Popularne posty

wtorek, 9 września 2014

psalm 97 boskość Jezusa Chrystusa"YHVH JEST POSŁAŃCEM JEZUS = YHVH" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

"Cześć dla Pana Jezusa" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=283832&highlight=#283832

" I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga" - Hebrajczyków 1:6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - werset cytuje psalm 97:7.
Cały psalm mówi o YHVH - kolejny dowód na to że SYN to YHVH jak OJCIEC - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=182- to dość stary wpis gdzie napisałem o podwójnej naturze w czasie wcielenia ale nie wiem dziś czy to prawidłowy widok, ale przed wcieleniem i po zmartwychwstaniu bez wątpienia PAN JEZUS to YHVH. 

Możliwe że też błąd jest w m.in odnośnie 54 rozdziału Izajasza.
 _______Cała pełnia boskości cieleśnie w nim mieszka. Jeśli ktoś nie wierzy że Paweł nawiązuje do psalmu 97 to niech spojrzy sam na ten psalm - jego treść pokazuje że mowa jest o Panu i Bogu Jezusie Chrystusie. "Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój." - Ewangelia Jana 20:28 BW

_______________________________________________________________________________
"PAN [YHVH] króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy!" - psalm 97:1 UBG

- np : "A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów" - Objawienie Jana 19:16 UBG_______________________________________________________________________________
"Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu" - Psalm 97:2

- chmury można oddać jako obłoki np Daniela 7:13 BW "...Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego..."

"...i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich..." - Mateusza 24:20 UBG

,"Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku..." - Łukasza 21:27 UBG

sprawiedliwość, sąd i tron :

"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały: - Mateusza 25:31 UBG

"Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście" - 2 Tymoteusza 4:8 UBG

"A wy wyparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy" - Dzieje 3:14 UBG

"Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy" - Objawienie Jana 19:11 UBG


________________________________________________________________________________
"Ogień idzie przed nim i pożera jego wrogów wokoło" - psalm 97:3 UBG

- "A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy;
8 W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa" - 2 list do Tesaloniczan 1:7-8 UBG


_________________________________________________________________________________
"Jego błyskawice oświetlają świat, widzi to ziemia i drży" - psalm 97:4 UBG

- "I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale.
26 Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios" - Ewangelia Łukasza 21:25-26 UBG


_________________________________________________________________________________
"Góry topią się jak wosk przed obliczem PANA (YHVH), przed obliczem Pana(ADON) całej ziemi" - psalm 97:5 UBG

"Oto przychodzę jak złodziej...." - Objawienie Jana 16:15 UBG - 15 werset mówi o powrocie PANA a następnie po Jego powrocie, góry przemijają tak jak w psalmie nie dosłowne góry ale symboliczne] : "Pierzchły wszystkie wyspy i gór już nie znaleziono" - Objawienie Jana 16:20 UBG

PAN ziemi :

YHVH i ADON m.in tutaj używane są zamiennie. Choć samo Adon może być również używane w stosunku np do ludzi a nie tylko do Boga Ojca i Boga Syna.

" Przetoż mówi Pan [ADON], Pan [YHVH] zastępów, możny Izraelski: Oto ucieszę się nad nieprzyjaciółmi moimi, a pomszczę się nad przeciwnikami swymi" - Izajasza 1:24 Biblia Gdańska

" Wstańże, a młóć, córko Syońska! bo róg twój uczynię żelazny, a kopyta twoje uczynię miedziane, i pokruszysz wiele narodów; i poświęcę Panu [YHVH] korzyści ich, a majętności ich Panu [ADON] wszystkiej ziemi." - Biblia Gdańska 4:13

Pan - YHVH i ADON całej ziemi to PAN JEZUS : " Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi" - Objawienie Jana 11:4 Biblia Warszawska -- "A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany" - Objawienie Jana 11:8 BW


________________________________________________________________________________
"Niebiosa opowiadają jego sprawiedliwość, a wszystkie narody widzą jego chwałę" - psalm 97:6 UBG

"Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen." - Objawienie Jana 1:7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale..." - Mateusza 25:31 UBG -


_________________________________________________________________________________

"Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posągom, którzy chlubią się bożkami; oddajcie mu pokłon, wszyscy bogowie.
8 Syjon to usłyszał i weseli się, a córki Judy będą się radować z powodu twoich sądów, PANIE! [YHVH]
9 Ty bowiem, PANIE [YHVH], jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów.
10 Wy, którzy miłujecie PANA [YHVH], miejcie w nienawiści zło; on strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych.
11 Światło jest zasiane dla sprawiedliwego i radość dla tych, którzy są prawego serca.
12 Weselcie się w PANU [YHVH], sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając o jego świętości." - psalm 97:7-12 UBG


,"Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; 8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały" - 1 list Piotra 1:7-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz