Popularne posty

piątek, 21 listopada 2014

maszyny molekularne wszechmądrość Zbawiciela


NAJWYDAJNIEJSZA MASZYNA WE WSZECHŚWIECIE

co do wici jeszcze to występuje ona nie tylko u bakterii : "Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niższych roślin i komórek zwierząt, np. u wiciowców, młodocianych korzenionóżek, promienionóżek, komórek kołnierzykowo-biczykowatych gąbek, plemników."  - z powodu grzechu Adama, stworzenie zostało przeklęte i pojawiły się organizmy i rzeczy, których pierwotnie nie było.

Nie wszystkie bakterie są złe - wiele bakterii jest pożytecznych. Więc w wyniku grzechu, przez przekleństwo pojawiły się moim zdaniem oprócz dobrych bakterii, również te destrukcyjne. Ojciec i Syn byli, są i będą miłością - przekleństwo stworzenie przeminie a wraz z przekleństwem, wszystko co pojawiło się w następstwie grzechu. Jezus Chrystus stworzył wszystko bardzo dobre, świat takim jakim jest obecnie to nie ten sam świat jaki był na początku i jaki będzie ostatecznie.


dokument naukowy "odkrywanie tajemnicy życia" -   od ok 16 minuty filmu : "pamiętam jak po raz pierwszy zajrzałem do podręcznika biochemii i zobaczyłem rysunek czegoś co, nazywało się wicią bakterii, ze wszystkimi jej częściami i w całej krasie. Miała ona pędnik, przegub kątowy, wał napędowy i silnik. Popatrzyłem na nią i powiedziałem : przecież to silnik przyczepny łodzi, to musiało być zaprojektowane, nie ma przypadkowe montażu części."

"Biochemicy wykorzystywali elektronowe mikrofotografie takie jak ta identyfikująca części i
trójwymiarowe struktury silnika wici. W trakcie tego procesu, odkryli geniusz inżynierii w skali mikro. Howard Berg z Harvardu nazwał to najwydajniejszą maszyną we wszechświecie. Niektóre z tych maszyn pracują z szybkością 100 000 obrotów na minutę. Mają stałe łącza do zespołu czujników i przetworników, by otrzymywać informację zwrotną ze środowiska. I chociaż tak szybko się obracają mogą się zatrzymać w każdej chwili. Zatrzymanie się i zmiana kierunku zajmują im zaledwie ćwierć obrotu, po czym zaczynają wirować z prędkością 100 tysięcy obrotów na minutę w innym kierunku.
Tak jak silniki przyczepne w łodziach motorowych, posiadają one bardzo wiele części niezbędnych do działania silnika. Wić bakterii ma dwa biegi : przedni i wsteczny, chłodzenie wodne, napęd protono-motoryczny. Posiada stojan, wirnik, przegub uniwersalny, wał napędowy, pędnik. Pracują też jak te części maszyn i nie chodzi tu tylko o nazwy, lecz o ich prawdziwą funkcję."


PAN i BÓG JEZUS CHRYSTUS - STWÓRCA

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało "  - Ewangelia Jana 1:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. 11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię " - Jana 1:10-12 UBG 
" On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu" - list apostoła Pawła do Kolosan 1:15-17 UBG - pierworodny wszelkiego stworzenia nie oznacza, że Pan Jezus jest stworzony jak naucza błędnie m.in organizacja Świadków Jehowy, która pododawała w swojej Biblii w tych fragmentach nie występujące w tekście greckim, słowa "inny, inne", które mają sugerować, że Pan Jezus to stworzenie. Gdyby tak było to te wyrazy byłyby w tekście greckim i organizacja Świadków Jehowy nie musiałaby fałszować swojej Biblii - nie tylko w liście do Kolosan, ale i w wielu innych miejscach aby zakamuflować m.in boskość Pana Jezusa.
Pierworodny oznacza tutaj Jego godność jako dziedzic, a patrząc na kontekst widać boskość równą Ojcu a nie stworzenie - http://watchtower.org.pl/forum/topic/4022-kol-115/ 
"ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:2-3 Biblia Warszawska

"Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11) one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje" - Hebrajczyków 1:10-12 - zacytowany tutaj fragment psalmu 102 to część modlitwy króla Dawida - cytat pokazuję, że Dawid modlił się do Pana Jezusa. "YHVH JEST POSŁAŃCEM JEZUS = YHVH" : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

"Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. (29) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" - Ewangelia Jana 20:27-29 Biblia Warszawska , "psalm 97 boskość Jezusa Chrystusa" http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html
           tzw  kosmici, projekt SETI

mitologia darwinowska upada i upadnie, ale jeśli ten upadek nastąpi jeszcze w tym bezbożnym systemie, to szatan będzie chciał ukazać innego Projektanta niż Tego Prawdziwego : Jezusa Chrystusa, który wszystko stworzył ku chwale Ojca i wszystko podtrzymuje przy istnieniu - cały wszechświat i wszelkie życie.
diabeł zrobi wszystko aby ludzie w razie czego uwierzyli w każdego jednego projektanta, ale oby nie tylko w Pana Jezusa. 
Potężna propaganda światowa z tzw kosmitami to może nie przypadek. Tzw kosmici to demony, a to wg mnie jeden z wielu (więc może być mylny) możliwych scenariuszy "armageddon demoniczne ufo kosmici" : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5764

demony potrafią przybierać różny wygląd a więc mogą przybrać i wygląd wykreowany przez m.in Hollywood pod postacią - szaraków itp. Był przypadki, że podczas tzw porwań przez "kosmitów" niektórzy ludzie wzywali na pomoc Pana Jezusa - wzywali Jego imię i nagle "porwanie" się kończyło a "kosmici" znikali :-D - czy "porwania" to forma jakieś demonicznej projekcji, czy część z tych zdarzeń jest w realnym świecie to za każdym z nich stoją demony.

Wszystko można sfałszować nawet sygnały z kosmosu (więc ten projekt SETI to w razie "wykrycia sygnału" będzie propagandówka dla mas) - wszystko można wykreować, a różne oszustwa będą bardzo wielkie i wielkie odstępstwo będzie  od Pana Jezusa. Nie wierzcie żadnej NASA, żadnej telewizji, żadnym mediom i ludzkim "autorytetom". Więc w razie czego nie bądźcie wśród zwiedzionych, a raczej wśród tych, którzy chcą wierzyć w tzw kosmitów i podobne kłamstwo, bo chcą dalej miłować grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat, a w tym wiara w kosmitów im nie przeszkadza. Przeszkadza natomiast Pan i Bóg Jezus Chrystus, bo prawdziwe podążanie za Nim wymaga porzucenia miłości do grzechu w tym miłości do mamony i porzucenia światowego stylu życia i myślenia :

"(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
 "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska
"Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi" 

"Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli" : http://creationism.org.pl/artykuly/MOstrowski2

gdy skończy się przekleństwo spowodowane grzechem, wtedy wić bakteryjna te przestanie istnieć jak bakterie i wszelkie choroby, śmierć : 

" Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
5 A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.
6 I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.
7 Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.
8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć" - Objawienie Jana 21:1-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"I nie będzie już nic przeklętego" - Objawienie Jana 22:3a BW

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować" - 1 list apostoła Jana 4:9-11 BW 


,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz