wtorek, 8 października 2019

polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!


Gdyby Zbawiciel Jezus Chrystus stał się człowiekiem i urodził w Polsce te 20-30 lat temu to 13 października 2019 podczas wyborów parlamentarnych -  nie głosowałby na żadną partię, nie oddałby głosu na żadnego człowieka. Dlaczego tak by postąpił a nie inaczej to można zobaczyć np tutaj : "Pseudo-chrześcijański Ruch 11 Listopada. Biblijne powody dlaczego chrześcijanin nie powinien mieszać się w politykę." http://mieczducha888.blogspot.com/2019/05/pseudo-chrzescijanski-ruch-11-listopada.html

 System polityczny to chory system dzieci ciemności w którym dobrze wiemy co panuje. Panują w tym ciemnym systemie : wzajemne walki, obrażanie się, obrzucanie błotem, fałszywe oskarżenia, szukanie haków, kłótnie, groźby, nienawiść, kłamstwa, szyderstwa, robienie sobie na złość, wyzwiska, wrogość itd. To wszystko przenosi się do serc milionów wyborców którzy stają za jednymi przeciwko drugim. Setki tysięcy wyborców za jednymi, setki tysiące wyborców za drugimi, setki tysięcy za trzecimi, czwartymi, piątymi itd. Jedni przeciwko drugim. Cicha wojna domowa. Nie na karabiny, nie na bomby ale na obraźliwe słowa, nienawistne słowa, wrogie gesty, wulgaryzmy, wyzwiska wypływające z serca napełnionego pycha, zarozumiałością, wrogością, nienawiścią.

"Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. (21) Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka" - Marek 7:20-23 - polityka nie da nowego serca, nie zmieni więc prawdziwie życia ludzi, nie zmieni świata. Tylko ZMARTWYCHWSTAŁY daje nowe duchowe serce i nowego ducha gdy zamieszkuje, gdy żyje w ufającym, zawierzającym MU.
Ten przeniknięty złem, nienawiścią, wrogością system przenika na miliony wyborców którzy często gdyby tylko mogli bezkarnie to pobiliby lub zabili innych wyborców i ludzi z "wrogich" partii. Ci wyborcy z drugiej strony barykady często też gdyby tylko mogli bezkarnie to pobiliby lub zabili tych z innymi poglądami. Co w sercu to i na ustach. Jeśli z ust różnych polityków i ich wyborców wydobywa się takie zło, jeśli mają takie różne grzeszne nastawienia to gdyby dano im karabiny i pozwolono strzelać do siebie to robiliby to. Wojny domowe gdzie ginęły i ginie tysiące ludzi to nie bajki, to fakty. Zaczyna się wszystko w sercu które nie ma PANA ZBAWICIELA JEZUSA. Takie serce jest przeniknięte ciemnością i nie mając nadziei w ŻYWYM BOGU, nie mając żywej nadziei ponad ten bezbożny świat, chwyta się kurczowo, desperacko różnych bezbożnych ideologii np politycznych. W nich ma swoją ufność, nadzieję więc walczy o nie z tymi "innymi" - mającymi odmienne ideologie polityczne. Jedni z drugimi walczą, nienawidzą się a w razie czego chwytają i za broń. Zabijają w imię takiej partii, takiej ideologii, takiego przywódcy a inni oddają im tym samym walcząc za swoje "inne" partie, ideologie, przywódców. 
część 1 : "polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

Nie śledzę politycznego świata bo szkoda mi czasu na te trucizny. Wiem czym jest ten system, wiem że jest zbudowany na rzeczach, naukach, poglądach przeciwnych, wrogich WSZECHMOGĄCEMU PANU ZBAWCY JEZUSOWI i doskonałej biblijnej nauce nowego przymierza z Golgoty. Szatan, diabeł kocha ten polityczny kocioł bo przez niego może zwodzić ludzi, zabierać im czas i sprawiać że przenikają złem, nienawiścią, wrogością wobec różnych polityków i ich wyborców. Diabłu, szatanowi zależy żeby ludzie nienawidzili się na wzajem i ze sobą walczyli, wyzywali się, obrażali się. Wie że czyniąc tak grzeszą, a grzech wyniszcza duchowo i prowadzi człowieka na potępienie.

Ludzie pod politycznymi artykułami, pod politycznymi filmikami toczą ze sobą wojny mordercze na słowa. Wyzywają się od najgorszych, poniżają siebie na wzajem, grożą sobie. Obrażają, oczerniają, atakują innych polityków, władców a "swoich polityków" i "swoje partie" gloryfikują, chwalą. Wzajemne wyniszczanie się ludzi którzy złożyli zaufanie, nadzieje w polityce i jej obietnicach - zamiast całe zaufanie i całą nadzieję złożyć jedynie w ŚWIĘTYM BOGU MIŁOŚCI JEZUSIE który jest STWÓRCĄ, PANEM ZBAWICIELEM i ON dotrzyma wszystkich swoich przecudownych obietnic bo jest doskonale WIERNY, PRAWDOMÓWNY, ŚWIĘTY.
Szatan, diabeł i inne demony chcą wciągać ludzi w polityczny świat bo wie że to sprawi że będą walczyć ze sobą nawzajem, będą się wzajemnie wyniszczać i osłabiać. Szatan, diabeł i inne demon wiedzą że polityczne ideologie, pokładanie nadziei w obietnicach partyjnych, opieranie się na programach partii to jest zawodne. to jest coś na czym człowiek się zawiedzie. Straci czas, osłabi się duchowo-psychicznie. Takie jest życie bez ŻYWEGO JEZUSA ŚWIĘTEGO BOGA MIŁOŚCI - człowiek szuka oparcia, nadziei, sensu, bezpieczeństwa, wsparcia w milionach rzeczy, ideologii które są ułudą, fałszem, iluzją. Tylko i wyłącznie w ŻYWEJ OSOBIE - OSOBIE BOGA JEZUSA PANA ZBAWICIELA człowiek może być prawdziwie wolny, mieć niewzruszony wieczny fundament, siłę i wieczne  cudowne obietnice. Tylko PAN JEZUS daje przebaczenie grzechów oraz nowe serce i nowego ducha. ON żyjąc, mieszkając w nas zmienia nasze myślenie, pragnienia, daje siłę aby żyć na JEGO chwałę, obfitować w owoc ducha.
"A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się" - Mateusz 12:25 BW ____ "Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje i żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa" - UBG.

katastrofalny czarny scenariusz po wyborach prezydenckich w 2020 roku : "Samobójczy scenariusz dla Polski - amerykańskie bomby atomowe w Polsce. Proroctwo Daniela i apel modlitewny" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/02/samobojczy-scenariusz-dla-polski.html
 - dobrze modlić się aby nie doszło do tego
Ludzie ze sobą walczą, wyniszczają na "politycznym ringu" a szatan się śmieje bo wie że są w pułapce i na drodze wiecznej zagłady. Poza tym polityka to jeden z głównych tematów zastępczych. Wszędzie wokół polityczne słowa, polityczne wieści, partyjne wieści, partyjne wojenki a ludzie jak kibice na trybunach : jedni za tymi i drudzy za tamtymi. Biją się na słowa, walczą ze sobą i kibicują "swoim". A to wszystko jest kłamstwem, iluzją gdy pozna się ZBAWCĘ i biblijną naukę. 
Też przed tym jak ZBAWCA mnie zbawił, zamieszkał mocą swej obecności w mym sercu przez zawierzenie, ufność wobec NIEGO - przed tym też pokładałem w polityce nadzieje swoje. Też miałem "swoich" polityków, też miałem "swoje" partie na i chodziłem na wybory. Kłóciłem się z innymi o "swoje" partie. Walczyłem o "swoją" politykę więc rozumiem dobrze miliony ludzi którzy dziś jeszcze nadal tak żyją. Rozumiem ich tok myślenia i mogę pokazać wyjście z tego bagna politycznego, z tej politycznej pajęczyny. Pokazuję na ZBAWICIELA ŻYWEGO BOGA którego nauki są nieskończenie lepsze, wspanialsze od wszelkich nauk i obietnic politycznych. Żadna partia, żaden polityk nie da przebaczenia grzechów, nie uwolni z grzechów aby nie żyć w nich, nie da pokoju ducha. Gdy są problemy to polityk nie przyjdzie i nie pomoże, nie da ukojenia sercu. Gdy będzie się umierać to żaden polityk, żadna partia nie będzie blisko, nie pomoże umrzeć z radością wiedząc że się zmartwychwstanie i będzie w domu OJCA.

Szedłem w polityczny świat, byłem wyborcą bo nie znałem ZBAWICIELA, nie znałem KRÓLESTWA BOŻEGO, nie znał biblijnych nauk. Gdy dane mi było poznać PANA ZBAWCĘ, poznać Królestwo Boże, biblijne nauki to z mojego serca znikł zupełnie chory, beznadziejny, zawodny, kruchy polityczny świat na którym ludzie zawsze się zawodzili i będą zawodzić.

Polityczny system jest wrogi CHRYSTUSOWI. Często ma pozory pobożności, pozory chrześcijaństwa ale to tylko kamuflaż dla np pseudo-chrześcijaństwa rzymskokatolickiego. W rzeczywistości polityczny świat to bezbożny świat, anty-Chrystusowe nauki, anty-Chrystusowe poglądy, anty-Chrystusowe zachowania. Chrześcijanin powinien trzymać się z daleka od politycznej pajęczyny, od politycznego systemu. Szczegóły w linku na górze.
Polityczny świat to np taki świat : "nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje" - list do Galacjan rozdział 5. PAN JEZUS ZBAWICIEL żyjąc w nas, daje nam takie postawy, postępowanie w coraz onfitszych takich rzeczach : "Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;23 Łagodność, powściągliwość" - Galacjan 5. Między politycznym światem dzieci ciemności, a politycznym światem dzieci światłości jest przepaść, diametralna różnica. 
Nie interesuje mnie w ogóle polityczny świat w którym króluje : kłamstwo, manipulacja, intrygi, waśnie, kłótnie, walki i inne grzechy. Ten polityczny świat nie otrzyma mojego głosu.

Co ten polityk powiedział, a co tamten polityk powiedział - to większość ludzi przeważnie dobrze wie. Jednak ci sami ludzie nie wiedzą co mówi w Biblii : KRÓL królów i PAN panów. Słowa polityków dla wielu są ważniejsze, cenniejsze niż słowa Zbawiciela Zmartwychwstałego. Gdy ktoś nie wierzy że ON żyje i nie wierzy lub nie chce JEGO słów, nie chce być MU poddany to uczepi się tysięcy kłamliwych, iluzorycznych rzeczy np polityki, obietnic partyjnych.

Kto pokłada jakieś nadzieje, zaufanie w polityce, partiach, politykach ten zawsze się zawiedzie, jego nadzieja obróci się w pył, a zaufanie okaże się źle ulokowane....
    "  Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. 5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu; " - Księga Psalmów 146:2-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
" Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją I nie zwraca się do wyniosłych, Ani do uwikłanych w kłamstwie " - Księga Psalmów 40:5 Biblia Warszawska - świat jest w kłamstwie po uszy, coraz większym kłamstwie bo odrzuca Tego który jest prawdą : " JA JESTEM DROGA, PRAWDA i ŻYCIE " - Ewangelia Jana 14:6

Ten świat którego polityka jest częścią jest w kłamstwie po uszy. Jaka większość ludzi taki świat, jaka większość ludzi takie czasy. Jaka większość ludzi taka polityka - " Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. " - 1 list apostoła Jana 5:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Biblia Warszawska : " My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem "

"Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi obaj w dół wpadną " - tak powiedział Zbawiciel i jak zawsze powiedział prawdę. Idąc za ludźmi tego świata, za synami i córkami tego bezbożnego świata zbłądzi się. Polityka to produkt dzieci ciemności bo większość jest taka i większość ma decydujące zdanie, więc kto im wierzy zostanie wyprowadzony na manowce
"Jak Bóg Jezus pokonał niewolnictwo w Cesarstwie Rzymskim - Nowe serce i wody żywa część 6" - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/09/jak-bog-jezus-pokona-niewolnictwo-w.html
Gdyby wszyscy ludzie przeszli przemianę serc poddając się ZBAWCY PANU, to świat byłby inny - więc EWANGELIA DOBRA NOWINA o łaskawym Zmartwychwstałym ZBAWCY PANU któremu należy wyznać w pokucie grzechy i poddawać codziennie swoje życie czyniąc JEGO wolę jest tym co trzeba głosić innym, co potrzebuje cały świat - to ON ZMARTWYCHWSTAŁY jest lekiem dla świata a nie polityczne wymysły, polityczne filozofie dzieci ciemności. Nie jacyś politycy, nie jakieś partie ale CHRYSTUS - ZMARTWYCHWSTAŁY, WSZECHMOGĄCY CHRYSTUS. "Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary." - Rzymian 1:16-17 
"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa.18 Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga" - 1 Koryntian 1:17-18. Zmartwychwstały i JEGO miłość, bycie dzieckiem BOŻYM, życie wieczne, raj to dla większości bajki albo niepewne rzeczy więc chwytają się tego co widzą przed oczami. Chwytają się tego bezbożnego świata, polityki i myślą że przez politykę, swoje wybory będą mają wpływ na świat i swoje życie. NOWE SERCE, NOWY DUCH od ZMARTWYCHWSTAŁEGO - położenia w NIM całej nadziei, ufności i bycie w NIM dzieckiem Bożym, świadomość bycia miłowanym przez STWÓRCĘ. Świadomość obecności Chrystusowej, opieki, prowadzenia i zmierzania na spotkanie z NIM.TEGO świat potrzebuje a nie polityczne kwasu, politycznej iluzji która nic z tego nie daje. Świat potrzebuje niezbędnie ZBAWICIELA PANA, a tym czasem pogardza NIM i nie chce GO. 

Czy partia prokatolicka, czy partia antykatolicka - tak czy inaczej wbrew CHRYSTUSOWI, wbrew JEGO nauce. Czy jawny diabeł, czy w przebraniu to nie będę dokonywał wyboru czy taki jest mniejszym czy większym złem. System dzieci ciemności tak czy inaczej jest ciemnością a my nie powinniśmy dotykać się tego. Wybieram doskonałą światłość aby być solą ziemi ... " Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Ewangelia Jana 8:12. Nie słuchajcie tych którzy mówią żebyście szli na wybory i wybierali "mniejsze zło". To co się wydaje ludziom mniejszym złem, często jest większym złem. Głosując na kogoś będziesz miał współudział w jego ewentualnych złych czynach. Zamiast głosować na kogoś, to nie obieraj żadnej partii i człowieka a módl się za wszystkimi. 
Leci polityka w telewizji i ile osób złorzeczy, przeklina na danych polityków czy danych ludzi którzy się o niej wypowiadają. Leci polityka w telewizji i ile osób złości się, denerwuje i najchętniej naplułoby na ekran lub uderzyło w "telewizyjną twarz" na monitorze. To wszystko pokazuje ciemność w sercu, brak życia JEZUSOWEGO, brak nadziei w NIM i ufności wobec NIEGO.
Te różne medialne wiadomości w większości są o polityce,. Co zrobił ten polityk, co powiedział tamten polityk. Ludzie to oglądają, słuchają i ich serca są napełniane tym wszystkim. Temat zastępczy - odwracający serce, uwagę od ZBAWICIELA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ŚWIĘTEGO BOGA MIŁOŚCI. Medialne złodziei czasu karmiący ludzi złudnym, fałszywym politycznym bigosem który jest zepsuty, zatruwa, niszczy człowieka. Miliony ludzi tego dziś nie widzą i niestety zapewne miliony pójdą 13 października na te wybory. Pseudo-wybory. Każda opcja zawiera złe rzeczy, trucizny, rzeczy wrogie nauce biblijnej, wrogie ZBAWCY i Królestwu Bożemu - ale dla większości ludzi to nie istotne. Ważne żeby była pełna micha, pieniądze na pożądliwości, zachcianki a czy coś jest grzeszne, kłamliwe, głupie, przeciwne CHRYSTUSOWI i biblijnej nauce to dla większości nie istotne. Antychryst będzie uważany za najwspanialszego polityka, za najwspanialszego przywódcę bo da m.in. wielki dobrobyt, wielkie reformy, da ludziom w obfitości korzystać z pożądliwości świata więc m.in z tych powodów cały świat [poza uczniami Zbawcy] pójdzie za nim w podziwie. Jeśli dziś ludzie idą na wybory, nie widzą fałszu, obłudy, grzechu to tym bardziej pójdą za tym który przyniesie gigantyczne reformy, gigantyczny dobrobyt i to pośród wielkich demonicznych cudów, manifestacji - "jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 1" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

ZBAWICIEL uwalnia od iluzji, kłamstwa więc i uwalnia od politycznego świata który stoi, zbudowany jest na kłamstwie, iluzji. Co wybierasz : a ) nowotwór złośliwy 4 stopnia, b) AIDS c) ebolę d) dżuma.  To nie jest żaden wybór. Lepiej w takich wyborach nie brać udziału bo to szkodliwe. Zbawca ostrzegał przed politycznym "kwasem Heroda".
Zamiast iść na wybory i wybierać iluzoryczne "mniejsze/większe" zło. To trzymam się z dala od tego, nie staję po żadnej ze stron. Nie staję za jednymi przeciwko innym. Nie popieram nikogo, ale modlę się za wszystkimi stronami aby się opamiętały, przyszły w skrusze serca do ZMARTWYCHWSTAŁEGO ZBAWCY PANA i zaczęły służyć MU pełniąc JEGO wolę w sprawiedliwości, świętości pośród coraz większego owocu ducha. Nie przeklinam żadnych polityków, nie obrażam żadnych polityków, nie nienawidzę żadnych polityków ani żadnych innych ludzi ...... chrześcijan ma odłączyć się, nie dotykać tego co nieczyste i miłować wszystkich, modlić się za wszystkimi 
"Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, (2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. (3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy." - 1 Tymoteusz 2:1-4 - czy wyborcy modlą się za wszystkich polityków ?? Czy może za "swoich" a innych pogardzają lub nienawidzą.

 • czy wyborcy miłują polityków z przeciwnych partii ??
 • czy wyborcy modlą się o dobro polityków z przeciwnych partii ??
 • czy wyborcy błogosławią politykom z przeciwnej partii, czy przeklinają ich ??
 • czy wyborcy szanują wyborców głosujących na inne partie czy gardzą nimi ??
 • czy wyborcy są uprzejmi wobec głosujących na inne partie czy nie lubią ich, wyzywają ich ??
 • czy wyborcy miłują swoich politycznych przeciwników czy miłują ich ??

"Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło." - Ewangelia Łukasza 6:27-28 - z mównicy sejmowej, z wypowiedzi polityków, z wypowiedzi wyborców nie widać raczej miłowania, czynienia dobra, błogosławienia, modlenia się za swoich politycznych przeciwników. Jak dobrze i pięknie że PAN ZBAWICIEL całkowicie uwolnił mnie z politycznego bagna w którym nadal tkwią miliony ludzi w Polsce i na świecie. DZIĘKUJĘ PANIE JEZU ZBAWCO że zbawiłeś mnie, że ożywiłeś mnie z duchowej śmierci, że uwolniłeś mnie z królestwa ciemności, że uwolniłeś mnie z niewoli grzechu a w zamian uczyniłeś mnie umiłowanym dzieckiem BOŻYM, dałeś obietnice zmartwychwstania, chwalebnego ciała, rajskiego Królestwa. Dziękuję za wszystko, proszę PANIE za wszystkimi ludźmi którzy nie dostąpili zbawienia, którzy nie pokładają w TOBIE całej swojej nadziei - PANIE daj im usłyszeć BIBLIJNĄ DOBRĄ NOWINĘ, aby nie odrzucali TWOJEGO zaproszenia ku zbawieniu. 
Gdyby Zbawiciel Jezus Chrystus stał się człowiekiem i urodził w Polsce te 20-30 lat temu to 13 października 2019 podczas wyborów parlamentarnych -  nie głosowałby na żadną partię, nie oddałby głosu na żadnego człowieka i ja jako JEGO naśladowca, jako uczeń zrobię to co zrobiłby NAUCZYCIEL. Też nie oddam głosu na żadną partię, na żadnego człowieka. Zło takie czy inne mnie nie interesuje. Kto by nie został wybrany, kto by nie przegrał to będę się modlił za wszystkimi - jednakowo za wszystkimi się modlił o nawrócenie, zbawienie i aby żyli według nowotestamentowej doskonałej nauki na chwałę PANA JEZUSA ZBAWICIELA oraz na chwałę Jego OJCA. Na ICH chwałę a nie na chwałę Maryi, świętych i nie w służbie rzymskokatolickiego kłamstwa wrogiego biblijnej drodze zbawienia. 
Kto pójdzie za ZMARTWYCHWSTAŁYM PANEM ZBAWICIELEM będzie wolny od wszelkiego kłamstwa, zwiedzenia i iluzji a więc i od polityki która tym jest przeniknięta ... jaka większość ludzi taka i polityka. Dzieci ciemności jest zdecydowana większość, a dzieci BOŻE to maleńka trzódka. Bądźmy solą ziemi i światłością świata a nie mieszajmy się w filozofie, wymysły, ułudę dzieci ciemności. Nie mieszajmy CHRYSTUSA z politycznym kwasem bo wychodzi z tego trująca filozofia - "Pseudo-chrześcijański Ruch 11 Listopada. Biblijne powody dlaczego chrześcijanin nie powinien mieszać się w politykę." - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/05/pseudo-chrzescijanski-ruch-11-listopada.html
Zbawca umarł za nas na Golgocie biorąc na siebie nasze winy, grzechy i poniósł tam Boże sąd, więc tylko w ZMARTWYCHWSTAŁYM zbawienie, prawdziwa wolność, prawdziwe korzystanie z życia i obietnica wieczności. Wierzę tylko JEZUSOWYM obietnicom. Nie wierzę politycznym obietnicom. Kiedyś wierzyłem politycznym obietnicom ale nie wierzyłem JEZUSOWYM obietnicom. DZIĘKUJĘ ZBAWCO że wszystko zmieniłeś. W TOBIE mam to co doskonałe, najcenniejsze, wieczne. To dwa wykluczające się światy. To na co kierujemy uszy, oczy tam jest i duchowe serce. Kierowanie serca na politykę przyniesie duchowe osłabienie, duchowe zniszczenia. Bądźmy mądrzy JEZUSOWĄ mądrością, a nie pseudo-mądrością świata - "Brak wewnętrznego światła Łukasz 11:35 - gaszenie Ducha powód słabości duchowej chrześcijan część 4" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/brak-wewnetrznego-swiata-ukasz-1135.html  
Kto położy nadzieję, ufność w ZMARTWYCHWSTAŁYM PANU ZBAWICIELU ten zobaczy że ON ta drogocenna perła, ten ukryty skarb jest ponad wszystko i nie będzie chciał całej tej polityki i jej marnych, pożądliwych lub głupich obietnic. "athanasia chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała część 2 - Wyjście z kompleksów i ochrona przed nimi" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html
Z każdym dniem bliżej nowego ciała, bycia w rajskim domu OJCA, a niezbawieni z każdym dniem bliżej postania na sąd i potępienia. Daj PANIE kroczyć do końca drogą życia wiecznego, a nie drogą wiecznej śmierci. Dokąd ty zmierzasz ?? "jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności część 2 - najważniejsze pytanie życia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/01/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html
.... zostaw politykę bo to strata czasu i to duchowo psuje, a w zamian wybierz prawdziwe życie : uwierz PANU ZBAWCY - w skrusze w domu wyznaj MU grzechy, powierz MU siebie jako swemu PANU i zacznij czytać Biblię. Niech PAN ZBAWCY raczy cie poprowadzić dalej w swojej prawdzie, w swojej świętości i owocu ducha ...

    chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 08.10.2019 Puławy , Dominik

2 komentarze:

 1. Mówimy jednym głosem w Duchu Chrystusa Pana.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się że tak jest i składajmy za to dzięki OJCU i PANU ZBAWCY który daje nowe serce, nowego ducha, objawia prawdę, wskazuje drogę. Pozdrawiam również i życzę ci wszelkich łask, błogosławieństw CHRYSTUSA PANA ZBAWCY aby iść wąską drogą pełnienia JEGO woli. Wszystko to niech będzie ku JEGO chwale oraz ku chwale JEGO OJCA.

   Usuń