Popularne posty

wtorek, 14 lutego 2017

Armia Gedeona - słabi mocnymiPAN często wybierał i wybiera ludzi słabych w oczach świata, a nie potężnych i wielkich wg światowych kryteriów. W takich osobach widać wyraźnie JEGO obecność, JEGO działanie, JEGO moc.

NIE UPADAJMY NA DUCHU - NAWET W NAJGORSZYCH OKOLICZNOŚCIACH. UFAJMY PANU JEZUSOWI ... NIE WĄTPIJMY W NIEGO, GDY COŚ "TRACIMY" - bo WŁAŚNIE WTEDY MOŻE BYĆ jak z armią GEDEONA :


" Pewnego razu przyszedł anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. (12) I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny! (13) A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. (14) Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to Ja cię wysyłam. (15) On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, Panie mój! Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. (16) A Pan rzekł do niego: Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. " - Księga Sędziów 6:11-16 Biblia Warszawska


PAN mógł wybrać jakiegoś bogacza lub doświadczonego, wielkiego wojownika - ale nie zrobił tego, bo ON nie potrzebuje do spełnienia swoich planów, zamierzeń : "mądrości świata" , "wielkości świata" , "mocy świata". 

Może komuś wydawać się, że jest "do niczego" , że nie ma odpowiedniej wiedzy, albo że sam lub w kilka osób nic nie zdziała - ale tak mówi niewiara. Wiara patrzy na PANA JEZUSA i wie, że ON może czynić rzeczy przekraczające ludzką wyobraźnie - nawet przez jednego człowieka, który jest MU posłuszny, ufa MU, widzi JEGO wszechmoc - i jest pokorny. Pokorny odda cała chwałę BOGU, nie będzie siebie stawiał na świeczniku, ale wywyższy tylko PANA. O JEGO chwałę i cześć będzie zabiegał, a nie o swoją : sławę, popularność, zachwyt ludzi. 


" Jerubbaal, to jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Charod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More, w dolinie. (2) I rzekł Pan do Gedeona: Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy. (3) Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. (4) I rzekł Pan do Gedeona: Jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie Ja ich tam wypróbuję; o którym ci powiem: Ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem: Ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. (5) Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno; tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. (6) A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła trzystu mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. (7) I rzekł Pan do Gedeona: Przez tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce; cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. (8) Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych trzystu mężów zatrzymał; a obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie, w dolinie. " - Księga Sędziów 7:1-8 Biblia Warszawska


Wojsko Gideona liczyło 32 tysiące żołnierzy, natomiast wojsko Midiańczyków liczyło 135 tysięcy osób : " Zebach zaś i Salmunna byli w Karkor, a z nimi ich wojsko w liczbie około piętnastu tysięcy niedobitków z całego wojska ludu ze wschodu, poległo zaś z nich sto dwadzieścia tysięcy mężów zbrojnych w miecze" - Sędziów 8:10


Gedeon i jego wojownicy mogli pomyśleć, że jest ich za mało aby pokonać czterokrotnie większą armię. Ilu na ich miejscu by się bało i modliło o przysłanie dodatkowych oddziałów ??

Ale PAN robi coś odwrotnego niż zrobiłby człowiek. Mówi, że te 32 000 wojowników to za duża liczba, bo Izrael sobie przypisałby chwałę zwycięstwa. PAN nakazuje odesłać strachliwych i pijących wodę na klęcząco, a zostało tylko 300 wojowników. Człowiek mówiłby że te 32 000 to za mało, ale człowiek wiary wiedziałby że PAN może i bezpośrednio pokonać armie np 185 tysięcy zabitych z armii asyryjskiej. 

300 wojowników kontra 135 000 wojowników. 
Ile osób dzisiaj przeszłoby taką próbę wiary ?? 
Dzisiaj nie walczymy z ciałem i krwią, nie walczymy mieczem ludzkim ale to nie oznacza, że nie można stracić wiary ... przed chrześcijanami wielkie próby wiary i wielu "nominalnych" wierzących odpadnie - ogień ucisku i prób spali ich --  ale reszta będzie zahartowana, oczyszczona i przebudzona tym ogniem :

"  Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?
18 A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?19 Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc." - 1 Piotr 4:17-19 UBG

Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
10 A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. " - Mateusz 24:9-10 UBG

Poza tym tych 300 wojowników nie miało super broni, ale musiało mieć wiarę i przez wiarę ich orężem były trąby i pochodnie w dzbanach ... apostoł Paweł nawiązuje do tego : "  Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas " - 2 Koryntian 4:7 - CHRYSTUS W NAS przez swego ducha. PAN nas łamie i wtedy jaśnieje ON w nas - jeśli tylko mamy wiarę, bezgraniczną wiarę i zaufanie. ON łamie nas - marne naczynia gliniane, aby napełnić nas swoim życiem, więc co by się nie stało z nami i naszym życiem - to może tak jest, że PAN "zmniejsza armię z 32 tysięcy do 300" - nie upadajmy, nie bójmy się.
Patrzmy na wszystko BOŻYM wzrokiem. Patrzmy dalej i wyżej niż patrzy człowiek cielesny.


Może ktoś będzie patrzył na wielkie liczby rzymskiego katolicyzmu, lub na ogrom wrogów Ewangelii - ale nie patrzmy na liczby, nie patrzmy na liczebność wroga, patrzmy na wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA. NA NIM polegajmy. W NIM szukajmy wszystkiego. JEGO wywyższajmy.


To, że ja np straciłem rękę też ma być np czymś jak redukowaniem armii aby widocznie była w mym życiu Boża ręką, Boży ratunek i żebym w NIM tylko położył nadzieję, zaufanie i żeby np w mym "SŁABYM STANIE" widać było PANA JEZUSA a nie siłę człowieka. 


Co ma się stać niech się stanie, przyjmujmy wszystko z pokorą, posłuszeństwem i dziękczynieniem i módlmy się aby PAN JEZUS wstawiał się za Nami jak za Piotrem, aby nie ustała nasza wiata - Ewangelia Łukasza 22:31-32


" My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;
24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.25 Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych.28 I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz;29 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.30 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;31 Aby, jak to jest napisane: Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. " - Rzymian 1:23-31 UBG

Jeśli mam być umniejszony, aby chwała i moc PANA JEZUSA była wyraźnie i jedynie widoczna to niech się tak stanie. Amen.
1 komentarz:

  1. Jestem taka szczęśliwa, że to przeczytałam!

    OdpowiedzUsuń