Popularne posty

środa, 24 września 2014

wolność od grzechów masturbacji i pornografii


 


nie zgadzam się z autorem w temacie "piekła" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655 - ale warto obejrzeć. Wiem sam na swoim przykładzie, że Pan Jezus uwalnia również od grzechu pornografii i grzechu masturbacji. Od paru lat mam wolność w tych tematach, byłem również niewolnikiem tych grzechów, ale Pan Jezus czyni wolnymi, kruszy łańcuchy niewoli grzeszenia.
Mnóstwo ludzi ma z tymi grzechami problem, ale na prawdę jest możliwa wolność od nich, tylko trzeba uznać je za grzech i chcieć uwolnienia, prosić Zbawiciela o uwolnienie, prosić o ducha Chrystusowego-moc z wysokości. Wielu chrześcijan, mogłoby zaświadczyć o całkowitym uwolnieniu tak od pornografii jak i od masturbacji.

" Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" - Ewangelia Jana 8:34-36 Biblia Warszawska

  "Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. (8) Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego." - 1 list do Tesaloniczan 4:7-8 - jak widzimy kto odrzuca ciągłe wzrastanie w uświęcaniu (ten proces trwa do śmierci) , ten odrzuca Boga. 

"Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego" - list do Tytusa 3:3-6 BW

"Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; 6 Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. 7 I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. 8 Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. 9 Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; 10 A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył" - Kolosan 3:5-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


"A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; 4 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. 5 Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. 6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 9 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie)" - Efezjan 5:3-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga " - 1 Koryntian 6:9-11
Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
16 Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
17 Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście; 18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości" - Rzymian 6:15-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

1 komentarz:

  1. Witam wiesz moze dlaczego ogladanie pornografii powoduje utrate uczuc?Czy w ogole wiwsz dlaczego ludzie traco uczucia?Tak zwane "cialo" je zjada?Byty anieleskie nie maja czegos takiego.Szatan jest przeciez z taka sila zly jak byl na początku dobry.Nie wiem rez czy rozumiesz o co mi chodzi.

    OdpowiedzUsuń