Popularne posty

piątek, 14 lipca 2017

Objawienie Jana 5:13 - Moc, siła, możliwości SYNA i OJCA nie mają granic !!!

Nasza siostra w Chrystusie napisała do mnie że jej tata ma nowotwór. Poprosiła o modlitwę, o światło, mądrość by tata został zbawiony i jeśli taka jest wola Boża aby i fizycznie PAN uzdrowił jej tatę. 

" Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom " - Izajasz 42:8 ... gdy ktoś się modli do Maryi to jak Stwórca ma uzdrowić ?? Wtedy uzdrowiony oddawałby cześć i chwałę Maryi która jest stworzeniem. Poza tym Maria nie żyje,a więc nie wie o niczym.

Jak PAN JEZUS ma uzdrowić gdy ktoś prosi o uzdrowienie stworzenie jak np tzw świętych czy anioły. Gdyby wtedy PAN uzdrowił człowieka to ten uzdrowiony jeszcze bardziej zwracałby się w prośbach, modlitwach do stworzenia, a nie wprost do Stwórcy. Wywyższałby stworzenie, stworzeniu oddawał chwałę i cześć a nie jedynie BOGU - STWÓRCY.
BÓG nie będzie się dzielił swoją czcią, chwałą ze stworzeniem, nie będzie utwierdzał człowieka w bałwochwalstwie, kłamstwie.

Gdy ktoś się zwraca w modlitwie do np Jana Pawła 2 aby ten wstawił się u BOGA, aby wyprosił coś u BOGA - to w takim przypadku BÓG nie będzie działał, bo gdyby uzdrowił, to tylko utwierdził, umocniłby błędny kult JP2. Ludzie jeszcze bardziej zwracaliby się do JP2, więc BÓG nie będzie uzdrawiał gdy ktoś miesza GO ze stworzeniem jak Maria, papieże, tzw święci czy aniołowie. ON nie odda swojej czci i chwały stworzeniu ...... " Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu" - Księga Jeremiasza 17:5-8 Biblia Warszawska


Modlił się będę na pewno o duchowe zdrowie dla taty, tej naszej siostry. Oby nadzieję położył jedynie, wprost w JEZUSIE CHRYSTUSIE. Aby do NIEGO bezpośrednio, wprost mówił, prosił, dziękował. Nie przez stworzenie, nie przez jakichś pośredników. Ale bez pośredników - bezpośrednio, wprost. 

Oby tata tej naszej siostry uwierzył, że JEZUS CHRYSTUS swoim bezgrzesznym życiem, które wydał na krzyżu - zapłacił cały dług, pełną cenę i dlatego oferuje za darmo - z łaski : przebaczenie, dar ducha, obietnicę zmartwychwstania - życia wiecznego.


Oby tata tej naszej siostry miał pokój z BOGIEM, aby uwierzył że w SYNU jest uwolniony od gniewu i nie musi się już bać śmierci [ spotkania z Bogiem ] ... " Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; " - Rzymian 5:1 UBG

Oby tata, tej naszej siostry narodził się na nowo, oby uwierzył i otrzymał obiecanego ducha Chrystusowego, aby PAN przebudził GO, otworzył MU oczy. Aby był wśród tych, którzy będą w wieczności. Aby jego imię było zapisane w księdze życia i nigdy nie było wymazane. 

Aby ten człowiek przychodził do OJCA w niebie, trwając w JEGO SYNU - JEZUSIE CHRYSTUSIE. Aby  nie zwracał się do stworzenia jak Maria, święci, czy aniołowie ale tylko do OJCA i do SYNA - a ONI mogą wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych dla nich. Ale jeśli człowiek miesza ich z Marią, albo z innymi stworzeniami ludzkimi czy anielskimi to oni nie będą w tym brać udziału, bo nie będą wywyższać tych do których ludzie się zwracają jak np Maria, Jan Paweł 2, tzw święci, patroni, aniołowie i różne inne stworzenia...... "Bogowie Rzymskokatoliccy : patroni, wstawiennicy, kult Marii i innych stworzeń " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html

" demony mogą wywoływać choroby - zwodnicze uzdrowienia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/demony-moga-wywoywac-choroby-zwodnicze.html

" Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom " - Izajasz 42:8 ...... Chwała i cześć tylko OJCU i SYNOWI - bezpośrednio, wprost im - ale diabeł chce dodać do tego stworzenie jak np Marię, Jana Pawła 2, setki, tysiące innych ludzi umarłych i żywych oraz anioły, ale jedyna natchniona Księga - Biblia mówi że CHWAŁA i CZEŚĆ tylko i wyłącznie OJCU i SYNOWI - nie ma tam wymienionej Marii, innych ludzi, aniołów ani innych stworzeń : " A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków." - Objawienie Jana 5:13

Czasem uzdrowienie przynosi BOGU chwałę, ale czasami chory mający do końca swoją siłę i radość w Chrystusie przynosi większą chwałę BOGU niż gdyby został uzdrowiony. Ludzie patrzą na niego jak umiera i pytają skąd u ciebie taki spokój, radość, pewność zbawienia, przekonanie o Bożej miłości i o tym, że z BOGIEM w raju będzie ci nieskończenie lepiej niż tutaj. Wtedy chory może im głosić Chrystusa - to co zrobił dla nas swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. 


" A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe." - Ewangelia Marka 10:27 - u Wszechmogącego wszystko jest możliwe, wszystko jest wykonalne i proste - inaczej nie byłby wszechmogący, ale ograniczony. Moc, siła, możliwości SYNA i OJCA nie mają granic !!!


Wszystkiego co dobre, przede wszystkim ku zbawieniu, ku wieczności dla taty, tej naszej siostry. Dla jej mamy, rodzeństwa i całej rodziny. Nie wiem w jakim duchowym stanie jest tata tej naszej siostry, ale oby wierzył że PAN JEZUS żyje i chce jego zbawienia, chce aby przyjął w jego krwi przebaczenie, zbawienie. Oby tata naszej siostry był również jej duchowym bratem i oby obydwoje byli ze sobą na wieki w Nowym Jeruzalem. Oby BÓG był uwielbiony w życiu tego człowieka. 

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny" - Hiob 42:2 --  Dla PANA uzdrowienie to jak wszystko inne drobnostka, ale JEGO drogi są wyższe niż nasze i JEGO myśli wyższe niż nasze, więc ON wie najlepiej dlaczego ?? , po co ?? , jak ?? , kiedy ?? - bo wie wszystko i ma wszelką moc w przeciwieństwie do nas, więc nie kłóćmy się z NIM, nie buntujmy, nie obrażajmy bo między JEGO mądrością, mocą a naszą jest nieskończenie wielka przepaść

Gdy buntujemy się, kłócimy to tak jakbyśmy mówili PANU : " ja wiem lepiej od ciebie, pomyliłeś się, nie wiesz co robisz "

Wiele osób wierzy że BÓG jest, ale nie wierzą że JEZUS jest równy OJCU w boskiej naturze i że w ogóle ŻYJE. Wielu wierzy w JEZUSA ale nie wierzą JEGO słowom, obietnicom  .... "Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.26 A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? " - Ewangelia Jana 11:24-26 Uws. Biblia GdańskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz