Popularne posty

wtorek, 21 lutego 2017

Jak w pracy powinien zachowywać się prawdziwy chrześcijanin


Przyjdzie czas, że nie będzie trzeba pracować aby kupić jedzenie, opłacić rachunki i kupować inne potrzebne rzeczy ... ale obecnie w epoce grzechu, przeklętej Ziemi - chodzenie pracy jest konieczne, jest to można powiedzieć obowiązek ale wraz z PANEM JEZUSEM i JEGO nauką możemy mieć lżej w tym obowiązku, konieczności.


W pracy spędza się sporą część czasu, więc powinniśmy wiedzieć jakim pracownikiem lub pracodawcą powinien być uczeń PANA JEZUSA, bo czas spędzony w pracy nie musi być straconym czasem, ale nadal i w pracy i przez pracę można się duchowo budować w PANU, dawać dobre świadectwo innym, oraz głosić Ewangelię. Jeśli trwamy sercem przy PANU, szukamy tego co w górze to nawet wtedy PAN może pokazywać nam nowe rzeczy, uczyć nas ... a inny może być w domu ale sercem być przy świecie i jego rzeczach i to będzie stracony czas ... 


" Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niech też nie je. " - 2 list do Tesaloniczan 3:10 UBG ... Kto NIE CHCE pracować nie tylko niech nie je, ale też niech nie korzysta z elektryczności, niech nie używa ubikacji, niech nie korzysta z wody z kranu, niech nie używa kuchenki gazowej itd.

Wiele osób nie może pracować np ze względu na stan zdrowia - nie o takich mówi apostoł. ON mówił o tych, którzy mogli pracować - byli zdolni do pracy ale im się nie chciało, lub uduchawiali swoje lenistwo - twierdząc że to strata czasu i PAN JEZUS jest blisko. Ten który nie chce pracować a może, żyje na czyjś koszt, bo musi coś jeść, pić, gdzieś się umyć, ubrać itd ... kto może pracować a nie robi tego, ale wykorzystuje innych - taki jest PASOŻYTEM.

Codziennie korzystamy z pracy innych ludzi. Żeby było jedzenie w sklepie, wpierw rolnik musi poświęcić wiele swojego czasu aby zasiać, pilnować tego co zasiał, zebrać plon, zawieść w miejsce odbioru. Kto inny musi przetworzyć to w produkt nadający się do spożycia. Znowu ktoś poświęca swój czas. 

Inny człowiek musi to porozwozić czy to do hurtowni czy do sklepów. Znowu ktoś poświęca czas. 
Sprzedawca w sklepie też spędza czas w sklepie obsługując klientów. 
Wszędzie ktoś oddaje swój czas innym ludziom. Codziennie korzystamy z czasu innych ludzi, więc jak ktoś może pracować to powinien pracować, no chyba że jest bardzo bogaty i poświęca się, cały czas np na głoszenie Ewangelii, służbę Chrystusową. 


Idąc do lekarza korzystam z jego czasu. Idąc do szpitala korzystam z pracy, z czasu pielęgniarek, salowych, lekarzy, kucharek i szeregu wielu innych ludzi. 
  Gdy jest wypadek i przyjeżdża policja, straż i pogotowie to korzystam z ich czasu.
Gdy idę kupić buty, ubranie to korzystam z czasu sprzedawcy, czasu tych, którzy wyprodukowali te rzeczy.Gdy jadę pociągiem, busem itd to korzystam z czasu kierowcy i wielu innych ludzi, którzy np wyprodukowali te rzeczy, oraz utrzymują je w dobrym stanie. Korzystam z czasu ludzi, którzy naprawiają infrastrukturę kolejową i naprawiają czy budują drogi. 


Gdy siedzę przed komputerem to też korzystam z czyjegoś czasu, z czyjejś pracy. Komputer nie wyprodukował się sam. Również elektryczność powiązana jest z pracą, poświęceniem czasu wielu osób.

Gdy myję się to również korzystam z czyjejś pracy. Ktoś to musi utrzymywać pod nadzorem bezpieczeństwa i zabezpieczać ciągłość dostaw.

Korzystanie z ubikacji to też korzystanie z czyjegoś czasu - kanalizacja, oczyszczalnie ścieków to też wymaga ludzkiej pracy. 


Gdy ktoś jedzie samochodem to też korzysta z pracy wielu ludzi, oni wszyscy poświęcają swój czas aby była ropa naftowa, benzyna, autogaz itd. Ktoś musi wydobyć ropę, inny musi ją przetransportować. Ktoś inny musi ją przerobić w rafinerii. Gotowy produkt trzeba przewieźć na stację i ktoś później musi poświęcić swój czas aby sprzedawać paliwo.

Żeby móc korzystać z internetu, telefonów - to również korzystamy z czyjejś pracy. Ktoś poświęca swój czas aby to funkcjonowało. CAŁY CZAS KORZYSTAMY Z PRACY WIELU LUDZI... Z CZASU WIELU LUDZI ....


2 ) 

                     DZIŚ JEST LUKSUS W PORÓWNANIU DO TEGO CO BYŁO


Dzisiaj ludzie mają najlżejszą formę pracę w historii ludzkości. Wiem, że wiele osób ma bardzo ciężko, wiem że w wielu regionach świata ludzie żyją jak przed wiekami, ale rozpatrując całościowo to nigdy ludzkość nie miała lżej, co poniżej udowodnię :8 godzinny dzień pracy czy 168 godzinny wymiar pracy w przeciągu miesiąca, z urlopami, emeryturami, płatnymi zwolnieniami i szeregiem innych rzeczy to wynalazek który jest bardzo młody. Większa część historii ludzkości nie znała tego, mogła tylko pomarzyć sobie np Ewangelia Mateusza na przykładzie robotników w winnicy mówi o 12 godzinnej dniówce. 

Np sto lat temu ludzie po rękach całowaliby za możliwość dzisiejszej przysłowiowej pracy "na kasie" lub "na zmywaku". 

Kiedyś ludzie pracowali po kilkanaście godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. Dotyczyło to bardzo często również małych dzieci. Oprócz tego nie było w domu kanalizacji, elektryczności, łazienki, ubikacji. Nie było sklepu za rogiem. Nie było lodówki. Nie było pralek - żeby coś uprać to trzeba było iść nad rzekę, albo w domu ręcznie prać, wcześniej przynosząc wodę ze studni. 
Żeby gdzieś się wybrać nie szło się na autobus, na busa czy na dworzec PKP. Nie dzwoniło się po taksówkę, lub nie wsiadało do swojego samochodu. A dzisiaj dla wielu wstydem, hańbą jest przemieszczenie się autobusem, busem, tramwajem itd. 


Dziś jest wygoda i luksus w porównaniu do tego co było przez większą część historii ludzkości, tylko wielu tego nie dostrzega bo zaślepieni są "Zachodem", zamiast z pokorą spojrzeć jak kiedyś ludzie żyli i jak dzisiaj wiele osób ma bardzo ciężko. 


3)   

                      PRZEKLĘTA BĘDZIE ZIEMIA ..... MOZÓŁ, ZMĘCZENIE
 " A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz " - Księga Rodzaju 3:17-19 BW 


Gdy jest komuś ciężko w pracy to niech pamięta że taki jest skutek upadku w grzech, taki jest owoc przeklęcia Ziemi. Ale to przeklęcie będzie miało swój kres a na Nowej Ziemi i w NOWYM STWORZENIU  nie będzie już nigdy grzechu, nie będzie już przekleństwa, a więc nie będzie i mozołu, trudu. CHWAŁA OJCU i JEGO SYNOWI że dali nam zbawionym piękną obietnicę, pokrzepiającą nadzieję w tych codziennych trudach i obowiązkach.


 Nie narzekajmy ale patrzmy w górę, szukajmy siły, wytrwałości, cierpliwości, pokoju ducha w PANU JEZUSIE bo ani inny praca, ani emerytura, ani cokolwiek innego nie da tego co jest TYLKO W NIM. Możliwość pracowania z drugiej strony jest darem, bo wielu ze względu na brak pracy lub niezdolność do pracy ze względu na zdrowie nie pracuje, nie mogą pracować. Nie patrzmy więc jak wielu ludzi świata z zazdrością na bogatsze kraje, na bogatych ludzi czy na ludzi którzy są na wyższym stanowisku. Trzeba doceniać co jest i za to dziękować PANU JEZUSOWI, bo wszystko jest JEGO darem. Albo będziemy dziękować albo narzekać.


Sam nie wiem czy będę mógł wrócić do pracy - nie tylko dlatego że nie mam jednej ręki, ale i druga nie jest taka jak była przed wypadkiem. Ale dla PANA JEZUSA nie ma rzeczy niemożliwych, ON może wszystko uzdrowić a nawet dać nową rękę, czy odpowiednią pracę nawet gdybym miał jedną i to słabą rękę... NIE NARZEKAM bo nic mi się nie należy oprócz śmierci - Rzymian 6:23 -- więc jak PAN da pójść do pracy to dobrze i chwała PANU, a jak nie da to dobrze i też chwała PANU.


Jeśli da że będę miał gdzie mieszkać i co jeść to dobrze i chwała PANU, a jak nie da gdzie mieszkać i nie da co jeść to widocznie tak ma być i chwała PANU, obym tylko dzięki JEGO łasce zamieszkał w Nowym Jeruzalem i mógł zjeść z drzewa życia.

Jeśli da PAN JEZUS żyć to dobrze, chwała PANU. A jeśli postanowi inaczej to też dobrze i chwała PANU, obym tylko za życia żył dla NIEGO i służył innym w Ewangelii i jeśli umrę to obym dzięki Jego krwi i darowi ducha świętego miał udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych.


4)
                                           JAK  POSTĘPOWAĆ W PRACYW samej pracy czy to będąc czyimiś pracownikami, czy będąc pracodawcami powinniśmy być zawsze wzorem do naśladowania. Zawsze powinniśmy być światłością w Chrystusie Jezusie. 


Zawsze powinniśmy być uczciwi, sprawiedliwi. Nikogo nie oszukiwać, nikogo nie okradać ani nie wyzyskiwać.

Zawsze powinniśmy wykonywać daną pracę z sercem. Nie lenić się, nie robić niczego byle jak. 

Zawsze powinniśmy pracować jak dla PANA JEZUSA. Nie powinno być u nas tak jak często bywa u innych ludzi : jak w pobliżu jest przełożony to są najlepszymi pracownikami, a jak odejdzie i nie patrzy to kombinują, wykręcają się od pracy, nieuczciwie postępują, zajmują się tym co niepotrzebne. 

" Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
23 A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi;" - Kolosan 3:22-23 UBG
" Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika " - Księga Przysłów Salomona 18:9 BW

Chrześcijański pracownik nie powinien niczego sobie przywłaszczać. Niczego "na boku" nie pozyskiwać, bo to kradzież. Nie powinien niczego wynosić z pracy bez zgody właściciela ... Żadnych defraudacji, oszustw, kradzieży : " Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela." - Tytus 2:10 

Zamiast być pasożytem, albo złodziejem można pójść do pracy i dzielić się z potrzebującymi : " Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu." - Efezjan 4:28 

                         NOCNA PRACA

 - wiele osób pracuje również na zmiany w tym w nocy ale i apostołowie tak pracowali : " A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. " - Łukasz 5:5


" Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracując bowiem dniem i nocą, aby nie obciążyć nikogo z was, głosiliśmy wam ewangelię Boga." - 1 Tesaloniczan 2:9

Apostoł Paweł pracował i głosił Ewangelię. Robił namioty : " A ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się bowiem wyrobem namiotów. " - Dzieje Apostolskie 18:3 


" Nie pożądałem srebra, złota ani szaty niczyjej.
34 Przeciwnie, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną.35 We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać." - Dzieje 20:33-35 UBG

Gdy przed wypadkiem pracowałem to nie nie próbowałem jak wielu wymigiwać się od najcięższej pracy, ale sam tam szedłem lub jak ktoś się pytał to zgłaszałem się na ochotnika. Jako uczniowie powinniśmy mieć inną postawę, inne serce. Nie szukać aby cięższa praca spadła na kogoś innego. Miłość tak nie postępuje.


Nie powinniśmy nikogo ani w pracy, ani nigdzie indziej obgadywać, oczerniać, wyzywać. Na przełożonych i innych nie powinniśmy źle mówić. Nie narzekać, ale modlić się.

Może ktoś w pracy źle wobec was postępuje, jest wrogo do was nastawiony - czyńcie dobro tej osobie i módlcie się za nią i za siebie o miłość, cierpliwość, uprzejmość, łagodność. 


Chrześcijanin nie powinien spóźniać się, nie powinien poświadczać nieprawdy. Nawet jeśli przełożony mu nakazuje mówić czy napisać nieprawdę to nie powinien go wtedy słuchać, ale PANA JEZUSA. 

Powinniśmy we wszystkim świecić przykładek - być pracowici a nie leniwi. Punktualni a nie spóźnialscy. Zaangażowani w pracę, a nie obłudni i udający pracowitych, zaangażowanych. Człowieka może oszukamy, ale nie BOGA więc cały czas bądźmy dobrymi pracownikami rozumiejąc że to dobre. I nie oszukujmy nawet ludzi, bo to zło. Pracujmy wkładając w to serce, jak najlepiej, najdokładniej wykonujmy swoją pracę, nawet jeśli współpracownicy będąc wyśmiewać to ...

Pracownik - chrześcijanin powinien być uczynny, pomocny wobec innych nawet jeśli oni nie są tacy wobec niego. 

Nawet jak praca jest ciężka i słabo płatna to powinien doceniać co ma i nie narzekać, ale dziękować PANU, bo może nadejść czas że i takiej nie będzie miał. PAN może dać lepszą, ale może i cięższą - co ON daje jest dla nas najlepsze. Może tak być że cięższa będzie lepsza bo w trudzie itd nauczymy się większej pokory, będziemy szukać Królestwa w górze, a nie skarbów które pochłonie ogień, będziemy świadectwem dla innych i może być 1000 innych dobrych rzeczy z tego ... niech się dzieje JEGO wola a nie nasza


Nie każda praca jest dla chrześcijanina - tam gdzie jest czynione zło, grzech tam chrześcijanin nie powinien pracować. 
LENISTWO :


"Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. (5) Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę" - Przysłów Salomona 10:4-5 Biblia Warszawska

" Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma ..... Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód ..... Leń nie orze w jesieni; a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma ..... Leniwy mówi: Lwica jest na drodze, lew jest na ulicach ..... Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? (10) Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. (11) Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny. " - z Księgi PrzysłówPracodawca - chrześcijanin też powinien być uczciwy, sprawiedliwy, nie wyzyskiwać, ale szanować pracowników pamiętając że też jest tylko człowiekiem i nie lepszym od innych ... " A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby. " - Efezjan 6:9 UBG


Może jak uczniowie Zmartwychwstałego będziemy ze względu na to, nielubiani, szykanowani w pracy, ale nawet wtedy patrzmy na PANA i czyńmy dobro. U NIEGO zawsze szukajmy siły, pomocy, wytrwałości, cierpliwości, pokrzepienia, miłości i wszystkiego co potrzebne i pamiętajmy, że dzień wiecznej chwały, wiecznego odpoczynku w doskonałej radości, miłości, świętości, pięknie - jest z każdym dniem bożej więc nie upadajmy na duchu, ale wytrwale biegnijmy w PANU, w JEGO sile.Gdy idziemy z PANEM JEZUSEM to ogień i trudy hartują i umacniają nas, choć może być niewygodnie i ciężko to wszystko co przychodzi jest za przyzwoleniem TEGO, który nas kocha i ku dobru ...

" Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami.

12 Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując, własny chleb jedli." - 2 Tesaloniczan 3:11-12 UWS. BIBLIA GDAŃSKA
9 komentarzy:

 1. dodam jeszcze, że gdy patrzę na PANA i szukam tego co w górze, gdy ufam PANU to przepełnia mnie JEGO pokój i nie ma miejsca dla zamartwiania się, strachu o to jak będę żył, co jadł itd -- znajomość BOGA jako swojego OJCA i Zmartwychwstałego PANA który doskonale miłuje to bezcenne skarby. Przeświadczenie że jest się dzieckiem Bożym jest piękne

  OdpowiedzUsuń
 2. Wszystko jest piękne, i jeszcze bardziej to ze Pan postawił mi Cię na drodze Dominiku, czytam, rozważam i dzięki temu robię się silniejsza czując wsparcie w osobie Jezusa Chrystusa. Tak bardzo Ci jestem wdzięczna za Twoje słowa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli to co piszę kogoś buduje, pokrzepia to chwała PANU, chwała OJCU. Zawsze zanim coś napiszę to proszę o to aby było w prawdzie i pożyteczne dla innych. Pozdrawiam cie siostro, bądź dzielna w PANU, ufaj MU i niech nas prowadzi a my słuchajmy JEGO głosu jak owce swojego pasterza

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 3. Ja też dziękuję Dominiku.
  Chwała Panu Jezusowi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękczynienie całe zmartwychwstałemu, bez NIEGO już bym nic nie napisał :)

   Usuń
 4. Witaj
  Wszystko prawda co napisałeś, kiedyś było gorzej, dzisiejszy wymiar pracy 8 godz na kasie, czy 10 godz na budowie może i nie jest zły, jest tylko jeden problem, przynajmniej u nas w Polsce. Mianowicie ceny towarów, usług i zarobki, zarobki mogły pozostać takie jakie są gdyby na przykład ceny spadły o połowę, i tak większość ludzi po tej ciężkiej pracy ledwo stać na podstawowe sprawy, i dla tego często harują jeszcze po godzinach, biorą dodatkową pracę, lub żyją wiecznie na łańcuchu kredytów. Nie chodzi mi o gromadzenie bogactw, bo temu jestem przeciwny, ale o to aby za uczciwą ciężką pracę człowiek mógł dostać godne wynagrodzenie i nie musiał harować ponad siły lub zaciągać niewolnicze kredyty. Druga sprawa to koszmarnie wysokie podatki które hamują już na starcie przedsiębiorczość ludzi, a tym samym gospodarkę i miejsca pracy które mogłyby powstawać. Mam wrażenie że jest to specjalnie skonstruowany system (diabelski) który coraz bardziej uzależnia ludzi od banków, lub zmusza do pracy ponad siłę aby utrzymać rodzinę. Coś jak z Izraelitami którzy byli w niewoli Egipcjan, faraon kazał im dołożyć pracy aby nie myśleli o "głupstwach" no i właśnie gdzie czas dla Boga? Przecież nie można żyć samą pracą prawda.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. na pewno jest lepiej niż było np z 15 lat temu, gdzie bezrobocie sięgało 20 % , wiele osób ma wybujałe potrzeby i stąd wiecznie im brakuje i wiecznie mało. Jak pisałem jest wiele osób co ma ciężko lub bardzo ciężko ale i tak mają w większości lżej niż wielu którzy żyło przed nami. Musiałbyś napisać konkretne przykłady zarobków i wydatków i wtedy byłoby bardziej klarowne. Znam wiele przykładów "jak to ciężko" a na papierosy, alkohol lub głupstwa to jest ...

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 5. Cześć Dominiku,właśnie wczoraj rozważałam na temat soli i światła,zastanawiałam się na temat mojej postawy w stosunku do ludzi w
  miejscu pracy z punktu widzenia przełożonego i dzisiaj zupełnie przypadkiem trafiłam na twój artykuł który utwierdził mnie w moich przekonaniach.Chwała niech będzie Panu.

  Pozdrawiam
  Początkująca chrześcijanka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj siostro, u chrześcijan nie ma przypadków - co najwyżej w ich gramatyce :) , chwała PANU JEZUSOWI za wszystko, ufajmy MU , a ON nas nie zawiedzie ...

   , niech PAN będzie z tobą i umacnia cie na swojej drodze i ustrzeże przed sidłami i zasadzkami których w Jościele jest coraz więcej

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń