Popularne posty

piątek, 14 listopada 2014

jakie serce taka mowa


" Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa" - Księga Przysłów Salomona 21:23 Biblia Warszawska

 "Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna" - list Jakuba 1:26 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


"Plemię żmijowe! Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta.35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. 36 Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu " - Ewangelia Mateusza 12:34b-36 UBG

"Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego" - Ewangelia Łukasza 6:45  BW

" Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu? 18 Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. 19 Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. 20 To właśnie kala człowieka" - Ewangelia Mateusza 15:17-20a UBG - mowa o tym też w Ewangelii Matka 7:21-23 : "Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. 23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka."


Tylko Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus może przemienić serce, a przez to człowiek może mieć czyste usta, język. Zanim narodziłem się na nowo, używałem strasznie brudnego, złego języka. Poza tym nie panowałem nad językiem. Co drugie słowo było na literę k**** a oprócz tego była całą gama innych nie mniej wulgarnych słów. Poza tym była obmowa, oszczerstwa, kłamstwa, wyzwiska, używanie niewłaściwego tonu, ogólnie język robił co chciał, usta mówiły co chciały i jak chciały. Nie było praktycznie żadnej kontroli, ograniczeń. Od wczesnego dzieciństwa - od 6-7 roku życia kląłem i obracając się z podobnymi do siebie ludźmi tylko z wiekiem obfitowałem w wulgaryzmy i inne grzeszne czyny, postawy dokonywane ustami, językiem.
 Poniższy werset z listu do Rzymian idealnie pokazuje mój stan w jakim byłem, jaki język takie i serce, co również dobrze oddaje Biblia - czy to w ewangeliach czy w innych natchnionych księgach. 

 "Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; (14) usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości" - List apostoła Pawła do Rzymian 3:14 BW

Pan Jezus uwolnił mnie od wulgaryzmów, wyzywania ludzi, obmowy, oszczerstw, kłamstw i innych złych rzeczy dokonywanych językiem, ustami. Jakby ktoś mi powiedział kiedyś, że nadejdzie okres, że nie będę używał wulgaryzmów jak k**** czy podobne to nie uwierzyłbym mu, ale uznałbym że czeka mnie utrata mowy :) , tak że nic nie będę mógł mówić, to wtedy przy okazji i wulgaryzmy, wyzwiska itd też zanikną. 
Zmartwychwstały Pan jednak miał inne plany i inny sposób wyzwolenia - nowe narodziny przez udzielenie swego ducha, przez dalsze nim napełnianie, oczyszczanie w procesie uświęcenia. Cała chwała dla Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że muszą się pilnować, bo potknięcia w języku zdarzają mi się, ale proszę o dalsze usuwanie ich, i nie podobają mi się jak kiedyś, ale zasmucają. Nie chodzi tu o używanie wulgaryzmów, ale czasami sam ton wypowiedzi jest zły, czasami samo otwarcie ust jest niepotrzebne, złe. Ale wiem gdzie jest uwolnienie, mam rozeznanie a to bardzo ważne.

"Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. 30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 31 Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. 32 Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie." - list apostoła Pawła do Efezjan 4:29-32 UBG - dobre słowo to nie słowo, które np grzesznikowi mówi, że wszystko z nim w porządku, że jest fajny w tym co robi. Dobre słowo to słowa prawda, ale tą prawdę należy wyrażać w odpowiedni sposób używając odpowiednich słów, a nie wyzwisk, słów obraźliwych, o złym zabarwieniu itp.

                           PEDAŁY i inne złe wyrażenia

Czasami się spotykam, jak np jakiś wierzący mówi np o homoseksualistach : "pedały", "pedzie" itp - oczywiście homoseksualizm jest grzechem, ale samych homoseksualistów należy szanować jak wszystkich ludzi (wszystkich szanujcie - 1 Piotra 2:17), ale ten szacunek nie oznacza przymykania oczu na grzeszne, złe postawy ludzi, ale oznacza to, aby napominać ich w duchu Chrystusowym. Z łagodnością, uprzejmością wskazywać, że dana rzecz, dane postępowanie jest grzeszne. 

" łagodny język łamie kości" - księga przysłów Salomona 25:15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

   Tak samo złe jak używanie słów pedały, cwele itp odnośnie homoseksualistów, tak samo złe jest nazywanie grzeszników odurzających się alkoholem np pijaczynami, żulami, menelami itd. Nie przystoi to chrześcijaninowi. Można użyć innych słów, odnieść się do człowieka, który się upija inaczej. Co da chrześcijaninowi że odniesie się do takiego człowieka np tak : "jesteś pijaczyną i będziesz potępiony jeśli nie porzucisz tego grzechu" - prawda jest wypowiedziana ale w jaki sposób ?? Nie jest to w duchu Chrystusowym i nie odpowiada to nauce : "wszystkich szanujcie". Takie zachowanie-słownictwo nie nie prowadzi do niczego dobrego : 
"Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew" - księga przysłów Salomona 15:1 UBG 

Podobnie ktoś kto odurza się marihuaną, amfetaminą czy innymi narkotykami jeśli jest nazywany przez jakiegoś wierzącego ćpunem, narkusem itp to nie jest chrześcijańska postawa. Należy upomnieć taką osobę osobę w duchu łagodności, miłości. Należy jej powiedzieć, że grzeszy ale nie trzeba zwracać się do niej : "jesteś ćpunem, narkusem, albo mówić tak o niej rozmawiając z innymi osobami. Podobnie sprawa wygląda np z osobami oddającymi się innemu grzechowi np prostytucji. Po co mówiąc o takiej osobie czy zwracając się do niej używać negatywnych albo wręcz wulgarnych określeń. Należy powiedzieć, że to co robi to grzech. Można to powiedzieć łagodnie, w miłości a nie używając brudnego języka i określeń, które są mniej albo bardziej negatywne, obrażające. Grzech nazywajmy grzechem ale również róbmy to w odpowiedni sposób, godny imienia i nauki Pana Jezusa Chrystusa.


  " Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku; 2 Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. 3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. 4 Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; 5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego" - List apostoła Pawła do Tytusa 3:1-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - każdy z nowonarodzonych ludzi żył kiedyś w takich czy innych grzechach, wcale nie mniejszych niż inni ludzie, którzy nadal w nich żyją. Więc nie powinniśmy się pysznić, obrażać ich, ani z wyniosłością, pogardą ich upominać, ale z łagodnością, miłością, w Duchu Chrystusowym - pamiętając o tym w jakim brudzie sami byliśmy i że nie sami siebie oczyściliśmy, uwolniliśmy ale wszystko to jest dziełem łaski Bożej. Gdy będziemy pamiętać z jakieś ciemności, z jakich grzechów, brudu zostaliśmy uwolnieni to nie będzie w nas żadnej złości, gniewu, wrogości wobec tych, którzy nadal są sługami grzechu. Grzech będzie zły, ohydny w naszych oczach ale upominanie ludzi będzie w Duchu Chrystusowym, upominanie będzie wg miłości Bożej opisanej np w 1 Koryntian 13:4-8, będzie w mądrości która jest góry a nie w mądrości ziemskiej, zmysłowej, demonicznej - list do Jakuba 3:14-18.


"Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust" - Kolosan 3:8 UBG 

"Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć" - Kolosan 4:6 UBG

"bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości." - 1 Tymoteusza 4:12b UBG 

" Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy" - 1 list do Tymoteusza 6:20

"przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia" - Tytusa 2:8 BW ______ "We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę;8 Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia" - Tytusa 2:7-8 UBG

"Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu; 23 Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie." - 1 Piotra 2:22-23UBG

"Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.10 Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy." - 1 Piotra 3:9-10 UBG 

" Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu" - Jakuba 1:19 UBG

"Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią" - Jakuba 4:11 UBG

"Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami." - 3 list Jana 1:10a

"Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści" - Judy 1:16 UBG

"Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, Bóg jest świadkiem" - 1 Tesaloniczan 2:5 UBG 

"A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga" - Objawienie Jana 14:5 UBG ______ "I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy" - Biblia Warszawska


 "moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu" - księga Hioba 27:4 BW

"a w swoim sercu mówi prawdę;3 Kto nie obmawia swym językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego, nie znieważa bliźniego" - psalm 15:2c-3 UBG

"Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy.20 Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swej matki.21 To czyniłeś, a ja milczałem; sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy" - psalm 50:19-21 UBG 

"Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę:17 Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną;18 Serce, które knuje złe myśli; nogi, które spiesznie biegną do zła;19 Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi" - księga przysłów Salomona 6:16-19 UBG 

"Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. (3) Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą; wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność" - Izajasza 59:2-3 BW 

"Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić ..... Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę" - Księga Jeremiasza 9:4,7 BW 

"Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach" -  Księga Micheasza 6:12

                      3 rozdział Listu Jakuba 

"Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd.
2 Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało.
3 Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne, i kierujemy całym ich ciałem.
4 Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik.
5 Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień!
6 Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia, i jest zapalony przez ogień piekielny [w oryginale jest słowo GEHENNA]- http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655
7 Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka.
8 Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu.
9 Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.
10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia.
11 Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką?
12 Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody.
13 Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości.
14 Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
15 Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska.
16 Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn.
17 Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.
18 A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój." - Uwspółcześniona Biblia Gdańska - brudnym językiem i bez mądrości z góry wierzący nie osiągnie nic dobrego.


"Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargi – za rozumnego." - księga Przysłów Salomona 17:28 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

,

2 komentarze:

  1. ja teraz też zacząłem nad tym pracować chociaż wiem że jest to bardzo trudne to z JEZUSEM CHRYSTUSEM nie ma rzeczy nie możliwych

    OdpowiedzUsuń
  2. Uświęcenie
    http://dobra-nowina.info.pl/viewtopic.php?f=4&t=48

    Obj. 3:20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

    OdpowiedzUsuń