Popularne posty

piątek, 10 kwietnia 2015

Chronos dowody na młody wiek Ziemi i wszechświata

                                                       " młody wiek ziemi lektor " :

 " Wiek ziemi dvd nr 1 " :

 


Z Kentem Hovindem nie zgadzam się w paru kwestiach np w niektórych tematach teologicznych czy na temat teorii NWO. NWO zostało celowo stworzone i będzie dalej wprowadzane, a później celowo zostanie obalony - ci którzy będą je obalać i tzw illuminatów, bilderbergów, banksterów zostaną uznani za dobrodziei, ale to będą wilki w owczych skórach i jakiś czas później nadejdzie antychryst. Celowo tworzy się sztucznego wroga - NWO. Celowo się ukazuje marionetki jak iluminatów, bilderbergów, masonów i cała resztę jako zarządców, a tak na prawdę są to tylko marionetki, kozły ofiarne. Ci, którzy będą ich niszczyć i tzw NWO zostaną uznani bohaterami, dobrodziejami - ale to wszystko będzie tylko ku zdobyciu zaufania. Również wprowadzane w przyszłości wielkie reformy świata, zaprowadzenie wielkiego dobrobytu, likwidacja bezrobocia, różnych absurdów, kryzysów itd będzie ku zwiedzeniu i będzie poprzedzać późniejsze nadejście różnych wydarzeń i ludzi, a na końcu antychrysta. 
Temat NWO przeważnie jest inaczej ukazywany - pokazywany jest że w tym uciskającym systemie, antychryst będzie działał i uciskał świat. Ale Biblia ukazuje że świat go nie rozpozna i pójdzie za nim i będzie się radował, a chrześcijanie - prawdziwi chrześcijanie będą wtedy w największym ucisku. ścieżkę antychrysta będą poprzedzać celowe wykreowane wydarzenia, osoby i demoniczne sztuczki - te rzeczy będą miały m.in wygląd biblijnych, dlatego będą tak niebezpieczne nawet dla "wybranych"   : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9538

 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html


MŁODY WIEK ZIEMI, WSZECHŚWIATA   , http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20naukaDOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI - "evidence of the young age of the Earth "  : https://www.google.com/search?q=evidence+of+the+young+age+of+the+Earth&ie=utf-8&oe=utf-8 DOWODY NA MŁODY WIEK WSZECHŚWIATA - "evidence of the young age of the universe" - https://www.google.com/search?q=evidence+of+the+young+age+of+the+universe&ie=utf-8&oe=utf-8
Obroty ziemi.

Obroty ziemi spadają o ok. jedną tysięczną sekundy na dzień. Biorąc pod uwagę tę daną, miliardy lat temu ziemia wirowałaby tak szybko, że siła odśrodkowa spowodowałaby jej rozpad. Obroty ziemi stopniowo zmniejszają się i pokazują, że ziemia nie może mieć więcej niż kilka tysięcy lat.

Cywilizacje i pismo.

Jak to możliwe, że jeśli człowiek przestał ewoluować 100 tysięcy lat temu, to nauczył się tworzyć cywilizacje i pisać dopiero jakieś 5 – 10 tysięcy lat temu? Również najstarsze cywilizacje pojawiają się na świecie w tym samym czasie i wszystkie są już bardzo zaawansowane, budując wspaniałe budowle (jak piramidy). Nic nie wskazuje na jakąś powszechną ewolucję cywilizacji.

Wzrost populacji.

Formuły realistycznego wzrostu populacji, uwzględniając wojny itp. podają tylko kilka tysięcy lat jako konieczne aby otrzymać obecną wielkość populacji (nie miliony lat). Tempo wzrostu populacji było stabilne w czasie, dla którego mamy dane. Obecne sześć miliardów ludzi jest właściwą liczbą ludzi, którzy rozmnożyli się z ośmiu ocalałych ze światowego potopu jakieś 4400 lat temu. Jeśli ludzie żyliby na ziemi od milionów lat i uwzględniając to samo tempo wzrostu, obecnie mielibyśmy na ziemi 150 tysięcy ludzi na każdy cal kwadratowy powierzchni ziemi.

Oddalanie się księżyca od ziemi.

Tempo oddalania się księżyca od ziemi (w związku z ruchami/tarciem pływowym) ustala granicę wieku dla księżyca na kilka tysięcy lat. Gdyby księżyc miał miliony lat, na początku musiałby być bardzo blisko ziemi, co powodowałoby tak ogromne pływy oceaniczne, że woda zatapiałaby suchy ląd dwa razy dziennie.

Pył kosmiczny na księżycu.

Pył kosmiczny gromadzi się na powierzchni księżyca w tempie ok. jednego cala na każde 10 tysięcy lat. Astronauci znaleźli średnio pół cala, właśnie tyle ile spodziewałbyś się znaleźć w po upływie 6 tysięcy lat.

Zawartość helu w atmosferze.

