Popularne posty

wtorek, 25 listopada 2014

linoskoczek wierzyć Bogu a nie tylko w Boga "Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. (23) Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem" - 1 Księga Samuela 15:22-23 BW

        LINOSKOCZKOWIE

" W połowie XIX wieku linoskoczek Blondin zaplanował wystąpić w najbardziej śmiałym przedstawieniu, jakiego do tej pory dokonał człowiek. Rozciągnął nad wodospadem Niagara stalową linę o grubości około 5 cm. Kiedy to robił, zgromadził się wielki tłum ludzi, by go oglądać. Linoskoczek zapytał widzów:"Jak wielu z was wierzy, że mogę na swych ramionach przenieść przez tę przepaść ciężar równy wadze człowieka?"
Rosnący tłum krzyczał i wiwatował wierząc, że linoskoczek może dokonać tej trudnej sztuki. Blondin podniósł worek z piaskiem o wadze około 60 kg i przeniósł nad wodospadem. Bezpiecznie dotarł na drugą stronę wraz z ładunkiem.
Potem Blondin zapytał:
"Kto z was wierzy, że rzeczywiście potrafię przenieść nad tą czeluścią prawdziwego człowieka?"
I znowu tłum podniósł wrzawę na jego cześć.
"Kto z was usiądzie mi na ramionach i pozwoli się przenieść nad wodospadem?"
W tłumie zapanowała cisza
. Każdy chciał zobaczyć, jak Blondin będzie niósł człowieka, jednak nikt nie odważył się złożyć swego życia na jego barki.
W końcu zgłosił się jakiś ochotnik, gotowy wziąć udział w tym karkołomnym wyczynie. A któż był tym ochotnikiem? Był to szwagier Blondina, który osobiście znał linoskoczka od wielu lat.
Gdy przygotowywali się do przejścia Niagary, Blondin pouczał go: "Nie wolno ci ufać twym własnym emocjom, a jedynie moim. Będziesz chciał zawrócić, gdy nie będzie to wcale konieczne. Jeśli zaufasz swoim emocjom, to obaj spadniemy. Musisz stać się częścią mnie."
We dwójkę przeszli bezpiecznie na drugą stronę. "- http://wiadomosci.onet.pl/tablica/wiara-linoskoczka-wiara-linoskoczka--w-polowie-xix,1666,270154,41035368,watek.html

"Linoskoczek zakończył właśnie swój, zapierających dech w piersiach, pokaz  akrobatycznych sztuczek. Nagle spostrzegł wśród widowni małego chłopca, który patrzył na niego w niemym podziwie. Podszedł do niego i zapytał przed całą publicznością: "Widziałeś, jak niosłem po linie tego wielkiego mężczyznę?". Chłopiec kiwnął potakująco głową. "A czy wierzysz, że byłbym w stanie w taki sam sposób przenieść także i ciebie?" - zapytał. "Pewnie, że mógłby pan to zrobić" - odpowiedział zapytany - "ten pan był przecież wielki i ciężki, a ja jestem tylko małym chłopcem". "Dobrze, wejdź więc mi teraz na plecy". Mówiąc to mężczyzna kucnął na podłodze, aby pomóc chłopcu. "O nie, nie chcę!" - zawołał malec i czym prędzej zniknął mu z oczu. Wprawdzie wierzył, ale nie chciał powierzyć się w ręce linoskoczka.

Podobnie wielu ludzi postępuje z Jezusem Chrystusem. W jakiś sposób wierzą w Niego, nie są jednakże gotowi powierzyć Mu swojego życia. Jednak taka wiara, nie jest wiarą w znaczeniu biblijnym.
Prawdziwie wierzyć, oznacza całkowicie zaufać Panu Jezusowi i w Jego ręce powierzyć naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość." 


Ogrom ludzi wierzy w Pana Jezusa ale wielu z nich nie wierzy Panu Jezusowi. Wielu wierzy w Niego ale nie ufa Mu, nie znają Go, albo nie wierzą że pomaga swoim uczniom, że jest z nimi, może nie wierzą że On żyję, że zmartwychwstał. W ich życiu nie ma zaufania do Zbawiciela lub pełnego zaufania, ale co najwyżej jakieś częściowe - typu : "jak trwoga to do Boga" a na co dzień Zbawiciel jest gdzieś na uboczy lub w ogóle Go nie ma, albo jest tylko dodatkiem a nie fundamentem.
W Boga wierzą również demony i nic im to nie daje, one nawet wiedzą, że On jest ale wybrali bunt. Ich wiara albo wiedza nic im nie daje i nie da.Tak samo ludzka wiara w Zbawiciela Jezusa Chrystusa nic nie da, jeśli w parzę z nią nie idzie słuchanie Zbawiciela, a więc posłuszeństwo Mu, wykonywanie Jego nauk, przykazań miłości.

Prawdziwa, żywa wiara wg mnie to żywa relacja ze Zmartwychwstałym, to pełne zaufanie Zbawicielowi nawet w najgorszych czasach i okolicznościach. To szukanie u Niego we wszystkim pomocy, rady, prowadzenia. To pamiętanie o Jego miłości i miłości Ojca nawet podczas najgorszych utrapień, przeciwności. Gdy przychodzą utrapienia, doświadczenia, ogniste próby to człowiek ma tendencję lub jest atakowany aby myśleć że Bóg nie jest dobry, nie jest miłością itd ale żywa wiara, zaufanie nawet w najgorszych ognistych próbach, w piecu cierpienia wie, że Bóg jest miłością, jest dobry i nie zapomniał o nas. Żywa wiara ufa, jest posłuszna, spogląda na Golgotę i widzi bezapelacyjny dowód Bożej miłości. Wiara w Boga bez wiary Bogu nic nie daje - to tylko martwa wiara, religijna tradycja, przesąd - bo taki człowiek bez wiary Bogu, nie zna Boga, nie żyje dla Niego, nie polega na Stwórcy, nie szuka Go ani nie pełni Jego woli. 
  I jak z tymi linoskoczkami i ludźmi - większość wierzyła, że wierzy że mogą przenieść człowieka na drugą stronę, ale gdy przyszło im być tymi przeniesionymi, to ich wiara okazała się pusta, martwa, jak wiatr rozwiewa dym, tak ich wiara rozwiała się.
Uważam, że wiara wszystkich chrześcijan którzy będą żyć w czasach ostatecznych zostanie wypróbowana, będzie przesiew - szatan sobie wyprosi aby przesiać wierzących jak wyprosił sobie aby przesiać apostołów. Oby wszyscy wyszli zwycięsko, oby Pan Jezus wstawiał się za wszystkimi jak wstawiał się za Piotrem aby nie ustała Jego wiara - Ewangelia Łukasza 22:31-32. 
Oby niczyja wiara nie upadła nawet w obliczu męczeńskiej śmierci. Prawdziwa wiara Panu Jezusowi, obejmuje wierze również w Jego obietnicę zmartwychwstania. "Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych" - Objawienie Jana 13:10 BT - mimo, że  Biblia Tysiąclecia ma wiele błędów, wiele błędnych przypisów i fałszywe apokryfy, to wydaje mi się, że ten werset jest lepiej oddany w tysiąclatce niż w Biblii Warszawskiej albo Gdańskiej

"A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.
12 Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa" - Objawienie Jana 14:11-12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska             LEKCJA HISTORII

Izraelici wierzyli w Boga, ale w większości nie wierzyli Bogu i tragicznie się to dla nich kończyło. 

"Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?  ....... żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, (23) nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy" - 4 Mojżeszowa 14:11,22-23 Biblia Warszawska

" a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. (32) Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu" - 5 Mojżeszowa 1:32 BW

"A gdy was Pan wyprawiał z Kadesz- Barnea, mówiąc: Wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście jego głosu. (24) Byliście krnąbni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem" - 5 Mojżeszowa 9:23-24 BW

"znam bowiem twój upór i twój twardy kark. Wszak oto już dziś, gdy jeszcze żyję między wami, byliście oporni wobec Pana, a cóż dopiero po mojej śmierci? " - 5 Mojżeszowa 31:27 BW


polecam przeczytać m.in cały psalm 78 i psalm 106 


"A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one" - 2 Królewska 17:13-15 BW 

Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię Pańską, którą On poświęcił w Jeruzalemie. (15) A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. (16) Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku" - 2 Księga Kronik 36:14-16 BW 


"Gdy byli głodni, dałeś im chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni, i obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. (16) Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki i nie słuchając twoich przykazań. (17) Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś" - Księga Nehemiasza 9:15-17

" Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię! I wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci, utyli i opływali w dostatki dzięki wielkiej twojej dobroci. (26) Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko tobie, i odrzucili od siebie twój zakon, zabili twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa " - Nehemiasza 9:25-26 BW

" Lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne; odstąpili i odeszli" - Jeremiasza 5:23 ____"Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. (17) Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali: Uważajcie na głos trąby! Lecz oni odpowiedzieli: Nie będziemy uważali." - Jeremiasza 6:16-17 BW 

"Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. (9) Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, (10) a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: Jesteśmy ocaleni - aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości! .....
Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. (28) Mów więc do nich: To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi; zaginęła prawda, starta została z ich ust! " - Jeremiasza 7:8-10, 25-28 BW

"Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na to miasto i na wszystkie okoliczne miasta całe to nieszczęście, które im zapowiedziałem, gdyż usztywnili swój kark i nie usłuchali moich słów" - Jeremiasza 19:15 BW 

 "Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. (6) I nie słuchaliśmy twoich sług, proroków, którzy w twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa  (7) U ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec ciebie. (8) Panie! Wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko tobie. (9) U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko niemu (10) i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków" - Księga Daniela 9:5-10 BW

"Lecz nasi ojcowie nie chcieli mu być posłuszni, ale odepchnęli go i zwrócili swoje serca ku Egiptowi.... Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy!" - Dzieje Apostolskie 7:39,52 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - wiele o tym również jest z całym nowym testamencie m.in w 1 liście apostoła Pawła do Koryntian rozdział 10, liście apostoła Pawła do Hebrajczyków.  


"Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi Pan zastępów: Odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów! Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie - mówi Pan." - Księga Zachariasza 1:4 BW 


ZAUFANIE PANU JEZUSOWI

 "PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie." - psalm 84:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- również można

" To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." - Ewangelia Jana 16:33 UBG
 
"Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie; choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał" - psalm 27:3 BW


"PAN ( YHVH)jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek? ... Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach." - psalm 118:6,8-9 UBG
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194


"A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen" - Ewangelia Mateusza 28:20b - Pan Jezus - YHVH jest z nami, ale czy my będziemy z Nim do końca ?? oby tak było abyśmy w mocy ducha świętego wytrwali do końca, do końca naśladowali Zbawiciela i zachowali Jego przykazania, nauki, miłość.

, u zaufaniu mowa również m.in w -  psalmy :  4:6, 26:1,  psalm 56, 62:9, 112:7, 115:9-11. Księga przysłów Salomona 3:5, 16:20. Izajasza 12:2, 26:3-4, Jeremiasza 17:7 i inne 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz