Popularne posty

wtorek, 25 listopada 2014

szatan nie jest lucyferem"Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia" - Ewangelia Jana 8:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 Wielu chrześcijan nazywa szatana/diabła - lucyferem. Słowo lucyfer - oznacza : "niosący światło", a szatan/diabeł jak i inne zbuntowane anioły nie jest nosicielem światła ale zaciemniaczem światła, wrogiem światła.
Szatan jeśli był nazywany gwiazdą jasną, niosącym światło to tylko przed swoim buntem, przed swoim upadkiem w grzech. Od tamtego czasu nie ma nic wspólnego z światłością, nie ma w nim światłości. Aktualne jego imiona to m.in  szatan - czyli przeciwnik i diabeł - czyli oszczercą.
Te imiona oddają aktualny charakter, osobowość, działanie tego upadłego anioła. Natomiast używanie w stosunku do niego słowa Lucyfer nie oddaje prawdziwego charakteru, ale przypisuje szatanowi dobre imię, dobre cechy, a tak nie powinno być. Nie jest on od upadku dobry, nie niesie światła. Nazywanie złego dobrym to nie jest poprawna rzecz. Nazywajmy tego upadłego anioła imionami odpowiadającemu jego aktualnej naturze, a nie jest ona dobra.

Słowo lucyfer ma zepsutą reputację i jest niebiblijne, więc nie widzę sensu używać go do Ojca lub Syna, ale tym bardziej ono nie pasuje do szatana - przeciwnika, diabła - oszczercy, oskarżyciela. Jest również nazywany kusicielem, nieprzyjacielem, złym, ojcem kłamstwa, zabójcą, wężem, smokiem.
Chaos odnośnie słowa lucyfer wziął się z błędnego przypisywania tego słowa do aktualnego stanu szatana, a nie do stanu przed upadkiem.
Kto słowem lucyfer określa obecnie szatana, błądzi. Samo słowo lucyfer nie pochodzi z Biblii, ale z tłumaczenia Biblii - z łacińskiego tłumaczenia a nie z języka hebrajskiego. Nie z natchnionych hebrajskich Pism. Zło nazywajmy złem, a nie dobre. Wiem, że ludzie robią to przeważnie z niewiedzy.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyfer_z_Cagliari - "Lucyfer z Cagliari, również Lucyferiusz z Calaris, wł. Lucifero Calaritano (zm. 370 lub 371) – biskup Cagliari na Sardynii od ok. 353 roku, przeciwnik arianizmu, święty Kościoła katolickiego. Imię, jakie nosił, nie miało wówczas (w IV wieku) negatywnych konotacji."
- wikipedia to pomieszanie prawdy i błędów, odnośnie chrześcijaństwa jest szczególnie błędna - w dalszej części pisze : "Lucyfer opuścił w końcu Syrię i powrócił w 362 roku na Sardynię, gdzie zgromadził licznych zwolenników zwanych lucyferianami (nie mylić z lucyferianami, czcicielami Lucyfera, wodza zbuntowanych aniołów). - tutaj już wikipedia się myli, bo lucyfer nie jest aktualnym stanem szatana, więc nikt z satanistów nie czci lucyfera ale czczą diabła, szatana. Izajasza 14:12 opisuje upadek szatana. Upadek od gwiazdy jasnej, od syna jutrzenki do buntownika, pogromcy narodów, który nienawidzi ludzi i robi wszystko aby zniszczyć jak najwięcej ludzi.

Słowo lucyfer zaczęło mieć negatywne konotacje, gdy użyte tego słowa w Vulgacie czyli łacińskim tłumaczeniu Biblii w Księdze Izajasza 14:12.

" O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna [HELEL -strong 1966], synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów" - księga Izajasza 14:12 Biblia Warszawska

Vulgata Izajasza 14:12 : "Quomodo cecidisti de caelo, Lucifer, qui mane oriebaris? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes?"

Słowo lucyfer w Vulgacie pojawia się również w innych miejscach i nie ma nic wspólnego ze złem :

"Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam; et cum te consumptum putaveris, orieris ut lucifer" - Hioba 11:17 _______ " i jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. " - Biblia Warszawska

"Numquid producis luciferum in tempore suo, et vesperum super filios terrae consurgere facis?" - Hioba 38:32

" Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum; ex utero, ante luciferum, genui te" - psalm 110:3 _____ "Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej" - psalm 110:3 BW

"Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui benefacitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris" - 2 list apostoła Piotra 1:19 ______"Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach" - Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Hebrajskie słowo "HELEL" które przetłumaczono z Vulgacie na lucifer, wywodzi się od słowo HALAL - stronh 1984 - lśnić, sprawować lśnienie, sprawić że coś błyszczy np : "Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła [HELEL], słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem" - Izajasza 13:10 BW, albo : Księga Hioba : 29:3, 31:26.


           PAN JEZUS gwiazdą poranną, słońcem, światłem

"I dam mu gwiazdę poranną" - Objawienie Jana 2:28 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną" - Objawienie Jana 22:16 UBG

"Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta" - 4 Mojżeszowa 24:17 BW

"PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN (YHVH) obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie" - psalm 84:11 UBG

"Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory" - Malachiasza 3:20 BW

"Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
10 Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał" - Ewangelia Jana 1:9-10 UBG

"Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 9 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). 10 Badając to, co podoba się Panu; 11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. 12 O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.
13 A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. 14 Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" - list apostoła Pawła do Efezjan 5:8-14 UBG

"Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi" - Dzieje Apostolskie 13:47 UBG 

"Wtedy Jezus powiedział im: Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.36 Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi" - Jana 12:35-36 UBG

"I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności." - Ewangelia Jana 12:45-46 UBG


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz