Popularne posty

czwartek, 28 września 2017

miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 4 - Suwerenny Jezus Zbawiciel
Żadne człowiek, żaden demon, ani żadne inne stworzenie nie może oddzielić nas od miłości Wszechmogącego Chrystusa, Jego pomocy, więc nie powinniśmy się bać. Jesteśmy w rękach Niezwyciężonego i Niezawodnego BOGA. 

Żadne wydarzenia obecne i przyszłe nie mogą oddzielić nas od miłości Wszechmogącego Chrystusa, Jego pomocy, więc nie powinniśmy się bać . Jesteśmy w rękach Niezwyciężonego i Niezawodnego BOGA


" Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;  39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 8:35-38

Skoro nikt i nic nie może nas oddzielić od JEGO miłości, pomocy to nie powinniśmy obawiać się, lękać ani ludzi, ani demonów, ani żadnych obecnych wydarzeń, ani tych które dopiero nadejdą. Jedyną rzeczą jaka może nas oddzielić od Chrystusa to nasza wolna wola : " Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. 67 Wtedy Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? 68 I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. " - Ewangelia Jana 6:66-68 UBG .... jeśli sami w swej wolnej woli nie odejdziemy od Chrystusa do np bezbożnego świata, bożków, grzechów to nikt i nic nas nie wyrwie z JEGO Wszechmocnej ręki. ON w swojej miłości szanuje wolną wolę, bo wie że z przymusu nie można miłować. ON chce miłości od nas, odwzajemniania miłości którą okazał nam wraz z OJCEM. Do miłości nie można zmusić więc PAN szanuje wolną wolę.


Chrystus stał się ciałem, uniżonym sługą i nawet w takim stanie pokonał wszystkich wrogów. O ile bardziej możemy być pewni że nas przeprowadzi przez wszystko, pomoże - gdy jest znowu w pełni BOGIEM WSZECHMOGĄCYM i Królem królów, PANEM panów. 

 • Kto jest w stanie rozdzielić nas ?? nikt
 • Kto jest silniejszy od Niego ?? nikt
 • Kto może sprawić, że  PAN zapomni o nas ?? nikt 
Rzymian 8:35 wymienia przykładowo : " utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz" - w takich i wszelkich innych stanach PAN JEZUS nas cały czas kocha. A JEGO miłość do nas sprawia, że udziela wszelkich potrzebnych sił, środków aby być zwycięzcą w tym wszystkim a nie pokonanym przez załamanie się, wyparcie się Chrystusa, porzucenie wiary, zwątpienie w JEGO miłość, obecność itd : " Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. " - Rzymian 8:37 - Całkowicie zwyciężamy ale nie dzięki sobie. Nie dzięki własnej sile. Ale dzięki TEMU który nas kocha i udziela swej mocy, siły. ON uzdalniał i uzdalnia swój lud aby w najgorszych nawet okolicznościach pozostać MU wiernym i pewnym JEGO miłości do nas.

Nikt i nic nie może wybudować muru pomiędzy PANEM i JEGO miłością do nas, a nami. Nie ma takiej siły, takich zdarzeń które oddzieliłyby miłującego PANA od nas. Żaden demon, żaden człowiek, żaden ucisk, ani śmierć, ani nic innego nie może oddzielić PANA od nas. Skoro tak jest to możemy być spokojni, bo Chrystusowa miłość nie zawodzi, ona jest doskonała. PAN pomoże, umocni, doda sił, zadziała tylko bezgranicznie czekajmy na NIEGO w wierze, ufajmy MU. ON nie zawiódł nigdy nikogo i nigdy nie zawiedzie. To różni narodzeni na nowo jak np Demas i wielu innych - odchodziło od PANA i zginęło w miłości do bezbożnego świata i jego rzeczy, w pożądliwościach - ale to był ich wybór, zły wybór. Nie naśladujmy ich. 

 "  Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;  39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." -Rzymian 8:38-39 -- Paweł wymienia wszystko - śmierć - życie. Teraźniejszość - przyszłość. Wszelkie stworzenie. I mówi że to wszystko nie będzie mogło nas odłączyć od Bożej miłości w Chrystusie. Bóg jest suwerenny - ON panuje nad wszystkim.Wszystko ma pod kontrolą i w swoim czasie zakończy grzech, zło. To nie my JEGO się trzymamy się w swojej sile, ale to ON nas trzyma w swej Wszechmocy !! 


 • diabeł, ludzie itd nie są wszechmogący, więc nie musimy się bać.  
 • śmierć będzie miała swój kres. W Chrystusie mamy obietnice zmartwychwstania - więc nie musimy się bać śmierci.
 • teraźniejszość, przyszłość są w rękach suwerennego Pana który mnie kocha, więc jakiego wydarzenia, rzeczy mam się bać ?? ON jak dopuści w naszym życiu do czegoś, to przecież cały czas będzie w tym przy nas. ON zawsze jest i będzie przy nas więc czego się lękać ?? ON jest Wszechmogący więc możemy w wierze być spokojni nawet podczas największych sztormów. ON nie pozwoli nam utonąć.

" Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem?


8 Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle [ hades - grób - mój dop. ], tam też jesteś.
9 Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza;
10 I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała.
11 Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem.
12 Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, a dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość." - Psalm 139:7-12


 1. W najciemniejszej dolinie patrzmy na PANA JEZUSA i pamiętajmy, że cały czas nas kocha i jest przy nas. 
 2. W najgłębszym dole pamiętajmy o kochającym nas PANU JEZUSIE, który jest tam przy nas i będzie cały czas. ON doda sił i może nas wyciągnąć na wiele sposobów.
 3. W najgorszym lochu nie zapominajmy, nie wątpmy że TEN który poszedł za nas na krzyż jest przy nas i JEGO nie są w stanie zatrzymać żadne kraty, żadne mury więzienne. 
 4. Najdłuższa nawet noc kiedyś się kończy i przychodzi dzień. Skupieni bądźmy nie na okolicznościach, które nas przerastają, ale na Wszechmocnym Zbawicielu dla którego wszystko jest możliwe i nas kocha. Jego miłość nie zawodzi.
 5. Choćby przyszła najpotężniejsza burza w naszym życiu, to nie bójmy się jej. PAN ma wszystko pod kontrolą. ON ma swój plan którego nie musimy zawsze rozumieć. Patrzmy na Golgotę i pusty grób. Bądź w wierze pewni JEGO niezachwianej miłości do nas. Niezachwiana miłość - skupienie na niej a nie na burzy.
Pamiętajmy : " Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. " - PRZEZ TEGO, KTÓRY NAS UMIŁOWAŁ. Jeśli zwątpimy w JEGO miłość do nas, to co nam zostanie ?? Pustka. "NAS UMIŁOWAŁ" - i to ON zwycięża a my przez wiarę w NIEGO - tylko i aż trwamy w JEGO zwycięstwie... " Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia " - Filipian 4:13 - ŻYWY PAN JEZUS który jest w nas i przy nas - to ON nas umacnia. ON daje zawsze tyle siły, mocy ile konieczne. W szpitalu sam się o tym przekonałem. Cały czas się przekonuję bo przecież cały czas nie mam ręki, po wypadku. ON mnie nie zostawił i nie zostawi obym tylko trwał w wierze, o którą proszę PANA.


Nawet bezbożni ludzie mający świadomość bycia kochanymi przez np żonę, dziecko, rodzica -  w trudnym położeniu znajdują często w tej ludzkiej miłości motywację, siłę aby nie załamać się. O ILE BARDZIEJ MY CHRZEŚCIJANIE POWINNIŚMY SPOGLĄDAĆ na DOSKONAŁĄ MIŁOŚĆ OJCA, na MIŁOŚĆ JEGO SYNA do nas i trwać w wierze w której PAN JEZUS obiecał SWEGO DUCHA - MOC, SIŁĘ Z WYSOKOŚCI. Radujmy się ICH miłością do nas i prośmy aby w pełni ją ujrzeć. 

BOŻA MIŁOŚĆ do JEGO ludu to niezwyciężona potęga. BÓG nas trzyma w swej dłoni, nie odtrącajmy jej w niewierze. Gdzie pójdziemy ?? Do świata i jego rzeczy, pożądliwości, grzechów ?? Ja nie chce odchodzić od TEGO który mnie stworzył i tak się uniżył że poszedł na krzyż za mnie. PANIE JEZU daj nam poznać w pełni BOŻĄ miłość do nas i trwać w każdym czasie, okolicznościach - nigdy nie zwątpić w Twoją miłość i miłość Ojca do mnie, do nas --" Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu." - list Judy 1:21 


" Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami." - Rzymian 8:34 - Sędzia żywych i umarłych umarł za mnie, kocha mnie, dał mi nowe serce i zawsze będzie ze mną - więc kto mnie potępi skoro ten który wyda wyrok jest i będzie za mną 😊😊😊 , ludzie czy demony wnoszą oskarżenia, potępienia ale ich głos przed SĘDZIĄ DOSKONAŁYM wobec mnie nie ma i nie będzie miał znaczenia. SĘDZIA jest mym ZBAWICIELEM i wstawia się za mną i będzie w każdych okolicznościach, nawet najgorszych i doda sił, pomoże. Nie będę się lękał ludzi i demonów, ani tego co nadejdzie bo SUWERENNY PAN kocha mnie i da zwycięstwo - całkowite zwycięstwo, bo to JEGO zwycięstwo ... 

" Będę błogosławił PANA w każdym czasie, jego chwała zawsze będzie na moich ustach." - Psalm 34:1 UBG - w każdym czasie, a nie tylko dobrym. Zawsze chwała na ustach, a nie tylko w dobry czas. 


                       pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ....... 28.09.2017 Puławy 
           

poniedziałek, 25 września 2017

Narodziny Jezusa człowieka = wrzesień/październik a nie grudzień

Trzy dowody na to, że Jezus Zbawiciel narodził się we wrześniu nie w grudniu " = https://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/trzy-dowody-na-to-ze-jezus-zbawiciel.html - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/trzy-dowody-na-to-ze-jezus-zbawiciel.html


😊😊😊😊😊😊😊 nie obchodzę narodzin ani w prawidłowym wrześniu/październiku, ani w błędnym grudniu, ale jak ktoś obchodzi np dzisiaj, na dniach to wesołych świąt i pobożnych przemyśleń 😊😊😊😊 ,  
Najważniejsze wiedzieć że Chrystus = BÓG przez duże "B" - równy OJCU - link  żyje i mieć w związku z tym z NIM osobistą, bliską relację. Z nim z Wszechmocnym, Wszechobecnym PANEM = YHVH i w mocy JEGO ducha być MU posłusznym ... aby nie było błędnej postawy : " ten lud czci mnie wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie " - gdzie nasze serce jest w codzienności ?? przy Chrystusie i JEGO sprawach czy gdzieś indziej ?? diabeł chciałby żeby było wszędzie, ale tylko nie przy Chrystusie ... 

https://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/zyje-czy-jest-trupem-maska-swiatecznej.html

,        pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ..... 25.09.2017 Puławy


czwartek, 21 września 2017

Płaczący Jezus część 2 - mgła nad Golgotą
 " I Jezus zapłakał. 36 Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował." - Ewangelia Jana 11:35-36 Uws. Biblia Gdańska ... " Patrzcie, jak go miłował " ... Płacz PANA nad przyjacielem - Łazarzem dotknął serc Żydów. Ale jest inne wydarzenie gdy PAN swoje życie oddaje za wszystkich ludzi i to za wrogów, bo tacy byliśmy wobec NIEGO a wielu ludzi na tej planecie, nadal jest wrogami wobec NIEGO. To jest doskonały dowód miłości tak OJCA, jak i SYNA : " Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł." - Rzymian 5:8

Patrzcie, jak go miłował " - Jn 11:36b - można by było odpowiedzieć : " Patrzcie na Golgotę, na ofiarną, zastępczą śmierć Chrystusa za nas i zobaczcie jak nas umiłował "


Czasami mam momenty jakby gęsta mgła była na wzgórzu Golgoty, jakby zasłaniała mi krzyż i czuję się jakby ta BOŻA miłość mnie nie dotyczyła, nie obejmowała mnie. Wiem, że to nieprawda, ale czasami mam bój wiary o to, że PAN mnie kocha, o to że OJCIEC ma mnie za swojego syna. Gdy rozmyślam/kontempluje o Golgocie - o ofierze Zbawiciela, o Bożej miłości okazanej w SYNU to mgła znad Golgoty znika, rozmywa się. Trwać cały czas w tej pewności Bożej miłości, aby to było w sercu cały czas, w myślach.

                                                                                                            ABBA OJCZE 

Mamy chyba tendencje aby wątpić w to co dobre. Łatwiej człowiekowi widzieć rozgniewanego STWÓRCĘ, niż kochającego OJCA. To pierwsze nie wymaga nawet chyba wiary, ale to drugie jest tylko w nowym sercu danym w Chrystusie, gdy uznajemy GO swym Zbawicielem, Panem, Królem. PAN JEZUS udziela wody żywej czyli swego ducha i wtedy z serca wypływa : ABBA ... " A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! " - Galacjan 4:6

I powiedział: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty." - Ewangelia Marka 14:36


To ABBA z serca, jest inne niż abba śpiewane czy mówione przez wielu ludzi w różnych kościołach. Ich usta mówią intelektualne, puste abba, zamiast ABBA z serca w duchu Chrystusowym: " Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! " - Rzymian 8:15 - to ABBA z serca w duchu PANA mówi się nawet w najgorszych okolicznościach życia. 

Zamykam oczy i mówię w sercu "ABBA OJCZE " , kieruje serce na Golgotę, ale i na pusty grób i mimo jakiegoś słabszego dnia, to nie upadam na duchu. Mimo jakichś ciemnych chmur, kieruję serce, myśli na PANA JEZUSA. Wiem, że żyje i myśli o mnie, zależy MU na mnie. Cały czas wykonuje służbę ARCYKAPŁANA, pomaga nam, jest z nami, za nami.
Wiem że tylko dzięki JEGO łasce jest wszystko, w tym zbawienie, ale mimo tego czasami coś zaciemnia to wszystko, ale wiem że nie można skupiać się na burzy, ale trzeba serce kierować na PANA. Na Golgotę, na pusty grób i na prawicę OJCA w niebie gdzie zasiada PAN. Jeśli oni za nami to kto nas oskarży ? , kto nas potępi ? nie ma takiego.


Gdy Piotr patrzył na Chrystusa to szedł po wzburzonym morzu, ale gdy odwrócił oczy od PANA na burzę, na fale to zaczął tonąć, ale jak dobrze że zawołał : " PANIE ratuj mnie !!! " ... jak dobrze pójść w jakieś ciche miejsce i spędzić czas w rozmowie/modlitwie z SYNEM i z OJCEM. Dziękować za wszystko, za wszelkie łaski, przypomnieć sobie Golgotę. Wylać serce przed NIMI - choćby i zbolałe, zwierzyć się, otworzyć, poprosić o umocnienie, o przypomnienie sobie wszelkich łask, dobroci i miłości otrzymywanej od NICH  Spędzić czas w ich obecności, w ICH ramionach.

                                                                              LISTY - POKÓJ, ŁASKA, MIŁOSIERDZIE itd


Na początku większości nowotestamentowych listów mamy przeważnie pozdrowienia z zapewnieniami o Bożej łasce i pokoju jaki mamy z NIM przez krew JEGO SYNA: " Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Rzymian 1:7 


Tak jakbyśmy mieli tendencje do zapominania o tym pokoju i łasce, miłosierdziu które mamy od BOGA, do wątpienia w nie. Jakby groziło nam zwątpienie w te rzeczy i trzeba by było nam o tym przypominać. Cały czas przypominanie że BÓG jest naszym OJCEM, a w JEZUSIE PANU = YHVH jest źródło pokoju, łaski. 


" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 1 Koryntian 1:3
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 2 Koryntian 1:2
" Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa;" - Galacjan 1:3
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Efezjan 1:2
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Filipian 1:2
" Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa." - Kolosan 1:2
" Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 1 Tesaloniczan 1:1
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - 2 Tesaloniczan 1:2
" Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana." - 1 Tymoteusz 1:2
" Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana." - 2 Tymoteusz 1:2
" Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela." - Tytus 1:4
" Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa." - Filemon 1:3
" Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą." - 1 Piotr 1:3
" Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana;" - 2 Piotr 1:2
" Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości" - 2 Jan 1:3
" Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą." - Judy 1:3Sprawiedliwy gniew Boży nie ciąży już na nas, jak ciążył w starym życiu : " Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?! " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html   , " Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;" - Rzymian 5:1.
Jesteśmy w zmartwychwstałym SYNU, częścią BOŻEJ rodziny. Z każdym dniem bliżej domu OJCA a nie jeziora ognistego = drugiej śmierci... " Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;" - Efezjan 1:5 ____ " I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu." - 1 Tesaloniczan 1:10 


Czasami słabiej widać Bożą miłość, łaskę, pokój z NIM ale trzeba wtedy tym bardziej się uchwycić stabilnych Bożych zapewnień, obietnic, słów i nie słuchać swojego serca, nie użalać się nad sobą, ale przyjść do OJCA, do SYNA. Przybliżyć się do NICH najlepiej w modlitwie, oddaniu chwały, dziękczynieniu przypominając sobie Golgotę, niesamowitą miłość która posłała tam Chrystusa w nasze miejsce, aby nasza wina i kara została zapłacona i nam w NIM darowana ... " Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. (20) Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów." - Księga Micheasza 7:19-20  Biblia Warszawska" A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie." - Galacjan 2:20b Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 część 1  link


              pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 21.09.2017 Puławyczwartek, 14 września 2017

Sprzedają nieskończony skarb za 80 złotych część 2 - dziesięć panien i dobry sługa

Załóżmy że 1 rok życia to 1 złoty. Statystyczne 80 lat = 80 złotych. Czy warto życie wieczne - nieskończone życie oferowane przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, sprzedać za pożądliwe, grzeszne czy marnotrawne spędzenie góra ok 80 lat ?? Czy sprzedalibyście mieszkanie za 80 złotych ?? A przecież wieczność w raju jest nieskończenie cenniejsza. Lepiej całym sercem pójść za PANEM JEZUSEM, trwać w JEGO łasce ... " Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa." - Filipian 2:21 ______ " Zgromadzeni jednomyślnie, postanowiliśmy posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem; 26 Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa." - Dzieje Apostolskie 15:25-26 

" W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało. " - Księga Sędziów 21:25 -- nie możemy żyć jak ówcześni Izraelici, którzy robili co im się podobało, a nie to co wymagał BÓG. My nie żyjemy w bezkrólewiu. Mamy króla - KRÓLA królów - Wszechmogącego PANA JEZUSA CHRYSTUSA. ON jest naszym KRÓLEM, a my JEGO poddanymi, JEGO sługami - więc bądźmy MU posłuszni. Wykonujmy JEGO rozkazy, prawa bo to obowiązek poddanych KRÓLA. Buntownicy, rebelianci, źli słudzy nie są posłuszni, nie są poddani królowi. CHRYSTUS jest władcą DOSKONAŁYM - JEGO prawa, nakazy są ku JEGO chwale i ku naszemu dobru, oraz dla dobra innych. 


Trwa sezon grzybobrania. Czy chrześcijanin może iść na grzyby ?? ... JEZUS CHRYSTUS nie chodził tam gdzie MU się podobało, ale tylko tam gdzie była wola OJCA.

Pójście na grzyby to nie jest grzeszna rzecz, ale pytanie dla nas - czy PAN nas tam posłał, czy JEGO wolą jest abyśmy tam spędzili czas, a nie gdzie indziej. Czy to najlepszy wybór spędzania czasu ??

Są osoby, które idą na grzyby jak do pracy - zbierają i później sprzedają je. To dobra rzecz. Inni może mają inne powody, ale warto w małych rzeczach uczyć się szukania woli Bożej i szukać rozeznania. Czas nam dany nie jest nieograniczony i nasz KRÓL dał nam różne nakazy, obowiązki które nie mogą być zaniedbywane. Czas nie może być marnotrawiony. Powiedziano nam m.in aby głosić Ewangelię - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html

To zbieranie grzybów to tylko przykład rzecz, zajęcia które same w sobie nie jest złe, ale może być zmarnowanym czasem, gorszym wyborem. Każdy przypadek jest indywidualny i niech każdy w danych rzeczach dobrze to z PANEM rozważy, bo wiele rzeczy które nie są złe mogą być pożądliwością ciała czy oczu a nie wolą Bożą dla nas. Mogą one stać się bożkami a to jest grzechem.

Nie osądzam grzybiarzy :) , po prosto sam mogłem wczoraj i dzisiaj jechać na grzyby, ale zrezygnowałem z tego bo widziałem, że nie jest to dla mnie wolą Bożą, że to nie będzie najlepszy wybór. W moim przypadku byłby to zmarnowany czas. Bez grzybów mogę się obejść, bez lasu mogę się obejść i PAN mi dał do serca, że nie do tego zostawił mi cały kręgosłup i sprawne nogi. Wybrałem wyjście na miasto, bo wiedziałem że będę miał tam okazje spotkać ludzi, którym będę mógł mówić o Zbawicielu JEZUSIE CHRYSTUSIE. PAN mi dał porozmawiać z pięcioma osobami. Gdybym wybrał las, grzyby nie byłoby tego ... 

" Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; 16 Odkupując czas, bo dni są złe. 17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana." - Efezjan 5:15-17  Ciało wolałoby las, grzyby - ale PAN mi mówił abym zaparł się siebie i wybrał to co ku JEGO chwale, żebym poszedł z JEGO słowem.
 Jesteśmy powołani do podejmowania najlepszych wyborów ku chwale PANA JEZUSA, ku dobru bliźnich i ku naszemu duchowemu wzrostowi. Kryteria wyborów nie polegają tylko na tym czy coś jest złe. Wiele rzeczy nie jest złych, ale i nie są najlepszymi wyborami, a powinniśmy w mądrości Chrystusowej wybierać to co najlepsze w oczach PANA -- " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić" - 1 Koryntian 6:12 __________ " Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. " -- 1 Koryntian 10:23-24 -- Paweł pokazuje że wiele rzeczy nie jest złych i wolno nam je, ale w mądrości i miłości do BOGA i ludzi powinniśmy rozsądzać i dokonywać najlepszych wyborów, nawet jeśli to wymaga zaparcia się siebie, nawet gdy "ciało" czegoś bardzo chce to należy przeciwstawić mu się, odrzucić to i wybrać to co najlepsze. 

Czas jest darem i zdamy sprawę jak ten dar wykorzystaliśmy. PAN JEZUS nie daje nam życia, nie wybrał nas po to abyśmy żyli jak nam się podoba, ale żebyśmy zapierali się siebie w mocy PANA i w JEGO mądrości dokonywali najlepszych wyborów, zajmowali się tym co polecił PAN. 

Nie dostaliśmy darów aby je marnować, zużywać na głupstwa, marności czy pożądliwości.


Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni." - Efezjan 2:3 
" Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; 12 Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie;" - Tytus 2:12

 Czy więc mamy nie chodzić do pracy ?? Czy więc mamy nie zajmować się domem ?? Nie. To obowiązki i dobrze być w nich wiernym na dobre świadectwo dla świata : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html  - Ale poza ziemskimi obowiązkami, mamy nakazane szukać Królestwa Bożego. Mamy nakazane dzielić się Dobrą Nowiną o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu. Mamy nakazane służyć braciom i siostrom i być zbudowaniem, wzorem a nie zgorszeniem, złym przykładem.

Mamy wiele wolnego czasu i jako lud wybrany, jako uczniowie nie możemy spędzać tego czasu bezmyślnie. Nie możemy go marnować na pożądliwości i głupstwa. PAN swojemu ludowi dał różne dary, dał różne nakazy a kto tym gardzi i zajmuje się tym czym nie powinien to usłyszy nie pochwałę, ale słowa : " sługo zły, leniwy, nieużyteczny".


 • W ziemskiej pracy gdy gardzisz poleceniem szefa, swymi obowiązkami to zostaniesz upomniany.
 • W ziemskiej pracy gdy zajmujesz się jakimiś swoimi głupstwami zamiast swymi obowiązkami to zostaniesz upomniany.
 • W ziemskiej pracy gdy mimo upomnień dalej robisz to co ci się podoba, a nie to co nakazał szef to zostajesz wyrzucony z niej.
 • Mamy zleconą pracę przez PANA - ku chwale BOŻEJ i dla JEGO Królestwa i będziemy z tego rozliczeni. Jedni okażą się dobrymi pracownikami, a inni złymi. 


Nasz czas jest czasem PANA, który daje nam kolejne dni. ON decyduje nie my. Modlę się o Bożą mądrość i siłę ku najlepszym wyborom, najlepszym decyzjom. Proszę o to dla siebie i całego Ciała Chrystusa.

Możemy wymienić tysiące rzeczy, zajęć które nie są złe, ale gdy się nimi zaczniemy zajmować to okażemy się złymi sługami Chrystusa - nie będziemy zajmować się rzeczami które nakazał PAN. Te tysiące rzeczy zaabsorbują nas, przejmą serca, zgaszą ducha Pańskiego. Nie straszę, nie mówię aby wpadać w jakieś paranoje i z domu nie wychodzić. Pisze to przede wszystkim w pierwszej kolejności do siebie, aby zanim coś się zrobi, gdzieś pójdzie zastanowić się m modlitwie, w prośbie do PANA JEZUSA - czy to JEGO wola. Czy to będzie najlepszy wybór. Co ON by wybrał na moim miejscu ??Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba" - Rzymian 12:1 
" Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości;" - 1 Piotr 1:14

Złe wybory, gorsze wybory owocują złym, czy gorszym stanem duchowym. Dobre, najlepszy wybory skutkują wzrostem, nabieraniem sił. Złe wybory nie wymagają wysiłku. Wybiera się to co chce "ciało" - zmysłowe, grzeszne pragnienia, pożądliwości. Wybrać najlepiej - to często oznacza zaparcie się siebie. Ciało krzyczy, głośno woła aby wybrać to co zmysłowe lub światowe czy grzeszne, ale dobrze i mądrze w sile, mocy PANA JEZUSA zaprzeć się siebie. Wybrać to co chce duch, a nie ciało. Dokonać najlepszego wyboru. Chwilowo może "boleć" ale to minie i przyniesie dobry plon. To co chce ciało to tylko ma chwile przyjemności a skutki długotrwałe są często bolesne, przynoszą straty. • mądre panny -- vs -- głupie panny
 • dobry i wierny sługa -- vs -- zły, leniwy i nieużyteczny sługa
 • posiany na dobrej glebie -- vs -- posiany między cierniami lub posiany na gruncie skalistym albo drodze
Głupie panny, źli sludzy, posiani między cierniami,na gruncie skalistym/drodze - nie stali się takimi przypadkowo. Nie słuchali PANA. Robili co im się podobało. 


Gdy "ciało = zmysłowa i grzeszna natura" się odzywa i nakazuje nam co mamy wybrać, to najlepiej wtedy przyjść do tronu łaski - do PANA JEZUSA. ON udzieli swej siły - swego ducha abyśmy dokonali najlepszego wyboru. W CHRYSTUSIE jest siła i mądrość, których w nas samych nie ma. PAN JEZUS nie jest chytry, nie żałuje nam ich ... " proście, a będzie wam dane. Szukajcie a znajdziecie. Pukajcie a otworzą wam " ...

Jak powiedział : " beze mnie nic uczynić nie możecie". Nawet nie próbujmy sami w swej sile. " Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć." - Rzymian 8:13 ________ " Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie." - Galacjan 5:16-17 
 To co nakazał PAN nie jest ograniczeniem, niewolą. Wręcz przeciwnie jest dobre dla nas, dla innych ludzi i ku chwale TEGO dzięki któremu istniejemy, żyjemy i mamy wszystko. Tutaj góra kilkadziesiąt lat, w PANU nieskończoność.

Czas życia na prawdę jest krótki, świat coraz bardziej niebezpieczny, jest duchowa wojna i spotkanie z PANEM twarzą w twarz coraz bliższe. Mądrze i dobrze jest rozumnie spędzać czas.... " Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. " - 1 Piotr 4:7. Jesteśmy na wojnie, nie na wakacjach. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html
       pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ....... 14.09.2017 Puławy 


piątek, 8 września 2017

Niewiasta obleczona w słońce to nie Maryja - oszustwo z majem 2018 i kolejnymi latami

23 września 2017 r to kolejna fałszywa data. 23 września nie ma nic wspólnego z Objawieniem Jana rozdział 12. Nie będzie 23 września ani pochwycenia, ani powrotu PANA JEZUSA na ziemię, ani końca świata. Ta data to kolejny fałszywy alarm, przez który znowu wielu będzie szydzić z chrześcijan, pogardzać Chrystusem, Jego nauką i cała natchnioną Biblią. 


