Popularne posty

piątek, 24 kwietnia 2015

chasah nadzieja schronienie i zaufanie na każdy czas,, Wtedy w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz; 10 Bo ja jestem z tobą ... " Dzieje Apostolskie 18:9-10a UBG 

 "A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen." - Mateusz 28:20b UBG 
" I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:4 UBG


Pokładajmy zawsze nadzieję i zaufanie w Panu i Bogu Jezusie Chrystusie, który jest zawsze przy swych uczniach i wstawia się za nami u OJCA. Niech Pan zawsze będzie naszą ucieczką, schronieniem, nadzieją, tarczą, twierdzą, skałą itd .....

Nawet gdyby dotknęły nas prześladowania, cierpienia fizyczne, przemoc to Boże obietnice nie zawiodą - tak jak nie zawiodły np apostołów, a większość z nich zginęła śmiercią męczeńską. Później na przestrzeni kolejnych dekad i wieków było zabijanych również wielu innych wiernych uczniów Chrystusa, ale Pan był przy nich i wytrwali i zachowali wierność w obliczu śmierci. Tak jak np apostoł Piotr uwielbili Boga przez swą śmierć męczeńską, przez zachowanie wierności, a nie ratowanie się przez np wyrzeczenie się Chrystusa, przez zaparcie się go. 
Więc Boże obietnice ratunku, na pewno dotyczą zachowania duchowe zdrowia, duchowe życia u swych uczniów, ale Pan ma moc również wyratować i ochronić ciało, ale nie musi, bo np okazanie wierności, Chrystusowej postawy w obliczu śmierci może być ziarnem zasiewu wiary, może być iskrą dla innych i nie raz tak było w historii, że bycie uczniem również w obliczu śmierci, sprawiało że świadkowie tej śmierci, nawracali się, przychodzili do Zbawcy. Więc co by się nie działo, to ufajmy Panu i niech będzie naszą ucieczką, schronieniem, twierdzą, tarczą, skałą bo Pan jest zawsze wierny, a ci którzy nawet zabijają ciało nie mogą zniszczyć Bożych obietnic i Bożego planu, nie mogą również zabrać nam obietnicy zmartwychwstania, to może zrobić tylko grzech w tym niewiara. 

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
19 Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną " - Ewangelia Jana 21:18-19 UBGCHASAH - strong numer 2620  - schronienie, azyl, umieścić zaufanie w Bogu, zawierzyć Bogu, mieć nadzieję w Bogu


" Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!" - Psalm 2:11-12 Biblia Warszawska _____________ " Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają " - psalm 5:12a _____________" Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia " - psalm 7:2a ____________ " Zaufałem Panu: Jakże możecie mówić do mnie: Ulatuj jak ptak w góry! " - psalm 11:1b ___________ " Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! " - psalm 16:1 BW _____________ " Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi! " - psalm 17:7 Biblia Warszawska


" PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. " - psalm 18:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____________ " Strzeż mojej duszy i ocal mnie, abym nie doznał wstydu; w tobie bowiem pokładam nadzieję " - psalm 25:20  __________ " W tobie, PANIE, pokładam nadzieję, niech nigdy nie doznam wstydu, wyzwól mnie w swojej sprawiedliwości.2 Nakłoń ku mnie swe ucho, czym prędzej mnie ocal; bądź mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mnie wybawił. 3 Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź" - psalm 31:1-3


 " Jakże wielka jest twoja dobroć, którą zachowujesz dla bojących się ciebie i okazujesz tym, co ufają tobie wobec synów ludzkich " - psalm 31:19 ___________ "  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa " - psalm 34:8  ___________  " PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają " - psalm 34:22 ____________ " Jak cenne jest twoje miłosierdzie, Boże! Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu twoich skrzydeł " - psalm 36:7 ___________ " Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od PANA; on jest ich siłą w czasie utrapienia.40 PAN ich wspomoże i wyzwoli; wyzwoli ich od niegodziwych i wybawi, bo w nim pokładają nadzieję. " - psalm 37:39-40 UBG


 " Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście " - psalm 57:1  Uwspółcześniona Biblia Gdańska_____________ " Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną przed wrogiem. 4 Będę mieszkał w twoim przybytku na wieki, chroniąc się pod osłoną twych skrzydeł. Sela " - psalm 61:3-4 _______________ " A sprawiedliwy będzie się weselić w PANU i będzie mu ufał; i będą się chlubili wszyscy prawego serca. " - psalm 64:10 ____________ " W tobie, PANIE, pokładam ufność, niech nigdy nie będę zawstydzony " - psalm 71:1 UBG


" Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. 5 Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia; 6 Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe " - psalm 91:4-6 UBG ____________ "  Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku. 9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach " - psalm 118:8-9 ____________ " Ale podnoszę swoje oczy do ciebie, BOŻE, Panie; tobie ufam, nie porzucaj mojej duszy. 9 Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek czyniących nieprawość " - psalm 141:8-9 UBG
 ____________" Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny. 2 Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza; ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud " - psalm 144:1-2 UBG 


" sprawiedliwy ma nadzieję nawet w czasie swojej śmierci " - Księga Przysłów 14:32 UBG ___________ "Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. 6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą " - Przysłów 30:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 " Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki! Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę." - Księga Izajasza 57:13 Biblia Warszawska 


 " Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają, (8) przeprowadza ich przez wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. (9) Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk " - Księga Nahuma 1:7-9 Biblia Warszawska

" I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana " - Sofoniasza 3:12 Biblia WarszawskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz