANU, obym tylko za życia żył dla NIEGO i służył innym w Ewangelii i jeśli umrę to obym dzięki Jego krwi i darowi ducha świętego miał udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych.


4)
                                           JAK  POSTĘPOWAĆ W PRACYW samej pracy czy to będąc czyimiś pracownikami, czy będąc pracodawcami powinniśmy być zawsze wzorem do naśladowania. Zawsze powinniśmy być światłością w Chrystusie Jezusie. 


Zawsze powinniśmy być uczciwi, sprawiedliwi. Nikogo nie oszukiwać, nikogo nie okradać ani nie wyzyskiwać.

Zawsze powinniśmy wykonywać daną pracę z sercem. Nie lenić się, nie robić niczego byle jak. 

Zawsze powinniśmy pracować jak dla PANA JEZUSA. Nie powinno być u nas tak jak często bywa u innych ludzi : jak w pobliżu jest przełożony to są najlepszymi pracownikami, a jak odejdzie i nie patrzy to kombinują, wykręcają się od pracy, nieuczciwie postępują, zajmują się tym co niepotrzebne. 

" Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
23 A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi;" - Kolosan 3:22-23 UBG
" Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika " - Księga Przysłów Salomona 18:9 BW

Chrześcijański pracownik nie powinien niczego sobie przywłaszczać. Niczego "na boku" nie pozyskiwać, bo to kradzież. Nie powinien niczego wynosić z pracy bez zgody właściciela ... Żadnych defraudacji, oszustw, kradzieży : " Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela." - Tytus 2:10 

Zamiast być pasożytem, albo złodziejem można pójść do pracy i dzielić się z potrzebującymi : " Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu." - Efezjan 4:28 

                         NOCNA PRACA

 - wiele osób pracuje również na zmiany w tym w nocy ale i apostołowie tak pracowali : " A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. " - Łukasz 5:5


" Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracując bowiem dniem i nocą, aby nie obciążyć nikogo z was, głosiliśmy wam ewangelię Boga." - 1 Tesaloniczan 2:9

Apostoł Paweł pracował i głosił Ewangelię. Robił namioty : " A ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się bowiem wyrobem namiotów. " - Dzieje Apostolskie 18:3 


" Nie pożądałem srebra, złota ani szaty niczyjej.
34 Przeciwnie, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną.35 We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać." - Dzieje 20:33-35 UBG

Gdy przed wypadkiem pracowałem to nie nie próbowałem jak wielu wymigiwać się od najcięższej pracy, ale sam tam szedłem lub jak ktoś się pytał to zgłaszałem się na ochotnika. Jako uczniowie powinniśmy mieć inną postawę, inne serce. Nie szukać aby cięższa praca spadła na kogoś innego. Miłość tak nie postępuje.


Nie powinniśmy nikogo ani w pracy, ani nigdzie indziej obgadywać, oczerniać, wyzywać. Na przełożonych i innych nie powinniśmy źle mówić. Nie narzekać, ale modlić się.

Może ktoś w pracy źle wobec was postępuje, jest wrogo do was nastawiony - czyńcie dobro tej osobie i módlcie się za nią i za siebie o miłość, cierpliwość, uprzejmość, łagodność. 


Chrześcijanin nie powinien spóźniać się, nie powinien poświadczać nieprawdy. Nawet jeśli przełożony mu nakazuje mówić czy napisać nieprawdę to nie powinien go wtedy słuchać, ale PANA JEZUSA. 

Powinniśmy we wszystkim świecić przykładek - być pracowici a nie leniwi. Punktualni a nie spóźnialscy. Zaangażowani w pracę, a nie obłudni i udający pracowitych, zaangażowanych. Człowieka może oszukamy, ale nie BOGA więc cały czas bądźmy dobrymi pracownikami rozumiejąc że to dobre. I nie oszukujmy nawet ludzi, bo to zło. Pracujmy wkładając w to serce, jak najlepiej, najdokładniej wykonujmy swoją pracę, nawet jeśli współpracownicy będąc wyśmiewać to ...

Pracownik - chrześcijanin powinien być uczynny, pomocny wobec innych nawet jeśli oni nie są tacy wobec niego. 

Nawet jak praca jest ciężka i słabo płatna to powinien doceniać co ma i nie narzekać, ale dziękować PANU, bo może nadejść czas że i takiej nie będzie miał. PAN może dać lepszą, ale może i cięższą - co ON daje jest dla nas najlepsze. Może tak być że cięższa będzie lepsza bo w trudzie itd nauczymy się większej pokory, będziemy szukać Królestwa w górze, a nie skarbów które pochłonie ogień, będziemy świadectwem dla innych i może być 1000 innych dobrych rzeczy z tego ... niech się dzieje JEGO wola a nie nasza


Nie każda praca jest dla chrześcijanina - tam gdzie jest czynione zło, grzech tam chrześcijanin nie powinien pracować. 
LENISTWO :


"Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. (5) Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę" - Przysłów Salomona 10:4-5 Biblia Warszawska

" Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma ..... Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód ..... Leń nie orze w jesieni; a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma ..... Leniwy mówi: Lwica jest na drodze, lew jest na ulicach ..... Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? (10) Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. (11) Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny. " - z Księgi PrzysłówPracodawca - chrześcijanin też powinien być uczciwy, sprawiedliwy, nie wyzyskiwać, ale szanować pracowników pamiętając że też jest tylko człowiekiem i nie lepszym od innych ... " A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby. " - Efezjan 6:9 UBG


Może jak uczniowie Zmartwychwstałego będziemy ze względu na to, nielubiani, szykanowani w pracy, ale nawet wtedy patrzmy na PANA i czyńmy dobro. U NIEGO zawsze szukajmy siły, pomocy, wytrwałości, cierpliwości, pokrzepienia, miłości i wszystkiego co potrzebne i pamiętajmy, że dzień wiecznej chwały, wiecznego odpoczynku w doskonałej radości, miłości, świętości, pięknie - jest z każdym dniem bożej więc nie upadajmy na duchu, ale wytrwale biegnijmy w PANU, w JEGO sile.Gdy idziemy z PANEM JEZUSEM to ogień i trudy hartują i umacniają nas, choć może być niewygodnie i ciężko to wszystko co przychodzi jest za przyzwoleniem TEGO, który nas kocha i ku dobru ...

" Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami.

12 Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, własny chleb jedli." - 2 Tesaloniczan 3:11-12 UWS. BIBLIA GDAŃSKA
sobota, 18 lutego 2017

światłowstręt główną przyczyną ateizmuGDY ktoś ma poplamione ubranie, lub ma wybrudzoną twarz albo ręce to w ciemności nie widzi brudu, ale dobrze się z nim czuje tak jakby był czysty i schludnie ubrany.
Jednak gdy wejdzie tam gdzie jest światło to dostrzega plamy na ubraniu, widzi wybrudzone ręce a gdy podejdzie do lustra to widzi i pobrudzoną twarz.

W tym poplamionym, brudnym stanie może zgasić światło i dalej dobrze się czuć, albo nie gasić światła ale przebrać się i umyć. Kto kocha brud zgasi światło, będzie chodził w ciemności a unikał dnia i oświetlonych miejsc aby nie było widać jego brudów. Będzie nienawidził światło, a kochał ciemność. 

Duchowego poplamienia grzechami i duchowego ubrudzenia grzechami żaden człowiek nie jest w stanie sam usunąć. Tutaj tylko krew niewinnego BARANKA BOŻEGO zmywa te brudy i PAN udziela swego ducha świętego tak, że człowiek zaczyna miłować czystość i światło a brzydzi się ciemnością, grzechami ... CHRYSTUSOWY CUD przez wiarę i trwanie w PANU przez wiarę ... ale kto będzie chciał chodzić w brudzie, poplamieniu to będzie negował ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA, będzie negował że kiedyś TEN który jest WSZECHMOGĄCY zapali wszędzie światło i kto poszedł za ciemnością otrzyma skazujący wyrok sądowy. 

" Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota " - Ewangelia Jana 5:24 BWLudzie lękają przejrzeć się w lustrze Biblii - jedynej natchnionej księdze, która świadczy o JEZUSIE CHRYSTUSIE -- więc biblijne lustra przeważnie zarastają kurzem, albo już pozbyli się ich ze swych domów. A wielu co czyta to tylko wybrane fragmenciki i to wg zrozumienia danej organizacji religijnej aby nie ujrzeć prawdy oświetlającej ich życie, ich uczynki i życie w kłamliwych naukach swojej organizacji ... Potłuczenie tego lustra np przez odrzucenie apostoła Pawła, Piotra - ich listów czy innych ksiąg, schowanie go, lub wybiórcze, stronnicze przeglądanie go nic nie da .... na CHRYSTUSOWYM SĄDZIE wszystko wyjdzie ... dzisiaj jest czas porzucania ciemności, rzeczy bezbożnego świata i ratowania się w Zmartwychwstałym bo żadna religia i przynależność do organizacji i nie uratują cie ... staniesz albo przed swym PANEM I ZBAWICIELEM albo przed SĘDZIĄ .... "kto miłuje swoje życie na tym świecie straci je" - Ewangelia Jana

Niesamowity wszechświat, człowiek - korona stworzenia, Ziemia z jej mnogą ilością różnych systemów - m.in to każdemu świadczy że jest STWÓRCA - a do tego sumienie, odróżnianie dobra i zła, poczucie sprawiedliwości, poczucie czasu, miłość, empatia itd -- każdy wie że jest BÓG                                                                          KAŻDY WIE że jest STWÓRCA

Każdy człowiek wie, że jest BÓG, że jest STWÓRCA wszechświata, życia ale wielu GO nienawidzi, wielu GO nie chce znać, wielu neguje GO bo diabeł przez religie, system wykrzywił JEGO charakter, osobowość i wielu GO neguje ze strachu. Głównym powodem odrzucania BOGA, odrzucania JEZUSA CHRYSTUSA, odrzucania Biblii jest umiłowanie grzechu, umiłowanie bezbożnego świata i jego pożądliwości, służenie żądzom ciała ...


Jak się podniesie np jakiś duży kamień, czy jakiś inny przedmiot który leżał gdzieś np w lesie, parku itd to pod nimi zawsze jest pełno różnych żyjątek, które szybko uciekają przed światłem i szukają nowej kryjówki i tak samo jest z ogromną większością ludzi, którzy negują BOGA, odrzucają, szkalują JEZUSA CHRYSTUSA i z tymi , którzy mówią że wierzą ale w ich uczynkach nie widać GO i z tymi, którzy nie mają pragnienia poznawania GO i życia już dla NIEGO i z NIM :

ŚWIATŁOWSTRĘT : 


" A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.
20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. " - Ewangelia Jana 3:19-20 UBG


 ATEIZM NIE ISTNIEJE ale normalne, że np ktoś chodzący w grzechach, miłujący bezbożne pożądliwości - będzie GO negował, będzie mówił że CHRYSTUSA nie było i nie ma - nie żyje. BÓG oświetla Jego sumienie, objawia jego grzechy, złe czyny - więc naturalne że taki człowiek będzie próbował zgasić światło, wyprzeć z siebie istnienie STWÓRCY, będzie negował CHRYSTUSA i JEGO nauki, będzie deptał po BIBLII i pluł na nią. To jest przyczyna większości przypadków tzw ateizmu. Mały procent jest spowodowany może np wykrzywionym obrazem BOGA. Ktoś może kogoś straszył BOGIEM od małego i taka osoba może próbuje pokonać strach przez zanegowanie BOGA, ale nie tędy droga. Trzeba poznać JEZUSA CHRYSTUSA - JEGO : przebaczenie, odkupienie grzechów, miłość, dobro, sprawiedliwość i wezwanie aby przyjść do NIEGO bo jaki ON jest taki i OJCIEC ...

                                                                              ATEISTÓW NIE MA


" Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. " - list apostoła Pawła do Rzymian 1:18-21 UBG


18 werset : " zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości" -- znowu pokazane jest, że ludzie bezbożni - jawni (tzw ateiści) , lub skryci bezbożni (religijna maska, pozory wiary) - prawdę o STWÓRCY, o CHRYSTUSIE negują, odrzucają bo ich niesprawiedliwość, ich grzechy biorą górę. Bardziej miłują ciemność i wolą chodzić swoimi grzesznymi ścieżkami. 

19 werset -- co można wiedzieć o BOGU jest jawne dla WSZYSTKICH ludzi - chodzi o ogólne objawienie, ale kto i te neguje, to tym bardziej będzie negował objawienie szczegółowe i idealne w CHRYSTUSIE.

20 werset : " To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki." - WSZYSCY LUDZIE SĄ BEZ WYMÓWKI - WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE JEST BÓG STWÓRCA -- nie ma ani jednego ateisty na Ziemi i nigdy nie było. Tak mówi Słowo i to jest prawdą... 

NIKT na BOŻYM SĄDZIE nie znajdzie żadnej WYMÓWKI np : " ALE PANIE BOŻE JA CIEBIE W OGÓLE NIE ZNAŁEM ...  NIC O TOBIE NIE WIEDZIAŁEM ... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE TY ISTNIEJESZ ... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE DOBRO i ZŁO ISTNIEJĄ .... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE CZYNIE ZŁO, ŻE GRZESZĘ ... " - nikt tak nie powie przed BOGIEM, wszyscy wiedzą że jest STWÓRCA, że JEST BÓG ale jak pisałem wielu neguje GO aby wyciszyć sumienie, albo żeby zrobić wierzącemu na złość, albo popisać się przed innymi, aby nie myśleć o BOGU bo to dla takiego człowieka utrapienie bo wie, że źle czyni ...


21 werset : " Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. "


W kolejnych wersetach aż do 32 wymienione są czyny, postępowania ludzi odrzucających BOGA, tych żyjących bezbożnie -- KTO ŹLE CZYNI NIENAWIDZI ŚWIATŁA
KTO ŹLE CZYNI NIENAWIDZI ŚWIATŁA -- "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ....... "  Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." - Ewangelia Jana 1:9-11 Biblia Warszawska -- ŚWIAT GO NIE CHCE, bo świat chce grzeszyć, świat chce rozkoszy grzechu a nie uniżenia, posłuszeństwa w czystości, świętości ... 


" Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; " - Rzymian 1:30 - wszyscy tzw ateiści wiedzą, że BÓG JEST - jakiś procent tzw ateistów NIENAWIDZI BOGA, NIENAWIDZĄ CHRYSTUSA, NIENAWIDZĄ JEGO NAUK, PRZYKAZAŃ i NIENAWIDZĄ NAS UCZNIÓW-NAŚLADOWCÓW PANA
                                                                        KRASNOLUDKI
Gdy jest jakiś temat o wierze to zawsze zlatuje się do niego pełno ludzi, atakujących ZMARTWYCHWSTAŁEGO - negują jego istnienie, negują że zmartwychwstał, negują że żył bezgrzesznie, negują JEGO cuda, negują wszystko z NIM związane a w zamian przypisują MU różne grzechy, złe rzeczy. Negują BOŻE stworzenie, negują BIBLIĘ, wyzywają i wyśmiewają chrześcijan.


Gdyby były jakieś tematy o krasnoludkach to szkoda by mi było czasu na takie rzeczy, bo wiem że ich nie ma. Gdyby ateizm istniał to tacy ludzie nie pisaliby tego co piszą, nie mówiliby tego co mówią. Ale oni WSZYSCY WIEDZĄ że jest BÓG, tylko chcą poczuć się lepiej atakując BOGA, obrażając chrześcijan. 

ŻYJĄ W CIEMNOŚCI więc NIENAWIDZĄ ŚWIATŁA, które mówi im że źle czynią i CZEKA ICH SĄD.

ŻYJĄ W GRZECHU, więc NIENAWIDZĄ ŚWIĘTEGO i ŚWIĘTOŚCI bo to przypomina im o tym, że ich grzechy - ich przestępstwa wobec BOGA zostaną ukarane gdy staną przed CHRYSTUSEM - SĘDZIĄ.


" I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.47 A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.48 Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. " - Ewangelia Jana 12:45-48 BG

NIC DZIWNEGO, że my chrześcijanie jak i nasz PAN - jesteśmy i będziemy znienawidzeni - swoim życiem, głoszoną Ewangelią, biblijną nauką dotykamy ludzkich sumień, przypominamy ludziom, że są grzesznikami, że źle czynią, że czeka ich sąd jeśli za życia nie uwierzą w ZBAWICIELA i nie przyjdą do NIEGO aby im przebaczył i przemienił ... więc nienawidzą światła świata - Ewangelia Jana 8:12 i nas którzy w NIM jesteśmy światłem ...

" Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. " - Jan 15:19 .... Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca." - Jan 15:24 UBG

    
JAK MY CHRZEŚCIJANIE mamy postępować wobec tych, którzy negują BOGA, negują PANA JEZUSA, depczą po Biblii ??   

.... PAMIĘTAJMY że oni dobrze wiedzą, że BÓG istnieje .....           

... PAMIĘTAJMY, że : " Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.  " - Rzymian 1:16 -- głośmy Ewangelię, że wszyscy zgrzeszyli, PAN umarł za grzechy wszystkich i zmartwychwstał aby Temu kto wierzy odpuścić i dać nowe życie w mocy JEGO ducha świętego. PAN może przekonać takiego człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie więc patrzmy na EWANGELIĘ - moc Bożą.

... PAMIĘTAJMY, że jeśli ktoś jest agresywny, bluźnierczy, szyderczy to nie kontynuujmy rozmowy, odejdźmy  pokoju.

... PAMIĘTAJMY aby Ewangelię mówić w łagodności, pokorze, miłości, szacunku -- nie można być agresywnym, nie można być aroganckim, nie można nikogo wyzywać, obrażać, nie można oddawać złem.

... PAMIĘTAJMY aby nie dać się zepchnąć na tematy typu : "daj mi choć jeden dowód naukowy, że BÓG ISTNIEJE" -- skupmy się na grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Wielu lubi głupie przepychanki, kłótnie, bitwy na słowa - mówmy Ewangelię, skupmy się na ŚWIETLE - na PANA JEZUSIE, mówmy o grzechu, sprawiedliwości i nachodzącym Bożym Sądzie. PAN PRZEKONUJE my skupieni bądźmy na Ewangelii - drodze przebaczenia, uświęcenia i wiecznego zbawienia


Nie można odkupić swych grzechów, a każdy zgrzeszył no kłamstwem, więc nie dajmy się zepchnąć na bezowocne tematy,  mówmy o grzechu, sprawiedliwości i sądzie a PAN JEZUS może złamać serce takie człowieka, bo ten człowiek JAK i WSZYSCY INNI BARDZO DOBRZE WIEDZĄ ŻE JEST BÓG, tylko nie znają BOGA MIŁOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚWIĘTOŚCI .... niech PAN JEZUS udziela nam mądrości, odwagi i odpowiednich słów na odpowiedni czas i odpowiedniego, godnego zachowania.


" Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
6 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu." - 1 list Jana 1:5-7 UBG

"  Tamci znów są wrogami światłości .... oni wszyscy nie chcą znać światła " - Księga Hioba 24