Już są kolejne fałszywe zapowiedzi i daty m.in na maj 2018 roku - związane z 70 rocznicą powstania państwa nazywanego błędnie Izrael. Prawdziwy Izrael to Kościół [ narodzeni na nowo ludzie z Żydów i pogan ]. Powstanie w 1948 roku tego państwa nie jest spełnieniem proroctw biblijnych, bo one nie mówią o tym państwie. Rok 2018 przeminie, fałszywe zapowiedzi upadną, ale inni wymyślą coś na 2019 rok, na 2020 itd ... "temat tabu prawdziwy Izrael to żyjący Jezus część 1 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/temat-tabu-prawdziwy-izrael-to-zyjacy.html

Ludzie czytają Biblię nie przez relację z Chrystusem, który udziela natchnienia, aby odczytać jedyną natchnioną Księgę, ale np patrzą w gwiazdy, w konstelacje i te rzeczy próbują wpasować np w Objawienie Jana. Konstelacje gwiazd, zodiak to produkt pogański. To produkt upadłego człowieka. Oczywiście OJCIEC i SYN wszystko stworzyli w tym gwiazdy, ale ludzie nadali poszczególnym obszarom nieba i gwiazdom w nich zawartym różne nazwy, symbole. BÓG nie ustanowił że ta część nieba i gwiazdy nazywa się "lew", a inna nazywa się : " panna". 


Ten układ gwiazd i planet, który ma być 23 września miał miejsce wiele razy w historii. Nie jest tak jak mówią mass media i różni ludzie, że to wyjątkowe zjawisko. Taki sam układ ciał niebieskich niebie miał miejsce np w latach : 1827, 1483, 1293 i 1056. 

1827 rok, 1483, 1293 i 1056 rok - W samym ostatnim tysiącleciu były to cztery razy !! Ale nawet gdyby to było pierwsze takie zdarzenie w historii to nie byłby to znak. Jan nie nawiązywał do pogańskich wymysłów konstelacji. Boże znaki na niebie to będą wg mnie rzeczy jak np słońce, które zgaśnie. Rzeczy, których demony nie podrobią. 

Z tym 23 września będzie tak samo jak z "tetradami" - to kolejny błąd, kolejne oszustwo. Objawienie Jana rozdział 12 i niewiasta/kobieta "ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd" - to nie ma nic wspólnego z dosłownym słońcem, dosłownymi gwiazdami, planetami i księżycem na niebie. Nie ma to nic wspólnego z gwiazdozbiorem panny.


Gdzie w Biblii jest powiedziane, że Stwórca powiedział, że dany obszar nieba to panna ?? Nigdzie. Nawet jak jest w Biblii odniesienie np do Plejad,Oriona itp to tyko aby pokazać że YHVH włada wszelkimi gwiazdami i to w NIM jest prawda a nie w diabelskiej astrologii. Gwiazdozbiory to produkt bezbożnego człowieka, pogan i nie wszyscy te gwiazdy łączyli z kobietą :  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_Panny

Jedni nazwali ten gwiazdozbiór np panną. Starożytni Babilończycy zamiast panny widzieli w nich liść palmy oraz kłos z ziarnami. A co jakby inna kultura widziała tam np świnkę morską, inna szympansa, inna liść dębu, inna coś tam innego. To ludzkie wymysły a nie Boże Objawienie !! To co potrzebne jest w Biblii, którą zrozumieć można gdy trwa się w Żywym Wszechmocnym Chrystusie bo ON udziela ducha mądrości, poznania, prawdy. Mądrość jest w BOGU a nie w gwiazdach - Jakub 1:5.


Od kiedy mamy opierać się na pogańskich, bezbożnych wymysłach aby odczytywać taki czy inny fragment Pisma ?? Taki układ gwiazd i planet miał miejsce jak pisałem nie raz i nie dwa, ale wtedy nie było youtube'a i tak powszechnie wiele głupstw nie roznosiło się jak dzisiaj. 

Nie będzie 23 września ani pochwycenia, nie będzie wtedy powrotu Chrystusa, nie będzie końca świata. Ludzie propagujący takie rzeczy jak 23 września, jak "tetrady" i inne tego typu rzeczy dziwnym trafem nie wierzą w to co głoszą. Dlaczego nie przepiszą swoich majątków dla ubogich, skoro są tak pewni swoich rewelacji ?? Wielu z nich dla pieniędzy wymyśla kolejne "końce świata" i są już daty, zapowiedzi końca na przyszły 2018 rok, na 2019 i na kolejne lata !! Znowu różni ludzie będą robić kombinacje alpejskie aby przepchnąć swoje chore sensacje i błędne nauki, tak sprzeczne z prostym przekazem Chrystusa i apostołów, że nikt z ludzie nie będzie znał daty i żeby strzec się ludzi, którzy zapowiadają JEGO bliskie przyjście.

PAN podał cały szereg znaków, które jeszcze są przed nami. A dopóki nie nadejdą to i przyjście PANA nie jest bliskie, bo właśnie dopiero gdy je ujrzymy będziemy wiedzieć że góra kilkadziesiąt lat i nadejdzie [ nie przeminie to pokolenie ] - "Semeion koniec świata znaki - lato nie jest blisko " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html - m.in to obala 23 września, jak i zapowiedzi na 2018 czy 2019 itd. 

                                                                  Nie słuchaj MASS MEDIÓW i INTERNETOWYCH wieszczy końca świata itp
                                     
Mass medialne i youtubowe proroctwa typu : http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/koniec-swiata-we-wrzesniu-2017-bedzie-rokiem-wielkiego-przebudzenia-i-wielkiego-wstrzasu_1012787.html : " Naukowcy przeanalizowali 12. rozdział Apokalipsy Św. Jana, czyli prawdopodobnie najbardziej znane proroctwo obwieszczające koniec świata. Poprzez karkołomne obliczenia i analizę gwiazd, uczeni przewidzieli kiedy ma nastąpić ułożenie gwiazd, które według Biblii zapowiada koniec świata. Okazuje się, że początek końca ma nastąpić we wrześniu 2017 roku. " - Super Ekspres. Słuchajmy "naukowców" , mass mediów i ludzi żyjących sensacjami a szybko odpadniemy od Chrystusa, będziemy wśród odstępców.

Niewiasta, panna z Objawienia 12 nie ma nic wspólnego z konstelacją gwiazd, nie jest to również Maryja jak głosi błędnie wiele osóbhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - To nie Maria to Kościół na granicy wielkiego ucisku który będzie w ognistym piecu oczyszczenia, przebudzenia, umocnienia, uświęcenia aby Chrystus był w NIM ukształtowany : " Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę [ ODINO strong 5605 ], aż Chrystus w was się ukształtuje" - Galacjan 4:19 


Symbole z Objawienia Jana odczytuje się przez samą Biblie. Biblia a nie gwiazdy daje odpowiedź o czym mówi 12 rozdział Objawienia. Ta niewiasta, kobieta to Kościół Chrystusowy - czyli uczniowie : "Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę." - 2 Koryntian 11:2. Organizm nie organizacja. Ale nie obecni uczniowie, bo wizja dotyczy nadal przyszłości i to nie tej najbliższej, co pokaże niżej. 


 " I ukazał się wielki cud na niebie " - "na niebie" czyli "en do ourano" może być przetłumaczone jako "w niebie" a nie "na niebie". Jan przez przeniesienie do nieba w ciele lub wizję w głowie widział pewne symboliczne rzeczy. Nie patrzył w kosmos. Nie patrzył na nocne niebo i konstelacje. "I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie" - Obj 12:7 - "en do ourano" - tłumaczone jako "w niebie". 
"Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty." - Łukasz 15:7 - "en do ourano" - ten sam zwrot co w Objawieniu 12:1 tłumaczony jako : "w niebie" a nie "na niebie". Znak był pokazany Janowi, to była symbolika Kościoła i żeby odczytać go nie potrzebujemy gwiazd, planet ale ducha Chrystusa i patrzenia do Biblii a nie zabawy w jakichś astrologów. Jeszcze może w równie demoniczne horoskopy zaczną się bawić ?? Wielu "chrześcijan" już się chyba bawi w nie interpretując gwiazdy i przypisując im wydarzenia na ziemi. 


Objawienie Jana 8:12 również nie mówi o dosłownym słońcu, gwiazdach i dosłownym księżycu. To moim zdaniem symbole powiązane z Kościołem i zaćmienie jednej trzeciej z nich - może oznaczać że trzecia część uczniów czyli symbolicznie wielka liczba Chrystusa odpadnie od NIEGO, zgasną, pobłądzą. Słońcem w które odziana jest niewiasta/kobieta to moim zdaniem Żywy Chrystus - Słońce Sprawiedliwości jak czytamy o NIM w Biblii - w księdze Malachiasza. ON jest światłością świata. " I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd.
2 A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych [ ODINO strong 5605] i w mękach rodzenia." - Objawienie Jana 12:1-2 - ODINO - odczuwać bóle rodzenia, mieć bóle porodowe, rodzić w boleściach

 Niewiasta krzyczy w bólach porodowych i jest bliska porodu. Ale te bóle rozpoczną się kilka lat wcześniej : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. 8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści [ ODIN strong 5604 ]. " - Mateusz 24:7-8 _______ Odin oznacza m.in : bóle porodowe, akt porodu. Ta gigantyczna wojna z Mateusza 24:7 która rozpocznie bóle porodowe nadal jest kwestią przyszłości !!! :  " początek boleści to kwestia przyszłości - dowody biblijne " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

Skoro początek bóli porodowych z Mateusza 24:7 jest nadal kwestią przyszłości, to tym bardziej kwestią jeszcze dalszej przyszłości jest końcówka porodu ukazana w Objawieniu w 12 rozdziale.23 września to oszustwo. Wydarzenia opisane w Objawieniu rozdział 12 nie mogą nadejść prędzej niż przed 2021 rokiem. 2021 to dolna granica ale to może być dużo później ... 

Urodzenie symbolicznego "chłopca" to początek lub początki trzeciego biada. Pierwsze biada to piąta trąba. Drugie biada rozpocznie się gdy zabrzmi szósta trąbą. Trzecie biada rozpocznie się gdy zabrzmi siódma trąba. Jeszcze nie zabrzmiała pierwsza trąbą a co dopiero mówić piąta. Pierwsze biada ma trwać co najmniej 5 miesięcy - Objawienie Jana 9:5. Drugie biada ma trwać co najmniej 3.5 roku - to czas m.in działalności "dwóch proroków" - Objawienie 11:3. Ostatnie biada zacznie się gdy najpierw "dwaj prorocy" zakończą swoją misję. To wszystko jest kwestią przyszłości, więc i poród niewiasty który ma nastać po "dwóch świadkach" jest kwestią przyszłości. Wrzesień 2017 + co najmniej 5 miesięcy [ pierwsze biada ] + co najmniej 3,5 roku [ drugie biada ] = co najmniej 2021 rok. Nie podaje żadnych dat bo nie znam ani przyszłego początku boleści, ani dokładnych okresów przyszłych zdarzeń. Nawet gdyby dzisiaj rozpoczął się początek boleści od gigantycznej globalnej wojny to poród niewiasty nie nadszedłby wcześniej niż przed 2021 rokiem. Powtarzam : 2021 to dolna granica ale to może być dużo później ... 

                                                                         WPIS z MARCA 2017 roku


"Nie będzie przed 2024 rokiem powrotu Pana Jezusa na Ziemię " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/nie-bedzie-przed-2024-rokiem-powrotu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/nie-bedzie-przed-2024-rokiem-powrotu.html - wpis z marca 2017 roku : " 1)                                                                       

                                                                              pierwsze biada

Jakiś czas po rozpoczęciu się przyszłego początku boleści nadejdzie " pierwsze biada " czyli zatrąbi piąty anioł i przez pięć miesięcy będą się działy te rzeczy opisane symbolicznie w Objawieniu Jana 9:1-12 ... " I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. " - Objawienie 9:5 Uws. Biblia Gdańska 2)                                                                            drugie biada 


" Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą." - Objawienie 9:12 

" drugie biada " - to m.in okres 3.5 rocznego świadectwa dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników - dwóch świadków - wg mnie to symbol większej rzeszy ludzi pełnych Ducha Chrystusowego, którzy wyjdą, wyłonią się z ognia początku boleści i ucisków, prześladowań  a wszystko w PANU JEZUSIE.... " I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory." - Objawienie Jana 11:3 


" A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. " - Objawienie Jana 11:7.... bestia czyli antychryst zabije " dwóch świadków" - ale dopiero gdy zakończą swojej 3.5 rocznej misji : " A gdy dopełnią swojego świadectwa ".


Więc mamy najpierw rozpoczęcie początku boleści, który rozpocznie się wybuchem gigantycznej wojny na świecie - Mateusz 24:7-8 -------->> jakiś czas później przyjdzie 5 miesięczny okres zapowiadany jako pierwsze biada - Objawienie 9:5 ---------->> następnie jakiś czas później rozpocznie się 3.5 roczny okres "dwóch świeczników - dwóch drzew oliwnych " --------->> jakiś czas później dopiero antychryst dojdzie do władzy na 3.5 roku. 


Więc nawet jeśli gigantyczna wojna z jej skutkami i wielkimi prześladowaniami chrześcijan - " początek boleści" - rozpoczęła się jeszcze dzisiaj czyli 27 marca 2017 roku to zanim nadszedłby antychryst -- wpierw musi upłynąć 5 miesięcy - pierwsze biada a następnie drugie biada czyli m.in 3.5 roczna działalność symbolicznych wg mnie " dwóch świadków". 


Więc gdy do marca 2017 roku dodalibyśmy pięć miesięcy i następnie 42 miesiące - tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni  " dwóch świadków " to mielibyśmy 2021 rok. Więc gdyby początek boleści rozpoczął się nawet dzisiaj to antychryst /człowiek grzechu - nie doszedłby do władzy prędzej niż przed 2021 rokiem


Marzec 2017 + ( 5 miesięcy + 42 miesiące ) = 2021 rok. Taka data byłaby minimalna. Po pierwsze początek boleści jeszcze się nie rozpoczął i nie wiemy kiedy się rozpocznie, ale jak się już rozpocznie to nikt tego nie przegapi bo ta wielka wojna przewyższy wszelkie poprzednie, również prześladowania uczniów PANA będą wielkie -- wielu błędnie ten okres będzie nazywało "wielkim uciskiem". Wielki ucisk to będzie co innego i on nadejdzie co najmniej kilka lat później. 


Nie wiemy ile w sumie trwać będzie początek boleści. Nie wiemy tego, więc nikt nie wyliczy dokładnej daty i przestrzegam przed takimi kalkulacjami. Ja tylko podaje bardzo ogólnie pewne biblijne okresy czasu i wydarzenia i chcę pokazać że błądzą ci, którzy każdego roku wygłaszają nadejście antychrysta i PANA JEZUSA. 3)                                                                                trzecie biada


" Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. " - Objawienie Jana 11:14


Trzecie biada to okres m.in zrzucenie szatana na ziemię ... " Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. " - Objawienie Jana 12:12. 


Zanim diabeł zostanie zrzucony na ziemię, wpierw symboliczna "niewiasta" urodzi symbolicznego "chłopca" który zostanie porwany, pochwycony do nieba. Ale to pochwycenie i porwanie nastąpi po skończonej 3.5 rocznej misji " dwóch świadków" i po zabiciu ich przez bestię-antychrysta. 
Zanim nadejdzie pochwycenie uczniów Zbawiciela wpierw antychryst musi się objawić i gdzieś na początku jego drogi lub na początku jego 3.5 rocznej władzy nastąpi dopiero pochwycenie -- ale wzięci będą tylko całkowicie wierni PANU JEZUSOWI jak czytamy np w siedmiu listach do " 7 kościołów/zborów" w drugim i trzecim rozdziale Objawienia lub w Ewangeliach : " kto wytrwa do końca będzie zbawiony". Zbawiony wg mnie - tutaj w znaczeniu szczególnie : " uratowany, wyratowany"

Zobaczcie też np Ewangelię Łukasza 21:34-36


"  Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;

2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 -- i otwórzcie swoje Biblie i zwróćcie uwagę na bliższy i dalszy kontekst tych słów, i na słowa : "  i nasze zgromadzenie się przy nim " _______ zanim nastąpi spotkanie Kościoła z PANEM JEZUSEM - najpierw musi objawić się człowiek grzechu/ syn zatracenia czyli antychryst - bestia z otchłani


, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html


Zanim więc diabeł zostanie wyrzucony z nieba - symboliczna niewiasta urodzi chłopca. Po tym symbolicznym porodzie i porwaniu, pochwyceniu chłopca do nieba - diabeł zostanie zrzucony na ziemię i zacznie prześladować niewiastę, która ucieknie przed nim na okres 3.5 roku czyli :" czas czasy i połowę czasu" -- Objawienie Jana 12:6 [ 1260 dni ] i Objawienie 12:14 [czas czasy i pół czasu ]. Widzimy więc, że skoro niewiasta ucieka na okres 3.5 roku to i mniej więcej tyle czasu minie zanim PAN JEZUS powróci na Ziemię.


Najpierw chłopiec zostaje porwany do nieba, a dopiero później - po tym porwaniu, na 1260 dni niewiasta ucieka. Więc skoro najpierw chłopiec ma być porwany a dopiero później niewiasta ucieka na 3,5 roku - to pokazuje porwanie gdzieś na początku około trzy i pół rocznej drogi antychrysta. Piszę około bo 12 rozdział Księgi Daniela wymienia jeszcze dwa zakresy czasu - 1290 dni i 1335 dni = więc to wszystko około 3,5 roku -- my w mocy Bożej - zawsze ufajmy i bądźmy posłuszni PANU JEZUSOWI do końca, do końca nawet w najgorszych okolicznościach. 


Antychryst ma mieć władzę przez 3.5 roku : " Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące. " - Objawienie Jana 13:5b 
______________________________________________________________________


Gdy nadejdzie gigantyczna wojna - Mateusz 24:7, Marek 13:8. Łukasz 21:10 -- wtedy dopiero wielu uczniów zrozumie pozna że nagłe niespodziewane tzw "pochwycenie, porwanie" to błędna nauka - "Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 3 fałszywe pochwycenie " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html


             
                   pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 08.09.2017 Puławy