Popularne posty

czwartek, 27 października 2016

jak diabeł zwodził i zwiedzie wieluCo gubiło ludzi tysiące lat temu i gubi ich nadal ?? ---- diabeł zwiódł Ewę i próbował doprowadzić PANA JEZUSA do grzechu - przez pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i przez pychę życia. My również jesteśmy i będziemy nęceni, kuszeni ku tym rzeczom, zachowaniom. Naśladujmy PANA JEZUSA, a nie Ewę.

Świat jest rozbudzany, kuszony wszelkim materializmem, golizną, gonitwa za tzw karierą/sukcesem i wieloma innymi, które zniewalają ludzi i czynią ich na podobieństwo zwierząt, a nie na podobieństwo Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Ludziom obiecuje się, że im więcej będą posiadać tym lepiej, bo wtedy będą szczęśliwi i ludzie biegną jak szczury w kołowrotku - biegną, ale są w miejscu i w klatce. Tak samo ludzkość - biegną za marnościami, grzechami. Służą ciału, rzeczom - są w niewoli i idą na zniszczenie z powodu grzechów, ale wmówiono im że są wolni bo mogą robić co im się podoba - nie muszą czynić woli Bożej, nie muszą przestrzegać przykazań miłości.
Ale to w pełnieniu woli Chrystusowej jest tylko wolność, sens życia. Grzech niszczy, osłabia. Świętość umacnia.


" A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł." - Księga Rodzaju 3:6 BW
    - pożądliwość ciała : " owoce dobre do jedzenia "
    - pożądliwość oczu : " były miłe dla oczu "
    - pycha życia : " dla zdobycia mądrości" - aby być dla siebie bogiem" Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód.
3 Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4 A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych.
5 Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni.
6 I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień.
7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga.
8 Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość.
9 I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.
10 Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
11 Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli. "  Mateusz 4:1-11 UBG

    - pożądliwość ciała : " powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. "    
    - pożądliwość oczu : " pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. "
    - pycha życia : " rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień." - rzucenie się przed tłumami ze świątyni i cudowny ratunek aniołów - sprawiłby podziw, sławę, zainteresowanie - ale to nie była BOŻA droga. Jednak tak naszego Zbawiciela kusił diabeł.


" Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
17 A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki " - 1 list Jana 2:15-17 UBG

POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA - np : niekontrolowane korzystanie z Bożych darów jak jedzenie (obżarstwo). Wykraczanie ponad ustalone przez BOGA granice np sex małżeński to dobra rzecz, ale seks pozamałżeński, przedmałżeński to grzech. Pijaństwo, narkotyzowanie się, dewiacje seksualne, kult mięśni, "tańce, hulanki, swawola". 

Niewola zmysłów - 5 zmysłów staje się bożkiem - bożek dotyku, bożek smaku, bożek słuchu - np światowa muzyka. Kult przyjemności, kult hedonizmu, gdzie BÓG jest z tyłu, albo wcale GO nie ma w życiu danego człowieka. Człowiek albo nie dziękuje za różne CHRYSTUSOWE dary, albo służy im, a nie DAWCY. 
Widzimy to wszystko dookoła nas. Popatrzcie na świat - za czym on goni, czemu służy, czego pragnie, czemu się oddaje - a zobaczycie pożądliwości ciała.

" Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: Obyśmy mogli najeść się mięsa! (5) Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek; (6) a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę." - Liczb 11:4-6

POŻĄDLIWOŚCI OCZU - co ogląda świat ?? na co świat najchętniej kieruje swoje oczy ?? Odpowiedzcie sobie na te pytania, a będziecie mieć odpowiedź czym są pożądliwości oczu. 
Jakie filmy świat najchętniej ogląda ?? 
Czy świat nie pragnie, nie podziwia np pięknych domów, bogatego ich wyposażenia, różnych samochodów, przedsiębiorstw, różnych ubrań, jubilerskich błyskotek, różnych gadżetów, jakiejś urody, fryzury o miliony innych. 
Piękny dom, samochód, ubranie itd nie są złe same w sobie. Złe jest pożądanie ich, zachwycanie się nimi, podziwianie ich - bo takie uczucia pokazują zły stan serca. Pokazują że w sercu gości ułuda, marność i człowiek nie dostrzega, nie docenia prawdziwych - nieprzemijających Bożych wspaniałości Królestwa Bożego, tego co będzie w raju, na nowej ziemi. 
Nie widzi wspaniałości nowej ziemi, Królestwa Bożego, Nowego Jeruzalem, więc zachwyca się, pożąda marności która spłonie i która zniewala go, przejmuje jego serca, zaciemnia umysł.
Nie raz się słyszało, albo mówiło w starym życiu : " widziałeś jaki ma dom !! " , " ale fura !! pojeździłbym taką " , " mówię ci - wszystko mają w domu, nic im nie brakuje ".

M.in : pornografia, cudzołóstwo, złodziejstwo, wyścig szczurów, kult ciała, bałwochwalstwo - czy nie oczy biorą w tym udział ?? Człowiek patrzy na jakąś osobę, rzeczy i pragnie je mieć i za tym idą grzeszne postępowania - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html


Skąd problemy Achana - serce poszło za oczami :
 " I Achan, odpowiadając Jozuemu, rzekł: Zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak: (21) Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie" - Księga Jozuego 7:20-21 BW


Skąd problemy Dawida ?? :
 " I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu, i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. (3) Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu: Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. (4) Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu " - 2 Samuel 11:2-4 - cudzołóstwo z żoną Uriasza, zabicie Uriasza - uważajmy na swoje serca, oczy.
Dlaczego Demas skończył jako odstępca ?? : " Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat " - 2 Tymoteusz 4:10a UBG - najpierw Demas odwrócił serce od Chrystusa, skierował je na świat - skutkiem tego było odstępstwo, a więc i porzucenie sługi Chrystusowego - apostoła Pawła.

Wszyscy jesteśmy zagrożeni miłowaniem świata - systemu upadłego, zbuntowanego człowieka i jego rzeczy --- " Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
26 Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. " - Ewangelia Jana 12:25-26 UBG - nie można miłować swojego życia na tym świecie i jednocześnie być sługą wszechmogącego Chrystusa, przed którym zegnie się wszelkie kolano. 

Skąd problemy Gehaziego ?? :
  "
Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: Oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. (21) I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: Czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? (22) A on odrzekł: W uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią: W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich; dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. (23) Naaman rzekł: Ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań, i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę, i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. (24) A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. (25) Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: Skąd wracasz, Gehazi? A on na to: Twój sługa nigdzie nie wychodził. (26) I rzekł do niego: Nieprawda! Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? (27) Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie go ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg." - 2 królewska 5:20-27 BW

Chciwość zgubiła Gehaziego. Żaden uczeń Chrystusa nie miłuje pieniędzy, bo miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. 
Miłość do pieniędzy charakteryzuje ludzi tego świata, a nie uczniów którzy jak powiedział Mistrz : "nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata"
Razem z pożądliwościami oczu idzie często właśnie chciwość, zazdrość. 

" Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę " - Księga Hioba 31:1 BW
" Nie będę stawiał przed oczami niegodziwej rzeczy " - Psalm 101:3 UBG - ludzie świata stawiają przed oczyma niegodziwe rzeczy - choćby np przez filmy, seriale gdzie panują kłótnie, waśnie, intrygi, zdrady, walki, i cała gama innych grzechów. Siedzą i marnują czas, zaciemniają swoje serca, umysły. 
Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości.
37 Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze" - Księga Psalmów 119:36-37


PYCHA ŻYCIA - pycha, duma, wyniosłość, arogancja, ostentacja, chlubienie, przechwalanie się np : 
rzeczami które się posiada, tytułami naukowymi, pozycją społeczną, stanowiskiem pracy, firmą, ubraniem, domem, samochodem, urodą, wiedzą, wykształceniem, mężem/żoną/dzieckiem i milionami innych.
Pragnienie władzy, pragnienie sławy, bycia oklaskiwanym, chwalonym, podziwianym,  - to też przejawy pychy życia. 
 Często razem z tym idzie pogarda dla innych, szczególnie dla tych którzy czegoś mniej posiadają.  

Pycha życia jest widoczna na każdym kroku.

" A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa; 19 Lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i żądze innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo, i staje się bezowocne. " - Marek 4:19


"  Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca" - Jan 8:44a ............ " Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą" - Rzymian 1:24 ............ "Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach." - Rzymian 6:12 ............ "Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości" - Rzymian 13:14 ..........." A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali" - 1Koryntian 10:6 ........... "Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze " - Efezjan 4:22 ............. "Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem" - Kolosan 3:5 ............ "A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu" - 1 Tymoteusz 6:9 ............ "Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości" - 2 Tymoteusz 2:22a ............... "Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią" - 2 Tm 4:3 ....................." " Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie " - Tytus 2:12 ...................." Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze" - Jakub 4:3 UBGLecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci.15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć." - Jakub 1:15-16 - pożądliwość siedzi w upadłej naturze, nie potrzeba bawet kuszenia diabła. Nie ma przyzwolenia do ulegania pożądliwościom - BOŻA MOC - ŁASKA w postaci BOŻEGO DUCHA daje siły aby nie ulec : " Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść " - 1 Koryntian 10:13. Jak pisze Piotr - boska moc Chrystusa obdarowała nas wszystkim co potrzebne do życia i pobożności. Prośmy a będzie nam dane.
" Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy " - 1 Piotr 2:11 UBG

" Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie " - 2 Piotr 1:4 UBG

Tu jest klucz do wygrywania : " Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała " - Galacjan 5:16 UBG ---------------> " Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga " - 1 Piotr 4:2


" lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life Eve Jesus Luke 4 " - https://www.google.pl/search?q=lust+of+the+flesh%2C+and+the+lust+of+the+eyes%2C+and+the+pride+of+life+Eve+Jesus+Luke+4&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=h0USWP2JIcqv8wem4pvIBA


" Galatians 5:16 " - https://www.google.pl/search?q=Galatians+5%3A16&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1k4SWIHvGNKv8wf-pIuQCA

1 komentarz: