Popularne posty

środa, 20 maja 2015

każdy człowiek spotka się z Chrystusem - ty też - usprawiedliwienie

" Lecz jeżeli zgrzeszą przeciwko tobie - gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył..." - 1 Księga Królewska 8:46 Biblia Warszawska


  " Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? (5) Oto, jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno i jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach, (6) o ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw, i syn człowieczy, który jest jak robak? " - Księga Hioba 25:4-6 BW" PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi? " - Psalm 130:3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscypod grzechem;
10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; " - list apostoła Pawła do Rzymian 3:9-10 UBG

Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. 23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;" - Rzymian 3:22-23 UBG


        WSZYSCY  SĄ  PRZESTĘPCAMI a więc WSZYSCY  POTRZEBUJĄ  ZBAWICIELA


Wszyscy ludzi (oprócz malutkich dzieci które jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem) zgrzeszyli czyli złamali Boże Prawo, rozminęli się z nim. 

" Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. " - 1 list apostoła Jana 3:4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Gdy człowiek łamie Prawo ludzkie to jest przestępcą, tak samo ten który łamie Boże Prawo jest przestępcą. Przestępca staje przed ludzkim sądem, przed ludzkim sędzią i otrzymuje wyrok. Tak samo ten który złamał Boże prawo a odrzuca Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana stanie na Bożym Sądzie i zostanie sprawiedliwie uznany winnym i otrzyma sprawiedliwy wyrok. 

Może komuś się wydaje że grzesznikami są tylko mordercy, złodzieje, gwałciciele itp , ale grzech to nie tylko takie postępowania. Morderstwo jest końcowym etapem nienawiści - ten kto nienawidzi jest już mordercą. Cielesny kontakt z czyjąś żoną czy mężem jest końcowym etapem cudzołóstwa które wcześniej pojawiło się w sercu. Kradzież jest końcowym etapem pożądanie czegoś co należy do innych. Wszystko zaczyna się w sercu. Na tym etapie już jest grzech. Biblia mówi że kto potrafi dobrze czynić a nie czyni go, ten dopuszcza się grzechu. Grzech to dużo poważniejsza i głębsza sprawa niż się niektórym wydaje.

                              USPRAWIEDLIWIENIE


Gdyby drogą do usprawiedliwienia były tzw "dobre uczynki" to Pan Jezus nie musiałby ofiarować swego życia. Nie byłoby Golgoty, nie byłoby śmierci krzyżowej, nie byłoby żadnej śmierci. Ale Pan przyszedłby objawiłby to co trzeba wykonywać i wróciłby do trzeciego nieba. Nie byłoby Golgoty, Pan nie oddałby swego życia za nas, za nasze grzechy - nie byłoby to potrzebne. Ale winy nie da się samemu zmazać w żaden sposób, człowiek co by nie zrobił nie jest w stanie zmazać winy swoich grzechów. Potrzebny był Zbawca i Jego ofiara.


" Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2)Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." - 53 rozdział Księgi Izajasza Biblia Warszawska 

Jeśli usprawiedliwienie jest z tzw "dobrych uczynków" to Pan Jezus umarł na darmo.  Jednak usprawiedliwić człowiek nie może się sam, więc i śmierć Chrystusa nie jest na darmo, ale jest bezcenna. 


 Bóg jest doskonale czysty, oddzielony od zła. Jest perfekcyjnie święty. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli sami się odcięli od Boga, przez swoje skalanie stracili łączność z Tym który jest doskonale czysty. A że Ojciec i Syn są życiem to gdy człowiek przerwał przez grzech łączność z Nimi - sam odłączył się od życia i zaczął umierać. Przynajmniej ja tak to widzę.

Zapłatą za grzechy jest śmierć, która mieć będzie pełny obraz na Sądzie Bożym. 

Boży kodeks karny przewiduje za złamanie Bożych Praw, standardów karę śmierci i nie dotyczy to tylko cielesnego umierania ale tak samo będzie na przyszłym Sądzie Bożym. 
Ludzkie kodeksy karny przewidują różne kary, ale jest pewna analogia między Bożym Sądem a ludzkim sądem. Gdy człowiek złamie ludzkie prawo i kodeks karny przewiduje za jakieś przestępstwo np karę w wysokości 10 lat więzienia, to żeby wyrok był sprawiedliwy, żeby nie naruszył kodeksu karnego - sędzia musi wydać wyrok 10 lat więzienia. Taki wyrok jest zgodny z prawem, jest sprawiedliwy wg tego co ustalone. Ale gdyby sędzie wydał wyrok 20 lat więzienia, to byłby niesprawiedliwy. Również gdyby wydał wyrok mniejszy niż 10 lat również byłby to wyrok niesprawiedliwy bo kodeks karny nie przewiduje za to przestępstwo mniejszej kary niż 10 lat. Również większa niż 10 lat też byłaby niesprawiedliwa, bo niezgodna z kodeksem karnym.

Ludzkie kodeksy karny nie zawsze są sprawiedliwe w przeciwieństwie do Bożego, ale to tylko taki przykład z mojej strony, pokazujący że sprawiedliwy wyrok to wyrok zgodny z kodeksem karnym.

Boży kodeks karny przewiduje jedną karę : karę śmierci. Nie będzie mniejszej kary, nie ma żadnej opcji zmniejszenia jej. Np czyściec czy reinkarnacja to fałszywe nauki, fałszywe nadzieje. Nie będzie innej kary dla potępionych niż kara śmierci, unicestwienie. 

                              INNE  PORÓWNANIA

Który ziemski sędzia podepcze kodeks karny i uniewinni przestępcę dlatego że ten wcześniej prowadził wg ziemskich norm dobre życie ?? Może by znalazłby się taki sędzia ale byłby niesprawiedliwy bo podeptałby kodeks karny. 


Doskonale sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus nie podepcze swojego prawa ale będzie się go wiernie trzymał. Gdyby podeptał swój kodeks karny przestałby być sprawiedliwy. Kodeks karny domaga się bezwględnego ukarania przestępcy. 

 Powiedzmy, że na ludzkim sądzie oskarżony zaczyna przekonywać sędziego że powinien go uniewinnić od złamania danego przestępstwa ponieważ przeprowadzał staruszki przez ulicę, płacił uczciwie podatki, był uczciwym w pracy i chodził do jakiegoś kościoła. Ale sędzia nie sądzi go za jego dobre uczynki ale za konkretne przestępstwo, więc taka prośba oskarżonego jest niepoważna.
I jeśli za to popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje 10 lat więzienia, to sędzia musi dać 10 lat więzienia. Nie 2 lata, nie 5 lat, nie wyrok w zawieszeniu, nie 15 lat, ani nie dożywocie ale musi być to 10 lat więzienia. Tzw dobre uczynki nie mogą sprawić że sędzia podepcze kodeks karny.
Jeśli za dane przestępstwo kary by przewidywała karę np od 5 do 10 lat więzienia, to powiedzmy "dobre" wcześniejsze życie mogłoby mieć wpływ na to że sędzia by wydał minimalny wyrok przewidywany przez kodeks karny czyli 5 lat więzienia, ale skoro kodeks przewiduje jedną tylko karę : 10 lat więzienia to musi być to 10 lat więzienia - jeśli sędzia ma być sprawiedliwy i nie podeptać kodeksu karnego to musi być to 10 lat więzienia. 

Pan Jezus jako sprawiedliwy Sędzia nie podepcze swojego Kodeksu i nie da nikomu mniejszego wyroku niż kara śmierci.I bardzo dobrze i słusznie bo Ten który jest doskonale czysty i sprawiedliwy nie może przymknąć oka nawet na małą plamę. Choćby człowiek popełnił przez całe życie tylko jeden grzech, tylko raz odszedłby od Bożych standardów, tylko raz złamałby Prawo Boże to ten jeden raz oddziela zanieczyszcza go i nie może przebywać na wieki z tym który jest doskonale czysty, święty. 

Łańcuch składa się z wielu ogniw. Jeśli wisi ktoś na łańcuch nad przepaścią to nie ma znaczenia czy pękło jedno ogniwo, czy wiele ogniw - ten który wisiał spada w dół. Czy ktoś raz obrabował bank czy 10000 razy to nie ma znaczenia - złamał kodeks karny. popełnił przestępstwo. Jest przestępcą. 

Załóżmy że jakiś ludzki kodeks karny przewiduje za morderstwo tylko i wyłącznie karę śmierci. I staje morderca przed sądem i mówi że on tylko raz zamordował, ale przedtem nikogo nie zamordował a przecież mógł zamordować tylu ludzi ! Oprócz tego wcześniej prowadził porządne życie. Takie tłumaczenie dla sędziego nie ma znaczenia. Kodeks karny nie przewiduje zmniejszenia kary. Wyrok zgodny z kodeksem karnym to tylko i wyłącznie kara śmierci. 


Może jeszcze inny przykład : załóżmy że ktoś popełnia jakieś przestępstwo za które jest tylko kara śmierci. Człowiek ten zostaje umieszczony w celi śmierci i oczekuje x czasu na wykonanie wyroku.
Czy człowiek ten może odwoływać się od wyroku, argumentując sądowi, że nie czyni już nic złego a w zamian czyni dobro w więzieniu ?? Tylko niewinny mógłby się odwoływać i liczyć na pozytywny finał. Czynienie dobra nie może sprawić że człowiek ten zostanie wypuszczony z celi śmierci i że jego wyrok zostanie zmniejszony lub anulowany. Kodeks przewiduje tylko i wyłącznie karę śmierci. 


Kto myśli że dobrymi uczynkami przekona Boga aby odpuścił mu karę śmierci, ten postępuje jak ten który chciałby ludzkiego sędziego przekupić łapówką. Gdyby sędzia ludzki poszedł na to przestałby być sprawiedliwy, musiałby podeptać kodeks karny. Pan Jezus uniewinniając kogoś za tzw "dobre uczynki" musiałby podeptać swój kodeks karny i swoją doskonałą ofiarę za grzechy. 

                  PORÓWNAJ SIĘ z  PANEM  JEZUSEM

Człowiek może się porównywać z innymi ludźmi i może wydawać mu się że jest z nim dobrze bo nie morduje albo nie kradnie itp, ale niech ten człowiek porówna się z Jezusem Chrystusem a wtedy zobaczy swój prawdziwy stan. Niech przeczyta choćby tylko Nowy Testament i zobaczy jak jest brudny. Na "wadze" Bożej sprawiedliwości nie ma na jednej szali tzw dobrych uczynków a na drugiej szali złych uczynków. Ale na jednej szali są ludzkie uczynki a na drugiej doskonała Jezusowa świętość i sprawiedliwość oraz doskonałe uczynki Chrystusa - w takim układzie zawsze szala przechyla się na Bożą korzyść a każdy człowiek okazuje się winny wobec Boga i Jego Praw, które człowiek łamał. Boża sprawiedliwość zawsze zwycięża i sprawiedliwie skazuje.


Tak jak przed ludzkim sądem dobre uczynki nie mogą sprawić że podeptany będzie kodeks karny, tym bardziej na Bożym Sądzie, Ten który doskonale jest święty i sprawiedliwy i zna serca nie odejdzie od tego co ustalone i niezmienne że : " Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć " - list apostoła Pawła do Rzymian 6:23a UBG

Czasem widzę wpisy równych ludzi typu : ,,bądź dobrym człowiekiem a będziesz zbawiony." albo : "przestrzegaj przykazań a będziesz zbawiony" - Gdyby to stwierdzenie było prawdziwe to Jezus Chrystus nie musiałby ofiarować swego życia za nas, naszego grzechy. Wystarczyłoby jak pisałem, żeby Pan się objawił, przekazał swe nauki i kazał je przestrzegać i wróciłby do nieba bez śmierci ofiarnej i zmartwychwstania. Ale jak wykazałem zmazanie winy przez człowieka jest niemożliwe, co by nie robił nie może sam zmazać winy. Żadne tzw dobre uczynki nie mogą jej zmazać. Mleko się rozlało - a Boży kodeks przewiduje tylko i wyłącznie karę śmierci. Kto mówi że nie potrzebuje Zbawiciela Jezusa Chrystusa - Jego ofiary z Golgoty-  aby być uniewinnionym przed Bogiem ten jest samobójcą. 
Przykazania i dobre uczynki są ważne w życiu chrześcijanina, ale nie można podeptać ofiary Chrystusa. Pan oddał swe życie nie dla żartów, nie na darmo, ale było to niezbędne. Bez tej ofiary nie ma i nie będzie usprawiedliwienia. 
Mówienie ludziom : ,bądź dobrym człowiekiem a będziesz zbawiony." albo : "przestrzegaj przykazań a będziesz zbawiony" - nie zawiera mowy o krzyżu Chrystusa - czyli nie mówi o ofierze Chrystusa. Pan dał swoje życie na okup. Mówienie bądź dobrym człowiekiem albo przestrzegaj przykazań a nie mówienie od ofierze Chrystusa to nie jest Ewangelia.

Na sądzie Bożym ukażą się również motywy tzw dobrych uczynków (a tutaj nie zawsze ludzie są czyści), ukażą się również tajne złe uczynki - grzechy. A jak wykazałem nawet jeden grzech sprawia że jest się winnym kary śmierci.
Kto nie rozumie Bożej sprawiedliwości, ten nie rozumie też jak obrzydliwy i zły w oczach Bożych jest grzech. 


Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
2 Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. " - list apostoła Pawła do Rzymian 5:1-2 UBG

 Łaska nie daje przyzwolenia na życie w grzechu, ale uwalnia z mocy grzechu - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html" Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. " - Galacjan 2:16 UBG "uczynki Prawa" - czyli szukanie usprawiedliwienia w zakonie Mojżesza - ci którzy szukają usprawiedliwienia w Prawie Mojżesza czy w jakichś innych ludzkich wysiłkach, ci są na drodze przekleństwa ponieważ nawet jeden grzech eliminuje ich, a że wszyscy zgrzeszyli to każdy kto szuka usprawiedliwienia w Prawie Mojżesza czy swoich dobrych uczynkach będzie przeklęty :

Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. " - Galacjan 3:10 UBG - żaden człowiek oprócz Jezusa Chrystusa nie wypełnił wszystkiego co było napisane z Księdze Prawa Mojżesza. A jak napisałem i jak pisze Biblia choćby jedno odstępstwo od Tego co zapisał Mojżesz eliminuje człowieka. A żadne dobre uczynki nie mogą wymazać winy za popełnione już przestępstwa. 

Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jak wiemy, nie eliminuje wezwania Bożego do świętego życia, do przestrzegania dwóch przykazań miłości, do zapierania się siebie, do dążenia do uświęcenia. Wszystko to są ważne i konieczne rzeczy, ale usprawiedliwienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w to Kim był i jest, w to czego dokonał na Golgocie, w Jego zmartwychwstanie. 

Moim zdaniem usprawiedliwienie przez wiarę jest początkiem drogi, następnie trzeba dalej trwać w wierze i przez wiarę czerpać z Bożej łaski w której jest dar ducha świętego. Na dalszej drodze jest uświęcenie do końca życia ale nadal wszystko jest przez wiarę. Nie było i nie będzie przyzwolenia dla życia w grzechu, dla lekceważenia Bożych standardów, przykazań miłości. 

Prawdziwe dobre uczynki są owocem zbawienia, a nie drogą do zbawienia. Biblia mówi o Zbawieniu w trzech czasach : przeszłym (usprawiedliwienie), teraźniejszym, jak i przyszłym. Człowiek usprawiedliwiony przez wiarę może wrócić do starego życia, tak że podepcze teraźniejsze zbawienie, jak i przyszłe przez co i to przeszłe usprawiedliwienie nic mu nie da. Kto nie dąży do uświęcenia nie ujrzy Chrystusa - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:14.

Zbawienia można stracić, wielu odpadło i jak zapowiada Biblia, odpadnie od wiary, a przesiąkną światem, grzechem, pójdą na różne kompromisy - możliwe że podepczą prawdę że w Chrystusie jest tylko zbawienie. Może będą mówić że inne religie mają również zbawienie, że jest wiele dróg a nie tylko jedna jaką jest Chrystus. 
  Nauka : " raz zbawiony na zawsze zbawiony " -  to fałszywa nauka - wystarczy przeczytać choćby nowo testamentowe listy a widać wiele przykładów ludzi, którzy byli na prostej drodze - drodze życia, byli chrześcijanami a odpadli od żywej wiary. Została im co najwyżej martwa wiara. Przeczytajcie uważnie z modlitwą nowotestamentowe listy a sami zobaczycie jak wiele jest przykładów odstępstwa chrześcijan i ostrzeżeń dla chrześcijan przed duchową śmiercią. 


Tak że nie jest tak jak wielu mówi że np apostoł Paweł zachęca do życia w grzechu przez Ewangelię łaski. Jak mówił i ostrzegał apostoł Piotr w swoim drugim liście - ludzie bezbożni lub nieutwierdzeni, niewykształceni będą przekręcać natchnione listy Pawła a także inne księgi biblijne. 


"Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? 2 Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?  ............ " Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!16 Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? " - list apostoła Pawła do Rzymian 6:1-2, 15-16 Uwspółcześniona Biblia Gdańskahttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.htmlWięc jeszcze raz : żadne ludzkie wysiłki, uczynki nie mogą człowieka usprawiedliwić, gdyby mogły
 Pan Jezus nie poszedłby na krzyż. Islam za koranem zaprzecza że Chrystus umarł na krzyżu, że umarł za grzechy i zmartwychwstał. Być może chrześcijanom w przyszłości takie rzeczy będą serwowane za pośrednictwem różnych kanałów, np przez ich kościoły. Odstępstwo ma być wielkie i powszechne. 


 Zbawiciel Jezus Chrystus na Golgocie wziął na siebie karę śmierci jaka wisi nad wszystkimi ludźmi, więc sprawiedliwe jest aby tylko i wyłącznie przez wiarę w Niego dostąpić amnestii - usprawiedliwienia. Ten który ustanowił Prawo, wziął na siebie skutki złamania tego Prawa - więc może usprawiedliwić tych do Niego przychodzą - takie rozwiązanie jest sprawiedliwe. Gdyby Pan odpuścił bez ofiary to przestałby być sprawiedliwy, musiał by podeptać swoje Prawo. Ale na Golgocie wypełniła się sprawiedliwość i Bóg udowodnił swoją miłość do ludzi. Sprawiedliwość nie została podeptana przez Boga, a miłość do nas również została zachowana. Bóg chciał nas uratować, ale nie mógł zrobić tego depczą swoje Prawo. Ofiara z Golgoty jest rozwiązaniem tego problemu. Bez ofiary z Golgoty albo sprawiedliwość, albo miłość musiałyby iść w odstawkę. 
Pan Jezus wziął na siebie grzechy świata, ale z Jego ofiary większość nie chce skorzystać i sprawiedliwie na Sądzie Bożym zostaną potępieni. Również ci którzy brali tylko usprawiedliwienie a wykorzystywali je aby żyć sobie w grzechu - ci również jeśli się nie opamietają, będą potępieni :


" Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
24 Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale.
25 I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.
26 A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
27 I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki. " - Ewangelia Mateusza 7:21-27 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:1 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - niech Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus umacnia nas w swojej łasce - abyśmy obfitowali z każdym dniem coraz bardziej w miłości Bożej, w wierze, nadziei. Abyśmy obfitowali w owoc ducha, abyśmy byli coraz silniejsi duchowo. Abyśmy przez wiarę w Chrystusa byli napełniani duchem świętym i w tej łasce byli coraz większą światłością i solą niezwietrzałą, abyśmy dążyli do uświęcenia. Aby Pan w swej łasce przemieniał nas coraz bardziej na swoje podobieństwo - abyśmy byli coraz bardziej podobni do Zbawcy w Jego miłości, sprawiedliwości, świętości. 
Aby Pan kierował na ku swemu Słowu i dawał nam zrozumienie abyśmy byli doskonali : " Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:16-17 UBG

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej " - Ewangelia Mateusza 22:29 Biblia WarszawskaKara śmierci wisi nad wszystkimi ludźmi i tylko w Zmartwychwstałym Zbawicielu -Jezusie Chrystusie jest ratunek. Każdy człowiek spotka się z Panem Jezusem - jedni spotkają się ze Zbawcą, pozostali z Sędzią - ale ci drudzy nie będą się weselić w przeciwieństwie do tych pierwszych. Odrzucali Zbawiciela, czynili zło - sami siebie wydadzą wyrok - "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska


" Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.  " - Rzymian 6:23

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/12/ewangelia-prawdziwej-aski-cz-3-jezus.html http://mieczducha888.blogspot.com/2017/12/ewangelia-prawdziwej-aski-cz-3-jezus.html4 komentarze:

 1. JASNY I PRZEJZYSTY OPIS ,CHWALA BOGU YAHWE PRZEZ JEGO SYNA JEZUSA(YESHUA)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. co do używania hebrajskich czy greckich imion to polecam przeczytać : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/imienny-chaos-isus-jeszu-i-inne.html

   ,

   Usuń
 2. wszystko dobrze... tylko jedno ale
  nie będzie niestety unicestwienia za grzechy, lecz ogień wieczny, nieugaszony....:(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przeczytaj to : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

   o to : "Na wieki wieków , ogień wieczny " - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=245

   Usuń