Popularne posty

czwartek, 22 października 2015

polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi
Kiedyś różni możni - w tym zapewne politycy, władcy będą niszczeni przez antychrysta : " Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych " - Księga Daniela 8:25 Biblia Warszawska - szatan zrzuci na nich winę za różne zło a potem wilk w owczej skórze będzie ich niszczył - ale ludzkość nie zobaczy w tym intrygi, spisku - bezbożny świat nie zobaczy że to ku zwiedzeniu ich, ku zdobycia zaufania i popularność. Dziś trwa kampania nakręcania nienawiści do polityków, władców, bogaczy - ludzi na świeczniku a kiedyś szatan zniszczy ich i ludziom tego świata bardzo się to spodoba a niszczycieli uznają za dobrodziei i zbawców.


prawdziwe wybory są tutaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


Wiele brudu jest w polityce i u różnych ludzi wiary, ale i wielkie zwiedzenie jest w politycznym świecie. Jedni ślepo idą za jedną partią, drudzy jej nienawidzą. Jedni idą za jakimś politykiem, drudzy go nienawidzą. I tak jedni drugich nienawidzą, jedni drugich atakują, zwalczają się, wyzywają - chory świat i wielka masa ludzi wciągnięta została w polityczny świat. Wystarczy wejść na jakiś artykuł o tematyce polityki aby się przekonać jak ludzie walczą o "swoją" partię. O swojego jedynego i słusznego "polityka ". Albo jak w różnych pozytywnych barwach prezentują "swojego" polityka i "swoją" partię - wszyscy ci ludzi czy to zachwyceni, czy inni którzy atakują - wszyscy zbłądzili, wszyscy są zwiedzeni. 


Jak dobrze znać prawdę, jak dobrze, że Pan Jezus - Mój Bóg i mój Pan za wolą Ojca wydobył mnie również i z politycznego świata, bo kiedyś przed nawróceniem tez tkwiłem w nim, też żyłem m.in tym światem - komentowałem, ufałem pewnych politykom i partiom, pokładałem jakieś nadzieje w nich. Jak dobrze być wolnym od tego fałszywego, złudnego świata a mieć nadzieję w Żywym, miłującym Bogu - jeśli ktoś pierwszy raz czyta mój blog, ten wpis to niech nie myśli że jestem Świadkiem Jehowy. Nie byłem, nie jestem i nie będą Świadkiem Jehowy - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

Nie należę do żadnej organizacji i żadnej nie popieram. Idę i chcę iść za Zmatrwychwstałym, Wszechmogącym Zbawcą i trzymać się nauczania jedynej natchnionej księgi jaką jest Biblia : http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka


Polityczny świat w którym króluje : kłamstwo, manipulacja, intrygi, waśnie, kłótnie, walki nie interesuje mnie.


" Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu " - Księga Jeremiasza 17:5-8 Biblia Warszawska 

Ludzie nabierają się na ten polityczny haczyk bo nie znają Chrystusa, nie znają Jego obietnic. Nie widzą Królestwa Bożego, nie wierzą tak na prawdę że Chrystus żyje, nie wierzą że może on wzbudzić z martwych tych którzy poszli, idą i pójdą za nim - nie wierzą że Chrystus da nieśmiertelność swym uczniom, nie wierzą że będzie nowy wszechświat i Nowe Jeruzalem z Objawienia Jana - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html  - tacy ludzie zaabsorbowani są tymi światem, pieniędzmi, tym aby czerpać pełnymi garściami z tego bezbożnego świata i jego rzeczy, jego uciech. Na tym są skupione ich myśli, ich dążenia, pragnienia. Na tym co cielesne, światowe - na tym co grzeszne, na pożądliwościach. Przy tym jest ich serce więc te rzeczy są ich skarbem.

Nie mają skarbu w niebie, więc ich serca nie są przy Chrystusie, przy Królestwie Bożym ale przy tym świecie a więc i polityce, partiach politycznych i różnych ludziach i ich "planach", "obietnicach politycznych" - popierają ich pokładają w nich zaufanie, nadzieję a na ludzi którzy wybierają inne partie, innych polityków wieszają psy - wyzywają ich, wyśmiewają, atakują itd. Jedni drugich nawzajem tak traktują a szatan się cieszy....

Uwaga ludzi skupiona jest na politycznym świecie a szatan używa go jako tematu zastępczego - bardzo ważnego tematu zastępczego i napuszcza ludzi na siebie. Ludzie zaabsorbowani różnymi opcjami politycznymi nie widzą że one wszystkie są z tego samego źródła, nie widzą że są w pętli, pułapce ale myślą że to ci którzy opowiadają się za tymi innymi opcjami zbłądzili, a oni są przy prawdzie. Ale wszyscy zbłądzili bo polityka to droga na manowce. Z gruntu tworzona przez ślepych i ślepi za nią idą - zwiedzeni są na czele i inni zwiedzeni idą za nimi i ich pomysłami.

Trwa to od bardzo dawna a ludzie jak ślepi błądzą w ciemnościach politycznego świata i dają się łapać na różne obietnice ale tak to jest gdy odrzuca się Chrystusa - światłość świata - ,,droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. (19) Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć,, - księga przysłów Salomona 4:18-19 Biblia Warszawska


Kto pokłada jakieś nadzieje, zaufanie w polityce, partiach, politykach ten zawsze się zawiedzie, jego nadzieja obróci się w pył, a zaufanie okaże się źle ulokowane....


"  Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. 5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu; " - Księga Psalmów 146:2-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  " Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją I nie zwraca się do wyniosłych, Ani do uwikłanych w kłamstwie " - Księga Psalmów 40:5 Biblia Warszawska - świat jest w kłamstwie po uszy, coraz większym kłamstwie bo odrzuca Tego który jest prawdą : " JA JESTEM DROGA, PRAWDA i ŻYCIE " - Ewangelia Jana 14:6


Ten świat którego polityka jest częścią jest w kłamstwie po uszy.

Jaka większość ludzi taki świat, jaka większość ludzi takie czasy. Jaka większość ludzi taka polityka - " Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. " - 1 list apostoła Jana 5:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Biblia Warszawska : " My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem "


Na mój głoś mógłby liczyć tylko naśladowca, uczeń Chrystusa ale tacy będą znienawidzeni przez wszystkich więc nikt takich nie wybierze .... swój swojego wybiera i wybierze a większość świata to bezbożni (w tym bezbożni w maskach religijności) i oni wybierają swoich. Swój swego znajdzie zawsze.

Chrześcijanie nie są z tego bezbożnego świata, więc bezbożny świat nie będzie ich wybierał, popierał ale nienawidził :


" Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was.
19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi.20 Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.21 Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. " - Ewangelia Jana 15:18-21 UBG 

Ci, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego uczniami są dziećmi Bożymi. Kto nie jest uczniem Chrystusa ten nie jest dzieckiem Bożym. Synowie i córki ciemności dokonują wyborów, ponieważ jest ich zdecydowana większość. Nie oddam nigdy swego głosu na syna lub córkę ciemności, na kogoś kto nie jest uczniem Chrystusa. Albo ktoś jest w światłości, albo w ciemności. Nie mam oddawać swój głos na partie i ludzi tego świata, które co najwyżej mają tylko pozory chrześcijaństwa. Nie interesuje mnie oddawanie głosu na pozory. Nawet jeśli te pozory mają jakieś pozytywny punkty w swym programie, to mają też wiele ciemnych, wiele z tego świata a ja nie zamierzam przykładać do tego nawet małego palca.
Mój głos byłby wsparciem, a więc nie robię tego. Nie obchodzi mnie, że ktoś ma jakiś pomysł, gdy z tyłu ma 100 brudnych pomysłów wspierających ten bezbożny świat, utwierdzających ludzi w tym bezbożnym świecie, w doczesnych sprawach.


" Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący." - 2 Koryntian 6:14-18 UBG 

Wg kryteriów ludzi tego świata antychryst i ludzie go poprzedzający będą wspaniałymi politykami. Dokonają niesamowicie wielkich rzeczy w tym świecie - pokój, dobrobyt, wyżywią głodnych, zreformują świat. I jak napisane cała ziemia pójdzie w podziwie za bestią - antychrystem - człowiekiem grzechu. Skoro dla ludzi tego świata bogactwa i inne przyziemne rzeczy są na szczycie to dla nich to będą "wspaniali politycy", ale dla tych, którzy nie są z tego świata najważniejszy jest Chrystus i naśladowanie Go. Ci nie będą omamieni cudami demonów, różnymi nadprzyrodzonymi sztuczkami, ani dobrobytem, pokojem i innymi wielkimi reformami. Oni w człowieku grzechu będą widzieć grzech i żadne skarby, żadne reformowanie świata nie przysłoni im oczu. Znają Chrystusa i będą widzieć braki w tych "reformatorach" - którzy będą wilkami w owczych skórach. Uważam m.in że w tzw przyszłej trzeciej świątyni nie zasiądzie antychryst ale jego imitacja. Człowiek który będzie miał tylko pozory biblijnego antychrysta - później przyjdzie ten o którym mówi Biblia, zniszczy tą marionetkę i uznany zostanie przez wielu chrześcijan - Mesjaszem, bo wcześniej nabiorą się że marionetka to biblijny antychryst - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html


Więc jeśli ktoś nie jest uczniem Chrystusa - uczniem wg biblijnych kryteriów to nie ma mojego poparcia, a więc i nie ma mojego głosu. A jeśli ktoś jest uczniem Chrystusa to nie będzie wybrany, bo będąc uczniem Zbawiciela będzie wzgardzony, znienawidzony lub wyśmiany przez większość. Więc polityka dla mnie nie istnieje - nie żyję nią jak wielu ludzi. Wielu wpadło w polityczną sieć. Nie widzą że nie ma tam alternatywy, ale jest masa zwiedzionych ludzi, którzy potworzyli różne "obozy" - partię i ci zwiedzeni ludzi prezentują swoje pomysły, cele.

Ale jakie mogą być cele zwiedzionych ludzi, ludzi tego świata. Ci ludzie są zaślepieni na najważniejsze rzeczy - nie znają i nie widzą Chrystusa. Nie szukają królestwa Bożego. Ale szukają królestwa ziemskiego. A najważniejszymi rzeczami dla nich są światowe rzeczy.


"Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi obaj w dół wpadną " - tak powiedział Zbawiciel i jak zawsze powiedział prawdę. Idąc za ludźmi tego świata, za synami i córkami tego bezbożnego świata zbłądzi się

" Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą " - Księga Izajasza rozdział 60 werset 2 Biblia Warszawska


" Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Ewangelia Jana 8:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Jeśli miałbym iść na jakieś wybory to przekreśliłbym wszystkich kandydatów - a na karcie do głosowania dostawił kwadrat i napisał był obok niej: Wszechmogący Zbawiciel Jezus Chrystus i zaznaczył bym Zmartwychwstałego. Żadne ustawy, uchwały nie zmieniają ludzkich serc. Żadne zakazy, nakazy nie sprawią że ludzie będą inni. To ewangelia a nie polityka jest mocą Boża ku zbawieniu, ku odnowieniu serca - ku jego przemianie. Z przemienionego serca wypływa nowe życie - nowe uczynki i taki człowiek jest najlepszym obywatelem bo jest nowym człowiekiem z nowymi czynami : " A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:19-23 UBG 
EZECHIEL rozdział 36


 Gdyby wszyscy ludzie przeszli przemianę serc, to świat byłby inny - więc EWANGELIA jest lekiem dla świata..... nie jacyś politycy, nie jakieś partie ale CHRYSTUS - ZMARTWYCHWSTAŁY, WSZECHMOGĄCY CHRYSTUS....... "  I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;
22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.
23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. " - Ewangelia Marka 7:20-23 UBG 


Jak pisałem jaka większość ludzi taki świat, jaka większość ludzi takie czasy, jaka większość ludzi taka polityka. Co z tego że nadejdzie po przyszłych wielkich wojnach wielki dobrobyt, pokój, wielkie reformy jak to wszystko będzie przesiąknięte grzechem, tym bezbożnym światem, buntem wobec Chrystusa - ale ludzi tego świata nie obchodzi Chrystus i jego nauka, nie obchodzą ich przykazania Chrystusa i świętość, czystość. Dla nich liczy się aby im było dobrze i dostatnio a że grzech będzie w tle, że będzie napędzanie upadłej ludzkiej natury - wspieranie jej i wspieranie buntu wobec Chrystusa, wobec jedynej natchnionej księgi jaką jest Biblia to im to nie będzie przeszkadzać. Chętnie pójdą za tym.

Trendy polityki są proste : doczesność, umacnianie tego bezbożnego świata i jego rzeczy. Budowanie tego bezbożnego świata przez wzrost ekonomii, dostępność rozrywek i wszystkie związanego z hedonizmem to ludzie tego świata pójdą za tym i będą głosować na to. Dlatego też w obietnicach wyborczych królują pieniądze, dostępność rozrywek i ogólnie wzrost możliwości z korzystania z rzeczy tego świata. Nie ma w tym świecie na pierwszym miejscu Chrystusa, Królestwa Bożego, Ewangelii.....
Ten świat to wielki Babilon, globalna Sodoma i globalny Egipt. To wszystko będzie umacniane i polityka będzie się kręciła wokół przyziemność a nie wokół Chrystusa.

Dla mnie polityka to budowanie raju na ziemi przez synów i córki tego bezbożnego świata. Dlatego też nie ma miejsca dla Chrystusa w świecie gdzie większość to synowie ciemności, synowie tego bezbożnego świata. Większość wybiera swoich, a ci kręcą się wokół tego świata i co najwyżej martwych religii - wokół katolicyzmu, prawosławia, wokół islamu, buddyzmu, hinduzimu i innych. Ale nie wokół Chrystusa.
Ale szatan zwodzi cały świat więc zwodzi i świat polityczny.

Ale również trzeba się modlić za władców, za ludzi władzy - nie będą na nich głosował, nie będą ich wybierał ale będą się modlił za nimi : ,,Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; 4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy." - 1 list do Tymoteusza 2:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

zbudowanie raju na ziemi bez Chrystusa - do tego zmierza szatan a polityka jest tego częścią. Jednak raj jest w Nowym Jeruzalem które zstąpi na ziemię i kto nie jest uczniem Chrystusa nie wejdzie do Niego - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


Kto jest z tego świata ma jakieś zaufanie w partiach, polityce. Pokłada większe lub mniejsze zaufanie, nadzieję w ludziach i ma nadzieję że ludzie zmienią na lepsze świat - czy to ekonomicznie, czy społecznie czy w innych obszarach. Człowiek tego świata wybierze grzeszne królestwo o ile będzie tam dobrobyt, spokój wg ludzkich kryteriów, i możliwość robienia co się podoba a więc grzeszenia, gonitwy za pożądliwościami.

Mogą panować największe grzechy, ale jeśli jest tam i dobrobyt, pokój to ludziom tego świata nie przeszkadzałby grzech, dlatego też i człowiek grzechu nie będzie im przeszkadzał. Ale oni nie zobaczą tego co zobaczą uczniowie Chrystusa. Człowiek grzechu przyniesie im to czego pragną więc dla bezbożnego świata - człowiek grzechu będzie najwyższy, wspaniały bo przyniesie bezbożnemu światu i martwym religijnym ludziom, duchowo martwym ale co najwyżej z religijnym zapałem to czego chcą, to co pociąga ich oczy, ich serca, ich uszy a na dodatek będzie wielkie demoniczne zwiedzenie i może zwodnicza, fałszywa obietnica nieśmiertelności - stąd też kiedyś świat pójdzie za tym który kiedyś nadejdzie - kiedyś po przyszłych wielkich wojnach :

" I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za bestią.
4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? " - Objawienie Jana 13:3-4 UBG 

Ja bym nie oddał pokłonu bo taki należy się tylko OJCU i SYNOWI. Nie powiedział bym też kto jest podobny do człowieka grzechu i kto może walczyć z człowiekiem grzechu. Bo przecież Chrystus jest Wszechmogący i to Chrystus śmiało może z nim walczyć i zdmuchnąć człowieka grzechu bez żadnego wysiłku, ale dla ludzi tego świata - człowiek grzechu będzie kimś wspaniałym, najlepszym, największym ....


Jeśli ludzi w dzisiejszych politykach widzą często wielkich ludzi, mądrych i mówią że wierzą w nich. To cóż dopiero gdy nadejdzie człowiek grzechu. Wszyscy ci którzy pokładać będą zaufanie w politykach, jakichś partiach - tym bardziej położą swoją nadzieje, zaufanie w człowieku grzechu, któremu żaden polityk nie dorówna. ślepi są przewodnikami ślepych ....... ale dla ludzi tego świata człowiek grzechu - antychryst będzie ucieleśnieniem sprawiedliwości, dobra.

Ale jaki będzie król tacy i ci którzy za nim pójdą :

,, w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy.2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;,3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych;,4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;,5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj." - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska - do takiego stanu zmierza bezbożny świat - kogo mogą wybierać i popierać tacy ludzie - ta ogromna większość ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html

w tzw "demokracji" większość wybiera a uczniowie Chrystusa nie byli i nie będą większością w tym bezbożnym świecie - nic dziwnego że nazwani są "maleńką trzódką". Zbawca nie przypadkowo zadał pytanie retoryczne - czy gdy przyjdzie to czy znajdzie wiarę na ziemi - Ewangelia Łukasza 18:8.


Chrześcijanie nie mogą obalać władz tego świata, buntować się przeciwko nim - chyba że te władze zmuszają, będą zmuszać do wyparcia się Chrystusa, do łamania Jego przykazań, poleceń, nauki. Wtedy należy słuchać Chrystusa a nie ludzi, ale nigdy nie należy brać udziału w rewoltach, przewrotach. Mamy się nie upodabniać do tego świata. Mamy być światłością świata, zło dobrem zwyciężać. Nie oddawać nienawiścią na nienawiść.

te obecne systemy polityczne, partie to kozły ofiarne i marionetki szatana. szatan zrzuci na nich winę i obali je a ludzie dadzą się złapać na "nowe" rzeczy - na nowe systemy i uwierzą wilkom w owczych skórach, ale najpierw nadejdzie gigantyczna wojna i krach a potem wiele innych wydarzeń - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html


więc nie głosuję i nie będę głosował na ludzi tego świata. Kto nie jest uczniem Chrystusa, nie ma mojego poparcia - najmniejszego poparcia :


" Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. " - Ewangelia Łukasza 11:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


oczywiście w polityce zapewne są ludzie, którzy mają dobre intencje, dobre chęci ale co z tego że jakiś ślepy duchowo człowiek chce dobrze jak nie zna drogi i nie widzi wyższych i lepszych celów.


5 komentarzy:

 1. Witam serdecznie. Proszę powiedzcie mi o Sakramencie Komunii Św. jak ją i czy w ogóle przyjmować, czy jest bardzo ważna, czy muszę brać udział w katolickich Mszach Św? Czy w Biblii jest mowa o przyjmowaniu Komunii i uczęszczaniu na Msze Św?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj, tak tzw komunia w wydaniu katolickim jak i ich msze to błędne wymysły - https://www.youtube.com/watch?v=jy64ekaIrJE

   , przeczytaj książkę : " Daleko od Rzymu blisko Boga " - mam inne zdanie na temat tzw piekła, czy trójcy i paru innych rzeczy ale warto przeczytać - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

   ale najważniejsze jest czytać Biblię - szczególnie polecam list apostoła Pawła do Hebrajczyków, gdzie szczególnie wyraznie msza i katolicka komunia są obalone w pył. Proś Chrystusa o wskazanie drogi, o mądrość, o ukazanie prawdy. Zawsze i we wszystkim przychodź do Niego - On jest " Cudownym Doradcą " - Księga Izajasza 9:5 , o eucharystycznych cudach, które są demonicznym działaniem : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html

   http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html - uważaj na wszelkie organizacje religijne, nie tylko na katolicyzm ale i na Świadków Jehowy czy na te protestanckie
   ,

   Usuń
  2. bardzo ci dziekuje za odpowiedz napewno przejrze wszystko co mi poleciles. chcialem tylko zaznaczyc ze staram sie nawrocic i poznac Slowo Boze. Zaczalem studiowac Pismo Sw od Starego Testamentu ze wzgledu na kolejnosc wydarzen i Stworzenie Swiata ale powiedziano mi bym zaczal lepiej od NT i tak teraz robie i wierze ze poznam wiekszosc odpowiedzi na moje pytania a troche juz sie ich uzbieralo. serdecznie pozdrawiam! Tomek

   Usuń

  3. Chrystus nie jest kawałkiem mąki, nie jest na wezwanie stworzenia w jakimś kawałku mąki. M.in ewangelia Jana rozdział 6 mówi kompletnie o czymś innym. Spożywanie ciała i picie krwi wiąże się ściśle z ofiarą z Golgoty. Tak jak przy ostatniej wieczerzy apostołowie nie jedli dosłownego ciała Pana Jezusa i nie pili dosłownej krwi, tak samo później chrześcijanie łamiący chleb robi to na pamiątkę śmierci Pana za nich.

   " A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.
   27 Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;
   28 To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. " - Mateusz 26:26-28 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - czy krew wylała się wtedy przy stole czy na drugi dzień ?? więc widzisz chleb i wino to symbolika a nie dosłowne rzeczy

   " I wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą; (18) powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. (19) I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. (20) Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa " - Łukasz 22:17-20 Biblia Warszawska - to czyńcie na moją pamiątkę. Na pamiątkę czego ?? - to jest ciało moje które się za was daje - 19 werset. Kiedy to ciało się dało ?? tego wieczoru czy następnego dnia - właściwie to był jeden dzień, bo wg Biblii dni liczy się od zachodu słońca a nie tak jak my, ale rozumiesz chyba o czym piszę.

   To wszystko symbolika tego co miało stać się później, a nie dosłowne ciało i dosłowna krew. Dosłowne ciało i dosłowna krew były kilkanaście godzien późnej na Golgocie. Dzielenie się chlebem, wspólne posiłki i wspominanie tego co dokonał Pan budowało dodatkowo społeczność.

   Ale to łamanie chleba to było tylko część pełnego posiłku a nie kes kawałka mąki, gdzie ludzie w większości się nie znają, gdzie jest masa błędnych, sprzecznych z Biblią nauk a tak jest w katolicyźmie. Masy ludzi którzy nie są dla siebie braćmi i siostrami, nie żyjący dla Chrystusa tak jak ukazuje Biblia, ale dla świata a religia to jakaś otoczka.

   Usuń
  4. oddawanie czci kawałkowi mąki, to wielka ślepota. Nie potrzeba mszy która wg katolicyzmu jest ofiarą bezkrwawą. Z kilometra widać martwy religijny system, martwe, mechaniczne obrzędy, sztuczność, widać z daleko wypaczenie wiary w "duchu i prawdzie"

   pamiętaj, że wszystkie wydarzenia - czy to stworzenie, czy potop, czy dam i Ewa czy Jonasz itd to nie przenośnie, nie bajki a szatan chce wmówić to ludzkości. Ze to albo bajka albo przenośnia, że odczytywanie dosłowne jest głupotą, ale Chrystus i apostołowie rozumieli to dosłownie i Wszechmogący Ojciec i Syn mieli i mają moc uczynić to o czym mówi Biblia - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/popieranie-kamstwa-ewolucji-kolejny.html

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/historia-jonasza-to-nie-mit.html

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/jak-wszystkie-zwierzeta-mogy-zmiescic.html

   upadek dogmatów maryjnych : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

   pamiętaj aby szukać prawdy wprost u Chrystusa. szatan naucza aby iść do różnych organizacji i pokłądać nadzieję w jakichś ludziach, ale nalezy iść wprost do Chrystusa, prosić Go o zrozumienie i o siły aby wprowadzać w życie to co nakazał a co jest dobre i słuszne, ale szatan chce ukazać Drogę Chrystusa jako ograniczenie wolności, jako niewolę, jako stratę ale prawda jest inna. Traci życie ten kto żyje samowolnie, kto nie idzie całym sercem za Chrystusem, kto nie oddał Mu swego życia - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html

   , niech Pan Jezus ukaże ci prawdę i wyprowadzi z błędów czy kłamstw katolickich i wszelkich innych. Zostań Jego uczniem. Jesteśmy tu tylko na chwilę, nie warto żyć jak świat lub w martwej religijności, nie warto iść za tym co związane z ciałem i z oczami, bo w tym gubi, zatraca się ludzkość - w grzechu, marności, pożądliwości m.in : 1 list apostoła Jana 2:15-17

   Usuń