Popularne posty

niedziela, 11 lutego 2018

Jeździec na białym koniu to symbol uczniów JEZUSA a nie antychrysta - hiper zwycięzcy interpretacja
Pierwszy jeździec na białym koniu to moim zdaniem nie antychryst, ale uczniowie Zbawiciela którzy bezgranicznie będą na NIM polegać, ufać - którzy będą MU wierzyć całym sercem i z łaski przez wiarę będą zwycięzcami w finale czasów ostatecznych. Odczytanie pierwszego jeźdźca jako bezgranicznie ufających i poddanych JEZUSOWI - PANU panów i Zbawcy jest moim zdaniem najlepszą interpretacją i bardzo dobrą wiadomością dla chrześcijan, uczniów na bardzo ciężkie czasy i wielkie burze jakie nadejdą na świat i na Kościół. Ten obraz z Objawienia 6:2 mówi wg mnie, że mimo tego wszystkiego co się stanie w finale czasów ostatecznych - będą osoby bezgranicznie polegające na ZBAWICIELU, bezgranicznie MU ufające, wierzące które ON umocni i przeprowadzi przez wszystko. W NIM - w JEZUSIE pokonają wszelkich Goliatów, przejdą zwycięsko przez wszystkie utrapienia, będą wierni aż do śmierci.


" I zobaczyłem, gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz.
2 I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać." - Objawienie Jana 6:1-2 UBG --  pierwsza pieczęć zostanie zerwana przed wielką wojną, głodem i powszechną śmiercią jaka nadejdzie w wyniku tej gigantycznej wojny na świecie [ druga, trzecia i czwarta pieczęć ] - ta wojna i jej skutki to "początek boleści" - Mateusz 24:7-8 - który jeszcze się nie rozpoczął, ale kiedyś nadejdzie : "początek boleści to kwestia przyszłości - dowody biblijne " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

antychryst nadejdzie dopiero kilka lub kilkanaście lat po przyszłym "początku boleści" - więc pierwszy jeździec nie pasuje do antychrysta m.in z powodu że mówi o całkiem innym czasie. http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html

Apostoł Jan wiele pisze o zwyciężaniu, zwycięzcach i gdy prześledzimy wszystkie te miejsca to pierwszy jeździec najlepiej pasuje do wierzących JEZUSOWI, narodzonych na nowo w NIM. Jeśli mam rację to jest to ogromną pociechą i zachętą dla Kościoła czasów ostatecznych - który mimo wielkich cierpień, ucisków i częstego męczeństwa będzie zwycięzcą. Przeprowadzony będzie przez ogień i wodę, dobiegnie do mety, wytrwa bezkompromisowo do końca -- "  i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać." Takie przesłanie daje mi wielkie zbudowanie, zachętę, wzbudza jeszcze większy zapał i gorliwość. W pokoju Jezusowym patrzę nawet na największe burze jakie nadejdą - wiem, że w Chrystusie i tylko dzięki NIEMU ja i inni MU ufający będzie wierni, mocni i zwyciężymy, wytrwamy do końca nawet w najcięższym prześladowaniu, w największych biedach i nawet gdyby przyszło umrzeć to PAN umocni i sprawi, że będzie uwielbiony w naszej śmierci. ON sprawi, że nie zaprzemy się GO. Chwała PANU panów i KRÓLOWI królów !!
" Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu." - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 2:14 

Żeby zidentyfikować kim jest pierwszy jeździec zobaczmy jak Jan używa tego słowa w innych miejscach Pisma : 
 • " Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga." - Objawienie Jana 2:7 
 • " Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. 11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci." - Obj 2:10-11
 • Objawienie 2:17
 • Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. 26 Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami." - Obj 2:25-26
 • Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. 5 Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami."- Obj 3:4-5
 • Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony.12 Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga ... " - Obj 3:11-12a
 • " Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie." - Obj 3:21
Jeśli to zwycięstwo, bycie tym zwycięzca o którym mowa w 7 listach zależne byłoby od naszej siły to biada nam !!! Biada nam jeśli mielibyśmy mieli zwyciężać dzięki sobie - bo nikt wtedy nie byłby zwycięzcą, ale wszyscy bylibyśmy pokonani. Wszyscy bylibyśmy zwyciężeni przez szatana, antychrysta, świat, fałszywych proroków i wszelkie okoliczności. Nasze zwycięstwo nad tymi wszystkimi wrogami jest pewne ale tylko gdy całkowicie będziemy polegać na WSZECHMOGĄCYM ZBAWICIELU JEZUSIE CHRYSTUSIE. Trzeba widzieć siebie jako bezsilnego, bezradnego i w takim położeniu stale polegać na ZBAWCY - z NIEGO czerpać siłę, moc, mądrość. Dać MU się prowadzić, dać JEMU zwyciężać. W NIM tylko i dzięki NIEMU można być zwycięzcą i to we wszystkim, bo PAN jest niepokonany, Zmartwychwstały był, jest i zawsze będzie niezwyciężony !!! - więc w NIM jest pewne wszelkie zwycięstwo we wszystkim, bez NIEGO jest pewna przegrana we wszystkim !!! Na kim się będziemy opierać ? , komu ufać ? gdzie szukać siły, mocy ?? Ja tylko i wyłącznie w JEZUSIE - PRAWDZIWYM BOGU a nigdy w sobie, czy innych ludziach, nigdy w żadnym stworzeniu, nigdy w żadnych materialnych rzeczach. 
 Ojciec ze swym małym dzieckiem muszą pokonać przepaść - jedyne przejście to : stary most linowy. Liny są słabiutkie, wiele desek pod nogami mocno spróchniałych, wielu desek brakuje - tak że przejście przez to wszystko jest bardzo niebezpieczne, ciężkie. Jeśli dziecko w swej sile miałoby trzymać się ręki swego ojca gdy przechodzą przez ten most linowy nad przepaścią - to dziecko byłoby w śmiertelnie niebezpiecznym stanie. W swojej sile dziecko nie utrzymałoby się ręki ojca a samo również nie dałoby rady przejść. Gdyby przejście zależało od siły dziecka to spadłoby w przepaść - zginęłoby !! Ale to ojciec w swojej sile trzyma swoje dziecko, a nie na odwrót. Ojciec jest wystarczająco mądry i silny aby przeprowadzić swoje dziecko na drugi brzeg !! Ta samo my - nie możemy polegać na sobie, na swoich siłach i swojej ludzkiej mądrości - ale musimy poddać się kompletnie, całkowicie WSZECHMOGĄCEMU JEZUSOWI a wtedy ON nas przeprowadzi zwycięsko przez wszystko. ON jest SUWERENNYM BOGIEM - PANUJE nad wszystkimi wydarzeniami, wszystko ma i będzie miał pod kontrolą. To nie my w swojej sile trzymamy się JEGO, ale ON w swojej WSZECHMOCY trzyma nas !! - dlatego też dzięki NIEMU wyruszą uczniowie którzy opierając się tylko na NIM będą wierni we wszystkim - w tym w tych nadchodzących ciężkich czasach, gigantycznych burzach duchowych - będą trwać w uświęceniu, swoim życiem dadzą żywy świadectwo światu i nawet w śmierci oddadzą chwałę SYNOWI i Jego OJCU, zaniosą Ewangelię na krańce świata. 


Jan pisze o tym, że we Wszechmocnym JEZUSIE ZBAWICIELU wierzący MU, polegający na NIM będą zwycięzcami nad :
 1. zwycięstwo nad szatanem : " Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca. 14 Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego." - 1 list Jana 2:13-14 ............... " Ale oni zwyciężyli go [ diabła/szatana/wielkiego smoka ] przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci. " - Objawienie 12:11 
 2. zwycięstwo nad bezbożnym światem i jego rzeczami : " Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
  5 Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 Jn 5:4-5
 3. zwycięstwo nad człowiekiem grzechu - antychrystem - bestią : " I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią ... " - Obj 15:2a
 4. zwycięstwo nad podobizną człowieka grzechu-antychrysta-bestii, nad znamieniem antychrysta i nad liczbą imienia : " I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga." - Objawienie 15:2 - te wszystkie rzeczy w swoim czasie będą wiadome, a do nich jeszcze sporo czasu. Wpierw musi nadejść "początek boleści", kilka czy kilkanaście lat później dopiero nadejdzie antychryst i dopiero później pojawi się podobizna, znamię ...
 5. zwycięstwo nad fałszywymi prorokami i ich naukami : " Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie." - 1 list apostoła Jana 4:4

KOŚCIÓŁ = organizm a nie organizacja czyli uczniowie będzie atakowany ze wszystkich stron - z zewnątrz przez np prześladowania, uciski, zabijanie ale i w sposób zakamuflowany - od środka:  przez propagowanie różnych grzesznych zachowań, mód. Przez przyzwalania na grzeszne postępowanie np rozwody - ponowne małżeństwa, miłowanie świata i jego rzeczy i inne błędne nauki, zachowania. Ale prawdziwi uczniowie będą nabierać sił w JEZUSIE ZBAWICIELU podczas tych ciężkich czasów. Prawdziwy Kościół - ta czwarta gleba serca z przypowieści wyjdzie mocniejsza, ale np to serce gdzie nie było korzenia lub gdzie były ciernie - ci będą odpadać lub iść a kompromisy z grzechami i ze światem. Prawdziwy wierny Kościół nie będzie pokonany przez szatana, nie będzie pokonany przez bezbożny świat i jego wartości - nie przyjmie, nie zaakceptuje ich. Nie przesiąknie nimi, ale tym bardziej oddzieli się od nich i będzie solą ziemi i światłością. 

Prawdziwy Kościół nie miłuje swojego życia ponad JEZUSA, ponad BOGA - więc zawsze pozostanie wierny JEZUSOWI nawet jeśli będzie karany śmiercią.
Prawdziwy Kościół nie przyjmie zwodniczych grzesznych i głupich nauk i praktyk które w są propagowane coraz częściej w coraz liczniejszych kościołach. Jeździec na białym koniu nie będzie zwiedziony i zwycięży złego, szatana - nie ulegnie pod naporem oskarżeń, prób itd . Jeździec na białym koniu zwycięży świat - nie upodobni się do niego. Zwycięży nad antychrystem - człowiekiem grzechu-  nie pójdzie za nim, ale pójdzie tylko za TYM KTÓRY BYŁ i JEST, BĘDZIE BEZGRZESZNY - za JEZUSEM - ŚWIĘTYM PANEM i JEDYNYM ZBAWICIELEM.
Jeździec na białym koniu zwycięży nad fałszywymi prorokami, nad fałszywymi nauczycielami - nie będzie zwiedziony, ale jeszcze obali kłamstwa czy błędy, grzeszne praktyki ukazując prawdę Ewangelii którą poświadczy PAN JEZUS. 

Jeździec na białym koniu jako obraz zwycięzców w JEZUSIE - jako duchowych zwycięzców w finale czasów ostatecznych gdzie będzie tyle ciężkich doświadczeń i strasznych rzeczy - to piękny i budujący obraz który zachęca mnie mocno do całkowitego poddania się ZBAWCY, do całkowitego zaufania MU. Ten obraz pokazuje że będą ludzie którzy będą wierni do końca i to zwycięstwo jest oferowane wszystkim za darmo - z łaski przez wiarę. Wszyscy jednakowo jesteśmy sami w sobie bezsilni, bezradni - więc ja tak samo jak wy potrzebuje takiej samej łaski. i PAN KTÓRY NIE MA WZGLĘDU NA OSOBY, ALE JEDNAKOWO NAS MIŁUJE, JEDNAKOWO UMARŁ ZA NAS - ten udziela i udzieli nam wszystkiego abyśmy byli MU bezgranicznie wierni, abyśmy wytrwali do końca jako prawdziwi uczniowie. Każdy wierzący może być zwycięzcą bo jest to kwestia łaski przez wiarę, a nie wiedzy, nie posiadania pieniędzy, nie innych ziemskich rzeczy, ale tylko i wyłącznie zwycięzcą można być z łaski przez wiarę. PAN JEZUS przeprowadzi mnie, nas przez wszystko - będziemy JEZUSOWYMI zwycięzcami nawet w najgorszych czasach. Będziemy duchowymi zwycięzcami nawet w najcięższych więzieniach czy podczas męczeńskiej śmierci. PAN nas trzyma za rękę, jest przy nas a JEGO nikt nie pokona i nie ma dla NIEGO nic niemożliwego. Radujmy się NIM, rozkoszujmy się NIM, ufajmy MU ku chwale OJCA. 

Śmierć ani żadne inne stworzenie nie pokona JEZUSA który nas miłuje i trzyma w swojej nieskończenie potężnej dłoni. Chwała PANU. Patrzę w JEZUSIE ze spokojem, w JEZUSOWEJ odwadze spoglądam w przyszłość = nawet na najcięższe czasy - bo nawet najcięższe czasy nadal są pod JEGO kontrolą. ON jest i zawsze będzie SUWERENNYM BOGIEM : " Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy  [ HIPERNIKAO ]przez tego, który nas umiłował.
38 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;
39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 8:35-39  

HIPERNIKAO - "całkowicie zwyciężamy". W PANU JEZUSIE i tylko dzięki NIEMU można być " hiper zwycięzcą " 😊😊😊😊 - dlaczego miałbym żyć w lękach przed tym co nadejdzie lub może nadejść. Choćbym wszystko i wszystkich stracił to WSZECHMOGĄCY ZBAWICIEL da siły, moc aby dalej iść za NIM, być MU wiernym, być solą ziemi i obfitować w owocu ducha, miłości. ON wszystkie wydarzenia ma i będzie miał pod swoją kontrolą, więc nie ma rzeczy która mogłaby mnie oddzielić od NIEGO, która mogłaby mnie przytłoczyć, zmiażdżyć. Jak PAN dopuści do czegoś to da i siłę, moc abyśmy dalej byli MU wierni, owocujący, abyśmy byli świadectwem dla innych i nieśli Ewangelię.  

Piotr zaparł się Zbawcy bo polegał na sobie, bał się bo nie miał Chrystusowego ducha. Wybrał swoje życie bo nie miał mocy z wysokości, nie znał tak naprawdę PANA i JEGO miłości, wiecznych obietnic. 

                     

" I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać." - Objawienie Jana 6:2 UBG - jeździec ma łuk ale nie ma strzał. Ten łuk bez strzał okazuje że ta jego broń to nie jest ludzka broń. To nie są ludzkie sposoby. Jego siła nie jest ludzką siłą. Jego moc zwycięstw jest z góry od Chrystusa ..... " Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała4 (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); " - 2 Koryntian 10:4-5 .......... " Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. " - 2 Koryntian 4:7 .......... " Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie." - Kolosan 1:29 .............. " nie przez własną siłę mąż staje się mocny " - 1 Księga Samuela 2:9a ........ " Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów " - Zachariasz 4:6 ......... " Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy " - Ozeasz 1:7 --
Łuk jeźdźca na białym koniu to moc z wysokości, moc Chrystusa - PAN JEZUS działa w nas a przecież nie ma nikogo mocniejszego od NIEGO więc zwycięstwo w NIM jest pewne : " A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. " - Ewangelia Łukasza 24:49 UBG
Ja sam w sobie jest przegranym, ale w NIM mogę być zwycięzcą we wszystkim. To PAN dał mi zwycięstwo po wypadku, po amputacji ręki że się nie załamałem ale wyszedłem silniejszy. To PAN JEZUS daje mi każdego dnia siłę, moc że nie załamuję się brakiem ręki i różnymi trudnościami, ale w NIM mam pokój ducha, mam JEGO radość nawet pośród burz i smutków 😊😊😊 - ON to czyni. Nic ze mnie - wszystko z góry od NIEGO - ŻYWEGO SUWERENNEGO BOGA, który siedzi po prawicy OJCA. http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/amputowana-reka-wszechmogacy-pan-jezus.html
Nie polegajmy nigdy na sobie. w 100 % na WSZECHMOCNYM JEZUSIE a wtedy zwyciężymy : " Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają." - Izajasz 40:31 Biblia Gdańska ....... "  Albowiem tak mówi panujący Pan, Święty, Izraelski: Jeźli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie; w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ale nie chcecie " - Izajasz 30:15 BG ................ " Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka12 W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, bo On podepcze naszych nieprzyjaciół. " - Psalm 60:12

- ON podepcze. Zostawmy PANU wszystko ufając MU, oczekując JEGO. " I rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, stójcie, a patrzajcie na wybawienie Pańskie, które wam dziś uczyni; bo Egipczanów, których teraz widzicie, więcej nie oglądacie na wieki (14) Pan będzie walczył za was, a wy milczeć będziecie." - Exodus 14:13-14 BG - jeździec na białym koniu ruszy zwyciężać bo polegać będzie na Chrystusowym zwycięskim działaniu, tak jak Izraelici nad morzem czerwonym. 

" Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga. 8 Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się. " - Psalm 20:7-8 ...... " Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie.4 Ty jesteś moim Królem, o Boże; daj wybawienie Jakubowi.Dzięki tobie pokonamy naszych wrogów, w twoje imię zdepczemy naszych przeciwników. 6 Nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz; 7 Lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą." - Psalm 44:5-7 

" Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich " - Objawienie Jana 13:7 -- antychryst będzie zwyciężał świętych = chrześcijan przez zabijanie ich ciał - ale to pozorne zwycięstwo antychrysta. Ta śmierć nie zaszkodzi wiernym uczniom. Przez bycie wiernym aż do śmierci w mocy, sile JEZUSOWEJ to tak naprawdę oni będą zwycięzcami nad antychrystem : " I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga." - Obj 15:2 -- antychryst któremu pozwolono zwyciężać - to tylko pokazanie że BÓG ma wszystko pod kontrolą i to ON ku swoje chwale i daniu dobrego świadectwa wierności swych dzieci pozwoli antychrystowi na zabijanie - ale nic im to nie zaszkodzi. Antychrysta zwyciężanie to pozorne zwyciężanie, prawdziwy zwycięzca to BÓG, PAN JEZUS. Śmierć męczeńska nie zaszkodzi tym wiernym uczniom - " Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. " - Objawienie 20:4 

z łaski przez wiarę PRAWDZIWEMU BOGU : " umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków rozdział 11 

Pierwszy jeździec na białym koniu to wspaniały wg mnie obraz uczniów JEZUSOWYCH którzy będą tylko na NIM całkowicie polegać, którzy będą MU bezgranicznie ufać, oczekiwać na JEGO działanie, pomoc i przez taką wiarę zwyciężą, będą zwycięzcami nawet w męczeńskiej śmierci, podczas umierania. Zwycięzcy w uświęceniu a nie w dzikich charyzmaniach. 
Nie będzie takich rzeczy które sprawiłyby że zgorszą się lub załamią. We wszystkim będą wierni i nawet jeśliby mieli stracić bliskich i wszystko inne to w mocy JEZUSOWEJ pójdą dalej, nie odstąpią ale powiedzą jak Hiob : " PAN dał PAN wziął niech imię PAŃSKIE będzie błogosławione " 

z wielkim pokojem ducha patrzę na PANA JEZUSA a w NIM i przez NIEGO z pokojem JEZUSOWYM w sercu - patrzę nawet na najgorsze czasy, na najcięższe wydarzenia jakie nadejdą - PAN jest i będzie zwycięzcą i w NIM my również będziemy. UFAJMY MU a nie swojemu sercu. Ufajmy MU ON da nam zwycięstwo, bo wie że bez NIEGO " nic uczynić nie możemy " - Jan 15:5 - ale ON sprawia że mamy siłę, moc aby we wszystkim pozostać wiernym i owocującym - Filipian 4:12-13 

Jeździec na białym koniu jako zwycięzcy w Chrystusie to wielkie pokrzepienie dla mnie, wielkie umocnienie. Wielka zachęta dla mnie. Wielki pokój płynie mnie przenika. Święty zapał, gorliwość wzrasta aby trwać w JEZUSIE. Nie zniechęcenie, nie frustracja, nie lęki ale spokój, odwaga, posilenie, Jezusowy zew bojowy 😊😊😊😊  ... " wszystko mogę w tym który mnie umacnia w JEZUSIE " - Flp 4:13 ....... " Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu." - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 2:14 i hiper-zwycięzcy z Rzymian 8:37 😊😊😊😊

___________

ps : aby być mocnym trzeba mieć moc z wysokości - Łukasz 24:49 - ale ten BOŻY duch w pierwszej kolejności jest świętym duchem więc żeby być mocnym trzeba porzucić grzechy, trzeba zostawić to co nieczyste lub to co rozbija duchowa, to co odwraca serce od Chrystusa. W uświęceniu jest i moc, siła. Tam gdzie jest czyste naczynie tam PAN da i bycie mocnym. Tam gdzie nie ma ducha uświęcenia tam i nie będzie ducha mocy, ducha odwagi, ducha mądrości i nie będzie ducha miłości ... " Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze, a kto ma czyste ręce, nabierze siły." - Hiob 17:9

kto ma czyste ręce nabierze siły, bo tam gdzie człowiek pozwoli PANU JEZUSOWI oczyścić się, gdy w JEZUSIE porzuci grzechy, to co niemiłe w oczach BOGA, to co nie buduje, nie zbliża - wtedy będzie człowiek mocny, będzie nabierał sił. Duch święty jest też duchem mocy, siły - więc kto nie przyjmie ducha świętości nie będzie mocny. Nie można wziąć tylko ducha bycia mocnym, ducha siły a nie wziąć ducha uświęcenia. To jest nierozdzielne : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
4:8A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego" - 1 Tesaloniczan 4:7-8

kto odrzuca ducha świętości odrzuca BOGA a kto odrzuca BOGA temu BÓG nie da bycia mocnym, mądrym, odważnym i w miłości agape. Jeździec na białym koniu to ci którzy przez wiarę dążą do uświęcenia bo tacy też są umacniani i użyteczni dla PANA. ONI są mocni, będą zwycięzcami w każdym czasie. Po pierwsze uświęcenie, duch uświęcenia a gdy to jest to jest i duch mocy. Gdy nie ma ducha uświęcenia to nie ma i ducha mocy. Bez ducha mocy nie można być zwycięzcą

, " Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu." - 2 Tymoteusz 2:21 - jeśli oczyści się - nie swoją siłą, mocną wolą ale łaską przez wiarę - wtedy dopiero może być użytecznym, mocnym i wtedy można być zwycięzcą.

