Popularne posty

środa, 10 września 2014

sen śmierci talitha kum

 na temat historii - Łazarz i niesprawiedliwego bogacza - Ewangelia Łukasza 16 : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655

na temat duszy - biblijne dowody pokazujące że człowiek to jedna, nierozerwalna całość i sam w sobie nie ma niczego nieśmiertelnego, nie ma świadomości żadnej po śmierci, aż do momentu zmartwychwstania :
dusza część 1 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236
 dusza część 2 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=237

"na wieki wieczne, ogień wieczny" - ukazanie wersetów m.in z Objawienia Jana które przez wielu są uważane za pewne dowody na piekło i niekończące się męki, jednak Biblia pokazuje coś innego według mnie coś innego niż sądzi większość : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=245


"rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego" - Mateusza 9:24.
Pan  Jezus nie skłamał, nie pomylił się ani Biblia nie ma sprzeczności. 
Dziewczynka umarła ale śmierć to sen - sen śmierci. 
Można to też odczytać moim zdaniem jako ukazanie, że obecna śmierć nie jest tą rzeczywistą bo prawdziwą bezpowrotna śmierć czeka tych którzy zginą w gehennie. 
Z obecnej śmierci będzie przebudzenie ale z drugiej śmierci już nie. Druga śmierć to bezpowrotne 
zniszczenie, całkowite unicestwienie. 
Chrystus spojrzał na śmierć człowieka z perspektywy wieczności i z kontekście zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Patrząc na śmierć z perspektywy zmartwychwstania do życia wiecznego albo na sąd i potępienie, obecna śmierć jest krótkim snem z którego zmarli zostaną obudzeni. Ludzie patrzyli na śmierć po ludzku a nie po Bożemu ale Pan spojrzał na śmierć inaczej. 

"To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. (12) Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. (13) Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. (14) Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł" - Ewangelia Jana 11:11-14 BW _____ "oni mniemali, iż o zaśnięciu snem mówił" - Biblia Gdańska


Osobiście uważam, że Biblia pokazuje zmartwychwstanie w imieniu Jezusa Chrystusa jako jedyną nadzieję dla Bożych ludzi. Więc nie wierzę w życie po śmierci jak większość religii świata i większość denominacji chrześcijańskich, ale wierzę w życie po zmartwychwstaniu.

Nie przypadkowo natchnione Pisma przyrównują śmierć do snu. Jak człowiek budzi się ze snu, tak każdy umarły obudzi się w zmartwychwstaniu. Śmierć nie jest problemem od momentu zwycięskiego życia Pana Jezusa i Jego doskonałej i jedynej ofiary na Golgocie. Problem w tym, że nie wszyscy ludzi na przestrzeni całej historii ludzkości będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu ale zmartwychwstaną na sąd Boży, gdzie Sędzia Jezus Chrystus sprawiedliwie ich osądzi i uzna za winnych. Bezbożni, którzy miłowali grzech, żyli w grzechu powstaną po 1000 letnim Królestwie - Objawienie Jana 20:4-6

- "Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd" - Ewangelia Jana 5:28-29 Biblia Warszawska

"A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym" - Ewangelia Jana 6:40 BW - wielu wierzy ale martwą wiarą, trzeba WIDZIEĆ i wierzyć a wtedy wiara jest żywa.

" pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (16) Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie" - Dzieje Apostolskie 24:15-16 BW

"A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" - Księga Daniela 12:2 Biblia Warszawska

________________

  Platonizm - "potężny nurt filozoficzny, rozwinięty przez Platona (427-347 pne). Uważał on świat realny, rzeczywisty, w jakim żyjemy za ułomne odbicie świata doskonałego, nazwanego światem idei. Zasada ta jest generalna – dotyczy wszelkich przedmiotów. W szczególności duszy: człowiek oprócz materialnego ciała podlegającego procesowi zniszczenia posiada niematerialną część – duszę, która w chwili śmierci zmierza w kierunku świata idealnego. Dusza nadaje ciału życie, powoduje ruch, jednakże ciało ogranicza ją i stanowi tylko tymczasowe miejsce pobytu. Filozofia ma ułatwić duszy żyjącej w ciele odnalezienie swoich związków ze światem idei.
Platonizm wywarł silny wpływ na myśl europejską, a szczególnie na chrześcijańskie myślenie religijne." - szkolnictwo.pl


, kłamstwem jest w tej definicji że platonizm wywarł wpływ na chrześcijańskie myślenie religijne , platonizm a raczej diabelskie słowa z Edenu : "nie umrzecie" wywarły wpływ nie na chrześcijańskie myślenie ale na odstępcze chrześcijaństwo. Niestety tzw "reformacja" nie oczyściła tego tematu tak, że dziś wielu chrześcijan, wiele denominacji wierzy w fałszywą naukę o nieśmiertelnej duszy. Nie oznacza to, że jeśli jakaś nie uznaje nieśmiertelnej duszy to jest prawdziwa i nie ma innych błędów. Kościół np Adwentystów Dnia Siódmego czy organizacja Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieśmiertelną duszę ale mają mnóstwo błędów w innych obszarach.

Zmartwychwstanie jako jedyna nadzieja i droga dla zmarłych to jeszcze większe wywyższenie osoby Jezusa Chrystusa i Jego ofiary z Golgoty. Wiara w nieśmiertelna duszę jest fundamentem takich nauk jak czyściec, kult maryjny, kulty świętych, piekło, reinkarnacja, spirytyzm itp.
Na fundamencie nieśmiertelnej duszy demony zwodzą ludzi na całym świecie i pewnie we wszelkich religiach przybierając postać np zmarłych bliskich czy przybierając postać kobiety i przedstawiając się imieniem Maria.
Ta fałszywa nauka o nieśmiertelnej duszy jest jedną z podstawowych broni szatana - wyobraźcie sobie świat bez tej nauki, o ile trudniej byłoby zwodzić ludzi.
Nie mieliby fałszywej nadziei w postaci fałszywych nauk jak czyściec, reinkarnacja
New Age itp, wychodzenia z ciała i inne demoniczne iluzje nie miałaby fundamentu.
Ogromna część jeśli nie całość okultyzmu straciłaby solidny fundament. Szatan wiedział i wie, że problem śmierci mógłby sprawić, że ludzie szukaliby Boga za życia, a więc dał wiele fałszywych nadziei aby tylko ludzie nie widzieli i nie chcieli widzieć zmartwychwstania w imieniu Jezusa Chrystusa jako jedynej nadziei. Według swej starej metody, natworzył ogrom różnych fałszywych nauk tak aby zmartwychwstanie nie było dobrze widoczne ale żeby dla ludzi jedną z wielu opcji do wyboru, żeby nie wyglądało jak coś ważnego. Rozrzedził temat - rozrzedzania to jedna z jego taktyk.

"Na pewno nie umrzecie" - wszelkie fałszywe nadzieje, nauki to echo diabelskich słów z Edenu a kluczową z nich i fundamentem jest nauka o nieśmiertelnej duszy. Jedyną prawdziwą nadzieją dla zmarłych jest zmartwychwstanie sprawiedliwych w Chrystusie i dzięki sprawiedliwości Chrystusa.


                          SEN ŚMIERCI
       

Śmierć ma dużo podobieństw ze zwykłym snem dlatego śmierć jest w Biblii ukazywana jako zaśniecie, sen. W czasie snu nie wiadomo co się dzieje wokół człowieka, nie ma się świadomości - tak samo jest w czasie śmierci. W czasie snu nie odczuwa się upływającego czasu - kilka godzin snu jest jak chwilka, tak samo jest w przypadku śmierci. Tak, że ten który umarł np 5000 lat temu otworzy oczy podczas zmartwychwstania sprawiedliwych albo późniejszego zmartwychwstania niesprawiedliwych - ale te tysiące lat między jego śmiercią i zmartwychwstaniem będą dla niego jak chwilka, bo podczas śmierci nie ma świadomości, więc nie odczuwa się niczego, o niczym się nie wie, aż do momentu zmartwychwstania.
                             
 Yashen - hebrajski strong 3462 : zasnąć, spać, uśpić

 "A gdy zasnął [yashen 3462] , miał znowu sen. Oto siedem kłosów pełnych i pięknych wyrastało z jednej łodygi" - 1 Mojżeszowa 41:5 BW

"
Potem położył się i zasnął [yashen 3462] pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się!" - 1 Królewska 19:5 BW

Eliasz i faraon zasnęli zwykłym ludzkim snem, ale to samo słowo używane jest do określenia zaśnięcia ale w śmierci : "Czemu wzięto mnie na kolana, czemu do piersi, abym je ssał? (13) Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym[yashen 3462] i miałbym spokój (14) wraz z królami i wielkimi ziemi, którzy sobie wystawili grobowce" - Hioba 3:12-14 BW

"Wejrzyj! Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój! Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął[yashen 3462] snem śmierci!" - psalm 13:4 BW 

Yaszen - 3463 przymiotnik - spanie :

" A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał[yashen 3463] w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy...." - 1 Samuela 26:7 BW

to samo słowo użyte w stosunku do spania śmiercią : "A wielu z tych, którzy śpią[yashen 3463] w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" - Księga Daniela 12:2 Biblia Warszawska


QUTS - 6974 - obudzić się, ocknąć się :

 " I zabrał Dawid włócznię i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula, i odeszli, nikt zaś tego nie widział ani nie zauważył, ani się nie obudził [quts 6974], wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich" - 1 Samuela 26:12 BW 

" Jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi, jego głód jest nie zaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się obudzi [quts 6974], jest słaby i czuje nieugaszone pragnienie, tak będzie z hordą wszystkich narodów, walczących z górą Syjon" - Izajasza 29:8 BW  

to samo słowo quts użyte w stosunku do obudzenia się ze śmierci : "Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą [quts 6974] się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych" - Izajasza 26:19 BW

"A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą [quts 6974] się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" - Księga Daniela 12:2 BW

shakab 7901 - leżeć, spać :

" A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął [szakab 7901] na tym miejscu" - 1 Mojżeszowa 28:11 BW

 "Potem położył[szakab 7901] się i zasnął  pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się!" - 1 Królewska 19:5 BW

to samo słowo używane jest w powiązaniu ze śmiercią : "Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid zasnął[szakab 7901] ze swoimi ojcami i że nie żyje Joab, wódz wojska, rzekł do faraona: Pozwól mi wrócić do mojej ziemi" - 1 Królewska 11:21 BW 

"I spoczął[szakab 7901] Manasses ze swoimi ojcami, i został pochowany w ogrodzie swojego domu" 2 Królewska  21:18 BW 

UR 5782 - zbudzić, obudzić, pobudzić, być obudzonym  :

" Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi [ ur 5782] się kogoś ze snu" - Zachariasza 4:1 BW

"Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? (11) Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, (12) tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi[ ur 5782] się ze swojego snu" - Hioba 14:10-12 BWgreckie słowo KAIMAO  2837 - uśpić, zasnąć :

" mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy [kaimao 2837]" - Mateusza 28:13 Biblia Warszawska

"Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał[kaimao 2837] między dwoma żołnierzami...." - Dzieje Apostolskie 12:6 BW

to samo słowo używane w kontekście śmierci : "A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał [kaimao 2837]" - Dzieje Ap 7:60 - m.in Biblia Gdańska ma zasnął a nie skonał. 

"A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli[kaimao 2837] , iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają." - 1 Tesaloniczan 4:13 BW

EGEIRO 1453 - obudzić, wzbudzić :

"A oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak iż się łódź wałami okrywała; a on spał. (25) A przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili [egeiro 1453] go, mówiąc: Panie! ratuj nas, giniemy" - Mateusza 8:24-25 BW 

"A oto Anioł Pański przystąpił, a światłość się rozświeciła w gmachu; a trąciwszy w bok Piotra, obudził[egeiro 1453] go, mówiąc: Wstań rychło! I opadły łańcuchy z rąk jego" - Dzieje Ap. 12:7 BW

to samo słowo używane odnośnie zmarłych : "A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni[egeiro 1453], czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba??" - Marka 12:26 BW - Biblia Gdańska ma : "wzbudzeni"

"A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził [egeiro 1453]z martwych" - Jana 12:9 BW

KATHEUDO 2518 - położyć się spać, spać : 

"A on był w tylnej części łodzi i spał [katheudo 2518] na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?" - Marka 4:38 BW

"I rzekł do nich: Dlaczego śpicie?[katheudo 2518] Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie" - Łukasza 22:46 BW 

spanie w kontekście śmierci : "rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi [katheudo 2518]. I naśmiewali się z niego" - Mateusza 9:24 BW - porównaj z Ewangelią Łukasza 8:52-55 gdzie wyraźnie pisze że dziewczynka była martwa i że duch czyli tchnienie życia zostało jej przywrócone.

ANISTEMI 450 - podnieść, obudzić, wzbudzić, powstać  :

" A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał [anistemi 450], wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił" - Marka 1:35 

"Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną [anistemi 450] ci, którzy umarli w Chrystusie" - 1 Tesaloniczan 4:16 BW
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz