wtorek, 6 czerwca 2023

Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 6 -- różne zwodnicze wizje nieskończonego cierpienia w tzw. piekle oraz różne zwodnicze wyobrażenia "tymczasowej" pośmiertnej kary

 

To że sekta rzymskokatolicka czy sekta prawosławna it. wierzą w karę nieskończonego cierpienia otępionych, to mnie nie dziwi. Nie dziwi, ponieważ są to imitacje Kościoła, podróbki chrześcijaństwa. Nie trzymają się natchnionej biblijnej nauki, ale Biblię interpretują według swoich tradycji, według swoich soborów, według swych przywódców. Dziwi mnie natomiast, że w nieskończonego cierpienia potępionych wierzą również te osoby, które uznają natchnioną Biblię jako jedyny, ostateczny autorytet prawd wiary. Ich pogląd ma pozory biblijności, ale nie ma tego co rzeczywiście mówi BÓG Prawdziwy w Biblii na ten temat. Pogląd tych ludzi z różnych Kościołów CHRYSTUSA na temat : nieskończonego życia potępionych w jeziorze ognia i siarki = w gehennie, jest błędny, nie jest biblijny, jest bluźnierstwem ponieważ oczernia OJCA i zmartwychwstałego PANA ZBAWICIELA. Ta nauka wypacza Ich doskonały charakter, w tym Ich doskonałą : świętość, sprawiedliwość, miłość. 

 1. "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 1" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html
 2. "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 2 wykonało się" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra_27.html
 3. "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html
 4. "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 4 - Biblijne Psalmy o karze bezpowrotnej anihilacji potępionych w gehennie a nie nieskończonego męczenia ich tam" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/05/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html
 5. "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 5 - kara bezpowrotnej anihilacji potępionych która poprzedzona będzie czasowym cierpieniem bólem" - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/01/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

                                                 Wizja piekła Faustyny Kowalskiej :

Wizja tzw. piekła wg Faustyny Kowalskiej. Cytuję  : "Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam:pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie – ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie – nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka – jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka – jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana; siódma męka – jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa.
Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie jako tam jest." - Dzienniczek Faustyny Kowalskiej" - koniec cytatu.

PS -Dzienniczek Faustyny Kowalskiej to zapis demonicznych wizji : "Biblijne dowody obnażające demoniczny dzienniczek Faustyny Kowalskie" -  https://mieczducha888.blogspot.com/2019/03/biblijne-dowody-obnazajace-demoniczny.html

                                                Wizja tzw. piekła według objawień "demonicznych" fatimskich

 Cytuję : "Siostra Łucja pisze, że podczas tego objawienia Matka Boża przekazała im tajemnicę, składającą się z trzech odmiennych części. "Z tych dwie teraz wyjawię. Pierwszą była wizja piekła. Matka Boża prosiła: «Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi». Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli. Postacie były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy. A Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo mego Niepokalanego Serca (Jest to druga część tajemnicy fatimskiej). Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie." - koniec cytatu 

Inny cytat : "S. Łucja wspomina, że wizja piekła do tego stopnia przerażała siedmioletnią Hiacyntę, "że wszystkie kary i umartwienia wydawały się jej zbyt małe, aby uzyskać u Boga łaskę wybawienia niektórych dusz. Jak to się stało, że Hiacynta taka mała, mogła zrozumieć ducha umartwienia i pokuty i z takim zapałem mu się oddać. Wydaje mi się, że była to najpierw szczególna łaska, której Bóg za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi chciał udzielić, a potem widok piekła i nieszczęścia dusz, które się tam dostają. Niektórzy ludzie, nawet pobożni, nie chcą dzieciom mówić o piekle, żeby ich nie przerażać, ale Bóg nie zawahał się pokazać go trojgu dzieciom, z których jedno miało zaledwie 8 lat.. Hiacynta często siadała na ziemi lub na jakimś kamieniu i zadumana zaczynała mówić: «Piekło, piekło, jak mi żal tych dusz, które idą do piekła, i tych ludzi, którzy tam żywcem płoną, jak drzewo w ogniu.» Drżąc klękała z rękami złożonymi, aby powtarzać modlitwę, której Pani nasza nas nauczyła: 0 mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia." - koniec cytatu

PS : "Upadek dogmatów maryjnych część 13 -- Ani jednego maryjnego cudu w Biblii. Biblijne obalenie dogmatów maryjnych i demonicznego kultu maryjnego" -  https://mieczducha888.blogspot.com/2023/03/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-13-ani.html

                                        wizja tzw. piekła w demonicznych widzeniach Teresy z Avili 

Cytuję : "Długi upłynął już czas, odkąd otrzymałam od Pana wiele z tych łask, o których mówiłam i innych jeszcze bardzo wielkie. Pewnego dnia w czasie modlitwy znalazłam się cała, z duszą i z ciałem w jednej chwili, sama nie wiem jak, w duchu przeniesiona do piekła. Zrozumiałam, że Pan chce mi ukazać miejsce, które czarci mieli dla mnie przygotowane i na które zasłużyłam za swoje grzechy. Trwało to bardzo krótko, ale choćbym jeszcze wiele lat miała żyć, zdaje mi się, niemożliwe, abym zapomniała kiedy o tej chwil. Wejście przedstawiło mi się na kształt długiej i wąskiej uliczki, albo raczej na kształt bardzo nisko sklepionego, ciemnego i ciasnego lochu. Na spodzie rozpościerało się błoto wstrętnie plugawe, wydające ze siebie woń zaraźliwą i pełne jadowitych gadów. Na końcu wejścia wznosiła się ściana z zagłębieniem w środku, podobnym do ściennej szafy. Nagle ujrzałam się wtłoczona w tę ciasnotę. Wszystkie okropności, które wchodząc widziałam, choć opis mój ani trochę im nie dorównuje, były jeszcze rozkoszą w porównaniu z tym, co poczułam w tym zamknięciu.
Była to męka, o której daremnie kusiłabym się dać dokładne pojęcie. Żadne słowa najsilniejsze nie wypowiedzą, żaden rozum nie ogarnie całej jej grozy. Czułam w swojej duszy ogień, na określenie którego, jakim jest i jak na duszę działa, nie znajduję ani wyrazów, ani pojęcia, a przy tym w ciele cierpiałam boleści nie do zniesienia. Bardzo ciężkie przeżywałam w życiu cierpienia, zdaniem lekarzy najcięższe, jakie człowiek może przeżyć. Wszystkie nerwy miałam pokurczone i długi czas leżałam zupełnie bezwładna. Wiele różnych wszelkiego rodzaju bólów cierpiałam, a także, jak mówiłam wyżej, katusze zadawane mi przez czarty. Wszystko to jest niczym w porównaniu z męką, jakiej tam doznałam, spotęgowaną jeszcze do nieskończoności tą jasną i niewątpliwą świadomością, że jest to męka wieczna, która nigdy się nie kończy. Lecz cała ta okropna męka ciała niczym jest znowu w porównaniu z męką duszy. Jest to takie konanie, taki ucisk, takie jakby duszenie się, takie przenikliwe strapienie i takie gorzkie rozpaczliwe znękanie, że nie wiem, jakimi słowami to wszystko określić. Choćbym to nazwała nieustającym śmiertelnym konaniem, mało by jeszcze było tej nazwy, bo w konaniu śmiertelnym siła większego duszę od ciała odrywa, tu zaś dusza sama chciałaby się wyrwać z siebie, i sama siebie rozdziera. Słowem, nie mam wyrazu na oznaczenie jak niewypowiedzianie ta męka duszy, ten ogień wewnętrzny i ta nękająca ją rozpacz przewyższa wszelkie inne, choć tak okropne katusze i boleści. Nie widziałam ręki, która mi te katusze zadawała, ale czułam, że się palę, że jestem jakby targana i sieczona na sztuki. Tak jest, powtarzam: ten ogień wewnętrzny i ta rozpacz duszy, ta jest męka nad wszelkie męki najsroższa.
 Nie ma pociechy ani nadziei pociechy w tym okropnym, wonią zaraźliwą przesiąkniętym więzieniu. Nie ma gdzie usiąść ani się położyć w tym ciasnym jakby ucho igielne zagłębieniu ściany, do którego byłam wtłoczona. Same ściany strasznie wyglądają i swoim ciężarem przygniatają i dławią. Nie ma tam światła, wszędzie dokoła ciemności nieprzeniknione. A jednak, choć nie ma światła – nie rozumiem, jak to być może – oko przecież widzi wszystko, cokolwiek może być przykrego i przerażającego dla wzroku. Nie było wolą Pańską, bym wówczas dokładnie ujrzała całe piekło. Później miałam widzenie innych strasznych rzeczy i poszczególnych kar za pewne grzechy. Rzeczy te wydawały mi się bardziej straszliwsze od poprzednio widzianych, ale nie doznając tych mąk na samej sobie, mniej byłam nimi przerażona niż w tym pierwszym widzeniu, w którym podobało się Panu, bym prawdziwie poczuła w duchu nie tylko smutek wewnętrzny i rozpacz duszy potępionej, ale i te katusze, i męki zewnętrzne, jak gdybym je w ciele cierpiała. [...]"

                                                                 demoniczna wizja tzw. piekła Jana Bosko

Cytuję : "W niższej pieczarze zobaczyłem ponownie w ognistym piecu chłopców z Oratorium: kilku przebywało w nim aktualnie, a inni to byli wychowankowie lub też całkowicie mi nieznani. Z bliska zauważyłem, że obsiadło ich różnego rodzaju robactwo, które wgryzało się w ich serca, oczy, ręce, nogi i całe ciało z takim okrucieństwem, że nie sposób tego opisać. Bezradni i nieruchomi chłopcy stawali się łupem różnego rodzaju tortur."

                                                                 demoniczny islam a tzw piekło

Jahannam : https://en.wikipedia.org/wiki/Jahannam

 

 cytuję fragmenty : "W islamie Jahannam jest miejscem kary dla niewiernych i innych złoczyńców w życiu pozagrobowym lub piekle. [...] Kara i cierpienie w piekle, w głównym nurcie islamu, jest fizyczne, psychiczne i duchowe i różni się w zależności od grzechów potępionego. Jego rozdzierający ból i przerażenie opisane w Koranie często są podobne do przyjemności i rozkoszy raju (Jannah). [ Muzułmanie powszechnie wierzą, że zamknięcie w piekle jest tymczasowe dla muzułmanów, ale nie dla innych,, a muzułmańscy uczeni nie zgadzają się co do tego, czy samo piekło będzie trwać wiecznie"

"Kary w piekle opisane w Koranie mają tendencję do obracania się wokół "czucia skóry i trawienia". [50] Jego nieszczęśni mieszkańcy wzdychają i zawodzą,[54] ich spalone skóry są nieustannie wymieniane na nowe, aby mogli na nowo zakosztować męki[55], pić ropiejącą wodę i chociaż śmierć pojawia się ze wszystkich stron, nie mogą umrzeć. [56] Są związani łańcuchami po 70 łokci,[57] noszą smołę na ubrania i ogień na twarzach[58] mają wrzącą wodę, która zostanie wylana na ich głowy, topiąc ich wnętrzności, a także ich skóry, i haki z żelaza, aby odciągnąć ich z powrotem, gdyby próbowali uciec,[59] ich skruszone przyznanie się do złego postępowania i błaganie o przebaczenie są daremne. [60][61][62]
Podobieństwo piekła do więzienia jest silne. Więźniowie mają łańcuchy na szyi (Q.13.5, 34:33, 36:8, 78:4, itd.), są "związani" hakami żelaznymi (Q.22:21) i są strzeżeni przez "bezlitosnych aniołów" (Q.66.6). [50] (Ci aniołowie i ich podwładni zostali później nazwani Zabaniyah, termin z innego wersetu Koranu 96:18).


 Więźniowie piekła będą spragnieni i głodni "stale". [50] Ich płyny będą obejmować wrzącą wodę (Q.6:70), stopiony mosiądz i / lub być przenikliwie zimny, "nieczysty, pełen ropy". [63] Oprócz ognia (Q.2:174) istnieją trzy różne unikalne źródła pożywienia w piekle:
Ḍari, sucha roślina pustynna, która jest pełna cierni i nie łagodzi głodu ani nie utrzymuje człowieka (Q88:6); [64][65][66]
ghislin, o którym wspomina się tylko raz (w Q69:36, który stwierdza, że jest to jedyny pokarm w piekle); [66][67] głowy diabłów zwisające z drzewa zaqqum, które "wyrasta z dna piekła". [68][38] (Są one wspomniane trzy[66] lub cztery razy: Q.17:60 (jako "przeklęte drzewo"),[69] Q.37:62-68,[70] Q.44:43,[71] Q.56:52.) [72] Psychiczne udręki to upokorzenie (Q.3:178) i słuchanie "westchnień i szlochów". (Pytanie 11:106). [50] Istnieje co najmniej kilka wskazówek, że kara fizyczna, a nie "duchowa lub psychologiczna" dominuje w dżahannam, według uczonych Smitha i Haddada. Na przykład Koran zauważa, że więźniom dżahannam odmawia się przyjemności "patrzenia w oblicze Boga", ale nigdzie nie stwierdza się, że "ta strata przyczyniła się do agonii", której doświadczają więźniowie. Kiedy Koran opisuje żal, jaki więźniowie wyrażają za czyny, które wpędziły ich do piekła, to "za konsekwencje" czynów "a nie za ich faktyczne popełnienie".

 

 "Hadisy wprowadzają kary, powody i objawienia nie wymienione w Koranie. Zarówno w wersetach Koranu, jak i hadisach, "Ogień" jest "makabrycznym miejscem kary, które zawsze kontrastuje z Jannah, "Ogrodem" (rajem). Bez względu na to, jaką cechę "oferował Ogród, Ogień zazwyczaj oferował przeciwne warunki". [84] Kilka hadisów opisuje część piekła, która jest ekstremalnie zimna, a nie gorąca, znaną jako Zamhareer. [85] Według Bukhariego usta są cięte nożyczkami. Inne tradycje dodały chłostę. Ujgurski rękopis wspomina również o utonięciu, ukamienowaniu i upadku z wysokości. [86] Na podstawie hadisów uważa się, że grzesznicy noszą znaki zgodne ze swoimi grzechami."
Źródła Miguel Asin Palacios i Patrick Hughes, Thomas Patrick Hughes opisują te poziomy jako:

 1. 1 Adim (powierzchnia), zamieszkana przez ludzkość i dżinów.
 2. 2 Basit (równina), więzienie wiatrów, skąd pochodzą wiatry.
 3. 3 Thaqil (region niepokoju), przedsionek piekła, w którym mieszkają ludzie z pyskiem psa, uszami kozła i rozszczepionym kopytem wołu.
 4. 4 Batih (miejsce potoków lub bagien), dolina, przez którą płynie strumień wrzącej siarki, aby dręczyć niegodziwych. Mieszkaniec tej doliny nie ma oczu, a zamiast stóp ma skrzydła.
 5. 5 Hayn (region przeciwności), w którym węże ogromnych rozmiarów pożerają niewiernych.
 6. 6 Masika/Sijjin (magazyn lub loch), biuro, w którym zapisuje się grzechy i gdzie dusze są dręczone przez skorpiony wielkości. W tafsir to miejsce jest czasami uważane za najniższe miejsce.
 7. 7 As-Saqar (miejsce spalenia) i Athara (miejsce wilgoci i wielkiego zimna) dom Iblisa, który jest przykuty łańcuchami, jego ręka jest zapięta jedna przed nim, a druga za nim, chyba że zostanie uwolniona przez Boga, aby karcić swoje demony.

Duża liczba hadisów o podróży Mahometa po piekle podczas mi'raj opisuje różnych grzeszników i ich męki. Podsumowanie najwyższego poziomu piekła, "zarezerwowanego dla grzechów głównych" i "podzielonego na czternaście rezydencji, jeden blisko drugiego, a każdy jest miejscem kary za inny grzech", został dokonany przez Asin Palacios[128]:

 • Pierwszy dwór to ocean ognia obejmujący siedemdziesiąt mórz mniejszych, a na brzegu każdego morza stoi miasto ognia. W każdym mieście jest siedemdziesiąt tysięcy mieszkań; W każdym mieszkaniu siedemdziesiąt tysięcy trumien ognia, groby mężczyzn i kobiet, którzy, ukąszeni przez węże i skorpiony, krzyczą z bólu. Ci nieszczęśnicy, jak oświeca Mahomet Stróż, byli tyranami.
 •  W drugim dworze istoty z tłustymi wargami wiją się pod rozgrzanymi do czerwoności widelcami demonów, podczas gdy węże wchodzą do ich ust i zjadają ich ciała od wewnątrz. Są to niewierni strażnicy, pożerani teraz przez węże, tak jak kiedyś pożerali dziedzictwo powierzone ich zaufaniu. 
 • Niżej położeni lichwiarze chwieją się, przygnieceni w brzuchach. 
 • Co więcej, bezwstydne kobiety wiszą przy włosach, które wystawiły na spojrzenie mężczyzny. 
 • Jeszcze dalej kłamcy i oszczercy zwisają za języki z rozgrzanych do czerwoności haków, raniąc ich twarze gwoździami miedzianymi. 
 • Ci, którzy zaniedbali obrzędy modlitwy i ablucji, są teraz potworami z głowami psów i ciałami świń i są pokarmem węży. 
 • W następnej rezydencji pijacy cierpią tortury szalejącego pragnienia, które demony wpływają na ugaszenie kubkami płynnego ognia, który pali ich wnętrzności. 
 • Jeszcze niżej, wynajęte żałobniki i profesjonalne śpiewaczki zwisają głową w dół i wyją z bólu, gdy diabły przecinają im języki płonącymi nożycami. Cudzołożnicy są karani w piecu w kształcie stożka... A ich wrzaski są zagłuszane przez przekleństwa ich bliźnich, potępionych smrodem ich zgniłego ciała. 
 • W następnym dworze niewierne żony wiszą za piersi, z rękami przywiązanymi do szyi. Nieudolne dzieci są torturowane w ogniu przez demony z rozgrzanymi do czerwoności widelcami. 
 • Niżej, skuci kajdanami ognistymi kołnierzami, są ci, którzy nie dotrzymali słowa. 
 • Mordercy są atakowani nożami przez demony w niekończącym się zadośćuczynieniu za swoją zbrodnię. 
 • Wreszcie w czternastym i najniższym dworze pierwszego piętra są krzyżowani na płonących filarach ci, którzy nie zachowali reguły modlitwy; Gdy płomienie ich pożerają, ich ciało stopniowo odrywa się od kości. [128] [129][130]" - koniec cytowania

PS : "Mahomet fałszywy prorok koran fałszywa księga allah fałszywy bóg - szahada" - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/mahomet-faszywy-prorok-koran-faszywa_18.html

 

"Watykan za Mahometem a przeciw Chrystusowi – niewiarygodne a jednak prawdziwe" - https://mieczduchapulawy.wordpress.com/2017/03/30/watykan-za-mahometem-a-przeciw-chrystusowi-niewiarygodne-a-jednak-prawdziwe/

 

                                                          demoniczny buddyzm - buddyjska "Naraka" = buddyjski czyściec, buddyjskie pośmiertne kary

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Naraka_(Buddhism)  

 

Cytuję fragmenty : "Naraka (sanskryt: नरक; Pali: 𑀦𑀺𑀭𑀬 Niraya) to termin w kosmologii buddyjskiej[1] zwykle określany w języku angielskim jako "piekło" (lub "królestwo piekła") lub "czyściec". Narakowie buddyzmu są blisko spokrewnieni z Diyu, piekłem w chińskiej mitologii. Naraka różni się od jednej koncepcji piekła w chrześcijaństwie pod dwoma względami: po pierwsze, istoty nie są wysyłane do Naraka w wyniku boskiego sądu lub kary; a po drugie, długość pobytu istoty w Naraka nie jest wieczna[2], chociaż zwykle jest niezrozumiale długa."

 

" Istnieje osiem wielkich zimnych piekieł zlokalizowanych na jednej Cakkavāli w buddyjskich sutrach.

 1. Arbuda (頞部陀), "blister" Naraka, to ciemna, zamarznięta równina otoczona lodowatymi górami i nieustannie ogarnięta zamieciami. Mieszkańcy tego świata powstają w pełni dorośli i pozostają przez całe życie nadzy i samotni, podczas gdy zimno wywołuje pęcherze na ich ciałach. Mówi się, że długość życia w tej Naraka to czas potrzebny na opróżnienie beczki nasion sezamu, gdyby wyjmować tylko jedno ziarno co sto lat. [5]
 2.  Nirarbuda (刺部陀), "pęknięty pęcherz" Naraka, jest jeszcze zimniejszy niż Arbuda. Tam pęcherze pękły, pozostawiając ciała istot pokryte zamarzniętą krwią i ropą. [5]
 3.  Aṭaṭa (頞听陀) jest "drżącą" Naraka. Tam istoty drżą z zimna, wydając ustami dźwięk aṭ-aṭ-aṭ. [5]
 4.  Hahava (臛臛婆;) jest "lamentem" Naraka. Tam istoty lamentują na mrozie, haa, haa z bólu. [5]
 5.  Huhuva (虎々婆), "szczękające zęby" Naraka, jest miejscem, w którym istoty drżą, gdy ich zęby szczękają, wydając dźwięk hu, hu. [5]
 6.  Utpala (嗢鉢羅) jest "niebieskim lotosem" Naraka. Intensywne zimno sprawia, że skóra staje się niebieska jak kolor lilii wodnej utpala. [5]
 7.  Padma (鉢特摩), "lotosowa" Naraka, ma śnieżyce, które rozbijają zamarzniętą skórę, pozostawiając jedną surową i krwawą.
 8.  Mahāpadma (摩訶鉢特摩) jest "wielkim lotosem" Naraka. Całe ciało pęka na kawałki, a narządy wewnętrzne są narażone na zimno, również pękające."
 "Istnieje osiem wielkich gorących piekieł zlokalizowanych na jednej Cakkavāla w buddyjskich sutrach."
 1. Sanjīva (等活), "ożywiająca" Naraka, ma ziemię wykonaną z gorącego żelaza rozgrzanego ogromnym ogniem. Istoty w tej Naraka wydają się w pełni dorosłe, już w stanie strachu i nędzy. Gdy tylko istota zaczyna obawiać się, że zostanie skrzywdzona przez innych, pojawiają się ich towarzysze i atakują się nawzajem żelaznymi pazurami, a strażnicy piekła pojawiają się i atakują istotę ognistą bronią. Gdy tylko istota doświadcza nieświadomości podobnej do śmierci, nagle zostaje przywrócona do pełnego zdrowia i ataki zaczynają się od nowa. Inne tortury doświadczane w tej Naraka obejmują: upuszczenie stopionego metalu na nich, pocięcie na kawałki i cierpienie z powodu gorąca żelaznej ziemi. [5][6] Mówi się, że jest to 1 yojanas pod Jambudvīpa i 000,10 yojanas w każdym kierunku (yojana to 000 mil lub 7 kilometrów). [11]
 2.  Kalastutra (黒縄), "czarna nić" Naraka, zawiera męki Sanjivy. Ponadto na ciele rysowane są czarne linie, których strażnicy piekieli używają jako przewodników do cięcia istot ognistymi piłami i ostrymi toporami. [5][7]
 3.  Saṃghāta (衆合), "miażdżąca" Naraka, otoczona jest ogromnymi masami skał, które rozbijają się i miażdżą istoty na krwawą galaretkę. Kiedy skały ponownie się rozchodzą, życie zostaje przywrócone do istoty i proces zaczyna się od nowa. [5]
 4.  Raurava (叫喚), "krzycząca" Naraka, jest miejscem, gdzie istoty biegają dziko, szukając schronienia przed płonącą ziemią. [5] Kiedy znajdują pozorne schronienie, są w nim zamknięci, gdy płonie wokół nich, podczas gdy krzyczą w środku.
 5.  Mahāraurava (大叫喚), "wielki krzyczący" Naraka, jest podobny do Rauravy. [7] Kara jest tutaj dla ludzi, którzy utrzymują własne ciało, raniąc innych. W tym piekle zwierzęta ruru znane jako kravyada dręczą ich i jedzą ich mięso.
 6.  Tapana (焦熱; 炎熱) jest "rozpalającą" Naraka, gdzie strażnicy piekła przebijają istoty na ognistą włócznię, dopóki płomienie nie wyjdą z ich nosów i ust. [5]
 7.  Pratāpana (大焦熱; 大炎熱), "wielkie ogrzewanie" Naraka. Tortury tutaj są podobne do Tapana Naraka, ale istoty są bardziej krwawo przebijane trójzębem. [5] Mówi się, że życie w tej Naraka trwa przez pół antarakalpy.
 8.  Avīci (阿鼻; 無間) jest "nieprzerwaną" Naraka. Istoty są pieczone w ogromnym rozpalonym piecu ze straszliwym cierpieniem. [5] Mówi się, że życie w tej Naraki trwa przez długość antarakalpy.

Każde życie w tych Narakach jest osiem razy dłuższe od poprzedniego. Niektóre źródła opisują pięćset, a nawet setki tysięcy różnych Narakas. Cierpienia mieszkańców Naraka często przypominają cierpienia Pretas, a te dwa rodzaje istot łatwo pomylić. Najprostszą różnicą jest to, że istoty w Naraka są ograniczone do swojego podziemnego świata, podczas gdy Pretas mogą się swobodnie poruszać. Istnieją również odizolowane i graniczne piekła zwane Pratyeka Narakas (pali: Pacceka-niraya) i Lokantarikas."

PS :  "Demoniczne : ekumenizm, urząd papieża i idolatria. Watykan depcze po krwi Chrystusa część 4" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/11/demoniczne-ekumenizm-urzad-papieza-i.html

                                                  demoniczny hinduizm = Hinduistyczna "Naraka" - hinduistyczny czyściec, hinduistyczne pośmiertne kary

https://en.wikipedia.org/wiki/Naraka_(Hinduism)

Cytuję fragmenty : "Naraka (sanskryt: नरक), zwany także Yamaloka, jest hinduskim odpowiednikiem piekła, w którym grzesznicy są dręczeni po śmierci. [1] Jest to również siedziba Jamy, boga śmierci. Jest opisany jako położony na południu wszechświata i pod ziemią.

Liczba i nazwy piekieł, jak również rodzaj grzeszników wysłanych do konkretnego piekła, różnią się w zależności od tekstu; Jednak wiele pism świętych opisuje 28 piekieł. [1] Po śmierci posłańcy Jamy zwani Yamadutami przyprowadzają wszystkie istoty na dwór Jamy, gdzie waży on cnoty i wady istoty i wydaje osąd, wysyłając cnotliwych do Svargi (nieba), a grzeszników do jednego z piekieł. Pobyt w Svarga lub Naraka jest ogólnie określany jako tymczasowy. Po zakończeniu kwantu kary dusze odradzają się jako niższe lub wyższe istoty zgodnie z ich zasługami[1] (wyjątkiem jest hinduski filozof Madhvacharya, który wierzy w wieczne potępienie Tamo-yogyów w Andhantamas). [2]

"Podsumowanie dwudziestu ośmiu piekieł opisanych w Bhagavata Puranie i Devi Bhagavata Puranie jest następujące:[3][4]
 1. Tamisra (ciemność): Jest przeznaczona dla osoby, która chwyta cudze bogactwo, żonę lub dzieci. W tym mrocznym królestwie jest związany linami i głodzony bez jedzenia i wody. Yamaduci biją go i wyrzucają mu, aż mdleje. [3][4]
 2. Andhatamisra (ślepa ciemność): Tutaj mężczyzna – który oszukuje innego mężczyznę i cieszy się jego żoną lub dziećmi – jest dręczony do tego stopnia, że traci inteligencję i wzrok. Tortura jest opisana jako ścinanie drzewa u jego korzeni. [3][4]
 3. Raurava (bojaźliwy lub piekło ruru): Zgodnie z Bhagavata Puraną i Devi Bhagavata Puraną, jest ona przeznaczona dla osoby, która troszczy się o dobro swoje i swojej rodziny, ale krzywdzi inne żywe istoty i zawsze jest zazdrosna o innych. Żywe istoty zranione przez takiego człowieka przybierają postać dzikich, wężopodobnych bestii zwanych rurui torturują tę osobę. [3][4] Wisznupurana uważa, że to piekło nadaje się dla fałszywego świadka lub tego, który kłamie. [5]
 4. Maharaurava (wielki strach): Osoba, która dogadza sobie kosztem innych istot, jest dotknięta bólem przez dzikie ruruzwane kravyadas, które jedzą jego ciało. [3][4]
 5. Kumbhipaka (gotowane w garnku): Osoba, która gotuje żywcem zwierzęta i ptaki, jest gotowana żywcem we wrzącym oleju przez Yamaduty tutaj, przez tyle lat, ile włosów było na ciałach ich zwierzęcych ofiar. [3][4]
 6. Kalasutra (nić Czasu/Śmierci): Bhagawata Purana przypisuje to piekło mordercy bramina[3], podczas gdy Devi Bhagavata Purana przydziela je osobie, która nie szanuje swoich rodziców, starszych, przodków lub braminów. [4] To królestwo jest w całości wykonane z miedzi i ekstremalnie gorące, ogrzewane ogniem od dołu i gorącym słońcem z góry. Tutaj grzesznik płonie od wewnątrz głodem i pragnieniem oraz tlącym się żarem na zewnątrz, niezależnie od tego, czy śpi, siedzi, stoi czy biegnie. [3][4]
 7. Asipatravana/Asipatrakanana (las liści miecza): Bhagavata Purana i Devi Bhagavata Purana rezerwują to piekło dla osoby, która odchodzi od religijnych nauk Wed i oddaje się herezji. [3][4] Wisznupurana stwierdza, że bezmyślna wycinka drzew prowadzi do tego piekła. [5] »Yamaduci biją ich biczami, gdy próbują uciec w lesie, gdzie palmy mają miecze jako liście. Dotknięci ranami biczami i mieczami, mdleją i na próżno wołają o pomoc. [3][4]
 8. Shukaramukha (paszcza świni): Znajdują się w nim królowie lub urzędnicy państwowi, którzy karzą niewinnych lub przyznają kary cielesne braminom. Yamadutas miażdżą go, gdy trzcina cukrowa jest miażdżona w celu wydobycia soku. Będzie krzyczał i krzyczał w agonii, tak jak cierpieli niewinni. [3][4]
 9. Andhakupa (dobrze z ukrytymi ustami): To piekło, w którym osoba, która krzywdzi innych z zamiarem złośliwości i krzywdzi owady, jest zamknięta. Atakują go ptaki, ssaki,, komary,, robaki, muchy i inne, które pozbawiają go odpoczynku i zmuszają do biegania tu i tam. [3][4]
 10. Krimibhojana/Krimibhaksha (pokarm robaka): Zgodnie z Bhagavata Puraną i Devi Bhagavata Puraną, jest to sytuacja, w której osoba, która nie dzieli się swoim jedzeniem z gośćmi, starszymi, dziećmi lub bogami i samolubnie je samotnie, a ten, kto je bez wykonywania pięciu yajni (panczajadźni), jest karcony. [3][4] Wisznupurana stwierdza, że ten, kto nienawidzi swojego ojca, braminów lub bogów i który niszczy klejnoty, jest tutaj karany. [5] To piekło to 100 000 yojana jezioro wypełnione robakami. Grzeszna osoba zostaje zredukowana do robaka, który żywi się innymi robakami, które z kolei pożerają jego ciało przez 100 000 lat. [3][4]
 11. Sandansa/Sandamsa (piekło szczypiec): Bhagavata Purana i Devi Bhagavata Purana stwierdzają, że osoba, która okrada bramina lub kradnie komuś klejnoty lub złoto, kiedy nie jest w pilnej potrzebie, jest zamknięta w tym piekle. [3][4] Jednakże Wisznupurana mówi łamiącym śluby lub zasady, aby znosili tutaj ból. [5] Jego ciało jest rozdarte przez rozgrzane do czerwoności żelazne kule i szczypce. [3][4]
 12.  Taptasurmi/Taptamurti (rozgrzany do czerwoności żelazny posąg): Mężczyzna lub kobieta, którzy oddają się nielegalnym stosunkom seksualnym z kobietą lub mężczyzną, są bici biczami i zmuszani do przyjmowania rozgrzanych do czerwoności żelaznych figurek płci przeciwnej. [3][4]
 13. Vajrakantaka-salmali (jedwabno-bawełniane drzewo z cierniami jak pioruny/wadżry): Osoba, która ma stosunek seksualny z nie-ludźmi lub która ma nadmierny stosunek płciowy, jest przywiązana do drzewa Vajrakantaka-salmali i ciągnięta przez Yamaduty tak, że ciernie rozdzierają jej ciało. [3][4]
 14. Vaitarni/Vaitarna (do przekroczenia): Jest to rzeka, która prawdopodobnie leży między Naraka a ziemią. Ta rzeka, która tworzy granicę Naraka, jest wypełniona odchodami, moczem, ropą, krwią, włosami, paznokciami, kośćmi, szpikiem, mięsem i tłuszczem, gdzie dzikie istoty wodne jedzą ciało osoby. Zgodnie z Bhagavata Puraną i Devi Bhagavata Puraną, osoba urodzona w szanowanej rodzinie – kszatriya (kasta wojowników), rodzina królewska lub urzędnik państwowy – która zaniedbuje swoje obowiązki, zostaje wrzucona do tej rzeki piekła. [3][4] Wisznupurana przypisuje go niszczycielowi ula lub miasta. [5]
 15. Puyoda (woda ropy): Śudrowie (kasta robotników) i mężowie lub partnerzy seksualni skromnych kobiet i prostytutek – którzy żyją jak bestie pozbawione czystości i dobrego zachowania – wpadają w Puyoda, oceanie ropy, odchodów, moczu, śluzu, śliny i innych odrażających rzeczy. Tutaj są zmuszeni jeść te obrzydliwe rzeczy. [3][4]
 16. Pranarodha (przeszkoda w życiu): Niektórzy bramini, kszatrijowie i wajśjowie (kasta kupiecka) uprawiają sport polowania ze swoimi psami i osłami w lesie, co skutkuje bezmyślnym zabijaniem zwierząt. Yamaduci uprawiają łucznictwo z nimi jako celami w tym piekle. [3][4]
 17. Visashana (morderczy): Bhagavata Purana i Devi Bhagavata Purana wspominają, że Yamaduci biczują osobę, która jest dumna ze swojej rangi i bogactwa i poświęcają bestie jako symbol statusu, a na koniec zabijają go. [3][4] Wisznupurana kojarzy ją z twórcą włóczni, mieczy i innej broni. [5]
 18. Lalabhaksa (ślina jako pokarm): Zgodnie z Bhagavata Puraną i Devi Bhagavata Puraną, bramin, kszatriya lub mąż Vaishya, który zmusza swoją żonę do picia jego nasienia z pożądania i egzekwowania kontroli, jest wrzucany do rzeki nasienia, którą jest zmuszony wypić. [3][4] Wisznupurana nie zgadza się z twierdzeniem, że ten, kto je przed ofiarowaniem jedzenia bogom, przodkom lub gościom, zostaje przyprowadzony do tego piekła. [5]
 19.  Sarameyadana (piekło synów Saramy): Grabieżcy, którzy palą domy i zatruwają ludzi dla bogactwa, oraz królowie i inni urzędnicy państwowi, którzy grabią pieniądze kupców, masowo mordują lub rujnują naród, są wrzuceni do tego piekła. Siedemset dwadzieścia okrutnych psów, synów Saramy, z ostrymi jak brzytwa zębami, poluje na nich na rozkaz Yamadutas. [3][4]
 20. Avici/Avicimat (bezwodny/bezfalowy): Osoba, która kłamie pod przysięgą lub w interesach, jest wielokrotnie rzucana głową w dół ze 100 yojana wysokiej góry, której boki są kamiennymi falami, ale bez wody. Jego ciało jest ciągle łamane, ale upewnia się, że nie umrze. [3][4]
 21. Ayahpana (napój żelazny): Każdy inny pod przysięgą lub bramin, który pije alkohol, jest tutaj karany. Yamaduci stoją na piersiach i zmuszają ich do picia stopionego żelaza. [3][4]
 22. Ksarakardama (kwaśne/słone błoto/brud): Ten, kto w fałszywej dumie nie czci osoby wyższej od siebie przez urodzenie, wyrzeczenia, wiedzę, zachowanie, kastę lub porządek duchowy, jest torturowany w tym piekle. Yamaduci rzucają go głową i dręczą. [3][4]
 23. Raksogana-bhojana (pokarm Rakshasów): Ci, którzy praktykują ofiary z ludzi i kanibalizm, są skazani na to piekło. Ich ofiary, w postaci Rakshasów, tną je ostrymi nożami i mieczami. Rakszasowie ucztują na swojej krwi, śpiewają i tańczą z radości, tak jak grzesznicy mordowali swoje ofiary. [3][4]
 24. Shulaprota (przebita ostrym spiczastym włócznią / strzałką): Niektórzy ludzie dają schronienie ptakom lub zwierzętom udającym ich wybawców, ale potem nękają je, szturchając nitkami, igłami lub używając ich jak martwych zabawek. Ponadto niektórzy ludzie zachowują się tak samo jak ludzie, zdobywając ich zaufanie, a następnie zabijając ich ostrymi trójzębami lub lancami. Ciała takich grzeszników, zmęczonych głodem i pragnieniem, są przebijane ostrymi, igiełkowatymi włóczniami. Dzikie ptaki mięsożerne, takie jak sępy i czaple, rozrywają i obżerają swoje mięso. [3][4]
 25. Dandasuka (węże): Pełni zazdrości i furii, niektórzy ludzie krzywdzą innych jak węże. Są one przeznaczone do pożarcia przez pięć lub siedem zakapturzonych węży w tym piekle. [3][4]
 26. Avata-nirodhana (zamknięta w): Ludzie, którzy więzią innych w ciemnych studniach, zakamarkach lub górskich jaskiniach, są wpychani do tego piekła, ciemnej studni pochłoniętej trującymi oparami i dymem, który ich dusi. [3][4]
 27. Paryavartana (powracający): Gospodarz, który wita gości okrutnymi spojrzeniami i znęca się nad nimi, jest skrępowany w tym piekle. Twardookie sępy, czaple, wrony i podobne ptaki patrzą na nich i nagle latają i wyrywają oczy. [3][4]
 28. Sucimukha (twarz igły): Zawsze podejrzliwy mężczyzna zawsze obawia się ludzi próbujących zagarnąć jego bogactwo. Dumny ze swoich pieniędzy, grzeszy, aby je zdobyć i zatrzymać. Yamadutas zszywa całe jego ciało w tym piekle. [3][4]"
PS : "Watykan depcze po krwi Chrystusa część 1" - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/watykan-depcze-po-krwi-chrystusa-czesc-1.html
 
"jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 6 - demoniczna noc świątyń" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html 
 
"Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 13 - ewentualne podstępne nadejście antychrysta ósmego króla w potężnej nadprzyrodzonej chwale ?? Możliwa szatańska podróbka, demoniczna imitacja powrotu Chrystusa w chwal" - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/03/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

                                                                                                błędna, bluźniercza wiara w tzw. piekło u wielu zbawionych Chrystusowych braci i sióstr

Generalnie osoby zbawionych które wierzą w kłamstwo, w bluźnierczą naukę o karze nieskończonego cierpienia mówiąc że opierają się na samej Biblii.Kara w którą wierzą nie pochodzi z Biblii, ale jest zbudowana na wyrwanych z kontekstu wersetach, na błędnie zinterpretowanych wersetach w których pomija się BOŻE zasady interpretacji harmonijnego Pisma.

Jednak i w Kościele CHRYSTUSA pojawiają się osoby ze swoimi niby cudownymi wizjami piekła. Oprócz sekty, fałszywych religii mamy wiele osób w prawdziwych Kościołach, które to osoby mówią że CHRYSTUS zabrał ich do tzw. piekła. Opisują różne rzeczy które albo im się przyśniły albo miały jakieś demoniczne widzenia. PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus który wraz z OJCEM są w trzecim niebie - Oni nikomu nie dają wizji nieskończonego cierpienia, bo taka kara dla potępionych nie jest od Nich, nie jest ukazywana w Biblii. Kara nieskończonego cierpienia w tzw. piekle ma tylko zwodnicze ozory biblijności, tak samo jak np. inna fałszywa nauka o tzw. nieśmiertelnej duszy. Cierpienie potępionych będzie tymczasowe i zakończy się wraz z ich bezpowrotnym unicestwieniem, śmiercią, anihilacją w jeziorze ognia i siarki = gehenna = druga śmierć. 

Nie dajcie się zwodzić różnym wizjom mówiącym o tzw piekle czy o tzw. czyśćcu. Nie dajcie się zwodzić jakimś hinduistycznym/buddyjskim czyśćcom i innymi podobnymi rzeczami ........ "śmierć - nie będzie cie tak jak nie było" - https://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

 "Biblijne dowody że czyściec jest bluźnierstwem - fałszywe bilety do nieba część 2" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/biblijne-dowody-ze-czysciec-jest.html

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. (25) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. (26) Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. (27) I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd." - Ewangelia Jana 5:24-29 BW

   Biblijny kondycjonalizm : "KŁAMSTWO SZATANA Z KSIĘGI RODZAJU 3:4 NA CAŁYM ŚWIECIE, M.IN. W SEKCIE RZYMSKOKATOLICKIEJ I W WIELU KOŚCIOŁACH "BIBLIJNYCH - EWANGELICZNYCH". KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY W KOŚCIOŁACH - BIBLIJNA PRAWDA O ŻYCIU PO ZMARTWYCHWSTANIU A NIE PO ŚMIERCI CZĘŚĆ 16" - HTTPS://BINITARIANIZM123ANIHILACJONIZM.BLOGSPOT.COM/2021/11/KAMSTWO-SZATANA-Z-KSIEGI-RODZAJU-34-NA.HTML
 
"Nie czytaj więcej tego bloga, nie czytaj więcej moich artykułów - [JEŚLI jesteś ..." - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/04/nie-czytaj-wiecej-tego-bloga-nie-czytaj.html"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html
"Ten sam starotestamentowy i nowotestamentowy BÓG Stwórca : Doskonały, Nieskazitelny we wszystkim w tym w miłosierdzi, litości, miłości, świętości, sprawiedliwości. --- Bóg nie jest mordercą, tyranem ale miłością sprawiedliwością część 9" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/09/ten-sam-starotestamentowy-i.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html
Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

    Biblijny binitarianizm :  "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 41 - AntyCHRYSTUSOWA trzecia osoba Trójcy = antyCHRYSTUSOWY trynitarianizm" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2023/01/biblijna-i-apostolska-nauka.html

    "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 25 - Trynitarianizm Trójca są herezją i bluźnierstwem" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2021/07/biblijna-i-apostolska-nauka.html........... Chwała OJCU oraz BOGU Prawdziwemu Jezusowi Chrystusowi PANU ZBAWCY. Jedynie Oni dwaj mają odwieczną naturę JHWH.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 06.06.2023 Puławy , Dominik Marzec

                                                   

niedziela, 4 czerwca 2023

Świątynią Boża na terenie międzywala, nad samym brzegiem Wisły --- Chrystusowa domowa Ekklesia w społeczność z OJCEM i Zmartwychwstałym BOGIEM Prawdziwym której jestem częścią. Część 7

 

Czy świątynia Boża może stać na samym brzegu Wisły, na terenie międzywala - na terenie zalewowym ??? - Oczywiście że może, ponieważ świątynią Boża na ziemi są zbawieni ludzie, a nie żaden budynek. ... Wczoraj zbawiony Chrystusowy brat i zbawiona Chrystusowa siostra z Łodzi, odwiedzili mnie w Puławach. Zdecydowaną większość wspólnego czasu spędziliśmy w cichym, spokojnym miejscu nad Wisłą, na terenie międzywala. Woda jest niska więc śmiało można tam przebywać, w czasie wezbrań wszystko tam jest pod wodą. Pseudo-świątynie : budynki nie mogłyby tam stać, gdzie my wczoraj byliśmy. Prawdziwa Chrystusowa świątynia jest tam gdzie zbawiona osoba-zbawieni ludzie.

Nie ma na świecie ani jednego budynku który byłby świątynią BOGA. Oczywiście - różni zwiedzeni ludzie nabudowali różnych budynków i nazywają je świątyniami Bożymi, ale BOGA Prawdziwego nie ma w tych budynkach. Jedyna świątynia Boża na ziemi - to zbawieni w Zmartwychwstałym BOGU Prawdziwym który wraz ze swoim OJCEM są w trzecim niebie, ale w mocy swojej wszechobecności zamieszkują osobiście również w zbawionych ludziach uzdalniając nas do bycia dziećmi światłości mającymi nowe serce, nowego ducha, zdolnymi pełnić wolę Bożą, wydawać owoc ducha : "Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? (23) Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" - Ewangelia apostoła Jana 14:22-23 BW -- nadprzyrodzone, cudowne zamieszkiwanie OJCA oraz PANA ZBAWICIELA w prawdziwie Im ufających, prawdziwie Im wierzących ludziach.

"Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? (20) Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga." - 1 List apostoła Pawła do Koryntian 6:19-20 UBG

"A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami - mówi Pan Wszechmogący." - 2 List apostoła Pawła do Koryntian 6:16-18 UBG

"Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu." - List apostoła Pawła do Efezjan 2:19-22 BW

Nie ma ani jednego budynku na świecie, który w oczach BOGA jest świątynią. Wszelkie budowle zwane świątyniami, to oszustwa, kłamstwo, zwiedzenie. W Nowym Przymierzu nie ma miejsca na budynek = świątynię BOGA. Nawet gdyby w Jerozolimie na tzw. "wzgórzu świątynnym" - zbudowano świątynię na wzór świątyni Salomona, to i ta budowla nie będzie świątynią BOGA. Wg mojego obecnego zrozumienia : 2 Tesaloniczan 2:4 nie mówi o żadnej budowli, nie mówi o ewentualnej tzw "trzeciej świątyni", ale o świątyni jako Ekklesie - Ciele Chrystusowym : "jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 4 Arka Przymierza" - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

"Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 13 - ewentualne podstępne nadejście antychrysta ósmego króla w potężnej nadprzyrodzonej chwale ?? Możliwa szatańska podróbka, demoniczna imitacja powrotu Chrystusa w chwal" - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/03/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

 

Prawdziwa świątynia Boża może stać np. terenie międzywala, nawet na samym brzegu Wisły, albo nawet w samej Wiśle, bo tam gdzie prawdziwie zbawieni ludzie - tam jest prawdziwa świątynia Boża. Wczoraj mieliśmy wspólny Boży czas z Chrystusową rodziną nawet na brzegu Wisły, więc i na brzegu Wisły była świątynia Boża 😊 ... Prawdziwa świątynia, prawdziwy Kościół, to nie budynki, nie instytucje, ale zbawieni ludzie w których w nadprzyrodzony sposób zamieszkują : OJCIEC oraz PAN ZBAWICIEL. Jeśli zbawieni spotykają się w lesie, to tam jest świątynia BOŻA, jeśli byliby na Antarktydzie to i tam byłaby świątynia BOŻA. 

"jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 6 - demoniczna noc świątyń" -  https://mieczducha888.blogspot.com/2018/10/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

"10 znaków że rzymski katolicyzm to sekta, antykościół. - RZYMSKI KATOLICYZM SEKTĄ I PODRÓBKĄ CHRZEŚCIJAŃSTWA A NIE KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM CZĘŚĆ 2" - https://binitarianizm123anihilacjonizm.blogspot.com/2022/05/10-znakow-ze-rzymski-katolicyzm-to.html ---- M.in. : Rzymskokatolickie budynki, prawosławne budynki itd - to nie są świątynie. Żaden m.in. rzymskokatolicki czy prawosławny budynek nie jest świątynią BOGA. ... [Poza tym rzymski katolicyzm , prawosławie itp. to sekty, to imitacje Kościoła, podróbki chrześcijaństwa].

 Żaden budynek na całym świecie nie jest świątynią BOGA. Różni zwiedzeni ludzie budują często luksusowe, wielkie gmachy i wmawiane jest milionom ludzi że są to świątynie, ale tak nie jest. Kłamstwo powtarzane 1000 razy czy kłamstwo powtarzane miliardy razy : nadal jest i będzie kłamstwem. W Nowym Przymierzu nie ma miejsca, potrzeby na budowlaną świątynię. Świątynia Salomona była wzorem, cieniem, a w Nowym Przymierzu nie ma miejsca na to ............. "Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa, jak zarządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według wzoru, który widział. (45) Nasi ojcowie z Jozuem wzięli go i wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wypędził sprzed oblicza naszych ojców, aż do dni Dawida; (46) Który znalazł łaskę przed Bogiem i prosił, aby mógł znaleźć przybytek dla Boga Jakuba. (47) Lecz Salomon zbudował mu dom. (48) Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok: (49) Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? (50) Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka?" - Dzieje Apostolskie 7:44-50 UBG

 "Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. (17) Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. (18) Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: Cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. (19) Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: Czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? (20) Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy; chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. (21) A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. (22) A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. (23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. (29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. (32) A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. (33) I tak Paweł wyszedł spośród nich. (34) Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi." - Dzieje Apostolskie 17:16-34 BW

Po co jechać wiele kilometrów [jakieś 500 km w dwie strony] z Łodzi do Puław, aby spędzić "tylko" kilka godzin ze sobą ?? Nie jest to dla nas "tylko" kilka godzin, ale jest to dla nas "aż" kilka godzin. .... To nasze spotkanie : to nie jest zwykłe spotkanie, ale jest to spotkanie zbawionych ludzi, spotkanie dzieci światłości w których zamieszkują : OJCIEC i PAN ZBAWICIEL. Otwórz natchnioną Biblię i zobacz, co mówi BÓG Stwórca na temat Ekklesie - Kościoła Chrystusowego - Chrystusowego Ciała. Jednak wiele rzeczy z tego co BOŻE nie da się zrozumieć przez samo czytanie, ale trzeba zasmakować tego osobiście, aby je rozumieć, coraz lepiej rozumieć i coraz bardziej w tym wzrastać ku chwale Bożej. Z tego względu nie dajemy się zatrzymać, zniechęcić różnym przeciwnościom czy trudom m.in. trudom podróży. Jak jest możliwość od BOGA - to ochotnie, w Bożej : miłości, świętości, prawdzie spotykamy się i chcemy nadal spotykać jako jedno Ciało Chrystusa. 

"Czym jest prawdziwe poznanie BOGA Prawdziwego -- Ewangelia Prawdziwej Łaski część 16" - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/05/czym-jest-prawdziwe-poznanie-boga.html

... Jak OJCIEC i PAN ZBAWICIEL pozwolą, to w tym tygodniu ja pojadę do Łodzi na kilka dni. Mam złamany palec u nogi, ale mogę oszczędnie, nie za dużo chodzić, więc dzięki BOGU dam rady z podróżą pociągiem.

"Chrystusowa domowa Ekklesia w społeczność z OJCEM i Zmartwychwstałym BOGIEM Prawdziwym której jestem częścią. Część 5 - Błogosławieństwa CHRYSTUSOWE podczas naszego prawdziwego wspólnego BOŻEGO czas" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/11/chrystusowa-domowa-ekklesia-w_21.html

"Chrystusowa domowa Ekklesia w społeczność z OJCEM i Zmartwychwstałym BOGIEM Prawdziwym której jestem częścią. Część 6 - prośba o modlitwy w związku ze szkarlatyn" - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/05/chrystusowa-domowa-ekklesia-w.html

"Szanuj świątynię Bożą" - https://duchowepogotowie.pl/2022/06/szanuj-boza.html --- Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? (17) Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście." - 1 List apostoła Pawła do Koryntian 3:16-17 BW

"Nie czytaj więcej tego bloga, nie czytaj więcej moich artykułów - [JEŚLI jesteś ..." - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/04/nie-czytaj-wiecej-tego-bloga-nie-czytaj.html"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html
"Ten sam starotestamentowy i nowotestamentowy BÓG Stwórca : Doskonały, Nieskazitelny we wszystkim w tym w miłosierdzi, litości, miłości, świętości, sprawiedliwości. --- Bóg nie jest mordercą, tyranem ale miłością sprawiedliwością część 9" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/09/ten-sam-starotestamentowy-i.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html
"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Wpis brata Jarka : "Zdrowa Społeczność – Po Miłości Ją Poznacie" - Https://Duchowepogotowie.Pl/2022/09/Zdrowa-Spolecznosc-W-Milosci.Html

Biblijny kondycjonalizm : "KŁAMSTWO SZATANA Z KSIĘGI RODZAJU 3:4 NA CAŁYM ŚWIECIE, M.IN. W SEKCIE RZYMSKOKATOLICKIEJ I W WIELU KOŚCIOŁACH "BIBLIJNYCH - EWANGELICZNYCH". KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY W KOŚCIOŁACH - BIBLIJNA PRAWDA O ŻYCIU PO ZMARTWYCHWSTANIU A NIE PO ŚMIERCI CZĘŚĆ 16" - HTTPS://BINITARIANIZM123ANIHILACJONIZM.BLOGSPOT.COM/2021/11/KAMSTWO-SZATANA-Z-KSIEGI-RODZAJU-34-NA.HTML

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

    Biblijny binitarianizm :  "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 41 - AntyCHRYSTUSOWA trzecia osoba Trójcy = antyCHRYSTUSOWY trynitarianizm" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2023/01/biblijna-i-apostolska-nauka.html

    "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 25 - Trynitarianizm Trójca są herezją i bluźnierstwem" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2021/07/biblijna-i-apostolska-nauka.html........... Chwała OJCU oraz BOGU Prawdziwemu Jezusowi Chrystusowi PANU ZBAWCY. Jedynie Oni dwaj mają odwieczną naturę JHWH.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 04.06.2023 Puławy , Dominik Marzec