piątek, 14 stycznia 2022

Bez lęków i narzekań itd wobec wszelkich kryzysów światowych - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXVI


Inflacja rośnie - ceny rosną, różne opłaty np. za gaz, prąd rosną. Mnóstwo ludzi narzeka, szemra. Mnóstwo ludzi lęka się, trwoży - ale wśród nich wszystkich nie powinno być nas : chrześcijan, tych którzy mają BOGA za OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA jako ZBAWICIELA, WYBAWCĘ - Tego który troszczy się o nas, jest z nami, mieszka w nas, działa w nas z trzeciego nieba w mocy swojej Wszechobecności, Wszechmocy. 

"Białoruś wojna atomowa i inne kryzysy - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXV" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/12/biaorus-wojna-atomowa-i-inne-kryzysy.html

Wstydem, hańbą dla OJCA i PANA jest gdy chrześcijanin narzeka, szemra, gdy poddaje się lękom. Jesteśmy powołani aby być solą ziemi, światłością pośród wszechobecnej ciemności. Jesteśmy dziećmi BOŻYMI, a niezbawieni nie są, więc myślmy jak dzieci BOŻE, postępujmy jak dzieci BOŻE, a nie jak ci którzy nie znają OJCA i nie znają SYNA. Nie postępujmy jak ludzie bez wiary, jak ci bez zaufania wobec OJCA i SYNA. Nie postępujmy jak ci którzy nie znają prawdy. Nie ufamy pieniądzom, nie polegamy na materialnych rzeczach, ani na tym co stworzone - ale ufamy, polegamy na BOGU OJCU i na równym Mu : SYNU UWIELBIONYM JEZUSIE CHRYSTUSIE YHVH który jest Wszechpotężnym BOGIEM. OJCIEC dał MU  wszelką, całą moc, władzę w niebie i na ziemi. Nie lękajmy się więc żadnej inflacji, nie lękajmy się wzrostu cen, wzrostu opłat. Choćby inflacja była liczona w milionach czy miliardach z miesięcznej skali, to nasz OJCIEC BÓG i PAN JEZUS CHRYSTUS nie są zależni od stanu ekonomii światowej. Choćby nic nie było, to oni z niczego mogą stworzyć wszystko co tylko zapragną, więc nie lękajmy się nawet najgorszych kryzysów. Nie lękajmy się pustych sklepów, mega drożyzny, wojny, ani żadnych innych wydarzeń. PAN JEZUS CHRYSTUS nad wszystkim ma swoją rękę, ON nad wszystkim panuje. ON o wszystkim decyduje. ON wszystko kontroluje i tak będzie do końca tego świata, więc nie trwóżmy się, nie lękajmy, nie narzekajmy, nie szemrajmy. Lękają się, szemrają, narzekają ci którzy GO nie znają, ci którzy MU nie ufają - ale my zbawieni dawajmy zawsze dobre świadectwo absolutnego zaufania, absolutnej wiary opartej na niezmiennym BOŻYM Słowie zawartym w jedynie natchnionej Księdze : Biblii. 

Dobre świadectwo wiary, zaufania wobec BOGA OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA jest dla NICH cenniejsze, ważniejsze niż nasze doczesne, krótkotrwałe życie, więc co by się nie działo to zawsze bądźmy IM posłuszni. Zawsze miłujmy ICH według przykazania miłości. Zawsze trwajmy z NIMI w społeczności. Zawsze IM dziękujmy i chwalmy. Jeśli prawdziwie IM ufamy, jeśli prawdziwie ICH znamy to będziemy IM posłuszni, poddani, oddający chwałę w każdy czas. Kto IM w pełni nie ufa, kto ICH w pełni nie zna - ten tylko w dobry, pomyślny, dostatni czas IM ufa, oddaje chwałę, ale gdy przychodzi zły, trudny, bolesny czas - to narzekają, szemrają, trwożą się, lękają. Kto dziś taki jest ten niech pozwoli ZBAWCY uwolnić się od tego, a napełnić wiarą, zaufaniem. 

Świadectwo że JEZUS CHRYSTUS jest PANEM BOGIEM ZBAWICIELEM jest ważniejsze, cenniejsze niż nasz dobrobyt, niż nasza wygoda, a nawet niż nasze dotychczasowe krótkie życie, więc z całych sił wystrzegajmy się dawać złe świadectwo swoimi grzechami czy szemraniem, narzekaniem, lękami, trwogą. Czyńmy to co uczciwe, sprawiedliwe, miłe według dwóch przykazań miłości, według woli BOŻEJ i dawajmy przykład zaufania, wiary gdy wokół mnóstwo się lęka, gdy wokół mnóstwo narzeka, złorzeczy ...... "Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. (10) Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, (11) i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. (12) Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. (13) To da wam sposobność do złożenia świadectwa. (14) Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. (15) Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. (16) A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, (17) i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, (18) lecz i włos z głowy waszej nie zginie. (19) Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze" - Łukasz 21 -- ten fragment dotyczy przyszłych wydarzeń, ale pokazuję jak ważne jest dawanie dobrego świadectwo o PANU JEZUSIE ZBAWICIELU i bycie wiernym MU aż do śmierci. 

"Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część 8 - Psalm 22:6 i robaczek Jakub" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/03/jak-pozostac-wiernym-chrystusowi-w.html

W dobrym, pomyślnym, spokojnym, dostatnim czasie wielu mówi że są chrześcijanami, ale w czasie złym, niepomyślnym, niespokojnym, w czasie jakiegoś kryzysu wielu z tych którzy mówią że są chrześcijanami - "niewolnikami CHRYSTUSA", swoim zachowaniem pokazuje że nie ufają MU w pełni. Zachowują się jak ludzie tego świata. Tak samo jak bezbożni szemrają, narzekają, lękają się, bo pokładają jakieś zaufanie np. w pieniądzach i innych ziemskich rzeczach. Nie do takiego zachowania, życia wzywa PAN JEZUS. Kto prawdziwie, zdrowo MU ufa, wierzy - ten nawet pośród najgorszych kryzysów dalej na NIM WSZECHMOGĄCYM PANU składa całą swoją nadzieję, pomoc, ratunek itd. Taki człowiek wie że to ON wszystkim rządzi, że to ON daje dopusty nawet do najgorszych wydarzeń, że to ON kontroluje wszystko i że nadal jest i zawsze będzie ZBAWICIELEM, Wszechpotężnym Doskonałym BOGIEM w którego ręce jest jego życie. Moje życie, całe moje jestestwo jest w ręce PANA JEZUSA CHRYSTUSA który ma całą, wszelką moc władzę w niebie i na ziemi, a nie jest w ręce inflacji, kryzysu energetycznego, wojny, ani żadnych innych wydarzeń czy osób. Pieniądze, ekonomia tego świata nie są moim BOGIEM, więc bez względu na ich stan nie będę szemrał, narzekał, ani się trwożył, lękał. Choćbym nic nie było, choćbym nic nie miał, to PAN JEZUS i OJCIEC nadal mnie miłują doskonałą miłością, nadal jestem ICH dzieckiem, nadal się o mnie troszczą, nadal ICH plan jest nieomylny, doskonały. Mogą wszystko stworzyć co zechcą z niczego, więc nawet gdyby sklepy były puste, nawet gdyby wojna wszystko zniszczyła, to mają moc aby udzielić nam wszystkiego co będzie nam potrzebne aby wykonywać ICH wolę, ICH plan i wytrwać w tym do końca. Więc zawsze szukajmy ICH woli, zawsze na niej bądźmy skupieni w swoim życiu, a wtedy niczego nam nie zabraknie z tego co będzie rzeczywiście nam potrzebne ... "Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia." - Mateusz 6 BW

 • Jeśli PAN JEZUS postanowi żebym żył, to gdy będę w mocy JEGO obecności we mnie - czynił JEGO wolę, wykonywał JEGO plan, to zapewni mi wszelkie doczesne i duchowe środki do tego. Nawet gdyby nastały najcięższe czasy w historii ludzkości, to gdy będę zajęty pełnieniem JEGO woli - to PAN da wszelkie potrzebne środki, da wszystko co potrzebne aby wykonywać JEGO wolę. 
 • Jeśli PAN JEZUS postanowi żebym umarł, to gdy będę w mocy JEGO obecności we mnie - czynił JEGO wolę, wykonywał JEGO plan, to zapewni mi wszelką moc, siłę abym był MU wierny nawet gdybym umierał, gdyby mnie zabijano.
Czy życie czy śmierć, to nie będę się trwożył, lękał, narzekał, szemrał itd. - obym tylko był na wąskiej drodze pełnienia woli PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Na tej wąskiej drodze pełnienia woli PANA JEZUSA CHRYSTUSA będę miał zawsze wszelkie potrzebne środki duchowe i fizyczne aby wykonać to co ON chce. ON się nie myli i nigdy nie pomyli, więc cokolwiek postanowi to należy JEMU i OJCU dziękować zawsze, zawsze ICH chwalić. Kompletnie nie musimy się trwożyć, lękać, szemrać, narzekać itd., jak ludzie nie znający OJCA i SYNA, jak ludzie nie ufający IM. Nie tylko nie musimy się trwożyć, lękać, szemrać, narzekać itd., ale wręcz nie powinniśmy nigdy tak postępować, bo to złe świadectwo, to zły przykład dla innych ludzi. Takim zachowaniem nie różnimy się od ludzi niezbawionych, od dzieci ciemności .... "Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania(15) abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie" - List apostoła Pawła do Filipian 2:14-15 BW
Niech naszym zmysłem będzie wiara, a nie słuch, wzrok, dotyk itd. Ufajmy Wszechmogącemu Niewidzialnemu PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, a nie widzialnym pieniądzom, skarbom i innym materialnym rzeczom i osobom. ... "Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:27 BW --- "Mordercze polowanie na chrześcijan. Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część XIII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/11/mordercze-polowanie-na-chrzescijan-jak.html

PAN JEZUS CHRYSTUS jest PANEM WSZECHMOGĄCYM również w najgorszych czasach i okolicznościach. Ma nieskończenie wielką ilość sposobów aby nam pomóc, dać to co będzie potrzebne - czy to sposoby naturalne czy sposoby cudowne, nadnaturalne - to ON nas nie opuści, nie porzuci. Pilnujmy się abyśmy to my nie opuści JEGO i OJCA oraz nie porzucili szukania i pełnienia ICH woli ... PAN JEZUS nie patrzy na czas kryzysów, wojen mówiąc : "nastał trudny czas, nie dam rady im pomóc, nie dam rady dać im tego co potrzebują". Nie, ON tak nie mówi. Jest BOGIEM WSZECHMOGĄCYM - nie jest zależny od stanu świata. Dla NIEGO wszystko jest bezproblemowe w każdym czasie, więc miejmy wiarę, zaufanie, a nie kierujmy się cielesnymi zmysłami. Nie patrzmy na stan świata, ale wpatrujmy się w ZBAWICIELA WSZECHMOGĄCEGO który decyduje o wszystkim, nad wszystkim ma kontrolę. ....... "Jeździec na białym koniu to symbol uczniów JEZUSA a nie antychrysta - hiper zwycięzcy interpretacja" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/jezdziec-na-biaym-koniu-to-symbol.html

ON wie nieskończenie lepiej niż my co się dzieje na świecie, bo o wszystkim decyduje, więc nic nie uchodzi jego uwadze. Wszelkie nasze problemy, potrzeby doskonale widzi i nie jest MU to obojętne, ale ważne żebyśmy w NIM mieli nadzieję i ufność. PAN coś buduje a co wyburza, a przez wiarę, zaufanie wobec NIEGO bądźmy dobrej myśli. Pilnujmy swoich serc trwając w społeczności z OJCEM i SYNEM, szukajmy ICH woli dla naszego życia. Nie zbaczajmy serce, umysłem na drogi tego świata. 
"A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani" - Rzymian 8:28 BW ....... "A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga" - UBG -- Jeśli wierzymy tym natchnionym Słowom to zawsze będziemy chwalić OJCA i SYNA, zawsze będziemy dziękować. Nigdy nie będziemy m.in. szemrać, narzekać, trwożyć się, lękać. Jeśli miłujemy ICH według przykazania miłości, to nikogo i niczego nie musimy się obawiać, ale wszystko rzez wiarę, zaufanie możemy odbierać że to ku dobru. Nawet ciężkie, trudne, bolesne rzeczy powinniśmy tak odbierać, patrzeć dobrym okiem na nie, gdy miłujemy OJCA i SYNA z całego : serca, myśli, siły i duszy. To co nam niedoskonałym, nie wszystkowiedzącym ludziom wydaje się dobre może być złe, a to co wydaje się złe może być dobre - więc miejmy żywą wiarę, bezgraniczne zaufanie wobec DOSKONAŁYCH NIEOMYLNYCH WSZECHWIEDZĄCYCH : OJCA i SYNA. 

"Jezus Chrystus jest Nieomylny i Doskonały - pewna historia z Chin" - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/jezus-chrystus-jest-nieomylny-pewna.html - cytuję fragment : "" Pewien mądry, stary Chińczyk mieszkał na niespokojnej granicy chińsko-mongolskiej. Pewnego dnia jego ulubiony, piękna biała klacz przeskoczyła przez płot i została pojmana przez tych z drugiej strony granicy - wrogów z Mongolii. Przyjaciele przyszli pocieszać staruszka współczując mu jak tacy troszkę kiepscy pocieszyciele - mówiąc : "przykro nam z powodu twojego konia, to naprawdę złe wieści. Ale Chińczyk odpowiadał : " skąd wiecie, że to złe wieści ?? a może to są dobre wiadomości ".

Po tygodniu człowiek ten wyjrzał przez okno i zobaczył biegnącą w zawrotnym tempie swoją klacz, razem z jakimś ogierem. Jego przyjaciele zobaczyli to również, przybiegli mówiąc : " to wspaniale, to dobre wieści ". Ale Chińczyk miał powiedzieć : " skąd wiecie, że to są dobre wieści ?? to mogą być złe wieści".
Kilka tygodni później, jego jedyny syn jadąc na ogierze w okolicy , nagle zleciał z konia i złamał nogę. I znowu przyjaciele przyszli do staruszka i mówili : " przykro nam z powodu z powodu twojego syna, takie złe wieści". 
Myślę, że już wiecie co odpowiedział Chińczyk : skąd wiecie, że to złe wiadomości, to mogą być dobre wiadomości." 
Pewnego dnia chińscy rządowi urzędnicy przybyli w ten region, czasie chińsko - mongolskiej wojny i wszystkich młodych mężczyzn wzięto do wojska i wszyscy oni zginęli na wojnie, z wyjątkiem syna tego Chińczyka, który nie mógł iść na wojnę z powodu złamanej nogi.
Chińczyk miał wtedy powiedzieć : " widzicie, rzeczy o których myśleliście, że są dobre - były tak naprawdę złe, a rzeczy które wydawały się złe, były tak naprawdę dobrymi" - ponieważ powiedzmy to szczerze - kto wie o tym lepiej jak nie Bóg !!! "

Jeśli wierzymy że : "Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują" - to będziemy spokojni, mocni duchowo w każdym czasie, nawet w najgorszych okolicznościach ... "5 lat po amputacji ręki - PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 5" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/06/5-lat-po-amputacji-reki-pan-jezus-nadal.html

Czy obecny kryzys energetyczny, inflacja, wzrost cen może być ku dobru dla tych którzy BOGA miłują ?? Oczywiście że tak. To może dla wielu chrześcijan jest ku przebudzeniu z letargu, może dla innych chrześcijan jest ku jeszcze większemu wzrostowi wiary, zaufania. Może jest dla nas ku dobremu świadectwu wobec bezbożnego, zatrwożonego otoczenia i bliskich osób. Może to ma nas przygotować, wyćwiczyć duchowo na o wiele cięższe czasy, a takie nadejdą wraz z globalnym konfliktem między mocarstwami w którym zginą dziesiątki milionów ludzi. Wtedy będzie nie tylko inflacja, ale hiperinflacja. Wtedy ceny nawet podstawowych produktów będą wielkie, a i może ich nie być w ogóle w różnych miejscach przez jakiś czas. Ogólnie wydarzenia, czasy jakich nikt z nas nie widział, nie doświadczał, więc łaską BOŻĄ jest obecny o wiele wiele mniejszy kryzys. Powodów ku dobru dla nas z tych obecnych wydarzeń może być więcej. Im większa ciemność tym lepiej widoczne są gwiazdy, więc im cięższe czasy - to tym bardziej poddani, posłuszni PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI będą świecić JEGO światłem pośród bezbożnego, grzesznego świata. Im cięższe czasy tym możemy dawać większe, intensywniejsze świadectwo o PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE który z trzeciego nieba - przebywa, mieszka w nas i działa ku JEGO i OJCA chwale. 

Pomniejsze kryzysy jak obecny okazują jak niestabilny, niepewny, kruchy jest ten świat. Jeśli czyimś bogiem jest mamona, to w takich czasach lęka, drży bo wyczuwa zagrożenie wobec rzeczy której ufa, na której polega. Oby tacy ludzi położyli ufność, nadzieję w BOGU ŻYWYM PRAWDZIWYM JEZUSIE CHRYSTUSIE i dostąpili JEGO pokoju. 

                                                                      Ewangelia Jana 21:1-15 = piękny przykład CHRYSTUSOWEJ troski, zaopatrzenia, opieki wobec swych wiernych

"Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, a ukazał się tak: (2) Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. (3) Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. (4) A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu; ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. (5) Rzekł im więc Jezus: Dzieci! Macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie(6) A On im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb(7) Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze; (8) drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. (9) A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb(10) Rzekł im Jezus: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. (11) Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. (12) Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. (13) A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. (14) Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. (15) Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje." - Ewangelia Jana 21:1-15 - piękny fragment, dobry na osobny wpis i może kiedyś PAN JEZUS pozwoli poruszyć dokładniej ten fragment, a tymczasem polecam każdemu zagłębić się w tą historię z CUDOWNYM DORADCĄ, NIEOMYLNYM WSZECHWIEDZĄCYM NAUCZYCIELEM - Zmartwychwstałym PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM. 

Powyższy przykład dotyczy zaopatrzenia w doczesny pokarm, ale oczywiście PAN JEZUS ZBAWICIEL zaopatruje swych wiernych zbawionych w innych doczesnych obszarach, a przede wszystkim w tych duchowych, bo do przynoszenia chwały JEMU i OJCU, do pełnienia ICH woli jesteśmy tutaj powołani. W mocy obecności i działania w nas PANA JEZUSA : pilnujmy bycia IM wiernymi, posłusznymi, poddanymi - bądźmy tymi którzy miłują ich według przykazania miłości i którzy są ochotni z całego serca aby pełnić ICH wolę, a PAN JEZUS da nam zawsze potrzebne środki, wykonanie do tego, bo sami z siebie nic nie możemy ... " trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną" - Jan 15. W NIM, dzięki JEGO życiu i działaniu w nas, może być wierni, owocujący w każdym czasie : "A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. (12) Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. (13) Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. " - Filipian 4 BW -- Nawet w ewentualnej śmierci, umieraniu będę miał CHRYSTUSOWE zaopatrzenie aby być MU wiernym do ostatniego oddechu, a i mam wieczne obietnice ... "Przyszły dar nieśmiertelności i temat czasu - athanasia chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała część 6" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/01/przyszy-dar-niesmiertelnosci-i-temat.html

"Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży, (2) wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: Słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści. (3) Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga, nie miał też kapłana, który by go nauczył, i nie miał zakonu. (4) W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga izraelskiego, i szukał go, On też pozwolił im się znaleźć. (5) W tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziem. (6) Jeden naród pokonywał drugi naród, jedno miasto drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. (7) Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. (8) Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina, i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. (9) Następnie zebrał wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz tych z Efraimitów, Manassesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do niego w wielkiej liczbie z Izraelitów, widząc, że Pan, jego Bóg, jest z nim. (10) Zebrali się więc w Jeruzalemie w trzecim miesiącu piętnastego roku panowania Asy (11) i złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili, siedemset wołów i siedem tysięcy owiec, (12) podejmując zobowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego serca i z całej duszy, (13) i że każdy, czy mały czy wielki, czy mężczyzna czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć." - 2 Księga Kronik 15 BW 

 • "Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom" - Hiob 8:20 BW
 • "Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, Wyciągnął mię z wód wielkich. (18) Wyratował mię od potężnego nieprzyjaciela I od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. (19) Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, Ale Pan był podporą moją. (20) Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował. (21) Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, Oddał mi według czystości rąk moich. (22) Strzegłem bowiem dróg Pana I grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego. (23) Bo mam przed sobą wszystkie prawa jego, A przykazań jego nie odrzucam od siebie. (24) Byłem wobec niego nienaganny I wystrzegałem się niegodziwości mojej. (25) Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich przed oczyma jego. (26) Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, Z nienagannym postępujesz nienagannie. (27) Z czystym okazujesz się czysty, A z przewrotnym postępujesz przewrotnie. (28) Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, Lecz oczy wyniosłych poniżasz. " - Psalm 18
 • "Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! (10) Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. (11) Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra" - Psalm 34
 • "Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. (24) Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. (25) Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. (26) Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione. (27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. (28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione" - Psalm 37
 • " Lecz wesprzesz mnie dla nienaganności mojej I postawisz mnie przed sobą na wieki" - Psalm 41:13
 • "Ofiaruj Bogu dziękczynienie I spełnij Najwyższemu śluby swoje! (15) I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz! (16) Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje? (17) Wszak nienawidzisz karności I lekceważysz słowa moje. (18) Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się. (19) Ustom swoim pozwalasz mówić źle,A język twój knuje zdradę. (20) Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej. (21) Czyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje... (22) Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! (23) Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże." - Psalm 50
 • "Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności. (13) Panie Zastępów, Błogosławiony " - Psalm 84
 • "Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych" - Księga Przypowieści / Przysłów Salomona 10:3
 • "Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. (2) Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy" - Izajasz 59:1-2
 • "I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. (23) Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. (24) Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki! (25) Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? (26) Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? (27) Spójrzcie na lilie - ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (28) Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni? (29) Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. (30) Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; (31) lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. (32) Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. (33) Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. (34) Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (35) Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. (36) Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. (37) Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. (38) Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni! (39) To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. (40) I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie." - Łukasz 12
 • "Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje" - Jan 9:31 BW

Jesteśmy z tych którzy błogosławią OJCA i PANA w każdym czasie ??, czy z tych którzy błogosławią ICH tylko w dobrym, pomyślnym, dostatnim czasie, ale w trudnym, bolesnym czasie narzekają, szemrają, lękają się itd.  ... "Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!" - Psalm 34:2 BW ________ "ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych" - Kolosan 3:8 _______ "Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę" - 1 Piotr 2:1 BW

Jaki przykład, jaki wzór dajemy innym ludziom ?? Przykład niewiary, narzekania, lękania się - czy przykład, wzór bezgranicznego zaufania wobec PANA JEZUSA CHRYSTUSA ?? ..... "A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (32) Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, (33) jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni." - 1 Koryntian 10 BW

BÓG jest moim OJCEM, a ja JEGO dzieckiem w każdym czasie. Tak samo w czasie dobrobytu jak niedostatku. Tak samo w czasie małej inflacji, jak i w czasie największej inflacji. Tak samo gdy chleb kosztuje np. 3 złote czy gdy będzie kosztować 3000 złotych za zwyczajny bochenek lub gdyby w ogóle go nie było. Tak samo jest moim OJCEM, a ja JEGO dzieckiem w czasie pokoju i w czasie wojny, w czasie zdrowia i chorowania, w czasie życia i w czasie umierania. Ważne żebym był zawsze synem światłości w mocy PANA JEZUSA CHRYSTUSA i na drodze pełnienia JEGO woli, a bez względu na okoliczności, czasy będę miał od ZBAWCY wszelkie potrzebne środki aby wytrwać do końca w przykazaniach miłości, w pełnieniu CHRYSTUSOWEJ woli - ku JEGO i OJCA chwale. Mogę spać spokojnie mocy zamieszkiwania i działania we mnie z łaski przez wiarę - PANA JEZUSA CHRYSTUSA który ma całą, wszelką moc władzę w niebie i na ziemi. Bez NIEGO nic nie może się wydarzyć, a skoro ON coś czyni czy dopuszcza - to da mi tyle mocy, tyle środków ile potrzebuję aby być mu dalej wiernym, posłusznym, owocującym. 

Nie ma i nie będzie takiego wydarzenia, takiej sytuacji w której WSZECHMOGĄCY PAN JEZUS CHRYSTUS nie byłby ze mną, w której nie mógłby mi pomóc, w której nie dałby mi tego co potrzebne aby wypełnić JEGO wolę, JEGO plan. ON doskonale wie, że bez NIEGO nie dam rady wypełnić JEGO woli, wytrwać w zbawieniu do końca, więc jestem spokojny. ON mnie nie opuści, nie porzuci. Doprowadzi mnie zwycięsko do końca, wprowadzi do Nowego Jeruzalem - do domu OJCA  .... " Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę(6) Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 13 BW ------- "ojciec przyjaciel brat nie zostawiają bez pomocy - jak nie bać się wojny ciężkich czasów część 11" - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/ojciec-przyjaciel-brat-nie-zostawiaja.html

Niedoskonały Józef będący zarządcą Egiptu utrzymywał, pomagał swoim braciom, którzy wcześniej go skrzywdzili sprzedając do niewoli. O ile bardziej DOSKONAŁY WSZECHMOGĄCY PAN JEZUS CHRYSTUS da mi wszelkie potrzebne środki do wykonywania JEGO woli, do przynoszenia nawet w najgorszych czasach chwały JEMU i OJCU. Nie narzekam, nie lękam się trwając w ufności wobec NIEGO który z miłości uniżył się - przyszedł na ziemię i umarł za mnie. OJCIEC z miłości dał za mnie swego jedynego UMIŁOWANEGO BOŻEGO SYNA   ... "Po pogrzebie ojca swego wrócił Józef do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy pojechali z nim na pogrzeb jego ojca. (15) Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? (16) Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią: (17) Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. (18) Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. (19) A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga? (20) Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. (21) Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. " - Księga Rodzaju 50 - O ile bardziej niż Józef swoich braci - utrzymuje i będzie utrzymywał mnie duchowo i fizycznie PAN JEZUS CHRYSTUS BÓG DOSKONAŁY WSZECHOTĘŻNY - a wszystko na drodze pełnienia JEGO woli i przestrzegania dwóch przykazań miłości  ... "Mimo to sprawiedliwy trzyma się swojej drogi, a kto ma czyste ręce, nabiera siły." - Księga Hioba 17:9 BW ... "Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy." - 1 List apostoła Jana 3:7 BW - PAN JEZUS CHRYSTUS jest doskonałym wzorem BOŻEJ sprawiedliwości. Co odbiega od NIEGO jest niesprawiedliwe ... Bezbożny świat nie zważa na CHRYSTUSOWĄ SRAWIEDLIWOŚĆ i chce sam decydować, ustalać co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe ... "dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w edenie - perfekcyjny plan część 2 DOBRY BÓG nie stworzył zła" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/01/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html

PAN JEZUS nazywa mnie, nas swych zbawionych - swymi braćmi : "A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. (34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. (35) Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, (36) byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. (37) Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? (38) A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? (39) I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? (40) A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. (42) Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. (43) Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. (44) Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? (45) Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. (46) I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego." - Mateusz 25 ______________ "Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli" - Księga Przypowieści / Przysłów Salomona 17:17 ___________ "Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję" - Ewangelia Jana 15:14 BW

Czyśmy w mocy obecności PANA JEZUSA to co nam przykazuje, a będzie nam zawsze okazywał miłość i będzie nam zawsze bratem. 

Wyobraźmy sobie taką sytuację : Wybucha globalna wojna między mocarstwami z użyciem m.in. broni nuklearnej. Są ogromne braki w dostawach prądu, z dostawami paliwa. Brakuje wielu różnych rzeczy, wiele systemów nie działa. Są wielkie niedobory żywności, wielka drożyzna, ogromne bezrobocie. Nasza lodówka jest usta a i z powodu częstych przerw w dostawie prądu jest mało użyteczna. Macie okazję aby bezkarnie [w oczach ludzi] ukraść jedzenie na cały miesiąc. Co robicie ?? Grzeszycie kradzieżą nie ufając PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI ale swojemu sercu, czy wybieracie uczciwość, bycie MU wiernym wiedząc że ON wszystko widzi, ale nie zostawi swoich wiernych, nie da im umrzeć z głodu. Ja przez wiarę wobec ZBAWCY wybieram uczciwość, wybieram przykazanie, wybieram wierność wobec PANA JEZUSA CHRYSTUSA a nie ratowanie się grzechem, złodziejstwem, czymś co jest hańbą, wstydem dla OJCA i SYNA. 

Jeszcze napiszę odnośnie swojej renty powypadkowej. Jak ktoś nie wie, to jestem po amputacji ręki, ale w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE BOGU WSZECHMOGĄCYM DOSKONAŁYM jestem gotowy na czas, gdy nie dostanę żadnej renty. Gdy przyjdzie np. wojna globalna, mega-krach to renty, emerytury mogą być na pewien czas wstrzymane, zawieszone, nie istniejące. Może w innym późniejszym czasie globalnego prześladowania chrześcijan - za bycie chrześcijaninem ktoś mi odbierze rentę, ale nawet gdyby z takiego czy innego powodu nie miał żadnych pieniężnych środków - to moja ufność, nadzieja jest w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE który jest moim ZBAWICIELEM. Gdy tylko będę trwał z NIM i OJCEM w społeczności, w pełnieniu ICH woli, w szukaniu ICH chwały, ich Królestwa - to z głodu nie umrę. Nie wiem jak WSZECHMOGĄCY ZBAWICIEL by mi pomógł, zaopatrzył w to co niezbędne do dalszego życia dla pełnienia JEGO woli, dla pełnienia JEGO planu - ale wiem że jako WSZECHMOGĄCY ma nieskończoną ilość sposobów i dokona tego niezawodnie w swoim czasie. Jak PAN JEZUS dopuści że nie będę miał renty, to nadal przez wiarę chcę chwalić JEGO i OJCA. Oni nie są zależni od nikogo i od niczego. Ekonomia światowa i cały ten świat nie mają wpływu na NICH, ani na ICH doskonały plan. Czy ekonomia światowa ma się bardzo dobrzy czy gdyby kompletnie przestała istnieć to PAN JEZUS zawsze i wszędzie tak samo ma moc zaopatrzyć nas we wszystko co potrzebne do życia i do pobożności. Karmił, zaopatrywał setki tysięcy ludzi przez 40 lat na pustyni i na nieskończoną ilość sposobów może nas zaopatrywać. Bezgranicznie MU ufajmy i na NIM polegajmy. ... "Dlaczego nigdy nie będę ateistą - wieczne skarby i Jezusowy pokój ducha po amputacji ręki" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/12/dlaczego-nigdy-nie-bede-ateista-wieczne.html

Świadectwo jak cudownie PAN JEZUS pokierował temat przyznania mi renty : "Miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 8 - OJCIEC DOSKONAŁY "nie zostawię was sierotami" Jn 14:18" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/04/miosc-mocniejsza-od-smierci-i-sodsza-od.html

  Z PANEM JEZUSEM przejdę wszystko nawet i bez renty, bez pieniędzy, ale bez NIEGO choćbym miał cały świat - to niczego nie przejdę i zginę na BOŻYM sądzie. Moja ufność, nadzieja w samym BOGU OJCU i w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE więc doczesne rzeczy, doczesne wydarzenia nie mogą mnie zatrzymać, nie mogą mnie pokonać. Żadne wydarzenia na świecie, wokół mnie nie mogą mnie zatrzymać, pokonać gdy mieszka we mnie i działa WSZECHMOGĄCY BÓG : PAN JEZUS CHRYSTUS który zwyciężył świat i ma wszelką moc władzę w niebie i na ziemi. Doprowadzi do rajskiej ojczyzny -- "Obecny tetrachromatyzm vs przyszłe biliony nieznanych ludziom nowych kolorów i odcieni w rajskim Nowym Jeruzalem oraz nowym stworzeniu - Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/11/obecny-tetrachromatyzm-vs-przysze.html

"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (8) Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć." - 1 List apostoła Piotra 5:7-8 BW 

Nie lękam się, nie trwożę dzięki zaufaniu MU. Obym dzięki łasce BOŻEJ miał bezgraniczne zaufanie wobec WSZECHMOGĄCY ZBAWCY we wszystkich obszarach swojego życia. PANIE JEZU racz proszę przydawać mi, nam m.in. wiary. Spraw aby tylko rosła, a nigdy nie ustała ... "Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. (32) Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich" - Ewangelia Łukasza 22 ______________ "Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, (2) mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. (3) Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. (4) I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, (5) jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. (6) I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! (7) A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? (8) Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" - Łukasz 18 _____________ " I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary" - Ewangelia Łukasza 17:5 BW 

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 9 - wyższe, wspanialsze formy związków, relacji, intymności niż ziemskie małżeństwo ??" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/10/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 14.01.2022 Puławy , Dominik Marzec 


wtorek, 11 stycznia 2022

PAN JEZUS CHRYSTUS moim STRÓŻEM - Wszechmogący Absolutnie Suwerenny JEZUS CHRYSTUS YHVH część XXII

 

Wczoraj idąc na zakupy, Mój PASTERZ, mój STRÓŻ : WSZECHOTĘŻNY BÓG PAN JEZUS CHRYSTUS ustrzegł mnie przed potrąceniem, przed ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. Przechodząc w pewnym miejscu przez duże skrzyżowanie miałem zielone światło. Samochody jadące z naprzeciwka i skręcające w lewą stronę = w moim kierunku miały zieloną strzałkę, czyli mogły jechać jak nikogo nie było na pasach. Gdyby ktoś był to powinny się zatrzymać, poczekać. Były dwa pasy w jednym kierunku. Gdy byłem na pierwszym, to zauważyłem skręcający samochód który powinien się zatrzymać. Śmiało mogłem iść, bo miałem zielone, byłem na psach, ale mój PAN i mój BÓG : PAN JEZUS CHRYSTUS zasiadający o prawicy OJCA włożył mi do serca abym to ja się zatrzymał, zwolnił. Kierowca zamiast się zatrzymać bardzo mocno przyspieszył. Gdy zauważyłem że przyspiesza to nawet cofnąłem się trochę do tyłu. Przejechał jak szalony. Gdybym nie zachował zasady ograniczone zaufania, ale szedł według prawa które mi się należało to roztrzaskałbym mnie - byłbym bardzo ciężko ranny, albo zabiłby mnie na miejscu. 

Ten kierowca widocznie mnie nie widział, bo gdy mnie minął - ze 30-40 metrów dalej przyhamował, prawie się zatrzymał. Tak jakby przeraził się, jakby chciał wyjść z samochodu i przeprosić mnie, powiedzieć że mnie nie widział. Odwróciłem głowę w jego stronę, opatrzyłem się, ale nie robiłem żadnych złych czy obraźliwych gestów wobec niego. W spokoju przeszedłem ulicę, w duchu podziękowałem OJCU i PANU za ochronę. Gdy wyobraziłem sobie jakby mnie uderzył, to nie zrobiło mi się miło, ale skoro nic się nie stało dzięki ZBAWCY to tym bardziej mogłem docenić dar chodzenia, zdrowie, że nie muszę leżeć w łóżku, że nie muszę być w szpitalu itd. Tym bardziej mogłem docenić że mogę pójść i zrobić zakupy np. rodzicom. Chwała i dziękczynienie za wszystko BOGU OJCU i PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. 

Jeśli zasada ograniczonego zaufania jest bardzo dobra w ruchu drogowym, to o ile bardziej taka zasada powinna być w innych obszarach, na czele z duchowymi, zbawczymi wobec ludzi. Bezgraniczne, absolutne zaufanie jedynie wobec BOGA OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Jedynie, wyłącznie wobec ICH DWÓCH, bo jedynie ONI DWAJ są m.in. : Doskonali, Nieskazitelni, Wszechmogący, Wszechwiedzący ... " Alleluja. Chwal, duszo moja, PANA. (2) Będę chwalić PANA, póki żyję; będę śpiewał memu Bogu, póki będę istniał. (3) Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. (4) Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. (5) Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu; (6) Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki; (7) Który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym; PAN uwalnia więźniów. (8) PAN otwiera oczy ślepych; PAN podnosi przygnębionych; PAN miłuje sprawiedliwych. (9) PAN strzeże przychodniów, wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych. (10) PAN będzie królował na wieki, twój Bóg, o Syjonie, z pokolenia na pokolenie. Alleluja." - Psalm 146 UBG ___________ "Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków." - Jeremiasz 17 BW __________ "Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi" - Księga Przypowieści Salomona 28:26a BW -- "Dlaczego głupi według Biblii jest ten kto ufa własnemu sercu część 5 - błogosławione chodzenie w wierze i patrzenie przez wiarę wobec JEZUSA CHRYSTUSA PANA ZBAWCY YHVH" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/01/dlaczego-gupi-wedug-biblii-jest-ten-kto.html

"Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 11 - budująca piękna prawda z Objawienia Jana o ABSOLUTNIE SUWERENNYM BOGU JEZUSIE" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/wszechmocny-suwerenny-jezus-chrystus_17.html

Cała sytuacja nie osłabiła mnie, nie osłabiła mojej wiary, ale wręcz przeciwnie : utwierdziła mnie w wierze, w zaufaniu wobec PANA JEZUSA CHRYSTUSA który doskonale : prowadzi, chroni, strzeże, troszczy się, opiekuje, umacnia, wychowuje itd.  Ile razy ratował nas nawet gdy tego nie spostrzegliśmy - może już setki czy tysiące było zdarzeń, ale większości z nich może nie widzimy. 

Niepozorne wyjście do sklepu może zakończyć się tragedią. Jest takie ludzkie powiedzenie : "bez BOGA ani do proga". Rano gdy PAN JEZUS daje się obudzić, gdy się modlę to jedną z rzeczy o które proszę jest ochrona przed wszelkim złem i złymi, przed wszelkim niebezpieczeństwem duchowym i fizycznym. 

W podstawówce pamiętam kazano uczyć się na pamięć różnych wierszyków, ale to uleciało z mojej pamięci i BOGU dzięki za to. Natomiast znam na pamięć np. Psalm 23 i Psalm 121 i to też jest moją częstą modlitwą : "Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. (2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. (3) Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. (4) Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. (5) Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. (6) Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni." - Psalm 23 BW _____________ "Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? (2) Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. (3) Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój. (4) Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela. (5) Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. (6) Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy. (7) Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej. (8) Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki." - Psalm 121 BW

No właśnie PAN JEZUS jest moim PASTERZEM, ON jest ze mną. JEGO DOBROĆ i ŁASKA będę ze mną po wszystkie dni. Przez NIEGO wszelkie błogosławieństwo. Od NIEGO moja pomoc. W NIM moja ufność że strzeże od wszelkie zła. ON o mojej prawicy jako WSZECHOBECNY BÓG ZBAWICIEL. ON moim STRÓŻEM - JEGO proszę o ochronę, w NIM moją ufność, a nie grzeszne, bałwochwalcze modlitwy do "anioła stróża" jak nas zwodził rzymski katolicyzm : "Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego." --- Pod płaszczykiem pozornej pobożności, szatan uczy ludzi modlitw do aniołów, polegania na aniołach. Wszystko aby odwracać serca, umysły od CHRYSTUSA i od OJCA. Tak samo rzymskokatolicki system "świętych, patronów itd. ma oddalać, odwracać serca, umysły od OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA którzy jedynie są WSZECHWIEDZĄCY, WSZECHOBECNI. ... "Bogowie Rzymskokatoliccy : patroni, wstawiennicy, kult Marii i innych stworzeń" - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html

"Bogowie Rzymskokatoliccy : patroni, wstawiennicy, kult Marii i innych stworzeń część 3 - grzeszne imieniny grzeszny patronaż rzymskokatolicki kontynuacja tematu" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/05/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni_12.html

Gdy dotarłem do sklepu, kupowałem m.in. wędzoną makrelę - no i na tym stanowisku z mięsem PAN JEZUS dał mi bardzo dobrą rozmowę z paniami sprzedawczyniami. Podziękowałem im za ich pracę - że jest cenniejsza od jakiś np. aktorów, bo bez nich świat by się obył, ale jakby nikt nie sprzedawał jedzenia, mięsa jak one - to byłoby ciężej. Jedna z nich odpowiedziała że może jakby zabrakło jedzenia, to ludzie by docenili bardziej ich pracę, bo mało kto docenia. Jak przyjdzie wojna globalna, puste sklepy, reglamentacja żywności, towarów - to oby ludzi z serca w pokorze docenili jak wiele mieli i oby uchwycili się ZBAWICIELA i JEGO obietnic które są nieskończenie większe i wspanialsze niż wszelkie skarby tego świata ... 

Podzieliłem się z nimi swoim świadectwem jak PAN JEZUS mnie zbawił, jak mnie umacnia, prowadzi i że najlepsze dopiero przede mną w rajskim świecie. Zgodziły się że rzymski katolicyzm nie reprezentuje PANA JEZUSA CHRYSTUSA i JEGO nauki. Jedna z tych pań była bardzo pozytywnie poruszona moimi słowami, bardzo chętnie słuchała i żywo potwierdzała że bardzo mądrze mówię. Ja jej odpowiadałem że tak mówi Biblia, że zachęcam do czytania. Zapraszała mnie częściej do nich na zakupy. Wczoraj PAN JEZUS dał jeszcze inne osoby którym mogłem mówić o zbawieniu jakie mi dał. Dziś również PAN JEZUS gdy byłem na zakupach dał mi kilka osób do porozmawiania. Dzięki OJCU i PANU za to wszystko i za wczorajszą ochronę, ale i obrócenie tego ku jeszcze większemu docenieniu tego co mam, ku wzbudzeniu jeszcze większej gorliwości, motywacji w codziennych obowiązkach, ale i ku tym duchowym. Ku większej duchowej trzeźwości i ufności, wierze, odwadze, miłości, ku duchowej służbie ku chwale BOGA OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA. PAN JEZUS wszystko to obrócił, obraca ku dobru ... "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani" - Rzymian 8:28 BW ....... "A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga" - UBG. Miłujmy zawsze BOGA OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA z całego : serca, myśli, siły i duszy i w tym przez wiarę, zaufanie wszystko przyjmujmy z dziękczynieniem że to ku dobru. Nawet jak się rozumiemy, to przez wiarę, zaufanie przyjmujmy że to ku dobru a będziemy mieć pokój ducha, będziemy duchowo mocniejsi   -- "Kłamstwo hostii kłamstwo eucharystii rzymskokatolickiego pseudo-kościoła. Świadectwo prowadzenia CHRYSTUSA YHVH w ewangelizacji część XIX" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/11/kamstwo-hostii-kamstwo-eucharystii.html

 Wypadek z 2016 roku mimo że przyniósł bardzo ciężkie obrażenia, to był i jest ku BOŻEJ chwale, ku dobru  -- "Kolejna poznana osoba z amputowaną ręką - Świadectwo prowadzenia CHRYSTUSA YHVH w ewangelizacji część XXI" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/12/kolejna-poznana-osoba-z-amputowana-reka.html

" W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone; (17) ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. (18) Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen" - 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 4 BW ......... "A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." - Mateusz 28 BW

"Wszechmogący Jezus niezawodny Lekarz złamanych serc i poranionych dusz część 4 - amputacja ręki i inne zdarzenia" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/wszechmogacy-jezus-niezawodny-lekarz.html

Oby ten kierowca był ostrożny za kierownicą. Oby nigdy ani sobie, ani nikomu innemu nie zrobił krzywdy. Nie wiem kim jest, ale oby był zbawiony. Oby żył ku chwale BOGA OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA idąc za NIM w poddaniu wąską drogą pełnienia JEGO woli i wytrwał w tym do końca. Błogosławię tego człowieka, a nie przeklinam. ... ""Dlaczego nigdy nie będę ateistą - wieczne skarby i Jezusowy pokój ducha po amputacji ręki " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/12/dlaczego-nigdy-nie-bede-ateista-wieczne.html

"Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. (28) Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. (29) Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, i szaty nie odmawiaj. (30) Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie upominaj się o zwrot. (31) Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. (32) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. (33) A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. (34) I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. (35) Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. (36) Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. (37) Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone." - Łukasz 6 BW

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 9 - wyższe, wspanialsze formy związków, relacji, intymności niż ziemskie małżeństwo ??" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/10/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 11.01.2022 Puławy , Dominik Marzec