Popularne posty

wtorek, 16 maja 2017

Kto kłamie naśladuje diabła - stanę bez kłamstw, oszustw, łapówek przed ZUS-owską komisjąNie wiem jak było w waszych domach rodzinnych, ale ja miałem, mam dobrych rodziców, którzy troszczyli się o mnie, i mimo że nie przelewało się, to nigdy nie chodziłem głodny. Co jednak oni by sobie pomyśleli gdybym np w dzieciństwie lub teraz chodził do sklepów i kradł np jedzenie czy ubrania ?? Czy nie spytaliby dlaczego to robię ?? Mówiliby przecież że mam co jeść, mam w co się ubrać i pomogą mi. 
Jakby się poczuli, gdybym im powiedział, że nie wierzę im że mi pomogą, że nie wierzę że mnie kochają i muszę polegać tylko na sobie ?? Na pewno to byłby dla nich policzek, straszna rzecz. Dziecko wątpiące w troskę rodziców, pomoc, lub negujące ich miłość - straszna rzecz i wielki smutek dla rodziców. Nic takiego u mnie nie ma - to tylko zobrazowanie jak często ludzie gardzą CHRYSTUSEM i JEGO miłością. 

W związku z wypadkiem - m.in amputacją ręki  - z różnych stron, od różnych ludzi - bliskich i dalekich słyszę słowa, że gdy stanę przed komisją, która będzie orzekała w sprawach renty, niepełnosprawności, powinienem symulować dodatkowe dolegliwości, kłamać, oszukać, udawać cięższą sytuację -- ogólnie kłamliwie zakombinować aby jak najlepiej wyszło w sprawie renty. Ale ja tak nie będę postępował, nie będę nic udawał, nie będę kłamał że coś mnie boli jak nie będzie bolało. Nie będę mówił, że czegoś nie mogę zrobić skoro robię itd. Nie będę w żaden sposób kłamał, bo bym zgrzeszył i zhańbił OJCA i SYNA i podeptał po ich miłości, opiece i trosce. PAN ma pod kontrolą wszystko, ON wiedział o wypadku zanim się urodziłem, więc jestem spokojny - ON dobrze wszystko uczyni. Ale gdybym zaczął polegać na światowych sposobach m.in na kłamstwie, oszustwie to zdradziłbym PANA JEZUSA i nie wierzyłbym że jest ze mną i ma moc dobrze wszystkim pokierować. 

ONI są wszechmogący, doskonali w miłości i dobru, więc jaką podłością, niewiarą byłoby niby pomaganie sobie przez krętactwo, kłamstwo, oszustwo, fałsz, symulowanie. Gdybym zrobił te rzeczy to tak jakbym powiedział BOGU OJCU i JEGO WSZECHMOGĄCEMU SYNOWI : " nie wierzę że mnie kochacie, nie wierzę że pomagacie mi, że opiekujecie się mną, że troszczycie się o mnie, zaspokajacie to czego potrzebuję, więc muszę sam sobie radzić i to kłamstwami, oszustwami. "


Podwójny policzek byłby to dla BOGA - wątpienie w JEGO miłość, opiekę. A drugi policzek to naśladowanie diabła przez stosowanie jego metod jak : kłamstwo, oszustwo, podstęp i inne grzeszne postępki np łapówkarstwo, przekupstwo. 


Ojcem kłamstwa jest diabeł - Ewangelia Jana 8:44. A BÓG jest prawdą - Ewangelia JANA 14:6. 
To jak żyjemy pokazuje czyimi dziećmi jesteśmy - albo BOGA, albo diabła. Nic po środku. Albo jedno, albo drugie np 3 rozdział 1 listu apostoła Jana.  • Choćbym za mówienie prawdy miał nie dostać żadnej renty to i tak będę mówił tylko prawdę.
 • Choćbym za mówienie prawdy miał być porzucony przez rodzinę, bliskich to i tak będę mówił tylko prawdę.
 • Choćbym za mówienie prawdy miał skończyć jako bezdomny to i tak będę mówił tylko prawdę.
 • Choćbym za mówienie prawdy miał pójść do więzienia to i tak będę mówił tylko prawdę.
 • Choćbym za mówienie prawdy miał być zabity to i tak będę mówił tylko prawdę.

Co PAN JEZUS postanowi to niech się stanie, ON wie nieskończenie lepiej co jest dla nas dobre. My naśladujmy GO a więc trwajmy w prawdzie, a brzydźmy się kłamstwem, oszustwem, łapówką i innymi tego typu grzechami. Gdy apostoł Paweł siedział w więzieniu, to nie dał łapówki Feliksowi, aby ten go wypuścił na wolność, ale był wierny ZMARTWYCHWSTAŁEMU, JEMU ufał : Dzieje Apostolskie 24:26a : " Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze za to, że go wypuści "

Miałbym posługiwać się kłamstwem, oszustwem aby zyskać rentę a przez to stracić dar życia wiecznego ?? - Objawienie Jana 21:8 mówi o " wszystkich kłamcach" - że tacy pójdą na wieczną śmierć. WSZYSCY kłamcy. Nikt nie powie : " musiałem kłamać aby mnie nie wyrzucili z pracy ", " musiałem kłamać aby dostać tą pracę" , " musiałem kłamać czy dać łapówkę aby dostać pracę, czy rentę " -- Wszelcy kłamcy, a nie tylko niektórzy pójdą do jeziora ognia czyli w drugą śmierć. Ale dopóki się żyje można przyjść do Zbawiciela, otrzymać od Niego przebaczenie i w NIM porzucić kłamstwo, oszustwo i inne grzechy.


Jest wielu miliarderów pośród ludzi i zapewne dbają o swoje dzieci. JA też mam OJCA miliardera i PRZYJACIELA który jest miliarderem. OJCIEC i SYN są miliarderami - mają na przykład miliardy galaktyk, miliardy gwiazd :) - dzięki NIM wszystko zaistniało i są doskonali w miłości, więc jakim złem byłoby gdybym zwątpił w nich, a położył nadzieję w sobie i w grzesznych metodach. Pogardziłbym NIMI, podeptał o ich miłości. Wielce bym ich zasmucił i obraził.

Emerytury, renty dzisiaj są a jutro może ich nie być np przez wojny, globalny krach itd. A doskonali i wszechmogący : OJCIEC i SYN będą zawsze i nigdy się nie zmienią i kto w NICH położy nadzieję, ufność nie zawiedzie się. 

" Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę6 Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:5-6
Ewangelia Mateusza 6:26, 31-33 , Mateusz 10:29-31  , Łukasz 12:29-31 -   Czy PAN nie wie czego potrzebujemy ?? Czy nie jesteśmy cenniejsi od ptaków które karmi ?? Czy doskonały, wszechmogący OJCIEC zawiedzie swoje wierne dzieci ?? 

Kto chce niech idzie i daje " w łapę" , kto chce niech idzie i kłamie,oszukuje. Kto chce niech kradnie, ale ja tak nie będę postępował. Nie będę podłym synem, który wątpi w swego OJCA, Jego miłość, ucieka z domu i posługuje się kłamstwem, innym grzechem aby się nakarmić. 
A wystarczy tylko trwać w zaufaniu, bo przecież doskonała miłość nie zawodzi.... " Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół." - Efezjan 5:29 


                                                                                  BÓG nie kłamie 


PAN JEZUS i OJCIEC nie kłamią jak diabeł i ludzie ...... " Nie jestci Bóg jako człowiek, aby kłamał " - 4 Mojżeszowa 23:19a Biblia Gdańska 


" ...niemożliwe, aby Bóg kłamał ... " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 6:18 ..... " W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg; " - list do Tytusa 1:2

Mamy teraz naśladować Zmartwychwstałego, a nie diabła jak w starym życiu, więc porzućmy kłamstwa, fałsz, oszustwa i inne tego typu rzeczy ... " Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich." - Efezjan 4:25 

" Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami" - Kolosan 3:9

" I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka." - Objawienie 21:27 ..... " Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. " - Objawienie 22:15 


" Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. " - Psalm 5:7a ______ " usta kłamców zostaną zamknięte " - Psalm 63:11b 

" Nie zamieszka w moim domu oszust, kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma." - Psalm 101:7

" kto mówi kłamstwa, zginie." - Księga Przysłów Salomona 19:9a 

lepiej mieć mało lub biedę będąc wiernym Chrystusowi, niż mieć dobrobyt, dostatek w grzechu i grzesznymi metodami .... " lepszy jest ubogi niż kłamca." - Przysłów 19:22b ..... " Chleb oszustwa smakuje człowiekowi, ale potem jego usta będą napełnione piaskiem." - Przysłów 20:17 ______ " Gromadzenie skarbów kłamliwym językiem jest przemijającą marnością tych, którzy szukają śmierci." - Przysłów 21:6 ........ " "Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwa wielu niegodziwych;" - Psalm 37:16

" kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem " - Izajasz 28:15b BW 

" Każdy też bliźniego swego oszukuje, a prawdy nie mówi; naucza języka swego mówić kłamstwo, źle czyniąc ustawają " - Jeremiasz 9:5 BG

" Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie - mówi Pan - gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie" - Jeremiasz 13:25 - nie zamierzam polegać na kłamstwie, symulowaniu, oszustwie, łapówkach itd


" Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. (2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami " - Księga Ozeasza 4:1-2

"  Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach ..... Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. (3) Do złego mają zgrabne dłonie: Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny; dostojnik rozstrzyga dowolnie - prawo zaś naginają. (4) Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez twoich stróżów, twoje nawiedzenie; wkrótce nastąpi przerażenie " - Księga Micheasza 6:12, 7:2-4


DOSKONAŁY OJCIEC i DOSKONAŁY PAN nie ustaną w miłości, nie podepczmy po ICH miłości. Nie musimy kraść, jesteśmy dziedzicami prawdziwych MILIARDERÓW - ONI wszystko Stworzyli, bądźmy im wierni i w najgorszych czasach i okolicznościach pamiętajmy że oni wszystko mają pod kontrolą i mamy w Zmartwychwstałym przebaczenie, obietnicę wieczności i życie wieczne, wieczny dom. Nieśmiertelnego OJCA. Doskonale miłującego PANA. Nie zwątpmy w NICH - przeciwnie w NICH TYLKO POŁÓŻMY UFNOŚĆ, NADZIEJĘ i zawsze czyńmy ich dobro, uciekajmy od wszelkiego grzechu w tym od wszelkiego kłamstwa i od wszelkiego złodziejstwa

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/ojciec-przyjaciel-brat-nie-zostawiaja.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/ojciec-przyjaciel-brat-nie-zostawiaja.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/gdzie-jest-wasz-bog-wojny-kataklizmy.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/gdzie-jest-wasz-bog-wojny-kataklizmy.html


2 komentarze:

 1. Chwała Bogu :) przy chorobie nowotworowej też miałam kłopoty by uzyskać jakiekolwiek świadczenie ( w końcu pomagali mi tylko rodzice) ludzie " starają sobie załatwiać to i owo właśnie kłamstwem, łapówkami lub oszustwem, świat pogrążony jest w złym, ale my do niego nie należymy, tylko do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi rodzice, nauczyli mnie jednego " uczciwości", w domu nie przelewało się nam, ale żyliśmy skromnie i uczciwie. Prawda zawsze sama się obroni, stoimy w Prawdzie i to jest głęboka odpowiedzialność. Bóg ma staranie o wszystko i zostawiamy mu nasze problemy w Jego rękach, bo z Bogiem nie zginiemy. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mogę siostro na twoje słowa powiedzieć : AMEN :)

   , zaufanie Chrystusowi daje siłę, wielki pokój - ale korzeniem jest zaufanie w odniesieniu do przebaczenia grzechów, przyjęcia do Bożej rodziny i z tego wypływa zaufanie na przyziemne sprawy :)

   , pozdrawiam cie siostro

   Usuń