Popularne posty

wtorek, 2 września 2014

pozorne błędy i sprzeczności w Biblii
 atak demonów i świata na Biblię nie jest przypadkowy, tak jak przypadkowa nie była strategia szatana w Edenie - gdzie pierwszym słowem do ludzi było podważanie BOŻEGO SŁOWA : "
A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: 

1 księga Mojżeszowa 3:1a Biblia Warszawska : "Czy rzeczywiście Bóg powiedział..."  - skoro człowiek żyje każdym Słowem pochodzącym z ust Boga - Mateusza 4:4 to szatan wie co robi atakując natchnione Pisma

 na wszystkie zarzuty wobec Biblii, że ma błędy/sprzeczności są odpowiedzi które ukazują zgoła coś innego - że te "sprzeczności/błędy" są tylko pozorne. To ludzka niewiedza albo nienawiść, pogarda dla Pana Jezusa sprawiają że wielu ludzi widzi - chce widzieć sprzeczności i błędy ale takich nie ma. Czasami rzeczywiście coś może na pierwszy rzut oka wyglądać jak sprzeczność ale to są POZORNE SPRZECZNOŚCI - 

pozorne sprzeczności w Biblii : https://www.google.pl/search?q=pozorne+sprzeczno%C5%9Bci+w+biblii&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=6q4FVKR3w4Y6ifuBuAo

mnóstwo materiału pokazującego wiarygodność Pism i pokazującego rozwiązanie dla pozornych sprzeczności, można znaleźć na anglojęzycznych stronach. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np : "APPARENT CONTRADICTION IN BIBLE"   albo  : "ALLEGED CONTRADICTION IN BIBLE"

Nie dajcie się nigdy zwieść ludziom mówiącym, że Biblia została pozmieniana albo że ma błędy, sprzeczności. Nikt niczego nie zmieniał - żaden Konstantyn itp, nie ma również sprzeczności. 

" abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, (15) lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa" - Efezjan 4:14-15 Biblia Warszawska

"Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości" - Kolosan 2:8-9 Biblia Warszawska


 "Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo..."- 2 Tesaloniczan 2:3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - wielu ludzi wierzących odpadnie od żywej wiary, więc również odejdą całkowicie od Biblii albo jakieś jej części będą podważać, nie uznawać, będą mówić że mają błędy, sprzeczności
Często w biblii występują opisy pewnych wydarzeń który na pierwszy rzut oka wydają się być sobie sprzeczne lub niezgodne z innymi naukami biblijnymi, ale gdy się dobrze zagłębi w tekst i zapozna z różnymi kontekstami to wszystko staje się proste i okazuje się zawsze, że nie ma żadnych sprzeczności ale to tylko ludziom z różnych powodów tak się wydaje.Owe fragmenty często zawierają cenne szczegóły, nowe informacje ale niestety wielu nie widzi tego lu b celowo atakuje biblię mówiąc że ma sprzeczności, więc warto zapoznać się z tymi rzeczami, żeby samemu dowiedzieć się nowych rzeczy, aby w razie czego odpowiedzieć/ pomóc komuś gdy będzie pytał o jedną z tych pozornych sprzeczności i żeby dać odpór bezpodstawnym atakom na biblię , chrześcijaństwo a często się zdarza, że ktoś wyciąga pozorne sprzeczności i wmawia że są to błędy i biblijne nauki nie są natchnione.Na pewno takie ataki będą się wzmagać więc warto znać te rzeczy aby nie upaść w wierze i zaufaniu do tekstów biblijnych. Przykłady :


1) ZŁOCZYŃCY
Jedną z pozornych sprzeczności jest opis zachowania się złoczyńców, którzy zostali ukrzyżowani wraz z PANEM JEZUSEM. Wg ewangelii Mateusza 27:44 i Marka 15:32 obydwaj złoczyńcy urągali PANU ale wg Łukasza 23:39-42 jeden tylko urągał a drugi go zgromił za to. Pozornie to wygląda na sprzeczność ale tak na prawdę nie ma tu żadnej sprzeczności ale dodatkowe informacje : PAN JEZUS spędził na krzyżu 6 godzin, w tym samym mniej więcej czasie ukrzyżowani byli tez złoczyńcy a przez 6 godzin można się nawrócić - jeden ze złoczyńców w trakcie wiszenia na krzyżu nawrócił się, w tym czasie i miejscu wiele się działo, poza tym przez 3 godziny ciemność wszystko zaległa, pod krzyż przychodzili arcykapłani, uczeni w Piśmie, starsi i złoczyńcy mieli okazję zaznajomić się ze wszystkim i na pewno takie rzeczy jak ciemność zrobiły na jednym z nich wielkie wrażenie i nawrócił się - a więc na początku obydwaj ukrzyżowani urągali PANU JEZUSOWI i o tym mówi Mateusz i Marek ale póżniej jeden się nawraca i gromi swojego towarzysza, który nie przestał urągać , po tym nawrócony złoczyńca prosi PANA JEZUSA aby wspomniał o Nim i dostał obietnicę przyszłego raju i o tym mówi Łukasz. Ludzie słabi w wierze, nie znający Pisma, szydercy, ateiści mogą widzieć w tych opisach błędy, sprzeczności ale widać że nic takiego nie ma.


2) NIEWIASTY ZWIASTOWAŁY ZMARTWYCHWSTANIE czy NIE
"idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. (8) I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego" - Mateusza 28:7-8. Jednak wg Marka 16:8 te niewiasty po oświadczeniu anioła uciekły od grobu i nic nikomu nie mówiły bo się bały. Znowu na pierwszy rzut oka wygląda na sprzeczność ale tylko dlatego że opisy są zdawkowe, bo nie było potrzeby opisywania najmniejszych szczegółów bo gdyby one były biblia by miała ogrom tomów a szydercy czy przeciwnicy i tak by szukali dziury w całym. Marek opisuję początkową fazę odejścia niewiast i napisał prawdę : kobiety wystraszył się i widocznie postanowiły, że nie będą nic nikomu mówiły i ta fazę właśnie opisał Marek ale po tym wydarzeniu stał się cud : "A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. (10) Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą " - Ewangelia Mateusza 28:9-10. PAN JEZUS powiedział znamienne słowa : NIE BÓJCIE SIĘ a więc pocieszył je im dodał im otuchy , żeby poszły i zwiastowały Jego zmartwychwstanie. Wcześniejsze słowa z Mateusza 28:8 ,że niewiasty pobiegły oznajmić nie wykluczają tego,że w trakcie drogi zmieniły zdanie - właśnie ewangelia Marka pokazuję że postanowiły ze strachu nie zwiastować , taką opcje potwierdza póżniejsze ukazanie się im PANA JEZUSA i zapewnienie ich żeby się nie bały ale opowiedziały co mają opowiedzieć.


3) DROGA PAWŁA do DAMASZKU
Opisy drogi Pawła do Damaszku opisane są w Dziejach Apostolskich : 9:3-7, 22:6-9, 26:13-14. Wg niektórych te opisy są sprzeczne, ale znowu te osoby się mylą a nie biblia. "A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli" - Dzieje 9:7 ale wg Dziejów 22:9, towarzysze Pawła nie słyszeli głosu PANA JEZUSA. Te relacje nie są sprzeczne , ponieważ Paweł w 9 rozdziale nie twierdzi że wszyscy słyszeli głos PANA JEZUSA ale że słyszeli głos. Relacje różnia się gramatyką bo 9:7 greckie słowo akouo czyli głos/ dzwięk jest w dopełniaczu a akouo z Dziejów 22:9 jest w bierniku - i jak udało mi się znależć słowo w dopełniaczu oznacza że towarzysze Pawła słyszeli głos - dżwięk ale nie rozumieli go, natomiast słowo to w bierniku oznacza słyszeć ale i rozumieć. A Wiec wszyscy słyszeli jakiś dzwięk ale tylko dla Pawła były to zrozumiałe słowa dla innych te słowa były ukryte i słyszeli tylko jakiś dżwięk niezrozumiały. Podobna sytuacja występuje w ewangelii :
"Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. (29) Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili: Anioł do niego przemówił" - Jana 12:28-29 - wszyscy usłyszeli głos- dżwięk ale nie wszyscy odebrali to jednakowo, możliwe że dla niektórych było to ukryte i usłyszeli grzmot a niektórzy tylko zrozumiałe słowa. Podobnie było z Pawłem i Jego towarzyszami.
Inną pozorną sprzecznością może być to, że wg 9:7, towarzysze Pawła stanęli oniemiali a wg 26:14 - wszyscy upadli. Rozwiązanie jest proste : kiedy wszyscy podążali drogą pojawienie się światłości sprawiła szok, oniemieli tak, że wszyscy się zatrzymali - Łukasz w Dzieje 9:3 w związku z towarzyszami Pawła właśnie opisuje ten etap, natomiast jakąś chwile póżniej po tym jak stanęli oniemiali upadli wszyscy jak Paweł - we wszystkich trzech fragmentach nie ma żądnej sprzeczności - opisy wzajemnie się uzupełniają.


4) ŚMIERĆ JUDASZA
Wg Mateusza 27:5 Judasz powiesił się, ale wg słów Łukasza który przytoczył wypowiedz Piotra z Dziejów Apostolskich 1:18 - Judasz upadł, pękł na pół i wszystkie wnętrzności Jego wypłynęły. Mateusz podaje prosta wiadomość, że Judasz poszedł i powiesił się ale nigdzie nie pisze, że udało mu się to ale nawet jeśli tak się stało to nie musi to być sprzeczne z relacją Piotra. Piotr podaje więcej szczegółów w swojej relacji i te właśnie szczegóły dla jednych są dodatkowymi informacjami a dla innych sprzecznością. Nie wiemy gdzie ina czym powiesił się Judasz ale łącząc relacje Mateusza i Łukasza z Dziejów Apostolskich wynika, że Judasz upadł z wysokości [[prenes - strong 4248]] a więc najprawdopodobniej powiesił się na drzewie i kiedy gałąż się urwała lub zerwała się lina/sznur, roztrzaskał się, może kiedy spadał rozciął brzuch o jakąś gałąż , konar. Możliwe że drzewo rosło przy jakimś urwisku/skarpie i kiedy gałąż sie zerwała lub sznur się urawał spadł w urwisko i roztrzaskał się np o kamienie. Możliwości jest kilka ale faktem jest, że nie ma w tych opisach żadnej sprzeczności jakby to chciało wielu widzieć.


5) JERYCHO
"A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc" - Łukasza 18:35 - wg Łukasza PAN JEZUS przybliżał się do Jerycha zanim uzdrowił Bartymeusza ale wg Marka dokonał tego gdy wychodził z Jerycha : " I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze" - Marka 10:46-47. Żeby rozwiązać tą sprzeczność trzeba zajrzeć do archeologii : Na początku 20 wieku niemiecki archeolog Ernst Sellin odkrył że Jerycho , 2000 lat temu było bliżniaczym miastem - jedno to było stare miasto znane np z historii Jozuego natomiast drugie nowe Jerycho - pomiędzy jednym a drugim była odległość około kilometra. Więc Łukasz opisuje przybliżanie się do Nowego Jerycha a Marek opisuje wychodzenie ze Starego Jerycha , a więc Bartymeusz siedział przy drodze pomiędzy starym a nowym miastem, znowu biblia okazuje się natchniona a archeologia to potwierdza na przekór przeciwnikom.


6) PŁASZCZ
"Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. (28) I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny" , Jan pisze o płaszczu purpurowym a nie szkarłatnym : "A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy" - Jana 19:2. Również i tutaj nie ma błędu, po pierwsze płaszcz u Mateusza to [CHLAMUS - STRONG 5511] a z ewangelii Jana płaszcz to [himation - strong 2440].
CHLAMUS - ubiór wierzchni, krótki płaszcz noszony przez np żołnierzy, sędziów, królów.
HIMATION - odzież każdego rodzaju, płaszcz, tunika.
Więc mogły to być dwa różne ubiory, Mateusz opisuje jeden a Jan drugi.Jeśli była to jedna szata to była dwukolorowa, ale raczej był to dwie różne szaty bo wg Mateusza w płaszcz szkarłatny PAN JEZUS został ubrany przed nałożeniem korony z cierni a wg Jana płaszcz purpurowy został założony po nałożeniu korony z cierni.Na 100 % nie ma tu sprzeczności, błędów.


7) KUR
wg Mateusza 26:34, Łukasza 22:34, Jana 13:38 zanim kur miał zapiać, Piotr trzy raz miał się zaprzeć PANA JEZUSA , wg Marka 14:30 Piotr miał się zaprzeć trzy razy zanim kur zapieje DWA razy. Mateusz , Łukasz I Jan nie piszą ile razy kur miał zapiać, podają oni tylko że takie i takie zwierzę wyda głos, natomiast Marek podaje szczegóły i precyzuje ile razy kur miał zapiać. Sprzeczność by było gdyby Mateusz, Łukasz i Jan podali np że kur raz zapieje a Marek że dwa razy zapieje - takie relacje ewidentnie byłyby sprzeczne ale w ewangeliach tylko Marek podaje ile razy kur zapieje, więc nie ma tu żadnej sprzeczności.


8) CÓRKA JAIRA
"Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony [synagogi] przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: Córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje" - Ewangelia Mateusza 9:18 , relacja wg Marka : "I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. (23) I błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła" - Marka 5:22-23.
Mateusz ukazuję prośbę o wskrzeszenie zmarłej a Marek o uzdrowienie umierającej - pozornie wygląda to na błędne relacje ale tak nie jest, ponieważ gdy Jair prosił o uzdrowienie przyszli jego domownicy oznajmiając mu o śmierci dziewczynki, wtedy Jair drugi raz poprosił PANA JEZUSA ale tym razem o wskrzeszenie i o tym mówi Mateusz. W tych relacjach nie ma sprzeczności, błędów ale relacje mówią o dwóch różnych prośbach.


9) NAPIS NA KRZYŻU
relacje o napisie wzajemnie się uzupełniają, sumują na : TEN JEST JEZUS NAZAREŃSKI KRÓL ŻYDOWSKI. Inna możliwość jest taka, że trzy napisy w trzech różnych językach - Jana 19:20 różniły się między sobą a Łukasza oddaje sens/znaczenie napisu podanego np w ewangelii Mateusza.

Ewangelia Mateusza : "I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski"
Marka : "Był też wypisany napis z podaniem jego winy: Król żydowski." - Marka 15:26
Łukasza : "Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim" Łukasza 23:38
Jana : "A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski" - Jana 19:19


10) NIESIENIE KRZYŻA
wg Mateusza , Marka i Łukasza krzyż niósł Szymon Cyrenejczyk ale Jan opisuje Jana niosącego krzyż : "Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. (17) A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota" - Ewangelia Jana 19:16-17 - tu również nie ma sprzeczności, Jan opisuje początkową drogę niesienia krzyża i na początku krzyż [[prawdopodobnie to była tylko pozioma belka]] niósł PAN JEZUS ale wyniku biczowania, zmęczenia i ciężaru póżniej niósł Szymon Cyrenejczyk a więc ewangeliści opisują różne etapy niesienia krzyża.

11) ŚLEPY / ŚLEPI

Ewangelia Marka 10:46-52 opisuje uzdrowienie jednego ślepego Bartymeusza ale Mateusz opisuje uzdrowienie dwóch ślepych : "A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! (31) A lud gromił ich, aby milczeli; oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! (32) I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? (33) Mówią do niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze! (34) Ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli, i poszli za nim." - Mateusza 20:30-34 - nie ma tu sprzeczności, po prostu Marek skupia się na jednym z tych dwóch ślepych i wymienia go nawet z imienia , sprzeczność by była gdyby Marek zaznaczył że uzdrowiony był tylko jeden ślepy ale nic takiego nie ma, Marek skupił się na jednym ale nie wykluczył nigdzie drugiego. Podobne zabiegi są np z opętanym - Marka 5:2 , Łukasza 8:27 = opętanymi - Mateusza 8:28. Również podobnie jest z aniołem / aniołami u grobu PANA JEZUSA - po prostu jeden autor skupia się na jednej postaci i podaje jakieś szczegóły a inni skupiają się np na liczbach czyli np na dwóch opętanych czy dwóch aniołach ale relacje nie są sprzeczne ani błędne bo nie zaprzeczają sobie.


12) KOBIETY PRZY GROBIE
Podobnie jak w przypadku ślepego/ślepych , anioła/aniołów czy opętanego/opętanych tak samo wymienianie różnej ilości kobiet przez ewangelistów nie jest błędem i sprzecznością ale skupiają się oni na innych rzeczach. Kiedy np Marek wymienia : Marię Magdalenę, Marię Jakubową i Salome to nigdzie nie pisze, że tylko i wyłącznie trzy kobiety przyszły do grobu. Wg ewangelii Łukasza 24:10 co najmniej 5 kobiet przyszło do grobu i nawet kiedy Jan wymienia tylko Marię Magdalenę to nigdzie nie pisze że była sama, wręcz przeciwnie : "Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli." - Jana 20:2


12) NIENAWIŚĆ
"Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim" - Łukasza 14:26 , ale np Ewangelia Mateusza 5:43 podaje : "Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują," , poza apostoł Jan podaje w swoim liście : " Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego." - 1 Jana 3:15.
Oczywiście PAN JEZUS nie nawołuje do nienawiści, słowo nienawiść to MISEO - strong 3404 i może oznaczać oprócz nienawiści również "mniej kochać" , mniej poważać/szanować. Więc słowa z ewangelii Łukasza 14:26 uczą zachowywać zdrowy priorytet : na pierwszym miejscu BÓG JEZUS a dopiero póżniej nasi bliscy i my. W polskim tłumaczeniu najlepiej to oddaje biblia poznańska :
"Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a swego ojca i matkę, i żonę, i dzieci, i braci, i siostry, a nawet siebie samego kocha bardziej niż Mnie, nie może być moim uczniem."


13) ZIARNO GORCZYCY
"Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. (32) Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie" - Marka 4:31-32 - przeciwnicy biblii i PANA JEZUSA powołują się często na ten fragment mówiąc, że ziarno gorczycy nie jest najmniejsze na świecie. Słowa na ziemi, tłumaczone są również w ziemi, czyli :"ze wszystkich nasion w ziemi" a chodzi o to, że w tamtym miejscu i czasie nasiona gorczycy były najmniejsze ze wszystkich roślin które były uprawiane a przecież przypowieść mówi o zasiewaniu roli przez rolnika : "Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej" - Mateusza 13:32 ,a więc sytuacja dotyczyła tylko Palestyny gdzie gorczyca czarna [Brassica nigra] osiąga nawet 4-4,5 metra a więc jak najbardziej przypowieść była i jest na miejscu i dobrze obrazowała ówczesnym ludziom naukę PANA JEZUSA i tak jak gorczyca czarna nie wszędzie staje się "drzewem" czyli dorasta do 4-4,5 metra, tak samo nie wszędzie ziarno gorczycy jest najmniejsze ale w Palestynie w tamtym czasie słowa były jak najbardziej prawdziwe i nie ma tu sprzeczności, błędów.


14) RODOWODY
Różnice w rodowodach wynikają z tego, że jak wszystko wskazuje rodowód z ewangelii Mateusza jest rodowodem Józefa a rodowód z ewangelii Łukasza jest rodowodem Marii.


15) KUPIENIE POLA
"A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. (7) Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców" - Mateusza 27:6-7 , wg Dziejów Apostolskich to Judasz kupił pole : "bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. (18) On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole" - Dzieje 1:17-18.
Pole kupili arcykapłani ale zakup ten został przypisany Judaszowi ponieważ to były jego pieniądze, również oficjalnie w urzędowych papierach, pole były zapisane na Judasza, więc słusznie Łukasz w Dziejach napisał że Judasz zakupił pole, ale zrobione to zostało za pośrednictwem arcykapłanów, ale bez wiedzy Judasz bo ten już nie żył. Losy Judasza, jego zdrada za pieniądze i śmierć były znane mieszkańcom Jerozolimy wg relacji z Dziejów Apostolskich, także nazwa zakupionego pola była powszechnie znana i nazywana :"polem krwi" i tą nazwę wskazuje tak Mateusz jak i Dzieje Apostolskie : Mateusza 27:8 i Dzieje 1:19 -: "I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest Pole Krwi" - to również pokazuje że obydwie relacje się uzupełniają i taka wersja była znana ówczesnym ludziom. Temat pośrednictwa również pojawia się w historii o prośbie matki apostołów Jana i Jakuba , gdzie matka ich częściowo bierze udział w prośbie i o tym mówi Mateusza 20:20-21 , Marek wymienia tylko samych uczniów bez matki, ale relacje nie wykluczają się ale uzupełniają. Temat pośrednictwa tyle że całkowitego [[nie rozmawiał bezpośrednio z PANEM JEZUSEM]] ukazany jest również w historii o setniku, którego sługa był sparaliżowany, wg Mateusz to sługa prosił PANA JEZUSA - Mateusza 8:5-11 ale Łukasz przedstawia szczegóły i podaje, że prośby setnika były przedstawione przez starszych żydowskich i przyjaciół. w Tym przypadku wszystkie prośby, słowa przekazywali pośrednicy natomiast z prośna Jana i Jakuba było tak, że niektóre słowa oni wypowiedzieli a niektóre matka ich. 


 16) FIGOWE DRZEWO
"A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. (13) I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. (14) A odezwawszy się, rzekł do niego: Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego" - Marka 11:12-14 - te słowa często są przytaczane przez niektórych wojujących ateistów czy szyderców na dowód, że PAN JEZUS nie wiedział, że to nie pora na figi i że biblia jest nic nie warta, ale z powodu swojej niewiedzy sami z siebie się śmieją.
Całe wydarzenie ma miejsce na kilka dni przed paschą, więc jest to mniej więcej kwiecień a więc jak najbardziej nie była to pora na figi [dojrzałe figi - główny zbiór] bo ten główny zbiór następuje  póżniej ale to nie oznacza, że PAN JEZUS się pomylił. Drzewo było pokryte liśćmi a figowiec ma to do siebie, że razem z liśćmi pojawiają się jadalne zalążki [nie wiem czy to fachowe słownictwo ale po arabsku te jadalne prekursory owoców nazywają się TAQSH - http://en.wikipedia.org/wiki/Cursing_the_fig_tree


 W tamtych czasach TAQSH były jedzone przez biednych ludzi i właśnie PAN JEZUS szukał ich na drzewie [choć moim zdaniem wiedział, że nawet ich nie ma, to wykorzystał tą sytuację aby zobrazować duchową naukę]. Figowiec , figi to jeden z symboli ludu Bożego (Jeremiasza 8:13, Jer 24:1-8, 29:17, Ozeasza 9:10) - ładnie wyglądający ale bezowocny figowiec obrazował skostniały, fałszywy system religijno-społeczny, który miał niedługo przeminąć i być zastąpiony narodem, który miał wydawać owoce, dobre owoce - Ewangelia Mateusza 21:43. Któż może znać się lepiej na drzewach, od Tego który je stworzył ? , na przykładzie figowca widać, że PAN JEZUS dobrze wiedział co robi i to relacja biblijna ma rację a szydercy czy ludzie nieumocnieni mylą się zarzucając niewiedze w tym temacie PANU JEZUSOWI. Poza tym kiedy na drzewie nie pojawiły się TAQSH, to nie było również głównego zbioru fig.

_____________________________________________________________________________________

Przeciwnicy biblii i PANA JEZUSA z góry zakładają, że częściowy raport to fałszywy raport ale tak nie jest, nawet w życiu tak nie jest bo różne relacje świadków mogą być skupione na różnych szczegółach ale to nie znaczy, że relacje są sprzeczne lub błędne. Gdyby ewangelie były takie same słowo w słowo to przeciwnicy mówiliby, że są oszustwem : mówiliby zapewne, że jeden autor napisał wszystko a tylko przypisywane jest to różnym osobom.Wzajemnie się uzupełniające relacje Mateusza, Marka, Łukasza i Jana są dowodem na prawdziwość tych relacji ale ludziom słabym w wierze lub kochającym świat, pieniądze i grzeszenie zawsze będzie coś nie pasować....... pozornych sprzeczności jest więcej w nowym testamencie , pozorne sprzeczności występują również w starym testamencie. Często kilka możliwych rozwiązań jest prawidłowych, więc często trzeba się zastanowić która jest najbardziej prawdopodobna a więc jest to całkowicie inny obraz niż chcą to ukazać wrogowie biblii :). Są pewne trudne miejsca ale kto szuka ten znajdzie a kto prosi otrzyma, po prostu trzeba chcieć i ufać Bogu Jezusowi a nie swojemu złemu sercu czy innym ludziom, więc zamiast dać się oszukać, że w Biblii są sprzeczności, błędy lepiej jest sprawdzać i szukać bo na wszystko jest rozwiązanie a Pan Jezus ukaże prawdę swego Słowa, które zawsze się broniło i broni. Tylko że ludzie zamiast zaufać Bogu ufają swym uczuciom, swemu sercu, innym ludziom i ich pozornym dowodom na błędy w Pismach - gdyby tylko chcieli zagłębić się w te "dowody" zobaczyliby, że świadczą one o natchnieniu Pisma a nie o błędach.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz