Popularne posty

wtorek, 22 sierpnia 2017

Przywiązanie do ziemskich rzeczy to grzech i pułapka - gdzie skarb tam serce
" stracili dobytek całego życia " - tak media często tytułują skutki różnych kataklizmów [ ostatnio np skutki wichury], zdarzeń jakie przychodzą na ludzi, ale w odniesieniu do chrześcijan - uczniów Żywego Wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA Zbawiciela takie stwierdzenia nie są prawdziwe. Możemy stracić wszystko co materialne, ale nie tracimy dobytku swojego życia bo nasze skarby nie są tu na tej ziemi, ale w niebie. Są wieczne, niezniszczalne.

Kto ma Żywego Wszechmogącego Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, Nauczyciela. Kto ma przebaczenie w NIM, nowe serce, obietnice zmartwychwstania i życia wiecznego w Nowym Jeruzalem i na Nowej Ziemi ten nigdy nie straci dobytku swojego życia, bo jego życie w Chrystusie ma nieprzemijający dobytek. Kto w Chrystusie stał się dzieckiem Wszechmogącego ten nigdy nie utraci prawdziwego majątku zachowanego w niebie.
Kataklizmy, wojny, choroby, śmierć itd odbierają dobytek tylko tym, którzy nie mają skarbów w niebie, którzy nie są bogaci w Chrystusie. Kto jest w OJCU i w JEGO SYNU może nic nie mieć z rzeczy materialnych, ale jest bogaty prawdziwym bogactwem ... " Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty " - Objawienie Jana 2:9a  UBG

" Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. 7 Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. " - 1 Tymoteusz 6:6-7 - niczego nie wyniesiemy. Żadnych ziemskich, materialnych rzeczy nie zabierzemy ze sobą, więc kto nie ma Żywego Chrystusa i tego co w NIM, ten tak na prawdę nic nie ma. Kwestia czasu jak "straci dobytek całego życia". 

Kto ma dom w niebie - Jan 14:1-3, ten nigdy nie będzie bezdomny. Choćby tu na ziemi nic nie miał, to z każdym dniem jest bliżej wiecznego domu, gdzie jest wiele mieszkań i to za darmo dzięki bezcennej ofierze SYNA. 

Kto ma skarby w niebie, ten nigdy nie będzie biedny. Choćby nie było go stać na bułkę czy butelkę wody, to nie jest biedny. Biedni są ci których serca są przy ziemskich skarbach, zamiast przy Chrystusie... " gdzie skarn twój, tam i będzie serce twoje ". 

Kto ma Chrystusa ma wszystko i nigdy trwając w NIM nie straci Bożych skarbów. Stracą wszystko ci, którzy wbrew słowom Bożym gromadzą skarby na ziemi : " Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. 21 Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce." - Ewangelia Mateusza 6:19-21.

                                                                         NIE NAŚLADUJMY ŻONY LOTA
                
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu." - Mateusz 24:17 --- jeśli PAN powie : " uciekaj z tego miasta, miejsca i nic ze sobą nie zabieraj" -- to co zrobimy ?? Posłuchamy nie zabierając niczego, czy będąc przywiązani do czegoś będziemy chcieli coś zabrać i przegapimy ratunek ???                                              

Jeśli będziemy sercami przywiązani do jakichś ziemskich rzeczy to pociągną nas one na dno, zatopią nas. Kto skacze do wody z przywiązanym wielkim kamieniem nie pływa, ale idzie pod wodę. Utopi się, zginie ...

Jeśli będziemy przywiązani do jakichś ziemskich rzeczy to zginiemy jak żona Lota. Będziemy stale odwracać się do tyłu - zgubimy drogę i wpadniemy w przepaść, upadniemy i rozbijemy się. Nie możemy być przywiązani ani do domu, mieszkania, ani do żadnych innych rzeczy - czy to małych czy wielkich. Jeśli one zakotwiczą się w naszych sercach to będziemy ich niewolnikami. Będziemy martwić się o nie, bać się utraty ich, będziemy rozmyć o nich - przejmą nasze serca, podbiją w straszną niewolę. 

Jeśli w sercu są jakieś rzeczy to są bożkami. Serce ma być w pełni oddane Prawdziwemu BOGU a nie bożkom. Nie można służyć "BOGU i mamonie". Nie ma miejsca w naszych sercach dla ziemskich rzeczy. Mamy przykazanie : " będziesz miłował BOGA z całego serca " - z całego nie częściowego, a więc nie ma miejsca na ziemskie rzeczy w sercu. Nie ma miejsce na bożki - "zmieniona perspektywa część 5 bożki bezbożnych " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html

Serce w 100 % dla  PRAWDZIWEGO BOGA, a 0 % dla jakichkolwiek bożków -- " Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mieniawiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:34 -- przyjęli z radością grabież ich mienia. Niesamowite co ?? Ale skąd taka postawa ? Oni wiedzieli, byli pewni że : " wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie ". Czy my również wiemy że mamy Chrystusową majętność, której nikt i nic nie może zabrać. 

Może przyjść czas, że i w Polsce będą nakładać na nas kary finansowe za to że jesteśmy wierni, posłuszni Żywemu Chrystusowi. Może będą za to konfiskować ziemskie rzeczy, ale choćby nam chcieli wszystko zabrać - nawet i to doczesne życie, to dalej radujmy się PANEM i ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM i miłością JEGO i naszego OJCA. Prawdziwego skarbu w niebie, życia wiecznego nam nie zabiorą, tylko bezgranicznie trwajmy w Chrystusie, a ON da nam siłę, moc abyśmy wytrwali, oddali MU chwałę nawet gdyby konfiskowali, czy zabijali nas. Hebrajczycy nie rozpaczali, nie szykowali mieczy aby walczyć, nie szarpali się, nie byli źli, obrażeni na BOGA. Oni patrzyli na Chrystusa, na Królestwo Boże i to co w NIM jest dla nich na wieki wieczne. Ziemski dom mogą zabrać, ale niebiańskiego, wiecznego domu nie mogą. Ziemski dom i tak przeminie, niebiański trwa na wieki wieczne. 

Prawdziwego, wiecznego dobytku w Chrystusie pozbawić nam może tylko odstępstwo od Chrystusa jako Zbawiciela, jedynej drogi - prawdy - życia. PAN JEZUS nigdy nikogo nie porzucił, to wielu JEGO porzuciło bo wybrali marność lub grzechy.

                                                                    "JAKBY NIC NIE POSIADALI "


" ci, którzy kupują, jakby nie posiadali;" - 1 Koryntian 7:30c - nie chodzi tu że mamy żyć jak pustelnicy. Nie chodzi tu, że nie możemy mieć jakichś rzeczy. Tu chodzi o wolne serce. Serce oddane Chrystusowi, Bogu, a nie podzielone na Chrystusa i na ziemskie rzeczy, bożki. Mamy różne rzeczy, ale mądrze z nich korzystamy, a nie służymy im, nie jesteśmy w ich niewoli. My je mamy, a nie one nas. Jeśli są to chwała Panu i niech będą wykorzystywane na chwałę Pana, ale gdy Pan je zabierze to też chwała Panu i nie będziemy rozpaczać, skupiać się na tym, ale będziemy skupieni na PANU JEZUSIE i na OJCU oraz tym co w górze ... " i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione" - Księga Hioba 1:21

Korzystamy z różnych rzeczy bo np są pomocne, ułatwiają życie ale nie jesteśmy sercami przywiązani do nich i obyśmy nigdy nie byli. Jeśli sercami jesteśmy przywiązani do czegoś poza PRAWDZIWYM BOGIEM - 1 Jan 5:20 to niech PAN JEZUS pokaże nam te bożki, wyrwie nas z tego przywiązania i przebaczy. 

"Złote kajdany złota klatka - czy też jesteś pośród zniewolonych miliardów ludzi ?? " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/zote-kajdany-zota-klatka-czy-tez-jestes.html


                                                                            " dzieła ludzkie będą zniszczone "

Po przyszłym - globalnym 3.5 rocznym  panowaniu człowieka grzechu - antychrysta - za którym w podziwie, zachwycie pójdzie bezbożny świat, nadejdzie BOŻY - nadprzyrodzony ogień, który spali, zniszczy wszelkie miasta. Wszelkie budynki. Wszelkie samochody. Wszystko to co wyprodukował, wytworzył człowiek -- " A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.
11 Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności;... " - 2 list apostoła Piotra 3:11-12 -- ten Boży ogień sprawi, że kto żył dla grzechu, dla marności, kto gonił za ziemskimi skarbami - ten straci wszystko. Straci cały dobytej swojego życia - " Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one." - 2 Księga Królewska 17:15 - nie idźmy za marnością. Nie przywiązujmy się do marności ... 

18 rozdział Objawienia Jana, pokazuje właśnie zniszczenie globalnego Babilonu. Bezbożnego systemu który podczas panowania antychrysta będzie rozkwitał w wielkim dobrobycie, dostatku, równocześnie ale pośród wielkiego grzechu który dosięgnie nieba. Gdy PAN ześle ogień na wszelkie dzieła człowieka - światowy Babilon i jego skarby przeminą, ale do tego czasu jeszcze sporo czasu, wiele wydarzeń. " Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi.9 I będą płakać, i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru.10 Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą: Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd! " - Objawienie Jana 18:8-10 -- wydarzenie o którym pisał Piotr jest tym samym co zagłada Babilonu. Babilon to nie jedno miasto, ale cały globalny system ze wszystkimi miastami, rzeczami. 


Wszystko co widzimy przeminie, bądźmy mądrzy. Patrzmy na NIESKOŃCZONEGO, NIEŚMIERTELNEGO PANA, który wszystko stworzył wraz z OJCEM. Służmy IM, nie ziemskim skarbom. Niech oczy naszych serc będą wpatrzone w to co górze, a nie na to co złudne, przemijające : " Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne." - 2 Koryntian 4:18.

Te miasta, budynki które znacie, wszelkie ludzkie rzeczy przeminą : "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą." - Mateusz 24:35

" I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. (20) W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać " - Księga Izajasza 2:19-20 

Tu jest prawdziwy dobytek, prawdziwy skarb - kto GO ma w CHRYSTUSIE - ten nigdy nie straci dorobku całego życia : " Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. ........ Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. " - Objawienie Jana 21:1-4, 7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- zwycięzcy w ŻYWYM, WSZECHMOGĄCYM CHRYSTUSIE - odziedziczą wszystko co będzie w nowym, niewyobrażalnie wspaniałym, doskonałym nowym stworzeniu. Niech wszelkie stworzenie odda i oddaje na wieki wieków chwałę, cześć i dziękczynienie OJCU i JEGO SYNOWI - Objawienie Jana 5:12-13

 http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html


pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ........ 22.08.2017 Puławy 

sobota, 19 sierpnia 2017

Jak Chrystus uwalnia od niewolniczego lęku przed śmiercią - Mam już dzisiaj życie wieczne część 5

Dlaczego miałbym bać się śmierci, skoro Wszechmogący Doskonały BÓG uznaje mnie swoim dzieckiem. ON jest moim OJCEM. Doskonałym OJCEM z doskonałą miłością do mnie. To nie jest patologiczny ojciec, żebym musiał lękać się że mnie skrzywdzi. Dom w niebie to nie jest patologiczny dom, żeby trzeba była się bać wejścia do niego.


Dlaczego miałbym bać się śmierci, skoro wiem gdzie zmierzam. Skoro wiem kto tam na mnie czeka. Skoro wiem że Wszechmogący PAN - JEZUS tak mnie umiłował, że stał się człowiekiem, tyle wycierpiał i poszedł na straszną śmierć za mnie, za moje grzechy. Wiem, że mam przebaczone, wiem że PAN przemienia mnie coraz bardziej na swoje podobieństwo. 

Nie boję się śmierci, bo nie boję się się spotkania z OJCEM i PANEM JEZUSEM bo widzę to co ONI zrobili, a nie to co muszę ja. Gdyby to opierało się na tym co my musimy zrobić to ofiara PANA JEZUSA nie byłaby potrzebna lub nie byłaby doskonała a jest doskonała, więc tylko przyjąć ją i iść w mocy ducha Chrystusowego do końca ... Nie boję się bo nie idę w nieznane, ale idę do doskonale mnie kochającego OJCA i do TEGO który umarł w moje miejsce, abym nie musiał zginąć na wieki, ale przeciwnie żebym w NIM miał przebaczenie, łaskę życia wiecznego. " Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 5:8 ... kiedyś gdzieś widziałem komentarz jakiegoś bezbożnego człowieka, który powiedział coś w tym stylu : " wy chrześcijanie wszyscy chcecie być w niebie, a nikt z was nie chce umrzeć aby tam pójść " ------- do nieba nie idzie się przez śmierć, ale przez przyszłe zmartwychwstanie, ale ten człowiek miał sporo racji. Chrześcijanin nie powinien lękać się śmierci - lękać się spotkania z PANEM BOGIEM. Chrześcijanin nie powinien być niewolniczo zakotwiczony przy tym bezbożnym świecie i przy tym życiu, lękając się spotkania z PANEM BOGIEM ... 

" Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.
22 Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać.
23 Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;" - Filipian 1:21-23 -- w 2 Koryntian 5:8 - Paweł pisze że ma ufność i wolałby umrzeć i przy zmartwychwstaniu w nowym ciele być z PANEM JEZUSEM. W liście do Filipian pisze że "ŚMIERĆ TO ZYSK" ... pisze też że wolałby odejść czyli umrzeć i przez zmartwychwstaniu być już z CHRYSTUSEM ... Paweł nie bał się spotkania z BOGIEM, więc i nie bał się śmierci. 

Paweł nie szedł w nieznane. Ludzie boją się tego czego nie znają, ale Paweł nie szedł w nieznane. Wiedział że idzie do domu OJCA i swego kochanego PANA. Wiedział, że spotkanie z NIMI będzie cudowny, wspaniałym spotkaniem. Wiedział dzięki komu jest usprawiedliwiony, dzięki komu może z radością przed ŚWIĘTYM, WSZECHSPRAWIEDLIWYM BOGIEM ... Paweł patrzył na krzyż, a nie na swoje grzechy czy zasługi. Patrzył na Zbawiciela. Widział łaskę i żył w niej i z nią mógł z pokojem ducha umrzeć ...

Lęk przed śmiercią, a więc przed spotkaniem z BOGIEM to niewola. Wyniszczająca, destrukcyjna niewola i PAN BÓG nie chce abyśmy żyli w lęku przed śmiercią ... " Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:14-15 - PAN JEZUS przyszedł aby m.in wyzwolić z niewoli lęku przed śmiercią ... "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało " -- skoro tak powiedział, to da moc aby było to możliwe. 

Fundamentem wyzwolenia od niewolniczego lęku przed śmiercią jest to co zrobił PAN JEZUS. Kim jest PAN JEZUS. W NIM wolność od lęku przed śmiercią. Tak naprawdę to ludzie nie tyle boją się śmierci, co tego co po niej ... wiedzą że są grzesznikami i jest Stwórca, przeciwko któremu zawinili. Ale my w SYNU już nie musimy się bać śmierci, bo nie musimy się lękać kary. Ona nie ciąży już nad nami. Idziemy do domu, a nie do sądu na proces ... Zbawienie można utracić, ale póki mamy żywą wiarę w PANA JEZUSA to mamy zbawienie i nie musimy się bać spotkania które jest coraz bliżej ... jeśli w wierze, przez moc Chrystusową wytrwamy do końca to piękniejszego spotkania nigdy nie mieliśmy jak to które będziemy mieć z naszym ZBAWICIELEM ... 


Gdy pilnuję serca aby było skierowane na PANA JEZUSA, na co Chrystusowe to mam wielki pokój, radość Chrystusową i chciałbym jak Paweł odejść - umrzeć i dzisiaj, bo to o wiele lepsze :) ... wolność od lęku przed śmiercią to piękna rzecz. Ona jest gdy widzi się przebaczenie, Chrystusową miłość, Królestwo Boże ... 

Gdy wracałbym z jakiegoś miejsca do ziemskiego domu i w czasie tej podróży miałbym wątpliwości jak będę przyjęty przez domowników. Czy dobrze mnie przyjmą, czy może zabiją mnie -- to z takimi wątpliwościami, z taką niepewnością ta podróż byłby straszną mordęgą psychiczną i nie wiem czy nie zawróciłbym w czasie tej podróży. Tak samo jeśli ktoś nie wie jak będzie przyjęty przez BOGA - czy dobrze z radością, czy może będzie potępiony - to życiowa pielgrzymka takiego człowieka jest straszna. Niepewność wyniszcza, ale w Chrystusie jest pewność na niewyobrażalnie piękne spotkanie : " To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego." - 1 list Jana 5:13 

Apostoł Paweł również miał pewność zbawienia :  " Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 5:8

Nie powinniśmy lękać się śmierci, bo powinniśmy wiedzieć do jak wspaniałego PANA i miejsca idziemy. Nie idziemy w nieznane. PAN JEZUS jest naszym Zbawicielem, więc nie musimy się bać spotkania z NIM. Skoro jest mym Zbawicielem to nie stanę przed Sędzią, ale właśnie Zbawicielem. 

Nienormalne, niezdrowe jest bać się spotkania z PANEM JEZUSEM czy to przez śmierć i zmartwychwstania, czy przez doczekanie JEGO powrotu. 

                                                                                    SYRIA -- ŚWIAT vs KRÓLESTWO BOŻE

W Syrii ma miejsce straszna wojna. Setki tysięcy zabitych, rannych pewnie jeszcze więcej. Wiele miast, miejscowości jest zniszczonych. Grasują różne bandy, które rabują, porywają, gwałcą. Jedni drugich często krzywdzą na inne sposoby. Często jest niedobór jedzenia, wody i podstawowych produktów .... Załóżmy, że obok Syrii leży państwo, gdzie żyją sami narodzeni na nowo chrześcijanie = uczniowie JEZUSA CHRYSTUSA. W tym hipotetycznym kraju wszyscy żyją w miłości, wzajemnym pokoju. Pomagają sobie. Nie ma tam kradzieży, zabijania, głodu, gwałtów i innych przestępstw, ale jest wzajemna miłość Chrystusowa. Czy człowiek żyjący w Syrii - powinien bać się przejść do tego chrześcijańskiego kraju ?? Gdyby się bał, myśląc że czego go tam większe zło niż w Syrii, to czy myślałby prawidłowo ?? Ze miejsca pełnego zła do miejsca gdzie jest miłość, dobro nie powinien bać się przejść, ale powinien z radością tam iść, z ulgą że koniec wojennego koszmaru, strasznych rzeczy ... 

Teraz porównajmy ten bezbożny świat i KRÓLESTWO BOŻE. KRÓLESTWO BOŻE jest doskonałe, niewyobrażalnie wspaniałe. Miliardy razy lepsze niż hipotetyczne państwo, gdzie żyją sami nowo narodzeni chrześcijanie. Dlaczego boimy się przejścia z tego świata do Królestwa Chrystusowego ?? Nie widzimy Bożego zbawienia, łaski ?? Nie dowierzamy że przebaczył nam i nas kocha ?? Nie dowierzamy, że przebaczył nam 10 tysięcy talentów i zaprasza nas na ucztę weselną, wołając : " wszystko gotowe !! " ?? Miejmy wiarę w Chrystusa. ON nie chce żebyśmy żyli w lęku przed spotkaniem z NIM, w lęku przed śmiercią. 

Jestem bankrutem przed NIM i właśnie dlatego widzę JEGO bezcenność, łaskę zbawienia, dar życia wiecznego. PAN JEZUS przemienia umysł ... " Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie." - Filipian 4:6-7 ...... PAN JEZUS napełnia swoich DUCHEM, daje UMYSŁ CHRYSTUSOWY i wtedy zmienia się podejście i wobec śmierci ... PAN JEZUS jest ze mną, z nami w życiu , tak będzie i w godzinie ewentualnej śmierci. Ufam MU i chciałbym i dziś umrzeć, aby otworzyć oczy przy zmartwychwstaniu i ujrzeć już JEGO 😊😊😊  -- http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

Wiem, że mnie kocha i to się nie zmieni nigdy : Rzymian 8:34-39 

Tu na ziemi mają miejsce straszne rzeczy : kult fałszywych bogów, mordy, cudzołóstwa, zdrady, kradzieże, samobójstwa, pedofilia, gwałty i inne seksualne obrzydliwości. Wojny, wyzysk, nienawiść, zazdrość, zawiść, narkotyki, pijaństwo, hazard, prostytucja, oszustwa, głód, bezdomność, choroby, wyzwiska, wulgaryzmy, kłótnie, sprzeczki, spory, kłamstwo, zwodzenie, kult ciała, pornografia, służenie bożkom zamiast Chrystusowi, prześladowanie uczniów Chrystusa, niesprawiedliwość i tysiące innych rzeczy ________ W KRÓLESTWIE BOŻYM będzie tylko prawda, doskonała miłość, radość, czystość, piękno. Bez chorób, łez, bez śmierci. Tylko sprawiedliwość, chwała Boża i nieskończona liczba nowych, niesamowitych które OJCIEC i SYN stworzą, będą dawać .... " Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. " - 2 list Piotr 3:13 -- Po co bać się opuszczenia tej strasznej ziemi ?? Co nas tak na niej trzyma ?? Niedowiarstwo w to co zrobił i oferuje Chrystus ??
 Dlaczego mam się bać Królestwa Bożego - ono jest cudowne, niesamowite, doskonałe -- http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html

DLA MNIE ŚMIERĆ TO ZYSK ... ale ile PAN da żyć jeszcze w tym świecie to chcę żyć dla NIEGO.  Oby w JEGO MOCY przynosić PANU JEZUSOWI tylko chwałę, nigdy hańbę !!! Dopomóż w tym PANIE bo sami z siebie nic nie możemy. Tylko w TOBIE możemy wszystko - a więc przynosić tylko chwałę i 100-krotny plon 

Idę do domu OJCA, do domu doskonale KOCHAJĄCEGO mnie OJCA ... tam czeka na mnie mój Zbawiciel, tylko ufać MU codziennie. Nie odejść. Nie zwątpić w wierze ... przejście z ciemnego świata do cudownego Królestwa Bożego niech będzie u mnie i u was radością. Niech nie będzie w nas lęku przed śmiercią i przed spotkaniem z BOGIEM. Niech i w naszej ewentualnej śmierci będzie uwielbiony PAN JEZUS ... Ewentualna śmierć jest z każdym dniem bliżej, ale tak samo z każdym dniem bliżej jest cudownie spotkanie z Bogiem -- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

tak jak otworzyłem oczy po śpiączce i ujrzałem salę intensywnej  terapii i personel medyczny, tak nadejdzie dzień gdy otworzę oczy i ujrzę mego Zbawiciela i OJCA i będę się radował NIMI i z NIMI na wieki wieczne, na zawsze ... 😊😊😊😊😊 , radość w sercu, pewność w DUCHU CHRYSTUSOWYM 😊😊😊😊😊                       Pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 19.08.2017 Puławy niedziela, 13 sierpnia 2017

Jedzenie wieprzowiny, krewetek nie jest grzechem - 10 dowodów biblijnych
Chrześcijan może jeść wieprzowinę, może jeść owoce morze, ryby które nie mają łusek i inne zwierzęta, ponieważ to nigdy nie było prawem moralnym i obowiązywało tylko do śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA - wtedy zakończyło się Stare Przymierze a rozpoczęło Nowe Przymierze w którym nie ma miejsca już na cienie, odbicia rzeczy niebiańskich bo w Chrystusie nadeszło wypełnienie ich i cześć w "duchu i prawd ..... " Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. 17 Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. " - List apostoła Pawła do Kolosan 2:16-17 --- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html


1)

" I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: Powiedzcie do synów izraelskich tak: (2) Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi:" - 3 Mojżeszowa - Kapłańska 11:1-2 ___________ " Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem, (2) gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem ... Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki." - 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 14:1-2, 21

Poganie mogli jeść wieprzowinę, owoce morze i inne rzeczy których Izraelici mieli nie jeść, więc nigdy to nie było prawo moralne. Dane było tylko i wyłącznie starotestamentowym Izraelitom aby zobrazować im pewne rzeczy, nauczyć ich pewnych rzeczy, ale od prawie 2000 lat jest to już nieaktualne dla Żydów, a tym bardziej dla nas uczniów Chrystusa - pochodzących z pogan.

Gdyby zjedzenie wieprzowiny i innych zakazanych Izraelitom rzeczy było samo w sobie grzechem to PAN BÓG nie zezwoliłby dawać, sprzedawać tego przybyszom, obcym. Podział na nieczyste i czyste jedzenie był tylko dla starotestamentowego Izraela do czasu śmierci PANA, a nie dla świata i na zawsze. 


2)

Wieprzowina, ryby bez łusek, owoce morze i inne są Bożym stworzeniem a Pismo mówi, że w Nowym Przymierzu już nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy, ale wszystko jest dobre i nie należy odrzucać niczego. WSZELKIE i NICZEGO ... " A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;
3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
4 Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. " - 1 Tymoteusz 4:1-4 ....... BÓG przez swego apostoła przestrzega przed zalewem nauk, które będą wmawiać chrześcijanom że istnieją jakieś nieczyste pokarmy, że istnieje podział na czyste i nieczyste. Zwodnicze duchy, nauki demonów będą nakazywały powstrzymywać się od spożywania jakichś rzeczy stworzonych przez BOGA, głosząc np że są nieczyste - że jedzenie ich to grzech. 


3)

Chrześcijanie w Rzymie składali się z wierzących spośród Żydów, jak i spośród pogan i Paweł nie narzuca niczego wierzącym pochodzenia pogańskiego. Nie mówi im że jedzenie np wieprzowiny to grzech, wręcz przeciwnie mówi że jedzenie wszystkiego jest w porządku, ale jednej i drugiej stronie nakazuje, poleca aby w tej wolności kierowali się nie egoizmem, ale dobrem drugiego aby nie dawać zgorszenia i nie kłócić się. OBOWIĄZUJE ZASADA MIŁOŚCI, A NIE PODZIAŁU NA CZYSTE I NIECZYSTE JEDZENIE. WSZYSTKO JEST CZYSTE i DOBRE [ oprócz spożywania krwi np w kaszance], ale z tego prawa trzeba wiedzieć jak korzystać. 

A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii.
2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny.
3 Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął.
4 Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.
5 Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle.
6 Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu." - Rzymian 14:1-6 

 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko [ np wieprzowinę, owoce morza], a inny, będąc słaby, jada jarzyny. 3 Ten, kto je [ np wieprzowiny, owoców morza ] , niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je [ np wieprzowiny, owoce morza] , niech nie potępia tego, który je [ np wieprzowinę, owoce morza], bo Bóg go przyjął." - Rzymian 14:2-3 --- nie jesz wieprzowiny, owoców morza to nie potępiaj tego który je spożywa. Ten kto spożywa je niech nie lekceważy tego, który z jakichś względów ich nie je. 

Bycie chrześcijaninem to nie kwestia jedzenia, ale wnętrza - nowego serca zmienionego przez Chrystusa ... " Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. " - Rzymian 14:17


4)

A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. 12 Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. 13 A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. " - Galacjan 2:11-13 ..... gdyby podział na czyste i nieczyste obowiązywał w Nowym Przymierzu to Paweł nie zganiłby Piotra za to że odłączył się od zasiadania przy stole z poganami. Pochwaliłby go i sam trzymałby się z dala od wspólnego jedzenia z poganami. Ale Paweł wiedział że Nowe Przymierze łamie bariery i nie jest kwestią żołądka ale nowego wnętrza, czci w "duchu i prawdzie" a nie wg nieaktualnego Zakonu Mojżesza. 

Paweł wielokrotnie jadał z poganami, co widzimy np w Dziejach Apostolskich. Na przykład list do Efezjan rozdział 2 pokazuje że w Chrystusie jest pokój, pojednanie i nie ma rozdziału na chrześcijan z Żydów i na chrześcijan z pogan. Jedni i drudzy tworzą jedno ciało i powinni zasiadać przy jednym stole. Starotestamentowe cienie nie są potrzebne, nie ma dla nich miejsca. Jest nowy człowiek w Chrystusie, z nowym sercem i w Chrystusowej miłości, w Chrystusowym duchu ---- " On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą;
15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń." - Efezjan 2:14-15 


5)


A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny szóstej Piotr wszedł na dach, aby się modlić.
10 A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie.
11 Zobaczył otwarte niebo i zstępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi.
12 Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba.
13 I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz.
14 A Piotr odpowiedział: Żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego.
15 Wtedy znowu, po raz drugi dobiegł go głos: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste.
16 I stało się tak trzy razy. Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. " - Dzieje Apostolskie 10:9-16

A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon.
26 Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem.27 A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zebranych.28 I powiedział do nich: Wiecie, że nie wolno Żydowi przestawać z cudzoziemcem albo przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym lub nieczystym. " - Dzieje Apostolskie 10:25-28

"Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby;
35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe." - Dzieje 10:34-35 ______ " I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. " - Dzieje 10:45 


Gdyby podział na czyste i nieczyste pokarmy, nadal obowiązywał to PAN BÓG nigdy by nie posłużył się w wizji takimi obrazami. Piotr zrozumiał, że bariery międzyludzkie w Chrystusie nie obowiązują. Inni się dziwili że wierzący z pogan otrzymali również DAR DUCHA -- szkoda że dzisiaj wiele osób dziwi się że podział na czyste i nieczyste pokarmy nie obowiązuje. Nauki zwodniczych duchów namieszały wielu osobom. Łatwo się pogubić, gdy np zamiast do PANA JEZUSA idzie się do ludzi.  Gdy zamiast czytania PISMA z PANEM JEZUSEM, czyta się samemu np książki, internety itd. 


6)

KREWETKA

   " Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.
15 Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus." - Rzymian 14:14-15 

Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.
21 Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie.
22 Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.
23 Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem." - Rzymian 14:20-23 


Nie ma niczego co by samo w sobie było nieczyste - Rz 14:14 i " wszystko jest czyste " - Rz 14:20. Ale można zgrzeszyć nawet mimo tego że nie ma już podziału na czyste i nieczyste pokarmy. Można zgrzeszyć przez dawanie powodu do zgorszenia, upadku jakiemuś bratu czy siostrze lub przez jedzenie czegoś ale z wątpliwością, z potępieniem ... kto ma wątpliwości gdy coś je - gdy sumienie mu się odzywa to lepiej niech czegoś nie je. Wszystko jest czyste ale jak kogoś z jakiegoś powodu ma sumienie gryźć że coś spożył to lepiej powstrzymać się, ale mimo wszystko - nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy. 


7)

Pokarm zaś nie zbliża nas do Boga. Jeśli bowiem jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nie tracimy.
9 Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia.
10 Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni bożka, to czy sumienie tego, kto jest słaby, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?
11 I w ten sposób twoja wiedza zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus.
12 Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
13 Dlatego, jeśli pokarm gorszy mego brata, przenigdy nie będę jadł mięsa, aby nie gorszyć mego brata. " - 1 Koryntian 8:8-13 --- obowiązuje nas PRAWO MIŁOŚCI w mądrym korzystaniu z wszelkich pokarmów. Patrzmy aby nie dawać nikomu zgorszeniu, ani nie spowodować czyjegoś upadku. 
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.
24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego." - 1 Koryntian 10:23-24

"  Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie.
26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
27 Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie.28 Lecz jeśli ktoś wam powie: To jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. " - 1 Koryntian 10:25-28 

" Wszystko, co sprzedają w jatkach [ np wieprzowinę, owoce morza] , jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie. " _______ " Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią [ np wieprzowinę, owoce morza], o nic nie pytając ze względu na sumienie. " 

Korzystajmy mądrze z tej wolności co do pokarmów, że nie obowiązuje podział na czyste i nieczyste : " Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego;" - 1 Koryntian 10:31-32


8)

" A zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do nich: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie.
15 Nie ma nic z zewnątrz, co wchodząc w człowieka, mogłoby go skalać, ale to, co z niego wychodzi, to kala człowieka " - Marek 7:14-15 

Wtedy powiedział im: Czy i wy jesteście tak bezrozumni? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go skalać?
19 Nie wchodzi bowiem do jego serca, ale do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy.
20 I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;
22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.
23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. " - Marek 7:18-23

Wieprzowina, ryby bez łusek, owoce morza nie wchodzą do serca, ale do żołądka. Wiara w " duchu i prawdzie" na co innego patrzy niż na to co wchodzi do żołądka. Ją interesuje serce - to duchowe i to co w nim jest i co z niego wypływa. 


9)

" Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga;
20 Ale napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi." - Dzieje Apostolskie 15:19-20 ...... poganie nie musieli się obrzezywać i nie musieli unikać wieprzowiny czy owoców morza, ryb bez łusek. Mieli unikać spożywania krwi. Ale to obowiązywało już i Noego. 

Noe i jego potomkowie, mogli jeść wszelkie zwierzęta, ale bez krwi -- " Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko " - Księga Rodzaju 9:3. Noe wiedział że nie wszystkie zwierzęta są godne aby ofiarować je BOGU podczas ofiary - Genesis 7:2, ale jeśli o spożywanie to wszystkie były czyste, wszystkie mogli jeść. Jedynie krwi mieli nie jeść i to samo apostołowie zalecili chrześcijanom pochodzenia pogańskiego. 

Podział na czyste i nieczyste pokarmy był dany tylko Izraelitom na określony czas - aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa JEZUSA - PANA, BOGA, KRÓLA i ZBAWICIELA -- więc niech NIKT WAS NIE POTĘPIA GDY JECIE WIEPRZOWINĘ, CZY KREWETKI itd ... " Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. 17 Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. " - List apostoła Pawła do Kolosan 2:16-17  

Podział na czyste i nieczyste pokarmy był tylko cieniem, który przeminął. Nie ma go.


10)

"  Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych.
11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.
12 Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze;
14 I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy.
15 Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie.
16 Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku." - list do Tytusa 1:10-16

Byli ludzie, którzy wprowadzali między chrześcijan nauki o podziale na czyste i nieczyste pokarmy, ale sami mieli nieczyste, pokalane umysły i sumienia. Mieli pozory pobożności w zewnętrznych rzeczach jak pokarmy, ale w środku byli martwi duchowo, zepsuci. 

" Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą (3) do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. (4) Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach (5) Mówią: Trzymaj się z dala! Nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym! Ci są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który cały dzień płonie. (6) Oto to jest zapisane przede mną, nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam im w ich zanadrze (7) za ich winy oraz za winy ich ojców - mówi Pan - gdyż kadzili na górach i na pagórkach mnie lżyli. Dlatego najpierw odmierzę ich zapłatę, a potem oddam ją w ich zanadrze" - Izajasz 65:2-7 

Kto zarzyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owcę, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana - ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach." - Izajasz 66:3 ---- "  Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą - mówi Pan." -  Izajasz 66:17 - to mowa o dosłownej wieprzowinie, płazach i myszach to mowa do starotestamentowego Izraela -- dzisiaj nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy. Wszelkie stworzenie jest dobre. Wszystko jest czyste, ale skalać, zanieczyścić się możemy milionami rzeczy i zajęć które nie wchodzą przez żołądek, ale przez na przykład oczy, uszy : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html
" Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom:
21 Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj;
22 (To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich?
23 Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała." - Kolosan 2:20-23 --- nie można wieprzowiny, nie można jeść mięsa w piątek itd - tego typu nauki są błędne, ale kto nie chce jeść wieprzowiny, krewetek czy czegoś innego nie musi. 
SAM NIE PRZEPADAM ZA WIEPRZOWINĄ. JAK MAM WYBÓR TO JEM COŚ INNEGO, ALE ZE WZGLĘDÓW SMAKOWYCH czy ZDROWOTNYCH, ale jak nie ma nic innego to dziękuję PANU JEZUSOWI  i OJCU i za "schabowego" ... 


 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

tutaj jest skalanie, a nie w wieprzowinie i w tym co wchodzi do żołądka: http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html


       pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 13.08.2017 Puławy piątek, 11 sierpnia 2017

jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 4 Arka Przymierza
   Arka Przymierza nigdy nie zostanie znaleziona na ziemi. " Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad." - Objawienie Jana 11:19 

Hollywood wyprodukował filmy wpajające ludziom, że Arka Przymierza jest gdzie ukryta na ziemi. Krążą między ludźmi takie opowieści i legendy, ale prawda o Arce jest zupełnie inna. Arka - prawdziwa Arka Przymierza jest w niebie - Objawienie Jana 11:19 . Na ziemi jej nie ma i nie będzie. A jak ktoś ogłosi, że ją znalazł to będzie to wielkie zwiedzenie szatana.


" A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach - mówi Pan - już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej. (17) W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca " - Księga Jeremiasza 3:16-17 - stare przymierze nie obowiązuje nikogo, więc nie ma miejsca na żadną nową Arkę czy tzw odnalezioną. Zbawienie jest tylko w Zmartwychwstałym PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE - tylko Nowe Przymierze jest aktualne - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

 Arka symbolizowała Bożą obecność wśród JEGO ludu. Dzisiaj nie potrzeba symboli, bo BÓG jest między swoim ludem i w swoim ludzie ... " A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem." - 2 Koryntian 6:16 

" Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen." - Mateusz 28:20 


" Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. " - Kolosan 1:27 

" Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy." - Ewangelia Jana 14:23 


" Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni." - 2 Koryntian 13:5 
" Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha." - 1 Jan 4:13

Ziemska Arka jak i cała świątynia Jerozolimska była tylko obrazem, cieniem tego co niebiańskie, co w górze - a w Nowym Przymierzu nie ma już obrazów, cieni tego co niebiańskie bo w Chrystusie nadeszło wypełnienie, niebiańska rzeczywistość ... " Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek: Uważaj – powiedział – abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 8:5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


                                                                                   Imitacja proroctwa 


Każda ziemska Arka - Skrzynia Przymierza będzie pomyłką lub diabelską imitacją ku zwiedzeniu. 3 świątynia nie będzie moim zdaniem wypełnieniem proroctw biblijnych, ale ich imitacją, podróbką aby spróbować oszukać uczniów Chrystusa opierających się na biblijnych naukach. 

" przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni [ NAOS - strong 3485 ] Bożej, podając się za Boga" - 2 list do Tesaloniczan 2:4 - moim zdaniem Paweł nie mówi tutaj o ziemskiej budowli. Nie mówi tu o żadnej 3 świątyni. Taka może być wybudowana i diabeł będzie chciał abyśmy myśleli że wypełnia się proroctwo biblijne. Ale to nie będzie wypełnienie proroctwa ale celowa podróbka. Takie jest moje zdanie, ale patrzmy na PANA JEZUSA. Nie odwracajmy oczu serc od NIEGO a ON w swoim czasie pokaże co potrzebne i da siły aby pozostać MU wiernym, posłusznym, owocującym. Zwróćmy swój wzrok na PANA JEZUSA. 


                       Paweł używa słowa "NAOS" w takich przypadkach :

, "Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach [ NAOS ] ręką zbudowanych" - Dzieje Apostolskie 17:24, BW

, " Czy nie wiecie, że świątynią [ NAOS ] Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" - 1 Koryntian 3:16, BW

,"Jeśli ktoś niszczy świątynię [ NAOS ] Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia [ NAOS ] Boża jest święta, a wy nią jesteście" - 1 Koryntian 3:17, BW

, " Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią [ NAOS ] Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? " - 1 Koryntian 6:19, BW

, "Jakiż układ między świątynią [ NAOS ] Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią [ NAOS ] Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim" - 2 Koryntian 6:16, BW

,"na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek [ NAOS ] święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. " - Efezjan 2:21-22 , BW ________"Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w kościół święty w Panu" - Efezjan 2:21, biblia gdańska


Z jednej strony Paweł mówi, że BÓG nie mieszka w budynkach, a z drugiej wskazuje na chrześcijan jako na NAOS - świątynie, więc moim zdaniem również i 2 Tesaloniczan 2:4 nie mówi o budynku. Niech PAN JEZUS umacnia nas w sobie i nie pozwoli nabrać się na podróbki, ani żadne inne oszustwa i kłamstwa : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


Choćby ktoś twierdził że odnalazł Arkę i choćby towarzyszyły jej jakieś nadprzyrodzone zjawiska, cuda, pokazy mocy to nie dajcie się nabrać bo to będzie demoniczne =część 2  http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


         pozdrawiam Dominik ....... Charis2007@wp.pl ....... 11.08.2017 Puławy