Zawartość helu w atmosferze oznacza że maksymalny wiek wynosi nie więcej niż 10 tysięcy lat. Ilość izotopu węgla C14 w atmosferze mogłoby zostać wytworzona zaledwie w kilka tysięcy lat.

Mutacje.

Kalkulacje oparte na stopniowym wzroście negatywnych efektów mutacji w żywych organizmach wskazują że formy życia nie mogą mieć więcej niż kilka tysięcy lat i wciąż pozostawać wolne od defektów gdyby było inaczej.

Pole magnetyczne ziemi.

Pole magnetyczne ziemi słabnie. Biorąc pod uwagę tempo tego słabnięcia, żadne takie pole nie istniałoby gdyby ziemia była tak stara jak wierzą ewolucjoniści. Zmierzone tempo słabnięcia pola magnetycznego ziemi oznacza że życie byłoby niemożliwym na ziemi wcześniej niż przed 20 tysiącami lat (w związku z ciepłem które byłoby generowane).

Efekty halo polonu.

Dr. Robert Gentry dokonuje zadziwiającego odkrycia!!! Efekty halo polonu (pierścienie utworzone przez rozpad promieniotwórczy) znajdowane w granicie, w grubej warstwie podłoża skalnego pod wszystkimi kontynentami, wskazują że granit powstał jako ciało stałe w czasie krótszym niż 3 minuty. To co jest interesujące to, to że izotop polonu 218 ma połowiczny czas rozpadu wynoszący 3 minuty!! Jeżeli więc znajdujemy promieniotwórcze halo polony 218 w jakiejkolwiek próbce granitu, ten granit musiał powstać w czasie krótszym niż 21 minut!!
A teraz jeszcze bardziej interesująca rzecz!! Izotop plutonu 214 ma połowiczny czas rozpadu wynoszący 164 mikrosekundy. To oznacza że granity ABSOLUTNIE MUSIAŁY powstać w czasie krótszym niż 0,00114 CZĘŚCI SEKUNDY!!! To również oznacza, że aby granity, podziemne fundamenty skał planety ziemia, zostały uformowane w czasie krótszym niż jedna sekunda, że cała planeta powstała w czasie krótszym niż sekunda!
To daje nam tylko JEDEN wniosek, że kiedy Biblia mówi że Jezus powiedział i wszechświat powstał (ex-nihilo oznacza z niczego), to Biblia mówi prawdę! Promieniotwórcze halo w granitach daje nam niezbity fizyczny dowód tego.
(Gen 1:1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
(Heb 11:3) …światy powstały przez słowo Boże.

Planety tracą ciepło.

Planety tracą ciepło. Jeśli byłyby uformowane miliony lat temu, nie posiadałyby żadnego wewnętrznego ciepła uwzględniając aktualne tempo utraty ciepła. Jeśli filiżanka gorącej kawy byłaby pozostawiona przez 400 lat, nie miałaby żadnego wewnętrznego ciepła.

Saturn traci swoje pierścienie.

Planeta Saturn traci swoje pierścienie. One powoli się oddalają. Gdyby planeta miała miliony lat, materiał zawarty w pierścieniach rozproszyłby się dawno temu.

Komety.

Gdy komety podróżują w przestrzeni kosmicznej stale tracą materiał z którego są zbudowane. Jakakolwiek kometa starsza niż 10 tysięcy lat już dawno rozpadłaby się w nicość.

Ropa naftowa.

Ropa naftowa pod ziemią znajduje się pod olbrzymim ciśnieniem. Skały w których jest ropa są porowate. Jeśli ropa byłaby w nich od milionów lat ciśnienie już dawno by zanikło.
Badania pokazują że jakiekolwiek ciśnienie wytworzone powinno zaniknąć. Ropa wsiąkłaby w otaczające skały w ciągu kilku tysięcy lat. Nadmierne ciśnienie jakie znajdujemy w pokładach roponośnych obala pogląd że ich wiek wynosi miliony lat. To daje dowód dla młodego wieku (mniej niż 10 tysięcy lat) skalnych formacji i zawartej w nich ropy.

Najstarsze żyjące rośliny.

Najstarsze żyjące rośliny, sosna szczeciniasto-szyszkowa?? i rafy koralowe mają około 4500 lat. Jeśli ziemia istniałaby miliony lat, dlaczego nie ma starszych żyjących roślin.

Zasolenie oceanów.

Zasolenie oceanów, obecnie 3,8%, byłoby znacznie większe. Aktualne tempo wzrostu zasolenia wskazuje że zostało ono zapoczątkowane około 6 tysięcy lat temu.

Stalaktyty w jaskiniach.

Ewolucjoniści wskazują na stalaktyty w jaskiniach jako dowód starej ziemi, ale występują stalaktyty jak np. te w podziemiach pomnika Lincolna które mają kilka stóp długości a osiągnęły tę długość w czasie krótszym niż 100 lat.

DOWODY  NA TO,  ŻE  SYSTEM   SŁONECZNY ZIEMI   ZOSTAŁ   ZAPROJEKTOWANY   PRZEZ  BOGA

Dowody na to że system słoneczny ziemi został zaprojektowany przez Boga o wiele bardziej przeważają nad jakąkolwiek możliwością że powstał on zupełnie przez przypadek. Rozważymy teraz kilka cech systemu słonecznego ziemi, które jak widzimy zostały specyficznie i bardzo starannie zaprojektowane dla unikalnego celu utrzymania życia:

Ziemia znajduje się w odpowiedniej odległości.

Ziemia znajduje się w odpowiedniej odległości od słońca tak że otrzymujemy dokładnie taką ilość ciepła która jest odpowiednia aby podtrzymać życie. Inne planety układu słonecznego są albo zbyt blisko słońca (zbyt gorąco) lub zbyt daleko (zbyt zimno) aby utrzymać życie.

Obroty ziemi.

Jakakolwiek znaczna zmiana w szybkości wirowania ziemi sprawiłaby że życie byłoby niemożliwe. Na przykład, jeżeli ziemia wirowałaby z szybkością jednej dziesiątej obecnej szybkości, całe życie roślinne byłoby albo spalone jak chipsy w ciągu dnia lub zamrożone w nocy.

Wahania temperatury.

Wahania temperatury są utrzymywane w rozsądnych granicach w związku z prawie kolistą orbitą ziemi wokół słońca.

Efekt cieplarniany.

Temperatury extremalne są dodatkowo dalej zmniejszane poprzez parowanie wody i zawartość dwutlenku węgla w atmosferze co wywołuje efekt cieplarniany.

Księżyc jest w odpowiedniej odległości.

Księżyc okrąża ziemię w odległości około 240 tysięcy mil powodując niegroźne pływy na ziemi. Jeśli księżyc znajdowałby się w odległości wynoszącą jedną piątą obecnej, kontynenty byłyby kompletnie zatapiane dwa razy dziennie.

Grubość skorupy ziemskiej.

Grubość skorupy ziemskiej i głębokość oceanów wydają się być dokładnie zaprojektowane. Zwiększenie grubości lub głębokości o tylko kilka stóp zmieniłoby tak drastycznie absorpcję wolnego tlenu i dwutlenku węgla że życie roślinne i zwierzęce nie mogłoby istnieć.

Odchylenie osi ziemskiej wynosi 23,5 stopnia.

Odchylenie osi ziemskiej wynosi 23,5 stopnia od pionu/prostopadłej do płaszczyzny jej orbity. To odchylanie się, połączone z ziemskim obrotem wokół słońca, powoduje nasze pory roku, które są absolutnie niezbędne dla wytwarzania zasobów żywnościowych.

Warstwa ozonowa.

Ziemska atmosfera (warstwa ozonowa) służy jako ochronna tarcza przed zabójczym, słonecznym, ultrafioletowym promieniowaniem, które zniszczyłoby całe życie gdyby takiej tarczy nie było.

Atmosfera ziemska.

Ziemska atmosfera służy również jako ochrona ziemi przed około 20 milionami meteorów, które wlatują w nią każdego dnia z szybkością 30 mil na sekundę. Bez tej niezwykle istotnej ochrony zagrożenie dla życia byłoby ogromne.

Doskonała fizyczna wielkość i masa.

Ziemia ma doskonałą fizyczną wielkość i masę aby utrzymywać życie, zapewniając delikatną równowagę pomiędzy siłą grawitacji (istotną dla zatrzymywania wody w atmosferze) a ciśnieniem atmosferycznym.

Azot i tlen.

Dwa główne składniki ziemskiej atmosfery to azot (78%) i tlen (20%). Ten delikatna i krytyczna proporcja jest istotna dla wszystkich form życia.

Pole magnetyczne ziemi.

Pole magnetyczne ziemi zapewnia ważną ochronę przed szkodliwym kosmicznym promieniowaniem.

Woda.

Ziemia jest wyjątkowa błogosławiona obfitą ilością wody, która jest kluczową życiową substancją w związku z jej niezwykłymi i niezbędnymi właściwościami fizycznymi.
Z pewnością, uczciwy i obiektywny obserwator nie ma innego wyjścia jak tylko dojść do wniosku, że system słoneczny ziemi został starannie i inteligentnie zaprojektowany przez Boga dla człowieka. Taj jak to jest napisane:

„Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim”
(PSALM. 115:16)

____________________________________________________________________________

Nie wszystkie może z tych wymienionych dowodów są najlepsze, najtrafniejsze, ale one są tylko jednymi z wielu innych dowodów, czy potencjalnych dowodów, poszlak. Na pewno Ziemia i wszechświat nie mają ani milionów, ani miliardów lat. 
"Jak możliwe są kosmiczne odległości w młodym Wszechświecie? " - http://creationism.org.pl/article/nauka/kosmos

1 komentarz:

  1. Dla mnie temat znany doskonale, pierwszy film widziałem na początku tego roku, bardzo porządne dowody obalające teorie ewolucji. Niestety ludzie często wierzący w teorie Darwina nie chcą słuchać dowodów przeciwnych ich teorii.

    OdpowiedzUsuń