Popularne posty

czwartek, 31 sierpnia 2017

Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 11-sta - Nieskończony
Nieskończony w mądrości i sile - , KRÓL, PAN i ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS ma nieskończoną ilość sposobów aby nam pomóc, uratować nas i przeprowadzić przez różne zdarzenia. Jest NIESKOŃCZONY, WSZECHMOGĄCY więc ma nieskończone możliwości i sposoby, które przekraczają nasze wyobrażenia.

CHRYSTUSOWA opieka, obecność, pomoc są niezawodne. Będą trwały dłużej niż obecny wszechświat i obecna ziemia : " Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. " - Ewangelia Mateusza 24:35 ... Słowa i obietnice PANA są niezawodne. My ludzie jesteśmy zawodni, ale WSZECHMOGĄCY CHRYSTUS jest i będzie niezawodny - zawsze wierny temu co powiedział, co obiecał.

" ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata " - Mateusz rozdział 28

" Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną " - Psalm 23

" Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich." - Psalm 34:19

" Byłem młody i jestem już stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. " - Psalm 37 

" sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU. " - Psalm 112

Cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych. " - Psalm 116 - męczennicy Chrystusowi powstaną do życia wiecznego. 

" Bom ja Pan, Bóg twój, trzymam cię za prawicę twoję, a mówięć: Nie bój się! Ja cię wspomogę " - Izajasz 41:13 Biblia Gdańska

" Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:5 

" Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią." - 1 list apostoła Piotra 3:12

" Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi." - Objawienie Jana 3:10

PAN JEZUS może nam pomóc na miliardy sposobów, więc nawet w najgłębszym dole MU ufajmy, bądźmy posłuszni i wychwalajmy GO. Nawet w najciemniejszym miejscu MU ufajmy, bądźmy posłuszni i wychwalajmy GO jak m.in Paweł i Sylas w rzymskim więzieniu : " O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich." - Dzieje Apostolskie 17:25 

Nie ma co rozpaczać gdy prześladują nas z powodu naśladowania Sprawiedliwego Zbawiciela  : " Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. " - Mateusz 5:10. Lepiej cierpieć za sprawiedliwość, za wierność Zbawcy - niż za grzechy czy za zdradę Zbawiciela.

Dla Wszechmogącego nie istnieje coś takiego jak problem, kłopot lub "trudne". Gdyby tak było nie byłby Wszechmogący. My nie jesteśmy wszechmogący, więc dla nas istnieją trudności, problemy, kłopotliwe sytuacje ale nie dla PANA BOGA. Jak dobrze więc patrzeć na NIEGO a nie na okoliczności i wielkich wrogów. Okoliczności, wrogowie mogą być od nas 1000 razy więksi, ale PAN JEZUS jest nieskończenie większy i potężniejszy od nich wszystkich. Jak dobrze w NIM mieć oparcie, nadzieję. Jak dobrze polegać na NIM, a nie na sobie. Jak dobrze u NIEGO szukać ratunku, a nie w marnościach.

                                                                                     ELIASZ - KRUKI , SAREPTA


Gdy przyszedł głód w Izraelu za czasów proroka Eliasza, to PAN BÓG zrobił to na swój sposób i w swoim czasie. Zrobił to w sposób, którego nikt z nas by się nie spodziewał, nie wymyślił. Nakazał krukom aby przynosiły jedzenie Eliaszowi. Kruki to były nieczyste ptaki wg Prawa Mojżeszowego. Kto z ówczesnych Izraelitów spodziewałby się, że PAN pośle nieczyste ptaki aby karmiły Eliasza ?? Nikt by tak nie pomyślał. Ale dlatego właśnie BÓG jest BOGIEM i JEGO sposoby, myśli przekraczają nasze sposoby, pomysły. ON zawsze doskonale działa. Zna doskonały sposób i doskonały czas. My musimy bezgranicznie MU ufać i czekać na NIEGO.

Potok z którego pił Eliasz w końcu wysechł, ale Eliasz nie przestraszył się, nie zwątpił i PAN wysłał go w kolejne niespodziewane miejsce - do Sarepty w Sydonie. Jezabel pochodziła z Sydonu - ta która polowała na Eliasza. PAN posłał Eliasza do wdowy w Sarepcie, gdzie PAN sprawił że mąka i olej nie wyczerpały się. Wdowa była pewna że śmierć jest blisko, ale PAN miał inny plan, którego ani ona ani Eliasz nie wymyśliliby. PAN posyła swojego proroka do wdowy pochodzącej z pogan, do krainy skąd pochodziła Jezabel. Tylko BÓG ma miliardy sposobów ratunku, pomocy które przewyższają nasze wyobrażenia, więc ufajmy MU bezgranicznie. Cierpliwie, ufnie oczekujmy JEGO działania, pomocy. ON to zrobi ale nie w czasie, który nam się wydaje odpowiedni, ale w czasie który wg niego jest najlepszy, doskonały. OCZEKUJMY GO : " A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? 8 Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? " - Ewangelia Łukasza 18:7-8

Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą " - Psalm 33:20

                                     
                                                                           ELIZEUSZ - GŁÓD W SAMARII


" I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, tak że doszła cena łba oślego do osiemdziesięciu srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do pięciu srebrników. (26) Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: Ratuj mnie, panie mój, królu! (27) A on odpowiedział: Jeżeli cię Pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy z klepiska, czy z tłoczni? (28) Król zapytał ją jeszcze: Co ci jest? A ona odpowiedziała: Ta oto kobieta rzekła do mnie: Daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro! (29) I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go; ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: Daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. (30) Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny ...... Elizeusz rzekł: Słuchajcie słowa Pańskiego: Tak mówi Pan: Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie ze jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. (2) Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: Choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: Oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. (3) A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. I mówili jeden do drugiego: Po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? (4) Jeżeli powiemy sobie: Wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam; a jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. (5) Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. (6) Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni, i zgiełk wielkiego wojska. Toteż rzekli jeden do drugiego: Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. (7) Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz tak jak był i uciekli, ratując życie. (8) Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy, ukryli. (9) Lecz potem rzekł jeden do drugiego: Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści; jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. (10) Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej, i oznajmili im, mówiąc: Weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo ani nie słychać głosu ludzkiego, są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. (11) Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego.  " - 2 Księga Królewska 6:25-30, 7:1-11 

Ludzie nie dowierzali, że nazajutrz będzie pszenica i jęczmień sprzedawana w bramie i to w takich cenach. Ale czy jest coś niemożliwego dla WSZECHMOGĄCEGO ?? Aramejczycy oblegali Samarię i ludzie spodziewali się śmierci głodowej lub zdobycia miasta przez wrogów, niż obfitości jedzenia i ucieczki wrogów. Ale co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla BOGA. PAN w cudowny sposób włożył w uszy Aramejczyków - odgłosy wielkiej armii i w ten sposób ich przeraził, wypędził z Samarii. Ludziom nawet przez myśl nie przeszło, że PAN tak zadziała - ale JEGO SPOSOBY, MYŚLI to nie nasze. NIESKOŃCZONY ma nieskończoną ilość sposobów ratunku, pomocy więc ufajmy MU bezgranicznie. W NIM szukajmy siły, pomocy, ratunku. ON nie opuszcza swoich sprawiedliwych, którzy w NIM są sprawiedliwie i dzięki NIEMU mają sprawiedliwe uczynki, a nie grzeszne, bezbożne jak w starym życiu.

Nie zwątpić w SŁOWA PANA, w JEGO obietnice. ON się nie spóźnia. Działa w najlepszym według NIEGO czasie. Nam się często wydaje, że to nasz czas, sposób jest odpowiedni, ale PAN wie lepiej, bo ON jest WSZECHWIEDZĄCY a nie my. 
Kto wątpi w PANA przestaje na NIM polegać, przestaje ufnie czekać na JEGO działania, pomoc i zaczyna własnymi sposobami, siłami działać i się ratować przez co szkodzi sobie, ściąga kłopoty a często tragedie. Jak dobrze poczekać na PANA, w NIM położyć zaufanie. 

W głowie może mamy na przykład kilkaset sposobów BOŻEGO działania, pomocy, ratunku ale w rzeczywistości PAN ma nieskończenie wiele metod, sposobów przez które może nam pomóc. Nieskończony w mądrości i sile, więc i nieskończenie wiele sposobów. Jak dobrze ku chwale OJCA polegać na JEGO SYNU - JEZUSIE CHRYSTUSIE - " Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.
9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach." - Psalm 118:8-9

"  Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście. (16) Mówiliście raczej: Nie! Na koniach umkniemy! Dlatego umykać będziecie. - Na wierzchowcach pojedziemy! Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą " - Izajasz 30:15-16 

Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. " - Psalm 135:6

" Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.
4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.
5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu;
6 Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki;" - Psalm 146 

" Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc; jego mądrość jest niezmierzona. " - Psalm 147:5

część 9 - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html -

część 3 - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html


     pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl .... 31.08.2017 Puławy
sobota, 26 sierpnia 2017

Ewangelia Prawdziwej Łaski część 2 - o tym nie mówi się na religii i mszach
część 1  : link
 " Stwórzmy człowieka na obraz nasz ... " - OJCIEC i SYN stworzyli nas z miłości i do miłości - abyśmy odwzajemniali IM miłość, żyli w bliskości. Do miłości nie można zmusić i PAN JEZUS najlepiej o tym wie. Potrzebna jest wolna wola żeby kochać, więc stworzony został człowiek, a nie robot. Miłość może być tylko dobrowolna, inaczej to nie jest miłość. Dostaliśmy wolną wolę, aby móc miłować, ale w tej wolnej woli można dokonać złego wyboru - zgrzeszyć. Dobre wykorzystanie wolnej woli to miłość, posłuszeństwo. Złe wykorzystanie wolnej woli to podeptanie po miłości Bożej, grzech, bunt, nieposłuszeństwo.

 Nie można przystawić pistoletu do głowy, noża do gardła i powiedzieć : " kochaj mnie !! ...masz mnie miłować !! bo jak nie to zastrzelę cię !! ". Taka osoba byłaby z tą osobą, ale nie z miłości, tylko ze strachu, z obawy o swoje życie. Przy sprzyjających warunkach uciekłaby od tego człowieka, nie chcą żyć dalej w lęku. Wielu którzy odpadli od Chrystusa, Jego nauki - odpadło i odpadnie dlatego, że nie kochali i nie kochają GO, bo nie pozwolili PANU zmienić swego serca na nowe. Byli przy PANU BOGU tylko ze strachu, ale nie z miłości, a PAN BÓG chciał i chce miłości, odwzajemniania miłości a nie bycia przy NIM z lęku przed karą. On nie chce niewolników, ale synów i córki zrodzonych w Chrystusie, napełnionych mocą z wysokości i w PANU coraz bardziej podobnych do NIEGO.

Gdy kogoś się miłuje to jak ognia unika się skrzywdzenia jej, unika się uczynienia jej jakiegoś zła, a pragnie się dobra tej osoby i czyni się jej dobro - " Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. " - list apostoła Pawła do Rzymian 13:10 UBG

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, ale i jeśli będziemy miłować PANA JEZUSA i OJCA to nie będziemy chcieli uczynić nic złego przeciwko NIM, chętnie będziemy czynić to co uznają za dobre, a unikać będziemy tego co uważają za zło, bo kochamy ich i nie chcemy robić tego czego nienawidzą - " Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania." - Ewangelia Jana 14:15 

" Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości." - Jan 15:10 __________" Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję." - Jan 15:14 UBG - chcemy przestrzegać przykazań bo w duchu Chrystusowym widzimy, znamy Bożą miłość i chcemy ją odwzajemniać, co prowadzi nas do posłuszeństwa z serca a nie ze strachu przed karą - " Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą." - 1 list Piotr 1:2.


Skoro PAN i OJCIEC pragną odwzajemniania im miłości, to mówmy ludziom o Chrystusowym przebaczeniu dla pokutującego grzesznika - link pokuta , mówmy o Chrystusowej łasce, miłosierdziu, o ofercie Bożego pojednania w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym SYNU. PAN JEZUS przekonuje grzesznika o jego o grzechu, sprawiedliwości, sądzie  - ale ludziom potrzeba usłyszeć od nas o darmowym przebaczeniu, pojednaniu w krwi SYNA. Ludzie potrzebują Dobrej Nowiny - link cz 1 o łasce PANA JEZUSA - o tym że u NIEGO, w NIM jest przebaczenie, pojednanie i nowe życie w MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO - w wierze jest obietnica tego daru.

Mówmy o Chrystusowej łasce, przebaczeniu, pojednaniu, nowym sercu w duchu Chrystusowym, z którego wypływają nowe czyny, nowe pragnienia, nowe życie już nie dla grzechu, pożądliwości jak dawniej ale dla OJCA i dla SYNA, KTÓRZY NAS STWORZYLI i okazali tak wielką miłość, łaskę na krzyżu Golgoty. Odwzajemniamy IM miłość i okazujemy ją innym w mocy ICH ducha : " A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. " - Rzymian 5:5

" Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. " - Rzymian 5:8-9 - " Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?! " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html


Mówmy ludziom o Chrystusa Jezusa przebaczeniu, łasce, miłosierdziu, pojednaniu bo to wszystko jest dla grzeszników. Grzesznicy tego potrzebują, aby w Chrystusie stali się usprawiedliwieni i sprawiedliwymi w NIM, w JEGO sile stali zaczęli nowe życie dla sprawiedliwości : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości8 A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. " - 1 Tesaloniczan 4:7-8

PAN JEZUS i nasz OJCIEC nie chcą od nas jedzenia, bo ONI nie są głodni. Nie chcą od nas kawałka ziemi żeby mieć gdzie mieszkać, bo ONI stworzyli cały wszechświat i są poza czasem i przestrzenią. Oni nie chcą od nas złota, pieniędzy bo ONI stworzyli wszelką materię, wszystkie pierwiastki i nie potrzebują ich. Możemy im dać tylko serca, które zmienią i popłynie wtedy z nich miłość, prawdziwe dziękczynienie i uwielbienie, chwała dla nich. Mamy wolną wolę, więc ONI nie zmuszą nas do tego, bo dobrze wiedzą że nie ma miłości z przymusu. Ich miłość kruszy serca zatwardziałe grzechem -- " My go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował " - 1 list Jana 4:19

Niezbitym dowodem BOŻEJ miłości jest JEGO SYN na KRZYŻU : " Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
9 Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy." - 1 list Jana 4:7-10 UBG

Boża miłość to nie tylko oferta przebaczenia, pojednania, łaski, miłosierdzia, nowego życia ale BOŻA miłość to również przyszłe zniszczenie tych, którzy odrzucą Chrystusowe zbawienie a wybiorą bunt, życie dla grzechu. Grzech to przestępstwo Prawa Chrystusowego. Grzesznik to przestępca, a SYN i OJCIEC nie pozwolą aby przestępcy żyli w wieczności. Nie pozwolą ONI aby przestępcy siali zło, krzywdzili innych ale dzisiaj PAN JEZUS wyciąga do nich dłoń, w której jest przebaczenie, pojednanie, łaska, miłosierdzie, uświęcenie i inne BOŻE skarby - mówmy o tym ludziom a PAN ich niech przekonuje ... 

Każdy ma w sercu pragnienie bycia kochanym, potrzebę miłości. Odpowiedzią na to jest TEN który żył bezgrzesznie, doskonale i umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał. Bóg jest miłością, której brak odczuwa każdy a próbuje zapełnić ją tysiącami innych rzeczy, ale to nie pomoże. Nie ma zamiennika, alternatywy - " przyjdźcie do mnie a ja dam wam ukojenie ..."


" I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga.
2 Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego " - 1 Koryntian 2:1-2 - mówmy niezbawionym o tym o czym mówił Paweł : " nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego " - niech PAN JEZUS udziela nam ducha odwagi, miłości i mądrości gdy spotykamy niezbawionych, abyśmy powiedzieli im to co trzeba powiedzieć. 

Jeśli w DUCHU CHRYSTUSOWYM, jestem pewny przebaczenia, jeśli jestem pewny - mam przekonanie że SYN i OJCIEC mnie miłują - to moje myślenie, zamiary, uczynki są inne niż w stanie braku ducha Chrystusowego, lub przygaszonego tego ducha. W PANU JEZUSIE, w JEGO SILE nabieram sił, nie słabnę ale w mocy Chrystusa biegnę dobrą drogą. Zmierzam do NIEGO, do spotkania twarzą w twarz z NIM i życia wiecznego w chwalebnym ciele na nowej ziemi i nowym niebie wraz z NIM i z OJCEM ... " My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
17 W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. " - 1 list Jana 4:16-18 

Gdybym komuś zrobił krzywdę lub zagroził śmiercią to nie przekonałbym go tak do miłowania mnie. Taka osoba uciekłaby przed groźbami, straszeniem, ale gdybym komuś uratował życie np wyciągając go z wody gdy się topi, lub wyciągnąłbym go z płonącego domu to nawet jeśli był moim wrogiem to moje dobro, moja miłość mogłaby złamać mu wrogie serce i to mogłoby sprawić, że szukałby mnie i stał się moim przyjacielem, odwzajemniłby miłość. PAN JEZUS oddał swoje życie za nas, i to gdy byliśmy wrogami w stosunku do PRAWDZIWEGO BOGA. Oddanie życia za swojego wroga. To zrobił PAN i ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS. Nie ma większej miłości. Możemy tylko przyjąć ją, dać MU zmienić swoje serce i odwzajemniać MU miłość ...

BÓG swoją miłością, łaską, dobrocią, miłosierdziem, przebaczeniem łamie wrogie serca - naśladujmy GO : " Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. " - Rzymian 12:20-21 -- jednak nie wszyscy przyjmują BOŻĄ miłość, łaskę w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu : " Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?
5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;" - Rzymian 2:4-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Straszeni byliśmy BOGIEM od kołyski i nic dobrego to nie przyniosło. BÓG jest Bogiem SĄDU, ale już nie dla tych którzy przyjęli prawdziwą Ewangelię Łaski Chrystusa, która mówi że do przebaczenia, zbawienia nie potrzeba drugiego człowieka, ani organizacji religijnych [ dobrze spotykać się z prawdziwymi braćmi i siostrami w Chrystusie ale to nie jest wymóg do przebaczenia, zbawienia i nie sprawia, że mamy być niewolnikami jakichś organizacji, które przypisują sobie Boże działanie ] : - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/prezent-od-chrystusa-dla-ciebie-do.html


       pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 26.07.2017 Puławy 


wtorek, 22 sierpnia 2017

Przywiązanie do ziemskich rzeczy to grzech i pułapka - gdzie skarb tam serce
" stracili dobytek całego życia " - tak media często tytułują skutki różnych kataklizmów [ ostatnio np skutki wichury], zdarzeń jakie przychodzą na ludzi, ale w odniesieniu do chrześcijan - uczniów Żywego Wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA Zbawiciela takie stwierdzenia nie są prawdziwe. Możemy stracić wszystko co materialne, ale nie tracimy dobytku swojego życia bo nasze skarby nie są tu na tej ziemi, ale w niebie. Są wieczne, niezniszczalne.

Kto ma Żywego Wszechmogącego Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, Nauczyciela. Kto ma przebaczenie w NIM, nowe serce, obietnice zmartwychwstania i życia wiecznego w Nowym Jeruzalem i na Nowej Ziemi ten nigdy nie straci dobytku swojego życia, bo jego życie w Chrystusie ma nieprzemijający dobytek. Kto w Chrystusie stał się dzieckiem Wszechmogącego ten nigdy nie utraci prawdziwego majątku zachowanego w niebie.
Kataklizmy, wojny, choroby, śmierć itd odbierają dobytek tylko tym, którzy nie mają skarbów w niebie, którzy nie są bogaci w Chrystusie. Kto jest w OJCU i w JEGO SYNU może nic nie mieć z rzeczy materialnych, ale jest bogaty prawdziwym bogactwem ... " Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty " - Objawienie Jana 2:9a  UBG

" Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. 7 Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. " - 1 Tymoteusz 6:6-7 - niczego nie wyniesiemy. Żadnych ziemskich, materialnych rzeczy nie zabierzemy ze sobą, więc kto nie ma Żywego Chrystusa i tego co w NIM, ten tak na prawdę nic nie ma. Kwestia czasu jak "straci dobytek całego życia". 

Kto ma dom w niebie - Jan 14:1-3, ten nigdy nie będzie bezdomny. Choćby tu na ziemi nic nie miał, to z każdym dniem jest bliżej wiecznego domu, gdzie jest wiele mieszkań i to za darmo dzięki bezcennej ofierze SYNA. 

Kto ma skarby w niebie, ten nigdy nie będzie biedny. Choćby nie było go stać na bułkę czy butelkę wody, to nie jest biedny. Biedni są ci których serca są przy ziemskich skarbach, zamiast przy Chrystusie... " gdzie skarn twój, tam i będzie serce twoje ". 

Kto ma Chrystusa ma wszystko i nigdy trwając w NIM nie straci Bożych skarbów. Stracą wszystko ci, którzy wbrew słowom Bożym gromadzą skarby na ziemi : " Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. 21 Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce." - Ewangelia Mateusza 6:19-21.

                                                                         NIE NAŚLADUJMY ŻONY LOTA
                
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu." - Mateusz 24:17 --- jeśli PAN powie : " uciekaj z tego miasta, miejsca i nic ze sobą nie zabieraj" -- to co zrobimy ?? Posłuchamy nie zabierając niczego, czy będąc przywiązani do czegoś będziemy chcieli coś zabrać i przegapimy ratunek ???                                              

Jeśli będziemy sercami przywiązani do jakichś ziemskich rzeczy to pociągną nas one na dno, zatopią nas. Kto skacze do wody z przywiązanym wielkim kamieniem nie pływa, ale idzie pod wodę. Utopi się, zginie ...

Jeśli będziemy przywiązani do jakichś ziemskich rzeczy to zginiemy jak żona Lota. Będziemy stale odwracać się do tyłu - zgubimy drogę i wpadniemy w przepaść, upadniemy i rozbijemy się. Nie możemy być przywiązani ani do domu, mieszkania, ani do żadnych innych rzeczy - czy to małych czy wielkich. Jeśli one zakotwiczą się w naszych sercach to będziemy ich niewolnikami. Będziemy martwić się o nie, bać się utraty ich, będziemy rozmyć o nich - przejmą nasze serca, podbiją w straszną niewolę. 

Jeśli w sercu są jakieś rzeczy to są bożkami. Serce ma być w pełni oddane Prawdziwemu BOGU a nie bożkom. Nie można służyć "BOGU i mamonie". Nie ma miejsca w naszych sercach dla ziemskich rzeczy. Mamy przykazanie : " będziesz miłował BOGA z całego serca " - z całego nie częściowego, a więc nie ma miejsca na ziemskie rzeczy w sercu. Nie ma miejsce na bożki - "zmieniona perspektywa część 5 bożki bezbożnych " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html

Serce w 100 % dla  PRAWDZIWEGO BOGA, a 0 % dla jakichkolwiek bożków -- " Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mieniawiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:34 -- przyjęli z radością grabież ich mienia. Niesamowite co ?? Ale skąd taka postawa ? Oni wiedzieli, byli pewni że : " wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie ". Czy my również wiemy że mamy Chrystusową majętność, której nikt i nic nie może zabrać. 

Może przyjść czas, że i w Polsce będą nakładać na nas kary finansowe za to że jesteśmy wierni, posłuszni Żywemu Chrystusowi. Może będą za to konfiskować ziemskie rzeczy, ale choćby nam chcieli wszystko zabrać - nawet i to doczesne życie, to dalej radujmy się PANEM i ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM i miłością JEGO i naszego OJCA. Prawdziwego skarbu w niebie, życia wiecznego nam nie zabiorą, tylko bezgranicznie trwajmy w Chrystusie, a ON da nam siłę, moc abyśmy wytrwali, oddali MU chwałę nawet gdyby konfiskowali, czy zabijali nas. Hebrajczycy nie rozpaczali, nie szykowali mieczy aby walczyć, nie szarpali się, nie byli źli, obrażeni na BOGA. Oni patrzyli na Chrystusa, na Królestwo Boże i to co w NIM jest dla nich na wieki wieczne. Ziemski dom mogą zabrać, ale niebiańskiego, wiecznego domu nie mogą. Ziemski dom i tak przeminie, niebiański trwa na wieki wieczne. 

Prawdziwego, wiecznego dobytku w Chrystusie pozbawić nam może tylko odstępstwo od Chrystusa jako Zbawiciela, jedynej drogi - prawdy - życia. PAN JEZUS nigdy nikogo nie porzucił, to wielu JEGO porzuciło bo wybrali marność lub grzechy.

                                                                    "JAKBY NIC NIE POSIADALI "


" ci, którzy kupują, jakby nie posiadali;" - 1 Koryntian 7:30c - nie chodzi tu że mamy żyć jak pustelnicy. Nie chodzi tu, że nie możemy mieć jakichś rzeczy. Tu chodzi o wolne serce. Serce oddane Chrystusowi, Bogu, a nie podzielone na Chrystusa i na ziemskie rzeczy, bożki. Mamy różne rzeczy, ale mądrze z nich korzystamy, a nie służymy im, nie jesteśmy w ich niewoli. My je mamy, a nie one nas. Jeśli są to chwała Panu i niech będą wykorzystywane na chwałę Pana, ale gdy Pan je zabierze to też chwała Panu i nie będziemy rozpaczać, skupiać się na tym, ale będziemy skupieni na PANU JEZUSIE i na OJCU oraz tym co w górze ... " i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione" - Księga Hioba 1:21

Korzystamy z różnych rzeczy bo np są pomocne, ułatwiają życie ale nie jesteśmy sercami przywiązani do nich i obyśmy nigdy nie byli. Jeśli sercami jesteśmy przywiązani do czegoś poza PRAWDZIWYM BOGIEM - 1 Jan 5:20 to niech PAN JEZUS pokaże nam te bożki, wyrwie nas z tego przywiązania i przebaczy. 

"Złote kajdany złota klatka - czy też jesteś pośród zniewolonych miliardów ludzi ?? " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/zote-kajdany-zota-klatka-czy-tez-jestes.html


                                                                            " dzieła ludzkie będą zniszczone "

Po przyszłym - globalnym 3.5 rocznym  panowaniu człowieka grzechu - antychrysta - za którym w podziwie, zachwycie pójdzie bezbożny świat, nadejdzie BOŻY - nadprzyrodzony ogień, który spali, zniszczy wszelkie miasta. Wszelkie budynki. Wszelkie samochody. Wszystko to co wyprodukował, wytworzył człowiek -- " A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.
11 Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności;... " - 2 list apostoła Piotra 3:11-12 -- ten Boży ogień sprawi, że kto żył dla grzechu, dla marności, kto gonił za ziemskimi skarbami - ten straci wszystko. Straci cały dobytej swojego życia - " Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one." - 2 Księga Królewska 17:15 - nie idźmy za marnością. Nie przywiązujmy się do marności ... 

18 rozdział Objawienia Jana, pokazuje właśnie zniszczenie globalnego Babilonu. Bezbożnego systemu który podczas panowania antychrysta będzie rozkwitał w wielkim dobrobycie, dostatku, równocześnie ale pośród wielkiego grzechu który dosięgnie nieba. Gdy PAN ześle ogień na wszelkie dzieła człowieka - światowy Babilon i jego skarby przeminą, ale do tego czasu jeszcze sporo czasu, wiele wydarzeń. " Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi.9 I będą płakać, i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru.10 Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą: Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd! " - Objawienie Jana 18:8-10 -- wydarzenie o którym pisał Piotr jest tym samym co zagłada Babilonu. Babilon to nie jedno miasto, ale cały globalny system ze wszystkimi miastami, rzeczami. 


Wszystko co widzimy przeminie, bądźmy mądrzy. Patrzmy na NIESKOŃCZONEGO, NIEŚMIERTELNEGO PANA, który wszystko stworzył wraz z OJCEM. Służmy IM, nie ziemskim skarbom. Niech oczy naszych serc będą wpatrzone w to co górze, a nie na to co złudne, przemijające : " Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne." - 2 Koryntian 4:18.

Te miasta, budynki które znacie, wszelkie ludzkie rzeczy przeminą : "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą." - Mateusz 24:35

" I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. (20) W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać " - Księga Izajasza 2:19-20 

Tu jest prawdziwy dobytek, prawdziwy skarb - kto GO ma w CHRYSTUSIE - ten nigdy nie straci dorobku całego życia : " Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. ........ Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. " - Objawienie Jana 21:1-4, 7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- zwycięzcy w ŻYWYM, WSZECHMOGĄCYM CHRYSTUSIE - odziedziczą wszystko co będzie w nowym, niewyobrażalnie wspaniałym, doskonałym nowym stworzeniu. Niech wszelkie stworzenie odda i oddaje na wieki wieków chwałę, cześć i dziękczynienie OJCU i JEGO SYNOWI - Objawienie Jana 5:12-13

 http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html


pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ........ 22.08.2017 Puławy 

sobota, 19 sierpnia 2017

Jak Chrystus uwalnia od niewolniczego lęku przed śmiercią - Mam już dzisiaj życie wieczne część 5

Dlaczego miałbym bać się śmierci, skoro Wszechmogący Doskonały BÓG uznaje mnie swoim dzieckiem. ON jest moim OJCEM. Doskonałym OJCEM z doskonałą miłością do mnie. To nie jest patologiczny ojciec, żebym musiał lękać się że mnie skrzywdzi. Dom w niebie to nie jest patologiczny dom, żeby trzeba była się bać wejścia do niego.


Dlaczego miałbym bać się śmierci, skoro wiem gdzie zmierzam. Skoro wiem kto tam na mnie czeka. Skoro wiem że Wszechmogący PAN - JEZUS tak mnie umiłował, że stał się człowiekiem, tyle wycierpiał i poszedł na straszną śmierć za mnie, za moje grzechy. Wiem, że mam przebaczone, wiem że PAN przemienia mnie coraz bardziej na swoje podobieństwo. 

Nie boję się śmierci, bo nie boję się się spotkania z OJCEM i PANEM JEZUSEM bo widzę to co ONI zrobili, a nie to co muszę ja. Gdyby to opierało się na tym co my musimy zrobić to ofiara PANA JEZUSA nie byłaby potrzebna lub nie byłaby doskonała a jest doskonała, więc tylko przyjąć ją i iść w mocy ducha Chrystusowego do końca ... Nie boję się bo nie idę w nieznane, ale idę do doskonale mnie kochającego OJCA i do TEGO który umarł w moje miejsce, abym nie musiał zginąć na wieki, ale przeciwnie żebym w NIM miał przebaczenie, łaskę życia wiecznego. " Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 5:8 ... kiedyś gdzieś widziałem komentarz jakiegoś bezbożnego człowieka, który powiedział coś w tym stylu : " wy chrześcijanie wszyscy chcecie być w niebie, a nikt z was nie chce umrzeć aby tam pójść " ------- do nieba nie idzie się przez śmierć, ale przez przyszłe zmartwychwstanie, ale ten człowiek miał sporo racji. Chrześcijanin nie powinien lękać się śmierci - lękać się spotkania z PANEM BOGIEM. Chrześcijanin nie powinien być niewolniczo zakotwiczony przy tym bezbożnym świecie i przy tym życiu, lękając się spotkania z PANEM BOGIEM ... 

" Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.
22 Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać.
23 Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;" - Filipian 1:21-23 -- w 2 Koryntian 5:8 - Paweł pisze że ma ufność i wolałby umrzeć i przy zmartwychwstaniu w nowym ciele być z PANEM JEZUSEM. W liście do Filipian pisze że "ŚMIERĆ TO ZYSK" ... pisze też że wolałby odejść czyli umrzeć i przez zmartwychwstaniu być już z CHRYSTUSEM ... Paweł nie bał się spotkania z BOGIEM, więc i nie bał się śmierci. 

Paweł nie szedł w nieznane. Ludzie boją się tego czego nie znają, ale Paweł nie szedł w nieznane. Wiedział że idzie do domu OJCA i swego kochanego PANA. Wiedział, że spotkanie z NIMI będzie cudowny, wspaniałym spotkaniem. Wiedział dzięki komu jest usprawiedliwiony, dzięki komu może z radością przed ŚWIĘTYM, WSZECHSPRAWIEDLIWYM BOGIEM ... Paweł patrzył na krzyż, a nie na swoje grzechy czy zasługi. Patrzył na Zbawiciela. Widział łaskę i żył w niej i z nią mógł z pokojem ducha umrzeć ...

Lęk przed śmiercią, a więc przed spotkaniem z BOGIEM to niewola. Wyniszczająca, destrukcyjna niewola i PAN BÓG nie chce abyśmy żyli w lęku przed śmiercią ... " Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:14-15 - PAN JEZUS przyszedł aby m.in wyzwolić z niewoli lęku przed śmiercią ... "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało " -- skoro tak powiedział, to da moc aby było to możliwe. 

Fundamentem wyzwolenia od niewolniczego lęku przed śmiercią jest to co zrobił PAN JEZUS. Kim jest PAN JEZUS. W NIM wolność od lęku przed śmiercią. Tak naprawdę to ludzie nie tyle boją się śmierci, co tego co po niej ... wiedzą że są grzesznikami i jest Stwórca, przeciwko któremu zawinili. Ale my w SYNU już nie musimy się bać śmierci, bo nie musimy się lękać kary. Ona nie ciąży już nad nami. Idziemy do domu, a nie do sądu na proces ... Zbawienie można utracić, ale póki mamy żywą wiarę w PANA JEZUSA to mamy zbawienie i nie musimy się bać spotkania które jest coraz bliżej ... jeśli w wierze, przez moc Chrystusową wytrwamy do końca to piękniejszego spotkania nigdy nie mieliśmy jak to które będziemy mieć z naszym ZBAWICIELEM ... 


Gdy pilnuję serca aby było skierowane na PANA JEZUSA, na co Chrystusowe to mam wielki pokój, radość Chrystusową i chciałbym jak Paweł odejść - umrzeć i dzisiaj, bo to o wiele lepsze :) ... wolność od lęku przed śmiercią to piękna rzecz. Ona jest gdy widzi się przebaczenie, Chrystusową miłość, Królestwo Boże ... 

Gdy wracałbym z jakiegoś miejsca do ziemskiego domu i w czasie tej podróży miałbym wątpliwości jak będę przyjęty przez domowników. Czy dobrze mnie przyjmą, czy może zabiją mnie -- to z takimi wątpliwościami, z taką niepewnością ta podróż byłby straszną mordęgą psychiczną i nie wiem czy nie zawróciłbym w czasie tej podróży. Tak samo jeśli ktoś nie wie jak będzie przyjęty przez BOGA - czy dobrze z radością, czy może będzie potępiony - to życiowa pielgrzymka takiego człowieka jest straszna. Niepewność wyniszcza, ale w Chrystusie jest pewność na niewyobrażalnie piękne spotkanie : " To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego." - 1 list Jana 5:13 

Apostoł Paweł również miał pewność zbawienia :  " Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 5:8

Nie powinniśmy lękać się śmierci, bo powinniśmy wiedzieć do jak wspaniałego PANA i miejsca idziemy. Nie idziemy w nieznane. PAN JEZUS jest naszym Zbawicielem, więc nie musimy się bać spotkania z NIM. Skoro jest mym Zbawicielem to nie stanę przed Sędzią, ale właśnie Zbawicielem. 

Nienormalne, niezdrowe jest bać się spotkania z PANEM JEZUSEM czy to przez śmierć i zmartwychwstania, czy przez doczekanie JEGO powrotu. 

                                                                                    SYRIA -- ŚWIAT vs KRÓLESTWO BOŻE

W Syrii ma miejsce straszna wojna. Setki tysięcy zabitych, rannych pewnie jeszcze więcej. Wiele miast, miejscowości jest zniszczonych. Grasują różne bandy, które rabują, porywają, gwałcą. Jedni drugich często krzywdzą na inne sposoby. Często jest niedobór jedzenia, wody i podstawowych produktów .... Załóżmy, że obok Syrii leży państwo, gdzie żyją sami narodzeni na nowo chrześcijanie = uczniowie JEZUSA CHRYSTUSA. W tym hipotetycznym kraju wszyscy żyją w miłości, wzajemnym pokoju. Pomagają sobie. Nie ma tam kradzieży, zabijania, głodu, gwałtów i innych przestępstw, ale jest wzajemna miłość Chrystusowa. Czy człowiek żyjący w Syrii - powinien bać się przejść do tego chrześcijańskiego kraju ?? Gdyby się bał, myśląc że czego go tam większe zło niż w Syrii, to czy myślałby prawidłowo ?? Ze miejsca pełnego zła do miejsca gdzie jest miłość, dobro nie powinien bać się przejść, ale powinien z radością tam iść, z ulgą że koniec wojennego koszmaru, strasznych rzeczy ... 

Teraz porównajmy ten bezbożny świat i KRÓLESTWO BOŻE. KRÓLESTWO BOŻE jest doskonałe, niewyobrażalnie wspaniałe. Miliardy razy lepsze niż hipotetyczne państwo, gdzie żyją sami nowo narodzeni chrześcijanie. Dlaczego boimy się przejścia z tego świata do Królestwa Chrystusowego ?? Nie widzimy Bożego zbawienia, łaski ?? Nie dowierzamy że przebaczył nam i nas kocha ?? Nie dowierzamy, że przebaczył nam 10 tysięcy talentów i zaprasza nas na ucztę weselną, wołając : " wszystko gotowe !! " ?? Miejmy wiarę w Chrystusa. ON nie chce żebyśmy żyli w lęku przed spotkaniem z NIM, w lęku przed śmiercią. 

Jestem bankrutem przed NIM i właśnie dlatego widzę JEGO bezcenność, łaskę zbawienia, dar życia wiecznego. PAN JEZUS przemienia umysł ... " Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie." - Filipian 4:6-7 ...... PAN JEZUS napełnia swoich DUCHEM, daje UMYSŁ CHRYSTUSOWY i wtedy zmienia się podejście i wobec śmierci ... PAN JEZUS jest ze mną, z nami w życiu , tak będzie i w godzinie ewentualnej śmierci. Ufam MU i chciałbym i dziś umrzeć, aby otworzyć oczy przy zmartwychwstaniu i ujrzeć już JEGO 😊😊😊  -- http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

Wiem, że mnie kocha i to się nie zmieni nigdy : Rzymian 8:34-39 

Tu na ziemi mają miejsce straszne rzeczy : kult fałszywych bogów, mordy, cudzołóstwa, zdrady, kradzieże, samobójstwa, pedofilia, gwałty i inne seksualne obrzydliwości. Wojny, wyzysk, nienawiść, zazdrość, zawiść, narkotyki, pijaństwo, hazard, prostytucja, oszustwa, głód, bezdomność, choroby, wyzwiska, wulgaryzmy, kłótnie, sprzeczki, spory, kłamstwo, zwodzenie, kult ciała, pornografia, służenie bożkom zamiast Chrystusowi, prześladowanie uczniów Chrystusa, niesprawiedliwość i tysiące innych rzeczy ________ W KRÓLESTWIE BOŻYM będzie tylko prawda, doskonała miłość, radość, czystość, piękno. Bez chorób, łez, bez śmierci. Tylko sprawiedliwość, chwała Boża i nieskończona liczba nowych, niesamowitych które OJCIEC i SYN stworzą, będą dawać .... " Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. " - 2 list Piotr 3:13 -- Po co bać się opuszczenia tej strasznej ziemi ?? Co nas tak na niej trzyma ?? Niedowiarstwo w to co zrobił i oferuje Chrystus ??
 Dlaczego mam się bać Królestwa Bożego - ono jest cudowne, niesamowite, doskonałe -- http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html

DLA MNIE ŚMIERĆ TO ZYSK ... ale ile PAN da żyć jeszcze w tym świecie to chcę żyć dla NIEGO.  Oby w JEGO MOCY przynosić PANU JEZUSOWI tylko chwałę, nigdy hańbę !!! Dopomóż w tym PANIE bo sami z siebie nic nie możemy. Tylko w TOBIE możemy wszystko - a więc przynosić tylko chwałę i 100-krotny plon 

Idę do domu OJCA, do domu doskonale KOCHAJĄCEGO mnie OJCA ... tam czeka na mnie mój Zbawiciel, tylko ufać MU codziennie. Nie odejść. Nie zwątpić w wierze ... przejście z ciemnego świata do cudownego Królestwa Bożego niech będzie u mnie i u was radością. Niech nie będzie w nas lęku przed śmiercią i przed spotkaniem z BOGIEM. Niech i w naszej ewentualnej śmierci będzie uwielbiony PAN JEZUS ... Ewentualna śmierć jest z każdym dniem bliżej, ale tak samo z każdym dniem bliżej jest cudownie spotkanie z Bogiem -- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

tak jak otworzyłem oczy po śpiączce i ujrzałem salę intensywnej  terapii i personel medyczny, tak nadejdzie dzień gdy otworzę oczy i ujrzę mego Zbawiciela i OJCA i będę się radował NIMI i z NIMI na wieki wieczne, na zawsze ... 😊😊😊😊😊 , radość w sercu, pewność w DUCHU CHRYSTUSOWYM 😊😊😊😊😊                       Pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 19.08.2017 Puławy niedziela, 13 sierpnia 2017

Jedzenie wieprzowiny, krewetek nie jest grzechem - 10 dowodów biblijnych
Chrześcijan może jeść wieprzowinę, może jeść owoce morze, ryby które nie mają łusek i inne zwierzęta, ponieważ to nigdy nie było prawem moralnym i obowiązywało tylko do śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA - wtedy zakończyło się Stare Przymierze a rozpoczęło Nowe Przymierze w którym nie ma miejsca już na cienie, odbicia rzeczy niebiańskich bo w Chrystusie nadeszło wypełnienie ich i cześć w "duchu i prawd ..... " Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. 17 Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. " - List apostoła Pawła do Kolosan 2:16-17 --- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html


1)

" I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: Powiedzcie do synów izraelskich tak: (2) Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi:" - 3 Mojżeszowa - Kapłańska 11:1-2 ___________ " Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem, (2) gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem ... Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki." - 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 14:1-2, 21

Poganie mogli jeść wieprzowinę, owoce morze i inne rzeczy których Izraelici mieli nie jeść, więc nigdy to nie było prawo moralne. Dane było tylko i wyłącznie starotestamentowym Izraelitom aby zobrazować im pewne rzeczy, nauczyć ich pewnych rzeczy, ale od prawie 2000 lat jest to już nieaktualne dla Żydów, a tym bardziej dla nas uczniów Chrystusa - pochodzących z pogan.

Gdyby zjedzenie wieprzowiny i innych zakazanych Izraelitom rzeczy było samo w sobie grzechem to PAN BÓG nie zezwoliłby dawać, sprzedawać tego przybyszom, obcym. Podział na nieczyste i czyste jedzenie był tylko dla starotestamentowego Izraela do czasu śmierci PANA, a nie dla świata i na zawsze. 


2)

Wieprzowina, ryby bez łusek, owoce morze i inne są Bożym stworzeniem a Pismo mówi, że w Nowym Przymierzu już nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy, ale wszystko jest dobre i nie należy odrzucać niczego. WSZELKIE i NICZEGO ... " A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;
3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
4 Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. " - 1 Tymoteusz 4:1-4 ....... BÓG przez swego apostoła przestrzega przed zalewem nauk, które będą wmawiać chrześcijanom że istnieją jakieś nieczyste pokarmy, że istnieje podział na czyste i nieczyste. Zwodnicze duchy, nauki demonów będą nakazywały powstrzymywać się od spożywania jakichś rzeczy stworzonych przez BOGA, głosząc np że są nieczyste - że jedzenie ich to grzech. 


3)

Chrześcijanie w Rzymie składali się z wierzących spośród Żydów, jak i spośród pogan i Paweł nie narzuca niczego wierzącym pochodzenia pogańskiego. Nie mówi im że jedzenie np wieprzowiny to grzech, wręcz przeciwnie mówi że jedzenie wszystkiego jest w porządku, ale jednej i drugiej stronie nakazuje, poleca aby w tej wolności kierowali się nie egoizmem, ale dobrem drugiego aby nie dawać zgorszenia i nie kłócić się. OBOWIĄZUJE ZASADA MIŁOŚCI, A NIE PODZIAŁU NA CZYSTE I NIECZYSTE JEDZENIE. WSZYSTKO JEST CZYSTE i DOBRE [ oprócz spożywania krwi np w kaszance], ale z tego prawa trzeba wiedzieć jak korzystać. 

A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii.
2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny.
3 Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął.
4 Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.
5 Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle.
6 Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu." - Rzymian 14:1-6 

 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko [ np wieprzowinę, owoce morza], a inny, będąc słaby, jada jarzyny. 3 Ten, kto je [ np wieprzowiny, owoców morza ] , niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je [ np wieprzowiny, owoce morza] , niech nie potępia tego, który je [ np wieprzowinę, owoce morza], bo Bóg go przyjął." - Rzymian 14:2-3 --- nie jesz wieprzowiny, owoców morza to nie potępiaj tego który je spożywa. Ten kto spożywa je niech nie lekceważy tego, który z jakichś względów ich nie je. 

Bycie chrześcijaninem to nie kwestia jedzenia, ale wnętrza - nowego serca zmienionego przez Chrystusa ... " Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. " - Rzymian 14:17


4)

A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. 12 Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. 13 A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. " - Galacjan 2:11-13 ..... gdyby podział na czyste i nieczyste obowiązywał w Nowym Przymierzu to Paweł nie zganiłby Piotra za to że odłączył się od zasiadania przy stole z poganami. Pochwaliłby go i sam trzymałby się z dala od wspólnego jedzenia z poganami. Ale Paweł wiedział że Nowe Przymierze łamie bariery i nie jest kwestią żołądka ale nowego wnętrza, czci w "duchu i prawdzie" a nie wg nieaktualnego Zakonu Mojżesza. 

Paweł wielokrotnie jadał z poganami, co widzimy np w Dziejach Apostolskich. Na przykład list do Efezjan rozdział 2 pokazuje że w Chrystusie jest pokój, pojednanie i nie ma rozdziału na chrześcijan z Żydów i na chrześcijan z pogan. Jedni i drudzy tworzą jedno ciało i powinni zasiadać przy jednym stole. Starotestamentowe cienie nie są potrzebne, nie ma dla nich miejsca. Jest nowy człowiek w Chrystusie, z nowym sercem i w Chrystusowej miłości, w Chrystusowym duchu ---- " On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą;
15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń." - Efezjan 2:14-15 


5)


A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny szóstej Piotr wszedł na dach, aby się modlić.
10 A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie.
11 Zobaczył otwarte niebo i zstępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi.
12 Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba.
13 I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz.
14 A Piotr odpowiedział: Żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego.
15 Wtedy znowu, po raz drugi dobiegł go głos: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste.
16 I stało się tak trzy razy. Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. " - Dzieje Apostolskie 10:9-16

A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon.
26 Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem.27 A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zebranych.28 I powiedział do nich: Wiecie, że nie wolno Żydowi przestawać z cudzoziemcem albo przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym lub nieczystym. " - Dzieje Apostolskie 10:25-28

"Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby;
35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe." - Dzieje 10:34-35 ______ " I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. " - Dzieje 10:45 


Gdyby podział na czyste i nieczyste pokarmy, nadal obowiązywał to PAN BÓG nigdy by nie posłużył się w wizji takimi obrazami. Piotr zrozumiał, że bariery międzyludzkie w Chrystusie nie obowiązują. Inni się dziwili że wierzący z pogan otrzymali również DAR DUCHA -- szkoda że dzisiaj wiele osób dziwi się że podział na czyste i nieczyste pokarmy nie obowiązuje. Nauki zwodniczych duchów namieszały wielu osobom. Łatwo się pogubić, gdy np zamiast do PANA JEZUSA idzie się do ludzi.  Gdy zamiast czytania PISMA z PANEM JEZUSEM, czyta się samemu np książki, internety itd. 


6)

KREWETKA

   " Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.
15 Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus." - Rzymian 14:14-15 

Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.
21 Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie.
22 Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.
23 Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem." - Rzymian 14:20-23 


Nie ma niczego co by samo w sobie było nieczyste - Rz 14:14 i " wszystko jest czyste " - Rz 14:20. Ale można zgrzeszyć nawet mimo tego że nie ma już podziału na czyste i nieczyste pokarmy. Można zgrzeszyć przez dawanie powodu do zgorszenia, upadku jakiemuś bratu czy siostrze lub przez jedzenie czegoś ale z wątpliwością, z potępieniem ... kto ma wątpliwości gdy coś je - gdy sumienie mu się odzywa to lepiej niech czegoś nie je. Wszystko jest czyste ale jak kogoś z jakiegoś powodu ma sumienie gryźć że coś spożył to lepiej powstrzymać się, ale mimo wszystko - nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy. 


7)

Pokarm zaś nie zbliża nas do Boga. Jeśli bowiem jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nie tracimy.
9 Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia.
10 Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni bożka, to czy sumienie tego, kto jest słaby, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?
11 I w ten sposób twoja wiedza zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus.
12 Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
13 Dlatego, jeśli pokarm gorszy mego brata, przenigdy nie będę jadł mięsa, aby nie gorszyć mego brata. " - 1 Koryntian 8:8-13 --- obowiązuje nas PRAWO MIŁOŚCI w mądrym korzystaniu z wszelkich pokarmów. Patrzmy aby nie dawać nikomu zgorszeniu, ani nie spowodować czyjegoś upadku. 
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.
24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego." - 1 Koryntian 10:23-24

"  Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie.
26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
27 Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie.28 Lecz jeśli ktoś wam powie: To jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. " - 1 Koryntian 10:25-28 

" Wszystko, co sprzedają w jatkach [ np wieprzowinę, owoce morza] , jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie. " _______ " Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią [ np wieprzowinę, owoce morza], o nic nie pytając ze względu na sumienie. " 

Korzystajmy mądrze z tej wolności co do pokarmów, że nie obowiązuje podział na czyste i nieczyste : " Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego;" - 1 Koryntian 10:31-32


8)

" A zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do nich: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie.
15 Nie ma nic z zewnątrz, co wchodząc w człowieka, mogłoby go skalać, ale to, co z niego wychodzi, to kala człowieka " - Marek 7:14-15 

Wtedy powiedział im: Czy i wy jesteście tak bezrozumni? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go skalać?
19 Nie wchodzi bowiem do jego serca, ale do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy.
20 I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;
22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.
23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. " - Marek 7:18-23

Wieprzowina, ryby bez łusek, owoce morza nie wchodzą do serca, ale do żołądka. Wiara w " duchu i prawdzie" na co innego patrzy niż na to co wchodzi do żołądka. Ją interesuje serce - to duchowe i to co w nim jest i co z niego wypływa. 


9)

" Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga;
20 Ale napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi." - Dzieje Apostolskie 15:19-20 ...... poganie nie musieli się obrzezywać i nie musieli unikać wieprzowiny czy owoców morza, ryb bez łusek. Mieli unikać spożywania krwi. Ale to obowiązywało już i Noego. 

Noe i jego potomkowie, mogli jeść wszelkie zwierzęta, ale bez krwi -- " Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko " - Księga Rodzaju 9:3. Noe wiedział że nie wszystkie zwierzęta są godne aby ofiarować je BOGU podczas ofiary - Genesis 7:2, ale jeśli o spożywanie to wszystkie były czyste, wszystkie mogli jeść. Jedynie krwi mieli nie jeść i to samo apostołowie zalecili chrześcijanom pochodzenia pogańskiego. 

Podział na czyste i nieczyste pokarmy był dany tylko Izraelitom na określony czas - aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa JEZUSA - PANA, BOGA, KRÓLA i ZBAWICIELA -- więc niech NIKT WAS NIE POTĘPIA GDY JECIE WIEPRZOWINĘ, CZY KREWETKI itd ... " Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. 17 Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. " - List apostoła Pawła do Kolosan 2:16-17  

Podział na czyste i nieczyste pokarmy był tylko cieniem, który przeminął. Nie ma go.


10)

"  Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych.
11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.
12 Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze;
14 I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy.
15 Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie.
16 Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku." - list do Tytusa 1:10-16

Byli ludzie, którzy wprowadzali między chrześcijan nauki o podziale na czyste i nieczyste pokarmy, ale sami mieli nieczyste, pokalane umysły i sumienia. Mieli pozory pobożności w zewnętrznych rzeczach jak pokarmy, ale w środku byli martwi duchowo, zepsuci. 

" Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą (3) do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. (4) Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach (5) Mówią: Trzymaj się z dala! Nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym! Ci są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który cały dzień płonie. (6) Oto to jest zapisane przede mną, nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam im w ich zanadrze (7) za ich winy oraz za winy ich ojców - mówi Pan - gdyż kadzili na górach i na pagórkach mnie lżyli. Dlatego najpierw odmierzę ich zapłatę, a potem oddam ją w ich zanadrze" - Izajasz 65:2-7 

Kto zarzyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owcę, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana - ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach." - Izajasz 66:3 ---- "  Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą - mówi Pan." -  Izajasz 66:17 - to mowa o dosłownej wieprzowinie, płazach i myszach to mowa do starotestamentowego Izraela -- dzisiaj nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy. Wszelkie stworzenie jest dobre. Wszystko jest czyste, ale skalać, zanieczyścić się możemy milionami rzeczy i zajęć które nie wchodzą przez żołądek, ale przez na przykład oczy, uszy : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html
" Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom:
21 Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj;
22 (To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich?
23 Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała." - Kolosan 2:20-23 --- nie można wieprzowiny, nie można jeść mięsa w piątek itd - tego typu nauki są błędne, ale kto nie chce jeść wieprzowiny, krewetek czy czegoś innego nie musi. 
SAM NIE PRZEPADAM ZA WIEPRZOWINĄ. JAK MAM WYBÓR TO JEM COŚ INNEGO, ALE ZE WZGLĘDÓW SMAKOWYCH czy ZDROWOTNYCH, ale jak nie ma nic innego to dziękuję PANU JEZUSOWI  i OJCU i za "schabowego" ... 


 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

tutaj jest skalanie, a nie w wieprzowinie i w tym co wchodzi do żołądka: http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html


       pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 13.08.2017 Puławy