Mocny Kościół to Kościół oddzielony od świata, to Kościół dążący do uświęcenia. Dzisiaj w dużej mierze Kościół jest przesiąknięty bezbożnym światem i jego modami, wartościami - dlatego jest słaby. Taki Kościół nie ma czystych rąk więc nie nabiera sił, ale słabnie. Tylko Kościół nie będący z tego świata będzie zwycięzcą, będzie jeźdźcem na białym koniu który zwycięży we wszystkim i da dobre świadectwo, będzie użyty ku zaniesieniu z mocą Ewangelii ...
______________

" To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." - Ewangelia Jana 16:33 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - w PANU możemy czerpać z JEGO zwycięstwa. Trwajmy w NIM bo latorośl oddzielona od krzewu winnego usycha, umiera, nie wyda owocu ... ON ma wszystko pod kontrolą. Jestem w NIM spokojny. On jest SUWERENNYM WŁADCĄ WSZYSTKICH CZASÓW również czasu ucisku. Nie  zostawi nas nigdy samych .... ufajmy JEMU, tylko JEMU. Dopomóż w tym PANIE JEZUS ku swojej chwale i ku chwale OJCA . AMEN


        pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ..... 11.02.2018 Puławy 
1 komentarz:

 1. ps : aby być mocnym trzeba mieć moc z wysokości - Łukasz 24:49 - ale ten BOŻY duch w pierwszej kolejności jest świętym duchem więc żeby być mocnym trzeba porzucić grzechy, trzeba zostawić to co nieczyste lub to co rozbija duchowa, to co odwraca serce od Chrystusa. W uświęceniu jest i moc, siła. Tam gdzie jest czyste naczynie tam PAN da i bycie mocnym. Tam gdzie nie ma ducha uświęcenia tam i nie będzie ducha mocy, ducha odwagi, ducha mądrości i nie będzie ducha miłości ... " Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze, a kto ma czyste ręce, nabierze siły." - Hiob 17:9

  kto ma czyste ręce nabierze siły, bo tam gdzie człowiek pozwoli PANU JEZUSOWI oczyścić się, gdy w JEZUSIE porzuci grzechy, to co niemiłe w oczach BOGA, to co nie buduje, nie zbliża - wtedy będzie człowiek mocny, będzie nabierał sił. Duch święty jest też duchem mocy, siły - więc kto nie przyjmie ducha świętości nie będzie mocny. Nie można wziąć tylko ducha bycia mocnym, ducha siły a nie wziąć ducha uświęcenia. To jest nierozdzielne : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
  4:8A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego" - 1 Tesaloniczan 4:7-8

  kto odrzuca ducha świętości odrzuca BOGA a kto odrzuca BOGA temu BÓG nie da bycia mocnym, mądrym, odważnym i w miłości agape. Jeździec na białym koniu to ci którzy przez wiarę dążą do uświęcenia bo tacy też są umacniani i użyteczni dla PANA. ONI są mocni, będą zwycięzcami w każdym czasie. Po pierwsze uświęcenie, duch uświęcenia a gdy to jest to jest i duch mocy. Gdy nie ma ducha uświęcenia to nie ma i ducha mocy. Bez ducha mocy nie można być zwycięzcą

  , " Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu." - 2 Tymoteusz 2:21 - jeśli oczyści się - nie swoją siłą, mocną wolą ale łaską przez wiarę - wtedy dopiero może być użytecznym, mocnym i wtedy można być zwycięzcą.

  Mocny Kościół to Kościół oddzielony od świata, to Kościół dążący do uświęcenia. Dzisiaj w dużej mierze Kościół jest przesiąknięty bezbożnym światem i jego modami, wartościami - dlatego jest słaby. Taki Kościół nie ma czystych rąk więc nie nabiera sił, ale słabnie. Tylko Kościół nie będący z tego świata będzie zwycięzcą, będzie jeźdźcem na białym koniu który zwycięży we wszystkim i da dobre świadectwo, będzie użyty ku zaniesieniu z mocą Ewangelii ...

  OdpowiedzUsuń