Popularne posty

wtorek, 11 października 2016

łagodność to nie słabość ale wielka siła część 2 - kłótnie, sprzeczki to grzechSpór-kłótnia-sprzeczka to grzech ---->> " A znane są uczynki ciała, którymi są: ....... spory/kłótnie/sprzeczki ....... o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą" - List apostoła Pawła do Galacjan rozdział 5. 


część 1 -  http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/agodnosc-to-nie-sabosc-ale-wielka-sia.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/efezjan-431-usuncie-to-aischrologia.html

Pycha, duma zawsze towarzyszą sporom, kłótniom, sprzeczkom itp. 
Człowiek pokorny nie kłóci się. 
Człowiek pokorny nie toczy sporów, sprzeczek. Wyraża swoją opinie, swoje zdanie, ukazuje swoje argumenty, ale bez pychy, bez agresji, kłótliwości, podnoszenia głosu. Jego zdanie nie musi być ostatnie, więc nie przedłuża niepotrzebnie dyskusji. Nie pozwala ze swojej strony na ostrą wymianę zdań. Nie jest gwałtowny, krzykliwy, nie narzuca się, nie jest złośliwy, prowokujący.

Jeśli dane będzie nam żyć to nie raz inie dwa staniemy w obliczu niebezpieczeństwa kłótni, sprzeczki, ale nie możemy w nie wchodzić - nawet jeśli jesteśmy niewinni. 
 

" Spór powstaje tylko dzięki pysze " - Księga Przysłów Salomona 10:13a Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Pokorny ukazuje swoje zdanie, argumenty i nie ciągnie dalej - aby ostatnie słowo jego było, jego na wierzchu - on tego nie potrzebuje, bo wie że przekonać może i tak tylko PAN JEZUS. 
Nie szarpie się, nie wykłóca, nie sprzecza bo wie, że nie tędy droga i jak ktoś się uparcie sprzeciwia to żadne argumenty, dowody go nie przekonają, ale BÓG może przebić się do niego, przekonać go.

 Pokorny wie jak i kiedy zakończyć rozmowę, spotkanie, ale pyszny ciągnie dalej i dalej i jego zdanie musi być ostatnie. Gdy spotkają się dwie takie osoby, które mają odmienne zdanie, poglądy to kłótnia, sprzeczka, spór są pewne. Towarzyszy im często wzajemne wyśmiewanie, wyzwiska, podniesiony głos, agresja fizyczna, groźby, lekceważenie, kłamstwa itd. 


Znamy to ze swojego starego życia. Nowe życie we wszechmogącym Chrystusie powinno charakteryzować powinna pokora, a nie pycha. Łagodność, a nie kłótliwość, gniewliwość, agresywność. Skromność, uniżenie, a nie duma. Uprzejmość, a nie arogancja, buta, wyniosłość, wulgarność. Opanowanie, a nie porywczość.

Kłótnia, sprzeczka, spór to chleb powszedni w świecie. Praca, szkoła, dom - m.in w tych miejscach możemy być narażeni na kłótnie, sprzeczki, spory itp, ale jeśli będziemy naśladować ZMARTWYCHWSTAŁEGO to nie damy się w nie wciągnąć, ale tak np zrobimy :

 "Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew" - Księga Przysłów Salomona 115:1 UBG  Grzecznie, uprzejmie, łagodnie odpowiemy prawdą, albo zamilkniemy. A jeśli zawiniliśmy to przeprosimy, nie będziemy odwracać kota ogonem, wykręcać : " to nie ja zrobiłem, to ty !! " , " to twoja wina, a nie moja !! " itp. 

Pyszny, dumny nie lubi słowa przepraszam. Jeśli zawinimy, a ciężko nam przechodzi przez gardło słowo przepraszam, to pycha za tym stoi, należy ją porzucić. 


To zależy od sytuacji, człowieka którego się spotka, ale z kłótliwym człowiekiem najlepiej nie wdawać się w konwersacje, bo taki nie potrafi dyskutować (np agresja, szyderstwa) albo nie zależy mu na prawdzie - nie słucha nas, nie interesuje go to o czym mówimy - wtedy najlepiej milczeć, zakończyć to ze swojej strony - i nawet gdy ta druga strona prowokuje nas, to najlepiej odejść, zamilknąć, lub grzecznie wytłumaczyć, że nie chcę się kłócić, sprzeczać bo to grzech, nie prowadzi do niczego dobrego.

Możemy być prowokowani do przeciągania pustek dyskusji - atakami typu : " nie chcesz rozmawiać bo nie masz argumentów i się boisz " , " gdybyś miał rację, to nie kończyłbyś już " i tym podobne - ale jeśli widzimy, że dalsza rozmowa nie ma sensu, to zakończmy ją, a druga strona niech sobie myśli co chce - ważne żebyśmy byli czyści, a nie zabrudzeni grzechem kłótni, sprzeczki itd. 

" Nienawiść wznieca kłótnie " - Księga Przysłów Salomona 10:12a


" Człowiek gniewny wszczyna kłótnie, a nieskory do gniewu łagodzi spory " - Księga Przysłów Salomona 15:18 UBG

Zamiast dać się wciągnąć w kłótnie, sprzeczki, lepiej zamilknąć i pomodlić się, aby np nie ulec wybuchnąć, nie wypowiedzieć złych słów, nie dać się sprowokować, nie uczynić nic złego. Proście, a będzie wam dane. 
Spory, kłótnie, sprzeczki to codzienność w polityce, mediach, i we wszelkich innych obszarach działalności ludzkiej, oprócz Kościoła Chrystusowego : " Gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? " - 1 Koryntian 3:3 UBG


" Ale on, znając ich myśli, powiedział do nich: Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje, a dom skłócony sam ze sobą upada. " - Łukasz 11:17 UBG

" Zaprzestać sporu jest zaszczytem dla człowieka, ale każdy głupiec się w niego wdaje " - Księga Przysłów Salomona 20:3 UBG


" Człowiek przewrotny rozsiewa spory ... Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. " - Księga Przysłów Salomona 16:28a,32 UBG

" Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie ... Kto kocha grzech, kocha spór ... Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargi – za rozumnego" - Księga Przysłów Salomona 17:14, 19a, 28 UBG


" Wargi głupiego wchodzą w spór" - Księga Przysłów Salomona 18:6a UBG

" Wyrzuć szydercę, a ustanie spór, owszem, zakończy się kłótnia i zniewaga " - Przysłów 22:10 UBG - w duchu nowego przymierza, w duchu Chrystusowym nie będziemy wyrzucać, wydalać kogoś, ale to nam daje przesłanie o rozłączeniu się z takim człowiekiem - odejście od niego, zamilknięcie, lub spokojne wyjaśnienie że nie chcemy dalej toczyć dyskusji, bo nie chcemy m.in kłótni.


" łagodny język łamie kości " - Przysłów 25:15b - nieopanowany, nie panuje również nad językiem, więc wychodzą z jego ust różne złe, grzeszne słowa : "Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru " - Przysłów 25:28


" Jak węgiel dla żaru i drwa do ognia, tak kłótliwy człowiek do wzniecenia sporu " - Przysłów 26:21

" Człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy " - Przysłów 29:22 UBG

Np na różnych forach tzw chrześcijańskich toczą się wręcz batalie, wojny na kilkadziesiąt stron, gdzie przeważnie tak na prawdę mało jest rzeczowych argumentów, czystego języka, a dużo pustych słów, dużo pychy, docinek i nie sprawdzania kontrargumentów w ciszy, modlitwie.... " ...
Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia; Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle ... " - 1 list do Tymoteusz rozdz 6.


" To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy.
15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.
16 Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. " - 2 Tymoteusz 2:14-16 UBG - najlepiej krótko i w łagodności napisać, powiedzieć - swoje zdanie, swoje argumenty bez niepotrzebnego przedłużania, bez niepotrzebnej szarpanki i tracenia czasu. Czas jest darem i będziemy rozliczeni jak wykorzystywaliśmy go. 

Po wyczerpaniu argumentów najlepiej sobie odpuścić, zostawić to PANU, który może przekonać danego człowieka, ludzi, że się mylą, a to my mamy rację. Uparte obstawanie, przy tym, że ostatnie słowo ma być moje nie prowadzi do niczego dobrego. To pycha chce mieć ostatnie słowo i przez nią są sprzeczki, spory, kłótnie. 
Pycha nie lubi milczenia, odpuszczenia sobie.  "Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. 24 A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; 25 Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; " - 2 Tymoteusz 2:23-25 UBG - " uprzejmy względem wszystkich ", a nie względem tylko uprzejmych. Nawet jeśli ktoś nie jest uprzejmy względem nas, to my jako uczniowie Zbawcy nadal i zawsze mamy być uprzejmi : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-4.html

Może w pracy, w szkole, w domu - ktoś na nas krzyczy, oskarża nas o coś czego nie zrobiliśmy, atakuje, dokucza itd - nie oddawajmy złem za zło, zachowujmy spokój. Zamilknijmy lub grzecznie, w spokoju wyjaśnijmy sytuację. Emocje niech nie biorą góry nad nami, najlepiej poprosić PANA JEZUSA o mądrość, o pomoc w godnym zachowaniu się jako dziecko światłości - "Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów;
15 Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie " - Filipian 2:14-15 UBG


" Gniew głupiego objawia się od razu, a roztropny skrywa hańbę " - Księga Przysłów Salomona 12:16 UBG


" Człowiek porywczy popełnia głupstwa ... Nieskory do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy wywyższa głupotę " - Księga Przysłów Salomona 14:17, 29 UBG


" Roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie " - Przysłów 19:11 UBG

" A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; " - Rzymian 1:28-29 UBG


" Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać, i żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście; żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań " - 2 Koryntian 12:20 UBG

ŁAGODNOŚĆ TO NIE SŁABOŚĆ, ALE WIELKA SIŁA : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/agodnosc-to-nie-sabosc-ale-wielka-sia.html - żeby wybuchnąć gniewem, zacząć się wykłócać, sprzeczać itd nie potrzeba siły, człowiekowi to lekko przychodzi. Ale zachowywać spokój, być zawsze uprzejmym, cierpliwym itd to oznaka prawdziwej miłości, pochodzącej od Chrystusa : " Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;
5 Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego " - 1 Koryntian 13:4-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz