Popularne posty

czwartek, 27 listopada 2014

łagodność to nie słabość ale wielka siła "Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto" - księga przysłów Salomona 16:32 UBG - absolutnie nie są to słabości, ale wielka siła, większa niż tych, których świat uznaje za najsilniejszych. Łagodność - Boża łagodność zrodzona w duchu Chrystusowym to nie słabość ale wielka siła. Łagodni zrodzeni Bożą mocą są silniejsi niż mocarze i zdobywcy miast

w tym linku jest kilka rozważań godnych zastanowienia, rozpatrzenia :    http://www.preceptaustin.org/matthew_55.htm

 https://www.google.pl/search?q=greek+praus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=cTZ3VN_7E4vmPObhgcgE#q=greek+praus&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&start=0

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy[PRAUS 4239]  i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. 30 Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie." - Ewangelia Mateusza 11:28-30 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Błogosławieni cisi [PRAUS 4239] , ponieważ oni odziedziczą ziemię" - Ewangelia Mateusza 5:5 UBG

Słowo przetłumaczone na cichy to PRAUS - strong 4239 : łagodny, potulny, pokorny, miły, delikatny, uprzejmy, skromny. Moim zdaniem biblijny PRAUS to połączenie łagodności, opanowania, pokory, uległości wobec Boga. https://www.google.pl/search?q=greek+praus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=cTZ3VN_7E4vmPObhgcgE#rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=greek+praus+strong+4239

 Chrześcijańska łagodność to nie bierna postawa, to nie słabość charakteru. 
Łagodność ta jest nadnaturalna, należy do owocu Ducha - list do Galacjan 5:23. Ta łagodność to zaakceptowanie woli Bożej w życiu, bez szemrania, narzekania, bez buntu, bez kwestionowania.
 Prawdziwie łagodny człowiek wie, że wszystko co go spotyka jest z dopustu Bożego - wie że Bóg wszystko kontroluje. Łagodny wie, że trudności, utrapienia, prześladowania są albo dla oczyszczenia go, umocnienia albo dla chwały Bożej, więc z pokorą wszystko przyjmuje i pełni dalej wolę Bożą - http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/praus.html

Wobec ludzi łagodny nie będzie się mścił, ani złem za zło oddawał, nawet gdy jest niesłusznie prześladowany. Czasami jakiś wierzący widzę, że wypowiada się, że np z muzułmanami należy walczyć mieczem, to już nie jest łagodność. To postawa i myślenie światowe a nie Pana Jezusa. Muzułmanie nie znają Zbawiciela, nie znają Ewangelii, często nie mają nawet możliwości usłyszenia, zapoznania się z Ewangelią czy Biblią, ale jeśli ktoś kto uważa się za chrześcijanina, mówi że trzeba podnieść miecz to moim zdaniem jest w gorszym miejscu niż ci muzułmanie. Bo taki wierzący ma Biblię, ma dostęp do wszystkiego a jednak postępuje jak świat i tak na prawdę moim zdaniem gorzej od muzułmanów, bo oni często nie mają dostępu do światła. To ich nie usprawiedliwia, ale zło należy zwalczać dobrem. Nienawiść miłością. To szatan napuszcza ludzi na siebie, więc jedyne wyjście to przerwać ze swojej strony spiralę nienawiści i walczyć miłością, łagodnością. Często ludzie usprawiedliwiają swoją agresję, zło, wrogość, nienawiść mówiąc że to sprawiedliwy gniew, że bronią prawdy jak Pan Jezus w świątyni itp ale nie ma to nic wspólnego z postawą Pana Jezusa ze świątyni gdy ją "oczyszczał". Ale ludzie chcą usprawiedliwić często swoją starą naturę, podpinając się pod oczyszczanie świątyni i błędnie rozumiejąc te fragmenty. Szkoda, że ci ludzie nie skupiają się na wszelkich innych fragmentach i naśladowaniu Pana Jezusa, tylko tak upodobali sobie dziwnym trafem oczyszczanie świątyni :) 

Świat ma kompletnie inne postępowanie niż Boża łagodność, dla świata Boża łagodność to słabość, to ohyda, wg świata to nie zapewni niczego dobrego ale same straty. Dla świata chrześcijańska łagodność to głupota, nic nie warta rzecz. Świat ma swoje metody i swoje narzędzia, która uważa że są dobre. Nadnaturalna łagodność jednak jak wszystko co Boże zwycięży.

Łagodny nawet gdy jest niesłusznie prześladowany, źle traktowany nie chwyta za "miecz" aby się bronić, nie oddaje złem za zło, w żaden sposób nie używa przemocy i nie stara się tłumaczyć, że przemoc to tylko obrona albo wojna sprawiedliwa itp. Łagodny człowiek, jest opanowany, jest silny w duchu, a więc nie daje się wyprowadzić z równowagi, żadnymi słowami ani czynami nieprzyjaciół. Łagodność nie jest : agresywna, arogancka, złośliwa, egoistyczna, mściwa, gorzka, jest wolna od światowych ambicji, dumy i wielu innych światowych, grzesznych uczynków, postaw. 

" przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie" - list do Hebrajczyków 10:34b - człowiek, który nie jest łagodny nigdy by tak nie postąpił. Paweł to opisuje w kontekście prześladowań, ale chrześcijanin nienarodzony z Ducha, nigdy by tak nie podszedł do grabieży mienia, nawet podczas prześladowań. Nienarodzony na nowo, walczyłby, wykłócałby się, przeklinał, wyzywał, groził, w sercu miałby zadrę, złość, nienawiść itp
Łagodny zachowa spokój ducha, będzie dalej pełnił wolę Bożą i patrzył na wszystko z perspektywy wieczności i będzie dalej poddany Panu Jezusowi i będzie pełnił Jego wolę, wiedząc, że wszystko jest z Bożego dopustu i ostatecznie dla jego dobra albo chwały Bożej. 

Łagodny chrześcijanin tak postępuje : "Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was" - Ewangelia Mateusza 5:44 UBG. Nie łagodny chrześcijanin, nie będzie miłować ale nienawidził, albo czuł inne negatywne emocje. Będzie odpowiadał złem na zło, ale nie będzie błogosławił. Nie będzie dobrze czynił tym, którzy go nienawidzą, ale będzie czynił im również zło, albo będzie unikał czynienia im dobra. Nie będzie się modlił za tymi, którzy wyrządzają mu zło, albo ta jego modlitwa nie będzie szczera. 
Chrześcijańska, nadnaturalna łagodność to nie apatia . Łagodny jest pełen gorliwości dla Pana ale fundamentem jego działania jest wola Boża, miłość a nie ludzki gniew, mściwość, wrogość itp. 

Łagodność to nie tchórzostwo, bo łagodni są najdzielniejsi i najwytrwalsi, ale nie walczą o bezbożne cele i spraw cielesnych, przyziemnych nie przedkładają ponad Ewangelię i wieczność, nie działają wg metod świata.

łagodny nie grozi, nie odpowiada złorzeczeniem, wzór łagodności Pan Jezus powierzył wszystko Ojcu gdy cierpiał, gdy kenoza się skończyła, my teraz powinniśmy wszystko powierzać Panu Jezusowi  - "Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie" - 1 list apostoła Piotra 2:23 UBG


Człowiek łagodny pozostaje takim, pozostaje opanowanym w każdych okolicznościach - to jest siła a nie słabość. Słabością jest gdy okoliczności wyprowadzają człowieka z równowagi, tak że nie panuje nad sobą i popełnia wiele grzechów a więc np daje się wplątać w bójki, wyzwiska, zemstę, nienawiść i inne rzeczy. Łagodny nie modli się o zemstę ale prosi o nawrócenie dla wrogów, o przemianę ich serc. Łagodny nie ma ostrego, brudnego języka który napędza tylko konflikty, kłótnie ale mówi prawdę w duchu łagodności przez co "łagodny język łamie kości". Prawda ale w łagodności a nie prawda w złości, gorzkości, agresji. Nie panowanie nad sobą rodzi burze. Jest oliwą dla ognia kłótni, nienawiści i innych grzesznych uczuć, zachowań. To nie jest zwalczanie zła, ale bycie pokonanym przez zło, a przecież zło należy zwyciężać dobrem, wtedy jest się zwycięzcą.

         a więc łagodny moim zdaniem to :

1) przyjmuje całkowicie wolę Bożą w swoim życiu - wszystko co go spotka, przyjmuje bez szemrania, narzekania, goryczy ale dalej ufa Panu Jezusowi i Go naśladuje. Wie, że nawet najgorsze okoliczności i zdarzenia w jego życiu są dla dobra, nawet jeśli nie rozumie niczego z tego wszystkiego, to dalej ufa Panu i jest Mu uległy, naśladuje Go. 

2) ta łagodność to nie produkt ludzki, ale nadprzyrodzony, więc łagodność chrześcijańska sprawia, że chrześcijanin taki w każdych okolicznościach panuje nad sobą. Nie daje się wyprowadzić z równowagi, nie daje się sprowokować do żadnego grzechu, nie oddaje żadnym złem na zło, nie używa środków jakich świat używa. Nie szuka zemsty, nie używa przemocy - nie mówi, że mu wolno bo to tylko obrona. Nie mówi, że jak nie zaczniemy walczyć to wróg nas wymorduje. Kto tak mówi i działa ten nie jest łagodny, nie narodził się na nowo. Jedyny miecz to miecz ducha - Efezjan 6. Łagodny wybacza winowajcom, nie przechowuje wrogości, nienawiści itp, ale przejawia miłość nawet do nieprzyjaciół. Gdy Pana Jezusa bili, pluli na Niego i naśmiewali się, nie odpowiadał im tymi rzeczami.   Łagodny dziękuje za wszystko Panu Jezusowi.
Listę można by  wydłużyć jak sam temat łagodności.


"Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym , najskromniejszym [ANAV 6035]  ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi" - 4 Mojżeszowa 12:3 Biblia Warszawska

"Lecz pokorni [ANAV 6035] odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju" - psalm 37:11 UBG

"Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny [ANIJ 6041] i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy" - Zachariasza 9:9 BW

"Powiedzcie córce Syjonu: Oto twój król przychodzi do ciebie cichy [PRAUS 4239], siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy

                INNE WYSTĘPOWANIA 

 "Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne: zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty;4 Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności [PRAUS 4239] i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga" - 1 list Piotra 2:3-4 UBG


"Co chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności? [PRAUTES 4240] " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 4:21 UBG

"A ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność [PRAUTES 4240] i życzliwość Chrystusa, ja, który, gdy jestem obecny wśród was, jestem pokorny w waszych oczach, lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was" - 2 Koryntian 10:1 UBG

"Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
23 Łagodność [PRAUTES 4240], powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa" - Galacjan 5:22-23 UBG

"Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności [PRAUTES 4240], uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. 2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa" - Galacjan 6:1-2 UBG

"Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; 2 Z całą pokorą, łagodnością [PRAUTES 4240] i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości" - Efezjan 4:1-2 UBG

"Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność [PRAUTES 4240] , cierpliwość; 13 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy" - Kolosan 3:12-13 UBG

"Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. 11 Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością [PRAUTES 4240] " - 1 Tymoteusza 6:10-11 UBG

"A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; 25 Łagodnie [PRAUTES 4240]  nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; 26 Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli." - 2 Tymoteusza 2:24-26 UBG 

" Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność [PRAUTES 4240] wobec wszystkich ludzi. 3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich" - list apostoła Pawła do Tytusa 3:2-3 UBG

"Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. 20 Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością [PRAUTES 4240]  przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze" - Jakuba 2:19-21 UBG 

"Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością [PRAUTES 4240] właściwą mądrości. 14 Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 15 Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. 16 Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. 17 Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. 18 A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój." - Jakuba 3:13-18 UBG 

"Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie. 15 Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością[PRAUTES 4240]  i bojaźnią. 16 Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie" - 1 list apostoła Piotra 3:14-16 UBG

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz