piątek, 29 maja 2015

polis miasto większe 16 razy od Polski stolica nowej ziemi

List Ap. PAWŁA do HEBRAJCZYKÓW 13:14 Biblia Warszawska


Najwspanialsze miasto. Na te słowa wielu, większość - ogromna większość ludzi pomyślałaby że mam na myśli np : Nowy Jork, Paryż, Londyn, Rzym, Dubaj, Los Angeles itd. Ale najwspanialszym miastem nie jest żadne ziemskie miasto, choć kiedyś będzie ono na ziemi. Najwspanialszym miastem jest Nowa Jerozolima - której architektem, twórcą, wykonawcą, budowniczym jest Bóg. Stworzenie nigdy nie zbuduje czegoś lepszego od wszechmogącego, wszechmądrego Stwórcy - więc wszystkie miasta ludzkie razem wzięte są niczym w porównaniu do niebiańskiej Jerozolimy.


" Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
10 Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:9-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. " - Hebrajczyków 11:16 UBG


szatan robi wszystko aby ośmieszyć Boże obietnice, chce umniejszyć wspaniałość nowego stworzenia, chce pokazać w krzywym zwierciadle Boże plany dotyczące przyszłości. Jednym z takich ataków, próbą ukrycia Bożych planów i obietnic jest moim zdaniem ukazywanie Nowej Jerozolimy jako symbolu, przenośni i zaprzeczanie że chodzi o dosłowne miasto. A Biblii moim zdaniem jasno i wyraźnie opisując Nowe Jeruzalem ukazuje je jako dosłowne, prawdziwe miasto które ostatecznie będzie położone na przyszłej nowej ziemi.

Celowo szatan ukazuje wieczność jako nudną albo nieatrakcyjną. Przez to chce odciągnąć ludzi od zbawienia, od Chrystusa. Dlatego też zbawienie ukazywane jest w formie gdzie gra się ciągle na harfach albo przebywa w chmurach. Tego typu ukazywanie życia zbawionych jest totalnym kłamstwem, absurdem. To tak jakby zamiast zdjęć niewyobrażalnie wspaniałego pałacu, pokazać zdjęcia obory albo chlewa i mówić że tak wygląda ten pałac. Podobnie szatan chce ukazać niewysłowione wspaniałości życia zbawionych w przyszłym nowym stworzeniu jako nudę, głupotę itp - podczas gdy prawdziwy obraz Królestwa Bożego i wiecznego życia Zbawionych jest niewyobrażalnie wspaniały, ale kłamca i oszczerca nie powie tego.
 Zbawieni to nie będą jakieś eteryczne duszki, nudzące się na chmurach, albo pogrywające na harfach - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html


                               WIELE  MIESZKAŃ


" W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce.
3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. " - Ewangelia Jana 14:2-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

  W Bożym mieście - w niebiańskiej Jerozolimie która po 1000 letnim królestwie zstąpi na nową ziemię, jest na pewno wiele mieszkań. Bardzo dużo, bo to nie jest miasteczko ale duże miasto, bardzo duże miasto :) 
Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe. " - Objawienie Jana 21:16 UBG - zakładając że jeden stadion to 185 metrów to jeden bok miasta wynosi 2220 kilometrów. powierzchnia miasta to 2220 km x 2220 km - co daje około 4 miliony 928 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obszar miasta Bożego - nowej, niebiańskiej Jerozolimy jest ok szesnaście razy większy niż obszar Polski. Werset mówi również o wysokości która też ma 12000 stadiów - a więc kształt Nowej Jerozolimy to albo sześcian albo ostrosłup - zdania są podzielone. Najważniejsze że Nowa Jerozolima to niezawodna Boża obietnica - realne, prawdziwe miasto. 
Nowe Jeruzalem jest powierzchniowo większe od Warszawy - ok 9500 razy. Dodając do tego że miasto ma również wielką wysokość to powierzchnia użytkowa w nim jest ogromna - więc "wiele mieszkań" o których mówił Pan Jezus to nie przesada :) 
Wiele osób popełnia błąd - biorą Nową Jerozolimę i umieszczają ja na obecnej planecie i mówią że to niemożliwe, aby takie miasto istniało. Ale Biblia nie opisuje Nowej Jerozolimy na obecnej Ziemi, ale na nowej ziemi. Nowa Jerozolima nie zstąpi na obecną ziemię, ale na nową ziemię, która zostanie utworzona po 1000 letnim Królestwie Chrystusa. A ta Nowa Ziemia będzie idealna jak i wszechświat i wszystko inne, więc znacząco będzie się różnić od obecnej ziemi. Dla OJCA i SYNA wszystko jest możliwe, ich moc stwórcza, mądrość jest nieograniczona więc wszystko co napisane jest możliwe bez problemu aby zostało przez nich stworzone i idealnie funkcjonowało. Więc Nową Jerozolimę trzeba umieścić na Nowej Ziemi a nie na obecnej. Może ta Nowa Ziemia będzie wielokrotnie większa, może będzie miała całkiem nowe i nieznane nam obecnie właściwości. Na pewno wszystko będzie niewyobrażalną wspaniałością, perfekcją - Bóg  w swej niezmierzonej mądrości i umiłowaniu piękna, harmonii wszystko idealnie stworzy. Po prostu my na dziś dzień nie jesteśmy w stanie sięgnąć tych rzeczy. Przerastają one ludzką wyobraźnie. Więc lepiej np patrzeć z wiarą, patrzeć na udowodnioną Bożą miłość i przez to być pewnym że to co stworzy będzie niesamowite, że nikt inny nic lepszego i wspanialszego nigdy nie stworzy. 
Skoro w upadłym, zepsutym obecnym stworzeniu jest tyle dowodów wszechmocy i mądrości Bożej i nawet tego upadłego, zepsutego, skażonego wszechświata, ziemi czy życia nie pojmujemy, nie możemy zrozumieć tych mechanizmów to co dopiero w odniesieniu do nowego stworzenia, które będzie zapewne miliardy miliardów bardziej złożone, wspaniałe i idealne - już nie będzie nic zepsutego przez grzech, bo nie będzie grzechu. 
Więc ja nie mam wątpliwości że istnieje w trzecim niebie taka Nowa Jerozolima jaką opisuje Biblia.  Pan Jezus wypowiedział swoje słowo i zaistniał wszechświat z miliardami galaktyk i z miliardami ciał niebieskich w tych galaktykach. Ten niepojęty ogrom powstał na Słowo Boże wypowiedziane przez Pana Jezusa - więc tak samo na Słowo Pańskie powstanie Nowa Ziemia a Nowa Jerozolima z takimi wymiarami jaką opisuje Biblie jak najbardziej może mieć miejsce. Nie trzeba tych wymiarów spłycać do symbolów. 
Ale nawet gdyby wymiary były symboliczne, to mówienie o Nowej Jerozolimie że nie jest realnym prawdziwym miastem ale symbolem to wielki błąd. Nowa ziemia i niebo to nie symbole więc i Nowa Jerozolima która będzie stolicą na nowej ziemi nie jest symbolem, co widać w wielu jasnych przekazach Biblii.

"Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło" - psalm 33:9 Biblia Warszawska - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

Co niemożliwe jest dla ludzi, możliwe jest dla Boga. Ale dla niewierzących nic nie jest możliwe - dla nich Bóg nie stworzył wszechświata, lub nie stworzył go tak jak opisuje Biblia. Wg m.in niedowiarków Chrystus nie stworzył bezpośrednio wszechświata i ludzi. Wg nich nie możliwe też jest, aby stworzył nową ziemię i aby miasto o powierzchni 5 milionów kilometrów kwadratowych było stolicą Królestwa Bożego. Ale ja wiem że dla Pana Jezusa takie rzeczy to drobnostka. Wiara od niewiary na prawdę nie różni. 

                  DRZEWO   ŻYCIA  W  NOWEJ JEROZOLIMIE, w RAJU " Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. " - Objawienie Jana 2:7 UBG

A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. " - Objawienie Jana 22:2 UBG 

Raj nie jest żadnym symbolem ale prawdziwym miejscem. A raj znajduje się w Nowej Jerozolimie - kolejny dowód że Nowa Jerozolima to prawdziwe miasto a nie symbol czy przenośnia lub coś w tym rodzaju. Widać wyraźnie Obj 2:7 mówi że drzewo życia jest w raju. Z kolei Obj 22:2 ukazuje drzewo życia w Nowej Jerozolimie. Nie ma tu sprzeczności. Po prostu raj znajduje się w Nowej Jerozolimie lub cała Nowa Jerozolima jest rajem.                  
 KTO  WEJDZIE  A  KTO  NIE , DAR vs STRATA  żeby wejść do tego miasta trzeba uznać Jezusa swym Panem i Zbawicielem i wytrwać w tym do końca - oczywiście nie jest to martwa wiara, ale żywa wiara - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

 wąska brama : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html

 Gdyby Nowa Jerozolima nie była prawdziwym miastem, to by nie była używana w kontekście kary i daru, błogosławieństwa. Wejście do tego prawdziwego miasta będzie wielkim darem bo tam jest raj, a niemożliwość wejścia do tego miasta będzie wielką stratą, przegraną. 

" Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem." - Objawienie Jana 21:7 Biblia Warszawska - to wszystko czyli m.in nowe niebo i nową ziemię wymienioną w Objawieniu 21:1 i Nowe Jeruzalem wymienione w drugim wersecie tego rozdziału. 
Natomiast nie odziedziczą m.in Nowej Jerozolimy, ani nowej ziemi, nieśmiertelności ci którzy : 
"Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga " - Objawienie Jana 21:8 BW

" I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka." - Objawienie Jana 21:27 Biblia Warszawska. Prawdziwe miasto i prawdziwe błogosławieństwo tylko dla zapisanych w księdze życia Baranka. 


Są dwie możliwości i są one jak najbardziej realne, prawdziwe tak jak prawdziwe jest miasta do którego wejdą błogosławieni w Chrystusie, natomiast prawdziwa jest również kara - czyli brak możliwości wejścia do tego miasta :

"Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je " - Objawienie Jana 22:13-14 Biblia Warszawska

" Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię. " - Objawienie Jana 3:12 UBG" A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. " - Objawienie Jana 22:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Boże obietnice zawarte tak w Objawieniu jak i w całej Biblii są prawdziwe. Prawdziwe będzie nowe niebo i nowa ziemia, prawdziwy jest raj, prawdziwe są drzewa życia, prawdziwe są inne rzeczy które ma się odziedziczyć a więc i miasto Boże jest prawdziwe. Ale szatan chce zniszczyć Boże obietnice albo ukazując je w fałszywym świetle, albo mówiąc że to tylko symbole - abyśmy nie widzieli nic ponad ten świat i rzeczy tego świata. Z drugiej strony chce nas wepchnąć w grzechy abyśmy przez grzeszne postępowania stracili dostęp do miasta Bożego, drzewa życia, zbawienia.


                                 NAJWSPANIALSZE   MIASTO 

   W Nowej Jerozolimie która zstąpi na nową ziemię po 1000 letnim Królestwie Chrystusa i w której będzie mieszkał Bóg ze swym ludem, nie będzie cmentarzy albo domów pogrzebowych, bo nie będzie śmierci. Nie będzie szpitali, bo nie będzie chorób.
Nie będzie więzień, bo nie będzie przestępców. Nie będzie urzędów pracy :) bo nie będzie bezrobotnych.
   Nie będzie banków, bo nie będzie pieniędzy. Nie będzie żadnych urzędów, biurokracji.
Nie będzie tam wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, bo nie będzie żadnych odpadków i zanieczyszczeń.
Nie będzie tam mrozów, upałów i związanych z nimi niedogodnościami. Nie będzie również innych problemów pogodowych. 
Nie będzie tam samochodów, samolotów itd , bo zbawieni którzy będą mieć nowe ciała będą mogli się przemieszczać w mgnieniu oka na wielkie odległości. Nie będzie tam fabryk, elektrowni bo wszystko co potrzebne będzie nam dane, a wiele rzeczy dziś niezbędnych które są produkowane w nowym stworzeniu i w Nowym Jeruzalem nie będą już potrzebne.
Nie będzie tam ZUS-u, bo nie będzie takiej potrzeby.

  Praca różne zajęcia będą przyjemnością, rozkoszą a zbawieni nie będą się starzeć, ani ulegać wypadkom więc ani odpoczynek na stare lata nie będzie potrzebny, ani nie będzie niepełnosprawności.
Nie będzie tam partii politycznych, ludzkich ustrojów. 
Nie będzie tam wojska, bo nikt nawet nie pomyśli o wrogości wobec kogoś innego i nie będzie chciał nikt  z nikim wojować. Będzie panowała prawdziwa miłość. Taka jaką nie możemy nawet pojąć. Nie będzie żadnej nienawiści, pożądliwości więc nikt na nikogo nie będzie napadał, atakował - nie będzie tam broni.
Nie będzie tam żadnych pożarów, wypadków, kataklizmów.
Nie będzie tam przytułków, bo nie będzie tam ludzi opuszczonych, bezdomnych.
Nie będzie tam żadnej niesprawiedliwości, niegodziwości, bezprawia.
Nikt nikogo nie będzie mordował, okradał, napadał, oszukiwał, ciemiężył, nikt nikogo nie zrani w żaden sposób, nikt nikogo nie będzie wyzywał, albo naśmiewał się. Nikt nikomu nie będzie robił na złość, albo się mścił. Nikt nikogo nie będzie krzywdził, zdradzał, manipulował.
Miliony zbawionych będą się osobiście znać, miłować Bożą miłością. Będą prawdziwą rodziną.

Nie będzie ani na nowej ziemi ani w Nowej Jerozolimie niczego złego, żadnego grzechu, ale same wspaniałości i dobre rzeczy. Jak pisałem obecnie nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić tych wspaniałości w których będziemy żyć przez nieskończoność. Nie milion lat, nie miliard, nie bilion ale nieskończoność. A przez cały ten czas będzie radość, rozkosz. Smutek nie będzie miał miejsca nawet przez milisekundę, będzie wieczna radość.
   " Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki." - psalm 16:11 Biblia Warszawska

 " Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. " - 2 List apostoła Piotra 3:13 Biblia WarszawskaPotem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. 2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. 3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. 4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " - Objawienie Jana 21:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Bóg zamieszka ze zbawionymi na ziemi. Na nową ziemię zstąpi z nieba - Boże Miasto - Nowa Jerozolima. Wspaniała obietnica. Wspaniała, niewysłowiona przyszłość czeka wszystkich tych, którym dane będzie wejść do tego miasta i zamieszkać w nim. Obym był wśród nich. Oby wszyscy czytający to byli wśród obywateli Bożego Miasta.


" Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;
4 Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was " - 1 list apostoła Piotra 1:4 UBG - między innymi Nowa Jerozolima nie jest skalana, nie ulegnie zniszczeniu. Tego miasta nie będzie trzeba remontować, odnawiać. Nie ma w nim żadnych niegodziwości, grzechów - w przeciwieństwie do obecnych miast i całej ziemi, gdzie pełno wszelkiego grzechu. I jest go coraz więcej. Światowa Sodoma, Babilon będzie się pogrążał w coraz większe zło, ale w Nowej Jerozolimie i na przyszłej nowej ziemi nie będzie ani jednego grzechu, żadnego zła.


Nowe Jeruzalem nie potrzebuje światła słonecznego, ani lampy. Tam nie będzie nocy. Chwała Boża i Baranek będą oświetlać je - Objawienie Jana 21:23, Objawienie 22:5.  " A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie " - Objawienie 21:25 Biblia Warszawska  ZŁOTO JAK PRZEZROCZYSTE SZKŁO, KAMIENIE SZLACHETNE, PERŁY - miasto Boże ma Bożą chwałę. " mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ" - Objawienie Jana 21:11 BW

  Mur miasta nie jest podobny do jaspisu, ale zbudowany z jaspisu - Objawienie Jana 21:8. 

Bramy miasta to perły. Każda brama to jedna perła - Objawienie 21:21. Dla Chrystusa wszystko jest możliwe, więc i stworzenie takiej gigantycznej perły. Ale może tak jak ziemska świątynia i inne ziemskie rzeczy związane z kultem Bożym były odbiciem, cieniem niebiańskich. Tak samo może ziemskie kamienie szlachetne, ziemskie perły, czy złoto są tylko cieniem, słabym odbiciem prawdziwych niebiańskich kamieni szlachetnych, złota czy pereł. Na to wskazywać może złoto jak przezroczyste szkło, jak czyste szkło :

samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła " - Objawienie 21:18b BW

"   A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. " - Objawienie 21:21b UBG ......... "Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło" - BW 

Fundamenty/kamienie węgielne muru miasta ozdobione są 12 kamieniami : jaspisem, szafirem, chalcedonem, szmaragdem, sardoniksem, karneolem, chryzolitem, berylem, topazem, chryzoprazem, hiacyntem i ametystem - Objawienie 21:19-20                    MOŻE UWAŻASZ ŻE NOWA JEROZOLIMA TO BAJKA, BAŚŃ  ??
  Boże stworzenie - wszechświat i życie to nie baśnie więc i to co obiecane na przyszłość nie jest baśnią - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka

  " Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.13 Wyjdźmy więc do niego poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. 14 Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:14 UBG


  Może ktoś nie szuka tego miasta, ale dla niego jest to baśń jak dla apostołów na początku było baśnią, gdy zwiastowano im że Pan Jezus zmartwychwstał : "Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie, i nie dawali im wiary " - Ewangelia Łukasza 24:11 BW 

" Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. (12) A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. (13) Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. (14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego " - Ewangelia Marka 16:11-14 BW


" Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! " - Łukasz 24:25 UBG - czy wierzymy we wszystko co powiedzieli prorocy w natchnionych biblijnych Pismach czy może mamy serca nieskore do wierzenia we wszystko ??

" Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. 28 Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! 29 Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. " - Ewangelia Jana 20:27-29 UBG


SŁOWA m.in o NOWEJ JEROZOLIMIE są PEWNE i PRAWDZIWE : "I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe " - Objawienie 21:5 Biblia Warszawska ............" I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać " - Objawienie 22:6 BW. Nowa Jerozolima jest też pewna i prawdziwa. " Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów " - list Ap. Pawła do Hebrajczyków 12:22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. " - Galacjan 4:26 UBG


OBLUBIENICA, MAŁŻONKA BARANKA - tak nazwana jest Nowa Jerozolima w Objawieniu 21:9. Oblubienicą, małżonką jest również Kościół Chrystusowy. Użycie tego zwrotu do prawdziwego miasta jak i do chrześcijan nie jest sprzecznością. Przeznaczeniem chrześcijan jest żyć w Nowej Jerozolimie. A Nowa Jerozolima została zbudowana przez Boga jako miejsce Jego ostatecznego zamieszkiwania z ludźmi. Więc Nowa Jerozolima jako małżonka i lud Boży jako małżonka to jak dwa pasujące do siebie elementy tworzące zgraną całość. Przy najmniej ja tak to widzę.
Syjonem Biblia określa np tak lud Boży jak i dosłowną górę. Jedno nie przeczy drugiemu. To że chrześcijanie są świątynią Boża, nie wyklucza tego że obecnie świątynia Boża jest również w niebie np - Objawienie 11:19, 16:1.

Biblia jasno i wyraźnie okazuje że Nowa Jerozolima ukazana m.in w 21 i 22 rozdziale Objawienia Jana to realne, prawdziwe miasto. Pewne rzeczy są symboliczne ale nie przekreślają również dosłowności tych opisów. Tym bardziej nie przekreślają całego zarysu ukazującego prawdziwe miasto, miasto które ma mieszkania, ulice, mur, fundamenty, bramy. Sporo pokazałem dowodów na to, że jest to prawdziwe miasto, kto chce niech wierzy, a najlepiej jak sam wszystko zbada czytając Biblię w tym 21 i 22 rozdział Objawienia Jana lub zajrzy do listu apostoła Pawła do Hebrajczyków i zobaczy na co czekał np Abraham i dla kogo Bóg przygotował miasto - wyraźnie pisze : BÓG PRZYGOTOWAŁ MIASTO. Jednak wróg ludzi chce nazwać białe - czarnym a czarne - białym i wielu ludzi wierzy mu, słuchając np różnych organizacji religijnych.


Jestem pewien że zamieszczone zdjęcia, czy inne ludzkie wyobrażenia nie oddają nawet w jednej miliardowej wspaniałości nowej ziemi i Nowego Jeruzalem w którym jest raj, lub jest ono rajem. Tak że miejmy wiarę i idźmy za Panem Jezusem do końca i bądźmy Mu posłuszni z miłości i bądźmy posłuszni, nawet gdyby była za to kara śmierci - zmartwychwstaniemy, będziemy żyć na nowej ziemi, wejdziemy do Bożego Miasta - Nowej Jerozolimy, do raju.......... "Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. (35) Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał . (37) Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; (38) a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (39) Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:34-39 Biblia Warszawska
15 komentarzy:

 1. Ileż otuchy, ileż zachęty i nadziei w powyższych słowach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. :) moje opisy są niczym z prawdziwą chwałą, wspaniałością tego miasta i nowe ziemi, wszechświata który nastanie. Ale ogólnie te rzeczy są bardzo budujące i nie powinny być zaniedbywane w tych coraz trudniejszych czasach. Niezawodna nadzieja zmartwychwstania, niezawodna Boża miłość, obietnice nieskończonego życia w niewysłowionych wspaniałościach powinny być dla nas budujące i w świetle nich ten bezbożny świat i jego rzeczy powinny stać się dla nas marnością, gnojem jak napisał Paweł. Bóg i Jego obietnice właśnie powinny być dla nas tak wspaniałe, powinniśmy widzieć ich wielkość i wspaniałość a wtedy marność będzie marnością i nie będzie nas kusić, odwracać serc :). Oby Pan i Bóg Jezus Chrystus otwierał nam oczy, serca na wspaniałości Jego Królestwa i Bożych obietnic. I niech Pan trzyma nas z dala od tego przemijającego coraz gorszego świata - abyśmy nim nie przesiąkli, nie byli nim skalani ale żebyśmy byli światłem w nim i żebyśmy zwyciężali ten bezbożny świat - z każdym dniem jest on bliżej swego końca, a my z każdym dniem bliżej nieśmiertelności i niewysłowionych wspaniałości w których będziemy żyć miliardy miliardów lat i jeszcze dłużej bez końca :)


   " Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa; " - list apostoła Pawła do Filipian 3:7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


   " Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. (4) Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (5) A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 list apostoła Jana 5:3-5 Biblia Warszawska

   Usuń
 2. nareszcie życie bez kasioryyyy

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuje Ci za ten wpis, podniosłeś mnie teraz na duchu. Przyznam szczerze, że zawsze się zastanawiałem czy człowiek nie umrze z nudów, ale to jest idiotyczne myślenie, bo zaprzecza kunsztowi Stwórcy. Skoro ten tymczasowy świat, choć niszczony jest piękny, to co dopiero ten co został obiecany. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale chyba każdy się nad tym kiedyś zastanawiał. Tak jak napisałeś, serwuje się powszechnie kłamstwa niszczące wiarę ludzi, dlatego trzeba z tym zacząć walczyć. Pozdrawiam Cię i niech Bóg oświeca Twój umysł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. szatan chce ukazać Boże obietnice jako mało warte. Natomiast prawdziwe marności, rzeczy na prawdę nic nie warte, ale niszczące - ukazuje jako chwalebne, wspaniały, godne pożądania i świat idzie za wszelkimi grzechami, pożądliwościami, gubi się w różnych nawet neutralnych rzeczach i ginie ... dziękuję również niech Ojciec i Syn umacniają i ciebie, napełniają swoim duchem, udzielają swych darów

   pozdrawiam

   Usuń
 4. Piszesz o miastach o powieszchni 4 miliony 928 tysięcy kilometrów kwadratowych wysokich na 12000 stadiów nieskończonej ilości mieszkań złocie perłach różnorakich kamieniach szlachetnych to brzmi jak obietnice szatana który wabi takimi błyskotkami pamiętam gdy byłem dzieckiem dorastałem w latach 90 mieszkałem w biednej dzielnicy biegało się z patykami po krzakach dachach polach lasach jadło się owoce z drzew i tak dalej nigdy nie byłem szczęśliwy jak wtedy ani jako nastolatek ani teraz mimo że pozornie mam lepiej wiecej jaki jest morał z tej histori ? że nie potrzebuje zlotych miast żeby żyć w raju ale cześćą z tych żeczy sie zgodzę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. po pierwsze pisze, o przebywaniu z Bogiem twarzą w twarz, a co oznacza również całkowitą wolność od upadłej natury, a więc i od śmierci, przemijania. Tam będzie sama radość, a już nie będzie żadnego grzechu, żadnego mozołu, żadnych łez, krzyku.

   Też w latach 90-tych biegałem po krzkach, dachach, łaziłem po drzewach i robiłem 100 innych rzeczy, ale powiedz mi jedno :

   - skąd brałeś jedzenie

   - za co płaciłeś rachunki

   - za co kupowałeś ubrania

   - za co kupowałeś różne inne potrzebne rzeczy ??


   rozumiesz co mam na myśli przez te pytania ??? " dosyć ma dzień swego utrapienia "


   nie żyłeś w raju, i to nie złoto miasto samo w sobie da radość, nieśmiertelność ale miłujący Syn i miłujący Ojciec - oni to sprawią i radość będzie z nich,

   Usuń
  2. Amen.Chwala Bogu Ojcu i Synowi Bozemu Jezusowi Chrystusowi teraz i na wieki wiekow Amen

   Usuń
  3. Amen. Chwala Bogu Ojcu i Synowi Jezusowi Chrystusowi teraz i na wieki wiekow Amen

   Usuń
 5. Od blogów nie wymagam wiele, ale ta przejrzystość i czytelny font musi być. Tu jest konkretnie i na prawdę przyjemnie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mieczu Ducha czy wiesz kim są ci zaproszeni na wesele Baranka z oblubienicą z Obj 19:9?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. należący do PANA JEZUSA, sprawiedliwi dzięki JEGO krwi .... " Potem powiedział swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni.
   9 Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie.
   10 Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi.
   11 A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny.
   12 I zapytał go: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zaniemówił.
   13 Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
   14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych." - Mateusz 22

   , pozdrawiam

   Usuń
 7. Bardzo dobrze że tyle wpisów jest w tym wątku.Oby ich było jak najwięcej.

  OdpowiedzUsuń