Popularne posty

poniedziałek, 3 listopada 2014

eucharystyczne zwiedzenie cud mleka


DEMONY MAJĄ MOC ABY ROBIĆ CUDA ZWIĄZANE Z KRWIĄ

"demoniczny teatr bałwochwalcze egzorcyzmy" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/teatr-demoniczny-bawochwalcze-egzorcyzmy.html

 "demony mogą zmieniać swój wygląd" :  http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/fantasma-demony-moga-zmieniac-swoj.html

Tak zwane eucharystyczne cuda w rzymskim katolicyźmie - czyli pojawianie się np krwi na hostii, zmienianie się jej w mięso, czy inne nadprzyrodzone zdarzenia związane wokół hostii, tzw eucharystii to demoniczne cuda.

Z tego samego demonicznego źródła pochodziły cuda czynione przez czarowników Faraona - Jannesa i Jambresa.

Na przykładzie m.in czarowników Faraona widać że demony mogą czynić cuda ale ich moc jest ograniczona. Potrafiły one przemienić się w węże, potrafiły zamienić wodę w krew i najwidoczniej jak było z wężami zamienić się, zmaterializować do postaci żab, ale na tym się skończyło. Następnych cudów czynionych przez Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Mojżesza i Aarona, demony nie potrafiły powtórzyć nawet w małej skali.

"Gdy faraon powie wam: Wykażcie się jakim cudem, powiesz do Aarona: Weź laskę swoją i rzuć ją przed faraonem, a zamieni się w węża. (10) Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. (11) Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. (12) Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich" - 2 księga Mojżeszowa 7:9-12 Biblia Warszawska 
- nie jest na rękę demonom aby ludzie wiedzieli, że laski czarowników był rzeczywistymi laskami i że na prawdę zamieniły się w węże. Wielu ludzi błędnie sądzi, że czarownicy byli zaklinaczami węży, którzy zahipnotyzowali, czy sparaliżowali węże które były sztywne jak laski i gdy rzucili je na ziemię to powróciły do dawnego stanu :) - co ludzie nie wymyślą aby przykryć swoją np niewiarę w relację biblijną. Pismo wyraźnie mówi, że czarownicy zrobili to samo co Aaron. Aaron też był zaklinaczem węży ?? :) Nie jest na rękę demonom aby ludzie powszechnie wiedzieli, że mogą dokonywać one różnych cudów, im na rękę jest aby ludzie myśleli, że każdy cud jest od Boga. Pisma w wielu różnych miejscach mówią o demonicznych cudach i przestrzegają przez nimi, więc różne spłycanie demonicznych cudów jak czarowników faraona jakoby były tylko ludzkimi sztuczkami, oszustwami ludzkimi jest na rękę demonom. Cały czas jest porównanie : laska Aarona - laski czarowników, laska Aarona zamienia się w węża, laski czarowników zamieniają się w węże, laska Aarona połyka laski czarowników. 
Mojżesz wychował się w Egipcie, był obeznany z różnymi rzeczami które się w nim działy : "A gdy go porzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go jak syna.22 I wyuczono Mojżesza całej mądrości egipskiej, i był potężny w słowach i czynach" - Dzieje Apostolskie 7:21-22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 - Mojżesz nie był człowiekiem z "pierwszej łapanki" - mądrość Egipcjan to np nauki o astronomii, z medycyny, matematyki. Nie mówię i nie sądzę, że uczył się magii, czarów ale na pewno słyszał o nich, wiedział też zapewne o jakichś czysto ludzkich sztuczkach - gdyby czarownicy posłużyli się jakimiś czysto ludzkimi oszustwami to Mojżesz rozpoznałby to o przed faraonem ujawnił, wyśmiał. One były nadprzyrodzone - i Pismo o tym wyraźnie mówi. Moim zdaniem demony w jakiś sposób zmaterializowały się do postaci lasek i węży - jak to się stało nie wiem, również nie wiem jak się stało, że aniołowie materializowali się i współżyli z kobietami płodząc olbrzymów, ale wiem że to jest prawdą, tak samo prawdą jest nadnaturalna przemiana lasek czarowników w węże.


"Potem rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, i nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, tak że krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. (20) Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług; i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew, (21) i wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej. (22) Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce faraona pozostało nieczułe, i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział." - 2 Mojżeszowa 7:19-22 BW 
- znowu Pismo wyraźnie mówi że czarownicy uczynili TO SAMO, co Aaron. Za cudem Aarona stał Jezus Chrystus z woli Ojca a za czarownikami - demony. Ani Aaron nie zadziałał sam przez siebie czy jakieś sztuczki, oszustwa i tak samo czarownicy nie zadziałali same przez siebie, ale to demony działały w ukryciu przez widocznych czarowników. Zamiana wody w krew przez demony jest tym samym co eucharystyczne cuda. Nie muszę wiedzieć jak demony zamieniły wodę w krew ale wiem, że Pismo mówi prawdę. Nie muszę wiedzieć jak demony zamieniają hostię w mięso albo jak sprawiają, że na hostii pojawia się krew, ale wiem, że jest to demoniczne bo utwierdza rzymskich katolików w błędnym przekonaniu, że rzymski katolicyzm jest prawdziwy i w innym błędnym poglądzie, że hostia jest ciałem Jezusa Chrystusa. Demoniczne cuda zawsze są ku szkodzie, ku utwierdzaniu ludzi w zwiedzeniu, w grzechu, w odstępstwie od prawdziwego, żywego Jezusa Chrystusa, od nauk biblijnych. Eucharystyczne demoniczne cuda są częścią tej wielkie strategii zwodzenia ludzi. 

demony potrafiły powtórzyć jeszcze jeden cud :
  "I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Wyciągnij rękę swoją z laską swoją nad rzeki, nad kanały i nad zalewy, i sprowadź żaby na ziemię egipską. (6) Aaron wyciągnął rękę swoją nad wody Egiptu i żaby wylazły, i pokryły ziemię egipską. (7) Lecz i czarownicy uczynili czarami swoimi to samo i sprowadzili żaby na ziemię egipską" - 2 Mojżeszowa 8:57 Biblia Warszawska - tutaj moim zdaniem demony aby zmaterializowały się do postaci żab, jak w przypadku węży. Albo, może weszły w żaby i wpłynęły na ich zachowanie - tak jak czytamy w Ewangeliach, że weszły w świnie. 
Ale możliwa jest bardziej chyba materializacja - demony czyniące cuda są przyrównane do żab : 

"I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka. 14 A są to duchy demonów, które czynią cuda" - Objawienie Jana 16:13-14a Uwspółcześniona Biblia Gdańska - możliwe że przyrównanie do żab, to jakieś porównanie do historii Mojżesza, Aarona i czarowników faraona. Możliwe, że to porównanie do żab z objawienia, to przestroga przed wielkimi cudami demonów, które w przyszłości będą imitować znaki i cuda biblijne. Ewangelia Mateusza 24:24, 2 Tesaloniczan 2:9, Objawienie Jana 13:13 i inne przestrzegające przez demonicznymi cudami nie mówią o eucharystycznych demonicznych cudach, ale to nie znaczy, że te demoniczne eucharystyczne cuda nie są zwodnicze, groźne.

Wracając do eucharystycznych demonicznych sztuczek to - mamy krew (zamiana wody w krew) i mamy mięso (węże, i prawdopodobnie żaby). Nawet jeśli zamiana hostii w mięso ma charakter nadprzyrodzony i nie jest czysto ludzkim oszustwem to i tak nie pochodzi od Ojca i Syna. Tal samo jeśli na hostii pojawia się krew to nie pochodzi to od Ojca i Syna tak jak od nich nie pochodziły cuda czynione przez demony pod przykrywką czarowników. Demony wtedy zamieniały wodę w krew a dziś sprawiają, że ta sama krew pojawia się na hostiach. Wtedy potrafiły zmaterializować się do postaci mięsa - węże, dziś to samo czynią zamieniając hostię w mięso. Zakładam cały czas, że część tych tzw cudów eucharystycznych ma charakter nadprzyrodzony - ale jak widać nawet gdyby były nadprzyrodzone, w pełni udowodnione, to ich źródłem są i będą demony. Bałwochwalstwo przez takie cuda jest nakręcane, tak jak wiara, że rzymski katolicyzm jest prawdziwy więc nie mogą one pochodzić od Jezusa Chrystusa ale od ojca kłamstwa czyli szatana.

Również tzw stygmaty występujące w rzymskim katolicyźmie itp jeśli mają nadprzyrodzony charakter to są demonicznego pochodzenia.

Poza tym np w rzymskim katolicyźmie czy prawosławia występują inne demoniczne cuda związane m.in w krwią. Również krew czy inne substancje cieknące z figurek, obrazów, ikon to albo czysto ludzkie oszustwa, albo demoniczne cuda. Płaczące figurki, obrazy to demoniczne sztuczki, ale ludzie oszustwa.
Np w starożytnym Rzymie również był podobne sztuczki demoniczne - różne płyny cieknące z różnych posągów np apolla. Rzymski historyk Kasjusz Dion pisał o płaczącym posągu minerwy  : http://theparanormalpastor.blogspot.com/2011/03/of-weeping-statues-past-and-present.html

o płaczącym posągu pisał również Augustyn, pisząc że to było demoniczne - rozdział 11 : http://www.newadvent.org/fathers/120103.htm

 inna gama cudów to "uzdrowienia" - są tu prawdziwe Boże cuda, ale również zdarzają się demoniczne "uzdrowienia". Demony bezpośrednio stoją za jakaś częścią niektórych chorób, przypadków chorób, problemów zdrowotnych - m.in : Ewangelia Marka 9:17, 9:25, Ewangelia Łukasza 13:11, 13:16, Ewangelia Mateusza 17:15-18. Demony mogą zostawić taką osobę i kiedy skutki przez nich wywołane znikną takie zdarzenie często uznaje się za Boży cud. Cuda uzdrowieńcze czy to w katolicyźmie, w islamie czy innych religiach, u szamanów itp w dużej mierze są albo albo błędnie nazywane cudami, albo są to rzeczywiście cuda ale nie Boże cuda ale demoniczne. Widać jak łatwo demony mogą zwodzić ludzi i utwierdzać ich w błędnych przekonaniach swoich religii. Rzymski Katolik czy prawosławny będzie przez demoniczne cuda utwierdzany że jest na drodze prawdy i służy w prawdzie i Jego Kościół jest tym prawdziwym. Cuda w islamie utwierdzają muzułmanina, że jest na drodze prawdy i jego religia jest prawdziwa. Podobnie jest z innymi religiami ale to wszystko to tylko przedsmak tego co nadejdzie kiedyś w przyszłości kiedy nadejdą najpotężniejsze demoniczne cuda, które w dużej mierze będą miały wygląd biblijnych cudów i biblijnych wydarzeń, biblijnych proroctw. Wielu będzie nimi omamiona i będzie wierzyła, że nadeszło m.in 1000 letnie królestwo i nadeszło spełnienie innych biblijnych wydarzeń - to m.in będą te "wielkie znaki i cuda".                          CUD MLEKA


 w Indiach podobno posągi ganesa piły mleko : http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_milk_miracle - czy były wokół tego jakieś nadnaturalne zdarzenia czy nie to ogrom ludzi wierzyło i wierzy w nie. Jeśli były nawet nadnaturalne to były demoniczne. Tak jak wielu hindusów wierzy w te rzeczy tak u rzymskich  katolików czy prawosławnych wielu wierzy w boskość eucharystycznych cudów. W jednym i drugim przypadku ewentualne cuda nakręcają bałwochwalstwo i inne sprzeczne z Biblią nauki lub nauki wyrwane z kontekstu Biblii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_mleka : " Cud mleka – zjawisko uznawane przez Światową Radę Hinduistyczną za cud, które miało miejsce 21 września 1995
Rankiem 21 września 1995 roku hinduista modlący się w świątyni w południowej części New Delhi złożył ofiarę z mleka figurce Ganeśi – postaci syna Śiwy z głową słonia. Zaobserwowano wtedy, że kiedy do trąby posągu przykłada się łyżkę z mlekiem, znika ono, wyraźnie pochłonięte przez rzeźbę. Wieść o wydarzeniu szybko się rozprzestrzeniła. Odkryto, że statuetki całego panteonu hinduistycznego, znajdujące się w świątyniach w całych północnych Indiach, przejawiają podobne właściwości, przy czym rodzina Śiwy: Parwati, Ganeśa i Karttikeja, "była wyraźnie najbardziej spragniona"
 • Zdarzenia miały duży wpływ na życie rejonów otaczających świątynie. Aż do późnego wieczora ruch samochodowy i pieszy stał się w New Delhi bardziej intensywny.
 • W wielu sklepach w miejscach zamieszkiwanych przez duże społeczności hinduistyczne nastąpił znaczny wzrost sprzedaży mleka. Jedna z sieci sklepów w Wielkiej Brytanii sprzedawała ponad 25 000 
 • Cała sprzedaż mleka w New Delhi wzrosła o ponad 30%
 • Wiele mniejszych świątyń z trudem radziło sobie z nagłym i znacznym wzrostem obecności wiernych, których kolejki z ofiarami dla bóstw wychodziły na przylegające ulice.
 • Zjawisko spijania mleka ofiarowanego poświęconym posążkom (murti) Ganeśi hinduistów nie zdziwiło. Zaskoczeniem tak dla nich, jak również dla osób z ich otoczenia, była jednak ogólnoświatowa skala fenomenu "

jeśli w cudzie mleka było coś tu nadnaturalnego to było to demoniczne, jeśli w cudach eucharystycznych również jest coś nadnaturalnego to również jest to demoniczne. 


4 komentarze:

 1. Równie dobrze moge powiedzieć że te cuda to dzieło Boga, w Twoim tekscie nie ma żadnych argumentów za tym ze to demony czynią te cuda bo choć czarownicy potrafili je czynić za sprawą demonów to i Aron czynił cuda Boże

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 3 Mojżeszowa 17:10 I jeśli ktoś z domu Israela, albo z przychodniów, którzy goszczą pośród nich, spożywał jakąkolwiek krew wtedy zwrócę Moje oblicze na osobę, która spożywa krew i wytracę ją spośród jej ludu.

   Usuń
  2. Nie nie możesz, bo sam cud nie uwiarygadnia nic. Musisz podeprzeć się Słowem Bożym z jego kontekstem - a ten wskazuje że eucharystia transsubstancjacja to nonsens. Wg Biblii jedzenie=wierzenie, a nie hokus pokus z przemianą.

   Usuń
  3. Demony robią cuda aby uwiarygodnić fałszywe religie, nauki ,bożków etc

   Usuń